I Basketball J] Thuisploeg grijpt behoudskans Afgeslacht Naar de tweede plaats Weerom Chris De Pauw Okapi - Magnetrol houdt woord! 1e nationale Dertig punten De noodklok luidt 80 punten in een helft De Wolf - De Bisschop - Van der Burcht: bepalende figuren! 30 - 7.3.1980 - De Voorpost ra r? kompetitie en kamp De miniemen B tvvc) Panters Baasrode de eerste maal Gremberen - Bavo Moerzeke 88-69 Het streekderby stond in het teken van de degra datie. De thuisploeg mocht verliezen of het voelde de adem van Moerzeke in de nek. De bezoekers moesten win nen om nog een kans te behouden in tweede provinciaal te blijven. Enkele hoopgevende goede thuisprestaties op het eigen Konings pleintje hadden de be zoekers moed gegeven om een minder goed spelend Grembergen te overwinnen. Het bestuur van Onder Ons had Luc Van Cau- wenberghe een schor sing van twee weken opgelegd om zijn gebrek aan inzet en teamspirit en hoopte hiermee het moreel front opnieuw op te frissen. Het was een gemotiveerd thuisvijftal dat aan de opworp stond en met een manverdediging de bezoekers opving. Aan vankelijk kon Bavo dit omzeilen via een tem- pomakende Van Hautte en de haakworpen van Col man en 10-12 aan de 6e minuut, maar de thuisploeg vindt stilaan zijn draai tegen de Moer- zeekse zone en het wordt 17-12 aan de 7e minuut. Cuypers is de motor van zijn vijftal en hij strooit kwistig met assists naar Mijs onder de korf, die een 5 op 8 en 2 op 2 vrijworpen lukt in de eerste helft en een groot deel heeft in de 23-14 voorsprong aan de 9e minuut. De Clercq krijgt het moeilijk met Van Looi en wordt aan de 10e minuut met 3 fouten vervangt en begint met een 4 op 4. Cuypers blijft echter de grote mijnheer en moet foutief gestopt worden. Met een 2 op 3 en 7 op 8 vrijworpen wordt het verschil steeds groter met 33-21 aan de 15e minuut en 41-24 na 16 minuten. De bezoe kers falen bij het afwer ken en vergeten te driven tegen de Grembergse met veel fouten belastte manverdediging. Van Looie is de enige afwer- kerop peil. Rust 50-28. In de tweede helft kan Van Haute enkele keren Van Looi in goede shot positie brengen en nadat Van Keer - Mijs er uit moeten voor fouten dit Is bij Moerzeke ook met Claessens ondertussen reeds gebeurd,komen de bezoekers langs Van Looi - Van Riet terug tot 65-52. Ze missen op dat mo ment de fysieke kracht om door te drukken en laten elementen als Ost - Van Broeck, die de week voordien Vlierzele schaakmat zette op de bank. Grembergen scha kelt dan over naar de fastbreak en Straetman - Goossens - De Clercq zorgen aan de 14e mi nuut opnieuw voor 20 punten verschil (79-56) en voor Van Looi blijft er alleen nog de genoeg doening over zijn shot kwaliteiten te tonen. Punten: Grembergen: Segers 8-9, Straetman 2-10, Mijs 12-2, Van Keer 8-1, De Clercq 4-6, Cuy pers 10-2, Goossens 6-8. Moerzeke: De Munck 0-4, Van Broeck 3-5, Van Haute 4-0, Colman 6-4, Van Looi 13-20, Van Riet 2-8. BENO Tissac Gill and J - Rac. Linkeroever 57-113 In een nochtans hoopge vend begin wilde Tissac van geen wijken weten. Na 5 minuten noteerden wij 9-8 maar toen De Prince aan een vrij worp recital begon stond de thuisploeg heel vlug in het krijt 13-22. Een