1 STUDIO BORGHMANS NIET OPGEWASSEN TEGEN DE HOORN- BASTIAENS! COPLAC BEHAALT EERSTE OVERWINNING IN SCHAAL HAECK! HOGE SCORES SASKETBALLIEFHEBBERS K0RP0RATIEFV0ETBAL h*. - Wm SET0KDAMESV0ETBAL GALLE KON NIET OP TEGEN RAMAECKERS De Voorpost - 4.4.1980 - 19 een voor beide teams belangrijke partij, heeft leider De üorn-Bastiaens, een verdiende overwinning behaald te- een zwak akterend Studio Borghmans. Beiden ver- kken in zoneverdediging. De zenuwen speelden een Dte rol, wat heel wat balverlies voor gevolg had. Via Pat n der Speeten en Mare Sterck geraakte de leidersploeg n toch op vier punten voorsprong doch Pat De Smet rgde voor 11-10. Via Van Stichel en de ingebrachte toreman kon De Hoorn dan toch een eerste kloof slaan. 23 en 24-30. zijn reservematerieel inscha kelde. Met Mare Delens en Hans Backaert op het terrein kon Den Beiaard meer gelijke voet houden, doch één ver dienste voor de Cockpit-inval lers was wel, dat zij ook Den Beiaard niet dichter lieten ko men, zodat aan het eindsignaal een juiste 33-83 op het bord stond. Scoorden voor Den Bei aard F De Vleeshauwer 2. Gerrit Troch 22 en W. Muy- laert 9 Voor Cockpit-Zobra: Ferre Van den Hauwe 25, Jac ques Rasschaert 14. Wim Pos- sé 12, Guy Van den Hauwe 21, Sport - Koszen St.-Antoon De door kwetsuren gehandi capte bezoekers konden tegen de evenmin voltallige thuis ploeg gedurende 13 i gelijke tred houden tijdens de eerste helft: 17-16. Toen liep Opel-Paviljocn-M. Martens Sport vlot van zijn tegenstan der weg. Rust: 35-28. Na de rust zorgden de jongens van I-irmin Kennis voor een totale ommekeer en steven den, vooral dank zij Leo Loos 33-83 Stand na 20 speeldagen Hoorn 34, Magnetrol 32, Borghmans 30. Cockpit 28, Olvmpia 26, Opel 24. Hughs 20, Nachtwacht 18, Koszen 16. Beiaard 8. Terlinden 6 en an Impe (4), Waegeman (5), Van Lent (6), Clerens (7), Ledegen (8), Vinck (9), Pompierken 0. ellinckx (10), De Nil (11), Hendrickx (12), en Landsheere (13). (per) Wedstrijd Opel-Paviljoen - M. Martens Danny Dc Boitselicr 6. Marc en Luc Steurcbaut. naar een Delens 3 cn Hans Backaert 2 43-44 voorsprong Dc Opel- Uitslagen jongens vonden net op tijd hun Terlinden - Nachtwacht 0-20 trefkracht terug cn in een tijd- FF spanne van 5 minuten liepen Studio Borgh. - Den Hoorn 58- zij opnieuw 11 punten uit: 59- 71 48 na 13 minuten. De thuis- Hugh's - Magnetrol 51-61 ploeg werd niet meer bedreigd Opel-Paviljoen - Koszen. St.- en behaalde zelfs nog een afge- Ant. 73-50 tekende zege. Den Beiaard - Cockpit-Zobra Maatlc„ d, punten. Voor Opel-Paviljocn-M. Martens :n voortreffelijke Troch op spelverdeling kon zijn be- icht afstandsschot niet aan- enden. zodat aan de rust de :n voor beiden gaaf ble- 32-37, Na de herneming :eg Mare Sterck iets meer ijheid, zodat Troch hem ge- ikkelijkcr kon bereiken, wat iulteerde in een tienpuntcn- if na 10' een voortreffelijke Dc Smet, gesteund door tan Ghijseghem cn Teirlinck :hten nog vrees voor de ilopers, doch Comelis en tan der Speeten hielden de >f op het bord. Bij De was Mare Sterck de jlblinker met 30 punten uit 11 op 19 worpgemiddelde 8 op 11 vrijworpen, terwijl idio Borghmans in de ge- van Pat De Smet zijn >te speler had it Van der Speeten dient ineens vermeld voor zijn irtreffelijke verdediging op gevaarlijke Van der Borght, lat deze beperkt bleef tot :chts 7 punten. Scoorden >r Borghmans. De Smet 15, 25|eerlinck 15, Van der Borght Van Ghijsegem 10, Dc 2flcyer 2, Coen 4 cn Van Neck I 