Wierook en tranen Nationale voetbalkompetitie CuS - I ST* robert1 Kon het echt niet beter? Paul Vangenechten naar derde klasser? n 22 - 14.3.1980 - De Voorpost Be veren-Hasselt 1-0 Wie stelt dat in voetbal enkel de punten tellen, kwam zondag wellicht het minst bedrogen uit de oude Beverense velodroom terug. Want wat de geelblauwe aanhang het voorbye weekeinde nu werd opgediend door gouwe ouwe Jean en zijn boys was verre van het puurste karaat. Welke van beide teams zondag het minst klungelde, zouden we niet zomaar voor de vuist weg durven stellen, integendeel! Bij momenten vroegen we ons zelfs af wie nu de regerende landskampioen en wie de hekkensluiter was. Wij zouden de rode lantaarndragers zelfs nog een sportieve bank willen vooruit schuiven omdat zy zich slechts één keer hebben laten beetnemen in dit straatvoetbal door een listig knikkertje van Bert Cluytens even na de koffie. Zelfs de man achter de micro scheen toen al lang ingedommeld want hij schreef de treffer op het aktief van Freddy Truyens. Niet dat wij het de Beverense «meid voor alle werk» niet gunnen; toch leek de Hobokenaar ons het enige lichtpunt in een ongewoon duister voetbalgedoe waaraan je op Freethiel de jongste jaren was ontwend. Geen wonder dat traag handgeklap en een fel fluit- koncert het vertoon af en toe begeleidden. Zoiets doet de trouwe aanhang vast geen deugd, je voelde dat. Bij zo'n geknoei horen geen felicitaties, zelfs niet wanneer je twee punten meepikt, maar eerder wrange tranen van onbe grensde onmacht. Een be wonderend pluimpje daar om voor de supporter die de keel schor schreeuwde om zijn «leeeeeuwen» aan te porren. Je weet nooit of een dergelijke injektie een zwalpend schip kan redden van de ondergang. Zelfs wanneer veldtrainer Pau wels vanonder zijn pomp zwengels durfde beweren dat ook andere hoogge- kwoteerde tegenstanders slechts moeilijk over de Limburgse hindernis kro pen, dan was deze veront schuldiging voor een zielig vertoon voor ons slechts een pleister op een houten been. Dat Hasselt het zwakste broertje was uit de «voet- baltop 18» wisten we al lan ger en dat je het vel van de beer niet moet verkopen vooraleer hij geschoten is, zoals het Beverense klub- blad waarschuwde, even eens. Maar dat de Waas- landers sinds zondag nu nog maar weinig troeven in handen hebben is nu ook voor de meest fanatieke supporter zo klaar als een klontje. Wie durft zelfs na zo'n vertoon nog Europese illusies koesteren? Wij niet, supporters wel! Ge lukkig maar want het zijn zij toch die de kassa moe- Feest Het was nochtans allemaal feestelijk begonnen op de Freethiel. Voor de aftrap van de wedstrijd werd de superploeg (van toen) nog maar eens be-wie-rook-t. Wij zijn ondertussen de tel kwijtgeraakt hoeveel trof eeën Beveren nu eigenlijk wel m zijn prijzenkast bij- eenjaste sinds de jongste «golden two years» die een beker- en landstitel als op- pergaaien inhield. Wie doet beter? Stanley Van den Eynde overhandigde aan bestuur en spelers voor de vierde keer de fairplay- feest volgde nadien want tussen drie en kwart voor vijf viel nog nauwelijks iets te beleven. Koel en sfeerloos Het duurde tot in de 35ste minuut vooraleer we enig behoorlijk wapenfeit kon den optekenen. Cluytens pikte toen uit een geharre war op het middenveld het leder mee, schoof door tot bij feestvarken Jean Jans- sens die wel draaide en keerde maar uiteindelijk naast de staander kogelde. .- r- Cluytens scoorde. Zo bleven de beide puntjes dan toch i Hasselt 1-0) pm het Waasland. (Bevert ten doen rinkelen. Wil men echter ticketjes blijven ver kopen aan de lopende me ter dan zal toch uit een ander vaatje moeten wor den getapt. En toch, zelfs na de jongste uppercut die Beveren leed ondanks een karige winst marge, blijft er een gewet tigde hoop leven bij geel- blauw. Meer dan ooit zelfs, vermits Beveren afgelopen zondag een helpende hand werd toegestoken door het verlies van haar twee oppo nenten Cercle Brugge en Lierse. Is de kampioen 1980 verre van bekend, de spanning in de midden moot met een