Outstanding Kampioenen winnen ook derby Pad in Boonwijkse korf Logische uitslag! ndanks felle tegenstand inst zwakke ploeg wint littere pil lechte eerste helft Haasdonk schudt White Boys af Klik op 3e Provinciale De Voorpost - 7.3.1980 - 27 Thor Meldert 1-0 j het strafschopgebied van Thor door. tioenen PJ Eendracht Meldert - Thor Kokerij Meldert 1-0 >r een verdiende over- hem terzijde stond. De gevaarlijke tegenstoten takt. De scheidsrechter voor de toch zwaardere s' ping tegen dorpsge- bezoekers verdedigden de Eendracht-defensie aarzelde niet en wees confrontaties in Tweede 'n [t Thor, heeft Een- oordeelkundig zodat de bijwijlen in paniek naar de elfmeterstip. Provinciale. Na de wed- ,l: pht de kampioenstitel blanco-ruststand toch brachten. Christiaens liet deze kans strijd werden spelers en lerde provinciale bin- iets gevleid mocht ge- Een strafschop zou ten- niet liggen om zijn ploeg, bestuurslui, getrakteerd faerijfd. De wedstrijd noemd worden voor slotte over de uitslag be- de derby-overwinning en op schuimwijn en bloe- fef op een echte der- Thor. Na de koffie ging slissen. Paul Van de Win- de titel te bezorgen. De men, de onmisbare toet- 'et feer. Eendracht speel- Eendracht nog meer ckel was diep in de Thor- laatste vier wedstrijden jes voor een kampioen. ia jeen fantastische eer- drukken, doch de ope- defensie gedrongen, worden dan ook een A.V.H. ïn Ihelft, doch de Thor- ningstreffer bleef alsnog kwam in de grote recht- formaliteit voor de kam- en Iman bleef overeind, achter. Integendeel wa- hoek en ging gezwind pioenen, zodat zij zich al ek net dan dat het geluk ren het de gasten die via neer bij het eerste kon- kunnen gaan opmaken Grem •rs ille nie ik i een wi op ken. He Melle - S.K. Grembergen 2-0 Al ging het niet onsportief, toch moest de verzorger er af en toe bijgehaald uorden. Ref Arnou komt zich over de toestand van de gewonde vergewissen. (Eendracht \leldert- idt rd t Grembergen is er in stand. Na de kampwisse- aan deze nederlaag. De men zich uit de degrada- Ier voor altijd in de scha- niet in geslaagd ling zag men een herbo- schaapjes zijn immers al tiezone moest houden, duw en wekt het van jaar winstpunt mee te ren Grembergen dat wel enige tijd op het droge. Het wordt nu hoogtijd dat tot jaar minder de be- Het werd gecoun- tal van kansen afdwong Thans denkt men reeds men in dat opzicht het langstelling van de voet- el in de eerste helft maar er niet een keer in aan de volgende kompe- roer gaat omgooien en balliefhebber. het ook ronduit slaagde de lokale doel- titie. Hopelijk start Groen- eventueel ook eens aan E.D.M. :ht speelde. In die pe- man het nakijken te ge- wit dan met meer ambi- promotie gaat denken, kwamen ook de ven. In Grembergen tilt ties. In het verleden werd Anders blijft de Grem- doelpunten tot men nu zeker niet zwaar er altijd gekeken hoever bergse derde provincia- doelpunt was ook Jaak de voorsprong van de hui- Schreurs betrokken. Hij dige leider slechts één punt centerde van ver in de rich- bedraagt. In Berlare beseft ting van het Appelse doel- men dat de strijd wellicht gebied waar Van Cauteren tot de laatste speeldag zal de bal met het hoofd op- duren. Toch is het vertrou- ving en deze in doel deed wen dat de laatste weken )Cff M- - nog vier ietwat was aangetast, weer- Thor Melder, 1-0). (per) gekeerd. Zondag staat de zware wedstrijd naar belanden. Met wedstrijden voor de boeg telt Berlare thans drie pun ten voorsprong op Herder- Moorsel op het program- sem. maar deze ploeg heeft een wedstrijd minder ge speeld. zodat theoretisch We moeten winnen, start alle aanvalsregisters zegt men in Berlare. Daar- worden opengetrokken, om ook zullen van bij de E.D.M. Opdorp - Racing Boonwijk 1-0 Begrafenisstemming in de Boonwijkse kleedkamer na afloop van de wedstrijd op Opdrop. waarin de Hek kensluiters aan één doel punt genoeg hadden om de witzwarten te kloppen en definitief voor het titelde- bat uit te schakelen. Men kon er bepaald niet mee lachen bij Racing Boonwijk waar men misschien de tegenstander wat heeft onderschat en eens op achterstand geko men niet meer in staat bleek het tij te doen keren. Opdorp, ditmaal zonder Peter Van der Jeught, is de titelkandidaat zonder schroom tegemoet getre den. Het wist zich vrij snel enkele scorekansen te scheppen wat heel wat ver trouwen bracht in de lokale rangen. Toen Luc Van Riet op de 20° min na hoekschop en een slecht onzetten raak trof, kon