P! I. 'I L tu//en hm «pknipË ABC, ii STUDIEDAG OVER «ALKOHOLISME» POOLSE WEEK VOOR KINDERGEZONDHEIDSCENTRUM Koninklijk Atheneum RBS Lede feestte HEB STEEDS BU DE HAND ckerl lieuw ken, i LECTROHOME 053-21.89.53 Electronische componenten - leieloonDeanwtoordapparaten - ai toradio's - antennematenaal - stereoinstaliaties - modelbouw m afstandsbediening Korte Zoutstraat 12, AALST ■ril OURUREN(Pelzen) Tel. 053-77.48.54| KELLY FURS ODERMATT THEO - Geraardsberqsesiraat 1 Aalst naast Politie Bureel Pelzen voor Dames, juffrouwen en heren Aanvaard alle herstellingen O-SPORT I sj 1 Alles maar dan ook alles Eksklusieve"moderne en klassieke stoffen. 25 jaar ervaring. De zaak voor mensen die van wonen weten. Kasteeldreef, 45, LEDE centrum OM, LEEN GERUST 053-21.60.16 op Randtekening Hypotheken verzekerde geheimhouding Inlich- I tingen bi| Van den Berghe Oroeskoulerslraal 12 Haaltert EONIDAS 053-21.08.91 De beste - goedkoopste pralines Specialiteit doopsuiker Lange Zoutstraat 37 AALST IIEUWLANDT 053-70.28.61 Woonverbouwing van de kelder lol hel dak ook onderhoud verte- teren en herstellen Langestraal 116 9300 Aalst OSTERSE TAPIJTEN 053-21.58.61 koopt U best bij een betrouwbare en solide firma 3; Geselecteerde mooie stukken, deskundig advies en een eerli|ke I en prijs. ïrglj Permanente toonzaal open'elke weekdag behalve maandag. Op afspraak ook presentatie aan huis. Tapijtgalerij VAMOFLEX (antoon van molle) Nieuwstraat 28, LEDE centrum 052-21.40.601 UBLICITEIT e«n groot woord, dat door Groep Oe Cuyper begrip wordt omgezet RaadpiMg haar specialisten [UANOO 0S2-21.4O.S0| om de reeks moeili|ke Latgnse woordies volledig te maken quis, r [quid. quo. quando. quomodo enz wie, wal. waar wanneer en hoe' Hel antwoord op die vragen in verband met uw advertenties wordt U gegeven door Groep De Cuuper etro Is een blik in het verleden VAN LiMBERGEN RETRO. Kattestraat 73 in Aalsi herinnert aan dit verleden onder vorm van meu bilair in antiek-finish Kunstvoorwerpen. wandtapi|ten en reproduces van gekende meesters Alomgekend vujr salon-garnituren in ledfiT "IERSCHOUWEN Tel. 053-21.96.251 SPECIALITEIT OPEN HAARDEN BELL - FIHO-FLAM - SUPERFiRE DESMET TOONZALEN Leo De Bethunelaan. 68 9300 AALST COUPONNENHUIS 053-21.27.771 Enig in Aalst en omstreken Zelfbediening van alle stollen (zelfs per URWERKEN COVENS 053-70.16.20 Lange Zoutstiaat 44 Aaisi ergeylen R en zoon 053-21.49.91 Manufacture van bontmantels Molenstraat 58-60 - Aalst f IJ VERHUREN 053-21.83.911 CEREMONIE KOSTUMES Geen 800 F maar slechts 600F voor 3 dagen KLEDING ANTOINE Molendries, 1 AALST y n 052-21.40.601 een toverformule7 Neen een vergeh|king Uw inbreng en onze vaklui geven samen een fqn resultaat aan uw leklameproblemen I Bel even naar Groep Oe Cuyper 1 VONNE EN JOZEF 053-70.33.951 rgden met een bromfiets van Holman. Schoolstraat 48.1 Aalst Alle herstellingen 1 iaar waarborg Gratis onder-1 houd Prijzen vanat 4 900 F tot 150 000 F Alle modellen uit voorraad leverbaar i ASTAVA BARKAS WARTBURG - SUBARU De wagens met klasse vindt U steeds in de GARAGE ST.-MAARTEN Kerkhofstraat. 