JEUGDSPORT R.W.D.M. en Sint-Niklaas spelen de finale Geel teveel KAMPIOEN Zonder moeite Kleinste score 0p het nippertje JEUGDHANDBAL FORMALITEIT Juniorestornooi Eendracht Aalst e De wedstrijd tussen A.A. Gent en S.C. Lokeren, werd een heel harde, maar tevens ook mooie wed strijd. A.A. Gent dat deze wedstrijd moest winnen met minstens twee doel punten verschil, om tot de finale door te dringen, had grondige wijzigingen aan zijn ploeg gebracht. Hu- blau, Bovijn, De Coninck en Buyse kwamen in de ploeg, ten nadele van Blomme, Van Campelaere, Van Troos en De Vuyst, terwijl Van Peteghem nu in het middenveld uitgespeeld werd. Deze wijzigingen ga ven echter niet wat er kon van verwacht worden. S.C. Lokeren daarentegen had alleen Ost en Mignon langs de lijn gelaten, en Leroy en Van Cauter ingebracht. Onmiddellijk nam Lokeren het initiatief, en reeds na 7' kwam Lokeren op voor sprong. De Neve kreeg een dieptepass, omspeelde de verdediging, doelwachter Hublau incluis, lobde de naar Van Cauter, die in één tijd de bal tegen de touwen joeg. Meteen zat het vuur aan de lont. A.A. Gent reageerde onmiddel lijk vooral via een weer technisch sterke Pirelli en een hardschietende Meer man. Aan de 11' scheelde het maar een haar, of Gent kwam langszij, doch het twintigmeterschot van De Somer, ging nipt over. Ge durende ruim 5' probeerde A.A Gent de toestand te forceren, doch doelman Veyt was paraat. Na die periode nam Lokeren terug het initiatief. De Neve voerde aan de 16' weer zijn nummertje op, bediende weer Van Cauter, die doel man Hublau tegenvoets nam, en het was 2-0. 2' later miste diezelfde Van Cauter ëen unieke kans om Lokeren veilig te stellen, doch zijn kopstoot ging over. De reactie van A.A. Gent bleef niet uit. Een ver schot van Van Peteghem werd door doelman Veyt gelost, en de goed inge volgde Poppe kon milde ren. Wij speelden 21' en reeds drie doelpunten. Nu moest Gent alles op alles zetten en begon aan een verwoed offensief, dat tot bij het halfuur duurde, doch evenwel niets ople verde. De laatste vijf minu ten waren opnieuw voor een technisch sterk Loke ren, maar Van Veirdegem kwam niet verder dan een ver schot, waarmee doel man Hublau alle moeite had en een kopstoot, die nipt overging. Rust 2-1. Na de koffie brak een hevig onweer los boven het Een- drachtstadion, zodat het reeds drassige veld een ech te modderpoel werd. Deze toestand schiep problemen voor de 22 akteurs, daar hun glijpartijen dikwijls tot harde kontakten leidden. Zo beging Bovijn in de eer ste acht minuten drie zware overtredingen die hem geel kostten. Op de A.A. Gent- bank had men begrepen,- en logischerwijze werd Bo vijn naar de bank gehaald, alvorens zijn tussenkom sten ontaardden. Hij werd vervangen door De Roo. De toestand van het veld bracht nog heel weinig or dentelijke aanvalsacties tot stand. Men beperkte zich meer tot wroeten in het middenveld, met veel har de kontakten. Aan de 18' kwam Gent voor het eerst gevaarlijk voor doel en doelman Veyt mocht zich gelukkig achten op de dropbal van Van Zande, die nipt over de dwarsligger ging. Gent bleef drukken met alle beschikbare mid delen, zelfs ongeoorloofde, iets wat aan een wegdeem- sterende Pirelli geel kostte aan de 19'. Eén minuut