Rond Neerpelt-Avanti Knokken tot de laatste speeldag Gehandikapte bezoekers Eendracht haakt af tijdens 2' helft Avanti Femina blijft onverslagen Handbalkalender J. Quisquater Dendermonde): 16 weken schorsing! Finales Beker van Oost-Vlaanderen 4>- Flinke weerstand V Brabo meest gemotiveerd 2e Nationale HANDBAL De Voorpost - 29.4.1983 - 37 E.V. Aalst - Uilenspiegel 25-18 Sparta Aalst - S.K. Grembergen 26-17 Sparta Aalst, met een weer bijzonder opportune F. Bo- mon, ondervond minder tegenstand dan normaal van S.K. Grembergen. De bezoekers bleken inderdaad te gehandikapt om normaal partij te kunnen geven aan de ploeg van trainer Van Temsche. Vooral het ontbre ken van de met een vin gerkwetsuur geplaagde L. Krogstrup ontnam G.S.K. al le kansen en aangezien ook doelman Testard het slechts helft in het doel volhield Het blijft een onoverzichte- het aanspelen van Dany lijke toestand in 2e nationa- Bayens moeilijk maken. Een le. Met nog drie wedstrijden beetje tegen de verwachtin- te spelen bevinden zich zo gen in kon Uilenspiegel via maar eventjes 8 ploegen nog 6-6 tot 6-9 uitlopen en tot de in rechtstreeks degradatie- rust bleef Eendracht op ach- gevaar. Mogen wij Villers tervolgen aangewezen. Met met 11 punten als veroor- een 10-12 ruststand en met deeld beschouwen dan kan zowel Mare Bayens als De zowel Uilenspiegel met 16 Doncker op de strafbank punten op de voorlaatste kondigde het begin van de plaats als Stenor 4e gerang- tweede helft zich moeilijk schikt met 18 punten nog de aan. Eendracht doorspartel- tweede daler worden. Zelfs de echter zonder averij de Kraainem met 21 punten op moeilijke periode en na 37' de derde plaats is nog niet bracht Dany Bayens Aalst j-. mathematisch zeker van het op voorsprong (14-13). Langs Aalst - Uilenspiegel, nam Krogstrup tijdens de 2e behoud! Daartussen bevindt G. Van Malderen ging het in Van Malderen speelde leger, helft plaats tussen lat en zich E.V. Aalst dat samen een ruk naar 17-13 een kwar- Uilenspiegel een goede wedpalen. Meteen begrijpt u dat met Jemeppe en J.S. Herstal tier voor het einde en vanaf strijd en was met acht doel- naar9e'ang de wedstrijd 17 punten telt. Kapek en dan was de beslissende punten een der smaakma-yox^ex^e' ^alst meer en Duffel zijn ook nog twee kloof geslagen. Via 20-16 kers van de thuisDloee (v) meer ,kon domineren, te- klubs met 18 punten. Het met nog 10' te spelen en 23- meer daar ook S. Bomon het was dus noodzakelijk dat 16 5' voor het einde, werd doel gemakkelijk vond. Het Eendracht zaterdagavond het een ruime 25-18 zege Uilenspiegel versloeg. Na voor Aalst dat nu toch goed 2e landelijke een moeilijke eerste helft te- op weg lijkt zich te zullen spetterende13'lv!eed°S tidt Ê^Aal.t: Van Pottelberghe TBStWedStTljd 0111 ll6t bOhOlld voor «opdracht vervuld», het en Mertens. Mare Bayens 2, kon daarvoor rekenen op R. Bayens 3. Dany Bayens 6, 31S 6I1Ï££ S/ItGTOiltiGI een outstanding spelende De Doncker, Steemans 1, G. Van Malderen die opti- Van Herreweghe 2. Vinck, Zandvliet - Jochewoa Aalst 33-15 maal gebruik maakte van De Cock 1, Van Der Borght 2, T,„- het ploegspel om met 8 tref- Van