Afgang van Rapid Wat een weelde! Gehavend Testa Knap ondanks nederlaag Nog eens winst voor Pardaf Kruibeke Volleybalkalender Bezoekers niet te stuiten Tweede meester- volleybaltornooi KWB-Kompetitie van start Nationaal herenvolleybal Nationaal damesvolleybal Sint-Jozef-Klein-Seminarie St. Niklaas 32 - 7.3.1980 - De Voorpost re Rapid St. Niklaas - Opglabbeek 2-3 De Wase hoofdstedelingen ste en laatste beurt speel- zijn werkelijk de zwakke den de bezoekers opper- toer op: zelfs in eigen huis machtig: tussenin woog de zijn zij niet meer de balans de ene keer meer oninneembare vesting van door naar thuiszijde, de an- weleer: de jongste drie dere keer was het toch thuisnederlagen staven weer de bezoekende klasse onze mening! Ook nu, kon die bovendreef. Klassiek Rapid z'n supporters nau- en traditiegetrouw (het be- welijks verwennen! De eer- treft hier echter een spijtige vaststelling) begon Rapid erg zwakjes de partij. Övoc kende een vrij snelle start: daartegenover weinig inzet van de lokalen. En het is daar waar het schoentje knelt! Meerdere weken moet men dit gemis aan inzet en stootkracht erva ren! Ovow liet niets aan het toeval oer en liet Rapid weinig ruimte (5-15). In set twee keerde het tij: Rapid toch nog stukken beter als bij Turnhout (kon het nog wel slechter!) hanteerde de zware service (7-0). Con sternatie in het lokale kamp als Ovoc snel op ge lijke hoogte kwam (7-7) en zelfs de leiding nam (10-13) In één ruk maakte Rapid van de bezoekende verwar ring gebruik om uit te ma ken (15-13). Bijzonder spannend verliep het in set drie: met 11-14 kreeg Ovoc de eerste setbal: een zwak ke tweede scheidsrechter (en dit gaf men in Rapid- kringen grif toe) hield Ra pid in de wedstrijd; zijn optreden was er de oorzaak St. Gillis-Waas - Chapelle De blauw-witte vlaggen blijven maar wapperen in en rond de grensgemeente. De spanning stijgt tentop! Met nog vijf wedstrijden voor de boeg is de strijd om de tweede plaats totaal los gebroken: de ontmoeting tussen Woluwe en Sigivok, gepland voor dit weekeinde maar naar 23 maart ver schoven, zal wellicht beslis send zijn om de eventuele 3-0 eindronde, met een moge lijke promovering daaraan verbonden, te halen. Maar dat is stof voor later. Wij hopen althans dat Sigivok op de ingeslagen weg ver der doet dan zijn we er zeker van dat die tweede plaats voor hen weggelegd is. Dus geen schrik voor de talrijke aanhang! Dat be weren ze in de afgelopen partij tegen het Waalse Chapelle dat gewogen werd maar veel te licht bevon den. Een klasse te licht, ja zo groot was het lokaal overwicht. Slechts in de tweede set konden de be zoekers voor enige weer stand zorgen mede gehol pen door concentratiever lies en nonchalant optreden bij de plaatselijken. Voor het overige legden de blauw-witten een rustig meersterschap aan de dag! Zij speelden een niet onaardige partij, somtijds met enkele vakkundige staaltjes! In de beginset le verde dit meesterschap een 15-5 zege op. Ook in de tweede beurt leek Sigivol op weg zijn tegenstander murw te spelen (9-4) maar een bestendig, overwicht schaadt dikwijls het ploeg- spel: Chapelle kwam daar door op gelijke hoogte (9- 9) maar moest toch de dui men leggen met 15-10. Zonder pardon speelde Si- qivok in de laatste herne ming naar huis: moest men vroeger dikwijls lijdzaam toezien hoe de tegenpartij z'n wil opdrong, dan zijn de rollen nu omgekeerd! Op zijn beurt gaat Siqivok zijn spelwijze aan de tegenpar tij opdringen met gunstig gevolg 15-6 en vrij gemak kelijke zege hb van dat Rapid terugkwam (14-14) maar nipt, het recht geschiedde, verloor (16)18). Het werd een ware slijtageslag en Ovoc kon het niet meer aan; fysiek zaten ze er door een Rapid stelde gelijk (15-10). In de slotset zagen we een bezoe kende formatie die z'n tweede adem had gevon den en fris voor de dag kwam. Mentaal en fysiek lieten de bezoekers er geen gras over groeien en Rapid was er aan voor de moeite (5-15). Arm Rapid dat de diensten moest missen van Kegels, schouderkwetsuur, en zo over slechts 6 kern- spelers beschikte. Bij de bezoekers viel de naam van Weysmans, reuze aan het net, te onthouden. hb De smash van Jan Flies wordt opgevangen. (Rapid Sin) Niklaas - Opglabbeek 2-3). (dw) Kortrijk V.T.S. - R.T. Lokeren 3-1 «Het verschil lag hem in de Ier heeft uiteindelijk inge- verdediging; aanvallend zien dat hij het bij het ver waren zij even sterk» Hier- keerde eind had en is zo- in ligt geheel de wedstrijd doende met volle overgave vervat die Testa erg goed aan de training herbegon- begon maar in een later nen. Hij speelde een sterke stadium duidelijke ver- partij en was samen met T. zwakking vertoonde door Meersman de meest ver een aantal gedwongen wij- dienstelijke bezoekende zigingen in te voeren! In- speler. André Raemdonck, derdaad, door de kwetsuur wegens een vrij langdurige van L. De Cal kwam H. kwetsuur wekenlang van de Van Loocke, na een afwe- volleybalterreinen verwij- zigheid van een drietal derd, trad wederop maar maanden (wegens interne kon zich niet totaal inzetten stubbelingen), opnieuw wegens onvoldoende trai- zijn plaats opeisen in de ning. En dan het fenomeen basis-zes. Genoemde spe- D. Loyez. Of slechter, het Damesvolleybal «probleemkind» dit sei zoen. We moeten eerlijk stellen dat Danny zijn ploeg nog niet veel heeft doen kraaien van pret. Vanzelfsprekend wordt hij een dagje ouder maar zijn mentaliteit op het terrein, werkt niet aanstekelijk op het gezonde moreel van zijn medespelers: de voort durende opmerkingen, aanwijzigingen (wellicht goed bedoeld) scheppen een sfeer van onbehagen en stelt de coach (deze keer R. Zaman) voor problemen. Een speler moet enkel aan dacht schenken aan zijn ei gen persoon en spelpa- troon. Het overige is werk voor de coach. Vandaar zijn verwijdering uit de ba sis in de slotset! Beperken we ons nu tot de wedstrijd zelf! De start leverde geen problemen op voor Testa dat vlot uitliep via 1-5, 3-7 tot 4-10. Een lichte hape ring volstond voor de thuis ploeg om terug te komen- tot 10-11, 12-12 en 15-12. Nieuwe goede start voor het bezoekend team in de tweede set met 3-5, 8-7 en plotse voorsprong 10-13 die leidde tot de 15-17 gelijk stellende set. Kortrijk duw de dapper door (4-0) maar Testa vocht terug (5-5) Bij een 10-5) stand was de set gespeeld (15-8) want Testa was niet bij machte terug te vechten. In de vierde beurt was er geen verschil te bespeuren (3-3); daarna echter wel in bezoekend voordeel (4-7, 7-10) om tot slot uit te draaien in een logische en verdiende 15-13 eindstand. Hermes Oostende - Temse