2 9300 AALST i LLE SPORTARTIKELEN 053-2l.94.90| ROELANDT SPORT Molenstraat 48 B, 9300 AALST FEECKMAN 053-70.02.82 De specialist in maatwerk Oe laagste prijzen der matrassen I Schuimrubber. Latex. Staalveren Super-Bultex Bergemeersenstraat 18, Aalst h "ÜW koffiehuis» specialiteit van Wafels] ORTHALS «ie Te| 053.77 76 Het koffiehuis der denderstreek FE KROON Tel. 21.28.6 Dorpsstraat, 31 - 33 - NIEUWERKERKEN Verfwaren - behangpapier Parfumerie - Geschenken Gespecialiseerd in huwelijkslijsten luis Couture Ann Tel. 053-77.90.341 SPECIALITEIT: Trouw- en suitekleding Grote maten Kommuniekleding ROMBAUT - DE JONGE Dames en tienerkleding Molenstraat, 72 9300 AALST Door H.A.K. (Hulp-, Advies-, Kontakt- en Informatie centrum) wordt op zaterdag 22 maart in het Sint- Jozefskollege een studiedag over «Alkoholisme» geor ganiseerd. Dat wordt een vormingsdag met weinig kafeegeleuter, maar met des te meer informatieve getuigenissen van mensen die wat afweten van die «vergeten ziekte». Al wie werkzaam is in de welzijns- sektor, huisartsen, verantwoordelijken van jongeren groepen, maatschappelijke assistenten, maar ook ieder die zich interesseert voor deze problematiek zal op deze vormingsdag zeker een en ander kunnen opsteken. H.A.K. stelt vast dat de fers die aantonen dat alco- zgn. drug nr. 1, nl. alkohol, holverbruik bij jongeren de schromelijk over het hoofd laatste jaren enorm is ge- gezien wordt wanneer men stegen, het heeft over drogerende Hoe sociaal aanvaard alko- middelen. Men vindt het hol ook is, reklame zegt dat waardevol dat in de pers het mensen sociaal maakt, (recent ook in dit blad) in- toch wordt een «alkohol- formatie verschijnt over verslaafde», iemand die de marihuana, heroine e.d.m. drempel van het sociale maar dat daarbij omzeg- drinken overschreden I gens niet over alkohol ge- heeft, met een wel zeer sproken wordt. Nu merkt kwaad oog bekeken. Door HAK vanuit de eigen wer- de publieke opinie wordt de king een toenemend aantal alkoholist afgeschilderd als problemen i.v.m. alcohol- een willoze zwakkeling, verslaving. Er zijn ook cij- Men getuigt van onvol doende inzicht bij het ver strekken van adviezen als «drink wat minder» of «toon eens je wilskracht». De vormingsdag wil ant woord geven op een aantal vragen waar hulpverleners meermaals voor gesteld worden: Hoe kan je dat verschijnsel herkennen en tijdig ontdekken? Hoe kan de begeleiding opgevat worden? Wanneer is verwij zing naar een gespeciali seerd centrum of een ontwenningskliniek nood zakelijk of wenselijk? Op het programma, dat be sloten is tussen 9.30 u en 18 u., staan toespraken van de heer De Bruyn (lei der van het militair centrum voor alkoholisten in Leo- poldsburg), dr. Willy Geld hof over de verslavingsziek te en eerstelijnszorg, A.A.- leden over de «Anonieme alkoholisten», Ingrid De Muynck die ALTOX voor stelt («medisch-sociaal stu die- en behandelingscen trum voor alkoholisme en andere toxicomanieën) en dr. Danneels van de Pel grim in Scheldewindeke. Dr. Geldof rondt waarschijnlijk af met een woordje over de maatschappelijke kontekst. Telkens is er natuurlijk gele genheid tot vraagstellen en bespreking. Er is tevens een info- en boekenstand van het N.C.A.T. Praktisch Inschrijven kan je voor 150 fr. in HAK-Pijpesteel, Hout markt 5, Aalst (053- 70.38.88). Aan de deelne mers wordt een uitgebreid syllabus over «alkohol en alkoholisme» toegestuurd, een