Pol Van Lembergen uit Zele: 35 jaar bij het winnaarsgroepje Zonder verhaal Morele opkikker Gilbert Galle: een jong fondhok met allure SCHUTTERS HUKBRECHT5 PRESENTEERT: De Voorpost - 7.3.1980 - 39 HET DUIVENHOK VAN DE WEEK A Van Lembergen, die momenteel op de Dendërmonde- "-'vjte Zele woont is afkomstig van de Dijk en daar werd likker het duivenspel zeer intens beoefend. De microbe 5 Tol dan ook zeer vroeg te pakken. En dat die gebleven lerj ieeT waar hij zich vroeger komende seizoen met een 8ahzakelijk toespitse op zeer jong vlieghok zit, be- Ptvrain. is hij sederLver- staande uit tweejaarse en 12 jaarduiven. en niet verminderd is, kan wel toegeschreven aan het feit dat hy altijd zijn man heeft kunnen staan en nog nooit in zijn portemonaie heeft moeten gaan om op het einde van het seizoen bij te passen. lende seizoenen ook 1 (sterk Noyonspeler ge- elnlen en in 1980 wil hij "^elfs met enkele jongs- j boven Parijs pro- RKE STAM Van Lembergen. die :n met zijn vriend Nor- GEZOND HOUDEN Een heel logische redene ring, kan men wel zeggen, wanneer Leopold ons ver telt, dat het voornaamste is de duiven gezond te hou den. We zouden het als een waarheid als een koe kun de kolonie in de goede nen bestempelen, maar het houdt en er nu ook de moeilijkste is wel het ver van zijn zoon Eric wezenlijken, ijgt, is een duivenmel- De snelheidskampioen be- die niet te pas of te. schikt over tuinhokken be is naar nieuwe origines dekt met grote golven, zo- t. dat hij een goede luchtcir- stam is gebouwd rond culatie krijgt van voor naar assen van Rasschaert achter. Alleen boven de ■mere, Alois Temmer- woonbakken is het afge- uit Zele, met wie hij schermd. Om het nadeel 'isselde, en Moons uit van een tuinhok, tegenover aar Lier. zolderhokken te ondervan- tamvader was tot vorig gen, heeft hij grote hokken een 14-jarige duiver, gebouwd, zowel wat lengte hij als bamis bij Ras- als diepte aangaat. In de ert naar Overmere winter is het er zo koud als de en onmiddellijk op buiten en in de zomer zo kweekhok zette. Hij warm als buiten. De tem de voor de allure van peratuur is a.h.w. aange- 'an Lcmbergen's kolo- past aan het seizoen. Zijn Het voorbije seizoen hokken zijn volledig naar lij het afweten. Ander- het zuiden gericht en dat is verspeelde hij op volgens hem een niet te n zijn zes-jaarse onderschatten voordeel. Er werd direct in- pen. De zoons uit die DUIVEN RUSTIG vlieger een kweker, HOUDEN vierjaarse en een vijf- Het weduwschap dat hij kregen onmiddellijk speelt is geschoeid op het tatuut van kweker. Dit klassiek patroon. Meestal ^«cent dat men voor het wordt de duivin getoond voor de inkorving. Na de thuiskomt blijven ze. in het begin, een uurtje bij de weduwnaar. Later op het seizoen wordt het wat lan ger en naar het einde van het seizoen laat hij zijn vliegers bij hun thuiskomst met hun duivin eens vlie gen, om hen voor de laatste vluchten nog eens extra te stimuleren. Het gebeurt ook dat de duivinnen eens niet getoond worden. Dat betreft dan meestal de Quiévrainvliegers. Pol ziet het als geen nadeel dat de Quiévrain en de Noyondui- ven op hetzelfde hok zitten. Als de jonge duiven hun nieuwe verblijf kennen en ze vliegen goed rond, wor den ze afgeremd. Bij Pol gebeurt dit door de voeding aan te passen. Ze krijgen de eerste dagen van de week flink wat zuivering in het eten. Naarmate het speelseizoen nadert wordt er de laatste dagen wat straffer gevoederd. De be doeling van dit systeem is de jonge duiven rustig te houden en de verliezen te beperken. Dat hij