Tafel tennis- 'tornooi 1000 Jaar Vetleren» was sportief mkses HERMAN PARMENTIER flATIONAAL MARATONKAMPIOEI De oplossing van de energiekrisis moet ergens beginnen. Bijvoorbeeld in je portemonnee! lottiers en rijs De Vogel beste tijd op de 10 km Chris Soetewey 1.83 m hoog De Voorpost - 30.5.1980 - 25 I Willebroek heeft de bij de wacht gesleept. Na een ste onderscheiding weten te jletiekklub Aalst aange- boeiende ren die door heel behalen. Hg was van bij de spoorwegarbeider wat atletiekliefhebbers op start in de eerste gelederen man Parmentier de titel de TV gevolgd werd heeft te vinden en toen hij een Maratonkampioen in de 33-jarige atleet de hoog- tiental kilometers van de eindstreep losbrak, was nie mand bekwaam om zijn tempo te volgen. Herman won in een mooie tijd van 2.12.13 wel werd achteraf blauw-wit dus in de eerste tien van deze halve maraton. de halve maraton te Ijsene hebben de Leb- Goddaert Ifekse atleten Rottiets en Iflionolo ijs voor een beste ver- WIIGItOlG :hting gezorgd. Rottiers Te Vlierzele heeft God- zich op de derde plaats daert (V.S.) op de Pink- t een krono van 1.05.21. stermeeting aldaar de 3.000 ijs plaatste zich op de 8 m gewon.ien in een tijd van plaats. Twee atleten van 8.33.4. Bij de dames kwam ijden i«g 30 Boys iet tafeltennistornooi van m Wetterense tafelten- isclub «De Korenbloem» i het kader van de feeste- jkheden rond «1000 jaar ketteren» werd een spor ts sukses Weken ooraf hebben de jongens an «De Korenbloem» zich nmers afgesloofd om hun arnooi tot een sukses te laken. )at er niet meer federale pelers afzakten vindt st" waarschijnlijk zijn oorzaak °9 i de formule. Het samen- :fl* aan met reeksen niet-aan- 3r. eslotenen spelers stelt ns oorgaans reeds proble- hen. Thans waren er liefst >1: ijf reeksen voorzien, zo- De ai het voormiddaggebeu- }|- en hierdoor werd beheerst an n de federale niet-geklas- i), eerden precies op het mid- e- flaguur in het strijdperk rk lienden te treden. Gezien e liernaast enkel een reeks js D en de leeftijdsreeksen B mochten worden voorzien, .jj emde zulks de belangstel- |n ing bij de aangesloten spe- v ers. die gewoon zijn in ninstens twee reeksen te r kunnen aantreden. n Ondanks alles hebben 146 ipelers aan het tornooi deelgenomen, zodat te- echt van een sukses mag y vorden gesproken, y 3ij de meisjes beneden de 15 jaar nam Veronique n Van de Sype de maat van al n laar tegenstreefsters. Veerle Van Driessche bleef het langst in het spoor en werd verdiend tweede. 5 Martine De Vusser en Nan- r cy Van Doorselaer legden ieslag op de verdere ere- ilaatsen Bij de jongens jonger dan 15 jaar zege- erde Patrick De Wilde. In le finale klopte hij Peter leyvaert en hier waren het Icndrick De Vusser en leert Baeyens die respec- ievelijk derde en vierde 'aats werden. Ruime belangstelling bij de dames boven de 15 jaar waarin Nicole Van Sande uit Oudegem het netjes haalde. Veronique Van de Sype. die het vooraf had waargemaakt bij de jonge ren, bevestigde nu ook in de goede zin en haalde de finale. Zij ging Marleen Van Driessche vooraf die Marina Claus achter zich hield voor de derde plaats. Ook Veerle Van Dries sche, Nancy Van Doorse laer. Martine De Pauw en Kathleen Oosterlinck lie ten zich langs hun sportief ste zijde bewonderen. de Aalsterse veteranen Go delive Roggeman als eerste over de streep op de 800 m. Zij liep deze dubbele pis teronde in 2.20.5 Verhelst (Opwijk) werd 2e in 2.20.5. Over de 200 m liet Marleen Oosterlinck (VS) 26.8 op tekenen. De Denderland atleet Ro ger De Vogel liep een beste 10.000 m te Kessel -Lo waar hij als krono 28.44.6. liet aflezen meteen de beste verrichting voor de Den- dermondenaar. Roger heeft nu bewezen naast een goede veldloper ook een atleet te zijn die op de piste zijn man weet te staan. Hij zal het beslist bij deze tijd niet laten en bij een volgende gelegenheid en met meer weerstand doet hij wel beter. Aalstenaar Renno Roe- landt zette er aan in een 400 m en liet hiervoor een niet onaardige tijd van 48.1 achter zijn naam zetten. De Waaslander De Decker kwam tweemaal in de kij ker, met de kogel haalde hij uit met een worp van 15.44 en met de Discus slin gerde hij het tuig 47,60 ver. De Waaslandse hoog springster Chris Soetewey heeft te Brugge 1.83 m la ten optekenen en bij de mannen heeft haar klubge- noot Pauwels de lat over schreden op een hoogte van 2.05 m. De sprinters Van Nieuwen- huyse (VS) en Roelandt (EA) waren in een crite- riumstrijd gewikkeld. Van Nieuwenhuyse werd 2e over de 100 m met 10.7 terwijl Roelandt deze plaats haalde op de 200 m met een tijd van 