27- Hun worpgemiddelde was op 74 cn 14 op 27 vrijwor- n. Bij de leidersploeg scoor- :n Coorcman 2. Troch 4. Van Speeten 11. Cornclis 14, an Stichel 10 cn Mare Steek 0. BBC Cockpit-Zobra hield lgemenc repititie in afwach- an hun confrontatie met 29Jpitslopcr Magnetrol. Hun Jwiliend slachtoffer was Den H^eiaard. dat alleen om zijn irpiay en inzet dient geloofd. uckpit-Zobra startte met een court press, waarmee zij >en Beiaard werkelijk van het terrein speelden. Zulks resul teerde in een 0-14 stand na 6'. yia Dany De Boitselicr werd het zelfs 0-16 na 7'. Op dit igenblik deed Gerrit Troch opgemerkte verschijning >p het veld Hij zette onmid- tllijk de bordjesman aan het »erk. cn scoorde de eerste 8 ieiaardpuntcn. Doch ook dc jebroeders Van den Hauwe lieven met bij dc pakken zit- en zodat de stand na 16' cvo- ueerde naar 8-35. Een voor- reffcliik verdedigende Wim 'ossé kreeg plots ook een aan- 'allende bevlieging, zodat de uststand 12-41 commentaar Overbodig liet. Met Ferre Van len Hauwe op het punt van de egenaanval cn broer Guy van- up afstand praktisch niet mis- icnd kwam Cockpit-Zorba na een 19-63 stand. Ogen- >lik waarop de Cockpit coach Sport: Lefèvre L. 16, Teirlinck E 14. V. D Bossche R. 24. Tembuvser J. 6. Stadtveld P. 13 en Lefevre J. Voor Koszen-St.Antoon Stcursbaut L. 16. Rubbrccht P. 12, Loos L. 16, Renders P. 4, Staels T. 2 en Spaenhoven M. In deze achtste speeldag vielen een paar verrassingen te noteren. In de eerste plaats was er de eerste overwinning van hekkensluiter Coplac, dat bij Callebaut B met 0-4 cijfers ging winnen. Niets liet nochtans dergelijke uitslag vermoeden bij de rust. Dc stand was op dat ogenblik nog steeds blank. Doch 5' na de herneming bracht Van der Massen Coplac op voorsprong. De houtbewerkers gingen door, kregen ofTensief vele kansen en benutten deze dan ook tenvolle. Aan dc 50' kon De Cuyvie de stand opdrijven. Een kwartier kon Callebaut B stand houden, doch viel dan definitief door dc mand. Aan dc 65' scoorde Heymans 0-3 en één minuut voor inrukken verhoogde De Cuyvie tot zware 0-4 cijfers. V %-jg m IiÉ6* Voetbal op een vierkante meter voor het V.V.-Bouw-doel. (per) Uitslagen Resocub - Amylum 5-0 Post - SAF afg VVTTA - Callebaut A 2-1 Callebaut B - Coplac 0-4 Bouw - Somati 0-1 Stand Somati 13, Post Erembodegerr 11, VVTTA 11. Callebaut A 8, Amylum 8. Bouw 7, SAF 7. Rcsocub 4, Coplac 3. Callebaut B 2. A.V.H. .U iflRH i i Dc tweede verrassing kwam er van Rcsocub. Sinds het begin van deze Schaal Hacck kon Resocub het plots niet meer waar maken, hopelijk brengt deze verrrassendc overwinning tegen Amylum de ommekeer. Aan deze wedstrijd ging echter een verhaal vooraf De Amy lum spelers dienden zich voor hun confrontatie om 15 u. aan, daar waar de wedstrijd slechts startte om 17 u. Zoals het een «goede» liefhebber» past. wer den die twee uren onledig ge maakt door hun kelen goed in te oliën voor de komende wed: strijd. Zulks bleek dan tijdens de wedstrijd tenvolle het geval te zijn, met twee uitsluitingen als gevolg. Toch moest Rcso cub tegen hard verweer opkij ken in de eerste helft. Het was slechts in het zicht van de rust dat Bauwens dc thuisploeg kon op voorsprong schieten. Een Amylumspeler ging met het toekennen van dit doelpunt niet akkoord, cn kreeg dc rode kaart onder de neus Het scheelde geen haar of gans de Amylumplocg verliet het ter rein. Doch na rijp beraad tij dens de rust werd beslist ver der te voetballen. Reeds