georgamzew aSOOfr 8 - 23.9.1983 - De Voorpost Aalst VAB-VTB aktivitelten Voor het derde opeenvolgende jaar huurt de VTB-afdeling van Aalst het zwembad van het Sint-Jozefscollege voor een avond in de week af om de leden de gelegenheid te bieden de zwemsport te beoefenen in de best mogelijke omstandigheden. Het zwembad is zo ter beschikking elke donderdag van 17.45 u. tot 19.45 u. Teneinde de bezetting zo optimaal mogelijk te spreiden worden drie groepen gevormd: groep A van 17.45 u. tot 18.30 u., groep B van 17.45 u. tot 19.15 u. en groep C van 19 u. tot 19.45 u. De inschrijvingen gebeuren per trimester of voor een heel jaar Voor het eerste trimester (13 beurten of van 22 september tot en met 22 december) 500 fr., voor het tweede trimester (ook dertien beurten van 12 januari tot en met 12 april) 500 fr. en voor het derde trimester (7 beurten van 3 mei tot en met 21 juni) 300 fr. Voor een heel jaar 1.200 fr. Voor danslustigen organizeert de VTB-afdeling ook een dans- kursus. Die ging van start op dinsdag 13 september en iedereen, ouder dan 18 jaar, kan eraan deelnemen, zowel vrouwen als mannen afzonderlijk. Om praktische redenen wordt wel voorrang gegeven aan koppels. De lessen worden gegeven in de zaal de Korenbloem op de Grote Markt te Aalst voor de aanvangers om 19.30 uur en voor de gevorderden om 20.45 uur. Het lesgeld voor de reeks van 14 lessen bedraagt voor leden van VTB-VAB 1.200 fr. Voor niet-leden 1.400 fr. De oefenavonden zijn gratis. De aangeleerde dansen quickstep, Engelse en Weense wals, tango, cha-cha, rumba, jive, enz... Inlichtingen en inschrijvingen bij Geert Tallone, Eikstraat 82 te Aalst (053/78.59.33). Gedurende de wintermaanden worden opnieuw de lessenreek sen konditietumen en muziek-gymnastiek ingericht. Na een opwarmingsoefening wordt gedurende een 30-tal minuten een reeks soepelmakende oefeningen gegeven. In het tweede deel komen spierversterkende oefeningen aan bod. De lessen hebben plaats in de goed-verwarmde sportzaal van het Sint- Maartensinstituut aan de Espalande te Aalst. De eerste reks lessen start om maandag 19 september en loopt tot maandag 24 oktober (6 beurten), kostprijs 360 fr, de reeks begint op maandag 7 november en eindigt op maandag 12 september (ook 6 beurten), prijs 360 fr. Wie inschrijft voor beide reeksen betaalt 650 fr. De lessen worden gegeven op maandag van 19.30 u. tot 21 uur. Vanaf november worden weer langlaufuitstappen naar de Ardennen gepland. Belangstellenden kunnen nu reeds naam en adres opgeven en ontvangen verdere informatie. Er wordt ook gestart met kooklessen voor de mannen. De lessen zullen plaatshebben op vrijdagavond en een week voor elke geplande kookles moeten de onkosten (ongeveer 400 fr per persoon) worden betaald. Men krijgt dan ook de werkbladen met de recepten. Verrekening van de gemaakte onkosten gebeurt op de kookles zelf. Voor al deze aktiviteiten kan men terecht bij de VTB-VAB VERTEGENWOORIGER Herman Talloen, Parklaan 93 te 9300 Aalst (053/21.21.90) of in het kantoor van de VTB-VAB Kerk straat 12 te Aalst (053/70.17.27). VUILNISZAKKEN BESCHIKBAAR Vanaf maandag 3 oktober kan U in het