_T.V. PROGRAMMA'S Van zaterdag 15 maart tot en met vrijdag 21 maart 1980 VTERDAG ZONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG BRT school - 15.30 Dag 16 00 Gevangene van Amerikaanse sportfilm Paardesport - 18.00 Ge- 8.05 Disneyland - 18.55 land - 19 30 Trekking otto-ge tallen - 19.35 Me- sn - 19.45 Nieuws - i dokter heeft het druk - Tan tijd tot tijd - 21 15 22 05 W.K Kunstrijden its - 23.15 Nieuws NED. I o -12.00 Open school - |l5 30 Nieuws - 15.32 Stu- ]-16.15 Maja de bij - 16.40 jrk - 18.00 Nieuws - t - 18 45 Pas- 118 59 Staaltje de lokomo- Ï.10 Tedshow - 20.40 The of San Francisco - 21.35 21 55 Schipper naast 22 55 Tot besluit - 23.10 NED. II Nieuws - 17.00 Tennis - Nieuws - 18 25 Teleac - Nieuws - 18.59 Pipo in est -19.25 Leven en overle- 0 00 Nieuws - 20.27 Reu- 0 52 Sonja's goed nieuws 21.55 Achter het nieuws - )e Onedin lijn - 23.15 Voet- - 23.50 Nieuws - 23.55 «port tot 00.35. ie: RTB n Au temps ou Berthe Filait - Interwallonie - 17.30 Géné- 80 - 18.30 Follies - 19.10 njne-soir - 19.25 Lotto-uitsla- 10.29 Weerbericht - 19 30 I - 19 .55 Le jardin extraor- e - 20.25 La kermesse des - 22.10 Risquons tout - 7 Nieuws FR. I -):■ Regionaal programma - h La vie en vert - 12.47 Jeune C3 - 13.00 Nieuws - 13.30 de de l'accordeon - 13.48 jlaisir du samedi - 18.09 e millions d'amis - 18.40 fcino auto moto I - 19.10 Six les pour vous dófendre - Gewestelijke aktualiteiten - I Les inoonnus de 19.45 u. - i Nieuws - 20.30 Numéro un '2 Is Anna Karennine - 22.30 bot I - 223.30 Nieuws 3); D;| r$K*- FR. II rogramma's - 18 50 Des Jes et des lettres - 19 20 Ge lijke aktualiteiten - 19.45 lub - 20.00 Nieuws - 20.35 Oriol - 22.15 W K Kunst- tóen op ijs - 23.10 Les car- kle l'aventure - 23.40 Nieuws DTSL. I I Programma overzicht - I Nieuws - 14.15 Sesam- 14 45 Die diebe von - 16.15 ARD-ratgeber - Blickfeld - 17 30 Hier und I unterwegs - 17.55 Inter- informationen - 18 00 s - 18.05 Die sportschau - Blickpunkt Dusseldorf - wein und harte nüa- 10.00 Nieuws - 20.15 Einer ïgewinnen - 22.00 Nieuws - Entscheidung in der Sierra Nieuws DTSL. II Programma-overzicht - I Nachbam in Europa - p Nieuws - 14 47 Merlin - Welcome back. kotter - pSchau zu - mach mit - 16.10 e Maja - 16 35 Die Mup- w - 17.05 Nieuws - 17.10 «rspiegel - 18 OO Das haus Uon Place - 19 00 Nieuws - p Liedercircus - 20 15 Spiel kern feuer - 21.45 Nieuws - 10 Das aktuelle sport-studio - to Josh - 00 45 Nieuws RTL (OLeo oontre tous - 12 10 L'ile 12.40 Nieuws - 12 45 Icontre tous - 13 30 Weerbe- P - 16.30 Program ma-o ver- 16.32 Super juke-box - légende de James et de l'Ours Benjamin - p Nieuws - 19.30 Aventures i - 19.55 Aujourd'hui O.OO Passeport pour i - 21.40 Cine-aelection - |l Weerbericht en horoskoop - Le Pirate - 23.50 Pro- a-overzicht BRT 9.00 Open school - 9.30 Doe mee - 10 00 