ANJA C SPORT HAND IN HAND EN KOSZEN IN BESTE UITGANGSPOSITIE VOOR FINALE! M. SORGELOOS Herman Parmentier: sportlaureaat JEUGDHUIZEN OPNIEUW AKTIEF MET GROOTS TORNOOI! BLANCQUAERT R PVBA p.v.b.a. R.V. CAMPING - CONFECTIE OPTIEK REGLEMENT HENGELEN «PARKVIJVERS» Je„gdhuizenvoetbal Vrijheidsstraat, 41-43 9300 AALST Tel. 053-21.40.82 Eigen hersteldienst DAMES- EN KINDERCONFECTIE 20 - 8.5.1981 - De Voorpost Vrijheidstraat 6 9300 AALST Tel. 053-70.28.23 Gediplomeerd opticien Optometrist Aanpasser kontaktlenzen Zaterdagnamiddag gesloten Van 1 maart tot 30 november mag er gevist worden op «Spiegel- en Ballonvijvers» van het stadspark. Er mag gevist worden in de periode van 1 maart tot 31 maart van 8 u. tot 19 u. van 1 april tot 31 augustus van 6 u. tot 19 u. van 1 september tot 30 november van 8 u. tot 19 u. Het vissen is enkel toegestaan aan personen ouder dan 14 jaar. Nochtans kunnen kinderen die deze leeftijd niet hebben bereikt toelating bekomen indien ze vergezeld zijn van hun ouders, familieleden, of leider van een groepering, zij moeten echter in de onmiddellijke nabijheid van hogergenoemde personen blijven. Men mag vissen met twee handlijnen, elk voorzien van één enkele haak. De vissers zijn verplicht alle vuilnis in de daartoe be stemde manden te werpen. De vissers zijn verantwoordelijk voor alle ongevallen die zij veroorzaken aan de bezoekers van het stadspark. Gedurende de paaitijd (d.w.z. van 15 april tot 1 juni van elk jaar) is het verboden te vissen in de hoeken van de spiegelvijver, alsook binnen de 5 meter links en rechts vanaf de bomen aan de waterkant. In de gesloten tijd is het verboden het schepnet te gebruiken. Per dag en per visser mag ten hoogste volgend aantal met de lijn(en) gevangen vissen worden meegenomen of in een niet-metalen leefnet aanwezig zijn: of 20 witvissen, of 2 karpers of 3 lauwen. Het bewaren van vissen in een leefnet moet in overeen stemming zijn met de wet op het vermijden van wreedheid jegens de dieren. De overtreding van dit artikel houdt tevens verbod in tijdens het lopende jaar nog te vissen. De rijksregeling betreffende het vangen van ondermaatse vis is ook geldig in de vijvers van het stadspark. Artikel 44 van het Politiereglement dd. 21.02.79. Ook de karnavalisten van Lotjonslos en De Brikaljongs kunnen niet zonder voetbal. (LP) Wie meer dan marathonloper Herman Parmentier verdient het gehuldigd te worden als sportlaureaat van onze stad. Deze goedlachse fondloper beoefend reeds vele jaren de atletieksport op een hoog niveau maar bleef steeds erg bescheiden in de schaduw van kleppers als Puttemans en Lismondt staan. Door zijn overwinning in de nationale titelstrijd om de marathon, trad Herman voor het eerst onder de schijnwerpers, alhoewel hij voordien toch ook reeds faam bezat in het Oostvlaamse. Parmentier begon pas met at letiek toen hij 19 was. In de fabriek waar hij werkte ont moette hij iemand die hem bij atletiekclub Hekelgem aan sloot. Als Aalstenaar trainde Herman steeds in eigen stad zodat hij alras van Hekelgem overstapte naar atletiekclub Eendracht Aalst. Bij de wit- zwarten troont hij als afstands loper hoog boven de anderen uit. Hij bezit er alle clubrecords van de drie kilometer tot de