JEUGDSPORT 0e Voorpost Zonder pardon Topper voor Excelsior Rood en geel Overdreven score Lokalen op hun best Felle tegenstand Grof geschut 7 5LWi wint minivoetbaltor- nooi op college Rood in jeugdwedstrijd 40 - 14.3.1980 - De Voorpost MINIEMEN Red Star Opdorp - F.C. Wieze 0-8 Aanvankelijk bleek het dat de ontmoeting gelijkop- gaand zou worden met de meeste schietkansen voor de lokalen die toch in de aanvangsminuten blijk ga ven van goed geordend voetbal. Was Opdorp misschien het gevaarlijkst voor doel dan bleef de afwerking zeker zoek. Noch Red Star, noch Wieze slaagden erin voor de rust de goede richting te vinden en beide teams faal den om de haverklap in de afwerking. Na de rust hadden de mi niemen uit Wieze zoveel energie bijeengeraapt en pakte met zulkdanig grof geschut uit dat de tegen standers onder een doel- puntenlawine werden be dolven. Red Star moest zich al een eerste maal gewonnen ge ven toen óp de 45e minuut een aanval op rechts goed werd besloten. Schoot Yvan De Man korte tijd daarop in het zijnet. dan bleef het bij die poging gezien Wieze alle registers openzette en de Red Star- jongens totaal over speelden. Deze hebben zich moedig en sportief verdedigd maar konden niet verhelpen dat nog zeven goaltjes vielen. Misschien zijn de cijfers wat zwaar uitgevallen voor al dan toch omdat geduren de de eerste helft de loka len voortdurend onheil kwamen scheppen maar niet konden besluiten en zich na de rust zich mis schien wel een tikje te vlug gewonnen gaven. Opdorp speelde met: Van Den Berghe Geert, Bos man Pascal. Sleebus Geert, Van Doren Bart, Hals Ha rold, Van Thienen Eric, De Man Yvan, Van Keer Jan, Van Ransbeeck Bart, Van Doren Kris, Van Lieferin- ge Geert. Invallers Lauwers Ronny, Pauwels Gunther en Joos Jurgen. Junior Van Wilderode (Eendracht Aalst): een doelman met veel talent. (ar) De baskettende kadetten t i Sint-Niklaas. (dtv) KNAPEN MINIEMEN Buggenhout 8 - Lebbeke B 0 Dunnankn,,) I .kknl.n 1 A Buggenhout - Lebbeke 3-0 Sparta ging van meetaf in het offensief zodat het voor Lebbeke een uiterst moei lijke opgave werd. Na amper twaalf minuten werden de akties beloond met een doelpunt van Eric Van Belle, wat de stimu lans was om verder te doen. Na 24 minuten bogen de Spartanen hun meester schap in een tweede treffen om via Alex Van Boxelae- re. Lebbeke kon maar niet zijn draai vinden in een vertoon waarin Buggen hout heer en meester was. Voor de rust kwam het nog aan een derde treffer via Geert De Donder. Met die stand van zaken was Leb beke zo goed als afgeschre ven. Het ging zijn heil zoe ken in aanvallend spel maar faalde in de af werking. Na de pauze was het dus wel degelijk Lebbeke dat het gevaarlijkst akteerde, maar doelpunten maken scheen een moeilijke opga ve te zijn. Op het einde kwamen bei de teams nog eens gevaar lijk opzetten maar de score bleef ongewijzigd. Sparta heeft zeker een voortreffelijke wedstrijd gespeeld tegen een S.K. Lebbeke dat onder de maat bleef. Buggenhout: Stallaert Phi lip, Saerens Dirk. De Schrijver Andv, Mertens Raf, De Smet Johan, De Sitter Ivan, Luypaert Geert, Van Der Stappen Mario, Van Boxelaer Alex, Van Belle Eric, De Donder Geert, Lemmens Gunther en Saerens Mare. Lebbeke: Vinck Johan. Uyttersprot Guy, Bosman Peter, Van Drogenbroeck Paul, Vermeir Alain, Ver- meir Stefaan, De Vis Eric, Cooreman Coen, Vinck Patriek, Eyeles Stefaan. De Geyter Franky. Eeck- hout Rony. Een onbetwistbare zege van de lokalen die werkelij- khun tegenstanders hebben overklast en hen op de koop toe nog geen schijn van kans hebben gegeven in een vertoon waarin slechts één ploeg op het veld stond. Inzake inzet en bedreven heid heeft Sparta aange toond dat het ongetwijfeld de betere was. Het plaatselijke jeugdige enthousiasme plukte dan ook de vruchten van dit opportuun spel. Na tien minuten lukte Dirk Van Den Eede met een prachtschot een eerste doelpunt. 