Kijk mensen - 11.OO Kon- frontatie - 12.00 Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden - 14.00 SDesamstraat - 14.25 Lachertjes - 14.30 Voor boer en tuinder - 15.00 Sport reportages - 17.OO Doelwit Olympische spelen sportkwis - - 17.55 Sportuitsla gen - 18.00 Jonger dan je denkt- klub - 18 30 Gedeon - 18.35 Van Pool tot Evenaar - 19.40 Medede lingen - 19.45 Nieuws - 20.00 Sportweekend - 20.30 Paradijsvo gels - 21.15 Mezza Muscia - 22.20 Nieuws - 22.50 Paardesport NED. I 11.00 Eucharistieviering - 13.00 Nieuws - 16 00 Teleac - 17.00 Vesper - 18.00 Nieuws - 18.30 Teleac - 19.00 Nieuws - 19.05 De Flinstones - 19.30 Brahms Dub- belkoncert - 20.15 De ver van mijn bed show - 21.OO De zaak Jezus - 22 30 Nieuws NED. II 13.00 Nieuws - 15.35 Lawaaipa- pegaai - 15.45 Tennis - 17.05 Studio sport I - 17.40 Klem - 17 50 Geglinster aan de hemel - 18.40 Sesamstraat - 18 55 Hori- - 19.20 Studio Sport 2 - 20 15 Sprekershoek - 20.30 Humanisti sche Verbond - 20.35 Nieuws - 20.40 Neon - 21 35 All in the Family - 22.15 Hollands Spoor - extra - 22.55 Nieuws RTB 10.15 Landbouwinformatie 10.30 Indépendants a votre servi ce - 11.00 Eucharistieviering - 12 00 Faire le point - 13.00 Nieuws - 13.05 Concertissuno - 13.45 Tekenfilm - 14.OO Arts-he- bdo - 14.30 Le monde au cinema - 15 00 Wielrennen Milaan - San Remo - 16.15 Les Volants - 16.40 Sportuitslagen - 16.45 Visa pour le monde - 18.55 Les aventures de Tintin - 19.00 Sportweekend - 19 29 Weerbericht - 19.30 Nieuws - 19.55 Voulez-vous jouer? - 21.15 Ike - 22.55 Nieuws FR. I Godsdienstige uitzendingen 12.02 La sequence du spectatuer - 12 30 Wedstrijd van het Franse chanson - 13.00 Nieuws - 13.20 C'est pas sérieux - 14.15 Les ren dezvous du dimanche - 15.30 Tiéroé - 15 40 Le signe de justice - 16.33 Sports première - 17,50 Commissaire Moulin police judi- ciaire - 19.25 Les animaux du monde - 20.00 Nieuws - 20.30 Boulevard du Rhum - 22 30 Kon- oert - 22.55 Boksen - 23.50 Nieuws FR. II Dagprogramma's - 19.00 Stade 2 - 20.00 Nieuws - 20 35 Pearl Har bour - 22.20 Par elles-mémes - 22.50 Le petit theatre de l'A2 - 23.20 Nieuws DTSL. I 9.30 Programma-overzicht 10.00 Expédition ins Mittelalter - 10.45 Die sendung mit der ma us - 11.15 Der regenwurm - unser unterdischer pfuger - 12.00 Der Internationale fruchschoppen - 12.45 Nieuws - 13.15 Reisema- gazin - 13.45 Die rote zo ra und ihre bande - 14.15 Ludwigshöne - 15.45 W.K. Kunstschaatsen - 17 00 Sechste flotte - 17 45 Magi- sches intermezzo - 18.00 Verkie zingsuitslagen - 18.03 Weltspie- gel - 18 30 Nieuws - 18 33 Die sportshcau - 20.00 Nieuws - 20 30 Schónes weekend Mr. Be nnett - 22.00 Nieuws - 22.15 Die kriminalpolizei rat - 22.20 Zwei wege des judentums - 23.05 Nieuws DTSL. II 10.00 Programma-overzicht 10.30 ZDF-matinée - 12 10 Das sonntagskonzert - 12.45 