het bij het recht eind heeft, bewij zen zijn knappe resultaten die hij reeds jaren met zijn piepershok behaalt. De jonge duiven worden ieder jaar ingeënt tegen de pokken en zijn remedie om ze gezond te houden is re gelmatig een teentje look in het drinken. Er wordt niet zo heel veel aandacht besteed op welke manier de jongskens het best naar huis komen. Men laat ze eenvoudig betijen. Degenen die in nest komen o.k., als er anderen op het planksken resultaten halen zoveel te beter. Wat Pol wel doet is een derde ronde kweken. Hij heeft graag die zomerjongen, waar hij elk seizoen mooie prijzen mee haalt. De jonge duiven worden goed opgeleerd. Ze worden 4 tot 5 keer zelf wegge voerd en dan gaan ze de grote mand in. De volgen de stappen zijn vlug ge maakt: Burst - Quiévrain en het spel zit er op. De goede vogels heeft men alleszins zitten en dit bewij zen zeker de uitslagen van 1979 die maar een voortzet ting zijn van jarenlange sterke prestaties. EEN UITSLAGENTABEL Quiévrain 29.4: 43 oude: 15 17 (2); 37 jl.: 9 12 (2) 6.5: 39 jl.: 12 14 (2) 13.5: 42 oude: 5 14 (2) 20.5: 41 oude: 8 19 (2); 29 jl.: 12 15 (2) 27.5: 29 jl.: 9 11 (2) 3.6: 242 jonge: 2 68 9 10 12 13 27 30 33 35 36 42 58 108 109 114 115 (27) 17.6: 187 jonge: 11 15 43 49 52 58 62 67 69 85 (19) 1.7: 160 jonge: 12 22 23 43 44 48 62 71 73 74 76 79 (16) 8.7: 122 jonge: 8 9 27 28 52 53 59 (12) 5.8: 238 jonge: 1 8 (2) 19.8: 151 jonge: 4 9 27 29 36 4D 43 68 75 (12) 29.7: 154 jonge: 1 8 34 60 63 (7) 26.8: 135 jonge: 2 6 33 34 37 42 47 58 60 (12) 2.9: 125 jonge: 7 9 11 21 31 38 48 51 62 (13) 23.9: 118 jonge: 1 44 45 49 53 (13) 23.9: 165 jonge: 5 17 (3) N°y°n 17.6: 119 oude: 9 22 (2); 22.4: 71 oude: 2 3 25 (3) 130 jl.: 3 15 (2) 29.4: 103 oude: 16 33 36(3) 22.7: 571 jonge: 4 45 57 110 6.5: 177 oude: 8 17 69 (3): 111 137 204 206 (11) 204 jl: 37 44 (2) 24.7: 556 jonge: 1 79 107 13.5: 216 oude: 18 42 (3); 179 194 224 (10) 224 jl: 5 (3) 24.8: 327 jonge: 14 18 (2) 20.5: 209 oude: 55 69 70 (3) BENO Gilbert Galle met kinderen en hun vriend de duif. (e) Atlantis Lebbeke - Florlan11-13 Ofcn leider Floriant was Ojweling Atlantis niet Opwassen dat met enigs- i overdreven cijfers geklopt. De ploeg van zitter De Maersschalck wel gehandicapt aan de maar dat zal wel niet 0 eden zijn van een zo 0 tekend verlies. De 1 iwedstrijd werd met verloren een uislag die de thuisploeg geen le vooruitzichten gaf de retourmatch, ebbeke werd het ech- een grandioos vertoon de leider dat vooral in tnderscheppen van de [zich fel liet opmerken it menige Atlantis-aan- :n onderschept konden n. Toch was het Leb dat het eerste op •rong kwam langs fin Borms die voor een nde 1-0 zorgde, dit was slechts het spel voor de bezoekers ns de motor op gang de regelmaat van een de doelpunten aante len. Een klub die dui- jk een trapje hoger en in de bevorderings- e geen tegenstand Ondanks al hun Ide konden de bezoe- ook rekenen op de :idsrechter om hun een djc toe te steken. Flo- I mocht zes strafwor- nemen, iets wat gezien evolutie van het spel tr niet nodig was, eens teer hebben we kunnen iren dat leidersploegen voor hebben. Deze ge- :nken had Floriant ech- niet nodig want hun crioriteit in alle spelon- lelen gaf hen al spoedig geruststellende voor- mg. Atlantis kon alleen grote verdiensten op- jgen tegen dit blok te 'en vechten met alle leien en tot het laatste iignaal. Een wedstrijd 'n Edwin Borms en Collewaert zich dege- hebben ingezet zodat vertoon geenszins af met wat de floriant- ;tten op de grasmat lie- "ien. Kapiteine Mariet- 