ii on Julien Michiels eerste streekatleet bij de juniores Vlierzele Sportief afgetekend algemeei nationaal veldloop kampioen 1980 MATIGE DEELNAME IN SINT-NIKLASE INTERSCHOLE VELDLOOP Marleen Beirnaert en Brigitte De Palmenaer: prima 34 - 7.3.1980 - De Voorpost Nationale veldloopwedstrijd te Lebbeke AC Baasrode vermelden die knap 5de werd. In de eerste tien bij de kadetten noteerden we Wiels (AC De nationale veldloop te Boodts 23ste, als 24ste drie beste veteranen uit de Jjji (Jg Lebbeke kende een sterke kwam Eddy Maes (AC Ze- omschrijving vermeld, de bezetting. Bij de seniores le) de jongste tijd sterk op Keyser (AC Hamme) was juniores waren er 172 aankomsten dreef en nu een prima re- ook goed geplaatst, want De juniores De Feyter en de Lebbeekse atleet Ju- sultaat te Lebbeke. 27ste hij eindigde nog net binnen Van Gooien lieten zich op- Zele) als 7de, en Van Cau- lien Michiels gaf een beste werd P. Claessens (ACL), de eerste tien. H. Leemans merken en na een wedstrijd wenberghe (AC Dender- prestatie weg. Hij eindigde 31ste Jan Van Thienen (Lebbeke) liep zich op de waarin zij zich voortdurend land) op de 8ste plaats, op de 4de plaats. Hij ging (ACL), 32ste benny Claus 11de plaats. Karei Michiels vooraan bewogen eindig- Veldeman (AC Zele). zijn klubmakkers vooraf. (ACHA), 35ste A. Philips van AC Denderland blijft den zij als 2de en 3de. werd 10de. Van Geyte (AC Jan Sebille als 5de en Fran- (ACL), qois Willems op de 7de Taminau. plaats. Dit drietal was met -en goed voor het winnen rv RiHHpr an het klubklassement. IV,uuer Lüc de beste klubatleet. Nu tik- Waaslander Patrick Hamme) was de beste mi- te hij aan als 16de en dat op Merckx liet zich niet onbe- niem in de reeks 1967 waar een lot van 122 aangeko- tuigd en ook zondag was hij 'n hij 2de eindigde. P. De men veteranen. Een uitslag bij de eersten te noteren. Mey (AC Lebbeke) was die mag gezien worden. Nu als 4de. Denderlander 3de. In de eerste reeks ging Van Gey te (AC Baasrode) Van Den Abbeele plaatst de zege naar Meganck (AC liep zich in het sport van de zich als 5de, wat een mooie Aalst), wat meteen de eer atleet van rood-wit en leg- uitslag is voor deze vier ste zege werd in deze natio- van blauw-wit. Hoe Benoni De Ridder AC de beslag op de 17de atleten. Nog verder zien we nale veldloop. Bij de pupil- k de Lebbeekse klub uit Lebbeke werd vierde bij de plaats. Verder volgden Ed- Van Den Bossche (AC 'en zorgde een andere jon- .ze wedstrijd kwam, kun- veteranen en dat was met- ward Goossens van AC Waasland) nog net tiende ge streekatleet voor een an- ïen we zien aan de uitslag een de beste prestatie uit Lebbeke op de 19de plaats, Geert Pas (AC Aalst) mag dere palm: Van Winghe vaar we tot de 23ste plaats het Voorpostgebied want Van Winghe (AC Opwijk) ook op een beste wedstrijd (AC Opwijk) was de beste enkel seniores van Lebbe- De Ridder ging Waaslan- 23ste, en Bosteels (AC terugblikken, hij werd in zijn categorie voor Pop- arriveerde voor beste ngois Willems die te regem de beste atleet veteraan ke mochten optekenen, der Vervaert vooraf die als Denderland) 25 ste Dat waren: Jozef De Mae- vijfde werd opgetekend. -eneer 9de, Jean Marie Le- Deze werd op zijn beurt »n 10de, Buyst W. 15de, gevolgd door Piet Roels "C reyter en Hans De Coster 17de, (AC Baasrode) die op de Van f^nnlpn Chris Van Thienen 18de, zesde plaats beslag legde. M. Schockaert 21ste, H. Meteen hebben we ook de Op het podium pe (AC Zele) en in de eer- Bij de scholieren was het ste serie gaat de vermelding de broer van Freddy, Peter naar Van Enghelgem (AC De Feyter die voor een Denderland) die als 5de fi- tweede plaats zorgde en sa- nishte. men met hem mogen we André ook André Bauwens van Nationale veldloop van Lebbeke Bij de dames te Lebbeke 19. Van Schoor J. Baasrode. Verdoodt K Op zorgden Beirnaert (Ham- 23. De Keersmaecker G Baas- Craemer K. EA. Julien Michiels: zondag te Lebbeke eerste streekatleet Omdat het behalen van de mooi 2de. éénieder kon reken<L titel van algemeen club- De jonge senioresploeg afgetekend het algèc|t kampioen het resultaat is werd nog prachtig 6de. klassement zou winnej# van de inzet en de presta- Tot deze overwinning hadden er zeer weinjm, ties der atleten verdeeld brachten volgende atleten wacht. Het is een refce over de 4 categoriëen is hun steentje bij: De Schut- van een 100% inz&k Bij de dames te Lebbeke 19. Van Schoor J. Baasrode. Verdoodt K. Opac, 105. De Jacobs F. Baasrode. 159. De Pierre V. EA. 11. Roelandt V. waarschijnlijk wel de reden ter, H. D'Haese, G. Bis- atleten. W --- gU[j( Baasrode, 164. Van EA, 12. De Mey c. AC Lebbe- Kerkhove Zele, 166. De Budt ke, 15. Moyens S ACDL Jos Baasrode. 167. Tevels J.P. me) en De Palme naar rode- 26- Coppens G. EA, 27. (Vlierzele) voor de meest De Man M. Baasrode in het oogspringende resul taten. Beiden haalden het podium als 2de en 3de. Lie- Scholieren 2. De Feyter P 17.06.8 Leb- Lebbeke. Veteranen Pupillen 1969 5 Bauwens A. Baasro 5. Poppe K. Zele. 9. De Mey de. 13. Willaert W. ACHA, M. Lebbeke, 17. Goossens H. 22. Van der Linden P. Lebbe- ve Roggeman en Marie- ACHA, 19. Stallaert M Baas- ke. 24. Van De Voorde L. Jeanne De Ridder werd rode. 31. V D. Bossche G. Baasrode. 25. Verheggen F. Lebbeke, 33. De Bleser L. Avol, 27. Dclcart W. Dender, Baasrode, 35. Brusselmans S. 30. Vereecken L. Baasrode, ACDL. 34. Keymolen S. Lebbeke. 45. Mergan J Lebbeke. 49. Stas- sijns K.. Lebbeke. 54 Beir naert D ACHA. 55. Vran- respektievelijk 5de en 6de, wat een beste uitslag is voor de atleten van AC Aalst. Lieve Bauwens (AC Miniemen 1968 Baasrode) eindigde ook 1. Meganck B. 4.06.8 EA, 5. binnen de eerste tien en wel als 8ste. 4 De Ridder B Lebbeke. 5. Vervaert R ACW, 6. Roels P Baasrode, 10. De Keyser H ACHA, 11. Leemans H. Leb- Pupillen 1969 1 Eeckhoudt N 4.35.2 ACDL. 7 Volckerijck N Ze le. 10. Dubois P. Opac. Miniemen 1968 4. Van Haut A. ACDL, 5. Van k t ia m h- 1 ï- Ar-rsi Weyenberg M. ACDL. 28. De beke 16. Michiels K ACDL, Visscher H ACDL, 32. Suy M R ACW. 17. Van Geyte A. Baasrode. 19 Goossens E. Lebbeke. 23 Van Winghe A. ^pac, 25. Bosteels-M ACDL. 30. Hau- Miniemen 1967 Franqois A. Zefc.6. De Grave cacrt G. Lebbeke. 72 De Mol tekeete M. Opac. 33. Wijns R. 1. Mcrtcns K 4.27.9 Opac, 2. J. ACHA. 12. Van De Mee- p Opac, 74. Verhelst R. Lebbeke, 34. Van Kerckhove Wijns K. 4.30.2 Lebbeke, 3. W. ACW, 36. Poppe jd. Zele, Meert M. 4.31.0 Lebbeke. 