toegangsbewijs en men krijgt een broodjesmaaltijd, (Peter) Interieurverzorging vamoflex 053-21.58.611 I onberispelijke afwerking en plaatsing van gordijnen en nver-1 I gordijnen Laatste wintereditie. IJsschaatsseizoen zal weldra als sneeuw voor de zon smelten voor... Eindejaars- scholieren hebben op 7 maart Aalst-centrum op karnavavaleske stelten gezet. En? TANU TROK STEUNKAARTEN Tanu's voetbalklub heeft geld willen verdienen met steunkaarten te verkopen. Dat ging met een tombo la gepaard en daar is de uitslag nu van bekend. Prijswinnaars, ten laatste op 1,april dient uw prijs afgehaald te worden in Tanu (Burgemeestersplein 18, Aalst)! Hier gaan ze: (In volgorde): 694 (Reservenr. 879) 1324 4665 2105 059 1064 2366 4646 -216 3871 3399 2647 983 1718 017 2090 898 3473 1984 881 252 2824 3865 4411 852 1660 290 1151 1150 1100 1632 2851 1757 352 1974 034 765 1236 823 1767 3985 2637 048 3365 2265 132 1928 918 835 009 Vlug - vlug gaan kijken! WERELDWINKEL Ondanks de technische drukmogelijkheden van de drukkerij waar dit blad uitgegegeven wordt, is de volmaaktheid nog niet van deze wereld. De nieuwe openingsuren van Wereldwinkel - Aalst (Hopmarkt 11waren in onze vorige editie onleesbaar. Onze ekskuses. Dat moest zijn: Maandag tot vrijdag van 9 tot 18 u. Op zaterdag: van 8 tot 18 u. En nu niet allemaal tegelijk daarheen!! CHIROBAL In deze halfvastentijd een tussendoorberichtje: Chi- ro Eglantier uit Moorsel nodigt op zaterdag 12 april alle sympathisanten uit in de zaal Katholieke Kring oldaar. Hun bal begint om 20 u. KURSUS MONITORENVORMING Morgen zaterdag begint de kadervorming van de stad Aalst met het oog op de opleiding van kandi daat- monitoren en -monitrices. Inlichtingen kunnen nog tot zaterdagmorgen bekomen worden in het Jeugdservicecentrum, Kapellestraat 15, 9300 Aalst - tel. 053-77.34.23. (Peter) 052-21.17.591 sportartikelen, alsook sportweg en camping Statiestraat 21 LebBeke Krooslr^ke Getmstegeis Twee jaar nadat In Aalst een Engelse week met kommerciöle bedoelingen Ingericht werd, wordt een Poolse week georganiseerd. Daar kon je vorige week reeds over lezen in dit blad. Vooral tussen 11 en 18 april wordt een gevarieerde schotel aangeboden met tentoonstellingen, film, volks dans, dia's, Poolse gerechten enzomeer. Vandaag willen we de instelling belichten, waar de organisatoren geldelijke steun willen aan verlenen. Inrichters I Toch eerst maar even eraan herinneren, dat de organisatie grotendeels bij Staf. Millet en Tuur Claessens berust en dat de idee gerijpt is n.a.v. Alkuone's zomerreis straks naar Polen. Er werd evenwel een ruim komitee opgericht waar ook Kiwanis, de Bond Grote en Jonge Gezin nen, de Katholieke Film liga van Aalst, K.S.A. Sint-Maarten, de Toneel vereniging «Hoger op», het vokaal ensemble Hexachord, het Rode Kruis Aalst, Schola Can torum Cantate Domino en de Vlaams-Pools Kul- turele Vereniging Gent deel van uitmaken. Deze verenigingen uit de soclo-kulturele hoek wil len met het Initiatief van een Poolse kulturele week helemaal niet de kommerciöle toer op gaan. Integendeel, en dat wordt benadrukt, gaat het om het kultureel - sociaal - informatief karakter. Met een brede waaier aan aktivltelten wil men een zo volledig mogelijke informatie bieden over