Europese, zesde plaats als inzet houdt het voetbalspektakel in de wei levendig. beker. Een unicum als je Eén minuut later knalde hierbij weet dat deze wis- Jean opnieuw naar de Has- selbeker slechts aan zijn seltse kooi maar doelman eerste lustrum toe is. Het pleit eveneens voor de sportieve geest die in en rond Freethiel een veilig biotoop schijnt te hebben. De pret kon niet op, want ook vanwege bestuur en de supportersfederatie werd gouwe Jean Janssens nu eens feestelijk in de bloe metjes gezet. De Beveren se aanvoerder hield eraan om ook de medespelers bij deze hulde te betrekken. Een gewaardeerd gebaar, want hoe behaal je een gouden schoen zonder een «draaiende» ploeg. Voor hen werd een gouden (cho colade) schoentje wegge zet. De «kater» van het Hermans pareerde in twee tijden. Na de rust ontstond er dan toch enig animo op Freet hiel. Jean Janssens rende langs het krijt, zette Put in de wind en zwiepte de bal hoog voor doel. Als een duivel uit een doosje plaat ste Bert Cluytens de be ste man op het veld er zijn knikker onder en Her mans kreeg nog enkel het nakijken (1-0). Wie toen een kentering in de match verwachtte, kwam bedrogen uit want het «festival der slechte passes» bleef voortduren. Hasselt joeg nog wel Billen in de vuurlijn en Goethals ruilde Weihrauch voor Pin- tens maar dit alles bracht geen aarde aan de voetbal- dijk. Een kwartier voor in rukken kopte Jean Jans sens na inzenden van Cluy tens nog wel tegen de paal. Het waren eerder nog de Limburgers die de meest rijpe doelkansen bijeen to verden. Eerst toen Frost veel hoger wipte achter de rug van Baecke en Pfaff tot een kattesprong dwong. Net voor affluiten klaarde de Beverense nationaal nog een aardig standje op na een keihard schot van Van Hove, van juist voor het strafschopgebied. Vermelden we ook nog dat ref Constantin. gevolgd vanuit de tribune door Louis Versijp. nog het gele karton onder de neus duw de van belhamel Konings omdat hij Jean Janssens onderuit haalde. Eigenlijk had de Ambiorixzoon al m de rechterhoek Hofkens beëindigt zijn spurt met korte crochet. Cluytens holt r, zich vrij op te stellen. (Beveren-Hasselt 1-0) (pm) Jean Janssens kreeg niet alleen een goudendoch ook een chokoladen schoen. Z(jin' ploegmaats eveneens, (pm) dit is nog maar DE VIJFENZESTIGSTE daarover laten we liever de «heer kontroleur» oor delen. De ploegen SK Beveren: Pfaff, Jaspers, Vangenechten, Buyl, Bae- ke, Hofkens, Hoebeeck, Doelpunt: 47' Cluytens 1 Gele kaart: 85' Konings. Vervangingen 62' Van der Straeten do Reenaerts 64' Weihrauch do Weihrauch. Truyens, Cluy- 7\" Lambrechts door Froi tens, Janssens. Hasselt: Hermans, Van der Straeten. Huybrechts. Hox. Billen. Noelmans, Van Hove, Konings, Put, Lambrichts, Zghouri. 85' Hofkens door Vs Goethem Scheidsrechter: Costantin Toeschouwers: 7.000 Luk VAN BE Truyens werkte hard, doch kreeg de vlam niet in de pan. (Beveren-Hasselt 1-0(pm) -Gouden Schoen - Jean Janssens vond de goede richting niet (SK Beveren-Hasselt 1-0). (pm) lang de waarschuwings- Cluytens en Hoebeeck eer- kaart moeten krijgen na der in de wedstrijd. Maar jungle-achtige streken op Je moet als penneridder, hoog in de tribune op een erg bestoft zitje, maar weinig speklakulairs in het geheugen prenten of aan het geduldig papier toever trouwen over de wijze waarop de Wase landskam pioen vorige zondag over een moedige hekkensluiter zonder komplekseri omtrent de degradatie naar tweede klasse geraakte. Elders reeds hebben we onze pen scheefgekrast over deze barslechte knoeiboel die zondag op Freethiel voetbalheette. Onwaardig! En dan durfden de akteurs Baeke en Truyens ons in de kleedkamers nog naroepen Maak er een goeie match van!» Kom, nou... Zelfs de meest fervente geelblauwe aanhanger sturen wij alleszins niet met een kluitje zomaar in het riet. Wil Freethiel dezelfde aanhang uit de tijd van toen behouden, dan moeten jullie er zelf maar slag voor leveren. Wat dacht je anders? Het verleden bewees trouwens dat dit nog ultijd de meest doeltreffende remedie is. Wij doen de rest dan