37. De Brandt F. ACDL, 42. Mannacrt K. dat iedere club er zo naar schop, P. De Winne, P. De tracht om deze titel in de Troyer, M. De Moor, G. Tot éénieders vert V wacht te slepen. Dat be- Bruylandt, M. Smekens, B. werden in het voorsjer wees de spanning die heer- De Rijck. C. Van Vrek- miniemen van Vli|M ste aan het secretariaat in hem, G. Verlinden, W. De Sportief in de 6 x 8de de laatste minuten. Doncker, S. De Weghe, C. mooi 3de en dit met Met slechts 12 punten won Van de Putte, D. Cort- G. Reynaert H., Vat Vlierzele Sportief op vrindt. W. Cosyns, D. Van reweghe P., De Wan 24.2.11. Te Waregem die der Hoeven, L. Maes- Gillis F. en Duquet zo gegeerde titel, afge- schalck, G. Muylaert, D. scheiden voor A.V. Toe- Mertens, R. Glorieus, H. De huldiging van de komst en Houtland beiden en Van der Eist W. nale V.S. kampic 17 punten. Vlierzele won op de pro- ploeg met overhan Dit was het resultaat van vinciale kampioenschappen aan de 41 atleten di volgende klasseringen: in Semmerzake 4 van de 5 ben deelgenomen v De kadetten wonnen in titels wat vertrouwen gaf gouden medaille zal Lebbeke. 8. hun kategorie het klasse- voor Waregem. hebben op 9.3. te B Bij de juniores leverde rsche K Lebbeke, 13. Verhoe- ACHA Griet Geeroms een prima ?e 1£'n'Dn^ickx r Juniores u. prestatie en hield er een n~ viuw n -> r> c c Laureys F. Baasrode, 46. De Bocklandi N Hamme, 1(1. De ment voor Houtland. De Dat de ploeg van leider De en dit ter gelegenhei H mooie tweede nlaatc aan 7 ce.T le. Boeck P ACHA, 55. Van Smedt 1 l ebhebc dc scholieren zijn 3de gewor- Nooze René dat op de inzet de V.S. propagand II M. den. De juniores waren en de medewerking van loop die aldaar doorj mooie tweede nlaats aan Baasr°de- f- Uc v>'lder 2 Dc Fey,cr Freddy 25 55 4 Boeck P. ACHA, 55. Van Smedt I Lebbeke 22 mooie tweede plaats aan zele u. Mettepenmngen K Lebbeke. 3. Van Gooien Hoecke R AVLO 64 Se- i pa ia i over. De Ridder van AC zele. 23. De Man I Baasrode. Geert. Lebbeke. 4 Merckx ghcre F. ACW, 65. ^Hanis EA r, - -- cutis r noj. u nam- Opwijk werd 3de. Nog 26 Dhaen K. ACHA. 27. Patrick, ACW. 5. Van Den m. AVLO 66. Van Spitael L. Ill.f O '1 f I ut., n nlqolcton -7I/-W A ,11 m O 7 a\c 11 C'.oKr.i.li P t 1.1.1A T~\ I C. IA. I- Baasrode, Annerel G. Mireille Beeckman van AV Dendermonde die zich naar de 9de plaats liep. De Miniemen 1967 streekatletes. Zij verover den een podiumplaats als 2de en 3de. ke) in de kategorie 1965. Bi, de jongste atletes was ™- er goede uitslag bij de mi- W. EA, 63. De Valck M. EA UITSLAGEN twee atleten plaatsten zich Adam G. Zele, 32. Gabriels F. Abbeele A. ACDL, 6. Dc binnen de eerste tien: Baasrode. 40 Carels M. Leb- om R. ACW. 10. Van Bossche Baasrode! 77 Hcuninck A Marleen Smet als 7de, en beke, 45. De Valck C. EA. 46. Y, ACW, 11. Pas Geert EA, ACDL, *77. Heuninck Moortgat B. Baasrode, 49. De 20. Van Den Bossche J. Leb- ACDL, 79. Geest G. ACDL. beke. 34 Geeroms Kris. Leb- ACHA, beke, 43. Van Puyvelde D. scholieren De Mey (AC 1. Moens Roland 3.54.4 ACNS Opwijk) en M. Permentier OPAC, 2. Van Geyte Gino Seniores (AC Zele) waren de beste 3-55.6 ACHA, 3. De Mey Pa- 4. Michiels J. Lebbeke, 5. Se- trick Lebbeke, 11. De Bolle bille Jan Lebbeke, 9. Dc Mae- Peter EA, 15 Beirnaert Eric scncer J. Lebbeke, 10. Lclon Zele. 16. Verhcyden Franky J.M Lebbeke, 15. Buyst W. Lebbeke, 23. Michiels Dirk Lebbeke. 