109 vlcerbekledina vasttaput DE GEIT, VROEGER «KOE DER ARMEN» ghehio benodigdheden 9300 aalst Tel. 053-21.08.62 599 SUPERMARKT VAN DE DEKORATIE 1»-v. Pieter Corneliskaai, 16A PRACHTIGE KLASSIEKE LUSTERS benodigd heden gratis muurbe akti "«We de In het driemaandelijks tijdschrift «'t Geiteboerke» van het «Provinciaal Verbond voor Melkgeiten, Melkschapen en Dwerggeiten» treft het ons wel dat de streek van Aalst slechts door één lid erin is vertegenwoordigd, nl. Louis De Lil, Moorselbaan 237 te Aalst zelf. Al de andere fokkers, en er zijn er blijkbaar tientallen in onze kontreien modderen zo maar aan «op hun eigen». Via dit artikel wil voorzitter Pieter de Sloover, afkomstig uit Nieuwerkerken doch sinds zijn huwe lijk wonend te Denderhoutem in de schaduw van de kerktoren trachten bekendheid te geven aan hun Vereniging, sinds jaren aktief onder de auspiciën van het departement van landbouw, dienst Veeteelt. Doel Geen vzw doch wel een feitelijke vereniging is de grootste bekommernis van de vereniging te stre ven naar het verbeteren van de geiten- en melk- schapenstapel in de pro vincie opdat de dieren zo naar het «exterieur» be haring, algemeen aspekt, gewicht, e.d.m.) als naar melkgifte aan gedtelde normen zouden voldoen. Middelen Vertrokken werd van landrassen, bonte geiten, reeds voor de wereldoor log doch men streeft het ideaal-beeld geponeerd door samenwerking van fokkers en dierenartsen te benaderen. Zijn er de hertegeiten, deel van de familie der alpinen, er zijn eveneens de «saanen» genoemd naar de streek van her komst, de vallei van de 120 km lange zijrivier van de Aare in de streek van Meiringen, de Saane. De verdeling gebeurt vooral via de mannelijke dieren, de bokken. De bokkenhouders zijn dan ook verplicht een deklijst per goedgekeurde bak aan te leggen, lijsten die na het dekseizoen naar het sekretariaat worden verstuurd. In de loop van de zomer worden dan de goede afstammelingen getatoeëerd die dan op de ouderdom van 15 18 maanden worden opge nomen in het stamboek. Voor dergelijke degelijke bokken van klasse 1 wordt een bewaargeld van 1800 fr in drie jaarlijk- OPENINGSUREN: 9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 19 u Vrijdag 9 u. tot 12,30 u. en van 13.30 u. tot 20 u. Zaterdag doorlopend van 9 u tot y A.F.P.••nb»vot«n fabrieksprijs prijzen geldig van 6.03 lot 20.03 gratis Pijt en ATI s miniem 1 MI> 1SPAT1L BI] aankoop van t OAATtS ISPATBL*- 1ÜM 1 BUS LUM Warm - sfeervol Vanat TOT UITPUTTING PARTIJ MARQUISETTE VINYL OP VILT Zwaar kwaliteit Marmermot ieven Goed isolerend A.F.P. 195 F REKLAAMPRIJS F/M2 OP A.F.P. VINYL OP SCHUIM 4 m breed Mooie reeks Waarborgcertificaat A.F.P. 510 F F/M2 VINYL OP ASBEST 4 m breed A.F.P. 313 F (beperkte voorraad) REKLAAM STEEDS IN REKLAAM BOUCLÉ Polyamide F/M2 F/M2 4 m. breed VINYL ASBEST EN SCHUIM (lichtjes beschadigd) zolders, garages MIKROTUFT LANCEERPRIJS Voor zeer drukke belopen plaatsen 100% Polyamide NIEUW Per rol of koepon Voor kelders F/M2 F/M2 VINYL AMIANTE 2 m breed A.F.P. 250 F ^Jitgebreid ZWAAR EFFEN TAPIJT 5 m breed 2 kleuren F/M2 BERBER BOUCLÉ 5 m breed AK.P. 449 F REKLAAMPRIJS KLEDING PVC. schuim jute Reeds vanaf NIEUW LUXE MUUR BEHANG Textiel Rol van 10m05 x 0.53 NIEUWE IPARTIJ LOTEN BEHANG Stijl en modern Vanaf REKLAAM VINYL PAPIEREN lste keuze Grote partij REKLAAM ZACHTE BOUCLÉ Geschikt voor kamers 4 m breed REKLAAM F/M2 TAPIJTEN