21.4. In de totaalstand werd de Vlier zele atleet 2e met 32.1 de Aalstenaar Roelkandt haalde dezelfde tijd als de VS atleet. André opgemerkt dat de atleten 400 m te weinig gelopen hadden, maar toch komt de prestatie van Parmentier er nog heel goed over. In deze titelren waren ook de Leb- beekse atleten De Maese- neer, De Graef en Vaa Thienen in de uitslag op een ereplaats te vinden. De Maeseneer kwam er het best uit met een 8ste plaats, De Graef was 15de en Van Thienen liet de 21ste plaats optekenen. Een dergelijke uitslag heeft een dubbele waarde wanneer hij in een kampioenschap behaald werd. Na de schitterende prestatie van de Lebbeekse atletiekklub in de interklub- kampioenschappen, winnen ook deze atleten van ACL nu op hun beurt het eindklassement. Alles bij elkaar dabei resultaat streekatleten. André Uitslag van het maraton kampioenschap 1. Parmentier H.. E. Aalst 2.12.31 2. Grimon J.. Turnhout AC 2.13.18 3. Anción J.. ACBBS een formi- voor de Herman Parmentier, de dertiger uit Aalst, ivon het Belgisch maratonkampioen- schap. We zien hem hier tussen Grimont. tweede, en Ancion. derde, (aja) 6. Sebille J. ke AC Lebbe- Lebbeke 2.16.51 27. Janssens 2.13.40 8. De Maseneer J., AC land 4. De Blander, Mil. Lebbeke 2.21.00 47. Van 2.13.50 15. De Graef H.. AC Leb- Vlierzele 5. Duprix D., OL. Halle beke 2.29.48 2.15.54 21.Van Thienen J., AC 2.31.51 Waas- 2.37.08 Densteen P.. 2.51.13 CLUBRANGSCHIKKING 1. A.C. Lebbeke: 6 8 15 29 2. F.C. Luik, 11 13+19 43 3. AC BBS 69 4. AC Hulshout, 105 Bij de heren boven de 15 jaar won Ives Ufttendaele het pleit van Chris Ooster linck. Louis Philippe en Willy De Vriendt eindig den hier op de beste ere plaatsen, terwijl Couvreur, Xavier Vereecken, Patrick Drieghe en Johan Roels het met de troostprijzen dienden te stellen. De reeks gehandicapten genoot eveneens een ruime belangstelling. Willy Mat- thijs, in zijn beste doen. klopte Gaston Kerckhove voor de eerste plaats. Nico le Van Sande werd eerste dame voor Lucienne Raemdonck. André Oos terlinck ging Jan Tondeleir vooraf, terwijl Louis Wae- terschoot en Marianna Ur- bain respectievelijk op de zevende en achtste plaats beslag legden. Bij de juniores won de belofte volle Lucrinckx. Favoriet Herwig Van Doorselaer werd tweede vóór Marc Van Rossum en Hugo Van Hecke. Bij de veteranen zegevierde Her- vé Matthijs en werd organi sator Paul Van Doorselaer eervol tweede. Rik De Bock van Elckerlyc werd derde en Francis Bauwens legde beslag op de vierde plaats. Bij de heren niet-geklas- seerden werkten de favo rieten zich niet zonder moeite in de halve finales. Hierin namen Plasschaert en Alain Cryns de maat van Patrick De Cock en Paul Hauben. In de finale schoot Alain Cryns ietwat te kort om Plasschaert van de zege te houden. Ronny De Groote, Marc Van der Meiren. Francis en Emiel Bauwens namen de volgen de ereplaatsen in. Zonder zich echt te moeten inspan nen plaatste de Herlevinger zich voor de finale, waarin hij niet zoals verwacht Ro ger Moulin uit Moeskroen, maar wel de lokale junior Lurinckx tegenover zich kreeg. Uiteindelijk werd dan ook een logische over winning van de Dender- mondenaar. Derde in deze reeks werd Herwig Van Doorselaer en vierde van het verre Moeskroen over gekomen Roger Moulin De Wolf werd uiteindelijk vijfde en ging Myriam Muylaert vooraf. Alain Cryns werd zevende, ter wijl Paul Van Doorselaer als achtste langs de prijzen- tafel mocht. Feiten zijn feiten en cijfers zijn cijfers. De energiekrisis is niet onze schuld, maar we moeten er wel voor betalen. En daar helpt geen lievemoederen aan. Hetgeen niet betekent dat het mooie liedje van komfort en hoge levensstandaard nu uitgezongen is. Redelijkheid en zuinigheid zijn ook wat waard. Het zijn tenslotte onuitputtelijke grondstoffen en zij kosten niemand een cent. Experten hebben uitgere kend dat een meer verantwoord gebruik van stookolie, benzine of elektriciteit gauw 20.000 frank per jaar opbrengt. En per vijf jaar betekent dat een leuk kapitaaltje van 100.000 frank. Alsjeblieft Al uitgerekend wat je met die 100.000 frank allemaal kunt aanvangen? Daarvoor ga je tweemaal met je hele gezin op vakantie, of je betaalt er een stel nieuwe meubels voor de woonkamer mee, of je koopt er bijna een nieuwe (zuinige) wagen mee. Niet vergeten wanneer je de DIENST VOOR ENERGIEBEHOUD volgende maal naar de bakker- om-de-hoek gaat. Laat de wagen op stal en loop een eindje. Het scheelt algauw de prijs van een paar boterkoeken. Energie besparen levensstandaard bewaren. MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1980 | | pagina 25