marathon. Daarnaast haalde hij in het verleden drie maal goud tijdens de nationale kam pioenschappen op de tien kilo- Het cbalverbond der Jeugdhuizen, vorig jaar, ter gele den! van de Sportweek nog uitgeroepen, tot beste orga atie, Is dit jaar opnieuw aktief met een ruime en puik>. ezetting. Liefst 31 inschrijvingen liepen binnen. In de loc van vorige week werd de trekking gehouden, zowel van de 1/16, de 1/8, de 1/4 als de halve finales. Ziehier de uitsla en volledig programma: voor de 1/16 finales op: Zaterdag 16 april 1981 1. 16 30 u. Jong Timarcha Aalst - Twentiers Aalst, Keizer 2. 16 10 u. Studio 69 Temse - Ijaco Erembodegem, Osbr. B 3. 14 39 u. Juvenes Zele - 't Stopsel Denderhoutem, Osbr. B 4. 17.15 u. Leeuwerik Lede - Dido Erpe Mere, Osbr. A 5. 14.30 u. Terlinden Aalst - Ypsilon Aalst, Keizer 6. 16.30 u. Maegher Goet Oostakker - Saloon Ronse, Osbr. C Zondag 19 april 1981 7 14.30 u. Sint Joris Aalst - Tuf Tuf Aalst, Osbr. B 8. 14.30 u. Tanu Aalst - Spokuon Aalst, Osbr. C 9. 15 0 u. Anthos Merelbeke - Joco Berlare, Osbr. A 10. 30 u. Tien Twen Ninove - Knipperlicht Zulte, Osbr. C 11. 1 .30 u. Stam 10 Denderleeuw - Alfa Brakel, Osbr. B Maandag 20 april 1981 12. 15.00 u. Efsee Aalst - Alewin Moorsel, Osbr. A 13. 15.00 u. Pallieter Hofstade - Dansana Meerbeke, Osbr. B 14. 15 00 u. Bokaal Oudenaarde - Bosveld Aalst, Osbr. C 15. "7.00 u. Esmoreit Gent - Nijdrop Opwijk, Osbr. B 16 Aalst: vrij, geplaatst voor 1/8 finales. 1/8 finales: Zaterdag 25 april 1981 17. 15.00 u. winnaar 1 - winnaar 3, Osbr B 18. 17.00 u. winnaar 5 - winnaar 7, Osbr. C 19. 15.00 u. winnaar 2 - winnaar 9, Osbr. C 20. 17.00 u. winnaar 4 - winnaar 6, Osbr. B Zondag 26 april 1981 21. 17.00 u. winnaar 14 - winnaar 8, Osbr. B 22. 15.00 u. winnaar 11 - winnaar 13, Osbr. C 23. 15.00 u. winnaar 12 - winnaar 16, Osbr. B 24. 15.00 u. winnaar 15 - winnaar 10, Osbr. A 1/4 finales Vrijdag 1 mei 1981 25. 15.00 u. winnaar 17 - winnaar 20, Beukenhof 26. 15.00 u. winnaar 18 - winnaar 21, Zandberg 27. 17.00 u. winnaar 19 - winnaar 24, Beukenhof 28. 17.00 u. winnaar 23 - winnaar 22, Zandberg 1/2 finales Zondag 3 mei 1981 29. 15.00 u. winnaar 26 - winnaar 28, Osbr. A 30. 15.00 u. winnaar 25 - winnaar 27, Osbr. C Finales: Zondag 10 mei 1981 14.30 u. verliezer 29 - verliezer 30, Osbr. B 16.30 u. winnaar 29 - winnaar 30, Osbroek B Na de finale, wordt de prijsuitdeling gehouden in de Sint Annakring, waar de bekende scheidsrechter Jozef Borms, de nieuwe uitbater is. meter bij de B-categorie. Twee keer stond Herman op het hoogste schavot na de vijf kilo meter. Een andere merkwaar dige prestatie leverde de na tionale kampioen in de mara thon van New-York, vorig jaar. Daar legde hij beslag op een 23e plaats. Een hele prestatie als je weet dat er 16.000 deel nemers waren. Niettegenstaande Herman Parmentier er dit jaar 34 wordt blijft hij onverwoed doorgaan. In juni verdedigt hij zijn titel en hoopt een goede wedstrijd te lopen om zich zodoende te kwalificeren voor het Europe se kampioenschap. Trainen doet Herman allezins. Elke dag opnieuw schuift hij 20 tot 25 km onder de voeten. Niettegenstaande zijn prachtig presteren is Herman Parmen tier een bescheiden man ge bleven. In de korte tijdsspanne dat wij de gelegenheid