Mare Vandermeersche onklopbaar Doet Rik Van Der Peyl een gooi naar e nationale top? lemonstratie BORNEMSE OMLOOP VAN HET NONNENBOS *t t otorcross r^,a.a"aan D=Cuy- MOTORCROSS BORNEM Opening rallycrossseizoen te Maasmechelen De Voorpost - 7.3.1980 - 41 Cuyper, Schroyen, elijk piloot Ronny e Moortel en Van der waren de animators :en boeiend vertoon s de BLB-motorcross aasmunster ingericht de Herman Gelt- rienden. Van der als eerste vertrokken eerste reeks moest na halfkoers de lei- Ondertussen kwam Schroyen uit de ach- ind opdagen, doch lt iets te kort tegen De sr. De tweede reeks Schoryen van begin inde aan de leiding. verspeelde Ronny le Moortel een zekere Ie plaats aan De Cuy- oor een valpartij. Winne was wel de ste pechvogel in deze Jan Blancquart er deze maal niet aan s. Jan was zevenen- gste in de eerste en tiende in de tweede Roger Vercruysse lsele eindigde negen- i de eerste reeks, ie De Lange uit arde viel uit met pech eerste reeks en werd :nde in de tweede De eindoverwinning Ie inters 500 cc ging U Schroyen die won met jd voor De Cuyper. de Vorst werd derde 2n pan der Moortel vierde. 1.11 D'Haemers was de bij de 250 cc rijders. hU df'RVM Jw»rH08h?lef VanhG,ÜS^eem hf' Godefridi en Boonen won- evenals de nationalen 125 bijdeBVM werd achttien- vlugst weg hield het enkele nen de reeksen bij de se- cc, de 500 cc rijders zijn te de. De tweede reeks werd ronden vol en zakte nadien niores, Boonen werd even- gast te Bornem in het Non- een recital voor Dirk Tem- nog af naar de vierde eens eindwinnaar voor nenbos. de zijspannen en merman. Die door een stil- plaats. Guido Verburgh Nuydens en Vrancken. de nationalen 500 cc treden gevallen motor kort na de werd tweede en De Beu- Van de Walle uit Eksaarde aan voor het Belgisch kant- start een prachtige remonte ckelaere derde. In de twee- werd negende. Schiettecat- pioenschap Eerste start te moest leveren en ronde na de reeks was Verburgh het ,e en Van Doninck zege- 12.15 uur ronde renners voorbij stak snelste weg doch was niet vierden bij de juniores, De BLB organiseert een en tenslotte strandde op opgewassen tegen de su- Schiettecatte kreeg de motorcross te Oostakker een derde plaats achter De prematie van Marc Van- bloemen. Van den Evnde De inters nationalen se- Vijlder en Beauprez. Geit- dermeerschc. die eindwin- was tweede en Van Do- niores 125'cc de dames en meyer werd zevende, Van naar werd voor Verburgh, ninck derde den Steen twaalfde. Jimmy De Beuckelaere en Van Bauwens uit Grembergen, Gijsegem. Dirk Vermeir die zijn wederoptreden uit Hamme werd elfde in deed, werd zestiende in de de eerste en dertiende in de eerste reeks en tweeender- tweede reeks. Borms werd tigste in de tweede reeks, tweemaal twaalfde in beide De Vijlder werd glansrijk reeksen. De eerste schif- eindoverwinnaar bij de 500 tingsreeks bij de juniores cc voor Walter Struyf en werd gewonnen door Bae- Mario Beauprez. tens voor Raes en Baeyens, Dirk Temmerman eindigde de tweede werd gewonnen zevende en Herman Geit- door Brulez voor Lahousse meyer achtste. Westdorp en Jochems. De herkansing won bij de 250 cc klasse werd gewonnen door voor De Pauw en Baetens. Schrijmecker voor Maes en Van den Steen werd vijfde De Busscher. In de finale en Bauwens tiende. In de werd Baetens overwinnaar Motocross- kalender De 250 cc rijders van de BMB zijn te gast te Lustin de nieuwelingen 125 cc, de juniores en de zijspannen zijn van de partij. Eerste start te 11 uur. M.T. Een 500 cc-moto voor Freddy Van der Stoelen uit Waasmunster. pm een er v in R< st 5 eerste reeks bij de zijspan nen had het duo Goethals - Goethals reeds een ruime voorsprong bij elkaar gere den toen ze door een ge blokkeerde motor in de steek werden gelaten en werd gewonnen door Len- zelfs de motor niet in orde sen voor Meganck er krijgen voor de tweede Apers Franky uit Hamme. voor Van