Freizeit - 13 15 Chronik der woche fragen zur zeit - 13.40 Sieben Kunstier - 14.10 Rappelkiste - 14.45 Nieuws - 14 45 Danke schön - 14.50 Ad miral's Cup 1979 - 16.20 Die grossen und die kleinen - 17.00 Nieuws - 17.02 Die sport-reporta- ge - 17.44 Tagebuch - 17 59 Nieuws - 19 00 Nieuws - 20.30 lm wcissen Rossl - 22.10 Nieuws - 22 25 Show und artistik an der Cóte d'Azur - 23.25 Nieuws - 23.30 Verkiezingsuitslagen in Baden - Württemberg tot 23.50 RTL BRT 14.00 Schooltelevisie - 18 00 Ge deon - 18 05 Heidi - 18.30 Open school - 19.00 Doe mee - 19 30 Kijk uit! - 19.35 Morgen - 19.45 Nieuws - 20.10 De weerman - 15 Micro-Macro 20.50 Ontsnappingsroute - 21 40 In spraak '80 - 22.40 Nieuws - 22.55 Open school - tot 23.25. NED. I 12.OO Buona Domenica - 13.15 Hei elei. kuck elei - 16 30 Scooby- Doo - 17.OO La 1 an terne Magique - 17.30 Une aventure de Huckle berry Finn - 19.00 Nieuws - 19.02 Télé-Luxembourg Hebdo - 19 30 RTL-théatre - 20 OO La petit mai- aon dans la prairie - 21.00 Liai sons dan ge re uses: zedenstudie - 22 40 Weerbericht en horoskoop - 22 42 Programma-overzicht maandag ÏO.OO Schooltelevisie - 13.OO - 18.00 Nieuws - 18.30 Sesam straat - 18.45 Kortweg - 18.50 Staatsloterij - 18.55 Nieuws - 18 59 Staaltje de Lokomotief - 19 05 Lucy en Mr. Mooney - 19.30 Minivoetbalshow België - Noord-Nederland - 20.40 Honger - 21.35 Nieuws - 21 55 Op zoek naar de Lutheal - 22.30 Tot be sluit - 22.45 Nieuws NED. II 13.00 - 18.00 Nieuws - 18.25 Teleac - 18.55 Nieuws - 18 59 Doctor Snuggles - 19.05 Avro's Toppop - 20.00 Nieuws - 20.27 Liedjes van Toon - 21.20 Télévi- zier magazine - 22 OO Een ruiter rijdt voorbij - 23.00 Nieuws RTB. I 13.55 Schooltelevisie - 17 45 Sal- vator et les Mohicans de Paris - 18.15 Zigzag - 18.30 Le temps d'un livre - 18.45 Lundi-sports - 19.15 Antenne-soir - 19.29 Weer bericht - 19.30 Nieuws - 19.55 Vos droits - 20.00 Pierre de Cou- bertin - 23.00 Nieuws RTB. II 18.30 Mededelingen - 18.45 TVF Alimentation - 19.55 Vincent Da- mien - 20 05 El vallet d'Pidue et de tcheur - 21.59 Weerbericht - 22.00 Nieuws - 22.20 Lundi- -sports tot 22.50. FR. I 12.15 Réponse a tout - 12.33 Midi premiuère - 13.OO Nieuws - 13.35 Regionaal programma - 13.50 Ces chers disparus - 14 .05 CNDP - 14.26 Le cavalier du Desert - 16.00 Variété - 16.20 Cet Hérita- ge qui est le notre - 17.20 Re gards sur les musées de France - 17.45 A Votre service - 18.00 TF Quatre - 18.29 I. rue Sesame - 18.57 C'est arrive un jour - 19.12 Une minute pour les femmes - 19.20 Gewestelijke aktualiteiten - 19 44 Les inconnus de 19.45 u. - 20.00 Nieuws - 20.30 L'aventure c'est l'aventure - 22.20 Question naire - 23.20 Nieuws FR. II Dagprogramma's - 18.30 C'est la vie en nieuws - 18.50 Des chiffres et des lettres - 19.20 Gewestelijke aktualiteiten - 19.45 Top club - 20 00 Nieuws - 