17. De Coster Hans Bij de kadetten kwamen de Zele, 30 Vangucht Danny Lebbeke. 18 Van Thienen DAMES beste streekprestaties van Lebbeke. 32. Van Riet Rudy Chris Lebbeke. 21. Schockaert Merlin (AC Zele), in de Lebbeke, 35. Decrock Mike, M. Lebbeke. 23. Boodts H Pupillen 1970 jongste serie, en van Van EA, 37. Bahnmullcr F Lebbeke. 24. Maes Eddy Zele, Der Smissen (AC Lebbe- ACDL, 39. Vandevoorde Pa- -27. Claessens P. Lebbeke, 31. - - - - - trick OPAC, 44 De Visscher Van Thienen Jan Lebbeke, 32. Peter OCDL, 49. De Swaef Benny Claus ACHA. 35. Phi lips A. Lebbeke. 37. Taminau K ,,.n Luc ACDL, 53. Van Der Mee- niemen 1967 waar drie alle- Kadetten rsche p ubbcyc 57 Vanb ten uit het gebied op het Wicls Zele. 8. Van Cauwen- genhout Luc Lebbeke. 67 podium kwamen. Mertens ber8 Patrick ACDL, 10. Vel- Arys jozef< Lebbeke, 73. Gec- (AC Opwijk) won voor deman Guy Zele, 13. Annerel roms Mare Lebbeke, 79. Cop- Wijns en Meert van AC Baasrode, 4. De Clereq Mare pcn, H. EA, 83. Van Eelvcldc Lebbeke In de andere ca- Baasrode. 15 De Clereq Dirk ACHA. 97. Tonneleir M cenoeKe. in ne andere ca- Baasrode. 16. Van den Bos- rw og v,„ De Mccr„hc tegone was Anja Van Haut Johan EA. 25. De Kcm. -1 L e ',AC Henderland) 4de. Bij peneer J. Opac. 33 Mievis Baasrode. 101 Geeroms Jo- Alfons EA, 34. Vandevelde zcf L.pb.k., lu2 Van Malde- Koen ACHA, 36. Potnc Dimi- ren E Zck. 105. Coppens Kadetten 1966 3. Merlin K 9.07.2 Zele, 4. Wijns K. Lebbeke, 5. Bau wens H. Baasrode. 10. De Troetsel B Baasrode, 14. Van S'iehci K Lebbeke. 16. Pieiers f,™ Opac, 18. Steenhoudt K ACDL. 28. Vermeit C. EA Durinck A. Stassijns L. Leb beke. 91. Jacobs S. Baasrode, 94. Waegeman H. ACDL, 103. Everaert A AAG. 1:7. MaMe„"hF','AHrnrSo?,C l!'3, LA. 19. Schieiteca, K Zele. ACDL. 120. Boel 2J Vancelïe|dc E Hamme, Scholieren bettens G. Zele, 14. Dc VÜyst Zele, 23. Geeroms E. Lebbe- Seniores G. EA, 19. Jacobs L. EA, 20. ke, 24. Lust M. Lebbeke, 28. 2 Beirnaert M 77 f* De Sadclee, Hilde EA. 21 5' Bosman A. Lebbeke. 22 Bo- p°P,P f S 5^ 22 28 4 V S.. 5. Roggel gemans C Lebbeke. 23. Klup- m r» P R'dder EA. 6. Dc Ridder M pels P. EA. 25. Dhaen C M °paC- Juniores 25. Van Haut A. ACDL. Kadetten 1965 9. Van Der Smissen A. Lebbe- 2 Geeroms G. 16.10.4 Lebbe ke, 3. Dc Ridder G. 17.8.3 2. De Mey A. 7.30.0 Opac, 3 S£5'l STf "amme9, Permentier M. 7.40.2 Zele 7 n v a M.', Dendermonde, De Ridder L. Opac. 8. Pas V V°ordc A Baf" EA. 9. Eemans I. EA 12 J '2 V™ Buggenhout M. Bauwens Godelieve 11. Bauwens I Baasro Van Ghcndt E. V.S., 1 sc' tens A. Lebbeke, 16. »P Moortel K. Zele Wemmei M. Lebbck Hautckectc C. Opac, 2 Schelvingen C VS. 27 ke. iö: V D. Snicht K* EaTm" Seminck M. Opac, 16. Bcrgh: M b^,bbel!e U*£SS^f MVolf Prof|DRia°0( V.D. Snickt M. EA.N 12. Ma- ™a" „L ^b^ke. ,9. Sager- N O^c R V^dcr Straeten V=" Damme G. Opac' 4, De Hcrtogh K. Opac, 8. De thijs E. ACDL. 13. Van Lvse- man K- 20- Permentier L. A yg de pupillen ging de zege naar Nathalie Eeckhoudt (AC Denderland), de Her- togh van AC Opwijk was 4de in de eerste serie. André volg. De jongen legde de interscholenklassement in basis voor dc klassements- deze kategorie. UITSLAGEN VNNEN t" EA, 45 Van Damme P Dlrk EA lü8 Van den Bos- Lebbeke 47 Ve.doodl Dirk schc 0 Baasrode. 