HARD TEGEN ONZACHT Nationale voetbalkompetitie (X) G.SONCH Lokeren uitgerangeerd „U8 ™r P„„,en dubbeltjer0]lenka„ voor de titel prijsgegeven. Of hoe een --- Preben Larsen: niet meer met de Deense ploeg en boete Haesaert: «Kalf eerst geslacht, en dan opgegeten» De Voorpost - 4.4.1980 - 23 KERfi -fJW UJBM C- 5VHS HUIS COMHAIRE: "wmmf GENT 1M fCME UNI5SÜ-EN-SCH? tucMB i won Wat uitging. jVNS HUIS COMHAIRE mm» GENT OPTIEK EUNI BOUTEN - SCHROEVEN C Lokeren-Standard 0-1 js gele kaarten, broederlijk verdeeld onder de beide impen illustreren duidelijk het klimaat waarin deze, als pper aangekondigde wedstrijd, werd betwist. Zowel jkeren als Standard speelden met het besef dat winst jsoluut noodzakelijk was om overeind te blijven in de fclstrijd. Met deze gedachte in het achterhoofd, werd er p in het begin hard tegenaan gegaan. De man aan het trebord bleef tijdens een gelijkopgaande eerste helft trkloos. Na de rust kreeg een frisser Standard meer en ter greep op de wedstrijd. ït sloeg toe in de 64ste minuut met een logische treffer n de jonge Limburger Vandersmissen. Lokeren, eens zo perieur op eigen veld, bleek niet meer in staat een vuist imaken. tt miste de afspraak met de wedstrijd van de laatste kans ^kan nu wel alle titelkansen vergeten. ids kort na de middag idigde de eerste Stan- l-aanhang zich aan in Lokerse regionen. Naar- ite het voetbaluur nader- j, leek het er zelfs op dat h deel van het rode leger js neergestreken in de iknamstraat. De helft ;enn het aantal toeschou wers droeg roodwitte kleu- „np. Bij Lokeren was So- die sukkelt met een van de legerdoelman, die met de vuist reageerde. Van Langenhove bleef zon der reaktie bij dit incident. Lokeren dat in het verle den wel de nodige lessen had getrokken om niet konstant in het offensief te gaan, counterde gevat. Schoten van Lubanski en Larsen werden door Preud- 'homme gestopt. Door vol doende mankracht achter aan te houden verhinderde de thuisploeg dat Standard echt gevaarlijk werd. Ingels hield aan een tackle op Plessers geel over. Even la ren gaven twee ploegmaats uit de nationale ploeg hun ontevredenheid te kennen. De aanwezige nationale coach Guy Thijs keek met lede ogen toe. Gerets kreeg even later dan toch, waar hij reeds eerder had om gevraagd. Een nieuwe overtreding op de uitste kend gestarte Mommens, bracht ook hem geel op. Nog net voor men aan rus ten toe was, werd de vuur rode haan in de Waalse spionkop even bleek van kleur. De mee opgerukte Dalving ging op rechts een SP' Jtsteking aan de meniscus Lubanski poogt voorbij Garot te geraken. (Lokeren-Slandard 0-1). (dm) j bij. Hij werd in de j^jsisopstelling vervangen s jJor Ingels. Standard op- keitrc*e voor een aanvanke- jjk behoudende opstelling jgni verkoos daarom de kerkse marathonloper evepal boven Graf, die van- heti de bank mocht toezien. er jn optie die later zijn de- eer)ijkheid zou bewijzen. ft begon goed voor Loke- iHmP- 'n de eerste minuut jrd na een aktie van Lu- iski op rechts een eerste die vooral in het centrum ter haalde Garot voor de vlotte kombinatie aan met •gelijkheid gekreëerd goed gesloten was en erg tweede maal de hakbijl bo- Lubanski, wat resulteerde ir Larsen. Zijn schot stevig aandeed. Gerets, die ven. Dit keer was de uitste- in een voorzet. Een laag frd evenwel door Poel ge- zich voordien reeds had la- kend opgerukte Verbrug- uitvallende Preud homme lN bkkeerd. In de 5de mi- ten opmerken door enkele gen het slachtoffer. Twee- kon een zeker doelpunt van jut werd Lokeren nog- minder sportieve tussen- maal en bijgevolg rood zou Larsen voorkomen. Gelij- »als gevaarlijk toen komsten, kon zich dan toch het logische resultaat ge- ke kansen en gelijke stand bmmens op een sublieme eens positief