bedelingscentrum Kapellestraat Aalst terecht voor afhalen van uw kontingent vuilniszakken voor 1983. Bewoners van deelgemeenten in hun lienstcentrum. e dienst volksgezondheid en de stedelijke reinigingsdienst aken er U attent op dat vanaf 10 oktober geen huisvuil meer ïl worden opgeladen dat niet in reglementaire stadszakken -ordt aangeboden. Op deze regel zal geen enkele afwijking /orden toegestaan. LH ONAFHANKELIJKHEID Herdenking van de onafhankelijkheidsstrijders 1830 op zondag 25 september. Verzameling op de binnenkoer van het stadhuis i 10.45 u. Te 11 u groet aan de vlag en neerleggen van :oemen op het monument van de onafhankelijkheidsstrijders 330 waarna toespraak door burgemeester Raymond Uytter- irot in de trouwzaal gevolgd door receptie. TENTJE p zaterdag 24 september vanaf 18 u en zondag 25 vanaf .30 u of vanaf 18 u lustrum CVP-etentje in 't Apostelken. Prijs: >0 fr. Kinderen: 200 fr. Tomatenroomsoep, gemarineerd rkensgebraad, veenbessen, appeltjes, kroketten of steak ovengal, met curry, met champignons, tomaten, kroketten, tranche ENISE MAREELS IN T APOSTELKEN maf 30 september exposeert stadsgenote Demse Mareels- atthijs in 't Apostelken. Zulks tot en met 9 oktober, EUGD EN MUZIEK o donderdag 29 september in Netwerk, De Ridderstraat, azerskwintet van het Brussels konservatorium met een geva- ierd programma van klassieke tot zeer moderne muziek. Allen 'gestudeerden met grote ónderscheiding van het konservato- um. '.V.A.K. .utocarreis op maandag 26 september naar Doornik. Schelde- ocht, bezoek aan braderijen, katedraal en folkloremuseum. Prijs: 650 fr., middagmaal inbegrepen, inschrijven: Fr. Slagmul der, Regelsbruggestraat 36 (21.91.36). ORGELKONCERT Op zondag 25 september te 15.30 u in de St.-Martinuskerk orgelkoncert door Kristiaan Van Ingelgem met werken van Flor Peeters, de 6de orgelsimfonie van Widor en improvisaties op door aanwezigen op te geven themata. NAAR POLEN SPES-Aalst trekt andermaal met een konvooi naar Polen. Nu eind oktober. U kan niet-bederfbare eetwaren en wasprodukten bezorgen Arbeidstraat 109 of bij Paul Fonck in het Groen Kruis. Ook storten op rekening nr. 000-0448814-92 van SPES, Aalst. Adist. Handen tekort tijdens de parochiefeesten van Sint-Jozef Aalst fa) Aabt De gedekoreerden van de Sint-Jozefsparochie ACV Aalst (per) VAKANTIEGENOEGENS Nog tot zondag 25 dezer kan U op de «Week voor Vrijetijdsbe steding» terecht op de stand van Vakantiegenoegens. Op zaterdag 24.9 in het sociaal centrum, Immerzeel info-avond over een wandelvakantie '84 in Elbegenalp, Lechtal, Tirol. BGJG Kindemamiddag BGJG in Netwerk op zaterdag 24 september met te 15 u poppenkast, een verrassing en tombola. Denderen de namiddag met Rikske en Fikske. Toegang: 30 fr. BURGEMEESTERSBAL De CVP organizeert het burgemeestersbal in de Keizershallen op zaterdag 15 oktober met de FS-Band. Begin 21 u. Inkom 100 fr. Voorverkoop: 80 fr. H9L9F2A2 e DEZE WEEK IN NETWERK Op vrijdag 23 kwisavond met «Hoe grijzer hoe wijzer». Finale-avond. Begin 20 u. Toegang gratis. Op zaterdag 24 te 14 u kindernamiddag van BGJG met Rikske en Fikske in reuzenland. Toegang: 30 fr. Te 21 u