1-0. In de 17e minuut dikte Jo han de Vlegelaere die voor sprong aan. Niettegenstaande aanvoer der Etienne Bochmans zijn uiterste best deed om de score zo laag mogelijk te houden, is hij daarin niet geslaagd. Voor de rust vielen nog twee doelpunten van Chris Van Den Bergh en Van Haneghem, wat dus de sco re op 4-0 bracht voor het moedige en niet afgevende Sparta. Na de herneming kregen we hetzelfde spelbeeld. Lebbeke kwam zelden in de wedstrijd. Het vocht met de moed der wanhoop maar kon gewoonweg niet op tegen een sterk en ho mogeen spelend Sparta. Een own-goal bracht Spar ta naar een 5-0 stand. Mid denvelder Mare Mertens gaf een sublieme partij weg en had nog de voet in de twee andere doelpunten gescoord door De Vlege- laer en Van Haneghem. Met nog een treffer van. Mare Eggermont werd eindstand (8-0) bereikt. Buggenhout: Vercauti Chris, Laurent Fran Van Haneghem Mertens Mark. Schol Dany, Volders Tony, schueren Paul, Van Bergh Chris, De Vlegi Johan, Van Den Dirk, Matthijssens All Eggermont Mare, Roe Werner. Lebbeke: Saerens Saerens Luk, Verhat Freddy, Meskens Pieters Dirk, Moens G( Florijn Andy, Mam Stijn, De Schrijver Bochmans Etienne, ckaert Dirk. KNAPEN SCHOLIEREN Sinaai - Hamme (scholieren) 0-1 Voor Sinaai stond er een werden goed aan banden le van hun totale inzet, zware wedstrijd voor de gelegd door de verdedi- Ook doelman Franky No- boeg. Men moest het opne- gers. Pat Smet, Eddy Van tenbaert (Den Too) was men tegen de nr. één Ham- Cauteren en de voor de onberispelijk en bevestigde me. Deze ploeg had reeds gelegenheid achteraan spe- weerom zijn klasse, door 90 maal gescoord en 13 te- lende Franky Schatteman. vooral zijn sterke opstelling gen, Sinaai met 23 voor en Dezen konden nog rekenen en gepast pluk- en vuist- 33 tegen. Hamme zou dus op een sober spelende Ru- werk. Een doelman waarin een zeer vlotte zege tege- dy Smet als sluitstuk. Si- de overige spelers een moet gaan (wat enkele ook naai was slechts aangewe- groot vertrouwen hebben, hadden gehoopt). Maar, de zen op de tegenaanval en Vergeten we ook wisselspe- geestdrift en de karakter- dit vooral langs een hard Ier Luc Smet niet. die sterkte van het Sinaaige- werkende Wim de Greyt. steeds paraat staat om in te heel zorgde voor een voor bijgestaan door Kurt Schel- springen. Ondanks dit alles Hamme zeer zenuwslopen- faut (2de helft vervangen slaagde Hamme er toch in de wedstrijd, die slechts door Pée Van Damme). een verdiende overwinning een 10 min. voor het einde We mogen zeker de mid- te behalen en ligt de weg in hun voordeel werd be- denspelers. Peter Van naar de kampioenstitel slecht. Sinaai startte met Acker, Danny De Coster, voor hen open. Goede lei een verdedigende opstel- Dirk Heirwegh en Danny ding van scheidsrechter ling. De Hamse spitsen Parijs, niet vergeten omwil- Emiel de Greef. Stand. Wetteren -"Berlare 0-6 De aftrap was nog maar pas opende alle registers e gegeven of de lokalen gin- lokalen moeten zich t gen tot de aanval, maar ken tot verdediging. Berlare reageerde vinnig De Potter maakte en kon na vijf minuten al van. Twee minuten I jubelen toen een voorzet besloot Van Cauterei van De Potter Timmerman doel op voorzet De Po» bereikte die voor doel slin- Na 54 minuten kon diq) gerde waar Dirk Vercaute- ren besloot. 