Exkluzief tafelen in stijvolle Hof Ter Polder in Meerdonk Nieuw restaurant wil snel naar de top briljant gerestaureerd werd bestaat al een hele poos. De gemeentelijke overheid vergaderde er, werd tege lijk ook café herberg-gemeentehuis, je kon er een pint pakken terwijl je op de autobus wachtte. Even welkom als voorheen ben je er nu, alleen kreeg Hof Ter Polder van de initiatiefne mers het etiket van klasserestaurant opgeplakt. Neem gerust je tijd voor die superbe maaltijd, slurp van je koffie terwijl je van de zéér smaak volle inrichting geniet. Dineren op de heerlijke tonen van een pianovir tuoos is bovendien een belevenis op zich. Koper en rood Uiterst zorgvuldig ging men te werk met hei oog op hei dekoreren van dit nieuwe restaurant. Vaklui met erva ring én faam werden onder de arm genomen. Perfekt moest het worden. En het is ook af Voor al wat met elektriciteit te maken heeft deed men een beroep onderneming Roger De Meulenaer uit Meerdonk en over loodgieterij en chauffage ontfermde zich de Meerdonkse firma Nonne- man. Dat het er zo stijlvol is werd in niet geringe male mogelijk gemaakt door de artiest-koperslager Rob Kie kens: een goudkleurig, sfeervol ver licht dorpsgezicht prijkt aan de wand, de tapkranen (ook verkoperd) harmoniëren perfekt met het meubi lair. Het bedrijf Peelers uit Berchem leverde marmer, vloeren en faience. Dat alles zo vlot en punktueel verliep is ook te danken aan de families Van Schependom en De Smedt uit Meer donk. Mevrouw Nagels, echtgenote van de initiatiefnemer tot heel déze gulle gastronomische bedoening, gaf het meubilair dat zo bekoorlijke, wijnro de (bordeaux) kachel. De rotanmeu belen werden geleverd door de firma Heirbaut (Eurosun), gespecialiseerd in binnenhuisinrichting. De vroegere indeling van dit pand werd behouden. De achterbouw werd gesloopt, dat wel. maar voor het overige respekteerde men het ei gene van het huis. Pakweg één jaar namen de restauratiewerken in be slag. Het restaurant is af In gereed heid wordt nog gebracht het boven zaaltje, dra kunnen daar zakelijke bijeenkomsten, huwelijksfeesten e.a. plaatsvinden. Veeleisend Men investeerde. In materiaal, in Wijnrode tinten domineren het kunst zinnig gedekoreerde interieur. De ruimte straalt weelde uit, warmte. Gezellig is het er, mooi vanzelfspre kend. In volmaakte rust kan je er uitgebreid lunchen of gewoon van een knus etentje genieten. Gastrono mie met niveau in een behaaglijke pleisterplaats: Hof Ter Polder, 't Einde van de wereld? Daar, voor bij de horizon bijna, situeren ze Meerdonk wel eens. Waar nijvere Wase dorpelingen turf uit de bodem puurden. Uniek landschappelijk ge bied, want de kreken zijn rijk aan fauna en flora. Meerdonk, vijf jaar geleden vierde de parochiegemeen schap van pastoor-dichter Leo Ver- cruyssen er volop feest. Het begin van de Wase massaspelen. En vorige week nog, op die derde seplember- zondag, was 't kermis in deze deelge meente van Sint-Gillis-Waas. Het feestend volk sloeg een babbel in de schaduw van de Korneliuskerk. De mensen hadden óók oog voor dat t vernieuwde pand rechtover de kerk Hof Ter Polder. .Nieuw als trefpunt voor zakenmen- 'sen, als ontmoetingsplaats voor al wie van héérlijk tafelen houdt. Maar het huis aan de Plezantstraat 4 dat zo Antwerpse die al te gast waren kun nen dat beamen. Wat trekt de mensen het meest aan: de uiterst verzorgde bediening, de gevarieerde menu kaart, het héérlijke eten. de muzikale entourage met piano of viool, of het sfeervolle interieur? Je moet zelf maar eens poolshoogte gaan nemen. Hof Ter Polder vind je op een paar stappen van de kerk in Meerdonk, het dorp is vlot te bereiken van aan de expressweg Antwerpen-Knokke, vanuit Sint-Niklaas of het industrie gebied op de Linkeroever ben ie er meteen. Op maandag- en dinsdag avond is hel restaurant gesloten. Alle andere dagen ben je welkom, bellen naar tel. 03/773.37.64. Dank zij het dynamisme van initia tiefnemer Paul Nagels die overi gens ereburger van Hiroshima is en betrokken bij de organisatie Pax Mundi kon het allemaal gereali- zeerd worden. Hij is de motor achter Hof Ter Polder. Hij wil, in samen werking met z'n team, dit nieuwe etablissement aan de spits brengen, het uitbouwen tol één van die gerepu teerde Belgische restaurants. De start was suksesvol en zonder twijfel gaat Hof Ter Polder een schitterende toe komst tegemoet. W.V. Koperwerk van Rob Kiekens, te zien in Hof Ter Polder. De kerk van Meerdonk, zoals ze via de lasershow werd geloond. Hof Ter Polder is een heel luxueus en gezellig restaurant. de heer en mevrouw Nagels ontvangen het ereburgerschap van Hiroshima uit handen van de voorzitter van Pax Mundi, de heer U. Dirix, en de heer Lacaille, ondervoorzitter van Pax Mundi. Op de achtergrond Lui Leysen en Max De Klerk Stoks en mevrouw Nagels De heer Nagels, de heer Stoks, m verwelkomen mevrouw Vastenavond. van Hof Ter Polder. Het prachtige De heer Nagels kondigt het bekende orkest Orchidea Robinson aan. Burgemeester De Méy bekijkt het plakket Qe Mexikaanse groep Los Mariachis was van de partij in Hof Ter Polder, van het ereburgerschap van Hiroshima. Rechts Paul Nagels.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 17