wel! Beverens voetbalregisseur Robert Goethals zocht de -gekenderedenen nogmaals bijeen om het falen van het geelblauwe legwerk te verklaren. Het blijft voor ons bij kunst- en vliegwerk. In een handomdraai vervang je toch zomaar niet de twee torens Albert en Stevens Voeg hierbij de afwezigheid van spelmaker Heinz Schönberger en de positie van Jear. Janssens als noodgedwongen spits, en de beste bedoelingen vallen zo in het water. De meest bedrogene in zo'n situatie is uiteraard de supporter,verduidelijkte de Westvlaming. Zijn veldadjudant Rik Pauwels benaderde het spel- vertoon vanuit een heel andere hoek. Voor hem scheen het resultaat dan toch nog het meest belang rijk. Uiteindelijk is dal zo maar. Wie Beveren zondag aan hel werk zag, begrijpt dat op een dergelijke manier nog weinig zal worden geoogst. De appels blijven niet zomaar uit de kast vallen! Van de acht wedstrijden die nog op het programma slaan moet Beveren nog vijf keer buitenshuis de shoes vastrijgen. Uitwedstrijden naar Waregem, Ant werp, Charleroi, Club Brugge en R.W.D.M. Niet alleen in deze opdrachten sluipen allicht verraderlij ke addertjes, ook de resterende thuisbeurlen legen een fel opkomend Luik, Beringen en Winterslag zijn niet van de poes. Rest dan ook nog de bekerreturn tegen Club Brugge in Olympia op zondag 23 maart. Ook daar zullen geen geschenkjes worden uitgereikt. Willen de Waaslanders op de beide fronten geen mal figuur slaan dan zullen zij beslist uit een ander vaatje moeten tappen. Luk VAN BEL CHOCOLADE schoen/ VOOEC JEAKJ H&kJSSEUS*. Ook al is de jacht op nieuw voetbaltalent nog niet officieel open verklaard, met het seizoeneinde in zicht gonst het ook rond Freethiel van geruchten allerlei. Wist men bij Beveren vooralsnog het trans- fertpotje potdicht te houden dan sijpelde toch door dat Patrick Schoofs ten huize Van Goethemeen tweejarig profkontrakt tekende. Met het gevolg dat de kandidaat-Olympiër bij zijn huidige werkgever Hasselt werd geweerd en zondag de geelblauwe aanhang het nieuw Beverens bloed niet te zien kreeg. Sinds geruime tijd staat nu ook vast dat Paul Vangenechten bij Beveren aan zijn allerlaatste sei zoen bezig Ls. De Beverense ouderdomsdeken geniet op het einde van dit seizoen een vrije transfer!. Al beweerde de Antwerpse brandweerman ons zondag dat nog geen kapers kwamen opdagen, toch verna men we uit goede bron dat het wellicht een derde klasseploeg zal zijn naar waar Vangenechten vol gend seizoen zal verhuizen. Zomaar plots de shoes aan de haak hangen, dal kan ik niet. Daarvoor ben ik te lang bezig in de voetballerij. En om onmiddel lijk uit te wijken naar de provinciale afdelingen, daarvoor voel ik niet veel,» stelde de Beverense libero. Over het vertoon tegen de Limburgers vond Pol het vooral erg voor de supporters. Tenslotte betalen zij toch om spel en doelpunten te zien. Anderzijds moet je stejlen dat we tegen Cercle Brugge wel het spel maakten maar dat we toch de boot in gingen. Vandaag is het barslecht maar wordt gewonnen. Wat is nu hel beste?». Ook in het komende treffen tegen Essevee had Vangenechten geenszins een goed oog. «Waregem ligt Beveren adi niet!» klonk prompt het antwoord. Tussendoor pol'kt ste een kollega of Pol Vangenechten soms geen frrd interesse had voor tweede provincialer Maccabi. «Njet!» en dat was duidelijk genoeg. Hier en daar gaat ook al een ballonnetje op over het mogelijk vertrek van de trainerstandem Goethals- Pauwels. Een lid van de raad van beheer stelde {tl. duidelijk dat hieromtrent nog geen beslissing is gevallen. Sinds de aankoop van Patrick Schooft geraakten de transfertperikelen rond SK Beveren in een onverwachte stroomversnelling. Het komt er op aan alles in een serene sfeer te laten verlopen om hierdoor onnodige spanningen in de spelerskern vermijden. Er staat immers nog teveel op het spel! Daar kunnen we inkomen, alhoewel een open kaart»-systeem ook op het transfertvlak o.i. enkel de Beverense voetbalstal kan ten goede komen. Luk VAN BEL Zl

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 22