Remoortel en Kolijn bij de 500 cc en was Zondag 9 maart viert de motorsport weer één van Brulez de sterkste bij de haar hoogdagen. Dan staat immers de wedstrijd in 250 cc klasse voor Lahous- Bornem op de affiche en op basis van de verrichtin- se en Raes. De eerste reeks gen welke door de organisatoren en piloten de bij de nieuwelingen 125 cc vorige jaren geleverd werden, mogen we ons ook dit jaar aan een grandioos spektakel verwachten. erd mj, le werd Robbens, der- ilock, vierde Water- ats vfl en v'jfde Blanquart. De Vijlder 11 itebeke was super- tig bij de nationalen. won beide reeksen ischa|dreigd telkens met voorsprong. Achter werd het een boeiende voor de ereplaatsen, jer Struyf was tweede, Daron Struyf derde, Joos g0( e en Baetens vijfde. Temmerman uit rsel behaalde nog een riinde plaats na een slechte udra en een valpartij ielijk piloot Herman i 2 vheyer werd slechts Pejtnde. Noël Van den 3 bij] goé reeks. De eerste reeks werd dus een formaliteit voor Lauwers - Maerten die wonnen voor Janssens - Brohs en Wille - Van Ren- terghem. De tweede reeks werd gewonnen door het duo Rohen - Hendrickx voor Lauwers - Maerten. Lauwers - Maerten werden De A.M.C. Klein-Brabant Mare Velkeneers mogen Constant Feyaerts uit Bug- Bornem, die deze cross sterke prestaties ver- genhout werd vierentwin- organiseert, heeft op wacht worden. De natio- tigste. De tweede reeks 9een moeite gezien. In nalen zullen beslist hun werd eveneens gewonnen ^et prachtig kader van talenten moeten aanwen door Lensen voor Me- het Nonnenbos is een den in hun eerste kam- ganck. Voreux en Hofman. mooi parcours uitgestip- pioenschapsproef. Ook Feyaerts werd vijftiende en Peld dat zowel voor ra- de driewielers, steeds Apers zestiende Lensen c®rs a.ls, supporters een spectaculair, leveren hun werd eindoverwinnaar voor uitnodiging is om te ko- eerste kamp voor de na- Meganck. Voreux en Hof- men- De doorgaans per- tionale trofee. Ook hier dus onbedreigd eindover- man. Apers werd zevende fecte organisatie doet de geldt «Goed begonnen is winnaar voor Janssen - en Feyaerts twintigste. e,'te van het motorrij- half gewonnen». Grohs en Rohen - Hen- Harry Everts werd eind- dersgezelschap graag Het drukke programma drickx. De rechtstreekse fi- winnaar bij de BMB-inters naar Bornem afzakken, zij meldt proeven voor In- nale dames 125 cc werd een tijdens de motorcross te beschouwen de wed- ters, driewielers, nationa- zoveelste zege voor miss Olmen. Hij won beide strijd als een ernstige len, seniors en juniors, motorcross Danielle Picart. reeksen, de eerste voor waardemeter naar de Ze won gemakkelijk voor Van Velthoven en Sterckx, konditie vroeg in het sei- De wedstrijden starten Moonen, Uytersprot, Ver- de tweede voor'Heeren en z°en- 'van Van den om 12.15 uur. Zondag- In Waasmunster kreeg het duo Michieb een fonkelnieuwe crossmoto (pm) burgh en Anme Borms. Van Velthoven. De over- Broeck, kampioen van voormiddag hebben de af Ook een rallev - mn- ziin van de Rnmemce Plaatselijke pilote Annick winnaars van de reeksen bij België 197!9 (500 cc) Ain- piloten de gelegenheid tortreffen met een verze- club. Joïïlnrslcretaris" Eddv Vermmmen werd zevende de nationalen waren Mar- "re Malherbe, Andre Vro- om van 8.30 uur te kerde deelname van 330 Patrick llleghems, Theo j°oenninomeea Bij de seniores 125 cc werd tens en toosten Eindw.n- mans en Harry Everts oefenen. moto's is een steeds we- Van Grashoff en Ronny ter- hobert Gtorieux het een onbetwistbare zege naar werd Van Ham. Vel- (wereldkampioen 125 cc), derkerend succes. Blijft ™r' wwtn uloneux. voor KTM-rijder Marc keneers won beide reeksen maar enkelen te noe- ""'"motorclub Klein- de mono he( hoofddoe| Vandermeersche uit Aalst, bij de nationalen 125 cc. In men- 2ull"n ontegenspre- DrB"am oomem dan wordt die op hun bal de Vierde opeenvolgende, de eindstand gaat hij