(^c De huzarenrit van Wilfried Wesemael itienne De Wilde: 'Toch iets anders» r~~ ritienne Van der Helst: blikvanger Guy De Vreese een vroege vogel ic Colijn botst l lepe Planckaert Wielrennen Ghislain Van Landeghem onder dak De Voorpost - 7.3 1980 - 29 ké Boeve, een renner zonder «naam», demarreerde. Iemand in het peloton nam daar enige aanstoot aan. ndien «ging» Kim Andersen, een 22-jarige Zweed die in fhxemburg zijn tenten opsloeg. Wilfried Wesemael flitste J als de bliksem naartoe. Een speldeprik, geen aanval ztt de bedoeling tot onder het spandoek voorop te blijven, int was nog ver. en eerst moest nog over de heuvels Jreden en de steile muur van Geraardsbergen beklom- f n. Wesemael deed gewoon wat hij moest doen: Post had :gd dat steeds iemand om het even welke aanvaller Ihterna diende te gaan. lioevallig was ik in de yurt toen Andersen de- ■rreerde. Het kon even- led een andere «geelro- l> zijn geweest.» vertelt ■lfried. Het duo Wese- ■el-Andersen sprong op rug van Boeve. Enkele jometers verder geraakte i fiets van de kleine West vlaming onklaar, zodat Boeve het liet afweten. Kim en Wilfried deden zoals de boer van Were- meus Buning: ze ploegden voort. Wesemael had de afstand tussen hem en het peloton geschat: het liep lekker. Achteraan maakte niemand zich druk. Eerst gleed Wesemael mee in de schaduw van Andersen, die geen sprookjes vertelde doch keihard fietste, maar daarna steunde hij zijn ge legenheidspartner. Tot op de bodem van zijn krachten ging ie niet, de Gijzegemse lokomotief. Dat hoefde niet: Post had een manne tje vooraan, zodat de ande re Raleighs rustig (nou ja) de kat uit de boom konden kijken. De anderen moes ten immers wat onderne men om de «fugitives» te pakken. Wilfried Wesemael graaide onderweg verscheidene premies mee en veroverde bovenop ook de bergprijs. Op de «muur» kreeg An dersen de uitgeloofde 30.000 frank: «Ik geloof dat ze me daar in de nek heb ben gekeken. Twee span doeken hingen er, en ik durf er mijn handen voor in het vuur steken dat ik tel kens als eerste voorbij die «lappen» reed.» Na zo'n lange vlucht ge raakte de snee stilaan van het mes. Toen de Volke- gemberg diende beklom men, was het lied van de twee koene kerels uitge zongen. Op dertig kilometer van de streep werden de «hazen» door de jachthonden in de strot gebeten. Het epos was geschreven... ;ent ■^ienne Van der Helst is «2: ^^eds een «vroege vogel» a. jweest. Reeds meerdere iren schitterde hij in ent-Gent en in de Ronde n Vlaanderen. De Lede- |l 8 i^H vH iar brak niet met de tradi- HfiS&jMj&r-' -BÉk .^B| i. Toen Bruyère aan zijn BH ttste eenzame kilometers BmhH - JËÊÈ p was, sprong Etienne uit '"'yHftjE H )q jt peloton weg. De reak- Hjp^f^ jH was grimmig, zodat het IwV V'-' i n gevecht tegen windmo- wÈk-éjaw/j -^MËÊ js was geweest. Van der (1st finishte eens in spits van de groep. Toch is hij niet ontevreden ^^HHBHBlH^^^^^H^Hliljfr ,1' If er zijn prestatie: «Het ^H p lekkerder dan ver- $m^KÊtÊW,WÊ [cht. Je mag niet verge- b dat de Safir-ploeg niet Sten de landsgrenzen j^By ik om het seizoen voor te t Hi" Jp reiden. Vanzelfsprekend h^HHH den we dus ook de voor- 'WK i i ,j|jSjsf reidingsritten in het zui- BH a 'x-w' n niet mee. Een en ander eft niet belet dat ver- Etienne Van der Helst rechts) hier samen met Oscar Dierickx en Patrick Lerno, toonde leidene renners van het zich tijdens de Omloop Het Volk. (c) im mee vooraan waren dens de finale. Jammer t Willem Peeters in volle eveneens pozitieve reakties den, maar het onmogelijke hij zich tijdens het inter im tegen het wegdek op de prestatie van Van der mag je niet eisen. Ik ben view voor de televizie uit- teg. Anders zat er alvast Helst: «Ik vond die late Etienne gaan opzoeken en stekend uit de slag trok. j n dikke ereplaats in.» demarrage van Etienne heb hem gefeliciteerd. Niet Echt waar: we kunnen te- ircel Moens, woordvoer- reuze. Dat