20.35 Cartes sur table - 21 40 Le temps des Cathe dral es - 22.35 Salie des fétes - 23.25 Nieuws DTSL. I 8.05 Schooltelevisie 16 15 Schaukelstuhl - 17.00 Spass muss sein - 17.50 Nieuws - 18.00 Das intermezzo bietet an - 18.30 Spiel um halb 7 - 18.40 Welt der Tie re - 19.15 Hier und heute - 19 45 4 tel vor 8 - 20.00 Nieuws - 20.15 Rot und Schwarz - 21 15 Ol-geschichten - 21.45 Heute abend.. Herman Van Veen - 22 30 Tagesthemen - 23 00 Die Jagd - 00.25 Nieuws DTSL. II 16.30 Studieprogramma chemie - 17.00 Nieuws - 17 ÏO Flipper - 17 40 Die drehscheibe - 18.20 IOB-spezialauftrag 19.OO Nieuws - 19.30 Hitparade im ZDF - 20.15 Kinder Kinder - 21.00 Heute-joumal - 21.20 Der Gal gensteiger - 23.20 Nieuws RTL BRT. I 14.00 Schooltelevisie - 18 00 Ge deon - 18.05 Sesamstraat - 18 30 Open school - 19.00 Lachertjes - 19 05 G astp rogram ma - 19.35 Morgen - 19.45 Nieuws - 20.10 Hitring - 21.05 Verover de aarde - 21.55 Jij of wij - 22 20 Nieuws - 22 30 Voetbal. Belgiè - Uruguay - tot 23.15. 12.00 La bonne franquette - 17 OO Tekenfilms - 17.25 Cinq a sept agenda - 17 30 Le francopho- nissime - 17.55 Le coffre-fort - 18.OO Cinq a sept service - 18.05 De nos clochers - 18 20 Ram- dames - 18.35 Le co ff re - fort - 18 40 Système D - 19.00 Nieuws - 19 28 Le coffre-fort - 19.30 Les incollables - 19.45 Entre chicns et chats - 19.55 Aujourd'hui en bref - 20 OO La malle de Hambourg - 21.OO Le bal du comte d'Orgel - 22.35 Weerbericht en horoskoop - 2237 Programma-overzicht dinsdag - 22.40 Entre amis BRT. II 20.10 Allemaal beestjes - 20.40 Paradijsvogels - 21.25 Het einde van een gentleman - tot 23.05 NED. I 10.00 Schooltelevisie - 13.00 Nieuws - 14.00 Schooltelevisie - 18.00 Nieuws - 18.30 Sesam straat - 18.45 Paspoort - 18.59 Ronduit TV - 19.30 Het ontstaan van de wereld - 20 09 Land in zicht - 20 47 EO-aktief - 20.50 Tijdsein - 21.24 Ten slotte - 21.35 Nieuws - 21.55 Den Haag van daag - 22.10 De schone schijn - 22 55 Nieuws NED. II 13.00 - 18.OO Nieuws - 18 25 Teleac - 18.55 Nieuws - 18.59 Sin bad de zeeman - 19.25 De Muppetshow - 20.00 Nieuws 20 27 Buddenbrooks - 2130 Brandpunt - 22.05 Drie hoog ach ter - 22.30 Het hooglied van de liefde - 22.55 Vastenoverweging - 23.05 Nieuws RTB. I 14.00 Schooltelevisie - 17.45 Sal- vator et les Mohicans de Paris - 18.15 Zigzag - 18.30 Tribunes economique8 et social es - 19.00 Point de mire - 19 15 Antenne- soir - 19.29 Weerbericht - 19 30 Nieuws - 19.55 Jeux de Hasard - 21.00 Elementaire, mon cher Einstein - 22.10 Nieuws RTB. II 18.30 Mededelingen - 18.45 Jar- dinage - 19.55 Formule 2 - 21.05 The Muppet show - 21.29 Le mon de du cinema - 21 59 Weerbericht - 22.00 Nieuws - 22.20 Voetbal. België - Urugay tot 23.10 FR. I 12.15 Réponse a tout - 12.33 Midi première - 13.00 Nieuws - 13.45 Le regard des femmes - 18.02 TF quatre - 18.34 