Milis- kellik tot de blikvangers Deze dynamische vereni- even opzijgezet. Ook de In de eerste reeks was sen en Janssens vooraf behoren bij de snelheids- ging is met haar organi- jongsten, komen aan hun duivels, maar ook van satie met aan haar proef- trekken, op het jaarlijks Raymond Heeren, Fran- stuk. Voor de zevende Sinterklaasfeest go's Wellens (afkomstig maal pakken ze met deze Da, de club de 'toekomst uit Sint-Amands), André cross uit, maar daarmee niet over het hoofd ziet, is Coorens, Eddy Sterckx en is hun jaarwerking met ook te merken aan de ta lentrijke juniors, die lid Govaerts zullen zondag den: Karei Walschap'(pu in eigen midden de hoop blic relationman) en Chri- van het thuisfront moe- stiane Seghers. Het be ten verdedigen. Het kan stUur is als een motor dan ook niet anders of zonder remmen, aan het roer van deze club moet een dyna- Afspraak zondag 9 maart misch bestuur werken: 1980 om 12.15 uur voor voorzitter: Ivo Lam- de «Omloop van het non- brechts, sportvoorzitter: nenbos» in Bornem. Richard Van Damme, toe- s.A. n we de brug te Pulle overreden, zagen we nog amper m voor de voorsteven van ons autootje. Een aantal Rbrandc autowrakken langs de weg werkten schrik- 'agend. En wij als allestrotserende gekken, toch maar Maasmechelen. De start van het rallycrossseizoen meteen het tiende, was té belangrijk om te missen. jgSJ hadden pas Masscnho- man niet langs de weg? In- achter ons gelaten, derdaad, de cylinderkop- fewfct daar Franky Meers- pakking van de vrachtwa- tmesvoetbal gen, voor de gelegenheid omgedoopt tot autotrans- porter, doet alles behalve afdichten. We kunnen hem niet helpen. Enkel de me dedeling over brengen dat hij dus met komt. Jammer, want Franky was beslist in staat om snelle tijden te draaien op de Duivelsberg. De rallycross gaat er in het Waasland beslist niet op achteruit. Integendeel. Fi- lip De Schepper uit de Hol lebeek te Temse prepareer de zich een gitzwarte B.M.W. 1800. Denderende tijden verwachtten we niet van Filip. Filip proefde trouwens voor de eerste keer de competitiesfeer. Mits een paar KW's en met wat meer stuurvastheid is hij alvast tot grootse dingen in staat. In de nationale reeksen, in gevoerd om minder «ge sponsorde» rijders toch de kans te geven zich in de kijker te rijden, mits enke le beperkingen uiteraard (minder dan 1800 cc, geen injectie, geen turbo), werd alvast grote klasse gede monstreerd door Rik Van Der Peyl. Met een B.M.W. 2002, gedegradeerd tot 1802 draaide Rik 3'39"3 als beste tijd. De wagen be schikt over een enorm ac celeratievermogen en was in staat diverse snelle con- pnillekens Aalst-Menen 6-0 i»rzitter Keizer Kamiel jft het mooiste geschenk :gen. hem ooit over- ,-igd. Voor de voorwed- fd van E. Aalst - RC pelen, kwam de massa jrdc Bredestraat. En nu Eendracht Aalst niet te stuiten is in zijn naar de redding, gaat de spionkop tot het r5te. Voor de gelegen- I, supporterde de Een- "V-spionkop eveneens de Kamillekens. Op ïnen van zijn «Een- rJt» stond Kamiel te ïlen langs de lijn. Zijn tillekens maakten van ambiance gebruik, om Aalsterse voetballief- j-'rs een spetterend da- foetbalvertoon in te n. Reeds vn- ij de ing bleek terkte de Aalster neisjes. de 5' ven de een n laatst schot i Conny H i am een beter lot dan op de paal te belanden. Kamil lekens bleef drukken, en alleen de Menense libero, kon met ver ontzetten eni ge rust in haar achterhoede krijgen. Menen kon echter wel verontschuldigingen in brengen voor het beneden normaal peil akteren. De volledige Meense voorhoe de was betrokken in een verkeersongeval, en de meisjes liggen ter verple ging in het ziekenhuis. Het was dan ook te begrijpen, dat de grensploeg op aan vallend vlak nergens was, zodat Brenda Van den Eeckhout in het Aalsterse doel misschien de gemak kelijkste namiddag uit haar karriére meemaakte. Hoe zeer de Kamillekens