0-1. Na 20 min. schoot Alain Dhaese nipt naast, maar de tweede treffer kwam op de 25e minuut wanneer Tim merman mooi gelanceerd Roeck Kurt. De V)er werd door De Potter en Franky. Van Der MeeÊ met een knal dreef Berlare Luc. Van Der Snickt de De Potter de eindq op 0-6 brengen. Een ruimschoots verdi van een steen spelend Berlare. I Berlare speelde met:*' de score op. Na de rust zou (34e De Clercq Mario)Pn telinck Chris, De Pottej°s SCHOLIEREN SCHOLIEREN Excelsior -"Geraa A 4-1 Annolc Cnna>tn OI.a a Vercauteren er dan 0-3 van maken op aanspelen van De Potter. Wetteren kwam er niet meer bij te pas. Berlare co, Dhaese Alain, teren Dirk Stefaan. Verleyen Van Cauteren Roeck Pascal. Appels - Sparta Buggenhout 1-4 na A 4-1 Gerda heeft een zeer goede wedstrijd gespeeld, wat evenwel niet belette dat Excelsior de kans miste om de openingstreffer te sco ren. Na 17 minuten kwam ken, Patriek De Beleir, Philip Brokken, Luk De Corte, Ivan De Jonghe, Ragali Magic, Gino Da- man, Dirk Vercauteren. Gerda Franky De Pels- Deze wedstrijd is verdiend gevaarlijke doorbraak van gewonnen door de bezoe- Appels, keurig gestopt kers al moeten we er toch door doelman Delbaen. Op aan toevoegen dat het ver- de 20e minuut beging een meer op een zwembad dan loop uit de hand liep en er thuisverdediger handspcl in wel op een voetbalterrein uiteindelijk geel en rood de strafschopzone. 'eek- mee gemoeid ging. Iedereen had het bemerkt. Om die belangrijke con- We gaan geen kritiek bren- behalve de scheidsrechter frontatie dan toch te laten gen aan het adres van de die gewoon liet doorspelen, doorgaan waren er heel wat scheidsrechter maar feit is Naarmate de wedstrijd vor- Gerda op voorsprong. Na maecker. Dirk Van Aude- emmertjes nodig. zeker dat die man de wed- derde kwam Appels ge- de rust pakte Excelsior uit naarde, Kurt Janssens. Do- Afgevaardigde Walter De strijd niet meer in handen vaarlijker opzetten en het met beter aanvallend spel minique Huybrechts, Kurt Jonghe mag hier zeker een had. Te pas en te onpas was op hoekschop dat de wat resulteerde in de ge- Bracke, Dirk De Bruyne, pluimpje op zijn hoed werd er met geel gezwaaid, bezoekende doelman de steken. Brutale fouten bleven bal wegpunchte tot bij een Zonder blikken of blozen ongestraft. Twee rode vrijstaande Appelse aan trok hij ten strijde tegen kaarten uitdelen bij valler die prompt binnen- het onheil. Na zowat 150 onschuldige overtredingen knalde: 1-0 na 28 minuten, emmertjes water heen en van de bezoekers is nogal Amper twee minuten later weer te hebben gesleurd een zwaar vonnis. Zelfs kon evenwel De Mul de lag het veld er toch nog met negen man haalde stand in evenwicht bren- goed bij. Zonder evenwel Buggenhout het. Het be- gen. Ruststand 1-1. gewag te kunnen maken gon nochtans belovend. De Op de 45e minuut bracht van prima bespeelbaar. Buggenhoutenaren konden Franky Roosemond de bal p. Maar de geste was er. Wal- gedurende de eerste 20 mi- bij De Mul die intrapte (1- onschadelijk kon gemaakt D£ toPPer in de reeks der ter was tevreden en op de nuten hun wil opdringen en 2) worden en Magie er als de ?cl?