TRIESTIG Zoutloos... Als winnen volstaat... flarc Bonte nist strafschop -- niSïïUMr -- Kampioenen te sterk! ALLEEN DEGRADATIE STRIJD ROEIT NOG DISCCTGAL Nationaal voetbal Kijk op 1e Pro De Voorpost - 4.4.1980 - 25 is >M776J4 I ■iwiSCHELDE KWtUJBTr e6 M*H«E C Doornik - Eendracht Zele 4-0 V.W. Hamme - S.K. Aalst 2-0 B de wedstrijd kwam echts één woord uit de bnd van een bestuurs- «triestig» en deze ge- pedsgesteltenis maken b tot de onze. Vooral de anier waarop de Een- pchters in de Vijftoren- ede in verdrukking wer- in gespeeld door een rmatie die de Zeienaars nper één plaats vooraf ng in de klassering Irak boekdelen. Natuur- k zijn er verzachtende nstandigheden want od-zwarten dienden et een totaal gehaven- i ploeg de verplaatsing ondernemen. In het irleden zat meestal de irrassing in een derge- samenstelling, om- het geheel dan vocht een leeuwenformatie, was nu bepaald niet geval, want de mees- |spelers liepen als tam- lammeren op de itbalweide. nbrecht en De Ferrerre testen een gele straf- idag uitzitten, Maes in inin geraakt met het stuur wegens een boe van 500 fr., die het stuur hem oplegde we- Kns zijn gedrag in de iendschappelijke wed- jijd tegen RC Gent zat de bank. Jacobs en jffaeykens zijn twee jtÉttunpilaren met wier de- Hntieve afwezigheid een- gjer zich reeds verzoend flfeft, De Brabander en ^eman liepen breuken ,rt (j die hen onbeschik- jar houden. i leiding vond het 11 odzakelijk Cooreman iar de backplaats te A j Bngen, terwijl de meest Jhïelijke oplossing erin ÏJ®tond Hulders die ;T4eger reeds als verde- ^aer optrad de plaats in •it defensieve komparti- Bènt te doen innemen en Wilde als voorstopper te spelen. Toch kan £p een zekere tegenslag 0Mbproken worden. Im- Jrs, Hulders werd in de te min. redelijk zwaar gepakt en bleef ge- >tst liggen, de spellei- liet Droulez doorspe- en zijn inzenden werd Begein omgezet, bleek verder dat de elukkige Hulders er zijn eerste langdurig itel andermaal nogal aan toe is. Bmmiddellijk na de her- feiting werd De Decker plestraft toen hij op paekschop op de lijn p4ef staan en Begein ^hder veel tegenstand Nimmer twee tegen de tten duwde. -Nikdit ogenblik af was Ie nergens meer en ge- tkig kon De Decker de "akeling tot de slotfase Rijken, maar alsdan hoten Debaissieux en Begein Zele de zwaarste nederlaag van het sei zoen in de schoenen. Het was bedroevend te moe ten aankijken hoe som mige akteurs als toeris ten op het voetbalveld stonden en geen de min ste inspanning wilden le veren om het tij te doen keren. Volgende ploeg trad op: De Decker, Cooreman, Gossens, Coles, Van de Cauter, Hulders (46 min. Maes), De Wilde, Van Wambeke, Abbeel, Chris- tiaens en Kesteleyn (in vallers Johan De Wilde en Vernimmen). Opgelet. De redding, die in begin februari met een 5-1 zege tegen Marcienne een cer titude scheen, komt be paald op de helling te staan, want Geel verloor in de 9 laatste ontmoetin gen slechts één keer en dan nog ongelukkig te gen leider Oudenaarde. Het wil zeggen dat indien de bedreigde formatie uit de Kempen al haar wed strijden (nog thuis tegen Lede en V.G. Oostende en op verplaatsing naar Izegem en Zele) wint en de Eendrachters alles verliezen zich een voet balmirakel ten nadele van de rood-zwarten zou kunnen voltrekken. Het is natuurlijk de zaken langs de meest pessimistische kant bekijken, maar zelfs dirigenten, die in het ver leden nooit de oren lieten hangen, gaven hun formatie na een prestatie met een dergelijke men taliteit nog weinig kans om de twee nodige pun ten te veroveren. Dit kan herleid