openingskoncert door The Crazy Bol Jazzklub met «The Creole memories Jazzband». Toegang: 200 fr. Leden en voorverkoop: 150 fr. Op zondag 25 te 20 u «De zwarte komedie» met «De avonturen van God». Rock-cartoonteater met o.a. Hans De Body. Toegang: 200 fr. Leden en voorverkoop: 160 fr. Baardegem FRONTALE BOTSING De wagens van Benedikt Callebaut, Brusselbaan, Affligem en van Karei De Grote (ja, ja) uit Merchtem botsten frontaal op de Opwijksesteenweg. Laatstgenoemde werd gewond. ROZENKRANSBEDEVAART Op zondag 25 dezer Rozenkransbedevaart naar Oostakker. De 51 ste van de reeks. Vertrek te 10 u. Prijs 180 fr. Inschrijven bij P. Kiekens, Molenstraat. ACV-CM-AVOND Op zaterdag 8 oktober ACV-CM-Avond vanaf 19.30 u in de parochiale zaal met etentje (kalkoenfilets, goudkrakers, koffie en gebak), uitreiking van eretekens, toespraak door verbonds- sekretaris Piet Van Tittelboom, ontspanning met muziek en dans en tombola. Inschrijven tot uiterlijk 3 oktober bij plaatselijke bestuursleden of in het ACV-bureel, Moorsel. WAT IS ER IN HET PAROCHIEHUIS GEPROGRAMMEERD? Zondag 25 sept.: vergadering Postzegelkring Dendria te 9.30 u. Maandag 26 sept.: 10 u: eetfestijn KWB Dinsdag 27 sept.: 20 u: werkgroep Parochiehuis Woensdag 28 sept.: 14 u: start Vormselcatechese; 20 u: AA- groep «Om Mekaar» WAT IS ER IN DE CRYPTE GEPROGRAMMEERD? Dinsdag 27 sept. 14 u: KVLV vormingsnamiddag langergehuw- den «Rol en werking van het hart». Donderdag 29 sept.: 19.30 u: koorherhaling A Capella-koor Termuren. K.A.V.-NIEUWS Maandag 26 sept. start in de sporthal Denderdal een turnreeks (tot 19 dec.) van 19 tot 20 uur. Prijs: 420 fr. voor leden, 540 fr. voor niet-leden. Dinsdag 27 september start een volksdansreeks in de sporthal Denderdal. van 19 tot 20 uur. Prijs: 420 tr, voor leden, 540 fr. voor niet-leden. KAV staat op maandag 26 september met een stand van Wereldwinkel op de vertrouwde plaats in de Kerkstraat. VKSJ-NIEUWS Vrijdag 23 sept. te 20 u in het Parochiehuis: leidingstaf Zaterdag 24 sept. te 14 u: vergadering voor alle leden in het lokaal in de Gaston De Schepperstraat. Vrijdag 30 sept.: 20 u: vergadering +16 in het lokaal. KVLV-NIEUWS Dinsdag 20 sept. te 20 uur in de sporthal Denderdal startte de 1e reeks van de KVLV-turncursus. Dinsdag 27 sept.: 2de les. De tweede reeks van de tumcursus start op maandag 3 oktober te 20 uur. NACHTBAL PROVINCIE-GEMEENTERAADSLID FREDDI PUCK Zaterdag 24 sept. te 22 u in het Gerstenhof, Gerstenstraat, Erembodegem. Speelt ten dans: Ray Franky en zijn orkest. Kaarten: 80 fr. (voorverkoop) en 100 fr aan de kas. RADIO SATURNUS GASTOPTREDEN Zaterdag 24 sept. te 20 u in de Sporthal Denderdal: Radio Satumus met DJ Marc Van Der Steen. Inkom: 39,80 fr Organisatie Zaalvoetbalklub FC De Kluizen. NAAILES Dames die nog niet zouden kunnen naaien kunnen het Parochiecentrum op vrijdag 30 september te kursus georganizeerd door KVLV «Naaien voor SCOUTSFEESTEN Vzw Parochiecentrum en de scouts organizeren scoutsfeesten. Op zaterdag 8.10 te 20 u volksbal zondag 9 te 15 u gezinsfeest en oude Vlaamse volksbal te 19 u en op maandag 10 komen te 17 dagen aan hun trekken. DORPSBAL Op zaterdag 