1. rue Sesame - 18.57 C'est arrive un jour - 19 12 Une minute pour les femmes - 19 20 Gewestelijke aktualiteiten - 19 44 Les inconnus de 19.45 u - 20.OO Nieuws - 20.30 Variété - 21.33 Lettres d'un bout du monde - 22.30 Les grandea expositions 23.00 Nieuws FR. II Dagprogramma's - 18.30 C'est la vie en nieuws - 18.50 Des chiffres et des lettres - 19.20 Gewestelijke aktualiteiten - 19 45 Top club 20.00 Nieuws - 20 40 Prudence et la Pilule - 23.00 Nieuws DTSL. I 8.45 Schooltelevisie - 16.10 Nieuws - 16.15 Der superzug. der zu spat kommt - 17 00 Jan Vom Goldenen stern - 17 30 Holly wood in Kalk - 17 50 Nieuws - 18.00 Die kriminalerzahlung - 18 30 Halb 7 - 18 40 Holmes und Yoyo - 19.15 4 tel vor 8 - 2 Nieuws - 20.15 Téléspiele - 21.00 Report - 21.45 Die spezialisten - 22 30 Tagesthemen - 23.00 Bar- fuss in Köln - 23.45 Nieuws DTSL. II 16.30 Mosaik - 17 00 Nieuws - 17 10 Ein Park fur alle - 17 40 Die drehscheibe - 18.20 Marchen der Völker - 18 40 Es war ein- mal. der Mensch - 19 00 Nieuws - 19.30 Der Mann von Del Rio - 21.00 Heute-joumal 2120 Fraiien in Mannerberufen - 22 00 Apropos film - 22.45 Kabarctt. chanson, kleinkunst - 23.55 Nieuws RTL BRT. I 15.30 Open school - 16.00 Stude ren, hoe leer je dat? - 16.30 Tip top - 18 .15 Gedeon - 18.20 Alias Smith Jones - 19.12 Standpun ten - 19 37 Morgen - 19.45 Nieuws - 20.10 De weerman - - daarna naar alle waarschijnlijk heid voetbal - Mork en Mindy - Puur Kuituur over derden - nieuws BRT. II NED. I 10.00 Schooltelevisie - 13.00 Nieuws - 15.30 De goudvis - 15 55 Dieren van het Groene Woud - 16.20 Ren je rot - 17.05 Bassie en Adriaan - 18.00 Nieuws - 18 30 Sesamstraat - 18.45 Toeri stische tips - 18.50 Staatsloterij - 18.55 Nieuws - 18.59 Van gewest tot gewest - 19.50 Politieke par tijen - 20.OO Mijn dochter Hilde- gart - 21.37 Nieuws - 21.55 Den Haag vandaag - 22.10 Panora- miek - 22 40 Studio sport - 23.25 Nieuws NED. II 13.00 - 18 OO Nieuws - 18.10 Teleac - 18.55 Nieuws - 18.59 Bonaire - 19.25 Kenmerk - 20.OO Nieuws - 20.27 Socutera - 20.32 Cleopatra Jones - 22.30 A man called Sloane - 22 55 Veronica's agenda - 23.02 Teleac - 23.37 Nieuws RTB. I 14.30 Schooltelevisie - 15.30 Electronix - 17.00 Feu vert - 18.30 La pensée et les hommes - 19 00 Point de mire - 19.15 An tenne-soir - 19.29 Weerbericht - 19.30 Nieuws - 19.55 Contacts - 20.00 Les visiteurs - 20.55 Minu te Papilion - 21.55 Trekking van de Nationale Loterij - 22.05 L'homme et la musique - 22.55 Nieuws RTB. II 18.30 Mededelingen - 18 45 La ferme a l'oiseau - 19.55 Voetbal - 21.45 La foire du livre - 21.59 Weerbericht - 22.00 Nieuws - 22.20 Art8-hebdo - tot 22.50 FR. I 12.15 Réponse a tout - 12.33 Midi première - 13.00 Nieuws - 13.37 Les visiteurs du mercredi - 18.10 Automag - 18.29 1, rue Sesame - 18.57 C'est arrive un jour - 10.12 Une minute