man Films deze week... festival VlaanDeien 91 Teater- en koncertuitjes: 23-30 september Schooltelevisie: 14.00 Bloemen in lijnen en kleuren - 14.30 Eatetiache opvoeding: - 15 00 Frans - 15.30 Biologie - 16.50 Teletekst voor iedereen - schooltelevisie - 17.00 De krant - 17.30 Nederlands: Herman Vos - 18.OO Bol- lie en Billie - 18.05 Rondomons - 18.30 Funnies - 18.35 Geschiedenis van de kleine De middeleeuwen: 1100-1500 - 19.05 Het vrije woord - 19.40 Mededelingen - 19 45 Nieuws - 20.10 De weerman - 20.15 Mini mikro makro - 20.20 Onder de Zuider keerkring (vierdelige reeks) - 21.10 De Ben ny Hill Show (humor) - 21 40 Ommekaar - .30 Nieuws en weerberioht tot 22.50 BRT 2 19 00 Tijdrover Chips - 19.10 Van 9 tot 5 (komische reeks) - 19.40 Mededelingen - 19.45 Nieuws - 20.10 De weerman - 20 15 Extra time (sportmagazme) - 22.00 Elek tron-live tot 22 40 NED 1 9 30 Nieuws - schooltelevisie - 10.00 Het tel- an taal verhaal - 10.30 De Egyptenaren - 11.00 Wat is geschiedenis - 11,30 Waarne- hoe doe je dat? - 13.00 Nieuws - school- 14.00 Wat doe je daar? - 14 15 Engels basisonderwijs - 15.30 Feduco/ Nos - 16.00 Tineke - 18.55 Cijfers en letters - 19 20 Anna en de koning van Siam - 20.00 Nieuws 20.28 Mozart (zesdelige serie) - 22 00 Brandpunt - 22 45 Vergeten leeftijd - 23.37 Nieuws en nieuws voor slechthorenden tot 33.47 NED 2 13.OO - 18.15 Nieuws - 18.30 Sesamstraat - 18.45 Jeugdjournaal - 19.00 Nieuws - 19 12 Het vuurvliegje - 19.25 De Harold Lloyd show - 19.45 Blaasfestival Internationaal 1983 (vanuit do Rodahal in Kerkrade) - 20.55 Stiefbij.1 en zoon - 21 30 De andere Ted (liedjesprogramma met Ted de Braak) - 22.10 Wheaton '83 - 22.30 Nieuws - 22 45 Federatie educatieve omroep - 22.55 Nieuws voor slechthorenden tot 23.00 12.00 Teletekst - schooltelevisie - 14.00 Kin deren van hier en elders - 14.30 Follow-me - 15.00 Adolescentie - 17.15 Onem - 17 30 Plein jeu (gevarieerd programma) - 19 05 Ce soir - 19,25 Konsumententips - 19.30 Nieuws - 20.00 Les risques du mótier (dra matische speelfilm met Jacques Brei. Emma- nuelle Riva, Jacques Arden e.a.) - 22 45 Nieuws tot 23.00 16.00 Teletekst - 18 00 Un juge. un flic - 19.00 Lundi-sports - 19 25 Toto-berichten - 19.30 Nieuws - 20 00 Semorama - 20.35 Viens chez moi, j'habite en Wallonië (toneel stuk) - 21.45 Landbouwinformatie tot 22.15 RTL Honor» foullloton) - 18.15 CofTro-fort 84 - 18.20 Le dernier mot - 18.35 Entro chions et chats - 18 40 Clip et gagne - 19 12 Co ff re-fort 84 - 19 15 Nieuws en weerbericht - 19 45 D'hier et aujourd'hui - 19.53 Cinemagina- tion - 20.00 Chips - 21.OO Thérèse Humbert: tv-film - 22 30 La joie de Ure - 22 35 Horos- koop - 22.40 Entre amis 11.15 TF-1 vision plus - 12 00 Le rendez vous d'Annik - 12.30 Atout coeur - 13.00 Nieuws - 13 45 La croissée des chansons - 14 05 Regards entendus - 14 25 A ventures sur lo Mississipi (avonturenfilm) 15.35 Carte blanche: dimanche. dimanches - 16.30 Lundi en matinée - 18.00 Ton amour et ma jeunesse (feuilleton) - 18.20 Le village dans les