i ►X m M Festival Van Vlaanderen Koncertkaleidoskoop: 10-18 september «Voor een glimlach van een kind»... De Kreuners ook in Waasmunster R§ Woensdag 28 september BRT 1 16.20 Teletekst voor iedereen - open school - 16.30 Take it easy - 17.OO Telekommunika- tie - 17.30 Op bezoek in het Radio- en TV- salon - 18.0O Quaquao - 18.05 Kameleon jeugdprogramma - 18.30 Waard om weten - 18.40 Silas (jeugdreeks) - 19.05 Gezonheids- magazine - 19.40 Mededelingen - 19 45 Nieuws - 20.10 De weerman - 20.15 Mini mikro makro - 20.20 Gered door de gong (komische reeks) - 20.50 Herberg in 't mis verstand (tv-spel) - 22 00 IJsbreker - 22.45 Nieuws - 23.10 Televox-magazine tot 23.40 BRT 2 19.OO Tij drover: bloemenschikken - 19.15 Rock in concert - 19.40 Mededelingen - 19.45 Nieuws - 20.10 De weerman - 20.15 En nochtans, wij zijn geboren (stomme film met Hideo Sugawara, Tatsuo Saito e.a.) - 21.40 Sunode in Rome tot 22.30 NED 1 NED 2 13.00 - 18.15 Nieuws - 18.J 18.45 Jeugdjournaal - 19.00 Nieuws - 19.12 Politieke partijen - 19,22 Van gewest tot gewest - 20.10 Het korte spel (televisiespel) - 20.44 Rembrandt Co - 21.37 Nederland- Griekenland V.V - 22.03 Studio sport - voetbal - 22,30 Nieuws - 22.45 Den Haag vandaag - 23. OO Studio sport extra - voetbal tot 0.30 12.00 Teletekst - schooltelevisie - 14.30 De vuilnisbak - 15.OO Wij adopteren een dier - 16.00 Graffiti (jeugdprogramma) - 17 00 Plein jeu - 19.05 Ce soir - 19.25 Konsumen- tips - 19.30 Nieuws - 20.00 Risquons tout - 21-05 Les fils d'Abraham - 22.00 Les peehes originaux - 23.05 Nationale Loterij - 23.15 Nieuws 23.25 La pensée et les hommes tot 23 35 16.00 Teletekst 18 00 Un juge. un flic (serie) - 19.00 La pensee et les hommes - 19.30 Nieuws - 20.00 Sports 2 RTL 10.30 A2 antiope - 11.15 A2 antiope - 12.00 Nieuws - 12 08 L'academie des 9 - 12.45 Nieuws - 13.35 Les amours romantiques (feuilleton) -13.50 Les carnets de l'aventure - 14 25 Tekenfilmpjes - 15.00 Récré A2 - 17.10 Platine 45 - 17.45 Terre des bètes - 18.30 C'est la vie en nieuws - 18.50 Des chiffres et des lettres - 19.15 Gewestelijk nieuws - 19.40 Le théatre de Bouvard - 20.00 Nieuws - 20,35 Tu seras une étoile (tv-film met Andrea McArdle, Piper Laurie e.a.) - 22.10 Moeurs en direct 17.00 Regionale programma's -19.50 Ulysse 31 - 20.00 Les jeux de 20 heures - 20.35 Cadence 3 (oiitapanningsprogrammo) 21.35 Nieuws -21 SS Piaf Etemelle (homma ge aan Edith Piaf) - 22.50 Prélude la nuit tot 23.05 8-l(VSchooltv - 9.25 Sesamstrasse - 10.00 Nieuws - 10.03 Steinbicher Geschichten - 1140 Die Erben des Heiligen Patrick - 12.10 Panorama - 12 55 Persoverzicht - 13.00 Nieuws - 13.15 Videotext für alle - 16.10 Nieuws - 16.15 Aus fernen Tagen: een be zoek aan Rubens - 17.00 Und Mich fragt keiner (2): jeugdprogramma - 17.50 Nieuws - 18.00 Hier und heute - 18.25 Engel auf radern - 19.00 lm schatten des sieges - 20.00 Nieuws - 20.15 Mondkracker (tv-film met Willi Kowalji. Sike Lahn'dorf. e.a) - 21.45 Bilder aus der wissenschaft - 22.30 Tages- themen tot 23.00 10.00 Overname D-l - 15.25 Enorm in form - 