de vreugde niet op. Deze vreugde zou achteraf nog toenemen toen bleek dat Polle Van Riet als laat ste man de match van zijn leven speelde terwijl doel man Eddy De Cuyper niet te kloppen was door de mannen van Miel Cleemput. Uiteraard kreeg Opdorp nog de beste kans om de stand op te drijven toen Mare Borms zich alleen voor de Racing-doelman kwam melden. Uiteindelijk bleef het bij de 1-0, want geen van de Ra- cingers wist ook maar een van de vele kansen, die er in de tweede speelhelft wa ren te benutten om min stens gelijk te stellen. In de Boonwijkse voetbalkringen was men verre van gelukkig met de prestatie van dc ploeg-waarmede men had gehoopt de poort naar der de provinciale te kunnen inbeuken. Door de neder laag bij Opdorp kan wor den gesteld dat de zaak bekeken is. Berlare heeft nu enkel nog Herdersem als tegenstander. Zondaga vond werd er gefeest te Opdorp. Men klopt immers niet elke week een klub als Racing-Boonwijk zeker als men zichzelf hekkensluiter weet. E.D.M. V.J. Baardegem - Schroevers Moorsel 1-1 Indien uit deze derby een overwinnaar moest ko men, dan had de thuis ploeg hiervoor het meest in aanmerking gekomen. Schroevers nam wel vol ledig de eerste helft voor zijn rekening. Uit dit standpunt verdient het dus wel het gelijkspel. Doch op het stuk van sco ringskansen kwamen de Vlugge Jongeren het best uit de verf. Baarde gem, dat zonder Guy Ja cob moest aantreden, die wegens een gele schor sing langs de lijnen bleef, moest zich gedurende de eerste periode neerleg gen bij het overwicht van Schroevers Moorsel, dat in de 25' langs Mare Tem merman op voorsprong kwam. Verder dan die ene poging kwam het niet. De 0-1 ruststand was dan ook gevleid te noemen. In de tweede helft verzette Baardegem de bakens, ging veel meer aanvallen, en creeërde een paar open kansen, doch in de af werking faalde Freddy De Man deerlijk. Aan de 65' kon de thuisploeg dan toch het evenwicht her stellen, toen Herman Van Langenhove op de solo toer ging en naast de Schroevers-doelman in schoot. 1-1. Meteen had den beide ploegen gekre gen waar ze recht op had den. Ze brachten een be zienswaardige, coliektief goede partij voetbal, kampten in een echte derby-sfeer, en beëindig den met een juiste derby score. A.V.H. Kijk op Vierde Provinciale Het ziet er naar uit dat Red Star Haasdonk op weg is naar de titel in Vierde 1: Whole Boys, lang een gevaarlijke klant, werd met 1-0 de das omgedaan. De leiders hebben nu een kloof van vijf punten geslagen en kunnen teoretisch alleen nog bedreigd worden door Gerda, met nog twee inhaalmatchen op het programma. In Vierde G blijft het een nek aan nek tussen Bambrugge en Ede. Ede speelde het zwakke Eron- degem weg: een 6-1 score liegt er niet om. Bambrug ge zat in een derby met Edixvelde gewikkeld en had aan een krappe 0-1 genoeg om de volle buit mee te graaien. Gemakkelijk is het evenwel niet gegaan. Berlare houdt de koord in Vierde H. Na een overtuigende overwinning tegen een niet zo dender end Sparta Appels hebben de puiten hun voorsprong opgedreven, maar voelen de adem van Herdersem steeds in de nek: Stefan De Wolf en zijn maats hebben immers nog recht op twee bonuswedstrijden en kunnen tot op één punt naderen. Boonwijk van zijn kant, verkwanselde de laatste kans na een verrassende nederlaag op het terrein van rode lan taarn Opdorp. In Vierde B zijn de teerlingen geworpen voor SK Overmere: een achterstand van zes punten op leider Hoger Op Kalken is niet meer te overbruggen. Bambrugge loopt zondag geen gevaar te Massemen, een ploeg die dit seizoen ontstellend zwak uit de hoek komt, en blijft in de running. Berlare reist naar Schroevers Moorsel, dat op papier de leiders niet kan bedreigen, doch evenmin mag onderschat worden. Herdersem maakt een zeer kort reisje naar Gij ze gent. Wilskracht deed het de jongste weken fantas tisch goed en de laatste nederlaag van de groenhem- den is reeds een heel poosje geleden. Het is dus oppassen geblazen. In Vierde I staat een rustdag geprogrammeerd voor kandidaat kampioen Haasdonk. White Boys reist naar SK Lokeren en kan er tegen een nieuwe counter lopen. Gerda krijgt aan Rupelmonde een kwade klant, doch moet winnen, wil het zijn laatste water kansje niet verkwanselen. 