° ieren. scheen aa"va"- koop toe won zijn ploeg oefenden een sterke indruk Het spel werd door deze kippen bij was om te sco- ke,|jk m het water te ver- nog dit ren. Twee minuten later gaan- gezien het speelveld treffen, kan Ivan De Jongh vanuit lijkmaker, gezien trainer Van Daele formeel op dracht had gegeven iedere kans te benutten en dus met meerdere spitsen uit te pakken. Na 45 minuten kwam Ex celsior aan de gelijkmaker pyucno op het moment dat een x^lvllvlc-x\.0 aanval op rechts door de WATER bezoekende portier niet Johan Meireleire, José Temmerman, Ivan Dhae- nis, Ivan Van Cleemput. Dimitrie Van Steelant, Ro ger De Rechter. Etienne Bracke. Sint-Jozef-Klein-Seminarie Woensdag werd de finale met 9-2. zeer belangrijke uit waardoor de lokalen gang van zaken nog ruwer. zelden over de middellijn Appels begon zijn heil te kwamen. Zo noteerden we zoeken in nogal hard spel schoten van De Mul. Van gezien het zich niet kon Den Berghe en Roose- akkoord verklaren met het mond welke nipt naast of toegestane doelpunt dat over gingen. volgens hen gelukt was op Op de 18de minuut een een buitenspel. De lokale het middenveld vertrekken om na een soloren oordeel- kundig te besluiten en met een Excelsior op voor sprong te brengen. De Corte kan andermaal op falen van de Gerdadoel- man binnentrappen. Vanop dit moment was Ex celsior heer en meester. Dankzij een goed samen spel en een betere fysiek stelden de lokalen de zege efc Z°U 8esPee'd van het minivoet- Zoals verwacht gingen bei- diging van de 5LWi. ge- brengen 'n rC baltornooi georganiseerd de teams er vanaf het start- vormd door Patriek Van- Door die goed als binnen schot daar dringend tijd werd het aan- maar enkele ongelooflijke sluitingsdoelpunt te maken en spectakulairc reddingen en aangespoord door een van keeper Gert Vercoute- vijftiental sympathisanten ren belette hen de aanslui- en enkele verloofden be- tingstreffer te scoren. Alzo gonnen ze lichtjes te druk- kon de 5LWi op de counter ken, maar de^ sterke verde- spelen en maakte daar ook dankbaar gebruik van met een doelpunt van Jan Van spelers gingen zich wreken op de bezoekers. Op de 55e minuut bekwam Appels een vrijschop juist aan de rand van het straf schopgebied. De kanjer die afweek op een Buggen- houts verdediger werd door een prachtige reflex van doelman Tony Delbaen op de doellijn onschadelijk ge- Het treffen tussen Appels gestuurd maakt. De volgende mi- en Sparta Buggenhout in Van Avermaet had i Aar nuut belandde de bal bij de scholierenreeks is uitge- gee' gekregen en moes .37 Gino Van den Berghe die lopen op een spektakel dat nadien ontgelden .47 na een soloren in doel be- nog weinig met voetbal te rood. Eenzelfde verse sloot. Op de 60e minuut maken had en waarin de se' voor Luc Daeleman erf zette Appels spijts vier ver- scheidsrechter met dienst ,oe" hij de bal wegt fiur dedigers van Buggenhout. tweemaal rood diende bo- naar rood mocht opkij Bn de defensie in de wind doch ven te halen. Voeg daarbij nog d^Jen de poging strandde op de Toevallig voor de bezoe- verschillende gele ka; an doelman kende ploeg, al waren de vielen en men kan ziciers Op de 65e minuut bezegel- lokalen nu ook niet mals fas rekenschap vormer ing de Franky Roosemond het voor de leiding. kleurig, die ontmo an lot van de thuisploeg met Afgevaardigde Van Den was. -27 een vierde treffer. Broeck (Sparta Buggen- Een scheidsrechter teyr Wat nadien nog gebeurde, hout) vond het doodjam- weten dat spelers va kef hoort niet thuis op een tier. Onze zegsman vertel- jaar durven reagi ine voetbalveld. De gemoede- de het als volgt: Neem nu bijvoorbeek test ren waren opgezweept zo- «Ik zal de laatste zijn die doelpunt dat wij maal iter! wel op als buiten het ter- kritiek wil uitbrengen op de Hier was schreeuwend Wo rein. Luc Daelemans had leiding van een scheids- tenspel mee gemoeid eK aanvankelijk al eens naar rechter maar datgene wat scheidsrechter keurde Jen geel opgekeken