MOEILIJKE TIJDEN VOOR NATIONALERS RANGSCHIKKING IN DEFINITIEVE PLOOI Melsele B deed gouden zaak Laatste loodjes voor Herleving C en Kieldrecht B Het zal nog spannen Geen problemen voor Herleving r Tafeltennis Regelmatigheidskriterium «De Voorpost» DE VOORPOST 38 - 7.3.1980 - De Voorpost Eerste provinciale Nog vijf speeldagen blijven er de St. Niklase nationa- lers over om hun behoud veilig te stellen. Vertrekkende bij St. Ni klaas A in tweede nationale B kan gesteld worden dat nog één zege noodzakelijk is om dit te realiseren. Zulks had vorige week te gen Schulen kunnen gebeu ren. Carl Van Camp won immers drie van zijn vier wedstrijden. Zoveel als kopman Albert Schelfaut. Met zes op acht voor de twee St. Niklase kopman nen had het nochtans mo gelijk moeten zijn minstens de halve inzet thuis te hou den. Mochten Alex de Wart of Walter De Cock er zijn in geslaagd één wed strijd voor hun rekening te nemen dan had Schel faut zeker harder doorge beten in de slotwedstrijd waarin hij trouwens de be ste winstkansen heeft ge had. Er blijven nog de ver plaatsingen naar Alpa B. Landen en Micheroux B naast de thuiswedstrijden tegen Herve en Salaman der A. Voor de St. Niklase B ploeg liggen de kaarten minder goed. Bij Fleur Bleue B viel voor Frans Messagie en co mets te ra pen en het komend wee kend komen de kampioe nen van Van der Veken op bezoek. Er blijven dan pre cies nog vier speeldagen over om de scheve toestand recht te zetten. Op ver plaatsing bij Panthéon C en Bouffioulx. en in eigen lo kaal tegen Atlantic en Sala mander B. Tweede provinciale In tweede provinciale afde ling genoten de wedstrijden HK Hamme A - St. Niklaas D en Pacem Maldegem A - Melsele B de bijzonderste aandacht. Zowel voor de Hammenaars als voor de jongens van meester Ro- siers heeft ieder winstpunt immers goudwaarde. Voor HK Hamme A zat het er evenwel niet in Van Belleg- hem en Jo Snellings draai den bij de bezoekers op volle toeren en dat werd te veel voor de thuisploeg waarbij enkel Drieghe voor gevat antwoord zorgde. Krista De Boes en Bart Geussens brachten even eens ieder twee winstpun ten bij zodat het 5-11 werd, waardoor St. Niklaas D zijn tweede plaats ver sterkt. Melsele B verging het heel wat beter bij Pa cem A. Raf Verstraeten en J.P. Leclercq brachten het er tot hun beste seizoenpre statie al moesten ze zich voor De Wilde gewonnen geven. Hugo Verstraeten bleef ook niet achter, ter wijl van Eddy Fierens kan worden gezegd dat hij vriend en tegenstander heeft verrast. Een totaalze ge (5-11) die Melsele C twee punten voorsprong bezorgt op HK Hamme A en uiteindelijk weieens over het behoud in tweede provinciale zou kunnen be slissen. Naast de strijd voor het behoud, die bijzonder boeiend blijft kan worden gesteld dat de prijzen zo goed als gedeeld zijn. Slei- dinge B zal zeker niet meer verontrust worden en St. Niklaas heeft optie geno men op de tweede plaats waarvoor ook Eeklo B nog enig oog schijnt te hebben. Patro Tivoli A heeft zich knap opgewerkt. Vooral Mark De Keyzer kan alvast op een schitterend seizoen terugblikken. Spijtig dan ook dat de persoonlijke ambities van de Hamse kopman niet verder reiken. Elckerlyc A en Herleving B volgen elkaar als hun scha duw. Toen bleef Elckerlyc A evenwel lange tijd aan de leiding. Dit seizoen liep het niet zo vlot van stapel. Kinck en Tas geraakten moeilijk op dreef. Mare Fleurinck is de regelmatig- ste geworden in de Aalster A-ploeg waarbij Mare De Bock wegens gebrek aan training zich evenmin weet door te zetten. Op de keep er beschouwd toch geen verloren seizoen daar reeds heel wat jongeren hun kans kregen zich in hogere reek sen waar te maken zij het dan met afwisselend sukses. Hetzelfde kan trou wens worden gezegd van Herleving B dat