NUELANT LEEFT VOOR DE FIETS JE FIETS IN ERVAREN HANDEN 3 lodat oudere >lefa de ganse nloorschijn. ze ook oen nieuw kleurtje [amsche Leeuw» heette 0 en dat kan men nog zien pn een inscriptie. Enige geleden is de hele zaak ide ex-beroepsre 7 Nuelant zwaait ipter en zo te ziei helemaal niet s ielgeven voor de groten. >)jder Nuelant was een ijve- a arbeider in de «kousen- i/ iriek van Bosteels», nu rvt l4/ï( Hl, Dnr^i Ui.t I.rnr. jrwinningen bij de lingen, juniors, lie jebroken STEEKKAART VIC en RITA NUELANT-DE RIJCK Alfred Nickelstraat 2 (Hoek Houtmarkt) 9300 Aalst Invoerder van verscheidene Italiaanse merken Alle herstellingen en vernieuwingen Open 's maandags van 13 tot 20 uur alle dagen van 8 tot 20 uur zondagvoormiddag Tel. 053-21.15.75 nu nodig dat hij de handen de mouwen stak want gezin groeide steeds aan. Vijf kinderen hij: één meisje en vier Vic. geb .en te in 1945 was de oud- de jongens, zeer vroeg kwam zijn voor het veloke tot Hij doorliep zowat al en vierde vele nieu- liefheb- en beroepsrenners. Sa- met andere kleppers de streek zoals Vrij Peelman, Coppens. De Sitter, Gee- andere De Taeyes Belgisch kampioen Herman Van Springel. gele trui Eddy Merckx en onze Vic Nuelant in zijn glorietijd. hij het schoon weer vele wedstrijden Gedu- ^eer zette hij aan in de Ron- de markt. Niet alleen koer- te veel werk. Daarom ver zes jaar was hij be- de van België en reed ver- ste hij nog. hij was ook her- wacht hij geschikte kandi en zijn carrière schillende kortere ritten- bergier en later dook hij vol- daten die de herberg willen rlijk onverwacht koersen zoals de Dauphiné op in de fietsenhandel. Uit overnemen, na een val in de Liberé. de Midi Libre en de zijn rennersperiode onder- Dank zij de bemiddeling van van Frankrijk '70. La- Vierdaagse van Duin- houdt hij nog zeer goede re- Pierre Gillis kon Vic vorig probeerde hij het wel op- kerken. laties met ondermeer Frans jaar «De Vlaamsche Leeuw» 's weer- Tijdens al deze drukke be- Melckenbeeck en Remi Van van de stichter overnemen, pijn was te erg om zigheden had Vic nog de tijd Vreckom. Het is een grote zaak met vol te houden. Hij had om zich in Erpe-Mere een Deze jarenlange ervaring in veel werkruimte, grote op een merkwaardig pal- echtgenote te gaan zoeken, de wereld van de fiets gaf slagplaatsen, een prachtig samengereden in ver- Voortaan zou Rita De Rijck Vic Nuelant een degelijke magazijn en ruime toonza- De zaak is bijzonder Vic Nuelant staat reeds ter beschikking van zijn klanten. Een kleine klus kan ook tussendoor gebeuren. oudere kaders gezandstraald zijn. bewerking komt de oude fiets e als gloednieuw uit te goed gelegen in het Aalster- se centrum met een ruime parking op de Houtmarkt, vlak voor de deur. Hij her stelt, verkoopt en assem bleert niet alleen fietsen. Hij voert bovendien bekende Italiaanse merken recht streeks in. Om er enkele op te noemen: Somec, Guer- ciotti-Olmo en andere. Ons inziens is Nueiant de goed koopste van de streek, je vindt er zelfs een Italiaanse fiets tegen 23.000 fr. In deze periode van stijgen de groei van het wielertoe- risme, de mensen worden zich steeds meer en meer bewust van de fysische waarde van het fietsen, heb je bij Vic Nuelant een over grote keus aan prachtige renfietsen in alle prijsklas sen. Maar er is niet alleen dat. Je vindt er alle soorten fietsen, van de klassieke herenfiets, over de dames fiets naar aangepaste kin dermodellen. Vic geeft je daarbij goede raad en de aankoop kan dus gerust in Nuelant tijdens zijn laatste «tour» i groot gezelschap. Uiterst rechts Thevenet. po88ieke fietsen tegen zeer lage prijzen. Kaders naar ieders maat. Goede raad krijg je van Vic gratis. is prachtig gelegen aan de hoek van de Houtmarkt erP de hoek van de Hout en de Alfred Nichel is al jarenlang een gevestigd. «De Leeuw» heette lul.