15.40 Videotext für alle - 15.57 ZDF - ihr programm - 16.00 Nieuws - 16 04 Neues aus Uhlenbusch - 16.36 Die Fackeln von feuer- land - 17.00 Nieuws - 17.15 Tele-illustrierte - 18.00 Der Weg nach Oregon - 18.57 ZDF - ihr programm - 19.00 Nieuws - 19.30 Direkt - 20.15 Bilanz - 21.00 Heute-joumal - 21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38 - 21.25 Der Den- ver-clan: feuilleton - 22.10 Ich heisse Rhein, du bringst mich um - 22.40 Voetbal: Europa- beker - 0.00 Nieuws 9.30 Nieuws - 10.00 Schooltelevisie - 13.00 Nieuws - 15.30 Niet omkijken' er loopt een paard achter ons aan (jeugdfilm) - 16.45 Bob en Bobek - 16.53 Bamse - 17,13 De film van Ome Willem - 18.25 Teleac - 18.55 Ik spreek jou nog wel, zeven jaar later - 19.21 Ken merk - 19.46 Socutera - 20.00 Nieuw3 - 20.28 De lijn - 21.05 Lotgevallen 8: een krans van vuur - 22.15 Hier is... Adriaan van Dis - 23.00 Teleac, latijn, taal en kuituur van de romeinen - 23.15 Innovatie: kreatief onder nemen - 23.35 Nieuws en nieuws voor slecht horenden tot 23.45 11.45 Bon Jour - 12.00 RTL-fiash - 12.18 Ludwig - 12.30 Nieuws - 12.45 La demoiselle d'Avignon - 13.10 Entre chiens et chats - 13.15 La joie de lire -15-00 Citron-grenadine - 17.10 Coffre-fort 84 - 17.15 Le bel été - 18.15 Coffre-fort 84 - 18.20 Le dernier mot - 18.35 Entre. chiens et chats - 18.40 Clip et gagne 19.12 Coffre-fort 84 - 19.15 Nieuws - 19.45 D'hier et aujourd'hui - 19.53 Cinema- gination - 20.00 La chambre des dames - 21.00 Les hommes d'argent - 22,30 Essais - 22.45 La joie de lire - 22.50 Horoskoop 11.15 TF-1 vision plus - 12.00 Le rendez vous d'Annik - 12.30 Atout coeur - 13.OO Nieuws - 13.35 Un métier pour demain - 13.50 Vitamines - 16.50 Jouer le jeu de la santé - 16.55 Temps X - 17.55 Jack Spot - 18.20 Le village dans les nuages - 18.40 Varietéscope - 18.55 7 moins 5 - 19.15 Gewestelijk nieuws - 19.40 Marions-les - 20.00 Nieuws - 20.35 Les mercredis de Tin- formation: alkohol versla ving - 21.40 Kon- cert - 22.30 Histoires naturelles (viswed strijden) De voorbije festivolweek voerde ons langs Gent (de Junge Deutsche Philharmonie en het Rios Kammerchor uit Berlijn), Baarde- gem (hetzelfde Rias Kammerchor), Sint- Niklaas (tevergeefs: het Nationaal Orkest was in staking) en Brussel (koor en orkest van de Nationale Opera). Drie koncerten en even zoveel memorabele muziekavonden. Over het koncert te Baardegem-Aalst be richten we in een aparte bijdrage, elders in ons blad. Junge Deutsche Philharmonie: bewonderens waardig groepswerk Een groot filharmonisch orkest, waarvan de leden gemiddeld amper 22 jaar jong zijn, is niet alle dagen te beluisteren. De Junge Deutsche Philharmonie bestaat grotendeels uit laatstejaarsstudenten van de Duitse mu- ziekhogescholen, die dit «werk» zien als een stage en er dus ook geen enkel loon voor ontvangen. Toch drukt dit in geen enkel geval het entoesiasme waarmee deze jonge mensen musiceren. Zij worden hierbij trou wens uitstekend gediend door een veelei send en inspirerend dirigent, Gary Bertini. Het koncert in de «sauna» van