pour les femmes - 19.20 Gewestelijke aktualiteiten - 19.44 Les inconnus de 19.45 u. - 19 53 Trekking Lotto - 20.00 Nieuws - 20.35 Julien Fontaines, magistrat - 22 03 La rage de lire - 22 50 Nieuws - 23 05 Voetbal FR. II Dagprogramma's - 18.10 English spoken - 18.30 C'est la vie en nieuws - 18.50 Des chiffres et des lettres - 19.20 Gewestelijke ak tualiteiten - 19 45 Top club - 20.00 Nieuws - 20 35 Voetbal Nantes - Dynamo Moskou - 22 30 Voetbal overzicht - 23.15 Nieuws DTSL. I 9.30 Sesamstrasse - 10.50 School televisie - 16.10 Nieuws - 16.15 Meilenweit von Nirgendwo - 17.00 Jan Vom Goldenenen stem - 17 30 Hollywood in Kalk - 17.50 Nieuws - 18.00 Die Magermilch- bande - 18.30 Hit um halb 7 - 18.40 Die Magermilchbande - 19.15 Hier und heute - 19.45 4 tel vor 8 - 20.00 Nieuws - 20.15 Ein Rückkehr - 21 40 Bilder aus der wissenschaft - 22.30 Tagesthe men tot 23.00 12.00 La bonne franquette - 17.00 Tekenfilms - 17.25 Cinq a sept agenda - 17.30 Adam 12 - 17 55 Le coffre-fort - l8 00Cinqa sept service - 18.05 De nos clo chers - 18.20 Ram-dames - 18.35 Le coffre-fort - 18.40 Système D - 19.00 Nieuws - 19.29 Le coffre- fort - 19 30 Le menteur - 19 45 Entre chiens et chats - 19 55 Au jourd'hui en bref - 20.OO L'hom me qui val ait trois Millards - 21 00 Voyages avec ma Tante - 23.10 Weerbericht en horoskoop - 23 12 Programma-overzicht - 23.20 Einde DTSL. II 16.15 Tnckbonbons - 16 30 Rap pelkiste - 17.00 Nieuws - 17 10 Diamantensucher - 17 40 Die drehscheibe - 18.20 Bilder, die die Welt bewegten - 19.00 Nieuws - 19.30 Der Sport-spiegel - 20.15 Bilanz - 21.00 Heute-joumal - 21.20 Drei Engel fur Charlie - 22 05 Das geht sie an - 22 10 Betrifft Fernsehen - 22.55 Voet bal - O 30 Nieuws RTL BRT. I 14.00 Schooltelevisie - 18.00 Ge deon - 18.05 Agenda - 18-30 De Schelmenstreken van Gom - 19.00 Lachertjes - 19.05 Sporttri- bune - 19 35 Morgen - 19.45 Nieuws - 20 10 Ike - 20.55 Pano- a - 21.45 Edelman, bedelman, schutter, spion - 22.35 Nieuws. BRT. II NED. I 10.30 Open school - 13.00 - 18.00 Nieuws - 18.30 Sesamstraat - 18.45 Paspoort - 18.55 Nieuws - 18.59 Nieuwtjes uit Uhlenbusch - 19.30 De Ombudsman - 20.00 Twee voor twaalf - 20 40 Chili - 21.37 Nieuws - 21.55 Den Haag vandaag - 22.10 Denkbeeld - 23.05 Nieuws NED. II 13.00 - 18.00 - 18 55 Nieuws - 18.59 De Hulk - 19.38 De nergie- kwis - 20.00 Nieuws - 20.27 De Corrie Van Gorp-show - 21.20 De laatste ronde - 22 20 Aktua TV - 23.10 Soap - 23.40 Nieuws RTB. I 14.00 Schooltelevisie - 17.45 Sal- vator et les Mohicans de Paris - 18.15 Zigzag - 18 30 Les Chre tiens dans la vie sociale - 19.00 Point de mire - 19.15 Antenne- soir - 19.27 Weerbericht - 19.30 Nieuws - 19.55 Autant-savoir - 20.15 L'evade - 21,50 Le carrou sel aux images - 22.35 Nieuws RTB. II 18.30 Mededelingen - 18.45 Ulys- se - 19.55 Concert en