worden tot één punt indien op 20 april tegen Geel wordt gelijk gespeeld. Ondertussen hopen we dat de zaken vroeger een oplossing krijgen, maar op Paaszondag moet Ze le tegen Herentals opge treden worden, dat in koers blijft voor de titel. B. G. Geerinck (E. Zele) zwaar gewond Tijdens de wedstrijd van de reserven E. Zele - Doornik werd doelman Gerard Geerinck naar de plaatselijke kliniek over gebracht. Deze keeper werd aan het hoofd ge troffen en liep een zware hoofdwonde (het oor was lelijk toegetakeld) en een hersenschudding op. We wensen deze keeper een spoedig en geheel herstel. B. De wedstrijd tussen kop (V.W.) en staart (S.K.) scheerde bepaald geen ho ge toppen. Wie spektakel had verwacht kwam in zijn verwachtingen bedrogen uit, en wellicht waren deze keer degenen die thuis de Ronde van Vlaanderen aan hun televisietoestel hadden gevolgd de gelukkigsten. Hamme toonde niet wat men er doorgaans van ge woon is. Anderzijds boden de veroordeelde bezoekers een sterkere repliek dan verwacht. Weliswaar ken den de lokalen in de eerste twintig minuten tegenslag ze was wel dat geen enkele bezoekende verdediger reageerde of een poging ondernam om Schuddinck het scoren te beletten. Wie dacht dat van dan af de Wuitens gelanceerd waren, moest vlug zijn mening her zien. Het tempo zakte zien derogen. De bezoekers zet ten de buitsnspelval op en heel wat Hammenaars lie ten zich vangen. Bovendien was het opvallend dat heel wat lokale akteurs persoon lijke nummertjes opvoer den, wat in geen enkel op zicht het kollektieve spel ten goede kwam. Buiten de Van sprekende wapenfei ten was er nadien geen sprake meer, Aalst verde digde zich met de middelen waarover het beschikte en bij de Wuitens was nie mand in staat om het spel een andere wending te ge ven. Beide ploegen weten na deze negentwintigste speeldag waar ze aan toe zijn. Voor Hamme is de kans op de titel verspeeld door het feit dat Dender- houtem op eigen veld Den- dermonde aftroefde en meteen de feestvlaggen kon laten wapperen. S.K. Aalst heeft zich met de rea- u/ uuuu TTÊBÊZ® ALGAS KONVEKTOREH - GASHAARDEN Eddy De Malsche komt gevaarlijk opzetten, doch de onzichtbare Meersman zet de situatie recht (Hamme-SK Aalst 2-0). (wvc) achter de rug. Bovendien liet trainer Van Poelvoorde ons halfweg de kompetitie in de steek op een ogenblik dat we veertien punten tel den. Onze ploeg is jong, zeer jong zelfs. Willen we volgend jaar een beter fi guur slaan dan moeten we enige versterking aantrek ken. Iemand met routine hebben we nodig. Een diri gent die de jongere spelers bovendien meer vertrou wen moet inboezemen. Dan kunnen we weer resul taten behalen. In de kop groep eindigen is volgend seizoen zeker ons streef doel.» Sponsor Achiel De Mey over «zijn» V.W. Hamme; «Het werd voor ons de minst goede wedstrijd in deze kompetitie. Deson danks werd het een ver diende zege, daarbij reke ning houdende met het feit dat we in de eerste helft wel enige tegenslag kenden bij het besluiten. Onze ploeg is duidelijk sterker dan S.K. Aalst, maar die hebben me vandaag wel degelijk ver rast in de aangename zin. Ze boden een sterkere re pliek waaraan wellicht nie mand bij ons zich had ver wacht» aldus de h. De Mey. V.W. Hamme: Daniel De Paepe, Omer Van Praet, Eric Boone, Dirk Verbus tel, Mare De Malsche (46e min. Ronny De Beule), Luc Schuddinck, Dirk Van Buyten, Paul Vermeire, Marc Peysmans, Eddy De Malsche, Rudy Maes. S.K. Aalst: Guy Meers man, Frank Duwez, Rufin Van den Eynde, Arnold Van Cauteren, Ludwig Bellon, Tony Alloo, Raf Schelpe, Dirk