nuages - 18.40 Variétóscope - 18.55 Nieuwsoverzicht - 19 00 Meteo première - 19.15 Gewestelijk nieuws - 19 45 Marions- les - 20.00 Nieuws - 20.35 Sept morts sur ordonnance (dramatische film met Michel Piccoli, Manna Vlady, Jane Birkin e.a.) - 23.25 Nieuws 12.00 Nieuws en weerbericht - 12 08 L'aca- demie des 9 - 12 45 Nieuws - 13.35 Les amours romantiques - 13.50 Aujourd'hui la vie - 14.55 Embarquement immédiat - 15.45 Programma-overzicht - 16.00 Apostrophes - 17 10 La télévision des téléspectateurs - 17 40 Récré A2 - 18.30 C'est la vie en nieuws - 18.50 Des chiffres et des lettres - 19 10 D'acoord, pas d'accord - 19 15 Gewestelijk nieuws - 19 40 Le théatre de Bouvard - 20.00 Nieuws - 20.35 La belle vie (satirisch toneel stuk) - 22 05 Plaisir du théatre - 17.00 Regionaal programma - 19.50 Ulyaso 31 - 20 00 Les jeux de 20 heures - 20 35 L'amour en question (dramatische film met Annie Girardot, Bibi Andersson. Michel Gal- bru e.a.) - 22 10 Nieuws - 22.35 Thalssa 23.15 Prélude A la nuit tot 23.25 8.10 Schooltv - 9 25 Sesamstrasse - 10.00 Nieuws - 10 03 Das Kind mit den gril non Augen - 11.40 Verkiezingsnieuws - 12.55 Persoverzicht - 13 00 Nieuws - 15.40 Video- text fur alle - 16 15 Umbo - 17 00 Bilder aus dem Kasten - 17 15 Spass muss sein - 17 .40 Tele-Lexikon - 17.50 Nieuws - 18.00 Hier und heute - 18 25 Sechs richtige - 19.00 Rendez-vous mit den Tod - 20 00 Nieuws - 20.15 Glanz und Elend der Kurtisanem - 21 15 Kontraste - 21 45 New York, New York - 22 30 Tagesthemen - 23 00 ErzAhlun- gen eines Nachbarn (tragikomedie) - O 15 Nieuws ZDF 10.00 Overname DF-l - 15 57 ZDF - ihr programm - 16.00 Nieuws - 16.04 Mathema- tik und experiment - 16.35 Dem Falscher auf den fersen: problemen in 1500 - 17 00 Nieuws - 17.15 Tele-illsutrierte - 17 50 Die Strassen von San Francisco - 18.25 Die Strassen von San Francisco - 18.57 ZDF - ihr programm - 19 00 Nieuws - 19.30 Tommy's pop-show - 20 15 Stichproben - 21 00 HeO.te journal - 21 20 Looping (tv-film met Shelley Winters, Hans-Christian Blech e a - SINT-NIKLAAS Octopussy lames Bond, alias Geheimagent 007, voor stellen hoeft eigenlijk niet meer. Het verhaal van Octopussy, de dertiende in de schier ineindige serie, heeft te maken met een krankzinnige Russissche generaal die tij- lens een cirkusvoorstelling op een Ameri kaanse basis een atoombom wil laten ont- jloffen. Daarrond nestelt zich dan nog een ntrige die als kamoeflage moet dienen over 'iet smokkelen van juwelen uit de nalaten schap van de laatste tsaar, dertien films in een dozijn van hetzelfde slag is er één teveel geworden om nog op ;en aangename manier wat verloren uren te 'uilen. Deze nieuwste Bond slaat nergens neer op omdat alles er even duur, glad en "lutteloos uitziet. De vertrouwde formule is -ersleten en Roger Moore is oud en moe jeworden. Misschien zou hij wel beter bij :ijn land- en naamgenoot Henry Moore een ikulptuur laten maken over wat hij is ge veest, met een gage van 100 miljoen frank, ;an zoiets toch weinig problemen ople- 'eren. iophie's