15705 208 Burst - Wieze 1-2 leek wel alsof deze se werkelijk frappant, lijke weerstand noteren lose spel. Op de 74ste de Sint-Gillisnaars wei de elftallen uit de fu- hoewel Freddy Heirman gedurende de eerste minuut kwamen de gas- nig verandert omdat de 4 gemeente Sint-Gillis zich bijna een breuk liep helft. Na de rust maakten ten ook verdiend op andere staartploegen t elkaar wedijverden om het tij te doen keren, de bezoekers zelfs het voorsprong met een kop- zonder onderscheid aan de zwakste partij uit Van de bezoekers moch- meest aanspraak op een doelpunt van André Beek winst bleven. alsI lopende seizoen bij- ten we, afgaande op hun beslissende treffer, om- (0-1). Meteen waren de deb te sjotten. Bij de weinig riante klassering dat ze gepast replikeer- twee puntjes binnen, wat •enlisploeg was de malai- een meer dan verdienste- den op het verwarde Kal- echter aan de situatie van iel, •enalty zit: hendracht wint. (Eendracht Mcldert-Thor Meldert 1-0). (per) ®e) goed spelend Burst minder goede afwerking nog 0-0, dan deed Wieze Waarom, weet alleen de r niet in geslaagd een zette de bordjesman op er onmiddellijk nadien man in het zwart, be- tje thuis te houden non-aktief. wat aan; Maes ontpopte weert de Burstaanhang. en Wieze dat zich op- De afwezigheid van de zich tot een goalgetter Blauwzwart bleef aanval- aan de sublieme ellenlange Hugo Van Her- van formaat en in een len en werd ten slotte statie van keeper Mat- reweghe was een serieu- mum van tijd was het 0-2. beloond: Eloot prikte de b. De thuisploeg ze handicap voor de di- Burst gooide nu alles in bal tegen het net: 1-2. a jwde verscheidene scipelen van speler-trai- het offensief. Muylaert Schoten van Muylaert, ïr*|de aanvallen op, ner Herman Muylaert. scoorde, doch de ref an- De Tandt en Stommeleur 7"|ar Matthijs en een Was de score bij de rust nuleerde de treffer, werden door Matthijs ge- •en\ unLm. M •en kei Kallo - Hoogeinde 0-1 rlare - Appels 4-0 sisch zijn ze voor het ogen- verzorging van zichzelf «Miner Willy De Wulf van blik het meest homogene denken, ook al is het maar ééntrta Appels liet zich na elftal in de reeks. vierde provinciale. telsoop van de ontmoeting Over zijn eigen ploeg liet In Berlare heerste de sfeer /"giBerlare opvallend guns- trainer De Wulf enkele ne- der grote dagen. Aan de uw uit over de prestaties gatieve klanken horen «Ze- rust al was het naar een tiesi de leider Berlare is ven spelers kwamen er fy- comfortabele 2-0 voor- eenir mijn mening de beste sisch niet bij te pas omdat sprong geklommen. Frank 'Ipejeg in de reeks. Ze heb- ze de nacht voordien te De Gauwe was auteur van ?«iji ons uitgesproken over- lang op de karnavaltoer deze voltreffers. Eerst kan- opjefd en niettegenstaande zijn gegaan tijdens de jerde hij onhoudbaar bin- met vijf invallers moe- «nacht der Augusten». Dat nen vanuit een zeer moelij- __p optornen, ben ik er had overduidelijk zijn ke hoek. Nadien werd hij 1 overtuigd dat we zelfs weerslag op de prestatie de aangespeeld door Luc Van It een komplete ploeg zondagnamiddag». Sparta Cauteren. Laatstgenoemde gt |n kans hadden tegen heeft niets meer bij te win- zou na de koffie de stand I dergelijk elftal. Berlare nen of te verliezen, maar verder opdrijven, en na- h- (dient volgens mij de ti- wie zich sportman noemt, dien ook de eindcijfers T- Zowel technisch als fy- moet toch ergens aan de vastleggen. In het laatste red, en wanneer de Wie- zedoelman dan toch ge klopt leek bracht de staak zelfs twee keer redding. Zondag reist Burst naar het eveneens bedreigde Schellebelle. Als die uit stap niet met punten- winst wordt afgerond, U^t'e zien* er er^ ^'ee^es (tendracht Meldert-1 Hor Meldert 1-0). (per) afe fidag heeft Meulestede i onstuitbare opmars br de tweede plaats i (dergezet ten nadele h een onkennelijke iisploeg. De Bazel- 'et brs speelden welis- er zonder de gebroe- |s Ruymbeke zodat de bienhang en de onmis- (e routine grotendeels Ibrak, maar aan een Berlaag met forfaitcij- fers had men zich aan het kasteel zeker niet ver wacht. Die kwam er wel met hulp van de scheidsrech ter, die twee sterk betwis te doelpunten (wegens voorafgaand handspel) goedkeurde. Toch moet ten voordele van de gas ten gezegd worden dat ze in de gebroeders De Schrijver twee spelers van uitzonderlijke klassë bezitten, die wonderwel worden aangevuld door het opportunisme van de kwikzilveren Verleysen goed voor niet minder dan 4 treffers. We durven zelfs stellen dat deze ploeg in hogere regionen niet uit de toon zou val len, maar zoals de trouwe lezer weet is er geen ver haal

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 31