Dames 3-1 Het was al een poos gele den dat Pardaf (3-1) zege vierend het strijdveld mocht verlaten. Zelfs in ei gen huis bleef die onover winnelijkheid niet meer in standgehouden. De komst van Mol, in de klassering op gelijke hoogte met Pardaf, greep men met bei de handen vast om zeker heid te bekomen voor de handhaving in 3e nationale! Vandaar de geladen sfeer in het kleine zaaltje zowel bij speelsters, begeleiders als supporters. Vandaar ook de zenuwachtigheid, de weinige precisie die de speelsters aan de dag leg den. En het beterde er niet op bij de thuisploeg na de erbarmelijke beginset (4- 15). Een totale ommekeer vanaf de tweede beurt! Hoezeer Mol de hoge toon aangaf, zo veranderde het spelbeeld compleet in het voordeel van de lokalen: met 15-6, 15-4 en nogmaals 15-6 was Pardaf heer en meester op het terrein! Vooral aanvallend scheer de Pardaf hoge toppen! Deze mentale opkikker kwam gepast in het voor uitzicht van de topper en derby tegen Sinda! Datzelf de Sinda stapelt de ene overwinning na de andere op! Nu ging Peer voor de bijl (1-3)! Het werd niet zo'n gemakkelijke kluif. De eeste set ging vrij gelijk op tot 12-12 waarna Peer kon uitmaken (15-12). Sin da kreeg een 8-2 achter stand op te halen in de volgende beurt maar toen was de kous af voor Peer. Sinda bleef, ondanks de achterstand, zijn eigen spelconceptie trouw en beukte er met zijn harde smashes hard tegenaan. Buigt het niet, dan barst het maar. Sinda won met 10-15. De derde set kon Pardaf de teugels vieren. Chris Broeckaert, Jeanine Van Moorhem en Hilde Pincé's opdrachten waren duidelijk. Geen dropbol- len, geen steekpassen maar er op los beuken. Opdracht volbracht en won met 10- 15. Zelfde patroon in de laatste set! Peer, als een Tegen het kampioenen- van deze set het vertrou- team Hermes Oostende wen van de Temse dames heeft Temse een meer dan volledig aantastte. Temse behoorlijke wedstrijd ge- dat drie sets lang de schijn speeld. Na de derde set gaf om voor de stunt van hadden beide teams een ge- het competitieweekend te lijk puntenaantal. In de zorgen stortte totaal in el- derde set had Temse dame kaar en bleef weerloos in fortuna niet op haar hand, de vierde set. het tikkeltje geluk waarvan Hermes startte overtuigend De komst van Temse moet Hermes kon profiteren was en kon zich op voorsprong Testa grijpen om aan te voldoende om de derde set spelen. Maar toen op het knapen met de zege. te veroveren, maar wat er- scorebord 12-6 genoteerd hb ger was dat de teloorgang stond ontketende Temse een helse achtervolging. Het kostte Temse heel wat zweet, maar Hermes begon te wankelen. De speelsters van trainercoach Luc De Leenheer kwamen tot 14- 13 terug. Een schoonheids foutje in de Temseploeg was toen voldoende om Hermes de eerste set te doen winnen: 15-13 (1-0). Temse had blijkbaar toch de goede weg ingeslagen en in de tweede set dicteerden de Temse dames de volley- balwet. De thuisploeg lukte er niet in om op gelijke hoogte te komen van de bezoeksters, zonder be dreiging won Temse met 8- 15 (1-1) deze set. In de derde set lagen hoofdzakelijk slechte recepties aan de basis van de achterstand van Temse. Godel Melis en Lieve Van de Velde staken toen even de handen uit de mouwen en brachten Temse in het spoor van de landskam- Zondag 