halfweg seizoen basisspeler Bob Boudou diende te missen, wat wel een te zware handi- kap is gebleken om voor aan in de rangschikking te blijven meedraaien. De Herlevingers brachten de schaapjes evenwel tijdig op het droge, zodat het rester end kompetitiegedeelte nu rustig kan worden afge werkt. Met de resultaten van de 15de speelweek ligt de rangschikking in eerste provinciale in een definitie ve plooi. Eikenlo Eeklo A klimt opnieuw naar derde nationale, terwijl Louise- Marie A en Zwijnaarde A zakken naar tweede pro vinciale. Of ze in deze te rugval al dan niet door Small Street B zullen ver gezeld worden, hangt af van wat Small Street Gent A en St. Niklaas B er op de laatste speeldagen van ter echt brengen. Een tweede daler uit derde nationale heeft tot gevolg dat een ploeg meer zakt naar twee de provinciale en zulks heeft dan ook zijn invloed op de lager liggende klassen. Het wapenfeit werd op de 15de speeldag gesteld door Kieldrecht A dat er Drive St. Amandsberg A netjes onderhield. Te Kieldrecht stonden uiteraard twee teams tegenover elkaar die met Eikenlo Eeklo A als favorieten van start waren gegaan. Het bleef enkel nog de prestigewedstrijd en deze draaide in het voor deel der thuisploeg uit. Gunter Van Puymbroeck is in zijn beste conditie en met een Luc Struylaert die, wanneer Hubert De Wilde van de partij is, steeds iets meer kan bleek Kiel drecht wel een volledige stap sterker. Dit belet niet dat Peersman en co die zonder Van Wambeke naar de grensgemeente waren gekomen drie punten voor Kieldrecht blijft uitdraven. Tussen deze twee favorie- tenploegen in heeft Herle ving Dendermonde A zich genesteld. Dany Vermeulen en zijn maats vertrokken bepaald niet als favorieten. Toch was men er zich van bewust dat zellfs de sterk ste ploegen aan de Dender boord verrassingen zouden wachten. Tot op heden is Herleving A dan ook de enige ploeg geweest die er in slaagde kampioen Ei kenlo Eeklo A te kloppen. Samen met de voorlopige derde plaats in de algemen rangschikking dan toch een verheugend feit voor de Dendermondenaars. die zich trouwens in alle reek sen flink laten geleden. Over Herleving en Kiel drecht komen we bij St. Niklaas C dat tijdens het jongste weekend ook zon der Gunter Corryn meester bleef over Melsele A. Het kan gesteld dat Peter Daems het resultaat oriën teerde door de ganse be zoekende ploeg te klopp te beginnen met de ko man Eric Vercauteren, c de jongste weken steekj liet vallen. St. Niklaas C de vijfde en Melsele A i de zevende plaats hoev zich geen zorgen te makeL de schaapjes zijn op hp droge. De bijzonders aandacht van de mees spelers zal dan ook ga naar hun persoonlijke p staties in verband met nieuwe klassementen hun kansen in het regeli tigheidskriterium Voorpost». Klassering in le Provinciale 1. Eikenlo Eeklo A 15 14 1 0 2. Drive St. Amandsb. A 15 9 3 3 3. Herleving A 15 8 3 4 4. Kieldrecht A 15 8 5 2 5. St. Niklase C 15 8 6 1 6. Drive B 15 7 7 1 7. Melsele A 15 6 7 2 8. Small Street B 15 4 10 1 9. Louise Marie A 15 2 12 1 10. Zwijnaarde A 15 1 13 1 Derde provinciale Rangschikking in 2de provinciale A 1. Sleidinge B 14 12 1 1 25 2. St. Niklaas D 15 11 4 0 22 3 Eikenlo Eeklo B 15 9 3 3 21 4. Patro Tivoli A 15 9 5 1 19 5. Elckerlyc A 14 6 4 4 16 6. Herleving B 15 7 6 1 15 7. Pacem Maldegem A 15 6 9 0 12 8. Melsele B 15 4 10 1 9 9. HK Hamme A 15 3 11 1 7 10. Pouk Elversele A 15 0 13 2 2 Vierde provinciale Kan worden gesteld dat Beveren C door de 13-3 zege bij Kemzeke B ener zijds en de halve nederlaag van Kieldrecht C bij Melse le E anderzijds de beslis sing is gevallen in vierde provinciale A, dan is het laatste woord verre van ge zegd in vierde E. Herleving D telt er precies twee punten voorsprong op Patro Tivoli B en beide ploegen