Reactie van Wilfried Aerts kwam op tijd want zijn vlijmscherpe af standsworp zorgde voor de aansluiting 21-22 (11e min.). Tissac bleef ge vaarlijk maar de scheids rechters lieten zich inti mideren door coach De Combe van Linkeroever. Hij kreeg twee techni sche fouten aan het been maar meteen werd het wedstrijdbeeld veran derd. Tissac kreeg een foutenregen aan het been en moest toezien hoe de rust kwam met 34-43 cijfers. Na de hervatting stond er slechts één ploeg meer op het veld. Zonder Luk Aerts, Verbraeken, Marin was het voor de thuis ploeg nog onmogelijk om in de match te komen. De Antwer penaars liepen uit tot 42-74 na 10 minuten en de Tissac stuikte nu volledig in elkaar. Het uitvallen van André Aerts, Thiron en Verbeke veranderde niets meer want Lauwers - De Com be en De Prince deden wat zij wilden en lukten nog een monsterscore. Punten: Tissac: Thiron 8-2, Ver beke 7-6, De Brant 2-7, Aerts W. 15-6, Aerts A. 2-0, Thijs 0-2. Linkeroever: Ramijsen 6-4, Lauwers 2-16, De Prince 9-19, De Wachter 10-2, Van de Stock 7-10, De Combe 9-14, Talini 0-4 WEGA Kontich - Hermes 83-96 Met een zege bij Kontich staat Hermes nu weerom op de tweede plaats en wij kunnen nu reeds van een geslaagd seizoen spreken voor de ploeg van coach De Bruyne. Hermes startte zeker van zijn stuk en liep na 9 minuten uit tot 16-23. Toch gaf Kontich zich niet gewonnen en sloeg terug met een 9-0 zodat de bordjes naar 27-23 gingen. De bezoekers met Van Hoeyweghen in de spits beten van zich en bij de rust was een eerste verschil al merk baar 40-51. na rust liet Hermes de thuisploeg nog toe om tot 60-63 te naderen maar dan ont bonden Oelbrandt - De Keyzer hun duivels. Drie minuten later was er terug voldoende afre kening 66-74 en toen achtereenvolgens De Keyzer bij 74-86 en Moorthamer bij 82-94 uitvielen voor fouten had dit geen invloed meer op de uitslag. Vermelden wij nog het wederoptre- den van Kerckhove en de afwezigheid bij Hermes van Verdonck - Van den Berghe zodat het al bij al nog een knap resultaat was voor de bezoekers. Punten: Hermes: Oelbrandt 27, De Keyzer 20, Rillaerts 19, Van Hoeyweghen 12, Moorthamer 4, Kerckho ve 2, Dujardin 6 Kontich: Van Dooren 26, Vergauwen 20, Janssens 19, Mertens 8 WEGA BBC Lokeren - Scheldejeugd Temse 81-87 Wilde lokeren met kon- trolebasket de Temse schutters het zwijgen opleggen? Feit is dat beide ploegen gans de eerste helft gewaagd aan elkaar waren met aan de thuiszijde de ervaring van Gerlo-Verdurmen die tegen het jonge Temse geweld kranig van zich afbeten. Na 20 minuten 38-38 was nog alles mogelijk en in een ge nietbare tweede helft ging de haver tonh naar het beste paard. Temse heeft meer talent In de rangen en Chris De Pauw is toch elke week voor een dertigeren een reeks assist. Nu hij hulp krijgt van Gosselin is Temse ook aanvallend fel te duchten. Zit een tweede plaats er niet meer in voor de ploeg van Egon De Pauw dan heeft hij dit seizoen toch de ontdek kingen Gosselin-Wal- tens op zijn palmares en dit is een wissel op de toekomst. Punten: BBC Lokeren: Gerlo 22, Verdurmen 19, De Meer leer 16, Cornells 16, Vion 2, Dhaen 9 Temse: De Pauw Chris 34, De Pauw Ivo 11, Gosselin 25, Van Lom- bergen 