ook drukten, steeds stond een been of de paal of de goede doelwachter in de weg. Rust 1-0. Wat eervol mocht genoemd worden voor de bezoeksters. Doch wat elk een voorzag gebeurde na de koffie. Fysisch kwam Menen veel te kort tegen een goed acterende Aal sterse ploeg, die tegen een hoog tempo, volledig het bezoekend middenveld in de verdrukking speelde. Dit was in hoofdzaak te danken aan het prachtig opbouwend werk van Gre ta Van Hauwermeiren. en in iets mindere mate van Lea Lowie en Mia Sergant. Toch duurde het nog een kwartier eer Kamillekens hun voorsprong konden opdrijven. Greta Van Hau-, wermeiren was voor de zo veelste maal voorbij haar tegenstreefster gewipt, zet te voor aan Renée Delau- noy, die naast een onthul- ste Menense goalie in schoot. 2' later kon Greta Van Hauwermeiren haar topwedstrijd bekronen met een enige mooi doelpunt 3- 0, en 5" later lag zij alweer aan de basis van het vierde Kamillekens-doelpunt. Zij currenten bij de start ach ter zich te laten. Dit was ook nodig. Het onverharde gedeelte lag echt onmoge lijk. Opzwiepende stenen kletterden tegen de voor steven en maakten van de voorruiten nog enkel gruis. Ook Jan Ron zou voor de gelegenheid ook beter een helm opzetten i.p.v. de tra ditionele pet, want de ste nen spaarden ook hem niet. Toen we de uitslag vastkre- gen waren we echt ver baasd. De negende plaats nationaal was echt niet in overeenstemming met de prestaties die Rik had afge leverd. Misschien weerhiel den hem enkele voor hem rijdende tragertjes uit de eerste startlijn hem van een plaats in de top-5? Herman Sack, uit Nieuw- kerken. ook een graag ge ziene gast in het buiten land. hield zich bij het in ternationale gedoe. Her man begon alvast goed 3.29'2 in de eerste heat wa ren alvast veelbelovend. De toekomst wees echter het tegengestelde uit. In de tweede reeks deed Herman 5.6 sec. meer over de 4 rondjes en in de derde kwam hij helemaal niet meer aanzetten. De tijdens de winter vervangen motor kon de nodige compressie niet meer opbrengen en zo doende kon men niets an ders doen dan inpakken. Dit weekend: Open-day op het Mandescircuit te Ingel- munster. 16 maart: Rallycross te Arenonk. H opfaide ra: het Kamilleke Meninas 6-0). (per) plaatste voor en Veerle De Windt nam in één tijd de bal op de slof. Tegen deze kanjer was niemand opge wassen 4-0. Menen liet nu alleen nog stilstaand voet bal bekijken. Kamillekens maakte hiervan gretig ge bruik. Aan de 60' kon Re née Delaunoy andermaal een balletje meepikken en schoof bal tussen de benen kopt fors. naast het doel van Menen. (Kamillekes Aalst van de doelwachtster. Een zinderend stadion, meezin gend op de torien van «Ien- dracht» bracht ook Kamiel een ovatie, wanneer hij tel kens iemand gekwetst bleef liggen, met een keizerlijke spurt het Iendrachtterrein opspurtte, óm zowel zijn Kamillekens als hun tegen- streefsters te verzorgen. Zelfs een groet aan «zijn» spionkop kon eraf tijdens zijn rush. Op slag van eind signaal kon Kamillekens dan zijn verdiende over winning nog meer in de verf zetten, toen een hoek schop van Conny Adam, door Christine Van Hem den in één tijd verlengd werd in het doel. A.V.H. UITSLAG NATIONAAL 1. Chris Lambot (VW Golf) 2. Jos Spooren (Toyota Corolla) 3. Alex Verdonck (Datsun 1600) 4. Kamiel Vereecken (VW Kever 1600) 5. Jean-Paul Hontoir (NSU 1200 TT) 6. Louis Mast (Toyota Corolla) 7. Jean-Paul Jeanne (Ford Escort) 8. Eric Dijkstra (Toyota Corolla) 9. Rik Vanderpeyl (B.M.W. 1802) 17. Filip De Schepper (B.M.W. 1802) INTERNATIONAAL 1. Piet Dam (B.M.W. 320 I) 2. Rolf Nilsson (Ford Escort) 3. Francois Monten (VW Kever) 4. Marnix Deloddere (VW Golf) 5. Piet Reynders (VW Kever) 6. Felix Verheyen (M- 818) 7. Ludo Helven (For" --irt) 8. Patrick Engelc -ma) Stefan Olsson v «.«„a) 10. Ludo Steukers .ort)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 45