Vervecken, Hugo Verbestel, Eddy Van Lierde, Francois De Stercke. E.D.M. Meersman kreeg het harde schot van Peysman niet onder kontrole en de bijdehundse Rudi Maes maakt er 2-0 van Hamme-SK Aalst 2-0) (wvc) toen eerst een knal van Luc hogergenoemde Schuddinck keihard tegen de paal te pletter sloeg en enkele minuten later een poging van Rudy Maes eenzelfde lot onderging. kansen, werd voor de rest van die eerste helft doelman Meersman nog zelden ver ontrust. Kortom, het draai de vierkant bij de lokalen. Voordien had de Aalsterse Na de kampwisseling zag doelman Guy Meersman al het er aanvankelijk naar uit eens al zijn talenten ge- dat er meer vaart zou ko- toond toen hij een schot men in het lokale elftal. Na van Rudy Maes in extremis zes minuten kwam een stopte. Tussendoor kwam tweede doelpunt tot stand, dan wel het eerste lokale Mare Peysman vuurde in doelpunt tot stand. Dat was de richting van het Aalster omstreeks de tiende mi- se doel waar Guy Meers- nuut. Middenvelder Paul man de bal onvoldoende Vermeir had mooi voorbe- onder kontrole kreeg. Ru- reidend werk geleverd, dy Maes was echter bij de «telefoneerde» de bal naar zaak en deed meteen zijn Schuddinck die van zijn reputatie van scherpschut- Aalsterse belagers blijk- ter nog wat meer eer aan. baar de vrije teugel kreeg Maar ook na dat tweede om met succes af te druk- doelpunt begon de Hamse ken. Opvallend bij deze fa- motor alweer te sputteren. liteit van de degradatie ver zoend. Het liet op Hamme een betere indruk dan ver wacht. Bovendien beschikt het over heel wat jeugdige spelers die zich mits wat meer ervaring in de toe komst heel nuttig kunnen maken. Opvallend bij de jongste verrichting was de prestatie van middenvelder Raf Schelpe, ontegenspre kelijk de uitblinker in de Aalsterse ploeg. Clubleider Willy Cheretté was ondanks de nederlaag en de degradatie geen onte vreden man: «We hebben een sterk elftal een flinke repliek gegeven» aldus de Aalsterse clubleider na af loop van de ontmoeting. «We hebben een seizoen van ^enorme tegenslagen Zo kanjerde Luc Schuddinck de bal voorbij keeper Guy Meersman (Hamme-SK Aalst 2- 0). (wvc) SK Lebbeke - Boelare 2-0 imzeke - Evergem 0-1 tianks een knappe lede helft heeft Kem- e toch het onderspit «ten delven tegen een Inig overtuigend Ever- ti Center. In de eerste ft waren er langs bei- zijden bitter weinig isen al had thuisspeler Handt wel een doel- it aan de voet, doch Ben prachtige solo het er tegen de lat aankeil- Verder waren er geen •menswaardige kan- i en ging de rust met I logische 0-0 stand in. de herneming zou nzeke overtuigend het ilbeeld naar zich toe- tken. En toch zouden bezoekers op voor- bng komen wanneer Visscher een vrij- bp, met medewerking i doelman Rodrigo, h over de doellijn Bg. Kemzeke probeer- terug te slaan doch de onkans. Zeker fineer Mare Bonte een Ifschop mocht trap- (de eerste voor Kem- B dit seizoen), na fout de doorgebroken Emans. De Evergem-por- tier tikte de bal evenwel uit zijn doelvlak. Maarten van der Staal kende ook al geen geluk wanneer hij zijn kopbal op de doellijn zag gekeerd. Hoe de thuisploeg de gelijkma ker ook achterna zat die kwam er vooralsnog niet. Ei zo na dan toch maar weer werd de kopbal van Van der Staal van de doellijn gekeerd. We wa ren toen reeds in de slot minuut. Eindstand 0-1. Kemzeke dient nu nog tweemaal aan te treden. Nu zondag (zonder Yse- wijn, Ongena die zondag gekwetst geraakte en met de rechterwijsvinger voor een tiental dagen in het gips steekt, en de ju niores Stremersch, Heyn- derickx en