~ overgenomen door het Aalsterse overbe- 'kde ex-beroepsrenner. er nu de zo te zien doet hij jjek helemaal niet slecht. In- wie zou er meer j fietsen afweten dan ie- J die er jaren heeft op die er verscheide- ronden mee heeft uitge- De jen die als meesterknecht d t beste zijn leven heeft ne geven voor de groten. I schillende ploegen. Flandria, Pullover Centrale (De Cabouter) en Willem II (Rik Van Looy) konden op zijn diensten en vooral zijn beroepsernst rekenen. Hij reed driemaal de Ronde van Spanje, tweemaal de Ronde van Frankrijk, zes zijn leven delen. In Nieuwerkerken werd er dan met een herberg gestart en het zal zowat negen jaar zijn dat Vic ook nog café baas zal zijn. In Nieuwerker ken begon ook de fietsen handel. Vic had het dus niet onder achtergrond mee. Wij spraken met hem in de vroegere «Vlaamsche Leeuw», waar hij stilaan be zig is zich een gezellige wo ning te maken. De herberg in Nieuwerkerken kan hij immers niet blijven aanhou den, daarvoor is er in Aalst vertrouwen gebeuren. Niet alleen voor een fiets kom je er terecht. Alle mate riaal is er voorradig en als er een hapering mocht zijn dan wordt die snel en vak kundig uit de wereld gehol pen. Hoewel er heel wat werk op de plank is worden er ook dringende reparaties gedaan, zodat je tijdens een aangename tocht niet plots naar huis moet keren. Voor de beginnende fietser heeft Nuelant ook alle kledij voorhanden: petten, truitjes, broeken, kousen, schoenen, trainingen en dergelijke lig gen er netjes uitgestald in de grote etalages. Vernieuwing Dé grote specialiteit van Nuelant is het opknappen van oude fietsen. Wie op donderdag of vrijdag met een beroest vehikel de zaak van Nuelant binnenstapt, krijgt zijn trouwe tweewieler maandagavond terug. Maar dan lijkt hij er helemaal niet meer op. Tijdens het wee kend heeft hij verschillende bewerkingen ondergaan. Je moet natuurlijk vooraf een aangepast kleurtje kiezen, hoewel dat niet de belang rijkste bewerking is. Essen tieel is het «sableren». De kader wordt in een goed af gesloten ruimte met zand bestraald, zodat alle door roest aangetaste plekken gezuiverd worden. Nadien wordt die dan met het pis tool in de gewenste kleur geverfd en dan gebakken in een oven, zodat de verflaag goed wordt aangehecht. Er is natuurlijk heel wat werk aan. De fiets moet vol ledig gedemonteerd worden en nadien opnieuw hele maal in mekaar gestoken. De naam Nuelant als fiet senmaker is ondertussen al voldoende bekend gewor den en dat niet alleen in het Aalsterse. Van overal in Bel gië ook uit Wallonië komen ze bij Vic. Zij weten dat ze er niet alleen goed verzorgd worden, maar bovendien nog advies krijgen op de koop toe. Hoewel de zaak door drie mensen wordt gevoerd is er toch zeer veel werk en Vic trekt het zich niet aan om ook tijdens de weekends de overall aan te schieten. Hij krijgt zeer veel hulp van Jo zef Van Mol, een bekende figuur in de streek die raad gever is van verschillende renners. Frangois Verleysen werkt een ganse dag bij hem. Frangois is zelf een beloftevol renner die bij de nieuwelingen zeven over winningen haalde en nu bij de juniores zijn derde zege al achter de rug heeft Hij is bovendien een goed crosser. (Het materiaal voor de cross Wie jarenlang in het peloton gezeten heeft, weet best hoe een fiets moet opgeknapt worden. vind je ook bij Nuelant). Vic blijft zich in de renners wereld bewegen en spon sort verscheidene wielertoe- ristenklubs zoals o.m. het aankoop of de herstelling van een fiets, weet waar hij terecht kan. Vic Nuelant leeft nog steeds voor de fiets, heeft de nodige erva- Politiesportverbond van de ring en kijkt niet op een «Pedaalridders» en"de Moor- uurtje, selse «Stansachers». Publirep. D Wie in het Aalsterse dus MDB en problemen heeft voor de

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 15