het Congres centrum opende met de «Grosse Fuge in Bes, opus 133» van Beethoven in de strijkor kestversie van F. Weingartner. Onmiddellijk een goede gelegenheid voor de strijkers om hun kwaliteiten te tonen, ze produceerden een volle, warme klank die het werk van Beethoven olie eer aandeed «Variaties voor orkest, opus 30» en de «Cantate nr. 2, opus 31 voor sopraan, bos, koor en orkest» van Anton Webern vorm den het middendeel von dit koncert Men dient ook in deze dogen immers nog steeds voorzichtig om te springen met «moderne muziek» van dit genre. Geraakt het grootste deel van het publiek niet begeesterd door dit soort muziek, toch kart niet ontkend worden dat de Junge Deutsche Philharmonie hier een prachtige vertolking neerzette. Bertini maakte er een boeiende, zuivere verklan king van. Ook koor en solisten (vooral dan sopraan Phyllis Bryn-Julson) verdedigden hun partituur met brio. Schuberts «Simfonie nr. 9 in C - D. 944 - Die Grosse» bracht de bevestiging van de erg degelijke strijkersformatie maar reveleerde ook de trefzekere en solide kopers en de uitstekende houtblazers (met een primo hobosolist). Dirigent Gary Bertini weet zijn orkestjonge ren te bezielen en op te tillen naar een bewonderenswaardig niveau. Koor en Orkest van de Munt: prima met Strawinsky en Schönberg Bijna drieënzestig jaar geleden vond in Brus sel de première plaats van Strawinsky's «Psalmensimfonie». Vorige zondag werd dit werk opnieuw uitgevoerd door het Koor en Orkest van de Nationale Opera o.l.v. Syl- vain Cambreling. Een uitzonderlijke opbouw van het orkest 'voor dit werk: als strijkers alleen cello en contrabassen, maar een rijke blazerssektie (5 fluiten, 4 hobo's, 1 althobo, 3 fagotten, 1 contrafagot, 4 hoorns, 5 trompetten, 2 trombones, 1 bastrombone, 1 tuba); verder nog twee piano's, een harp, pauken en een grote trom. Deze bezetting maakt het werk tot een van de meest speciale in de simfonische komposities van Strawinsky. Het orkest was uitstekend, zoals meestal trouwens de laatste tijd, maar vooral de prestatie van het koor was rele vant te noemen. De drie vertolkte psalmen «Exaudi orationem meam, Domine», «Ex- pectans expectavi Dominum» en «Alleluiah, Laudate Dominum» kregen een kleurrijke klankkleur mee die ons nog lang zal heugen. Het simfonisch gedicht voor orkest «Pelleas und Melisande, opus 5», geïnspireerd door Maeterlincks toneelstuk «Pelléas et Mélisan- de» uit 1892 was het andere werk op het programma. Met een zeer grote bezetting, ook in de strijkersformatie, wist Cambreling een breed klankenpanorama te schilderen, dat meer is dan alleen maar sfeermuziek bi) het verhaal. De dirigent slaagde erin de volgens Zemlinsky soms onuitvoerbare par tituur tot kontrastrijk leven te wekken zodat het publiek van de eerste noot tot het uitsterven van de laatste intens geboeid was. Een niet geringe verdienste! Het dankbaar en entofesiast applaus was dan ook oververdiend. Ook vóór de pauze trouwens voor de «Psalmensimfonie» van Strawinsky, applaus waarin terecht de koor leider Gunter Wagner