Van der Helst alleen vanwege zijn presta- vreden zijn.» r van de sponsor, had niet naar Bruyère kon rij- tie, doch evenzeer omdat (MM) De volgende dag kwam Kuurne-Brussel-Kuurne: «Een beetje «dikke benen» tijdens de eerste kilome ters. Daarna liep het vlot. Zo vlot dat hij zijn baas en goeie vriend Jan Raas een steuntje kon geven. Het re- zultaat loog er niet om: de wereldkampioen schudde zo lang en zo fel aan de boom dat de konkurrenten eraf moesten. Wilfried fi nishte met het peloton. Spurten voor een «dikke prijs» deed hij niet. Nie mand van de Postkerels: de zege was binnen schot en dat was het belangrijkste. Intussen waaide Wilfried Wesemael naar Nederland over: tot dinsdag vertoefde hij in de Wemeldingen. waar Cees Priem ende 20- jarige Anita Goense woont. Anita? Een lief ding, en een meisje waar mee te praten valt, verstan dig ook, zegt mama Celina over de verloofde van Wil fried: «Mettertijd komt er trouwen van. Begrijpelijk dat hij tijdens zijn weinige vrije dagen eens naar de Hollandse grens bolt om er goeiedag te gaan zeggen». Dinsdagmiddag arriveer den Wilfried Wesemael, Jan Raas en Cees Priem in Gijzegem om er Wilfrieds valiezen in de wagen te la den waarmee zuidwaarts werd gereden. Richting Pa rijs. De Postploeg neemt immers deel aan Parijs-Ni- ce, de koers naar de zon (en af en toe ook eens naar de regen en de sneeuw). Daarna trekken de roodge len naar Italië, want met Milaan San Remo zijn de wegrenners aan de eerste échte klassieker van het seizoen toe. Wesemaels vooruitzichten? «Vorige week zat ik met een nijdige verkoudheid opgescheept, vandaar dat ik in de Omloop Het Volk niet het onderste uit de kan kon halen. Nu is het reeds een stuk beter. Milaan-San Remo is steeds een kolfje naar mijn hand geweest. Ik eindigde zelfs eens derde, na Jan Raas in de laatste kilometers te hebben bijgestaan. Ik gooi geen hoge ogen in die wed strijd: mijn persoonlijke ambities zet ik opzij om voor de ploeg te werken.» MARC MARCEL Wilfried Wesemael: lange vlucht in Gent-Gent. (c) Op de valreep is Ghislain Van Landeghem dan toch nog onder dak geraakt bij de gloednieuwe groep Solahart, een firma die zonnepanelen fabriceert. De administratieve formaliteiten zouden vervuld zijn en Roland Beirnaert uit Waasmunster staat achter het initiatief. Eddy Furnière en de ook al dakloze René Dillen maken deel uit van het team. !t laatste (kleine) rondje van de Omloop Het Volk reed lenne De Wilde niet meer uit. Waarom ook? De «dikke Ijzen» waren weg. én profkoers rijden is helemaal anders dan in een lateurspeloton zitten. Dat er minder snel gereden rdt? Vergeet het maar. M(jn prestatie? Ik geloof dat beter kon. Maar de zenuwen hebben me verraden. Ik rzeildc voor de muur van Geraardsbergen in de tweede >ep. Nadien heb ik alles uit mijn kas gereden om de 'lof met de kop te dichten. Ik wilde de afstand veel te snel rrbruggen. Vandaar dat ik op de Volkegemberg een •p kreeg.» rmoeid na meer dan 200 pmeter over kasseien en bvels? «Toch wel, maar jt wat je 'kapot' mag tmen. Dikke benen. Het k een beetje logisch, nt tijdens mijn verblijf in e) i zuiden nam ik slechts l twee wedstrijden deel. Saint-Tropez won ik, in hari was ik zesde, maar |n ging het telkens over iper 100 kilometertjes.» /^middellijk na de aan- mst is Etienne De Wilde fcr huis gebold: «Om te slapen en te rusten, 's An derendaags wachtte im mers een nieuwe taak: Brussel-Kuurne-Brussel. Evenmin een lachertje. Vooral voor een neoprof». Het bleek zondat dat Etienne met de besten meekan. Het trio Raas- Peeters-Kelly was gaan vliegen. In de laatste kilo meter speelde ook Jos Van de Poel schampavie. Het werd dus spurten voor de... vijfde prijs. Het keesje Jos Schipper bleek een tikkel tje sneller dan De Wilde. MILAAN-SAN REMO Milaan San Remo wordt voor Etienne De Wilde «de grote onbekende»; «Daar gaat het over 280 kilome ter. Geen