Handbalsprokkels Avanti Lebbeke vice-kampioen Springwedstrijd in manége Hippos te Puurs I HANDBAL Voor de 3* en 4* plac Kindervr. -Schaarb. VOETBAL Handbal. E. De Batselier, hier in de Oostvlaamse Bekerfinale keeper kans latend, zou volgend seizoen wel eens de ploegmaat kunnen Dendermondse goalie (dm) PAARDESPORT De fusie tussen E.V. Aalst en Rosis Aalst is ondertussen een feit geworden. Na het ontslag van N. De Backer, duivel-doet-al bij Rosis, bleek deze ploeg ook administratief onthoofd. Rosis wordt dus opgeslorpt door E.V. Aalst maar dit betekent niet dat de ploeg op zichzelf verdwijnt. De spelerskern van Rosis blijft samen en zal onder de vleugels van E.V. Aalst ook onder de klub- naam volgend seizoen in 1° provinciale spelen. Spelers van Rosis die de ambitie hebben in 1* landelijke te spelen kunnen niettemin in de Een- drachtkem opgenomen worden. Uiteraard zal trai ner Wellekens die ook volgend seizoen aanblijft bij Eendracht hierin wel het laatste woord hebben. Het grootste deel van de RosisSpelers gaat met deze regeling akkoord en heeft reeds getekend bij Eendracht. De beide klubbesturen bereikten reeds een totale overeenkomst zodat P. De Boelpaep de nodige administratieve formaliteiten kon vervul len bij de V.H.V. Bij H.B.C. Dendermonde werd de heer René Moort- gat als voorzitter ingehaald. De heer Moortgat maakte deel uit van het bestuur en volgde ook daarvoor de verrichtingen van H.B.C. op de voet. H. Trienpont blijft trainer bij de Dendermondse 1* landelijke nadat hij de volmacht had gekregen zelf de transferpolitiek te mogen voeren, uiteraard in samenspraak met de financiële verantwoorde lijken van de klub. De Dendermondse trainer stelde een lijstje op van een tiental namen. De vier eerste namen, die hij nog niet wou meedelen, zijn prioritair. Zonder roet in het Dendermondse eten te willen gooien menen wij toch te weten dat tussen deze «vier» de naam van E. De Batselier voorkomt. De Avantispeler zou niet afkerig staan tegenover deze transfer. Bij H.B.C. Lokeren loopt men zowat de deur plat om Rombaut in te kunnen lijven. De Wase-hard- schieter zal wellicht bij een streekploeg uit 1* landelijke belanden. Avanti Lebbeke dat, zoals geweten, het duo M. De Bruyn-L. Schaers naar het Antwerpse ziet vertrek ken, zal wellicht ook Eddy De Vlieger niet van een transfer afhouden. Er zijn nog een paar kernspe lers van Avanti die door klubs benaderd werden maar om niet op de zaken vooruit te lopen nemen wij ons voor eerst de resultaten van deze bespre kingen af te wachten vooraleer mogelijk niet- kontroleerbare geruchten rond te strooien. Dat is eveneens het geval voor transfers die Avanti hoopt te verwezenlijken. Wij kunnen nu toch al zeggen dat het over «grote vissen» gaat die deel uitmaken van de nationale ploeg. Robuco Buggenhout is zoals steeds zeer aktief, op het randje van agressief zegt men, bezig de spe- lersmarkt te prospekteren. Uit Buggenhoutse be- stuurskringen vernamen wij dat het nu reeds vaststaat dat Eddy De Vlieger volgend seizoen trainer wordt. Het is tevens niet uitgesloten dat De Vlieger, met zijn «kapotte» knie lijkt het de goede kant op te gaan, ook als speler wordt ingelijfd. Op dit ogenblik verlaat enkel Luc Van Rompaye de Robycoploeg om speler-trainer te worden bij S.H. Wemmei. Met de zegen van het Buggenhoutse bestuur vernamen wij. Een feit is zeker, als Buggenhout de transfers kan verwezenlijken