dat Oost- europeseland. Het Monument-Hospi taal kindergezondheids centrum Met een gedeelte van de opbrengst wil men het zgn. Monument-Hospi taal steunen. Dat is een hypermodern centrum voor de gezondheid van het kind In Varsovle. Over bedoelingen en werking ervan vonden we heel wat Informatie In Poolse dokumentatle: «Le monde se souvien- dra de ces Enfants» (1972), «Le Bonheur de l'Enfant, Loi Suprème» (rede van Janusz Wieczo- rek, voorzitter van het Komitee voor de Oprich ting van het Monument- Hospitaal), een geïl lustreerde folder en vooral het gedenkboek «Pomnik-Szpltal Cen trum Zdrowla Dzlecka» (1979, in vijf talen uitge geven). YPSILON Zat. 15: halfvasten -TD 'T ROND VIERKANT IN ZAAL DE DRIE. KONINGEN Zat. 22: optreden van «Joystick» JEBRON Vrijd. 14: 19.30 u gebedsbijeenkomst Zat. 15: 18.30 u.: wekelijkse eucharistieviering, gevolgd door ontmoetingsavond. Vrij 21: 19.30 u.: gebedsbijeenkomst en samenzijn Zat. 22: 18.30 u.: eucharistieviering en ontmoe tingsavond DEKENIJ AALST IN YPSILON Op maandagen 1 7, 24 en 31 maart wordt (telkens vanaf 20 u.) een verloofdenkursus georganiseerd. De drie avonden vormen een geheel. ZON NESTRAAT Vrij 14: filmvertoning om 20 u. «The Sting» TERLINDEN Vrij 21: 20 u.: diavoorstelling door Hugo De Groote over Rwanda en Aalsterse ontwikkelingshelpers in dat Afrikaanse land. HAK-PIJPESTEEL Iedere woensdag tussen 12 en 13 u. wordt hier gekookt en kostendelend gegeten. Iedere eetlustige is welkom. CSV 'T FABRIEKSKEN Nog tot zaterdag 15: fototentoonstelling door leer lingen van de Stedelijke Akademie. Samen met andere organisaties, vanaf donderdag 20 maart tot dinsdag 1 april: inrichting in Aalst van de boottentoonstelling «Energie Anders' (zie elders in dit blad). (Peter) Przypomnijmy... Let us recall... Rappelons... Brlngen wlr In Erinne- rung... Het Monument-Hospi taal heeft bulten een praktlsch-medische be doeling, een herinne- ringsfunktle. Zelfs wie, zoals Ik, de verschrikke lijke oorlogsdagen tus sen 1939 en 1945 niet meegemaakt heeft, weet dat vele miljoenen men sen er de dood of pijnlijke verminking von den. De 2078 dagen waarin Polèn in dat «avontuur» meegesleurd werd vonden 2.200.000 kinderen van dat land de dood In concentratie kampen, als «soldaat», als opgeölsten, door honger en bombar dementen... Gemiddeld elke dag stierven 1000 Poolse kinderen aan de Hitlerwaanzin. Over de hele wereld werden 13 miljoen kinderen en ado lescenten vermoord. Nu nog voelt Polen die demografische gap in zijn bevolkingspiramide. Praktisch een ganse generatie is verdwenen. Het was In 1968 dat vastgesteld werd dat bij de talrijke naoorlogse monumenten onvol doende aandacht uitging naar de tragedie en het «heroïsme» van die Jonge Pooltjes. Tijdens een bijeenkomst waarop ver tegenwoordigers van de staat, sociale en jeugd organisaties, militanten en eminente geleerden aanwezig waren, werd besloten tot de oprich ting van een groots, herinneringsmonument waar het Leven zou pri meren op de Dood, waar de kinderen van vandaag de levenskansen zouden kunnen vinden die de generatie vóór hen moest ontberen. Het centrum, dat spoe dig internationale faam zou verwerven, wil ook - door zijn bestaan - uit drukkelijk verwijzen naar de wantoestanden waar kinderen