Samson die aantreden in een paastor- nooi te Haasdonk) op ver plaatsing naar SK Aalst en de week nadien aan huis tegen SK Kieldrecht in de return om de Waas- landse beker. UN. «Winnen tegen Boelare» luidde de opracht van de Konkelgoedploeg de voorbije zondag. Dit heb ben de blauw-witten ook gedaan en ^uiteindelijk zou men hiermede te Lebbeke ruimschoots moeten tevreden zijn. Niettemin heeft de aan hang zich blauw ge ërgerd aan het feit dat er precies geteld twaalf open doelkansen nodig waren om naar een uit eindelijke 2-0 zege te kun nen klimmen. Er was zelfs nog enige meeval mee gemoeid. Zo verkeek de bezoekende doelman zich reeds na drie minuten op een in zenden van De Waege- neer, wat De Feyter de gelegenheid gaf zonder tegenstand binnen te koppen zij het dan nog via de zijstaak. Met Lebbeke het meest bij de bal ging het naar de rust toe. Van den Broeck werd in zijn ren naar een mogelijks twee de lokaal doelpunt ge remd door Duthrez die hiervoor geel kreeg, maar hiernaast werden toch meerdere doelrijpe kansen onbegrijpelijk verkwanseld. Delsin en vooral Van den Broeck zouden zich hierin, en dan vooral na rust, tot specialisten opwerpen. Toch kwam nog vóór de koffie een méér dan veili ge 2-0 stand op het bord. Precies op de 44e min. plaatste Van Dessel een kopbal tegen het doel- hout en Delsin duwde de terugkaatsende bal voor bij de Boelaarse doelman. In de tweede helft viel nog nauwelijks iets te be leven. Boelare dat blijk baar met een flink ver jongde ploeg naar Lebbe ke was gekomen, zag er geen graten in dat Van den Broeck en Delsin rus tig konden doorgaan. Dat het bij een 2-0 stand bleef, is enkel en alleen te wijten aan de onkunde die de Lebbeekse spitsen bij de geboden kansen demonstreerden hierme de erg gelukkig is ge weest, durven we betwij felen maar de opdracht werd uitgevoerd. SK Leb beke won van Boelare en zulks wordt met twee goudpunten gekredi- teerd. Uiteraard volstaat dat nog niet om over ze kerheid inzake het be houd in eerste provincia le te kunnen spreken, zo dat de verplaatsing naar Lokerse met een meer dan kloppend hart wordt gemaakt. Op het Konkel- goed rekent men op een ruggesteuntje van K.A.V. Dendermonde, tot vóór enkele weken zelf uiterst bedreigd en thans mis schien wel scherprechter tussen buur SK Lebbeke en Standard Dender leeuw dat op bezoek komt. Voor de toch niet te onderschatten uitwed strijd bij Lokerse zal SK Lebbeke het alvast die nen te rooien zonder Bouchalem, die zich in de wedstrijd tegen Boelare kwetste. Het uitvallen van Bouchelem had trou wens tot gevolg dat te gen Boelare ook het mid denveld sterk terugviel. Bijgevolg wel een handi cap voor blauwwit dat bovendien ook De Feyter zal dienen te missen we gens zes gele punten. Van Langenhove is tegen Lokerse opnieuw witge wassen. In het vooruitzicht van deze zo belangrijke voet balzondag kan worden gesteld dat SK Lebbeke toch wel kans maakt op een nieuw rekord inzake het verzamelen van gele en rode kaarten. Of men daarmee evenwel geluk kig is op het Konkelgoed is een ander paar mouwen. Hoe dan ook, met meer dan gewone spanning wacht de laatste voetbal zondag af. E.D.M. V. Denderhoutem - KAV Dendermonde 3-0 «We zijn op het ogenblik de sterkste ploeg in de reeks» hoorden we enke le weken geleden nog een Dendermonds' be stuurslid zeggen. De lei ders uit Denderhoutem hebben deze bewering met duidelijke taal tegen gesproken. Erg veel pu bliek te Denderhoutem, want bij winst stond er niets meer in de weg voor een kampioenenvie ring. Met twee overwin ningen meer dan VW