Malderen 8. r~sPeler J- Diependae- behoud voor Jochewoa bij- Iers de bezoekers de das om Heserven T 'e«"«gesteld. zonder klein. Te Zandvliet E.V. Aalst heeft de kompeti- tweede wedstrijdgedeelte te doen. Uilenspiegel startte E.V. Aalst 21 ze33<«>. kende Aalst een katastro- tie niet kunnen afsluiten hield Aalst nog een tiental met een dubbele dekking op Uilenspiegel 25 h ~v".van de faal wedstrijdbegin. Na am- met een overwinning. Stel- minuten stand (5-6). Stelmar Mare enDanny Bayens. Een- Na een gelijkopgaande eer- Iers die hun kat stuurderf!^ per een kwartier leidde de mar bleek inderdaad iets nam dan plots een 5-8 voor dracht liet zich hierdoor niet ste helft (rust 10-10) begaf de beslissende wedstriiH to. )hu'sPl°®9 met 8-1 maar sterker dan de ploeg van de sprong, langs Cascour kon dracht tiidens het laat- 7~~a..i:~* toch kon Jochewoa met de afscheidnemende goalie Aalst nog aanklampen tot xrnhoop replike- Van Wesemael. Tijdens de de 45" minuut (7-8) maar toen waren nochtans de bezoe kers die onder impuls van Hans Van Haute het eerst op voorsprong kwamen (2-4) maar na een kwartier stelde F. Bomon toch gelijk (7-7). Sparta nam toen een drie punten voorsprong (10-7) die op het scorebord bleef tot de rust (13-10). G.S.K. bleef nog een tijdje aanklampen langs Segers en Heirman maar met nog 10' te spelen (20-16) brak de Grembergse weer stand totaal wat nog resul teerde in een ruime en logi sche 26-17 zege van de Spar tanen. Scoorden: S.K. Grem bergen: Segers 7, Heirman 3, Dauwe 1, Dooms 1, Hans Van Haute 5. Sparta Aalst: E. Van Temsche 3. Van Snick 3, S. Bomon 6, F. Bo mon 10, Corthals 3. EVA Beker van Oost-Vlaanderen. Nog een beeld uil de halve finale waa (wvcj P 'en k van E'V- Aa,s'- Km Gijsels ook waarin HBC Dendermon- tegen Avanti scoren? 1* LANDELIJKE E.V. AALST - STELMAR: 8-12 de hoekspelers toegen st"e '^«raakte de' bij een 5-4 score Uilenspie- eman 9, gel terug in verdediging De Jaegher 3. kroop al bleef een mannetje r met moeite aan 7 spelers én Anjs 1, Vinck 5, het is dan ook niet rvdo a r®bord 14"8 aanwees. Tij- tans naar uit dat Eendracht d® tweede Helft werd ?ijn huid duur zou gaan ver- DAMESHANDBAL 1' NATIONALE EVERE - AVANTI FEMINA LEBBEKE: 11-26 Van Eyghem af te haken. normaal dat PPn nfr,o)Di,Qn" mDDUB V®1" wera zlJn nuia auur zou gaan ver- Het werd 7-12 en het was EVA de nederlaaa het resultaat i °r. vonms dan verder kopen. Nadat Simal onmid- enkel op 7-m worp van Ma- was resultaat voltrokken. Via 24-11 na dellijk Aalst op 1-0 bracht thys dat Eendracht nog kon Meteen staat h«t t a~* dnekwar« wedstrijd werd werd het via 2-1 na 8' 3-3 tegenscoren. Jochewoa de buitelina naï! feti. ®en r3"15 afs,raffin9- nadat h®« eerste kwartier E.V. Aalst: Van Wezemael le provincfale n^ 9enï« IocheTwo° Aals,: De Gusse- rond was en via 4-4 kon Stel- en Van Den Borre, C. Simal kan vermSendoo^deTit 1 DiePenda®'* 7. W. mar via een 7-m worp gaan 3. Cl. Simal. Bascour 2. Ma- wedstriid teaen Ooalahhpplf Eckeman 3. J. Moens 1, rusten met de minieme 4-5 «Rys 1. Buyle, De Schrijver, ?f?l°^beek Qumtelie, 1. Quite,1, De voorsprong. Tijdens het Vinck. Lievens. te