dienen elkaar te ontmoeten tijdens de eerst volgende speeldag nl. op zaterdag 15 maart. Het kan best de wedstrijd van de waarheid worden al mag hierbij niet worden verge ten dat men achteraf nog tweemaal achter de tafels ^moet. Herleving D aan huis tegen Elckerlyc D en op verplaatsing bij Wichelen. Patro Tivoli langs zijn kant dient nog de twee Wetterse ploegen van repliek te die nen. Voor Herleving d komt het er op aan bij Patro Tivoli niet te verlie zen. Een gelijkspel zou al vast zekerheid brengen. Uit de Hamse kant beke ken mag niet worden verlo ren tegen Herleving wil men zijn kansen op de titel gaaf houden. Het wordt bijgevolg wel een prangen de aangelegenheid met Pa tro Tivoli B Herleving D. In dezelfde reeks blijven HK Hamme B en Vlier- kouter elkaar partij geven voor de dichtste ereplaat sen. HK Hamme B en Vlierkouter elkaar partij geven voor de dichtste ere plaatsen. HK Hamme B ging tijdens de jongste kompetitiedag de punten inpikken bij Wichelen. Wi chelen moest alvast winnen wou het zich eveneens blij ven mengen in de strijd voor de ereplaatsen. Daar om werd ook beroep ge daan op de vier welke het Patro Tivoli B bijzonder moeilijk had gemaakt. Schuddinck draaide op vol le toeren en liet de Wuy- tens netjes in het zand bij ten. Fonteyne zat het be paald niet mee, terwijl Jef- ke Van der Plas en Pauwels blijkbaar niet in hun beste doen bleken. Wichelen kan de derde plaats nu wel defi nitief vergeten al kan be zwaarlijk worden gezegd dat Gustaaf Fonteyne en zijn maats zich niet tot het uiterste hebben voor inge zet om op deze ererang te kunnen eindigen. Vlier- kouter blijft bijgevolg de enige tegenstander van HK Hamme B voor deze derde plaats. Het won zonder moeilijkheden bij Wette- ren B dat het zonder Alain Cryns, Patrick De Cock en Hans Hauwen moest pogen te rooien. De invallers Van Landschoot, Marmx Van Rysselberghe en Francis Bauwens spanden zich wel tot het uiterste in, maar uiteindelijk was het enkel Paul Hauwen die de Wet terse eer wist te redden. Patro Tivoli B won op stap bij Elckerlyc D. Jef Van Cauwenberghe, Straetman, Van Dender en Chris van Cauwenberghe waren niet te stuiten. De Cordier en Scholaert waren de enigen in het lokale kamp welke voor enig antwoord wisten te zorgen. Herleving D kreeg Madeion Opdorp op bezoek waar Michem en co in de heenronde een zo'n kostbaar puntje lieten lig gen. Het werd opnieuw een boeiende wedstrijd met Jo zef Michem als uitblinker en Detlef Steiger als sekon- dant. Buyens en Remi Ver- gauwen zorgden voor de stevigste repliek. Paul Van den Berghe bleef wel enigs zins beneden de verwach tingen. In vierde A won zoals gezegd Beveren C zonder problemen bij Kemzeke B en liet Kiel drecht C een puntje liggen bij Melsele E. Weekers was de man die roet gooide in het Kieldrechtse huishou den. Ook Mare Engels, Mare Bosman en JP De Roeck lieten zich niet pra men en kunnen best in een adem worden vernoemd. Dany De Maeycr cn Stefan De Groeve met drie waren de besten in het Kieldrecht se kamp. Van der Kelen liet andermaal steken val len en voorzitter Imbrecht keerde andermaal met lege handen naar huis. De rangschikkingen in vierde provinciale 4e Provinciale afdeling A 1. Beveren C 15 15 0 0 30 2. Kieldrecht C 15 12 2 1 25 3. Kruibeke A 15 10 4 1 21 4. St. Niklaas C 15 9 6 0 18 5. Melsele E 15 6 7 2 14 6. Haasdonk E 15 5 7 3 13 7. Melsele F 15 4 9 2 10 8. Kemzeke B 15 3 10 2 10 9. Kruibeke B 15 2 10 3 7 10. Stekene 15 2 13 0 4 4e Provinciale afdeling E 1. Herleving D 13 11 1 1 23 2. Patro Tivoli B 13 9 1 3 21 3. HK Hamme B 14 9 4 1 19 4. Vlierkouter 14 7 4 3 17 5. Wichelen 14 7 6 1 15 6. Wetteren B 13 4 6 3 11 7. Madeion 13 4 8 1 9 8. Elckerlyc D 13 2 10 1 5 9. Wetteren B 14 0 14 0 0 Met nog drie wedstrijden