betrokken werd. Toch was de zaal van het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten lang niet volzet. Lag de oorzaak hiervan gedeeltelijk bij de sta king van het openbaar vervoer? Of bij het in Brussel nog steeds welig tierende snobisme, dat alleen naar zijn «Beaux Arts» komt als er ronkende, uiteraard buitenlandse 'vedet ten' op de affiche prijken? L. Jongerenservice Aalst brengt, in king met Willemsfonds, ASO, HAK, Jeugd huis Kreja, Vrouwenhuis Aalst, Krisisop- vangcentrum Niemandsland Aalst, Kind en Geweld Antwerpen en het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn, vandaag vrijdag 23 sep tember in het Stedelijk Trefcentrum, Drie- sleutelstraat 51 te Aalst «Voor een glimlach van een kind». Film over gebruik van geweld ten overstaan van kinderen in gezinssituatie en in ouder-kind relaties. Film die door de pregnante kracht van zijn inhoud en bood schap aanzet tot bewustwording t.o.v. ge- zinsgeweld vooral dan in de vorm kinder mishandeling. Geen wetenschappelijke uit eenzetting. Wel een audio visuele benade ring van een slecht gekend psycho-sociolo- gisch probleem. Kindermishandeling, aktief of passief, brengt bewust of onbewust schade aan kinderen toe in gezinnen, gestichten, tehui zen, scholen. Blijvende letsels, ontwikke lingsstoornissen en zelfs de dood kunnen er op volgen. Mishandeling omdat het kind niet voldoet aan wensen en eisen van vol wassenen die veeleisend maar ook wreed en zelfs tiranniek kunnen zijn. Of passief door onverschilligheid, liefdeloosheid. Het kind is ekonomisch, sociaal en juridisch totaal afhankelijk van volwassenen en staat tegenover mishandeling weerloos. En de buitenwereld doet er meestal het zwijgen aan toe. De film wordt te 20 u voorafgegaan door «Laat mij tenminste een beetje zon» en wordt gevolgd door een debat publiek- panel. Specialisten terzake en ook de ma kers van de film zijn present, ledereen welkom. Toegang: 50 fr. LH iondag 25 september BRT ÏO.OO Protestantse eredienst uit Ronse - 11.CO Konfrontatie - 12.00 Nieuwsoverzicht voor gehoorgestoorden - 14 00 Festival van Vlaanderen: historische Happening 1982 - 14.30 Handel en wandel: stress - 15.05 I.Q kwis - 15.35 Harold Lloyd - 16.00 Taptoe vanuit Edinburgh - 17.20 Voetbaluitslagen - 17.25 Aktie openbaar verwoer - 18.00 Bollie en Billie - 18.05 Liegebeest - 18.20 Van Pool tot Evenaar: Bombay - 19.40 Mededelingen - 19.45 Nieuws - 20.05 Sportweekend - 20.35 Diep in mijn hart: rechtstreeks gala-show programma vanuit de Singel in Antwerpen - 22.CO Pietje de dood de visionaire kunst van James Ensor - 22.25 Nieuws en weerbericht tot 22.45 NED 1 je plekje - 17 ÏO Honderd beroemde 8 rijen - 18.45 Sesamstraat - 19.OO Studio sport - 19.55 Trekking van de Lottogetallen - 20.00 Nieuws - 20.10 Panoramiek - 20.40 Humanistisch Verbond - 20.45 De onderste steen (dok. over de joden in Duitsland) - 21 30 De familie Oppermann (2-dehge televi sieserie) - 23.30 Nieuws en nieuws voor slechthorenden tot 23.40 NED 2 12.00 Het Capitool - 12.45 Federatie educa tieve omroep - 13.00 Nieuws - 13.45 Koncert op de Akropolis tot 15.35 - 16.30 Federatie Educatieve omroep - 18.25 Nieuws - 18.30 Federatie educatieve omroep - 19.00 Nieuws - 19.05 Happy days (humoristische familie reeks) - 19.30 Countdown - 20.10 Magnum - 21.00 Tot hier toe heeft de Here ons gehol pen (opname van de suksesvolle teatershow) - 22.25 World War III (4-delige mini-serie) - 23.15 Nieuws en nieuws voor slechthoren den tot 23.25 KOOP UW GORDIJNEN 052-21.83 9.00 Schooltelevisie - 9.30 Ulysse - ÏO.OO Landbouwinformatie - 10.30 Faisons des va- gues - 11.00 Eucharistieviering - 12.00 Faire le point - 13.00 Nieuws - 13.05 Concertissi- mo - 14.00 Arts-magazine - 14.30 Visa pour le monde: reis naar Joegoslavië - 15.35 Puzz le - 16.30 Flamingo Road (serie) - 17.20 Palmares - 17,50 Fraggle rock - 18.15 Mobi les - 18.40 Sportweekend - 19.30 Nieuws - 20.10 A la Beige époque (showprogramma) - 21.10 Soirée portes ouvertes - 21.55 Le re tour du soldat (tv-film met Richard Backus. Nancy Marchand e.a.) - 22.35 Nieuws tot 23.05 9.00 Teletekst - 13.00 Overname RTB-1 - 14.30 Autorennen (Grote Prijs van Europa voor formule 1, gereden te Brandshatch'in Engeland) - 16.30 Overname RTB-1 8.00 Chocolat show - 10.15 Paris si tu vi 10.45 La lanteme magique - 11.15 Merveil les tissées - 12.OO Buona, domenica - 13.1! Hei elei, kuck elei - 15.30 Tschaou et Grodo - 15.45 L'Europe en jeu - 16.15 Reporters a vos marques - 17.00 Eglantine - 18.30 Varié té - 19.00 Atoukado - 19.55 RTL-flash - 20.00 Thérèse Humbert: 2-delige tv-film - 21.30 RTL le monde - 21.50 Visité guidée - 22.'20 RTL-théatre - 22.50 La joie de lire - 22.55 Horoskoop Af scheidstournee 9.00 Religieuze uitzendingen - 12.00 Télé- foot 1 - 13.00 Nieuws - 13.25 Joyeux Bazar (feuilleton) - 13.55 J'ai un secret - 14.30 Champions - 17.30 Les ammaux du monde - 18.00 Les chevaux du soleil (feuilleton) - 19.00 7/7 - 20.00 Nieuws - 20.35 Mon oncle d'Amerique (dramatische komedie met Gé- rard Depardieu, Nicole Garcia e.a.) - 22 40 Nieuwsoverzicht - 22.45 Sports dimanche 4 23.30 Nieuws Zo'n zes jaar al zijn ze muzikaal aktief en de laanste twee, drie jaar zijn ze onbetwistbaar de populairste rockgroep geweest in Vlaan deren. We hebben het over De Kreuners, een formatie waarvan onlangs is bekend geworden dat ze minstens voor één jaor uit elkaar zullen gaan. Dat nieuwtje komt niet helemaal onverwacht. Het vijftal heeff na genoeg in elke parochiezaal die Vlaanderen rijk is op de planken gestaan. Ook elke organisator van kleine en grotere festivals kon er moeilijk onderuit. Ze gaan dus uiteen en dat minstens voor ééri jaar. Wat het na dat jaar rust wordt, is nog onzeker en afhankelijk van de projekten vam de diverse leden. Vooraleer de Vlaamse rockliefhebber adieu te zeggen, plannen De Kreuners nog een groots opgezette tournee door Vlaanderen. Die onderneming, met steun van het Cultureel Jongeren Paspoort, wordt de grootste tournee die ooit door een groep werd ondernomen. Tussen 12 okto ber en 3 december zal een programma worden afgewerkt van twintig optredens. De voor de hand