peulschilletje. Gelukkig maar dat we eerst naar Tirreno-Adriatico gaan. Niet forceren en toch mezelf lesten, lijkt de aan gewezen taktiek. Ik meen dat die meerdaagse een uit stekende voorbereiding is op de nakende Italiaanse topklassieker. Winnen zal er vanzelfsprekend niet in zitten. of wat dacht je. Het is momenteel vooral een rodageperiode, me aanpas sen aan de totaal andere manier van rijden. Gent- Gent heeft me een en an der geleerd. Brussel-Kuur ne-Brussel leverde even eens nuttige ervaringen op Afwachten hoe de komen de weken en maanden zich aanbieden. Doch ik heb vertrouwen.» (MM) Guy De Vreese is er al op de eerste dag van het nieu we seizoen keihard tegen aan gegaan. De Erembo- degemnaar bracht uit Tol- lembeek de zege mee. In Steenhuize was hij derde. De amateurs lieten voor alsnog verstek gaan: nie mand maakte het zegege- baar. Wél was Luc Colijn tweede in Gent-Gent en fi nishte zesde in een keihar de Brussel-Opwijk. De Wichelenaar Erik De Wilde staat op de drempel van de doorbraak: in Gent- Gent toonde hij zich reeds, en uit de Sterrit te Hom beek puurde hij een derde prijs. Voorts noteerden we een berg ereplaatsen en goede prijzen bij de liefhebbers. Ronald Van Avermaet was elfde in Brussel-Opwijk en 16de in Gent-Gent. René De Bruecker was even eens op de afspraak met een elfde plaats in Gent- Gent. Victor Van Lande ghem finishte als elfde in Luik-Nandrin en voor Fran- gois Nauts stak er te Mal- degem een twaalfde plaats Junior Patrick Van Hul ein digde te Burcht als vierde en Lieven Brackman was in Godveerdegem vijfde. Fredy Dierickx deed nog beter; die was derde in Ka- pelle-op-den Bos. En wat gezegd van de begaafde Dirk Heirweg die in Steen huize tweede was. Kriskras de resultaten van het eer ste seizoen weekeinde doorlopend zien we dat nog heel wat goeie presta ties werden geleverd: Ron- ny De Dobbelaere, vijfde te Burcht, Johnny De Dobbe laere, zesde te Burcht, Luc Van Geyt, vijfde in Steen huize, Johan Koppen, zes de te Kapelle op den Bos, Patrick Van Duyse, zeven de te Burcht waar Filip Za- man zevende was, Jean- Marc De Nil, achtste te Herzele, Johan Saye, ne gende te Laarne, Daniël Janssens zevende te Bu- dingen en tiende te Kapelle op den Bos, Ronny Mette- penningen, tiende te Laar ne, Alain Koppen, tiende te Burcht. Nieuweling Stefaan Van Leeuwen deed het even eens prima met een twee de plaats in Laame, en Ni co Leus was zevende te La Hestre-Beliecourt. Junior Ronny Westelinck uit Zele met de gloednieuwe fiets die zijn supporters hem schonken, (c) Colijn heeft zich uitste- voorbereid op het uwe wegseizoen. Bijna d de eerste wedstrijd het seizoen een klin- ide zege. Bijna... Want s» Eddy Planckaert er een stokje voor. De velaar, professioneel ge- oold door zijn oudere ers Willy en Walter (en de koop toe een erg He jongen) legde het zo- lig aan boord dat Luc in ^gwind zat toen moest ge- ■rt worden. Het werd moest Planckaert tot onder het spandoek volgas geven, want Luc bleef tot de laat ste centimeter in zichzelf geloven. Luc Colijn bleef zondag niet uitblazen; hij nam deel aan Brussel-Opwijk, een over 144 kilometer uitge smeerde wedstrijd waaraan 134 amateurs deelnamen. Superstar Ronny Van Ho len ontbond er zijn duivels, doch Colijn speelde even eens een hoofdrol. Hij hield er een zesde prijs aan over. Jan Bogaert: val Jan Bogaert sloeg geen gensters in de Omloop Het Volk'. Een val haalde hem uit het peloton. Willy Planckaert. Patrick De Vos, Miel Gijsemans en Eric Jacques wachtten de sterke Temsenaar op, maar in de spits geraakte Jan niet meer: de salto kwam er op een zeer slecht moment. Jan had begrepen: de openingskoers was zijn feest niet. Benny Vermeulen: zesde Benny Vermeulen was nooit mee in de running tijdens de Omloop Hel Volk. De vele heuvelkammen zullen daar wel iets mee te maken hebben. Beter verging het de Klingenaar op Limburgse