112. Vcr- E?,C.-. V^?TOT cammen O ACDL. 113. Ru- a ?c 8er pus P. ACHA, 114. Buyle A. Sehbermans Wrm EA 12, Vereecken A, Baas- «CD^;.57 Carle R Ubbeke. rodc ,22 Debhau, A Baasro- 65. D Hooghe M Baasrode. dc 123 Marroudis G. Baasro 67. DeBondl Eddy Ubhekc. dc ,28 Mno,tfal E Baa!ro. 71. De Donder Patnck Lebbe- dc l3g Jarl5„cls j ACdl. ke. 76 Vcrhclsl D ACHA. 149 l efehrc E Lebbeke, 151). beker die naar de Normaal school ging. Tinck van (Ro- Voordien was dit ook het geval bij de tweede serie «Men kan dit moeilijk een Boys gekomen om hun jon- chus) kwam de 3de plaats pupillen. Tussen al deze sukses noemen qua deelna- gens aan te moedigen. U opeisen net voor de Belse- jongens van Belsele kon- me, deze veldloop» dixit kunt dan wel de vreugde lenaar Wim De Vos en Da- den Stefan Vercauteren en trainer Roland Van Vlier- voorstellen van deze jonge vid De Permentier. Regi danny Van Lombergen de berghe van A.C. Waas- atleten die werkelijk in een Van Royen werd 6de en 2de en 3de plaats bemachti- land. Deze klub richtte te- euforie leefden wanneer zij Wouter Hertsens kwam als gen en Geert Pardaen rug een interscholenveld- met de liefst 4 bekers het 7de over de eindstreep. In (Broeders) de 7de en Jan loop in en de deelname was terrein ronddraafden. De de tweede serie pupillen Vermeulen (Rochus) 8ste. lie Johan SBB; T Van Ra^in" erg beperkt. Beperkt in die direkteur mocht terecht deed Pascal Joos het beter Meteen kregen de kadetten 1. Van Rcmoortclc Sven, 2. Joos Tom Sinaai; 3. Ti gelo Roch 4. Dc Vos Wi 5. Dc Pcrmcnlicr Davii 6. Van Roycn Rcgi 7. Hertsens Wouter Roch Jonghe Krank SUB: 9 Th Guy Roch; 10, Stecnsscn Roch. Pupillen 1969 I. Joos Pascal Sinaai: Geert SBB. 3. Bccrnaert 4. Dc Vleeshouwer Joha 5. Hcrtsscns Kris Roch; 6. Pu Tien 1970 V' BeirnaeJ.t F „q Moortgat B. Baasrode," 152. zin dat er heel wat afwezi- fier wezen. «Veel te dan- dan zijn broer in de vorige de baan vrij voor hun wed- 5 Van Eneheleem J acdi ui!!!, m n.=cr«h; u7 Wa,crsch°01 L ACDL- '55- gen waren. Afwezige scho- ken aan dhr. Van Pete- en hij won deze met klank, strijd die Filip De Meule- 17 Mcttepcnnfngen L. ZekL OpSvens C BaasrÏÏe 164 gasiiman L Baasrode. 157. len waar mogelijk de veld- ghem» waren zijn woor- De Sinaaise atleet stoorde naere gemakkelijk won van Blommacrt H. Baasrode. 158. loopsport misschien niet in den. «Hij offerde zich elke zich om niets van in het Jan Van Gavere en Geert is of waar men doodge- woensdagnamiddag op om wedstrijdbegin en ging in Van Vlierberghe die reeds woon de uitnodiging naast met deze jongens te gaan de aanval en met sukses een start hadden gemist zich legt. Wij gaan de scho- trainen.» Dhr. Nobels en uiteindelijk. Geert Stuer De V.T.S. zou nogmaals len niet over dezelfde kam Mevr. Van F.ynde hadden kon een andere Sinaaise at- een zege behalen met Ivo scheren, er waren verant- reeds eerder verklaard veel leet achter zich houden De Witte bij de scholieren, woordelijken die ronduit goede ambities te hebben voor de 2de