voor de boeg preiken Her leving Dendermonde C en Kieldrecht B aan de leiding respektievelijk in derde B en derde D. Niemand had bij de aan vang van de kompetitie de ze ploegen als titelkandida ten durven tippen. Vooral Herleving C niet dat slechts via de herstrukturering van de reeksen in derde provin ciale kon blijven, terwijl wat de D reeks betreft nie mand er aan twijfelde dat Kemzeke met het opper machtig trio De Coene - De Clercq en Roland Smet op een nieuwe titel af zou stre ven. Zo bleek het ook lan ge tijd tot De Coene en zijn maats een slippertje maak ten bij Beveren A, wat Kieldrecht B plots wakker schudde. Benny Van den Hende en co zouden het achteraf dan zelf waarma ken tegen hetzelfde Kem zeke A en niemand twijfelt thans nog aan de goede afloop voor de Kieldrechte- naars. Niettemin wordt zo wel te Dendermonde als te Kieldrecht naar het einde van de kompetitie gesnakt. De spanning rond iedere wedstrijd die maar niet mag verloren worden komt zwaar te wegen. Voor Her leving C wachten er nog uitwedstrijden naar Wette- ren A en Elckerlyc B ter wijl het nog Reinaert A op bezoek krijgt. Small Street Gent D, de enige ploeg welke Herleving C nog van de titel kan houden moet nog op bezoek bij Reinaert A en Lebbeke en krijgt thuis het bezoek van El ckerlyc B. Een ietwat gelij klopend programma met vooral niet te onderschat ten uitwedstrijden. We zijn van mening dat beide ploe gen hun laatste krachten dienen aan te spreken om hun kansen gaaf te houden. Nu heeft Herleving C dit kleine voordeel dat het eventueel één puntje mag prijsgeven om dan toch nog kampioen te worden, ge zien het bij een eventuele gelijke stand met Small street voor blijft, gezien het vier op vier haalde tegen de Gentenaars. Bij Herleving wenst men evenwel geen risico te nemen en de drie resterende wedstrijden zul len dan ook uitstekend worden voorbereid. Wette- ren en Lebbeke zijn de an dere streekploegen die voor een niet onaardig speltakel hebben gezorgd. Herwig en Paul Van Door- selaer wisten de Wettercn A-ploeg in samenwerking met Paul Decock en Hervé Matthijs naar een meer dan behoorlijk peil opgetrok ken. Lebbeke met Wim De Ruysscher, Gilbert De Smet, Mare Boeyckens en Luc Heyvaert hebben zich als eerste jaard derde pro- vincialers eveneens flink doen gelden en kunnen in de slotfaze van het kam pioenschap weieens als scheidsrechter optreden in het titeldebat Herleving - Small Street. In dezelfde reeks vechten Elckerlyc B en C voor hun behoud. De jongste weken zorgden de Aalstenaars voor enkele sensationele resultaten en Herleving C zag te Aalst ei zo na zijn titelambities in rook op gaan. Rik De Bock wist met zijn C-ploeg heel wat ravage aan te brengen in de achterste gelederen, zodat momenteel naast Reseda A ook De Pinte B en Rei naert A in de slechtste pa pieren zijn verzeild ge raakt. Een blik op de ka lender laat ons toe te ver onderstellen dat beide Aal- sterse ploegen het nu wel zullen redden in derde B. In derde D blijven zoals eerder gesteld alle ogen ge richt op Kieldrecht B en wat Kemzeke A er uitein delijk nog zou kunnen aan doen. In de eerste plaats rekenen op ploegen als St. Niklaas E, Beveren A en St. Niklaas F die nog bij Kieldrecht B op bezoek moeten. Benny Van den Hende en zijn maats mo gen het laatste gedeelte van de kompetitie dus in eigen lokaal afwerken. Een niet onaardig voordeel. Kemze ke zelf krijgt in de twee ploegen uit Temse nog te bekampen naast Melsele D. Op het eerste zicht van Kieldrecht B noch Kern ke A in de resterende ws I strijden puntverlies lijde Wat de degradatie betra Temse B en St. NiklaaË* zullen wel moeilijk de L gradatie weten af te werff Voor St. Niklaas F blijftL evenwel nog een watt kansje en zulks zou dan f nadele van Melsele d