Choice Nieuwste film van Alan Pakula over drie ongelui die het aardig met elkaar kunnen tellen, maar ook hun vrienschappelijke uit- >undigheid velé leugens en donkere gehei- nen verbergt. iophie's Choice is helemaal geen film voor ussendoor omdat het teveel de kultus van le ontgoocheling impliceert en te weinig uimte laat voor het levensoptimisme, maar iet is aan de akteurs gegeven dat zij de film iit de brand slepen door hun passionele ver- olkingen. 'ROGRAMMA elekt )ctopussy iophie's Choice he Dark Crystal cola i.A.S. OKEREN lambo (ambo (Sylvester Stallone) is een veteraan lit het Amerikaanse leger, overladen met ïedailles voor zijn vaderlandsliefde Wan- hij eerder toevallig terechtkomt in een leine stad wordt hij er op een stomme ïanier geprovokeerd door de lokale sheriff. Als reaktie begint hij een kleine oorlog tegen de plaatselijke autoriteiten. Deze film van Ted Kotcheff is uitstekend gemaakt pulpamuzement, alhoewel je er achteraf niet vrolijker bij wordt. Stallone speelt de rol van zijn leven maar misschien komt dat wel omdat hij zijn mond houdt en zich beperkt tot «fantastische stuntpar tijen». American Gigolo Julian Kay heeft het gemaakt in het leven. Voor 50.000 frank de beurt verhuurt hij zijn diensten aan oudere vrouwen die zijn stijl volle aanwezigheid sterk weten te apprecië ren. Op een dag ontmoet hij Michele Strat- ton, de vrouw van een opkomende senator Er ontspint zich een informeel gesprekje waarin beiden hoewel rusteloos op zoek naar meer elkaar lakoniek aftasten. Hij begint met haar een romantische idylle, hoewel hij in zijn beroep geen liefde kan geven. Toch houdt hij deze deels onwillige, deels boeiende relatie aan De problemen komen echter om de hoek geslopen wan neer hij in een lustmoord betrokken wordt. Daardoor raakt hij verstrikt in een allesver nietigend angstgevoel en waardoor hij ver plicht wordt tot een diepgoond zelfonder zoek. Gelukkig bestaat Michele nog die voor hem de kastanjes uit het vuur zal slepen. Deze film uit 1980 van Paul Schroder met in de hoofdrollen Richard Gere en Laureen Hutton is een schitterende zedenschets ge worden over een liefdesgeschiedenis die helemaal niet leefbaar is, maar die door de geliefden verbogen wordt tot een sterk emo tionele relatie. PROGRAMMA Variétés Rambo American Gigolo Novo De kille draak De zwarte draak DENDERMONDE The Wall The Wall begint zijn karrière bij het uitbren gen van de plaat met dezelfde naam van de Britse supergroep Pink Floyd. Voor deze heren stond The Wall als een dubbele metafoor. Enerzijds de muur die zij na hun gezamenlijke architektuurstudies nooit heb ben opgetrokken en anderzijds de figuurlijke muur die gevormd werd doordat de groep buiten haar proporties is gegroeid De tema's die telkens terugkomen zijn de angst, verdrukking en vooral vervreemding^ Naar mijn gevoelen luxeproblemen die zij met hun status en artistieke mogelijkheden niet onaardig zouden moeten kunnen om zeilen. Maar goed, die konkertema's worden in de film gekristallizeerd