plaats, Beir- verklaarden dat zij werkten en in hun scholen trachten nacrt. Het werd een wed- om iets te organiseren maar zij iets opgang te brengen, strijd tussen Bciscle en Si- Hij was zelfzeker van te winnen was zijn kommen- taar. Marc De Kindt boodt de ouders niet meekregen, maar de ouders moeten naai want Johan Dc Vlees- nochtans tegenstand, maar Het lijkt in onze maat- ook meewillen en dat is chouwer werd 4de. Kris de Athcncumatleet kon schappij zo te worden dat minder het geval. Iets dat Hertssens was eveneens geen enkele verzwakking vele ouders hun kinderen wij reeds schreven. Maar vooraan te vinden met een uitbuiten terwijl Mare Cre- naar school sturen om weg nu de wedstrijden zelf. die mooie 5de plaats en Johan ve (VTS) de 3de plaats ver te zijn. maar nadien zich ook op het sportieve vlak De Belie werd 6de. Deze wierf. Michel Roch; 8. Peelers Roch: 9. Lumbrcchts Wii 10. Smagghc Glenn RBSII Miniemen 67-68 I. Dc Bcllic Kris SBB; 2. leren Stefan Broed: 3 Vi Z bergen Dannv NTS: Dc a< Kris SBB; 5. Smet Jurgc oj 6 Lahayc Gccrl SBB: 7 01 Gecrl Broed; 8. Vcrmeul Zé Roch: 9. Vcrcuulercn Fril Mc 10. Dc Rocck Patrick Broi i l Kadetten 65-66 I. Dc Mculcnucr Filip j 2 Van Gavere Jan Koll; C Vlierberghe Gccrl Slpau: Lucre Ivan Roch Scholieren 63-64 niet in het minst bekomme- dan toch een sukses bleken ren om wat na die schoolu- te zijn. geen enkele opga ren gebeurt. Een groot suk- ve, dus de jongens liepen laatste zijn broer won het Het Koninklijk Atheneum pleit bij de miniemen en de won de beker bij de scho- Belseelse supporters sloe- lieren en bij de oudsten was ses werd het wel voor de voor wat ze waard waren gen natuurlijk aan het jui- Picter Vereecken de win- Stedelijke Basisschool Bel- en konden na de aankomst sele die enkele klassemen- een wimpel als herinnering rovinciaal kampioen bij de veteranen Louis Van Spitael (AC Haasrode) met zijn fan i ajhtop van de titelren .ten won, maar ook sterk in ontvangst nemen, terwijl vertegenwoordigd was qua de eerste drie een medaille supporters. Met om en bij er nog bij kregen. Sven de 20 personenauto's wa- Van Remoortcle liet Tom ren de ouders van leerlin- Joos niet beteien maar ging gen uit die school naar de resoluut door in de tweede terreinen van de White helft met de zege tot gc- clicn. Kris De Belie had het naar. Hopelijk wordt de klaar gespeeld een zege tweede uitgave van deze- voor de Stedelijke Basis school Belsele tc behalen, maar met Kris De Jonghe deelnemende (4de) Jurgen Smet (5de), (Chris) Geert Lahayc (6de) Frits Vercauteren als 9de veldloop wonnen zij eveneens het Pupillen 70-71 nterscholenveldloop iets meer gekruid met meer scholen. AC Waasland Interscholen- I. De Wille Ivo VTS; 2. 0 Mare Ka; 3 Crew Man •I. Uyicrsproi Luc KA: Walscm Gecrl KA. 1962 en ouder 1Vereecken Piclcr Norm KLASSEMENTEN Pupillen 70-71 I Normaalschool 42 p, 2. Sled Basis Bciscle 44 p. 3. Si. Rochus 77 p. Pupillen 69 I Sled. Basis Belsele 32 p 2. Sl Rochus 68 p. 3 Brocderssehooi 104 p. Meest aantal deelnemers Basis Belsele 27. Miniemen 67-68 1. Sled. Basis Belsele 25 p 2. Broederschool 73 p, 3. Rijkshasisschool II 92 p. zej in Bij

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 38