later zondigde Pirelli op nieuw. Een goed leidende ref Ronny Callebaut, stak een laatste maal een ver manende vinger op, doch Pirelli reageerde, en zulks kostte hem de verdiende rode kaart. De toestand verergerde nog. Gent kreeg geen beloning voor zijn druk, wat weer afge reageerd werd met ruwe fouten, zodat ook Van Zande tegen geel aanliep. Lokeren, die rustig de bal rondspeelde, schiep alleen nog gevaar op tegenstoten. Door de numerieke mee rderheid kreeg stopper Leroy steeds kans mee op te rukken, doch de twee hem geboden kansen wrong hij de hals om, zodat de ruststand ook de eind stand werd. Meteen was Lokeren geplaatst voor de troosting. De tweede wed strijd tussen Beveren en Sint-Niklaas, beiden over winnaar van Eendracht Aalst in hun eerste wed strijd, was meer modderpo- lo dan een voetbalwed strijd. De match die de tweede finalist moest aan wijzen, gaf niet wat er kon van verwacht worden. Sint- Niklaas, dat tegen Een dracht Aalst twee keer scoorde had genoeg aan een gelijkspel, terwijl Be- veren absoluut moest win nen wou het naar de finale gaan. In de eerste helft be perkte Sint-Niklaas zich tot verdedigen, terwijl Beve ren, wel het middenveld domineerde, doch geen re ële kansen schiep. Éénmaal was Beveren in die periode gevaarlijk. Zulks was op de 25' toen Smet doelman Van de Wiele tegenvoets nam. doch deze met een uiterste inspanning zijn kamp kon ontzetten. Beveren had zich waarschijnlijk vergalo- peerd in de eerste helft, flN want het was Sint-Niklaas mÊf dat de teugels in handen nam. Na 7' waren een toen Van Osselaer neergelegd I werd door Van Vlierber- I ghe. wat deze de gele kaart I kostte, doch de vrijschop I naast. Twee minuten later kreeg I IN i Sint-Niklaas een nieuwe Geen kans voor deze Lokerse aanvaller: de Gentse doelman plant zijn vuisten tegen de kans, ditmaal via Maes die bal (Lokeren-AA Gent 2-1) (per) de verdediging omspeelde, doelman Rosez doch dan naast de ledige I mikte. Ook de en de 14' was Sint-Niklaas I nog gevaarlijk langs Rodri- pfêllr v' go, doch Rosez was paraat. I Ondertussen had het Mp opgehouden te regenen, de H|> WËÈlr'M^ waren geworden, en het veld was W 'WEjËÊÊW^UmBL een echte schaatsbaan, wat f verder k§|I Yj| ^^^^Y|BgY m-m De blancostand tt bleef dan ook einde \- WyjBk BB toe op het scorebord, met- fjaB werd Sint-Niklaas ver- ÊL \Yk g^^YH rassend de tweede finalist. ^^^Yr De wedstrijden voor de fi- ■HT* naledag om JËÈtBwg* speelt Lokeren tegen Beve- Sf ^YYYYT, *118 ren de troosting en om jp#§||h 20.30 u. ontmoet RWDM,«| Sint-Niklaas in de finale, zulks op dinsdag 8 april. A.V.H. Pirelli (AA Gent) heeft het te bont gemaakt en wordt door ref Callebaut de laan uitgestuurd (Lokeren-AA Gent 2-1) (per) Scholieren Miniemen Excelsior - Kemzeke 3-0 De kampioenen hebben hun laatste thuiswedstrijd tegen gebuur Kemzeke schitterend gewonnen. In het eerste gedeelte kre gen we een zeer evenwich tige wedstrijd waarin de be zoekers zich niet van de wijs lieten brengen en het de lokalen herhaaldelijk lastig hebben gemaakt. Misschien zat de sterke wind er wel voor iets tus sen, maar de doelschutters van Excelsior vonden hun draai niet. \^el was De Jonghe na 20 minuten dicht bij een ope ningstreffer maar faalde in de afwerking, na