op diverse plaatsen in de wereld zich vandaag nog en bevinden. Voorzitter Wieczorek spreekt over Vietnam en Arabische landen, Ierland en niet nader genoemde Afri kaanse en Aziatische landen. Over honger, ziekten en analfabetisme op grote wereldschaal. Een waarheid die de UNO vorig jaar tot Jaar van het Kind deed uitroe pen. Een waarheid die nog steeds schandalig Falicitas Liberorum supreme lex (Het geluk van het kind als hoogste wet) Met dit Latijnse devies een aanpassing van Hip- pocrates'principe «de ge zondheid van de zieke is hoogste wet» - ziet het Centrum zich voor zijn opdracht gesteld. Het werd opgericht In Varsovle, een stad die zeer zwaar geteisterd werd door de Oorlogsja- ran en die zich na de bevrijding als een dyna misch centrum van het wetenschappelijke leven ontpopte. Ook op ge neeskundig vlak was Varsovie toonaangevend in het naoorlogse Polen. In 1973 werd de eerste steen gelegd. In 1977 konden de eerste pavil joenen in gebruik geno men worden. Al spoedig was duidelijk dat de ganse Poolse bevolking achter dit pro- jekt stond, en ook de internatonale sympatie en steun bleef niet uit. Waren de Poolse pad vinders de eersten om financiële en mettertijd ook materiële steun bij de bouwbedrijvigheid te verlenen, ze werden door heel wat landgenoten gevolgd, die ook een of meerdere nagedach tenissen in ere wilden houden. Geld, maar oo¥ bloed voor zieke kinde ren, handwerk en beeld houwwerken... werden door individuele burgers geschonken. Onderne mingen gingen tot sup plementaire produktie over, die ze aan het hospitaal overmaakten. De Nationale voetbal ploeg stopte zich bij internationale wedstrij den In publiclteits- truitjes voor het C.Z.D. (Poolse afkorting) Unicef en het Rode Kruis, heel wat firma's uit het bui tenland, de Wereldor ganisatie van Medische Schrijvers..., droegen hun al dan niet publici tair bedoeld steentje bij. In België werd in 1975 een Belgisch Komitee Het centrum zelf wil met behulp van de allermo dernste medische tech nische apparatuur de ge zondheid van de kinde ren preventief en curatief verzorgen. De moeilijk ste gevallen wil men de baas kunnen, en dit op de diverse medische deelgebieden. Kinderen van 0 tot 18 jaar vinden er medische hulp, alsook toekomstige moeders. Kinderen uit het buiten land worden eveneens opgenomen. In wachtzalen ligt speel goed, er zijn TV's, men kan spelen in de bossen Patrick Bernauw en Wim leerlingen van het Konink- Boel vergastten de talrijke lijk Atheneum te Aalst voor aanwezigen op een klein- ouders en sympathisanten kunst happening. Dit in sa- een geslaagde kulturele menwerking met hun leer- avond. (Per) krachten, organiseerden de rond het centrum... Op dat punt kan men bij ons wel wat leren Toch is het centrum van een zekere prestigedrang en gigantisme niet vrij te pleiten, maar dat ver schijnsel is in eigen Vlaanderland ook niet onbekend. In ieder geval komt de steun van Partijfunktlo- narissen zowel als priesters, kapitalistische concerns zowal als so- coialistlsche jongeren. VIP's zowel als de gewo ne man en vrouw in Polen en daarbuiten. Dat wil ook wat zeggen... (Peter) De R.B.S. Lede kan terecht fier zijn od het geslaagde feest. (Rik)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 17