'an Praet kon een noch tans degelijk spel niet tot een doelpunt omzetten ondanks haar loffelijke po gingen hiertoe. Met nog een wedstrijd voor de boeg staat Atlantis op de derde plaats in de algemene rang schikking, een plaats die zij met meer kunnen verliezen en dat toch een beste rezul- taat mag genoemd worden. De reserven verloren met 2-10 hun wedstrijd tegen het B-team van Floriant. De doelpunten worden hier gemaakt door Pierre Paul De Blieck en Ludo De Wit voor Atlantis. Ondanks het feit dat Floriant met twee dames minder speelde, kon Atlantis hieruit geen voor deel halen, wel moet ge steld dat Lebbeke met twee jongeren speelde. ANDRE De duivensport en de grote Galle familie zijn één begrip. Gilbert, de zoon van een reus in het duivenspel Raoul Galle uit Serskamp, is er een schakel in, die zich de laatste drie jaar een pal mares heeft opgbouwd, waarmee hij overal mag komen. Ongeveer 10 jaar geleden begon hij op ei gen benen te staan. Hij kon uiteraard bogen op de fundamenten van het vaderlijk hok, dat een va ste waarde is en zowel op provinciaal als nationaal vlak een hele reputatie heeft verworven. Gilbert bracht de «moor denaars» origine mee naar Heidestraat te Sers kamp alsmede de af stammelingen van de «Pony», «De Derby» en noem maar op. De Galle bloedstroming werd door Gilbert in de juiste maten gegoten, door zich duiven van Octaaf Bron- deel Schellebelle, Alfons Poppe Sinaai en Abel De Leenheer Overmere aan te schaffen. De laatste vijf jaar heeft Gilbert zijn be stendige opgang beves tigd, door een reeks bij zonder goede uitslagen die dragen van Quiévrain tot de fond, wat meer is hij kwam tot een kolonie eerste prijsvliegers. In 1976 won hij eerste prij zen uit Etampes, Limo ges, La Souterraine. In 1977 was hij primus op Bordeaux, in 1978 zwaai de hij met de hoofdprijs op prijskampen van Dourdan (2x), Noyon (2x), La Souterraine. In 1979 steeg het aantal hoofdprijzen tot zes: Etampes, Chateauroux, Corbeil (2x), Poitiers en Marseille. Die eerste prijzen en zijn kollektieve goede uitsla gen resulteerden in een hele reeks kampioenenti- tels in 1979: 1e koning halve fond Berlare-Wan- zele, 1e kampioen jonge halve fond Berlare-Wan- zele, 1e asduif halve fond jonge: 1e koning fond met oude en jaarlingen. Eigen stam Om tot dergelijke kolonie op een eerder korte tijd te Appels 8 - Kontich Ondanks het eerder frisse weer waren er toch vele aanhangers van Appels naar het terrein aan de Rij- kelstraat afgezakt. De blauw-witten hebben bewezen stilaan terug te komen naar het niveau dat we gewoon zijn. De moei lijkheden schijnen zich op te lossen, en dit is dan het best te merken aan de ver standhouding op het terrein. Vooral in het eerste wed strijdgedeelte konden de bezoekers weinig inbren gen tegen het goed draaien de Appels. Zelfs al kon Kontich de stand openen, dit scheen voor Appels geen signaal te zijn om eens te tonen wat ze nog in hun mars hadden. Toen de match 22 min. oud was, stonden er reeds twéé na men genoteerd voor de thuisploeg. Vermeir en De Wilde hadden ieder met een afstandsworp de stand doen overhellen in hun voordeel. Toen De Rouck in de 26' min. nummer drie skoorde was de kloof gesla gen. Tussendoor kregen we uitstekend verdedigings werk van De Pelseneer. Vermelden moeten we ze ker dat in deze periode Ap pels beter verdiende. Scho ten die beslist niet slecht te^ noemen waren, kaatsten telkens weer op mandrand weg. Toen Moonen, via een afstandsworp en een strafworp, de voorsprong nog vergrootte, was het hek volledig