Het resultaat van verstandhouding en kundig management 7* R.A.C. ===^Br A man for all seasons De Voorpost - 4.4.1980 - 27 Jpt zijn ganse frière gelijk rr 1 de ploeg die ionen wedstrijden) Eddy Pee- opgemerkt door ters, Eddy Roelandt, Al- bestuursleden van de bert Verstraeten, Freddy plaatselijke klub. Hem Van Britsom, Robert werd onmiddellijk een Robbrecht, Honoré aansluitingskaart aan- Raemdonck, Luk De geboden. Hij was zestien Jonghe en Guy Lannoye. toen hij al in de kern Gemakkelijke titel... Excelsior heeft dus niet tot in 1984 moeten wach ten om een nieuwe titel opgenomen werd en zijn debuut in het eerste elftal maakte, dat zonder dat hij de jeugdelftallen doorlopen had. Een zijn ze dan, alle Excelsior-spelers die meebouwden aan het suksesrijk seizoen 1979- gaat momenteel uitstekend met de groot-Sint- voetbalteams. Het is zelfs best mogelijk dat minder dan drie klubs anno 1980 promoveren. deli)ogk°njunktuur of louter toeval? We kunnen dit zo maar affirmeren. Wél heeft de vernieuwde it dnpak van het Excelsior-bestuur degelijke vruch- n afgeworpen. Wie het reilen en zeilen daar aan de /.V^istraat zowat een beetje kent, moet - en dat kan ■Moeilijk anders - zijn instemming betuigen met de él verworven in de derde provinciale, hnt, waar vind je nog een ploeg die geleid wordt k>r «eenvoudige» mensen. iren waarmee je nog «doordeweeks» praten kunt. »en hoogvliegers die bij voorbaat zaken voorop- lit cellen die niet kunnen waargemaakt worden, maar r del overdachte handelingen en een beetje kapitaal rovfi precies dat te bereiken wat je je hebt orgesteld. F.| m teil] weg te kapen. Voorzitter glansperiode lag voor de Goossens: «Dit seizoen boeg. Het seizoen 1953- was de spanning er al 1954 betekende voor vrijvlug uit. Als je negen hem een eerste kam- punten voorstaat met pioenstitel. nog een wedstrijd achter Zijn ploeggenoten: Toi- op de rechtstreekse kon- ne Rogiers, Bert Van kurrenten, speel je uite- Spitael, Jozef De Rud- raard met een gerust der, Vlaeminck, Roger geweten. Maar markant joos, Frans Goossens, is dat onze spelers er Georges De Klippeleir, steeds een erezaak van Florent Van Daele, André hebben gemaakt te win- Dauwe en Charles De ^jorzitter lljis (in éppe» rzitter Jozef Goos- Met de regelmaat van de wandeling een klok klom Excelsior ppe» genoemd) is telkens hogerop, Van yjecht fier. Overigens degradaties kreeg men hij nu al jaar runt. Aan de kant heb je dan De Man, de mana- die na zijn ervaringen Sportkring Sint-Ni voetbal- ook wel zijn deel maar et deze daar denkt men nu niet aan precies in het jaar dat men opnieuw kam pioen speelt. Laten we de zaken dus positief bekijken. We gaan even terug de tijd in om te het liever in lagere stellen dat Excelsior na zoeken wil, met het seizoen 1953-1954 gekende gevolg van- van de vierde afdeling (is nu bevordering) promo- Het behalen van een titel is steeds de proloog tot een knalfuif. ag veerde naar derde klas se. Een evenement. In dat kampioenenteam speelde toen het geken de broederpaar Jozef en Frans Goossens. Sinds dien zijn beiden onaf scheidelijk verbonden met de klub, zij het niet yent De Wolf, 84, trad als knaap in dienst aan de Heistraat. Hij is nog niet van plan I meer dan 50-jarige Excelsior-carrière af te sluiten, (ag) Organigram bestuur R.A.C.E. Erevoorzitter en manager: Rudy De Man 'oorzitter: Jozef Goossens Ondervoorzitter: Marcel Poppe >ekretaris: Luc Poppe penningmeester: Jozef Mariman 'erreinafgevaardigde: Frans De Cock ferzorging: Mare De Schinkel Sponsor: Karei Van Ranst (Lada) Public relations: José Cools n SestuursledenEdgard Heyninck, Edward De ?n Sutter, Emiel Foubert, Florent De Wolf fl_ Trainer: Hugo Braem en Guido Bressinck n ,jc Jeugdkomitee Voorzitster: mevr. Foubert e- Sekretaris: Eddy Dingenen ie 'enningmeester: Frans Goossens d- .edenGoossens, De Langhe, Fisher, Van m )aele (Roger en Roland) Vercauteren en De longhe. 