9 maart, aanvang 14.30 uur gaat op de terreinen van het kollege, het tweede meester-volley- baltornooi door tussen leerlingen en oud-leerlingen van het kollege. De initiatiefnemers (leraars lichame lijke opvoeding, samen met deheren Albert en Roger van Huff el) doen een warme oproep tot alle oud scholieren om een vernieuwde kennismaking tot stand te brengen. Een stand met frisdrank en belegde broodjes wordt opgetimmerd, een kris-krasdiavoor stelling wordt vertoond, E.H. Fr. Hendricks toont enkele filmbeelden e.a. Al zijn je benen nog zo stram, al heb je de volleybal schoenen reeds lang aan de haak gehangen, kom toch maar mee doen in een Olympische geest.' Je weet, het rcsulaat speelt geen rol, het belangrijkste is: elkaar te kunnen ontmoeten hb F pioen. Opvallend in de set was ook sterk presten van Lieve Van de Velde verdediging, maar alle i spanningen ten spijt vo r de bezoekers zette Herin de set naar haar hand: 1 10 (2-1). Kende de wedstrijd tot d: een tamelijk evenwicht verloop dan werd de vier set éénrichtingsvolleybi Foutieve recepties stapt den zich op bij de bezoe sters en of dit nog ni voldoende was ging ook aanval aarzelend te wer Dit waren de oorzaken d Hermes met 15-2 Tem een zwaar setverlies toe bracht (3-1). ld ld Beker van België p Met uitzondering van <f vierde set heeft Temse tjef gen Hermes Oostenek mooi stand gehouden. Hij c verrichting ondanks de nltt derlaag wees duidelijk tfoi een crescendo zodat in hL vooruitzicht van de Bekos van België, de kwart finalln tegen ASUB en op het teor rein van deze ploeg hett wat goede hoop wordt gt koesterd. Het toeval wil ook Temse zaterdag in eigJ' midden, sporthal Tilrodl dit ASUB moet bekampi in competitie verband. vJ een leerzame en ernstij test.S.I Heren 1ste Provinciale 08-03 - 20.30 - Geraardsbergen - V.K. Aalst 08-03 - 19.30 - Zele - Bazel 08-03 - 16.15 - Kang. Aalst - Zulte 08-03 - 20.00 - St.Niklaas - Destelbergen 08-03 - 19.30 - Temse - Wondelgem 08-03 - 20.00 - Beveren - Moerbeke Heren 2de Provinciale A 09-03 - 10.30 - Zele - Steendorp 08-03 - 19.00 - De Klinge - Lovendegem 08-03 - 16.00 - Elversele - Nieuwkerken 08-03 - 19.00 - Eeklo - Kalken 08-03 - 19.00 - Zomergem - Baasrode 08-03 - 20.00 - Kruibeke - Stekene 08-03 - 15.00 - Deinze - Aalst Heren 3de Provinciale A 09-03 - 17.00 - Dendermonde - St. Amandsberg 08-03 - 15.00 - Wachtebeke - Kruibeke 08-03 - 17.30 - Aalter - Kemzeke 08-03 - 18.00 - Gent - Belsele 08-03 - 19.30 - Kallo - Zele 08-03 - 19.15 - Zelzate - Evergem 08-03 - 15.00 - Eine - Lede 09-03 - 10.30 - Hillegem - Merelbeke 09-03 - 10.30 - Steenhuize - Wichelen Heren 4de Provinciale A 09-03 - 10.30 - Hemelveerdegem II - Hofstade 09-03 - Aaigem - Aalst Jun. 09-03 - 10.30 - Meerbeke - Berlare 09-03 - 19.00 - Overboelare - Denderhoutem 08-03 - 19.00 - Schellebellc - Ninovc Heren 4de Provinciale D 08-03 - 19.30 - Eksaarde - Sinaai 08-03 - 18.30 - Kemzeke II - St. Pauwels 08-03 - 16.00 - Temse II - St. Gillis-Waas 09-03 - 10.30 - St. Niklaas - Melsele 09-03 - 10.30 - Lokeren II - Waasmunster Dames 1ste Provinciale 09-03 - 15.00 - Denderhoutem - St.Amandsberg 09-03 - 15.00 - Ronse - Gent 09-03 - 18.00 - Oudenaarde - St. Gillis-Waas 08-03 - 16.30 - St. Niklaas - Ervetegem 08-03 - 16.00 - Zomergem - Berlare 