1 oktober vanaf 21 u dorpsbal de CVP-sektie Meldert en geanimeerd door de Inkom in zaal «bij Herman» 50 fr. TRANSVAAL Maaltijden op zaterdag 24 vanaf 18 u en zondag ten voordele van missionans Dom Rik Abdijhoeve Affligs Btariaal INGEBROKEN In het weekendverblijf van Aalstenaar Philemon Van der Ti te Meldert werd ingebroken. Een zware antieke 150.000 fr. was dan toch niet té zwaar om worden. MARIE CUPER Dorpsgenote Marie Cuper, Horingstraat, stelt in Galerij tpfaenhun Fr. Courtensstraat te Dendermonde, van 30 september li tel Fn met 13 oktober olieverfschilderijen, akwarels en pa tare.gehi AVONDMARKT Op vnjdag 23 september eerste grote avondmarkt ter heid van Nievelkermis langsheen de Molenstraat van Jeup'od wimj IWdfl, ss-vtini Moorsel BELOTTING Belotten bij voetbalklub Schroevers in hun kantien op zate 24 september 1,000 fr. vooruit plus de inleg (30 fr.) AEROKLUB Herfst-TD van Aeroklub Ter Kluizen in zaal Katholieke Krrs »l zaterdag 24 september vanaf 20 u. Inkom 50 fr. Voorverta 0 fr. Mogelijkheid tot het winnen van een luchtdoop wi9en OPENBARE VERLICHTING In de Baron de Meerstraat en op de Aalstersesteenwegw de betonnen palen door stalen palen vervangen 1 indeE jjLn.e, de Meerstraat en 2 op de steenweg. De armaturen!) behouden. ROCK TD m. Op zaterdag 8 oktober in zaal Katholieke Kring Rock TD rschnjvi AKF «De Flierafloiters» Begin 19.30 u. Inkom 40 fr tojr HARDROCK TD In de Katholieke Kring Hardrock TD op zaterdag 1 oktobe DJ Luc van Vlaanderen vanaf 19.30 u. Inkom 40 fr. WTC DE STANZACHERS De wielertoeristenklub De Stanzachers, verbroederd met 3 26 zach, Lechtal, Tirol, die er trouwens ieder jaar, ook wel een Ci fiets heenrijdt, organizeerde verleden weekend een tijdrit<*9en kategorie A (onder de 30 jaar) won Patrick Hendrickx voer De Backer, Peter Hendrickx, Thierry Van Houdl en^lotweds' Podevijn en in de kategorie B (30 jaar en meer) werd C Caudron de laureaat voor Luc Podevijn, Florenl Rom Oscar Gribbe, Luc Van Damme, Frangois De SmedtenT Podevijn. De afstand bedroeg 6.7 km f «wer Berlare Hamme. De zaal was goedgevuld met derde leeftijders van groot-Hamme (vh) BOUWFEESTEN Op vnjdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 september in en rond de parochiale zaal, driedaagse bouwfeesten voor verdere afwerking en voltooiing van de lokalen t Kastrolleken». In 1975 werd via een kontrakt het vervallen vakschoolgebouw en de conciërgewoning in de Winningstraat voor 99 jaar aan de scouts toegewezen. Op vrijdag is er te 19.30 u belotting, op zaterdag te 20 u TD met Studio Quadromenia en bodega en op zondag van 11 tot 14 u eetfestijn met mosselen en kippen, te 15 u kindermarkt en 's avonds commeria dell arte bodega. VERLICHTING Openbare verlichting wordt voorzien langsheen de Dorpstraat vanaf de Kapellestraat (huisnummer 87) tot aan het Dorpsplein langs de rechterkant komende van Aalst Op het Dorpsplein wordt rondom de kerk verlichting voorzien in dezelfde richting. 3 langs rechterkant plein en 3 op de steenweg Langs de Steenlandweg worden 4 palen van 5 m lichtpunthoogte met armaturen geplaatst. Erembodegem KERMISPROGRAMMA «Pleschh Kerremis» Zaterdag 24 september: reuze braderij; autoshow op de koer van de gemeentel, gemengde school: tentoonstelling schilderwerken Bernard De Bruyne in het BAC-kantoor, Stationsstr. 