Hamme was de strijd ge streden. Het openingskwartier werd door een sterke thuisploeg beheerst. De bezoekende doelman Heyvaert was echter een erg moeilijke tegenstre ver en haalde werkelijk alle gevaar uit de plaatse lijke overrompeling. Op het kwartier moest hij dan toch knielen op een schot van Van Impe die nadien trouwens ook de andere plaatselijke doel punten voor zijn rekening zou nemen. Na het openingsdoelpunt kwam Dendermonde wat meer in de wedstrijd doch slaagde er zelden in gevaarlijk te zijn. Na de pauze ging de plaatselijke hegemonie verder. De paars-blau- wen kregen het erg zwaar te verduren, doch aarzel den ook nooit de tegen aanval op te zetten. Suc ces had dit echter niet. Rond het uur plaatste Van Impe met een prach tig schot de 2-0 op het bord. Even voor het ein de was een strafschop aanleiding tot de derde treffer voor Denderhou tem dat verdiend won. (gdp) Drie doelpunten van Dirk Van Impe zetten KAV Dendermonde op weg naar een afgetekende neder laag. Meteen finishte Denderhoutem als nummer één. Een wonderbare klub toch, dat Verbroedering Denderhoutem: de ene titel na de andere werd in de wacht gesleept. We zouden de kampioenen felicite ren, doch dat zou een beetje 'voorbarig kunnen zijn: er liepen in Brussel klachten tegen deze klub binnen en het blijft raden naar het vonnis dat de vroede heren volgende week vellen. Waf zal beslist worden, kan onmogelijk voorspeld. Wél vinden ur het hoogst eigenaardig dat de «bond» pas na het einde van de kompetitie alles op een rijtje zet. Een vingerwijzing in een bepaalde richting? Hamme eindigt als nummer twee. Blauwzwart was het homogeenste team en was één van de weinige ploegen die kampioenDenderhoutem in eigen stadion klopte. En hoe: de roodzwarten werden die keer letterlijk weggespeeld en belachelijk gemaakt. Het kan een troost zijn dat de bijeengevoetbalde punten het resultaat zijn van sportieve prestaties. Of Hamme alsnog naar Vierde Nationale kan. dient afgewacht. Eerst en vooral is het met spanning uitkijken naar het verdikt in de zaak Denderhou tem» en voorts kan een eventuele fusie in hogerede deur openzetten. Zondag zag SK Aalst in Hamme de laatste illusies in rook opgaan. De wuitens speelden lang niet denderend. Integendeel zelfs. Een vroeg doel punt van Luc Schuddinck wiegde iedereen in slaap. De meesten voerden af en toe een nummertje op, maar dat bracht weinig zoden aan de dijk. Toen Guy Meersman een keihard schot van Peysman niet onder kontrole kreeg, tikte Rud' Maes binnen. Daarmee was het pleit beslecht want de onmachtige bezoekers mochten nog een halve eeuw spelen: scoren zat er voor hen gewoon niet in. De score had hoger kunnen oplopen: de Aalstenaars werden in de eerste time een paar keer door het doelhout gered. SK Lebbeke zette een stap in de goeie richting. Het won met 2-0 tegen Boelare dat duidelijk geen brood meer ziet in deze kompetitie. Nog voor de pauze stond de 2-0 op het bord. De discipelen van trainer Mertens hebben momenteel één puntje voorsprong op Standaard Denderleeuw, dat niet voorbij Lokerse kon en met een l-l eindscore naar de kleedkamers moest. KA V Dendermonde en Lokerse beslissen over het lot van Standaard Denderleeuw en SK Lebbeke. Paars blauw neemt het thuis tegen de leeuwkes op en is niet van plan cadeautjes rond te strooien. De jongens van Antoine De Nul ontmoeten thuis de voetballers van het Konkelgoed. Dat Lokerse een en ander niet als een formaliteit beschouwt, bewijst de draw van vorige zondag.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 25