'et 'rainers: Noèl De Langhe, Roger Van Daele, ■,l' Poland Van Daele ,e Uubdokter: Marnix Kockelbergh en De kampioenen losman, De Breucker, Van Puyvelde, De Vinter, Van der Aa, Vereecken, Meul, Goossens, De Mets, Van der Linden en Van loyen. altijd op hetzelfde niveau want na de spelerscarriè re wenkte voor beiden een plaats in de be- stuurskern. Logisch als je weet dat beiden totaal met de klub vergroeid waren. We pluizen de archieven erop na en merken dat een Sint-Niklase klub zowat om de tien jaar een titel meegraait. Ex celsior in 1954, Sport kring in 1964 (naar twee de) en Excelsior in 1974 opnieuw. Men schreef toen: «Moet er nu tel kens 10 jaar gewacht worden om een klub een titel te zien behalen. Dus tot 1984?...,, José Van Hoecke vertrouwde dat zes jaar geleden toe aan het papier. De kampioenen van toen warenFreddy Water schoot, Mark van den Bossche, Freddy Van Geystelen, Guido Smet, William De Prijcker (ka- meersch en Jozef Goos sens. In die korte tijd spanne werden ze in feite alle drie... voorzit ter maar uiteindelijk haalde laatstgenoemde het pleit. Nieuwjaarswens «Met nieuwjaar», zegt voorzitter Goossens, «kon je al merken dat we over het beste elftal van de derde provinciale be schikten. We speelden goed voetbal en de sa menhorigheid tussen de spelers was gewoon markant. Neem daarbij het management van ere voorzitter Rudy De Man en je moet wel in de roos schieten. Bovendien hadden we voor de spe lers een uniek betalings systeem uitgedokterd. Ons devies was en is: de spelers doen hun best, Manager en erevoorzitter van Excelsior Sint-Niklaas: het bestuur dan ook. Die Rudy De Man. (ag) wisselwerking maakte Excelsior-voorzitter Jozef Goossens. (ag) nen. Met zulke inge- Coster (speler-trainer), steldheid kan je dan Naar het einde van zijn bergen verzetten. In 1974 carrière toe, wordt hij ging het heel wat moei- voor één seizoen afge- lijker. We moesten toen staan aan Sportkring, wachten tot de aller- Daarna echter terug naar laatste wedstrijd. En ja, de Heistraat om, na nog ook toen lukte het, wij enkele jaren in het eerste wonnen terwijl onze elftal te zijn aangetre- rechtstreekse opponent den, de weg naar een Robur zijn wedstrijd ver- bestuursfunktie te vin- loor tegen Laarne.» den: hij werd inderdaad Voorzitter Goossens is aangezocht om penning- werkleider bij S.V.K., meester te worden van een gekende firma te de klub die hij naar Sint-Niklaas die deelt in hogere regionen hielp bouwmaterialen. Ant- brengen, werpenaar dót wel, maar In 1970 wordt hij dan toch zijn hart verpand voorzitter. Na het afster- aan het Land van Waas. ven van Marcel Van Toen hij indertijd na de Cauwenbergh daverde oorlog met het school- Excelsior op zijn grond- elftal van de Broeders vesten. We gaan een (waar hij intern was) op lang verhaal kort maken: het veld van Excelsior kandidaten waren Rudy speelde, werd hij prompt De Man, Gilbert Ver- het financieel attraktief voor de spelers, maar wij waren daar dik mee tevreden, immers de re sultaten bleven niet uit.» Excelsior startte met een team dat in vergelijking met het jaar tevoren nog slechts uit drie basisspe lers bestond: Goossens, De Breucker en Van Royen. De rest werd in optie van andere klubs overgeno men. Met de huidige basisspe lers, aangevuld met nog een paar goede elemen ten, heeft Excelsior op nieuw de wil om door te stoten naar de elite in tweede provinciale. Men verheelt het niet dat volgend jaar opnieuw de titel gevizeerd wordt. «We moeten zeker en vast naar de kop spelen, meent Jozef Goossens, dan pas is een team rendabel.» Vanaf volgend seizoen komen er ook twee nieuwe ploegen in klub- verband aantredende veteranen en de juniores. Daarom ook de vraag van de voorzitter om te mo gen beschikken over een derde terrein. Hij vindt het zinloos 9 elftallen met daarbij nog de S.V. K.