12; tentoonstelling werk van Lieve De Vos in het oud-gemeentehuis; veteranentornooi SK Erembodegem tussen Eendracht Zele, FC Doggen, Spor ting Heldergem, SK Erembodegem, te 14 u op het terrein SK Erembodegem, Gerstenstraat. Zondag 25 september: tentoonstelling in BAC-kantoor; tentoonstelling Lieve De Vos in het oud-gemeentehuis; 13 u: demonstratie pompierskorps in de Denderstraat; 13.30 u: paracommandodemonstratie op het Kerkplein; 14 u: wandelzoektocht (KB Erembodegem); 15 u: hondendressuur op het Stationsplein; 17 u: Aikido-demonstratie op het Dorp; vanaf 15 u: grootse barbecue op het Dorp; 19.30 u prijsuitreiking wandelzoektocht- Maandag 26 september: tentoonstelling B. De Bruyne in BAC-kantoor; tentoonstelling L. De Vos in raadszaal oud-gemeentehuis; vanaf 9 uur: 36e grote jaarmarkt; gedurende de jaarmarkt: KB-volksspelen; van af 10 u: groot eetfestijn in de Crypte ingericht door KWB- Erembodeqem Herdersem Kaartwedstrijd bieden HERFSTWANDELING Zaterdag 23 september te 19 uur is er een kaartwedstRtttl Met VTB-VAB tweedaagse wandel, ng te Nassogne op zaterdag B""")'en bi' Bmn0 Sac,é mel 24 en zondag 25 dezer. Vertrek aan -Les Forges- Ie 10 u voor 'nle99eld- een boswandeling met picknick. Kleinere wandeling op zondag Prijs. 975 Ir. voor avondmaal, logies, ontbijt en middagmaal Inschrijven bij Jos Abeel (053-21.75.26). DAVIDSFONDS Gespreksavond op maandag 26 september te 20 u in het Parochiaal Centrum. WIELERKLUB CHAMBROL Prijzen van de tombola af te halen Keizerlijk Plein 66 te Aalst VERLICHTING Langsheen de Grote Baan worden 9 palen met lichtpunthooqte 10 m voorzien tussen huisnummers 137 en 185. Verder volledige vernieuwing van de openbare verlichting tussen Dorp Herdersem (huisnummer 225) en de grens met Wieze: 23 palen en armaturen. De vernieuwing startte in de Bredestraat tot oo Herdersem aan nr. 137. Het ondergronds leggen van kabels werd reeds in 1982 goedgekeurd. Meldert PAROCHIECENTRUM Ontvangen u dit weekend: Lieve en Leo Wille NIEVELKERMIS 1 Ter gelegenheid van Nievelkermis op zaterdag 24 september Krinn door de vtamse Kring Moorsel-Meldert in de hovingen van «den ast» Nievel dnesweg18. Piet en Anny verwachten e,Orkest -TheÏS Band» Eetgelegenheid van 19 tot 24 u. Op zondaa 25 van 1? tot 20 u mosselfeest en wijnkroeg. 9 2 TENTOONSTELLING Üe D® Smel' kunstschilder, exposeert ,n het kultureel KOOKLES Süüi™19!een k00kles "VerS9 kruiden uit eiqen tuin» in het Parochiecentrum op maandag 26 september te 19 u O Den hnurierf T/a n d u Berlare. Francois Verbeke uit Berlare i kfl DONDERDAG 29 SEPTEMBER V.V.V.G. programmeert: om 14.30 u in de «Nieuwe Madeion»: herfstvergadenng. Softtennlstornooi: te 19 u in de turnzaal naast het zwembad, Capucienenlaan, Aalst: schiftingen van het tornooi. Zondag 2 oktober te 15 u wordt de finale betwist. Aalst. Op deze manier werden Jozef parochiefeesten (per) dan 700 hongerige magen gevuld tijdens de Sint-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 18