n ten zijn. Of men het 1 over te Melsele eens j zijn is een ander p^ mouwen. Rangschikkingen in derde provinciale 3e Provinciale B 1. Herleving C Small Street D 3. Drive E 4. Lebbeke 5. Wetteren A 6. Elckerlyc C 7. Elckerlyc B 8. Reinaert A 9. De Pinte B 10. Reseda A 3e Provinciale afdeling D 1. Kieldrecht B 2. Kemzeke A 3. Beveren A 4. Temse A 5. St. Niklaas E 6. Beveren B 7. Melsele C 8. Melsele D 9. St. Niklaas F 10. Temse B 15 12 15 12 15 10 15 10 15 8 8 8 4 4 11 Oh 4 11 Ojwe 0 15 Ofcw 5 1 4 Ofcd 7 Ojtek 7 ln* 5 10 4 110 2 12 0 15 Ojd Carl Van Camp en Alex De Wart, ivaarop Sint-Niku\ A rekent voor het behoud in Tuieede Nationale. Dameskompetitie Tweede tussenstand De jongste speeldag bracht Herleving A bij Small Street Gent een bezoek. Waar werd verwacht dat de Gentse meisjes er een ere zaak zouden van maken kwamen ze nog minder dan in de heenronde te Dender monde het geval is geweest aan bod. Op een drafje liep het Herleving duo Linda en Gerda Van Langenhove met Myriam Macharis van de_ thuisploeg weg, om uit eindelijk forfaitcijfers te la ten optekenen (0-10). Blij ven er nog vijf wedstrijden te betwisten dan hebben de Dendermondse meisjes precies aan vijf punten ge noeg om de titel in de wacht te slepen. Met even veel punten voorsprong op het duo Sleidinge en St Niklaas mag men aan de Denderboord troywens rustig de verdere evene menten afwachten. St. Ni klaas met een uitstekende Linda Cordemans en Sabi ne Colman maakt wel de beste kans om op de twee de plaats te eindigen. Her leving B langs zijn kant blijft verder onderaan ben gelen. Tijdens het voorbije weekend zat er nochtans welke inviel voor de onbe- minstens een gelijkspel in schikbare Marijke De Sae- voor de ploeg van Annie deleer, verdedigde zich Van Hauwermeiren, waar- zeer flink maar miste nog bij Monique Dequesne an- enige ervaring om het dermaal haar vooruitgang eveneens tot een overwin- demonstreerde, doch eer- ning te brengen. Hoe men ste samen met zus Annie de het ook bekijkt, de beslis- dubbelwedstrijd te winnen sing blijkt bij de dames en vervolgens ook het reeds zeker te zijn geval- tweede en derde meisjes len, en zulks houdt in dat van HNO Gent te kloppen. Dendermonde volgend sei- Annie Van Hauwermeiren zoen voor de eerste maal in bracht het tot één enkele de Oost-Vlaamse tafelten- zege daar waar ze ook wel nisgeschiedenis een ploeg moest in staat zijn geweest in tweede nationale krijgt, om een tweede zege binnen te rijven. Ann Vermeulen, In het volgende nummer van «De Voorpost» brengen we de tweede tussenstand in het regelmatigheidskriterium. In dit verband doen we een allerlaatste oproep tot de klubs, die tot op heden vergaten de scheidsrechtcrsbla- den van de terugronde in te sturen. Ze krijgen hiervoor precies nog tijd tot dinsdag 11 maart 1980. Hierna zullen hun spelers of speelsters niet meer in de rangschikking worden opgenomen. Tevens worden de klub die aan de dames, jeugd- en veteranenkompetitie deelnemen, eveneens verzocht drin gend de wedstrijdbladen sinds de terugronde in te sturen. Vooruitzichten voor het weekend 2e Nationale: Alpa Brussel B - St. Niklaas A 3e Nationale: St. Niklaas B - Van der Veken le Provinciale dames: St. Niklaas - HNO Gent 1 Herleving A - drive 1 Sleidinge - Herleving B 1 Veteranen: Herleving - Small Street 1 Drive - Elckerlyc 2 Jeugd Melsele - Temse B 1 Temse A - St. Niklaas 1 Constant 2 A 2 mg 6rt Vermei ige Stand in eerste provinciale 1. Herleving A 11 10 0 1 21 2. St Niklaas 11 7 2 2 16 3. Sleidinge 10 6 2 2 14 4. Evergem 11 6 3 2 14 5. Drive 10 5 4 1 11 6. Small Street 10 4 6 0 8 7. HNO Gent 11 3 6 2 8 8. De Pinte 11 2 9 0 4 9. Herleving B 11 0 11 0 0 brengt U alles over uw streek

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 42