die het op het oog heeft, staat het volgend seizoen bijzonder sterk en het vlug door stoten naar 2* nationale is dan beslist geen utopie. Voorzitter Poppe mcuikt daarvan trouwens geen geheim. Jochewoa Aalst zou wel eens trainer J. Diependae- le kunnen kwijtspelen. Deze 28-jarige wordt inder daad door een paar ploegen gewenst als speler. S.K. Grembergen dat, zoals elke zichzelf respek- terende handbalclub, het financieel niet zo breed heeft, opende te Grembergen, in de omgeving van N.F. 2000, een herberg die door de klub zal uitge baat worden. Meteen een probaat middel om wat meer financiële armslag te krijgen. De G.S.K.-ers die dit jaar hun 25-jarig bestaan vieren, organiseren in de maand augustus een tomooi met enkele vooraanstaande klubs, moge lijk ook buitenlandse. Later meet details hierover. Aalst Sportief, de Aalsterse oudste damesklub. zal volgend seizoen dus definitief verdwijnen. De speelsters krijgen dan uiteraard een vrije transfer, en het ziet er naar uit dat E.V. Aalst hier goed kan bij varen. Freddy Comelis en niet Eddy De Vlieger wordt dus de nieuwe trainer van Avanti Femina Lebbeke, de landskampioen. De Avanti-internationaal staat zeker voor geen gemakkelijke opdracht maar het is al een groot pluspunt dat het overgrote deel van de Avantispeelsters positief reageerden i.v.m. de aanstelling van deze Temsenaar. De damesklub van Robuco Buggenhout, dit sei zoen derde geëindigd in 2* landelijke, promoveert toch naar 1* landelijke aangezien Herstal vrijwillig degradeert naar 2* landelijke. Het is nochtans lang niet zeker dat Buggenhout deze kans grijpt. Naast de financiële bezwaren, verre verplaatsingen, vinden sommige bestuursle den het sportief ook niet verantwoord deze jonge ploeg nu reeds voor de «leeuwen» te gooien. De reeksindeling bij het dameshandbal kan ten andere nog totaal dooreen geworpen worden. Het staat vrijwel vast dat nog enkele ploegen vrijwil lig uit eerste nationale zouden degraderen of niet willen promoveren. Ook om financiële en sportie ve bezwaren, schijnt het. Dirk Verhofstadt raakte gekwetst tijdens de af- scheidswedstrijd van de Pool Antczack. Dirk, die samen met A. Jacobs optrad als gastspeler bij Mechelen, heeft nu een zinkverband rond de ge kwetste enkel. 34 - 3.6.1983 - De Voorpost Proef 1. Pony's Al. Barema A mixte met barrage op tijd 1. De Kinder Tommy, Dimitry, 3-B.T i/ .u i ii ir i. j j r-» 2' Pony's A2. Barema A mixte met Voetbal. Het Verbond der Denderstreek huldigde de kampioenen. Afgevaardigden van barrage op tijd SK Vlierzele, E. Opstal, Denderhoutem, Kerksken, St. Lievens-Houtem en St. Antelinks 1. De Kinder Tommy, Safir, 0-38 2 kwamen 'hun trofee in ontvangst nemen (per) Proef 3, Training Barema A mixte met barrage op tijd 1. De Kinder Tommy. Pascha, 0-32.6 2. Ceulemans Rudi, Ulrich, 0-34.6 3. De Groote Marianne. Corry, 5,5-102,5 4. De Mayer Gert, Valck, 8-82,8 Proef 4. Reeks I, Barema A mixte met barrage op tijd 1 De Kinder Tommy. Uron, 0-87,8 2. Vercauteren Jempi, Jimmy, 4-74 3. Van Evelghem Johan. Robinhood, 4-78 4. Joos Jozef. Sara, 4-80.3 5. De Groote Marianne, Vedette, 4-82.6 6 Raes Sonja, Laika, 4-87.2 7. Swinne Jan, Quinta, 7-91,3 Proef 5. Reeks II, Barema A mixte barrage op tijd 1. Janssens Rik. Glawi, 0-35.5 2. Joos Christel. Klaroen, 4-37.4 3. De Groote Marianne. Don Quichotte. 