contrastes - 21.50 Contacts - 21.57 Weerbe richt - 22.00 Nieuws - 22.20 Follow me - tot 22.50. FR. I 12.15 Réponse a tout - 12.33 Midi première - 13.00 Nieuws - 13.30 Regionaal programma - 13.50 Objectif Santé - 14.00 Les vingt - quatre jeudis - 18.02 TF quatre - 18.30 1, rue Sesame - 18 57 C'est arrivé un jour - 19.12 Une minute pour les femmes - 19.20 Geweste lijke aktualiteiten - 19.44 Les in connus de 19 45 u. - 20.OO Nieuws - 20.30 La fortune des Rougon - 21.28 L'evenement - 22 30 Expressions - 23.40 Nieuws FR. II Dagprogramma's - 18.30 C'est la vie en nieuws - 18.50 Des chiffres et des lettres - 19.20 Gewestelijke aktualiteiten - 19.45 Politieke partijen - 20.00 Nieuws - 20.35 Le passager de la pluie - 22.30 Pre mière - 23 00 Nieuws DTSL. I 9 30 Die sendung mit der ma us - 16.10 Nieuws - 16 15 Das Jahr dan ach - 17.00 Jan vom Goldenen stern - 17.30 Wie die maus ge- macht wird - 17.50 Nieuws - 18 00 Detektiv Harvey - 18 15 Eine Amerikanische familie - 19 15 Hier und heute -19 45 4 tel vor 8 - 20.OO Nieuws - 20.15 Pro und contra - 21.00 Ein bed fur Den Haag - 22 30 Tagesthemen - 23 00 Tennis - O.OO Nieuws DTSL. II 16 00 Un - Ruhestand - 16 30 Studieprogramma chemie - 17.OO Nieuws - 17.10 Wickie - 17 40 Die drehscheibe - 18.20 Die Seiltan- zer - 19.00 Nieuws - 19.30 Dalli- Dalli - 21 OO Heute-joumal - 21.20 Kennzeichen D - 22.05 Die Paulskirche - 23.30 Adolf-Grim- me-preis 1980 - 23.50 Nieuws 12.00 La bonne franquette - 15.00 Citron-grenadine - 17.30 Les bonheurs de Sophie - 18 12 Le coffre-fort - 18.15 De nos clochers - 18 20 Ram-dames - 18.35 Le ooffre-fort - 18.40 Système D - 19 00 Nieuws - 19 29 Le coffre- fort - 19 30 Le menteur - 19 45 Entre chiens et chats - 19 55 Au jourd'hui en bref - 20.OO Hit-pa- rade - 21.00 Le Baril de Poudre - 22 30 Weerbericht en horoskoop - 22 32 Programma-overzicht 22 35 Que repondrez-vous? RTL 12.00 La bonne franquette - 17.00 Tekenfilms - 17 25 Cinq a sept agenda - 17.30 Heidi - 17.55 Le coffre fort - 18.00 Cinq a sept service - 18.05 De nos clochers - 18 20 Ram-dames - - 18.35 Le coffre-fort - 18.40 Système D - 19.00 Nieuws - 19.29 Le coffre - fort - 19.30 Le menteur - 19.45 Entre chiens et chats - 19.55 Au jourd'hui en bref - 20 00 Starsky et Hutch - 21.00 En cas de Mal heur - 23.OO Weerbericht en ho roskoop - 23.02 Programma overzicht BRT. I 14.00 Schooltelevisie - 18 00 De Kwieken - 18.20 Klein, klein kleutertje - 18.30 Open school - - 19.00 Schelmenstreken - 19 10 Reizen "«ar het onbekende - 19.35 Morgen - 19 45 Nieuws - 20.10 De weerman - 20.15 The Bingo long traveling all stars and motor kings - sportfilm - 22.05 De vijfde windstreek - 22.55 Nieuws BRT. II 20.15 De Muppets - 20.40 Ronny Coutteure een vlaming van over de Schreve - 21.05 Dag aan dag - 21.35 De lente van Broederlijk delen tot 22 