kregen om Herman Parmentier te ob serveren midden zijn gezin leerden wij hem kennenals een plichtsbewuste en daadkrachtige man en vader. Dat Herman naast (zijn gezin en zijn werk nog de moed opbrengt om grootse presta ties in de atletieksport neer te zetten maakt hem meteen tot de geschikste en meest ver dienstelijke man die onze stad Aalst kon kiezen als sportlau reaat. (J.G.) Hovenierstraat 30, 9300 AALST Tel. 053-70.23.57 Nog steeds onklopbare prijzen!!! Een bezoek waard Voorzitter Rudolf Maes en sekretarls Jérome Van den Abeele gekiekt met de twee finalisten van het jeugdkampioenschap 79-80. (LP) KASREGISTERS - FOTOKOPIEER TOESTELLEN Kantoormachines - Meubelen - Benodigdheden eetd Alle benodigdheden voor scouts- en kampeerders Bezoek onze kleding - afdeling jeans - blousons - T-shirts enz. Pieter Couckestraat 48-56 9300 AALST Tel. 053-21.14.70 tev als i «st alle s oi lleen italei rij Wanneer een beker op het spel staat, kan men steeds iets bijna zekere finalisten getipt, zullen zeer hard moeten meer, dat is het besluit die men moet trekken, wanneer strijden volgende zaterdag om de prognostieken bewaar- men de uitslagen kent van de heenronde voor de golfbiljart- held te maken, beker. Turbo Cars en Koszen, door iedere insider als de Beide wedstrijden eindigden de terugronde. Patrick Van op een drie-drie gelijkspel. In Aerde redde wat er te redden Vde wedstrijd Turbo Cars - viel. Met het thuisvoordeel nu Hand in Hand, waren het de zaterdag moet Hand in Hand bezoekers, die langs Peter bekwaam zijn de kampioen Van der Linden en Hugo De een hak te zetten, om alzo de Cock in een mooie uitgangs- begerenswaardige finale te positie kwamen. Vermeldens- spelen. Komt het echter tot waardig was echter wel, dat een gelijkspel, dan staan de Hugo De Cock won. nadat zijn kansen van Turbo Cars het tegenstrever Jean-Pierre sterkst, want dan meer dan Cours, zijn uitbil zag uit het gat waarschijnlijk de ongeklopte draaien. Hendrik De Baere en Hendrik De Baere ingezet wor- Romain Meése rechten de si- den. Wie de tegenstrever zal tuatie, doch via Marcel Pots worden is verre van bekend, geraakte Hand in Hand toch Koszen kwam langs Albert wel met de beste kansen voor Volckaert en Josée Lannoo 0- 2 voor, en scheen af te steve nen op een onbedreigde over winning. Doch Louis Aeyels en Victor Meert brachten verras send Zandmannetjes terug. Daarop miste lokale speler Willy De Waegeneer tot twee maal toe zijn uitbil, wat Mare De Backer de gelegenheid gaf om 2-3 te scoren. Doch ging Zandmannetjes niet ten onder en kon in extremis langs Con stant De Keyzer voor een 3-3 gelijkspel zorgen. Geeft het Slaagt Vlierzele er in zich te handhaven In derde provinciale C? (LP) thuisvoordeel de doorslag of brengen Turbo Cars en Zand mannetjes de verrassing? Za terdag zullen wij het weten, wie de finalisten zijn! Cockpit slaagde er niet in om De Hoorn te verschalken tijdens de schiftingen die in de voormiddag gehouden werden. De Hoorn zou meteen met Koszen de finale betwisten. (Cockpit-De Hoorn) (lp) Jeugdhuis Ypsilon was ook Internationaal aan de slag. Ter dier gelegenheid bood het Birmaburg een pint Saflr aan. (LP)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1981 | | pagina 20