winnen op 14 of 15 mei te Meiveren. Zoals het er nu uitziet lijkt de kans op het Ketelbutter 2. EVA EVA ..v,. - juinen voiioui voor afsluit zonder één' enkele daarna "dr^V Al'ti de 3roene tafel wegens het Buggenhout opnieuw met nederlaag. Na een korte stu- via t^enaaidT de«Znl opstellen van een niet spel- 11-5. Tijdens de laatste wed- dieronde opende Callens na stSselmaha de haaatf T gerechtigde speelster mag stnjdminuten verloor Bug s' de score en na 12' maakte M Van LaLenhove ïfden he' de Promo,ie nu wel defi- genhout dan nog A.M. H. Bleyaert er 0-2 van. Vanaf dé irste hefft en I Hm^e ni,ie.f ver9e,en- Op zichzelf e7aert, m°ar dichter dan dan deed Lebbeke ongeveer ]aer( m het twp(lj_ wellicht niet zo een grote li"8 raakte Daza toch niet. wat het wilde en ondanks de strl daedeeftl hfl Za ramP voor het toch nog jon- Buggenhout: Caluwaerts, (^Belgische kampioenen geen "S! 2! gelj Avanti Femina heeft ook te Evere nadrukkelijk getoond dat zij niet ten onrechte tot Belgisch kampioen werden gekroond. Op geen enkel ogenblik slaagde de thuis ploeg erin Lebbeke ook bedreigen zodat 2* LANDELIJKE de Lebbekenaars bijzonder n weinig. Een knap spelende Buggenhout klopt Daza, maar... BUGGENHOUT - DAZA: 11-8 Avanti Femina de kompeti- klampen (8-17 the afsluit Tnnflor aar. «n te, L- te. 1te, De Geest dreef de score op en Anny Thissen. voor haar afscheidswedstrijd nog eens ainH Jn lc!fpeelster'd|elde Buggenhout versloeg welis- weliswaar toe meer in de gouden passen uit. Evere waar Daza maar aangezien wedstrijd te komen. Het zstrarA Q S beroep konden doen op ka- Avanti doel. pitein Cools en Bieserr werd het 0-6 na 20'. Met een in a a j en Van Langenhove. H. 2-10 ruststand was de wed- Bleyaert strijd reeds beslecht. Na de Damme s Moonen 1. De SS Sl'u86" Gees' Lis8ens L Vd" Uun dne_dubbele mandekk.ng Borre 3 A Thissm 2 op Bleyaer - Van Den Borre en Lissens maar dit stoorde 3- 3av..„uu,aa ycJICCl UUi het de laatste weken toch bij- Zeebroeck. 1 A.M. Bleya Van Damme 1 pitein Cools en Biesemans Xvanti Fmina: Hauwelaert .Tma'. ™nSeval!8" Si? r?iiyf!", 6' Ver8St 3' wordt door dame Fortuna. q r v Inderdaad, het spelerspo- «i' i n" ,en,ieel wordt stelselmatig 5. Moonen De uitgedund wegens kwetsu ren. Nadat goalie Van Keer reeds uitviel met een armkwetsuur verloor Bug genhout nu ook A.M. Bleyaert die tijdens de laat ste wedstrijdminuten wel licht een sleutelbeenbreuk opliep. Ook R. Verest viel Het sportkomitee van de dacht de Dendermondse "'t Z°t V.H.V. toonde zich zeer doelman eraan alle bedrij- weds.riid aLn M ,eSl" streng t.o.v. de Dender- vigheid stop te zetten. Si. Z 'eilnT tfT Evimondse spelers die naar Mannaert kreeg 3 speelda- iedpr nPvnl Lf HoK f aanleiding van de inciden- gen en het duo Trienpont-De je Buoopnhnni 1 lrfU eren~ ten «.op Zandvliet» moesten Pauw 1 speeldag. Te^en een i" verschijnen. Jo Quisquater en ander denkt Dendermon- het kreeg 16 speeldagen straf en de in beroep te gaan. het 61 naar Ult dat de een eerste opwelling Heren le nationale zat. 30.4. te 20.30 u. AVanti Lebbeke - Sasja 2e nationale zat. 30.4. te 20.15 u. Angleur - E.V. Aalst le provinciale