11Waltens 6 WEGA BBC Okapi - Magnetrol - BBC Gent 106-95 Tegen Linkeroever ging Were Di met 57-113 de boot i (dtv) 2e provinciale A BBC Vlierzele - BBC Ruba 77-47 Na twee opeenvolgende nederlagen heeft Vlierze le zich tegen Rubac herpakt. Van bij de aan vang liep de thuisploeg van de tegenstrever weg. Dit onder impuls van Gerrit Marcoen en ander maal Van Trappen. Bij Rubac stond Verschoo- ren te slecht omringd, zodat reeds bij de rust de beslissing gevallen was. 38-21. Toen na de rust, een goed de tegenaanval spelend Vlierzele, via Marcoen, Nevens, Lie ven s en Van Trappen uitliep tot 59-34, was het Rubac-lot voor goed be slecht. De dertigpunten- kloof aan het einde van deze wedstrijd was dan ook een getrouwe weer gave van het geleverde spel. Godden, Poppe, Maris en Wouwe boden geen steun aan Ver- schooren, de enige Ru- pelmondenaar, die op zijn normaal peil acteer de. Scoorden voor Vlierzele: Marcoen 19, Van Trap pen 24, Poelman 2, Govaert 4, D. Govaert 4, Lievens 14 en Nevens 10. Bij Rubac: Godden 8, Poppe 6, Maris 2, Ver- schooren 21, Verlent 2 en Wouwe 4. A.V.H. Okapi - Magnetrol dat In extremis de degradatie nog kan ontlopen mits het winnen van drie opeenvolgende thuis wedstrijden, heeft de serie goed ingezet. Nochtans schrikte de komst van BBC Gent de Aalsterse leiders af. De Gentenaars hadden im mers de laatste weken voor heel wat commen taar gezorgd. Eerst was er de spectaculaire zege tegen koploper Standard en vorige week hielden ze Hellas eronder. Ook nu, op Okapi, gaven zij de indruk het laken naar hun kant te halen. Doch de grote Inzet van de Aalsterse Belgen en een superieure Hank Taylor gaven uiteindelijk de doorslag. Okapi, was opnieuw ge start met een fullcourt- pressing, met dit ver schil echter, dat nu ook Taylor, wat meer naar voor schoof, zodat ook de verre inworpen kon den onderschept wor den. Via een globale 5 op 6, klom Okapi vlug naar een 10-2 voorsprong. BC Gent daarentegen, liet een magere 1 op 7 en drie balverliezen opte kenen. Taylor met een 4 op 4 zorgde voor 14-6 en via Ibens kwam de eerste tienpuntenkloof 18-8. Coach Willy Ivens, rea geerde echter gepast, en via Garner en Daniel kwam Gent terug 26-25. Deze reactie was echter te wijten aan het arhi- archislecht afwerken van Minnebo en het balver lies van Schorreet. Elias, met een 3 op 4, zorgde wel voor punten, maar leed anderzijds onbe grijpelijk balverlies, zo dat Gent via Temmerman aan de 14' voor de eerste maal aan de leiding kwam. 36-38. Garner duwde nog even door, doch ook Taylor met een 10 op 11 deed van zich spreken, zodat de rust bereikt werd met logische 49-49 cijfers. Onmiddellijk na de koffie nervatte Mare Minnebo zich volledig. Met een 3 op 3 zorgde hij na 2' voor 55-51Jean-Marle De Clercq kon zich op een ongestrafte manier twee ballen toeeigenen, en meteen was alles terug te herbeginnen 55-55, moment waarop coach Willy Ivens overschakel de naar man per manver dediging. Alhoewel Oka pi praktisch de volle dertig seconden nodig had, wist het steeds op de rand af te scoren, via opnieuw Minnebo en nu ook Taylor, doch aan de overzijde was Daniel eveneens onfeilbaar. Met nog iets meer dan 12' te spelen, moest