een zeer prachtige voorzet van Magie. Vermelden we nog dat op de 34ste minuut Glen Goossens naar een gele kaart moest opkijken, voor een eerder onbenullige fout. De wedstrijd werd trouwens herhaaldelijk stil gelegd door een onbegrij pelijke referee. Vier minu ten later zou Persoon van Kemzeke geel krijgen. Onmiddellijk na de rust opende Excelsior al zijn re gisters. Bij een loeier van Ivan De Jonghe moest de doelwachter van de bezoe kers dan ook al zijn kunde Lokeren straalde de allure van een klasseploeg uit en speelde de Stroppen in de verdrukking (Lokeren-AA Gent 2-1) (per) Soana BuBsenhout - St.-Glllls Dendarmonde 4-2 Kadetten Avanti 2 - Avanti 1: 15-36 Rust 5-15. Avanti 2: Smekens 5, Ruys- bergh 3, Verbeeck 3, Bo- steels 1, Van Den Abbeele 3, Hertsens, Sanders, Mer- gan, Vlassenroot Avanti 1: Martens, Dael- man 4, Van Langenhove 3, Van Onsem 8, Van Mol 8, Paastornooi te Hamme In Hamme wordt een Paas tornooi voor juniores geor- ganizeerd. Ploegen uit Grembergen, Lebbeke Sint-Gillis en... Hamme nemen er aan deel. Het tornooi vangt aan op zater dag 5 april om 14 uur. Bloemen Kemzeke had naar St.-Ni klaas bloemen meege bracht wat toch als een ges te vanwege de bezoekers kan beschouwd worden. De scholieren van Excel sior St.-Niklaas, die de titel behaalden werden door supporters en bestuur in de bloempjes gezet zodat na de zege tegen Kemzeke de feestroes verderging. Excelsior zal nu pogen fu rore te maken in de beker van Het Volk en hoopt zijn stuk te staan op de buiten landse confrontatie waar ze eveneens op bezoek zijn. De Ridder 9, Van Den Broeck 4. Scholieren Avanti - Kapek 17-14 Gelijkopgaande eerste helft, met beide ploegen om beurten één doeltje voor, maar de eindspring van Avanti langs H. Maes, zorgde voor 9-6 rustcijfers. Na rust bleef deze drie- puntenkloof behouden, dank zij lucky goals langs beide zijden en een taktisch sterker Avanti kon rustig uitspelen mede door een schitterende prestatie in verdediging met K. De Smet als uitblinker. Avanti: Schellekens-Mar- tens, Verheyden 2, Van Langenhove, Van Onsem 1, Maes 5, De Smet, De Ridder 1, De Proft 4, De Pauw 2, Verguit 2. Weeikeindc 5.6. april Zaterdag te 16 uur: Scho- lierentornooi Olse Mer- ksem met Merksem, Sasja, Hasselt, F.A. Goppingen (W. Duitsland), Avanti). EVA Tornooi dubbel-gemengd te Dendermonde! Op 14, 15 en 21 juni 1980 Hamme mogen aan dit tor- organiseert T.C. Schelde- nooi deelnemen. De in dreef een lc tornooi voor schrijvingen moeten gebeu- dubbel-gemengd. Alle le- ren via de respectievelijke den van de klubs uit Den- klubs, dermonde, Lebbeke en Een fel betwiste partij is het geworden waarin de lo kalen ruimschoots verdiend het pleit hebben gewonnen tegen een St.-Gillis dat ze ker niet mag onderschat worden. In de aanvangsminuten ging het spel gelijk op, doch St. Gillis was gevaar lijker voor doel. Zo moest doelman Del- baen in de vijftiende mi nuut een gevaarlijk schot van onder de deklat tippen. Naarmate de wedstrijd vor derde kwam Sparta meer en meer in het spel. Op de 29ste minuut opende Van Kerckhove de stand met een onhoudbaar schot. Amper één minuut later zag iedereen de gelijkma ker. doch Delbaen weerde het leder uit doel. Net voor de rust zette Gino Van Den Berghe een mooie aanval op, bediende Rony De Mul en deze knal de raak. Op de 40ste minuut kreeg De Mul een pas van Aga, ging alleen door en besloot in de verste hoek 3-0. Het spel ging verder op en neer, tot op de 55ste mi nuut toen De Mul na ge harrewar voor doel zijn hattrick lukte. Amper vijf minuten later kon St.