door Pink (Bob Gelgof) die het allemaal allang niet meer ziet zitten en voor de verandering zijn leven laat afrol len als alternatief voor het zalig nietsdoen. Deze film van Alan Parker uit 1982 is nauwelijks op een struktuur gekleefd en verhalend onbelangrijk. Parker is wel sterk in de beeldenreeks die best te vergelijken valt met een serie aan elkaar geknoopte video clips, ondersteund door sterke visualiteit, mooie kamerabewegingen, met een vaak surrealistische sfeer. Gandhi Gandhi is lid van het kransje persoonlijkhe-. den die de 20e eeuw kleur heeft gegeven en een film lag dan ook zo voor de hand Het resultaat werd een foutloos stramien over Gandhi's leven, je ziet mijlpalen uit zijn karrière, je hoort hem fraaie volzinnen debi teren, je leert kortom een waardige Gandhi kennen of wat had je anders wel verwacht? Wij hadden meer het gevoel dat deze film een drieuur durende 'commercial' is gewor den over een achtbaar lid van de universele maatschappij helemaal opgebouwd vanuit de verheerlijking van het individu. Maar ons gevoelen is minder belangrijk want Gandhi werd zowaar bedolven met 8 Oscars en nog wat van dat fraais dat hier en daar wordt uitgedeeld. Toegegeven, Ben Kingsley (Gandhi) moet zijn erkenning niet schaam teloos wegmoffelen, maar wij kenden betere laureaten voor al het overige. PROGRAMMA Belgica The Wall Erotica Albert Gandhi AALST Furyo David Bowie, de man van duizend gezich ten, stapt blijkbaar zonder moeite van het ■me succes in het andere. Schitteren als popartiest met tussendoor vigilant filmwerk, daarvoor moet je de zegen van de Goden hebben meegekregen. Furyo is helemaal gebouwd rond de kultuurverschillen in een gevangenenkamp tijdens de laatste wereld oorlog die onvermijdelijk tot konfrontaties leiden en die dan klassiek worden opgelost door de geldingsdrang van de sterkste, zonder echter een lotsverbetering voor beide partijen te ontwikkelen. Hieruit is een rijk symbolische film gegroeid met Bo wie en zijn Japanse kollega-popartiest Saka moto. An Officer and o Gentleman Zack Mayo (Richard Gere) heeft zich als kandidaat-officier laten opnemen bij het Amerikaanse leger om op die manier ;*.ijn ambities rond te krijgen. In zijn vrije uren ontmoet hij Paula waarop hij verliefd wordt, maar tot de orde komt als het zijn ambities betreft. An officer and a gentleman is de zoveelste bewerking geworden van de «American dream». Het is geen monument uit de film geschiedenis, maar wel aardig entertain ment, duidelijk refererend naar de kranige liefdesfilms uit de jaren '50, happy-end inkluis. PROGRAMMA Feestpaleis Furyo v The trail of the Pink panther Veronika Voss Palace Porkey's 2 Halloween 3 An Officer and a Gentleman Superman 3 ben baetens BRT 1 (foullloton 1 - 1 Schooltelevisie 14.OO Op de markt - 14.30 Biologie - 15.00 Klassieke oudheid - 15 30 Sociale vorming tot 16.00 - 16.50 Teletekst voor iedereen - schooltelevisie - 17.00 Duits - 17,30 Sociale vormgeving - 18.00 Bollie en Billie - 18 05 Klein, klem kleutertje - 18 20 