35. NED. I 10.20 Open school /NOS - 10 45 Schooltelevisie - 13.00 - 18.00 Nieuws - 18.30 Sesamstraat - 18.45 Paspoort - 18.55 Nieuws - 18.59 Het zal je kind maar wezen - 19.35 Op volle toeren - 20.30 Onze ouwe - 21.37 Nieuws - 21.55 Gesprek met de Minister-presi dent - 22 05 TV-pnvé - 23 OO Een jaar na Harrisburg - 23.45 Nieuws NED. II 13.00 - 18.00 Nieuws - 18.25 Teleac - 18.55 Nieuws - 18.59 Maat en Jenny - 19.25 Clout - 20.27 Kwistig met muziek - 21.45 Geheim kommando - 22.35 Hier en nu - 23.15 Vandaag de dag - 23.35 Nieuws RTB. I 14.00 Schooltelevisie - 17 45 Sal- vator et les Mohicans de Paris t 18.15 Zigzag - 18.30 Seniorama - 19.00 Point de mire - 19.15 An tenne-soir - 19.29 Weerbericht - 19.30 Nieuws - 19.55 A suivre - 21.10 Le coup de Grace - 22.40 Nieuws RTB. II 18.30 Mededelingen - 18.45 Follow me - 19.55 Vendredi sport - 21.05 La taupe - 21.59 Weerbe richt - 22.00 Nieuws - 22.20 In terwallonie tot 22.50. FR. I 12.15 Réponse a tout - 12.33 Midi première - 13.00 Nieuws - 13.35 Regionaal programma - 14.00 Images de la vie rurale, hier et aujourd'hui - 17.30 Algorithms de la division - 18.30 I, rue Sesa me - 18.57 C'est arrive un jour - 19.12 Une minute pour les fem mes - 19.20 Gewestelijke aktuali teiten - 19.44 Les inconnus de IS 45 - 20.00 Nieuws - 20 30 Les nc les de Figaro - 23.18 Nieuws FR. II Dag rogramma's - 18.30 C'est la vie e nieuws - 18.50 Des chiffres et de lettres - 19 20 Gewestelijke aktui iteiten - 19 45 Top club - 20.OC Nieuws - 20.35 Medecins de ni it - 21.35 Apostrophes - 22 55 Nieuws - 23.02 Ces mes sieurs le la Santé. DTSL. I 16 15 Nieuws - 16.20 Heldentum oder dienstleistung? - 17 05 Jo ker 80 -17.50 Nieuws - 18 00 Des Preis der macht - 18 30 Trick um halb 7 -18 40 Der preis der macht - 19 15 Hier und heute - 20.00 Nieuws - 20.15 Der komodiensta bel - 22.OO Plusminus - 22 30 Tagesthemen - 23.00 Tennis - 23.45 Sonderdezemat K 1 - 00.50 Nieuws DTSL. II 10.30 Rappelkiste - 16 Querschnitt - 16.45 Nieuw 16.55 Pfiff - 17.40 Die drehscl be - 18.20 Maenner ohne nervt 18.35 Meisterzenen - 19 Nieuws - 19 30 Auslandsjourn. 20.15 Maigret - 21.46 Ein him hsches vergnügen - 22 OO Heu journal - 22 20 Aspekte - 23. Der Strafverteidiger - 01 Nieuws RTL 12.00 La bonne franquette - 17.OO Tekenfilms - 17.15 Cinq a sept week-end - 17.50 Les secrets du chef - 18.05 Le coffre-fort - 18 10 Les sentiers de l'aventure - 18 35 Le coffre-fort - 18 10 Les sentiers de l'aventure - 18.35 Le coffre-fort - 18.40 Système D - 19.00 Nieuws - 19.29 Le coffre- fort - 19 30 Le menteur - 19.45 Entre chiens et chats - 19.55 Au jourd'hui en bref - 20. OO Sauve qui peut - 21 OO La guerre privée du major Benson - 22.40 Martini- world - 23.05 Weerbericht en ho roskoop - 23.07 Programma- overzicht

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 43