-Gillis milderen ter wijl drie minuten voor het einde de eindstand op 4-2 werd vastgelegd. BUGGENHOUT: Del baen, Van Huffel, Aga, De Vogelaer, Philips, Van Kerckhove, Daelemans, De Mul, Van Cauter, Van Den Berghe. Roosemond. ST.-GILLIS: De Cock, Verhaegen, Van Den Steen, Van De Putte, De Smet, Colman, Pauwels, De Feyter, De Waegeneer, De Troost. tonen om die poging onschadelijk te maken. Dankzij het goed samen spelen en de flinke ver standhouding werd in het tweede gedeelte Kemzeke in verdrukking gespeeld. Wat resulteerde in de ope ningstreffer op de 48ste mi nuut met een doelpunt van Patrick De Beleir na een voorzet van Luc De Coster 1-0. Met die stand van zaken moest Kemzeke wel tot de aanval overgaan en kreeg Excelsior dan ook ruim schoots de kans open spel te spelen wat de ondergang is geworden van de Klau- waerts. Toen op de 54ste minuut De Jonghe een pas achter uit gaf tot bij Philip Brok ken, kon deze keihard naast de portier van Kem zeke binnenknallen. De kaarten bleven niet in de broekzak steken van de scheidsrechter die op de 64ste minuut geel toonde aan Viette en Van Kerck hove. Even later zou Patrick De Beleir met een afstand schot de score op 3-0 bren gen en was meteen die ontmoeting gespeeld. EXCELSIOR: Johan Van Puyenbroeck, Glen Goossens, Peter Van Mar- cke. Peter Viette, Ivan Vergauwe, Gino Brokken, Philip Brokken, Patrick De Beleir, Luc De Corte, Ivan De Jonghe, Ragali Magie. KEMZEKE: Eric Lardi- noit. Mare De Kindt, Peter Coppen, Pascal Vermaere, Marc Van Gasse, Rony Van Kerckhove, Mare Van Himste, Erwin Dhooge, Mare Persoon, Geert Dru- mont, Maic Smet. Berlare - lutterzele 11-0 Bij de rust was de score al 6-0 en natuurlijk ook de wedstrijd gespeeld. Iets wat trouwens nog maar eens duidelijk toont dat de jongens van Berlare over goed schietpoeder beschik ken en er op de koop toe dankbaar gebruik van maken. De aanhangers van de Ber- laarse ploeg en die wa ren eens te meer in grote getalle opgekomen kon den dus juichen. Kurt De Vuyst had voor de koffie de goede richting weten te vinden tegen een defensie van Lutterzele die kraakte in al haar voegen en niet over het talent be schikt waar S.K. prat mag gaan. Stefaan Cobbout maakte drie doelpunten en Mare Bracke, Donald De Grau we (op penalty) en Wim Verheyden namen er één voor hun rekening zo<&£ alles bij mekaar de bezoe kers nogal zwaar gehavend uit de strijd zijn gekomen. We dienen er nauwelijks aan toe te voegen dat het eenrichtingsvoetbal is ge worden. Berlare won niet alleen de wedstrijd maar is meteen ook kampioen geworden van de reeks. BERLARE: speelde met Donald De Grauwe, Wim De Meetser, Gunther Bee- laert, Franky Jacobs, Wim Buyle, Mare Bracke. Wim Verheyden, Chis Valck, Kurt De Vuyst, Stefaan Cobbout. Guy Wante, Chris Tackaert. Sparta Buggenhout - Moorsel 11-0 De laatste wedstrijd van het seizoen is voor de kam pioen slechts een formali teit geweest. Sparta moest