Elias de plaats ruimen wegens foutenlast, voor Herman Van den Broeck. Niet op algemeen enthousiasme onthaald, bleek coach Frans Verhulst het hier bij het rechte eind te hebben. Met Minnebo - Taylor - Van den Broeck werd een hoge driehoek gevormd in de 2-1-2 verdedigingszone, zodat Daniel en Garner heel wat moeite hadden om onder de plaatselijke korf te komen. Het was dan ook dankzij het afstandsshot van De Clercq, dat de Gen tenaars in de «run» ble ven 80-78. Toen viel echter de beslissing. Taylor blijkbaar onhoud baar voor de Gentse Amerikanen, vocht zich steeds gepast aanval lend vrij, en liet Minnebo een nieuwe 3 op 3 scoren, zodat In 1'tijd de score naar 88-82 evolu eerde. Deze kloof kregen de Gentenaars nooit meer dicht. In de eindfa- ze was het Schorreel, via vrijworpen, en Taylor onder de ring, die voor een 106-95 eindscore zorgden. Vermelden we tenslotte nog de presta tie van Herman Van den Broeck, die na vele we ken aanpassingsperiode er schijnbaar al heel wat beter doorkomt. Zulks mochten de Gentenaars aan de lijve ondervinden. Herman stond zijn man in verdediging. BBC Okapi - Magnetrol: Van den Broeck 0-4, Elias 8-2. Schorreel 10-9, Ibens 6-0, Minnebo 0-22 Taylor 25-17, Corthals 0-2. BBC Gent: Borgers 0-4, Daniel 20-10, De Clercq 4-14, Garner 17-14, Dherdt 0-0, De Meyer 2-2, Temmerman 6-2. A.V.H. Tweede provinciale A Leeuwerik Lede - Melle 60-75 Na een eerder onver wachte heropstanding Is Leeuwerik Lede terug naar de voorlaatste plaats afgezakt, zodat het degradatieticket te rug voor hun neus ben gelt. De oorzaak hiervan is niet zozeer het eigen verlies, daar Melle toch een ietsje hoger gekwo- teerd staat dan de Le denaren, doch wel de overwinning van Grem bergen bij buur Moerze ke in een vierpunten wedstrijd. Reeds van bij de aanvang sloeg Melle de kloof, via De Nijst en Van der Sypt. Bij de lokalen kon alleen Mer tens reageren, zodat bij de rust de winnaar reeds gekend was. 19-35. Na de koffie was het een gelijkopgaande partij. Denijst had zijn beste pijlen verschoten, en Le de gaf geen tik meer toe. Hans Van Driessche en broer Geert hervatten zich enigszins, zodat bij een 52-63 score en nog 5 te gaan, de kans op winst wel miniem, maar toch nog mogelijk was. Shandevijl akteerdei ter ver beneden zijn i zodat Van der rustig kon scoren. Lede: Mertens 22, Leuven 8, H. Van Q sche 11, De Borge Schepens 2, Schandj 4. Melle: Denijst 27, der Sijpt 27, Van! Eeckhoudt 4, Van Sompel 5, Braeckmj Baert 1, R. Van der! 6. A Tweede provinciale A The Tower Aalst - Evergem 118-71 Het was niet zonder schrik dat de Aalste- naars deze wedstrijd aanvingen. In de heen ronde zorgde Evergem ervoor dat The Tower uit de kopgroep verdween. Zulks was dan ook merk baar in de wedstrijdaan- hef. De thuisploeg start te met een negatieve 0 op 14 shotprestatie en scoorde aan de 7' slechts haar eerste punten. Ever gem deed het met 2 op 16 al niet veel beter, maar nam dan toch een 2-6, 4-10 en 8-11 voor sprong. Coach Van Mie- groet had geen beroep gedaan op zijn basisvij'- tal om de wedstrijd aan te vangen en zulks was duidelijk merkbaar. Toen Dirk De Schaepdrijver uiteindelijk dan toch zijn verschijning maakte, gingen