Er was een keer - 18.30 Telekommunikatie - 19 00 Tijdrover. lieve plantjes - 19.10 Kijk uit! - 19 15 Jukebox - 19.25 Uitzending door derdon - 19 40 Mededelingen - 19 45 Nieuws - 19 45 Nieuws - 20.10 Kunst-zaken - 20 15 I Q kwis - 20.45 Verover de aarde: genezen? - 21 35 Weduwen: thrillerreeks - 22 25 Nieuws en weerbericht tot 22.50 BRT 8 NED 1 9 30 Nieuws - schooltelevisie - 10 30 De Egyptenaren - 11.00 Wat is geschiedenis? - 11.30 Lief zijn voor elkaar - 13 00 Nieuws - 14.00 Schooltelevisie: de spijker op z'n kop show - 15.30 RVU - 16.00 Een eenvoudige doch voedzame maaltijd - 17.00 Anna en de koning van Siam - 18 55 Circus Gusto - 19.01 Dolly Dots - 19.25 Gloria (reeks) - 20.00 Nieuws - 20.28 The A-team (avontu- renserie) - 21.20 Met de Tros de winter door - 22 25 Tros aktua tv - 23 00 Harten 2 (reeks) - NED 2 RTL 19.00 Rock in concert: het beste uit Rock pa- laat - 19.35 Kijk uit! - 19.40 Mededelingen - 19 45 Nieuws - 20.10 Kunst-zaken - 20.15 Wat een familie (familiekroniek met Victor Lanoux, Jane Birkin. Georges Wilson e a - 21.55 Handel en wandel stress tot 22 30 11.45 Bon Jour - 12.00 RTL-flaah - 12 18 Ludwig - 12.45 La demoiselle d'Avignon - 13.10 Entre chienset chats -13.15 La joie de Ure - 17 00 Hit des clubs - 17 10 Coffre-fort 84 - 17.15 C Q F.D - 18.15 Coffre-fort 84 - 18 20 Le dernier mot - 18.35 Entre chiens et chats - 18.40 CUp et gagne - 19.12 Coffre-fort 84 - 19.15 Nieuws - 19.45 D'hier et aujourd' hui - 19.53 Cinemagination - 20 00 Les uns et les autres - 21.00 Meurtres a domicile (politiethriller met Anny Duperey, Bernard Giraudeau e a.) - 22 30 La joie de lire - 22.35 Horoskoop - 23 00 Que repondrez-vous? TF 1 11 45 TF-l viBion plus - 12.00 Le rendez- vous d'Annik - 12.30 Atout coeur - 13 00 Nieuws - 13.45 Portes ouvertes - 14.00 Avoc ou sans nuagc - 14 25 Francois Gail lard ou T.20 13.00 - 18 15 Nieuws - paspoort - 18.20 Paspoort voor Joegoslaven - 18.25 Paspoort voor Italianen - 18.30 Sesamstraat - 18.45 Juegdjoumaal - 19.00 Nieuws - 19 12 D'r kan nog moer bij - 19.30 Het land van de sperwers (dokumentaire film) - 19.55 3 x M - 20.20 Tijdsein - 20 50 Harlingen (muzikaal programma) - 21 15 Het Evangelie naar Johannes - 21.40 Omnibus - 22.30 Nieuws - 22.45 Den Haag vandaag - 23.00 Nieuws tot 23.05 T V service - 17 30 Le paradis des chefs - 18.OO Ton amour et ma jeunesse - 18 20 Le village dana les nuages - 18.40 Variétésoope - 18.55 Nieuwsoverzicht - 19.00 Meteo pre mière - 19.15 Gewestelijk nieuws - 19.45 Manons-les - 20 00 Nieuws - 20.30 D'accord. pas d'accord - 20.35 La beUe Hélène (opera- bouffa in 3 bedrijven) - 23.00 Nieuws 12.OO Teletekst - 15.00 De militaire taptoe van Edinburgh - 17.30 Plein jeu (gevarieerd programma) - 19 05 Ce soir - 19.25 Konsu mententips - 19 30 Nieuws - 20.00 Contacts - 20.05 Les brigades du Tigre - 21 00 Video- gram - 21 15 Palmares - 21 55 Salut l'artiate 5 Féte du 27 septembre - 23.15 Nieuws tot 1.30 16.00 Teletekst - 18.00 Un juge, un flic - 19.OO Première sortie en mor - 19 30 Nieuws - 20.OO Le point do la medecme - 21.30 L'alibi (politiefilm met Eric von Stroheim. Albert Préjean e.a. tot 22.55) AS 10.30 A2 antiope - li 15 A2 antiope - 12 00 Nieuws en weerbericht - 12.08 L'academie des 9 - 12.45 Nieuws - 13.35 Les amours romantiques - 13.50 Aujourd'hui la vie - 14.55 Embarquement immédiat - 15 45 La chasse aux trésors - 16 45 Entre vous - 17 45 If-crC A2 - 18 30 C«M la vlo on nieuws - 18 50 Des chiffres et dos lettres - is.15 Gewestelijk nieuws - 19.40 Le thé&tre de Bouvard - 20.OO Nieuws - 20.30 D'acoord. pas d'acoord - 20.40 Une affiare d"hommes (politiefilm met Claude Brasseur, Jean-Louis Trintgnant e.a.) - 22 30 Mardi cinema - 23 30 Nieuws 17.00 Regionaal programma - 19.50 Ulysse 31 - 20 00 Les jeux de 20 heures - 20.35 Le capitaine Fracasse (mantel- en degenfllm met Geneviève Grad. Gérard Barray, Louis de Funès e.a - 22 15 Nieuws - 22.35 La France au pluriel - 23.25 Prélude k la nuit tot 23.35 8.10 Schooltv - 9.25 Sesamstrasse - 10.00 Nieuws - 10 03 Der Schwarze Falke - 12.00 Umschau - 12.10 New York. New York - 12 55 Persoverzicht - 16.10 Nieuws - 16.15 Bronski schuftet für den rock - 17.00 Und mich fragt keiner (1) - 17 50 Nieuws - 18 OO Hier und heute - 18.25 Kontakt bitte... 19.OO Falcon Crest (reeks) - 20 00 Nieuws - 20.15 Was bin ich? - 21 00 Panorama - 21.45 Dallas (serie) - 22.30 Tagesthemen - 23.00 Die ARD-talkshow Hardy Krüger 16 35 Strandpiraten - 17 00 Nieuws - 17 15 Tele-illustrierte - 17 50 Kurtheater Holten- diek - 18.20 Mein name ist hase - 18.57 ZDF - ihr programm - 19.OO Nieuws - 19.30 Stein- bichler geschichten (boevenkomedie) - 21.00 Heute journal - 21 20 Mitgegangen. AALST o Netwerkcentrum, De Ridderstraat (053/ 78.89 81), (azzavond georganiseerd door de Crazy Bol Jazz Club (24 september) - toneel «Avonturen van God» door De Zwar te komedie (25 september) - avondkoncert van Jeugd en Muziek met het Rameau- kwartet (29 september - 20 uur) - Ontmoe ting met schrijver Walter Van den broeck (30 september 14 uur) Sint-Martinuskerk: orgelrecital door Kris- tiaan Van Ingelgem (25 september - 15.30 uur) - komposities van Obrecht, Montever di, Purcell, Bach en Mozart door Pro Musica Köln (29 september - 20.30 uur). Stadhuis: Brahmsprogramma door het Ensemble Contrasts (24 september - 20.30 uur). BERLARE Dorp: muzikale wandeling door fanfare Nieuw Leven uit Aaigem (25 september - 16 uur) - wandelkoncert door De Vriendenbond (26 september - 10.30 uur) Kiosk muziekkoncerten door De Vrien denbond (25.9 - 10.15 uur) door Sinte- Cecilia (25.9 - 11.45 uur) en Nieuw Leven uit Aaigem (25.9 - 19 uur). Sporthal: muziekkoncert door de plaatse lijke muziekmaatschappijen (24 september - 18 uur) GIJZEGEM Poppenteater Kiekeboe treedt op om 14 uur (24 september) HAMME Klokhuis: Chili-weekend met o.m. uitvoe ring van de Canto General Van Pablo Neru- da door Annita Daldini en musici Cordova en Duchesne (24 september - 20 uur). The OLd Chap: koncert door de Engelse, maar in Amerika verblijvende, newfolkgita- rist David