liggende vraag: komen De Kreuners ook in het Waasland nog even langs? Beslist, want vrijdag 4 november kan men in het Gemeentelijk Ontmoetingscen trum te Waasmunster de afscheidstournee meemaken. De formatie stond daar trou wens al eerder op de planken naar aanlei ding van het Sinterklaas-Rockfeest '82. Single Van De Kreuners is recent de nieuwe single «Doe het gevecht» op de markt uitgebracht, meteen ook een voorsmaakje van wat de op stapel staande derde elpee zoal te bieden heeft. Dat werkstuk mag in het najaar verwacht worden. De twee eerste elpees wciren in elk geval prima, «'s Nachts kouder dan buiten» heette de eersteling, die num mers bevatte die heel Vlaanderen toen moeiteloos mee debiteerde. «Zij heeft stijl», «Gezellig samenzijn», «Nee oh nee». Jean- M,arie Aerts, welbekend als lid van T.C. Matic, tekende voor de produktie. Zonder veel moeite haalde de elpee een verkoops cijfer dat goed was voor een gouden plaat. De vraag of De Kreuners datzelfde hoog staande peil zouden kunnen evenaren met een tweede elpee werd met «Er sterft een beer in de taiga» positief beantwoord. Daar op ook een aantal sterk autobiografische nummers van Walter Grootaers, die onder meer de weinig aangename aspekten die bij een echtscheiding om de hoek komen kij ken, heeft moeten meemaken. «Andere kont van de lijn» en «Layla» ook illustreren een en ander. Speciaal Voor de grootse tournee werken De Kreu ners aan een speciaal programma. De be lichting is uitgedokterd door de Engelsman Angus Mac Phail, die eerder al lichteffekten verzon voor groepen als The Cure, U2, Simple Minds en Jo Lemaire. In een eerste deel zullen de spots worden gericht op De Kreuners zelf die dan de nummers van hun nieuwste elpee zullen spelen. Na de pauze volgen de bekendste nummers van de groep en zullen de lichten eerder in de zaal worden gedraaid. Bij alle optredens zal vóór, tussen en na Guust Decoster (presentator van ondermeer «Piekuur» en «Vrijaf») als disc- jockey van dienst zijn. De hele tournee wordt gekoórdineerd door CJP, die het pro gramma verkoopt voor 90.000 frank aan plaatselijke organisatoren. In geval van een tekort aan inkomsten zal het ministerie tot 20.000 frank tussenkomen in het verlies. Vermindering De leden van GP (en dat zijn er op dit ogenblik ongeveer 30.000 in Vlaanderen) krijgen uiteraard vermindering voor dit ge beuren. Waar men tegen verminderde toe gangsprijzen terechtkan, staat overigens te lezen in een magazine dat wordt gedrukt op 50 000 exemplaren. Het CJP stelt zich tot doel jonge mensen naar het kultuurgebeu- ren in dit land te lokken. Men hoopt het jonge volkje via zijn interesse voor popmu ziek ook te strikken voor andere vormen van kuituur als theater en klassieke muziek. Het adres van het CJP: Waterkrachtstraat 36 te 1040 Brussel. Nog even op een rijtje: een afscheidsoptre- den van De Kreuners, vrijdag 4 november in het Gemeentelijk Ontmoetingscentrum van Waasmunster, de organisatie is in handen van vzw Dodden en jeugdhuis The Old Chap. The Kids Dat de Antwerpse Kids zich niet