Vrijdag 29.4. te 19.30 u. Wolvertem-Leuven Dames promotie zat. 30.4 te 18 uur Mechelen - Ros Beiaard Dender- monde Vrij. 29.4 te 19 uur Antwerp - Robuco Buggenhout Lager zon. 1.5 te 20 uur: Sp. Evere 2 - Olympia Aalst zat. 30/4 tel8.45 u. Uilenspiegel 2 - G.S.K. Hamme EVA sportkomitee van de dacht de Dendermondse Zondag 1 mei te Buggenhout Zondag worden in de sporthal te Buggenhout de finales van de Beker van Oost-Vlaanderen gespeeld. Normalerwijze vertrekken, zowel bij de dames als bij de heren, de Avanti-ploegen als favoriet. Het P.K Oost-Vlaanderen heeft echter met het toekennen van een voorfigt wegens reeksverschil, ook in de finale, getracht de faktor onzekerheid te stimuleren. Bij dé dames start E.V. Aalst dus met 3 doelpunten voorgift tegen landskampioen Avanti Femina. Niettemin blijft de Lebbeekse ploeg favoriet hoewel zij verleden seizoen in die finale onverwacht verslagen werden door het toen nog florerende Ros Beiaard Dendermon- 11| de. Bij de heren ligt H.B.C. Dendermonde erop ge- brand voor de verrassing te zorgen. Onmiddellijk na W het behalen van de kampioenstitel in 2e landelijke hebben zij bij hoog en bij laag gezworen Avanti Lebbeke «te pakken». Wellicht gebeurde dit in de euforie van de kampioenenviering maar rekening houdend met de 5 doelpunten voorgift wegens reeks- verschil lijkt het ons toch aangewezen dat Avanti beroep kan doen op zijn basisspelers. Dendermonde lerd schakeld© t°ch E.V. Aalst uit in de 1/2 finale en ook in de Beker van België boekte het opvallende resultaten vooraleer uitgeschakeld te worden, na een voortreffe lijke wedstrijd, door Olse Merksem. Als voorprogram ma wordt er gespeeld door de dames kadetten tussen Avanti Femina, Buggenhout en Ros Beiaard Dender monde. De overwinnaar komt uit in de landelijke eindronde. Ook de winnaar bij de heren scholieren speelt de landelijke eindronde. Hier gaat het tussen Ajax en Avanti Lebbeke. Programma: Eindronde kadetten meisjes 10.40 u. Buggenhout - R.B. Dendermonde 11.10 u. Buggenhout - Avanti Femina Lebbeke 11.30 u. Avanti Femina Lebbeke - R.B. Dendermonde Eindronde scholieren jongens 12.40 u. Ajax Lebbeke - Avanti Lebbeke Finale senioren vrouwen j| 14.00 u. E.V. Aalst - Avanti Femina Lebbeke Mannen 15.45 u. H.B.C Dendermonde-Avanti Lebbeke EVA promotie naar lc Landelijke slechts uitgesteld is. Tegen een bijzonder hardnekkig, soms op het randje van het brutale, spelend Daza lukte de thuisploeg een opvallend sterke eerste helft. De be zoeksters openden welis waar de score maar na 20' leidde een knap spelende thuisploeg reeds met 7-1. Met een 8-2 ruststand kon de D i n a m j- i j zege hen nog moeilijk ont- BuSSenhoi"-Daza. Annemie Bleyaertdie naar het einde toe gekwetst werd, speelde een glippen. Het uitvallen van opmerkelijke wedstrijd (wvc) Verest liet de bezoeksters R.B. DENDERMONDE - GROOT-BIJGAARDEN: 8-13 bood Punt werd gescoord langs J. thuisploeg die op R.B. Dendermonde gaarden een beslissende kloof van drie doelpunten die Dendermonde nooit r kon dichtmaken. Dat Avanti toch met zekere verwachtingen naar Neerpelt trok mag blijken uit het feit dat de spelers