tonen. In de weest zijn. Van Langenho- bij de rust. ■^nicr bediend door Lu- 20ste minuut trok hij na ve, de laatste weken niet riski, naar doel oprukte, een oprukken langs de meer in vorm, deed de logi- met Vandersmissen irot ging er evenwel met flank voor tot bij Edstrom. ca evenwel geweld aan en grove borstel tegenaan De IJslander nam in één achtte een vrijschop vol- De koffie had de Luike- zou de anderen stimule- tijd over maar de bal ging doende voor een dergelijk naars blijkbaar gunstig ge il in de toekomst hetzelf- nipt naast. Aan de overzij- vergrijp. Opnieuw werd de inspireerd. De betere ak te doen. Het eerste geel de was het Larsen die zich sfeer verhit met Gerets als hes in de aanvang van de frd dan ook terecht in eens te meer te buiten ging. betwiste figuur. Eerst pak- tweede speelhelft gingen |n richting gewaaid. Lo- Toen Preud'homme de bal te hij Larsen aan, met een telkens naar de rood-wit- iren was wel erg veel in stevig in de armen knelde, heftige reaktie van René ten. Edstrom trapte een fibezit, maar stuitte op trapte de Deen zonder eni- Verheyen tot gevolg. Met vrijschop op de buitenkant n Standard-verdeijiging ge reden tegen het been wederzijdse obscene geba- van de paal. (Jok Wellens 6 en Plessers waren gevaar lijk, telkens na gezamenlijk bezoekende aanvallen. Larsen ontsnapte er reeds eSrder aan, maar na zijn zoveelste onstuimige aktie trakteerde een moegeterg- de Van Langenhove de Lo kerse aanvaller dan toch op geel. Een sanktie die nie mand verwonderde, maar veel te laat kwam. Hij ver pestte reeds te lange tijd zijn eigen spel. maar ook dat van de medemaats. Wil zijn Deense «Gouden Schoen» in de toekomst nog blinken, zal hij moeten leren niet alleen tegen de tegenstanders te vechten, maar ook tegen zichzelf. Wellens, die na een onschuldig kopduel met Dalving gewond werd aan het hoofd, zou vervangen worden door Riedl. De Oostenrijker zou slechts 120 sekonden op het veld staan als hij Vandersmissen kon bedienen. Deze voerde in de grote rechthoek nog een schijnbeweging uit om Ingels te misleiden en trap te vervolgens rustig de logi sche voorsprong op het bord (0-1). Lokeren kon niet terug slaan en het was integen deel Standard dat met meer flegma en vertrouwen de wedstrijd bleef domineren. De vijfde en zesde ge(e kaart werden respektieve- lijk getoond aan Renguin en aan Be». Trainer Hae- saert voerde in de 80ste minuut nog een wanhoops poging uit door twee frisse aanvallers in te brengen. Verheyen, op eigen vraag en Larsen, werkelijk bene- denmaats werden vervan gen door Gudjohnsen en Cornelissen. Het zou ech ter Standard nog zijn dat het gevaarlijkst was en hiermee zijn meesterschap in de tweede wedstrijdhelft onderstreepte. Onal, die zo ondertussen de eindmeet van zijn marathon in zicht kreeg, dook nog tweemaal alleen voor Hoogenboom op. Tweemaal bleek de Lo kerse doelman betrouw baar. In de slotminuut trof de Turk dan toch nog de paal, ook Vandersmissen die mocht hernemen, trof het doelhout. Verdiende overwihning voor de Luikenaars, die nu een stevige optie nemen op de titel, tegen de herfst- kampioenen die verder in de rangschikking weg zakken. Robert COREMANS De ploegen: SC Lokeren: Hoogenbo om, Ingels, Verbruggen, De Schrijver, Dalving, Verheyen, Lubanski, Mommens, Dardenne, Be», Larsen. Standard Luik: Preud 'homme, Gerets, Renquin, Garot, Poel, Vandersmis sen, Wellens, Plessers, Edstrom, Sigurvinson, Onal. Vervangingen: 62' Wellens door Riedl, 80' Verheyen en Larsen door Cornelissen en Gudjohnsen. Doelpunt: 64' Vandersmis sen (0-1). Gele kaarten: Ingels, Lar sen en Be» (Lokeren), Ga rot, Renquin en Gerets (Standard). Gerets brak gevaarlijk uit en trekt de bal voor de kooi van Hoogenboom (Lokeren-Standard 0-1). (dm) u sprong kunnen worden J nT R. COREMANS van geen kleintje vervaard, toont nog maar eens wat gevaar (letterlijk dan) (Lokeren-Standard 0-1). (dm) Het 10-jarig bestaan van de fusieklub zal niet kunnen worden bekroond met een landstitel. De ploeg, die na het afsluiten van de heen ronde vier punten voor sprong overhield op zjjn naaste achtervolger is mo menteel teruggevallen tot op een, met Anderlecht ge deelde, vierde plaats en telt reeds vijf punten achter stand op leider Klub Brug ge. Ook het. van by de aanvang van het seizoen, vooropgezette perspektief op Europees voetbal schynt momenteel zelfs geen zeker heid meer te zjjn. Lierse, dat in gunstige zin blijft verrassen, is immers reeds tot op vier punten van de Waaslanders genaderd. Met onder andere nog een Lierse-Lokeren op het pro gramma op 19 april blijft nog alles mogelijk. Op Dak- nam weet men nu immers !-:v- nmens wordt professioneelneergelegd door Garot. Ook dat is de jongste tijd schering en inslag in ons voetbal. Er den veel te weinig rode kaarten getrokken, zelfs door onze toprefs (Lokeren-Standard 0-1). (dm) De man die het zondag eens te meer had verkorven bij de Lokerse aanhang, werd dinsdagnamiddag in aanwezigheid van manager De Rijcker en de beide oefenmeesters op het matje geroepen. Nadat hij reeds tijdens de oefenpartij tegen Doornik de belhamel had uitgehangen, en de daarop volgende financiële boete niet mocht helpen, werd hij opnieuw gehoord. Manager De Rijcker: Het is al bij al een positief onderhoud geworden, maar nu moet Preben bewij zen dat hij zijn goede voornemens ook in de praktijk kan omzetten. Als sanktie voor hetgeen hem werd aangewreven hebben wij gemeend hem verder geen toelating meer te kunnen geven om nog vriendschap pelijke wedstrijden met de Deense nationale ploeg te mogen betwisten. Ook werd hem een zware financi ële boete opgelegd. Wij zijn evenwel niet gebaat met rancuneus gedrag en bereid om in de toekomst opnieuw met hem op een positieve manier te gaan samenwerken. De beide partijen zullen er wel bij varen». R.C. Met deze (slacht)zin gaf oefenmeester Haesaert na afloop van de wedstrijd tegen Standard uiting aan zijn ongenoegen. Een ontevredenheid die vooral werd ingegeven door een dubbel aspekt. Enerzijds het harde optreden en de systematische intimidatie van de Standard-spelers en anderzijds het falen van de man die zich nu stilaan opwerkt als het Lokerse enfant terrible». "Het is een ramp voor de andere jongens, want die hebben formidabel hun best gedaan. Maar om tegen Standard te winnen moet je met 11 zijn en dat was bij ons zeker niet het geval. Ook het Luiks intimidatievoetbal kreeg even een lelijke veeg uit de pan. "De manier waarop de Luikenaars er van in het begin reeds tegenaan gingen doet denken aan een kalf dat eerst wordt geslacht om het daarna te kunnen opeten. Zowel Mommens als Bett werden direkt hardnekkig en foutief aangepakt en konden nadien nog slechts op halve krachten verder spelen. Telkens iemand ook maar dreigde gevaarlijk te worden, werd hij systematisch onderuit gehaald. Dat heeft niets meer met een professionele aanpak te maken.» Ook manager De Rijcker stond zijn trainer bij en was niet mals voor een teleurstellende Larsen: Wij zullen verplicht zijn om tegen Preben maatregelen te treffen. Een dergelijk gebrek aan inzet en discipline is niet langer meer te dulden. Hij brengt zelf zijn vriendschappelijke wedstrijden met de Deense natio nale ploeg in het gedrang. Uiteindelijk zijn wij het die hem betalen en dan is het niet meer dan logisch dat hij voor ons presteert. Doet hij dat niet, dan moet hij de gevolgen maar dragen.» R. COREMANS

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 23