wegen: toen de ontsnappingen van vroege vluchters waren opge doekt, bleven de besten vooraan. Tegen Willems en het blok van de IJsboerkes optornen, bleek een onmogelijke opdracht. De kei uit Vorselaar won. Vermeulen, een rasspurter, mengde zich in de strijd voor de tweede plaats, doch moest anderen laten voorgaan. Het werd een zesde prijs Michel Vaarten: muur te steil Michel Vaarten werd in de Omloop Het Volk door de fameuze muur van Geraardsbergen geveld. De Ronde van Limburg loopt over een veel vlakker parcours dan de «Volk». Vandaar. Michel was erbij toen achter Willems voor de tweede prijs werd gesprint. Een wegrit is iets totaal anders dan over het ovaal van een velodroom glijden. Michel was vijfde. Erg verdienstelijk als men weet dat 194 kilometers moesten afgelegd. Franky De Gendt: muur Ffanky De Gendt, de man die de Ster van Vessèges won, reed Gent-Gent niet tot de allerlaatste kilome ter. De Gendt kon er in Geraardsbergen reeds een kruis over maken: op de muur verloor hij het evenwicht, sloeg tegen het wegdek, moest te voet naar de kruin, en wist meteen dat het afgelopen vv«.v. Etienne De Beule: Val en fiets weg Etienne De Beule heeft slechts nare herinneringen aan de jongste Omloop Het Volk. In de Zwalmstreek pletste hij tegen het wegdek, liep schaafwonden op, belandde in de ambulancewagen en verdween uiter aard uit de wedstrijd. Achteraf werd het zoeken naar de.verdwenen fiets die ergens met een of andere volgwagen werd weggebracht. Een en ander belette niet dat de Hammenaar de volgende dag een uitste kende Ronde Van Limburgreed. William Tackaert en Dirk Heirweg De Zeelse profs van Fred De Bruyne hebben een uitstekend weekeinde achter de rug. Zowel William Tackaert als Dirk Heirweg waren mee vooraan in Gent-Gent. William overschreed als twaalfde de eindstreep. Dirk was dertiende. Tackaert toonde zich ook weer in de Ronde van Limburg. Een vierde plaats was zijn deel. Etienne De Beule Etienne De Beule is geen meeloper. Dat hij zelden vooraan finisht, heeft oorzaken die niet ver dienen gezocht: de Hammenaar heeft zichzelf met de fiuiktie van hekper verzoend. Het belette niet dat hij zondag met de eersten naar de streep bolde aan het eind van de Ronde van Limburg. Hij werd achtste. Durver Rik Caethoven Rik Caethoven is van plan het pechjaar 1979 naar de vergeethoek te duwen. In de ronde van Limburg toonde de steeds vriendelijke Zeienaar zich. Na 72 kilometer ging hij er samen met Patrick Pevenage, Ludwig Wijnants en Willy Scheers vandoor. Tot zeven minuten voorsprong fietste het kwartel bijeen. Toen viel Scheers weg. De overige drie bleven doorgaan, doch toen ze Sint-Truiden binnenreden, was de kloof tussen hen en het peloton al veel smaller geworden. Duwen en blijven duwen bleef het parool. Zeven kilometer voor de finish werden de moedige jongens evenwel gegrepen. Zelfs geen troostprijsje hielden ze aan hun lange vlucht over. Uit een en ander blijkt evenwel dat Rik vandaag of morgen gensters slaat. Van der Snickt-Van Viierberghe Frans Van Viierberghe was één van de 41 profs die Gent-Gent tot de allerlaatste kilometer meereden. Het werd een 27ste prijs. De Berlurenuur Etienne Van der Snickt begon het seizoen met een hoopvolle verrichting: hij bolde in Sint-Truiden als 18de over de streep. Onghena-Van de Vijver Rohan Onghena, de Oostvlaamse profkampioen, arriveerde in Kuurne-Brussel-Kuurne met het groep je dat voor de vijfde plaats spurtte. Ronan eindigde als twaalfde. Voor Ronny Van de Vijver werd het een 16de prijs. Vervolmakingskursus scheidsrechters KBLVB Op vrijdag 7 maart heeft in lokaal Het Paviljoen, Grote Markt te Aalst, een vervolmakingskursus plaats voor de scheidsrechters van de Kon. Belgische Liefhebbersvoetbalbond, afdeling Oost-V laanderen. Ook kandidaat-scheidsrechters zijn welkom. Begin om 20 uur.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 33