van de dam. Even voor rust milderde Kontich nog, maar daar werd niet lang bij stilge staan. Na de koffie stelde Vermeir de voorsprong te rug veilig (6-2 57' min.). De toen opstekende wind heeft het zeker niet gemakkelij ker gemaakt. Misschien daardoor werden beide ploegen meer aan mekaar gewaagd. Kontich milderde eerst tot 6-3, maar De Rouck beveiligde de voor sprong met een pracht van een afstandsworp. Dat de ze voorsprong definitief zou blijven was voor de supporters van beide kam pen zeker. Dit bleek ook bij de einduitslag. Nadat Kontich nog eens tegen- skoorde was het Moonen die de eindcijfers op het bord schoot. Deze 8-4 is zeker niet slecht te noemen. Deze overwin ning zal niet alleen een mo rele opkikker zijn voor het ganse team. individueel zullen er ook enkelen zijn die terug in eigen kunnen gaan geloven. Vermelden we ook nog dat voor Vermeir en De Rouck de kompetitie ten einde is. Voor hen gaat een schor singsperiode in van respek- tievelijk zes en drie weken. Franqois Kindersvrouwtje Ida ei Onolfsdijk te Denderrnonde. (c) dochtertje Kathy, één duivenfamilie op de Sint- komen heeft Gilbert zijn streven voornamelijk ge richt naar verschillende basiskoppels. De stamvader van zijn hok is de «Blauwe Wit- pen» duiver van 1971, die zowel als vlieger dan als kweker, zijn waarde aan toonde en Gilbert bijna als wonderduif «de Goe den Langen» gaf, die een hele reeks zonen, sterke vliegers, voortbracht, waaronder «De Kleinen» als exponent van de kweekwaarde van de stamduiven. Gilbert Galle is genoeg duivenmelker om te be seffen, dat een goed kweekkoppel het mooie weer maakt op een hok. In die optiek heeft hij reeds vijf zoons vliegers van «De Goeden Lan gen» op zijn hok zitten. De Geschelpten Kleinen van 1977, die in 1978 3e provinciaal kampioen op de halve fond werd en als jaarling vier eerste prij zen won. Als tweejaarse was hij eerste uit Corbeil. De Blauwe Barcelona van 1976, behaalde in 1978 de 5-4e prijs van 11.131 duiven internationaal uit Barcelona en in 1979 werd hij 1863c van 12.201 op dezelfde Barce lona vlucht. De Vuilen Blauwen van 1978, won de 1e prijs uit Etampes. De Geschelpte Witpen van 1977, is een nest broer van de Kleinen en De Blauwen van 1979 is den hoop voor de toe komst. Die lijn is dus een succes voor Gilbert Galle, maar daarmee is de kous niet af. Hij beschikt nog over andere stamduiven. Zijn «Bleken» Chateauroux van 1975, een vlieger die afstamt van de Moorde naar met de Notaris dui vin van het hok van vader Raoul Galle. Die rasvogel vloog een palmares om van te duizelen bij elkaar van Dourdan tot Tulle. De fondspecialist, die Gilbert wel mag genoemd wor den, heeft dus de kwali teit op zijn hok zitten. Hij heeft uit zijn acht koppel kwekers een eigen stam gevormd, waarmee hij omni-paraat wil blijven, in zijn streven naar fondprestaties. Dat zijn afstammelingen fel gegeerd blijkt uit de grote vraag naar duifjes. Om zijn vrienden te kun nen gerieven wordt zijn eerste ronde jongsken uit zijn kwekers en vliegers op zondag, 9 maart om 17 uur in het lokaal Bos straat te Wanzele te koop aangeboden. BENO BALLET VAN PETER TCHAIKOVSKY CHOREOGRAFIE:MARIUS PETIPA Op de Veile te Temse vierden de Jonge Helden schutterskampioen Lionel Thomas, (rdg) ZONDAG 16 maart te 20u stipt KONINGIN ELISABETH-FEESTZAAL LOK ATI E VAN 12 tot 18u - tel: 031/33.84.44 Vermindering groepen en scholen - plaats bespreking: Charpentier, Nationalestraat 134 te Antwerpen - Tel: 031/37.46.61

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 43