en toen hij tijdens die scholierenwed- doelpunt goed. U bej Irul op het einde het leder nog strijd is voorgevallen mag dat de lokalen dit nieèier eens wegtrapte kreeg hij geen navolging meer krij- "te"- Laat ons hoper" rood. De andere rode kaart gen. Als men bedenkt dat ging naar Bart Van Aver- twee doelpunten gemaakt mact die eerst een slag zijn op een flagrant buiten- diende te incasseren en rea- spel en dat op de koop toe geerde, wat zijn uitsluiting nog een handspel in de fa- betekende. tale zone ongestraft is gela- ten, kan men zich voorstel* dus niet voldoende om de lcn da' de spelers het 5LWi van de overwinning te brengen. Doof die zeee is de titel 7n do°r de sP°rtverantwoor- se'" keihard tegenaan en den Muysenberg en Patriek Lemmens 3-0. In de tiende goud als binnen a.,, delijken van het Sint-Jozef na zo een vijf minuten zoe- Wouters vingen ze rustig minuut beging de 6WBa Fxeclsior met drie nnme KlemSeminane Voor de ken in beide defensies kon op zodat de 5LWi met een dan de fatale fout- Wim voorsnrnnv s.nat finale traden in de plaatse- Jan Van Lemmens voor de 2-0 voorsprong de tweede Schónberger werd neerge- cen wedsfriid minder v? ',jke spor,hal vo'scnde 5LWi de <>P<--n.ngstreffer helft kon ingaan. legd in het slrafschopge- spccld heeft dan zffn rePut,erde minivoetbal- scoren. De 6WBa probeer- De 5LWi moest de kundige bied: Strafschop! deze 'nmiddclliike te«m«anrt!.r teams aan6 WBa ,egen de 330 te klamPen maar fdviezen van hun coach Al- werd keurig omgezet door - g ns,ander 5LWi. De 6 WBa slaagde er met voor 100% bert Augustinus tijdens de nogmaals Jan Van Lem- had namelijk de 6WA, de het offensief spel van de rust missen daar hij om mens (Veile) en scoorde 6Ec en de 6WBb reeds ver- tegenpartij te stuiten want familiale redenen niet aan- hiermee een hattrick. m;..» ,van vereau slagen; daarbij versloeg het in de 13e minuut scoorde wezig kon zijn. In de laatste tien minuten wen. Peter Viette Peter n°8 de 6LWe en versloe8 Wim De Breucker voor de En zoals verwacht begon kon de 6WBa nog twee- Van Marekc Gino Brok het team van de leraars in 5LWl °P dat moment de 6WBa de tweede helft maal scoren met Filip Van de halve finale maar liefst voelde de 6WBa dat het met een keihard offensief. Havermaet, maar dit was Gerda Excelsior: Johan Van Puyenbroeck, Glen. «oossens, Ivan Vergau- meer namen. Geloof me, het was niet alleen aan de kant van Bug- Beide ploegen bestonden genhout, ook die van Ap- nin v I. Pcis gingen niet altijd ak- cx v u BruSëernan. koord met de beslissingen. Filtp Van Hacvermact, Ro- Dil a|,es m<lndde uit in ruw and Behicls. Alarn Thie- spc|, Toen de sland recds en, Wim Oostermek A- M was, wcrden cr lwec lain Cleyman. Wolfgang spelers van ons uit het veld Ottenaere en Peter Van Gocthem. 5LWi: Gert Vercoutcren, Jo Van Haute, Jan Van Lemmens. Wim De Breu cker. Patriek Van Den Muysenberg. Patriek Wou ters, Peter Brijs, Johnny De Winne en Pietje Jans- we in de nabije toek we dergelijk spektakel War meer moeten mecmakl >P In feite is het spijtjklub noemen, want we staa 1.19 drie punten van de lefterr gezien de wed* ijd Schoonaarde-Wieze is Vaei gesteld. Verc We staan nu tweede. >mt de titel zit er nog in. kom de groene tafel zullen De j' moedelijk onze twee der Iers gestraft worden. 'He natuurlijk ten nadele ^er de ploeg zal uitvallen '®en laatste wedstrijd I mak plaats in Wieze. "oë de I Verc de h Scheidsrechter: gauwen. Mr. Ver- Weekblad van Dender - Durme - en Scheldestreek Verc Grec Mar

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 40