Tipton (24 september) o Zaal De Greve, Kerkstraat (052/ 47.83.73), koncert door het Antwerps Ka- mermuziekensemble o.l.v. Louis Gillis met o.m. de Filip De Pillecijn-Suite van Werner Van Cleemput (26 september - 20 uur). LOKEREN Cultureel Centrum: optreden van Urba- nus van Anus in de Stadsfeestzaal (29, 30 september - 20 uur). Onze-Lieve-Vrouwkerk, Daknam, orgel recital door Jo Van Eetvelde met komposi ties van de familie Bach (24 september - 20.30 uur). MECHELEN Mechels Miniatuur Teater, Hanswijk- straot 65 (Grote Zaal) en Oude Brussel straat 10 (Kleine Zaal) - (015/42.25 44). «De moeder van David S.» van Yvonne Keuls (Grote Zoal - 23, 24, 25, 30 septem ber - 20.15 uur) - «Tussen somber en dwaas» von J Verlooy door 1.0 T (Grote Zaal - 29 september - 14 en 20.15 uur) - «Wie slaapt er op een band?» door het Nieuw Vlaams Toneel (Kleine Zaal - 23 september - 20.15 uur) - Kinderteater Sca- ramouche (Kleine Zaal - 24 september - 10 uur) - show voor de derde leeftijd (Kleine Zaal - 24 september - 14 uur) - De seizoe nen van je hart, poëzieprogramma met J. Mollet (Kleine Zaal - 24 september - 20.15 uur) Nieuwe Stadsfeestzaal: koncert door het Contravaskwartet van Maurice Aerts en het Chuckerbutty Ocarina Quartet (23 septem ber - 20.30 uur) Oude Stadsfeestzaal: kinderhappening met Leen Persijn en combo, het kinderteater Lanceloot, Imago Tijl en mimeklown Dokus (28 september - 15 uur), o Sint-Romboutskatedraal: herdenkings- koncert Mgr. Jules Van Nuffel door het O. L-Vrouwkoor, de Mechelse Liedertafel, Audite Nova, het Koperensemble Theo Mertens en orgelist Laurent Van den Bergh (30 september - 20.30 uur). MELSELE Onze-Lieve-Vrouwkerk: orgelkoncert door Jos Van Immerseel in het kader van de Melseler Orgelcyclus (30 september - 20 uur). MESPELARE Wandelkoncert door de fanfare De Brandweer uit Oudegem (25 september - 18 uur) SINAAI Jeugdhuis Troelant: optreden van Silent Corner (23 september - 19.30 uur) - pop penkast met Pomponneke en Poepoel in de parochiezaal (25 september - 15 uur) - film «Raiders of the lost Ark» (28 september). SINT-NIKLAAS o Collegekerk: koncert door het Nationaal Orkest van België o.l.v. Georges Octors met werk van Schumann, Van Hulse en Tsjai- kowski (25 september - 20 30 uur) «Grote Markt: volksspelen begeleid door de K.L.J., volksdans met Speelschaar Ossoert en een optreden van de volksmuziekgroep Zakdoek (24 september - 18 uur) Sporthal: optreden van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen met Bolero; «La Pèri», Symphony in three Movements» en «Whimsicalities» (27 september - 20.30 uur), Sint-Jozefskerk, Tereken. orgelkoncert door Erwin van Bogaert m.m.v. Singhet Vro o.l.v. M. Vekemen: huldekoncert Flor Pee- ters (29 september - 20 uur). Stadsschouwburg: filmvoorstelling inge richt door de jeugdraad (23 september - 20 uur) - teater «Re-make/Re-model» van Mare Didden en Francois Beukelaers, ingericht door De Spiegel (26 september - 20.30 uur) - «Arme Cyrano», teater door Bent (29, 30 september - 14 uur). ANTWERPEN Arenbergschouwburg (03/232.85.23): «De tijger en andere varhalen» van Dorio Fo, laatste voorstelling door Jan Decleir (23 september - 20.15 uur) - toneel «In den aap gelogeerd» van Ruud De Ridder door het Echt Antwerps Teoter (24, 26 en 27 sep tember - 20.15 uur) - literaire avond met o.m. Tom Lanoye, Kees van Kooten en Bart Chabot (25 september - 20 uur) De Singel, Desguinlei 25: T.V.