reeds vanaf de middag samen werden gebracht in een restaurant in Kasterlee. Toch ontbraken er enke len aangezien voorzitter Moonen met een defekte wagen later aariveerde. De supportersbus vertrok om 16.15 u. en was dus tijdig aanwezig om de Avanti-reserven hun wedstrijd te zien winnen met 12-13 waardoor Lebbeke leider blijft. Hoewel er heel wat Avanti-supporters in het ma- jestatische Dommelhof aanwezig waren, bleek tij dens de voorstelling dat zij vokaal sterk in de minder heid waren. Opvallend was ook dat bij die voorstel ling Dirk Verhofstadt als enige Avanti-speler werd toegejuicht door de plaatselijke aanhang. Zou men in Limburg dan toch nog heimwee hebben naar de Bel gische topschutter. Dat de media talrijk vertegenwoordigd waren is normaal. Naast het feit dat B.R.T. 1 met M. Stassijns rechtstreeks flitsen bracht, zorgde B.R.T.-televisie voor heel wat opnamen. O.a. Eddy De Smedt liep een uur na de wedstrijd nog in sportkledij rond om tegemoet te komen aan de mensen van de T.V.- mensen, die de wedstrijd Neerpelt-Avanti als match van de maandag kozen met Dirk Verhofstadt als studiogast. Neerpelt heeft er anders het handje van weg om de persmensen te verwennen. Nadat zij tijdens de rust een drink werden aangeboden in een apart lokaal, keken zij toch verbaasd op toen zij terug plaats namen aan de perstafels. Voor iedereen was een uitstekende cognac klaargezet! Na de wedstrijd enkele kommentaren van Avanti- spelers: Dirk Verhofstadt: Het kampioenschap werd door Avanti niet hier verloren. Wij telden voor de wedstrijd reeds 2 punten achterstand en tijdens de wedstrijd toonde Neerpelt zich toch de betere ploeg. Niettemin zat een zege er nog in als ik had kunnen scoren bij 24- 22 4' voor het einde. Maar het is duidelijk dat Avanti verzwakt is ten overstaan van het seizoenbegin. Het verlies van De Vlieger wordt sterk aangevoeld en ook Nincovic en M. De Bruyn zijn er niet meer bij. Eddy De Vlieger: Neerpelt speelde goed en kon rekenen op een knappe Paesen. Niettemin speelde Avanti aanvallend niet verstandig. Mijn ploegmaats bleken zenuwachtig en ik begrijp niet waarom slechts driekwart van het terrein werd gebruikt in aanval. Vooral tijdens de tweede helft in een 4-tegen-4 situa tie bleef men toch Dirk zoeken. Ikzelf ga «onder het mes» in het groot verlof, ik hoop nog terug te kunnen komen als speler. Mijn streefda tum is einde 1983. Ik moet dan trachten wedstrijdrit me te vinden bij Avanti 2 in 2e landelijke. Mario Mertens: Toen ik in het begin van de 2e helft naar de bank werd geroepen vond ik dat ik mijzelf niets te verwijten had. Collega Vermeiren deed het zeker niet slecht en toch moest hij ook naar de bank 10' voor het einde. Doelman zijn bij Avanti is echt moeilijk geworden. De verdediging, steeds gekonfronteerd met moeilijke opdrachten, sluit niet zoals het moet. De systemen zijn theoretisch wel perfekt maar als er een schakel faalt moet de doelman het maar oplossen. Nee, geef mij maar terugde klassieke verdedigingsstramienen dan kom je als doelman toch nooit voor onoplosbare situaties. Eddy De Smedt: Het is duidelijk dat er te veel kansen