08-03 - 15.00 - Watervliet - Stekene Dames 2de Provinciale A 08-03 - 16.00 - Lokeren - Aalter 08-03 - 19.00 - De Klinge - A. Waarschoot 08-03 - 16.00 - Bazel - Zele 08-03 - 16.00 - Maldegem - Dendermonde 09-03 - 10.30 - Ursel - Baasrode 09-03 - 15.30 - Zelzate - Moerbeke Dames 3de Provinciale A 08-03 - 18.30 - Geraardsbergen - Borsbeke 08-03 - 15.00 - Lede - Lebbeke 08-03 - 16.15 - Aalst - Herzele II 08-03 - 15.00 - Ninove - Oudegem 09-03 - 16.00 - Merelbeke II - Hofstade Dames 3de Provinciale B 09-03 - 10.30 - Eksaarde - L. St. Niklaas 09-03 - 15.00 - H. Temse - Kemzeke 08-03 - 16.00 - 15.00 - V. St. Niklaas - Melsele 08-03 - 15.00 Waasmunster - Kruibeke II 08-03 - 16.00 - Temse II - Stekene II (g.d.p.) kampioen van de lage ver dediging, haalde alle ballen op... daarom wendde Sinda alle hens aan dek aan. Miel Cools, de linkshandige, zorgde voor een blijde ver rassing aan Sinda, zijnde terwijl Chris Joos de verde diging knap organiseerde en Annemie Van Meersche het blokwerk verzorgde. Kortom, een homogeen Sinda kweet zich weer eens behendig van zijn taak en staat te poppelen van onge duld om gebuur Kruibeke er duchtig van langs te geven. Z.O.Z. Tot slot nog een korte si tuatieschets van het veroor deelde Asterix Kieldrecht dat met 3-0 de boot inging te Mechelen. Zonder Patsy Van Huffel optredend, kwam Asterix er helemaal niet aan te pas in de begin fase (15)4(. Merkelijke ver betering vanaf tweede set waren een scheidsrechter lijke beslissing de bezoek sters een set afsnoepte )èë- 12). Ook in de derde set ging de strijd gelijk op (9-7) maar was Mechelen toch het sterkste team )èë-ll). In het vooruitzicht van het volgend seizoen, gaat Asterix volgende wedstrijd een speelster uit het Aèip twerpse afkomstig, aan edeii test onderwerpen. Vermat den we ook nog dat klacht die Asterix naar Belg. Volleybalbond stuu i e de in verband met Bayard, omwille van pe soonlijke aangelegenh den, ontvankelijk i deeld. ilmr ae beoo rei dii VC Temse - Turnhout 0-3 Ind De bezoekende speler Broeckx, goed geïnspireerd in de aanval, bezorgde Temse heel wat kopzorgen. Ook Torfs als passeur hield waart in zijn team. Temse kon enkele punten sprok kelen uit acties van Mare Hofman. In de eerste set bleef Turnhout van bij de aanvang het hoge woord voeren. In een ruk raceden de bezoekers tot 1-8, Tem se milderde tot 4-8 maar toen bleef de scoormachine steken (4-15). In de tweede set kon Temse tot 5-5 gelij ke tred houden maar werd toen terug op achtervolgen aangewezen (9-15). Ook in de derde set zag Temse enkel de hielen van Tur hout (7-15). Dit weekend moet Tem op verplaatsing naar glabbeek, een steeds ha nekkig strijdende ploeg. Volleybal Oost Op zondag 16 maart de KWB-volleybalkompetitie. Er Dendermonde B - Moerzeke wordt aangetreden in drie reeksen. De kalender voor de Keur A - Zele Kouter A eerste speeldag ziet er uit als volgt: Baasrode A - Baasrode D Reeks I Denderbelle - Baasrode B Overmere A - Grembergen Zele Center - Dendermonde A St. Gillis - Hamme Center (Woensdag 19-3, 20.15 uur) Reeks II Hamme H. Familie - Kalken A (uitg.) Reeks II Opwijk - Keur B Kalken B - Overmere B Boonwijk - Zele Kouter B Schellebelle - Baasrode C Schoonaarde - Oudegem rd Js en

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 36