tempo en score meteen de hoogte in. 18-16, via Ludwig Van der Borght. Evergem kon bijblijven dankzij een toch wel veel te persoon lijke Heirman, die door zijn individuele num mertjes fouten uitlokte, maar met een 6 op 13 in de eerste helft onder zijn peil bleef. In de slotfase kon Dirk De Schaepdrij ver (met 3 op 4) en Luc Brys (eveneens 3 op 4) voor een 38-33 ruststand zorgen. Bij de aanvang van de tweede helft zag men een omgekeerde situatie als bij de wed- strijdsaanvang. Nu was het Evergem, dat slordig speelde en een 1 op 16 liet optekenen. The To wer daarentegen deed he het kennelijk veel beter. Met een 18 op 22 sloeg het dan ook onmiddellijk de definitieve kloof. Aan de basis hiervan lag een globale goede afwer king, met Luc Brys als uitschieter met een 6 op 6. Herman Labay, die in de eerste helft zijn draai niet vond, bracht nu ook een 3 op 4 aan, zodat na 11' spelen 90-58 op het bord af te lezen stond. Bij Evergem men er fysisch doorj een mislukte aar kwam niemand terug te verdedigen. Door 15 op 58 shotprestati de tweede helft kwa de bezoekers er f povertjes voor. De tl ploeg liet de ganse meedelen in het sue Met nog ruim 5'te sp was het Luc De Tr< die de kaap van punten overschreed De Schaepdrijver 2 i De Wuffel 3 op 4 vrij pen, Dierick 3 of waren de bankzitters in de slotfaze nog 118-71 cijfers zorgdt The Tower: De Scl drijver Dirk 23, Lu* Schaepdrijver 4, Labj Goossens 15, De 3, Brys 22, De Troyi Dierick 6 en Van Borght 12 A.l 3e provinciale A BBC Erembodegem - Sportief Temse 92-73 Johny De Bisschop is letterlijk en figuurlijk de grote figuur van deze wedstrijd geworden. In de eerste helft moest hij optornen tegen De Block en Lauwers, en beperkte beide reuzen tot een totaal van twee punten. Aan de overkant zorgde hij met 3 op 6 op een kritisch moment voor doorslaggevende cijfers. Via Serge Van der Burght en Eddy De Wolf sloegen de lokalen onmiddellijk de kloof 4-0, 14-7 en 16-11, doch via Aert- geerts en De Groep kwam Temse terug 24-24 aan de 14'. Serge Van der Burght, gebrand op vlug ge tegenaanvallen, kreeg loon naar werken en met een 7 op 14 en 5 op 5 vrijworpen, werd hij de figuur van de eerste helft, (41-30). Met in de tweede helft Willy De Mangeleer in de plaats van Bert Van Liedekerke, kwam Erembodegem aanvallend nog meer tot zijn recht. Willy met een 7 op 12 in die periode lag aan de basis van een maximale 76-51 voor sprong. John De Bis schop, die kwistig de passes uitdeelde vanop zijn postplaats vond Ed dy De Wolf steeds op de goede plaats om af te werken. Met een 9 op 16 werd hij de topscorer van de tweede helft. Via Van Bruyssel en De Block, kwam Temse echter te rug opzetten 76-61 en 78-65, doch de tegenaan vallen, in de hand, werkt door het atj maal veel missen Britsom, sneden Temsenaars voorgoi benen af. Via Serge der Burght, Eddy Wolf en Willy De Ma leer bereikten de E bodegemnaren een me 92-73 overwin nir Scoorden voor Erembodegem: Var dekerke 2, De Wol Van der Burght 35 Bisschop 8 en Will Mangeleer 15. Sportief Temse: geerts 19, Van Bri 11, De Groep 8, V Lauwers 6, Van Bru 6, De Block 7, Ket en Gorrebeeck 3. A

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 34