na 5' kon Geert Wijnant de stand opdrijven en aan de 55' maak te Lievens 3-0. Een doelpunt dat weer reactie kreeg bij Amylum. en waarvoor ander maal een speler naar de kleed kamers mocht Numeriek in dc minderheid werd het een zwa re karwei voor de Amylum «helden» om overeind te blij ven in het wcdstrijdeinde. Het waren tenslotte De Gendt en Verhaegcn. die voor Rcsocub dc eindcijfers vastlegden. De topper van dc dag was evenwel VV Bouw tegen leider Somati. Gedurende ruim 45" was Bouw de toonaangevende ploeg, doch onkans verhinderde de openingstreffer. Bij de rust was het nog steeds 0-0. Na een tiental minuten verzwakte het offensief van Bouw. zodat de leidersploeg meer en meer vat kreeg op de wedstrijd. Doch Bouw kende opnieuw pech. toen Adam in de 60" met een kanjer het kruis trof De nor male 70' waren voorbij, maar tot ieders verbazing liet de scheidsrechter voortspelen. ondanks het feit dat er geen dode perioden geweest waren in deze faire partij. Aan de 74' beschermde een Bouw-speler zijn aangezicht, op een keihard schot die zijn richting uit- Alhoewel de kampioenen niet goed speelden was Ternat geen hinderpaal op hun tgeweg (per) Het tweede doelpunt kwam er kollektieve aanval, (per* V.V. Bouw had meer werk met verdedigen dan met aanvallen (per) Orai\je Blauw, dat in zijn wedstrijd tegen Leberg de laatste kans zag om op een gedeelde derde plaats te komen, heeft deze kans niet kunnen waarmaken. Integendeel, Leberg overrom pelde de Aalsterse meisjes als het ware. De acht Lebergdoel- punlcn kwamen van Seghers. die er vier voor haar rekening nam. Maes en Van Malderen elk twee. Ook DVV Gent haalde zware cijfers tegen de rode lantaarn Ladies Hofsta- de, dat ondanks alles op een goed seizoen mag terugblik ken. Meer dan de helft van dc kompetitie traden zij niet vol ledig aan. en toch werd bij de Hofstaadse meisjes steeds een inzet waargenomen, die soms hoger lag dan bij kampioen Hardy. De doelpuntcnmaak- sters voor DVV waren, de twaalfjarige Van der Slijcken. Marina Vcrkippe, tweemaal Christel Coppens en driemaal Hilde Teirlinck Uitslagen Oranje Blauw - Leberg 0-8 D.V.V. Gent - Ladies Hofsta- de 7-0 Kampioen Hardy was vrij. Stand Hardy 25. D.V.V. Gent 19 Leberg 15, Oranje Blauw II Ladies Hofstade 0. A.V.I kwam. Onbcgrijpelijkerwijze aarzelde de ref niet om straf schop te fluiten. De Pucs liet deze gelegenheid niet voorbij gaan om zijn ploeg een gevlei de overwinning te bezorgen. Hierop werd onmiddellijk de wedstrijd afgefloten? Wegens dc overvloedige waterval der laatste dagen was het terrein van Doggen Erembodegem onbespeelbaar, zodat de con frontatie tussen Post Erembo degem en SAF verschoven werd naar een latere datum. Tenslotte was er nog een hels duel tussen VV 11A cn Calle baut A. nipt door de Tele- graafjongens gewonnen met 2- 1Deze Stand was reeds bij de rust bereikt. Na 15' scoorde Cornelis dc openingstreffer voor VV l i A Doch 4' later herstelde Sonck het evenwicht. Aan de 33' was het Dusont. die de eindcijfers vastlegde. Zaterdagnamiddag had op het F.F.R.-terrein een vriendenmatch plaats tussen de personeelsleden van minister Galle tegen deze van minister Ramaeckers. De knalrode Ramaeckers-aanhangers blikten de wit-rode Galle-mannen in met alleszeggende 9-0 cijfers, (per) Peter De Backer (Koszen) en Pascal De Sterck (Cosmos) speelden de finale voor het jeugdkampioenschap golfbiljart, (per)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 19