gemist werden om aanspraak te kunnen maken op de zego. Tijdens het eerste kwartier slaagden wij erin, de vrijworp-akties van Neerpelt te neutraliseren, daarna lukte dat niet meer en dit was zoals verwacht fataal voor Avanti. De titel mogen wij nu wel vergeten maar dat was ons hoofddoel niet. Voor de kompetitie stelden wij als doel volgend seizoen Eruopees spelen, de titel kwam in ons bereik, wij mikten wat hoger. Nu dient alles op de Beker van België gesteld en op een rangschikking die recht geeft op deelname aan de I.H.F.-Beker. Met wedstrijden tegen Sasja en Hasselt in het vooruitzicht wordt het inderdaad moeilijk maar toch haalbaar. Het wegvallen van De Vlieger, Nincovic, en De Bruyn heeft ons weliswaar verzwakt maar toch geloof ik dat wij ons streefdoel zullen halen. EVA "1 3 voor- de T hel{t wedstrijd steeds op 3 punten slist wat overdreven worden flink weerstand aan een erg Heirman en 3' later leidde sprong kwam. Tien minuten auui^e het 10 vooraleer er achterstand bengelen (6-9) genoemd, hardnekkig spelend Groot- Ros Beiaard met 3-1. De be- voor d© rust stonden de 6611 do®!Punt werd gescoord maar toen kende Ros Bei- R.B. Dendermonde- M Bijgaarden. Het duurde 8' zoeksters stelden gelijk (3-3) ploegen opnieuw gelijk (4-4) maar tLIderLs ,deze periode aard wel tegenslag als drie Dooms, Van Hove J* Heir- vooraleer het eerste doel- maar opnieuw was het de maar «oen sloeg Groot-Bij- ,m.^es Mo? Hejaard het een doelworpen van Heirman op man 5, De Decker 1 Moo Sén°H Heirman Waar' het doelhout ,e Ple,,ef sl°® nen- Van Der Jeughi hS- 2®n'dl®.voor verzorging gen. Meteen was de zege man 2, De Witte. naast de lijn zat. De thuis- van de bezoekers een feit EVA ploeg bleef na driekwart maar de eindscore maq be- 1* Landelijke BRABO DENDERBELLE - H.B.C. DENDERMONDE: 17-25 De pas gekroonde kampioen om de pas verworven status gedurende een gans seizoen H.B.C. Dendermonde bood «°ch even eer aan te doen. kan spelen is het best moge- zich in de Lebbeekse Brabo kon nog een tiental lijk dat het verblijf in 1* pro sporthal aan zonder het duo minuten aanklampen maar vinciale tot het minimum Van Cauwenberghe - Van moest dan toch de wet van beperkt blijft. De Velde en ook doelman de sterkste ondergaan. EVA Quisquater speelde niet. De H.B.C. schakelde even over bezoekers ontbrak het dui- naar twee pivots in aanval delijk aan echte motivatie, en sloeg onmiddellijk de de- enkel niet verliezen was Hnitieve kloof. Daarna kre- zondag hun parool. Brabo gen de wisselspelers op- daarentegen wou in schoon- nieuw ruime speelgelegen- heid afscheid nemen van 2' Heid en een gemotiveerd Landelijke en vooral tijdens spelend Brabo kon inder- de eerste helft maakten zij daad zonder gezichtsverlies het Dendermonde moeilijk, afscheid nemen van 2° Lan- i, i ii d i i De rust werd bereikt met een delijke. Heirman. topscorer bij Ros Beiaard nwMvijf 8-11 scors en teen vond me„ M.te Donde,belle volaend treffers, werkt z.ch door de Brabantse verdedulmg (wvc) he, b,j H B.C tech wel lijd seizoen me, evenveel mzel R B. Dendermonde Groot-Bijgaarden.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 37