langer als 'topact' kunnen verkopen is bekend. Roem is nu eenmaal vergankelijk en hoewel De Kreuners zich moeiteloos aan de top heb ben kunnen handhaven hebben Ludo Mari- man en zijn drie maats moeten ondervinden dat men vrij vlug in de vergetelheid kan geraken. «Back to the roots» dus en van daar dat men The Kids nu terug aantreft op affiches van jeugdklubs. Ook aan de jaren lange samenwerking met hun platenmaat schappij is nu een einde gekomen. De Antwerpse groep had te kennen gegeven een nieuwe elpee te willen uitbrengen. Poly gram was daarvoor niet te vinden, een single zou eventueel wel kunnen. Maar daarvoor waren The Kids dan weer niet te vinden. L.V.B. wenst IJ een advertentie te plaatsen? wendt U tot GROEP DE CUYPER Oude Vest. 34.9330 DENDERMONDE Tel. 052/21.40.60 Industriepark B9, 9140 ZELE Tel. 052/44.50.65 - Telex 25.765 10.00 Gym Tonic - 10.30 Cheval 2-3 - 10.4 Gym Tonic - 11.15 Dimanche Martin - 11.3 Entrez les artistes - 12.45 Nieuws - 13.20 «Si j'ai bonne mémoire» - 14.25 Chips - 15 15 L'école des fans - 15.55 Les voyageurs de l'histoire - 16.25 The dansant - 17.00 Au revoir Jacques Martin - 17.10 La guerre des insectes (feuilleton) - 18.00 Dimanche maga zine - 19.00 Stade 2 - 20.00 Nieuws - 20.35 La chasse aux trésors (spelprogramma) - 21.40 Senaatsverkiezingen - 22.40 Concert magazine - 23.10 Nieuws 10.30 Mosaique - 12.00 D'un soleil a l'autre - 17.30 Jeugdprogramma - 18.45 L'echo des bananes - 19 40 RFO hebdo - 20.00 Benny Hill - 20.35 A la recherche du temps présent: biotechnologie - 21.35 Les producteurs - 22 05 Senaatsverkiezingen - 22.15 Nieuws - 22.35 Cry Havoc (oorlogsfilm met Margaret Sullivan, Ann Sothern e.a.) - 0.05 Prélude la nuit tot 0.10 9.30 Programma-overzicht - 10.00 Motten- burger Alltag - 10.45 Der Reiche, der nicht sterben wollte - 11.15 Hoffmanns Geschich ten - 12.00 Der internationale Frühschoppen - 12.45 Nieuws - 1315 Lebensraum in ge- fahr - 13.45 Magazin der woche - 14.20 Lemmi und die Schmöker - 14.50 Zwei oder was sind das für Traume - 16.30 Weltspiegel - 17.10 Tagebuch eines hirtenhundes - 17,55 Verkiezingsnieuws - 19.00 Die sportschau - 20.00 Nieuws - 20.15 ARD/ZDF Bundestag- runde - 20.30 Louis Tauf auf (komische film met Louis de Funès, OU vier" de Funès e.a.) - 21.50 Nieuws - 22.05 Das grosse rennen - 22.50 Guten abend Hollywood - 23.35 Nieuws De Kreuners: afscheid ook in Waasmunster 9.15 Katolieke eredienst - 10.00 Program ma-overzicht - 10.30 ZDF -matinee - 12.00 Das sonntagskonzert - 12.45 Vrijetijdsma- gazine - 13.15 Chronik der woche - 13.40 Bild(n)er der chemie - 14.10 Neues aus Uh lenbusch - 14.40 Nieuws - 14.45 Danke schön - 14.50 Tatsachen - 15.20 Sie küssten und sie schlugen ihn (psychologische film) 16.52 Nieuws - 16.55 Die sport-reportage - 17,40 Tagebuch - 17.55 ZDF - ihr programm - 17.58 Nieuws - 18.05 Das waren hits (non stop diskomuziek) - 19.00 Nieuws - 20.30 Das herz aller dinge (laatste deel tv-film) 21.35 Nieuws - 22.00 Freddy Quinn (film) 23.00 Nieuws

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 15