4-39.2 4. Van Praet Eric. Wildfang, 8-44.7 Proef 6. Reeks III, Barema A mixte barrage op tijd 1De Rijcke Patrick, Wip, 4-73.6 2. Van Praet Eric, Sabina, 4-77.7 Proef 7, Pony's Al. Progressief pare., barrage niet op tijd Voetbal. Hel Verbond der Denderstreek deelde ook beker uit aan de jeugdploegen en die gingen dan naar E. Aalst (scholieren en knapen), O. Meerbeke (miniemen) en Sint- Lievens-Houtem juniors(per) 1 exq De Kinder Tommy, Dimitry. 3 De Decker Luc. Valencia. 31 j Proef 8. Pony's A2. Progressief pare. op tijd 1. Meersman Sonja, Goldorak, 31 po Proef 9. Training, Progressief pare., op tijd 1. Marivoet Jan, Nedel., 55 p.-BT 2. De Kinder Tommy, Pascha, 37 p.-l 3. Lodeweyckx Nadie. Candy, 49 p.4 Proef 10. Reeks I. Progressief pare., op tijd 1 De Rycke Patrick. Queen. 31 p.-3w 2. exq.: Van Praet Eric. Banier, 31 p.' Van Evelgem Johan, RobB p.-34.2 4. De Groote Marianne, Lady, 31 p.-J 5. Ceulemans Rudy, Ulrich, 31 p.-37.1 6. De Boeck Gert, Quick, 31 p.-38.2 7. EXQ.: Van Landeghem M.J., Ascol 39.7 Raes Sonja, Laika. 31 p -39.1 Proef 11, Reeks Progressief pare. op tijd 4 1. Meersman Walter, Cartouche, 31 p 2. De Potter Jan, Berlinde. 31 p.-38.1 3. Joos Christel. Klorven. 31 p.-38.6 4. Bothugne Jacky, Noily Du Berger, Proef 12, Reeks ID, Progressief pare., op tijd 1. Van Praet Eric, Sabina. 31 p.-37.J 2. De Rycke Patrick. Wip, 31 p.-38.5 32445 103 'vrijde ionise "Sjdkor Ibalcli V n J Inderdaad. Buggenhout i j i 1 1 Vermaesen voor een evalua- ervaring in de ploeg. Voor kort voor het einde nog in 9 Jm J m I R J tie van het voorbije seizoen, de dames beoogden wij de koers voor de titel. Een for- JËÊ - IK U k k mi j 1 Dit jaarverslag, dat tevens eindronde en voor de jeugd faitnederlaag wegens het ^jjjRgr 'SgHL 1. ft VHv M I I als kompetitieoverzicht een plaats binnen de eerste opstellen van een te jonge jd 4 1 werd voorgesteld op de al- drie». In het jaarverslag be- speelster in oktober'82 deed ',m J gemene vergadering van handelt Vermaesen dan de veer breken. Vermaesen: ij 27 m8i hande^.uit" wedstrijd per wedstrijd en «Proficiat voor de ganse jjjjf V fjÉ»- geloven dat de Buggenhout^ meer en meer duidelijk werd vende woorden voor trainer- f i «L bije seizoen kan eigenlijk deel, mede door de onbe- doel gehaald: «Onthouden gende woorden: oef, verdo- lende spelers, raakte Robu- ten als de miniemen het ...<T "H* MËm x jJHL ]t% f rie en bravo en dit respektie- co zelfs in het degradatiede- schitterend deden en dat wij jpkfc f - djjb* velijk voor de heren, dames bat verzeild. «Met nog twee blij en fier zijn dat de opvol- m en jeugdploegen. Voor de wedstrijden te spelen zag ging niet direkt in het^ge- 9ÊÊ heren ploeg waren de ver- onze drang komt, <mÊ B| wachtingen hoog. rooskleurig uit. Maar won- schien te hoog gespannen, der genoeg^groeide te ^*as r g g r misschien, wou naar 2* na- zichzelf uit en door een kol- derdaad in bijzonder korte Handbal. Robuco Buggenhout slaakte een zucht van verlichting toen het behoud in eerste landelijke verzekerd was. tionale. Met de gedane lektief sterke prestatie werd tijd uitgegroeid tot een op- Voorzitter Poppe zoekt nu koortsachtig naar versterking en heeft Eddy De Vlieger aangetrokken als trainer-coach transfers leek dit geen uto- het behoud verzekerd». Dat vallend goed gestruktureer- (arch) o o pie Financieel waren er er «oef» werd geroepen na de klub. De inbreng van niet direkt problemen maar deze wedstrijd was meer sponsor R. Buys zal hier wei hoe het sportief