tot op de tien de minuut wachten om te doelen langs Alex Van Boxelaer, en dit op een flater van de bezoekende doelman. Onmiddellijk daarop werd het 2-0 langs Geert Van Belle. Van de 20ste minuut af werden de bezoekers overklast en stond er slechts een ploeg meer op het veld. Voor de rust moest Moor sel nog vier doelpunten toestaan, zodat we zeker gewag mogen maken van het feit dat toen reeds dc wedstrijd gespeeld was. Op een zwaarliggend ter rein bleef ook na de rust Sparta de baas in het vertoon. Met nog doelpunten van Van Belle, Geert De Don der en Alex Van Boxelaer werden de bezoekers met een 11-0 nederlaag huis waarts gestuurd. BUGGENHOUT: Philip Stallaert, Saerens, De Schrijver, Mertens, De Smet, De Sitter, Van Belle, Luypaert, De Donder, Van Boxelaer, Moyson, Ver stappen en Mariman. MOORSEL: Monsieur. De Coninck, De Troyer, Vén Driessche. Jansegers. Cal lebaut, Van Handenhove, De Wolf, Van Waeyen bergh, Van Vaerenbergh, De Bock, Merckx. Knapen Grembergen - Sparta Buggenhout 1-0 Een spannende wedstrijd kele malen zijn kunde to- waarin Grembergen kam- nen om doelpunten te ver pioen van de reeks is ge- hinderen, worden. Even voor de rust werd bij De eerste helft was gelijk- de bezoekers de bal ontzet opgaand met enkele mooie die op het lichaam van Bert kansen langs Buggenhoutse Mathijssens terecht kwam zijde, maar Van Haneghem en de scheidsrechter onbe- besloot te zwak toen hij grijpelijk voor penalty voor de plaatselijke doel- floot, man opdaagde. Burghgraeve trapt die elf- Aan de overzijde moest metertrap feilloos binnen doelman Vercauteren en- 1-0. S.C. Lokeren - S.K. Overmere 0-1 Sparta, na de rust wind- voordeel, ging op zoek naar de gelijkmaker maar de talrijke pogingen, eerst van Chris Van Haneghem en daarna van Van den Berghe, kenden geen suc ces wat zeker te danken was aan het goede verdedi gingswerk van de lokale de fensie. De Grembergse aanvallers lieten zich ook niet onbe tuigd en tien minuten voor het einde kende'Sparta ge luk toen Vercauteren een gemaakt doelpunt over kon tippen. De stand bleef ongewij zigd, zodat deze genietbare wedstrijd eindigde in het voordeel van Grembergen dat meteen ook kampioen is geworden. In een plassende regen wa ren beide ploegen tijdens de eerste helft sterk aan mekaar gewaagd. Veel werk kregen de beide doel mannen niet want het spel speelde zich voornamelijk op het middenveld af. Eenmaal waren de bezoe kers echt gevaarlijk. Een fout net voor de strafschop zone moest oplossing bren gen. De hierop toegekende vrijschop werd door een bezoeker te snel genomen zodat het doelpunt, terecht werd afgekeurd. Bij de her neming ketste op de muur in hoekschop. Na de pauze nam Lokeren een vijftal minuten over wicht doch moest toen te rugplooien onder zware druk van de bezoekers. Zes minuten voor tijd draaide Pieter Ringoet voorbii Luk Andries, trapte op de plaatselijke doelman die het gladde leder niet onder kontrole kon houden Pe ter Doorns, amper vijf mi nuten op het veld als ver vanger van Buyle, was de eerste bij de terugspringen de bal en duwde die over de fatale lijn. In de slotmi nuten was Overmere nog erg dicht bij een tweétiè doelpunt. Verdiende zepe.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 35