-ploeg op de huidige akkomodatie te laten ronddartelen. Bovendien is de om heining in zulke erbar melijke staat dat, zo vindt hij toch, het stads bestuur eens de blikken mag gaan richten naar de kleinere klubs die toch ook (zoals Excelsior) pakweg om de veertien dagen een 500 betalen- den naar het terrein kunnen «lokken». Voet bal kost geld, zegt Goos sens, en heel veel. Onze jeugdploegen, on ze verplaatsingen (13.000 fr. per maand) de terrei nen, het kan te veel klinken voor een team dat ambitie heeft en die ambitie ook in de reali teit omzetten wil. Rudy De Man, sponsor Karei Van Ranst (Lada) en de Da's de titel van een film van enkele jaren geleden. Hij is van toepassing op Rudy De Man. manager en erevoorzitter van Excelsior. Ook zijn naam zal eeuwig en altijd verbonden blijven met de historiek van de klub die hij mee hielp groot brengen. Men zegt wel eens zakenlui hebben enkel geld en geen voetbalverstand. Dat laatste geldt geenszins voor de man waaraan de merknaam Marulo gekop peld is. Hijzelf voetbalt nü nog, kende de aanloop tot een mooie voetbalcarrière bij KAVD op negenjarige leeftijd. Tot in bevordering maakte hij het wel en wee mee van Dendermonde, toen zakte men terug naar eerste provinciale met een totaal verjongd team. Ook daar ging het niet zo bijster goed want na 15 speeldagen stond men rustigop de laatste plaats. Maar. gedurende de tweede helft van de kompetitie verloor men geen enkele maal meer zodat uiteinde lijk nog een derde plaats in de rangschikking wegge legd was. Van Dendermonde belandt hij achtereen volgens bij Sint-Pauwels, Excelsior, Gerda, opnieuw Dendermonde en terug bij Excelsior. Hij kon het shotten niet laten en lonkte naar iedere bal. Ook nu nog is dat zo, want je kan hem zien aantreden met de reserven van de ploeg waarvan hij nu erevoorzitter is, maar ook met de Sportkring veteranen. Al veertien jaar geleden startte Rudy De Man met Marulo, sokken notabene produceerde hij toen, daarna gestart met één pull, voegt hij er schalks aan toe, maar op enkele jaren tijd dan toch de grote doorbraak in België en internationaal. In Frankrijk niet minder dan 380 klanten én zes reizigers, en dat op een markt die zeer moeilijk te veroveren is. Mevrouw De Man ontwerpt de kollekties. Vier jaar geleden ging Rudy De Man Sportkring Sint-Niklaas sponsoren. Ook twee racewagens droe gen zijn merknaam. Maar dat is nu voltooid verleden tijd geworden. Van die hogere regionen moet je het niet hebben, dat is volgens hem niet doenbaar meer. Minder geld be steden aan een team uit de lagere klasse maar er meer plezier aan beleven, is het devies nu. En dat kan hij tenvolle want zijn team werd niet alleen kampioen maar deed dat ook op een biezon- der mooie wijze. Hij citeert: na 28 wedstrijden toch 65 doelpunten geskoord en slechts 14 in eigen netten moeten kasseren, waan'an er vijf op strafschop gegeven werden, geen enkele wedstrijd verloren, ook al flikte men het team bijna éénmaal. Als we die cijfers in percenten omzetten: twee en een kwart doelpunt per wedstrijd pro tegenover een half tegen. Een mooi bilan. Het rezultaat van het uitbouwen van een ploeg zoals je het voor jezelf hebt gedroomd. Tegenover twee jaar geleden, beschikt Excelsior over quasi een totaal vernieuwd team, dit op een paar uitzonderingen na. Oorzaken van het goede presteren: Hier heb je nog een stel kameraden. Bovendien beschikken we over een tweetal goede trainers, Guido Bressinck (fysical aspekt) en Braem wat de technische materie betreft. Ook liggen onze relaties met SK Beveren op goed niveau, zodat we ook langs die zijde goede transfers kunnen verwezenlijken. En verder is het uitkijken en scouten en geen onverhoedse aankopen verwezen lijken. De toekomst ziet er voor het Excelsior-team zeer hoopvol uit. Enkele testwedstrijden tegen gereputeer- den uit de tweede provinciale wezen aan dat men opnieuw een mooie eindklassering mag vizeren. Tegen Vrasene, Sint-Pauwels en Wilrijk werd dat onlangs nog bewezen. En wie weet, wordt Excelsior volgend seizoen niet opnieuw ontvangen ten stadhui- ze Sint-Niklaas, bij het behalen van een nieuwe titel? AG. belangloze medewerking van zovelen in de klub helpen uiteraard de kas te spijzen, maar het kan niet steeds van dezelf- Spanning en bang afwachten was er meer dan eens bij: hier volgen Roger Van Laere, pitein en toen gehuldigd Rudy De Man, José Cools, Edward De Sutter, Karei Van Ranst en Frans De Cock de den blijven komen, om zijn meer dan 300 wedstrijdevoluiie. (ag) een „beetje» hulp van stadswege is dan ook evident. Maar... dat zal wel ter sprake komen als op 30 mei Excelsior ten stadhuize Sint-Niklaas zal gevierd worden. André Govaert

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 27