zou aflopen dan duidelijk. Bij de dA viel af te wachten. Met werd het inderdaad besloot Ver maesen zijn visie over het voorbije seizoen. licht niet vreemd aan zijn. EVA Handbal. Luc Van paey verlaat Robuco genhout voor Wemme Nationale eindronde kadetten Avanti Lebbeke is er dus net niet in geslaagd ook de kadetten-titel binnen te palmen. Niettemin bleek na de finalewedstrijd dat het trainersduo L. De Nil-E. De Vlieger toch wel tevreden was over de prestatie van hun jonge klubgenoten. Inderdaad, de tegenstander, T.S.V. Eupen had tegen Kindervreugd een bijzonder goede indruk gela ten terwijl Avanti. nochtans na een zeer degelijke wed strijd, slechts via verlengingen de tweede LFTi ploeg Schaarbeek had overwonnen. In de beslissende wedstrijd tegen Eupen speelden de Avantikadetten dan bijzonder knap. met veel inzet en leidden zelfs driekwart wedstrijd vooraleer zij. ook met een tikkeltje tegenslag, de Belgische titel aan Eupen moesten laten. Al met al een knap resultaat dat nog maar eens aangeeft dat de jeugdwerking bij de Lebbeekse 1* nationaler zeker niet verwaarloosd wordt. Avanti Lebbeke 21 Schaarbeek 19 (Na verlengingen) Schaarbeek toonde zich bij zonder gemotiveerd en het temperament van de af stammelingen van gast- arbeiders verloochende iölch Handbal. De Buggenhoutse damesploeg lukte een uitstekend seizoen en klopte onder- niet. De Brusselaars gingen meer promotiekandidaat Daza. Hier een beeld uit die wedstrijd. Sanders gaat scoren er soms bijzonder hard voor de thuisploeg wvc) tegenaan wat resulteerde in één gediskwalificeerde en nog zes 2'-straffen, t.o.v. twee maal 2' voor Avanti. De Man, na het openingsdoel punt van geen nut meer voor Avanti wegens een handkwetsuur, viel vlug uit en het was Schaarbeek dat praktisch de ganse eerste helft leidde. Even voor de rust konden Vlassenroot en De Proft Avanti gelijkbren- gen. Rust 7-7, Langs Wal- raevens en Coppens werd het weliswaar 12-10 maar even voor het eindsignaal kon Schaarbeek gelijkstel len en verlengingen afdwin gen. De eerste verlenging eindigde op 17-18 maar in een spannend slot waren het De Donder. Walraevens en Coppens die voor de doelpunten zorgden die Avanti in de finale brachten. Avanti Lebbeke: W. Van Ho ve 8c St. Bourgeois, W. De Proft 3, St. Vlassenroot 5, J. De Donder 1. B. De Hauwe re. J. Walraevens 7, F. Cop pens 4, G. Thissen, K. Kop pens. J. De Man 1, St. Moeyersoon. Finale Avanti Lebbeke 14 T.S.V. Eupen 16 Avanti, zonder de gekwetste De Man, speelde bijzonder knap tegen de uitgesproken favoriet en vooral tijde eerste helft werd het" bijzonder lastig ge Een knap sluitende ve ging met doelman V< als sluitstuk, hield bij goed stand en via worpen van St. Vlc leidde Avanti met 7-6 rust. Ook in de tw< bleef een knap spelen beke tot 11-9 het kon voeren. Bij een 13-1 liet Avanti echter een doelkans onbenut et was daarentegen Eup< eerder gelukkig kon a Doelman Van Hove de 13-15 score niet veii ren en hoewel De Prof beke nog tot 14-15 d bracht was het vanop de hoek het eindresultaat op bord bracht. Scoorden voor Ai Proft 2, Vlassenroot Donder 1De Hauw Walraevens 3, Keppem Uitslagen Avanti Leb.-Schaarb. Kindervr. -TSV r Voor de 3* en 4* Finale: Avanti Leb.-TSV Handbal. Freddy Cornelis, die hier nationale doelman Vinck op de korrel neemt, zal volgend seizoen Avanti Femina trainen en coachen (wvc)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 34