Elf VINYL SCHUIM Voor badkamers 2 m breed F/M2 F/DE ROL F DE ROL se schijven uitbetaald voorwaarde dat ze do ax aan openbare dekdiei80*'1 en tot een erkend re ,z. behoren. nde Kampioenschappen r Al deze inspannningi het alsmede de vele keur vo' gen, een 70-tal 's ja. Alp reeds alleen in het Ou< °Pa naardse, zouden vruch zoc loos zijn ware er niet ac' bekroning via provinci 1 on en daarna nationale kaf pioenschappen. Daar knen men zich inderdaad e k v< gefundeerd beeld vi pl men van de geleverde Dfis spanningen en de bel den men vooruitgang. In rgeli was het provinciaal ka reld pioenschap te Merell opi ke, in 79 te Lotenhul ie ir Aalter, in 80 wordt lp ac waarschijnlijk Lokeren tent in 81 Strijpen. Het Nat en. naai Kampioenschrst I heeft tot hiertoe steetatu plaats gehad te Hannu dere Gewestelijke keuring arvi georganiseerd door jafs ve marktkomitees of neririrde doeners zijn aan geen aroi kei reglement gebondeer,, Verder is er de manifests d tie van «Het Neerhof» ^eid jaar op 11 november s de Gent in de «Casino» o et «Het Kuipke». Voor t ware liefhebbers is ichl dan de kontaktdag ter v uitstek. 'or c «'t Geiteboerke» ucht Via het driemaandeli rpal tijdschrift «'t Geitebo est. ke» dat aan de leden g^ 'as tis wordt bezorgd krijg n we informatie over vdaarti ding, ziekten, techniscPren kenmerken, afgewerl in produkten, vleesber orte ding en ook een greep acht het verenigingsleven vje zi de leden. Pn «De koe der armen» verz> Vroeger werd de geit vf> d eens de «koe der armepk b genoemd. Vast staat leszins dat de veestai groeit onrechtstreePuw evenredig met de bl<jeedi van de konjunktuur. PP vil na de wereldoorlog en|ke de golden sixties kv£ ei men geiten nauwelijpk aan bod doch in een pP'an riode van ekonomiscjs z regressie als moment#ied< groeit de veestapel aaPn zienlijk aan. 'ere Kuiinair? 'ee Het écht melkschaap fi d écht zeldzaam alhoewl,eec pogingen worden giteii daan het Fries schaap tfcr zi ons te integreren. im z Vleesschapen hebl meer sukses en won vooral door Noord-At kanen gezocht voor ritiiij d Ie slachtingen. Het melkschaap g melk met zeer hoog tergehalte. Vlees van de geit is wel vergelijken met het edi vlees van het ever; en geitenkaas, vooral gemaakt naar het Goui procedee wordt fel zocht. Stinken doet hij leszins niet. Melk van de geit, een oudste huisdieren en wezen een woest ij ndjtunr dat kan leven als een tyHet meel in de woestijn, uitstekend. Niet alleen ze kiemvrij zodat ze oi kookt aan boreling! mag worden gegevl maar tevens is ze bevorderlijk voor de 5 zondheid wegens hi hoog kalkgehalte. k verhaaltje van «steifej* melk» is gewoon t «sterk verhaal» datert uit de periode van m der hygiëne en sleet K voeding der dieren. Liefhebbers die aansluiten bij deze vi niging kunnen hiervi terecht bij Pieter Sloover, Dorp 66 te 9' Denderhoutem. Tel. - 33.87.84. Op postrel ning 737-4182020- dient het lidmaatsha| geld van 200 fr. te den gestort. feder Qroi Het aantal apoteken in v< *oi houding tot de bevolkin] in België momenteel l 80 hoogste ter wereld. Dat li ke vooral aan het ontbreS gei van enig vestigingsbell voor 1970. Sindsdien is l aantal apotheekhouden geneesheren meer dan j bos halveerd, maar bij de g uit wone apotheken, waarv «As zowat één derde word noc gehouden door vrouwe zijn er in een tijdspani van vijf jaar toch bijna bijgekomen.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 10