-show met tal van Vlaamse artiesten en bekende land genoten (25 september - 19.30 uur) mezza musica met het Nationaal Orkest van België o.l.v. Frederic Devreese en alt Ira d'Arès, violiste Jenny Spanoghe en pianist Luc Devos als solisten met een programma filmmuziek (03/26.33.30 - 30 september - 20 uur). Fakkelteater, Mutsaertstraat 4 (03/ 232.14.69): «De liefde van een terrorist» van René Verheezen in regie van Jan Ver bist (23, 24, 25, 29, 30 september - 20.30 uur). Fredrik Van Eedenplein: optreden van het kabaretgezelschap Klavertje Vier» (24 sep tember - 14.30 uur) - volksfeest met optre den van The Five Pennies Band. Connie Neefs en Jacques Raymond (24 september - 20.30 uur). Groenplaats: kioskkoncert door de Vere- ningde Koninklijke Harmonie «Sinte-Katari- na en Peter Benoit» (24 september - 9 uur) Het Klokhuis, Parochieaonstraat 4 (03/ 234.30.50): «De dolste dag» van Peter Tur- rini in een regie van Ivonne Lex (24, 29, 30 september - 20.30 uur; 25 september - 95 uur) Koninklijke Vlaamse Opera, Frankrijklei 3 (03/233.66.85), opera «Aida» van Verdi in regie van Franz Marijnen en o.l.v. Nicholas Cleobury (23, 30 september - 19.30 uur: 25 september - 15 uur) Meirteater, Meir 75 (03/232.14.09) «Wij gaan naar Benidorm» van Eddy Asseibergs (23, 24, 25, 26, 29, 30 september - 20.30 uur). Noordteater: (03/233.64 08): «Bosse- mans en Coppenolle» van P. Van Stalle en J. D'Hanswyck door het Reizend Volksteater (23, 24 25 september - 20 30 uur). Randstadteater (03/236.16.36): «De Trap» van Charles Dyer door het E.W.T.- gezelschap (29 en 30 september - 20.30 uur). Sint-Andrieskerk: het Chilingirian Quartet vertolkt komposities van Mozart, Rovel en Schubert (26 september - 20.30 uur). ■6 Stadhuis: liederenrecital door tenor Guy De Mey en pianiste Sylvia Traey met werk van Wolf en Schumann (30 september - 20.30 uur). Stadsschouburg (03/231,07 50): «Arm Vlaanderen» van Clark en Bobrick in een regie van Guido Maeremans (23, 24, 29 en 30 september - 20 uur, 25 september - 15 uur) - «Wat eenleven, Jeanne» door KNS. 2 in de Glazen Zaal (26, 27, 28 september - 20.30 uur) Teoter aan den Drink, Drink 24 (03/ 236.16.36): «Helder als glas» door het Brial- monttheater (23, 24, 26, 29, 30 september - 20.30 uur: 25 september - 15 en 20.30 uur) - «Op heterdaad betrapt» van Trevor Cowper door het E.W.T.-gezelschap (29, 30 sep tember - 20.30 uur). Vleeshuis: klavecimbelrecital door Jos van Immerseel (23 september - 20.30-uur) Wapper: square dance happening o.l.v. internationaal bekende «callers» (25 sep tember - 13 uur)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 16