Kruibeke Lebbeke De Voorpost - 23.9.1983 - 21 lympos Or vENSPORT rfSt -Gillis - Baasrode - Moerzeke uit Quiévrain: duwen' 1, 3. 4 en 5 Jud- en Jos- Debbaut' 2- Robert 3 winnaars' JL 1 Albert V.d. Vorst, 2. Van Riet-De Ridder, 3 en 4. ns ieder t SiUusscher, 5. Jud. en Jos. Debbaut. rebben de^ iv 1. Jean-Pierre Van Keer, 2. Verheyen en zoon, 3. los Debbaut, 4. Severin De Busscher, 5. André Van rans Rote ng met 8p; ,tand Kastel - lokaal We P. Quintelier, uit Quiévrain: Westerlinö ^n: 1- De Saeger en zoon, 2. Frederic Wuytack, 3. Georges Van Haver, 2. Maurits Wauters, 3. Henri L* 4 André Aubroeck en 5. Alois Peelman. uit Quiévrï Sn: 1- Baziel Clinck, 2. Gaston Peelman, 3. Freddy chtus, 3. Tr« is 4. Albert Nobels en 5. Henri Hermans, aert -' Rens j, Qentrale Rupelmonde organizeert donderdag 29 sep- om 20 u. een informatiebijeenkomst in het Volkshuis Chirologie. Toegang gratis. Lebbeke. De Volkstuinden van het H. Kruis organizeerden een mosselfestijn (pvs) Lebbeke. De gidsen van de H Kruisparochie richten zaterdag een haringfestijn in pvs Lokeren in en f< plaats op 2o n «Nieuwe (J :r zal 2u30gi afé «Viss anaf 13.30 u] rlman en R It. Winnaar d leiding: Fia den. Drie ijriel Moens Vesterlinck zoektocht uele Centrale van Lebbeke organizeert op zondag 25 i een fietszoektocht doorheen Lebbeke. Het vertrek _j tocht wordt gegeven aan het Volkshuis te Lebbeke 174,30en 15.00 uur. De inschrijving bedraagt 20 fr. Er zijn i mooie prijzen te winnen. NBAREPROJEKTIE sivu 26 september e.k. organiseert de Lebbeekse 'Spanner», te 20u30 in zaal Prado een openbare Idie van vakantiedia's. Peter Biesemans, René Per- iFrangois Saeys, Guido Tas en Rik Wesemael zullen m enkele diareeksen projekteren. 1ENKERMIS LGenKU organiseren op zaterdag 24 september vanaf ['indegrote zaal van «Ons Huis» een grote Boerenkermis L Dit ten voordele van de aanleg van een parking aan Huis». DRSTELLING Toreken organiseert op zondag 25 september te filmvoorstelling. Geprojekteerd wordt: «Charriots of jZEPANNEKOEKENBAK »ke nodigt iedereen uit op zijn tweede reuze ntaak, die plaats heeft op zondag 25 september van in zaal Ons Huis. Voor amper 70 F krijgt men twee Bn en een kop koffie of een glas bier geserveerd. REEN DIA'S g 24 september zitten de JSC-vrouwen in zaal urierstraat aan de koffietafel. Er is tevens een jorzien van dia's omtrent de reizen naar Luxemburg ónvang te 16 u. Te 18 u. schuiven de dames van de bond mee aan. sg 29 september gaan de Lebbeekse PVV-gepen- op uitstap. Ze trekken naar Gent waar o.a. een op het programma staat en er achteraf gelegenheid is Op vrijdag 23 september in het Kultureel Centrum, in de stadsfeestzaal: «Modeshow, ingericht door modehuis Goossens en boetiek Nini». Aanvang 20 u. Van 23 tot 27 september: Kovekenskermis, in de wijk Heirbrug. Voor het programma: raadpleeg De Voorpost van vorige week. Maandag 26 september om 20 u. in de Raadzaal, Toren straat: Gemeenteraadsvergadering. Sint-Gillis-Waas Zelf wijn en bier maken Vroeger maakte iedereen in het Waasland zijn eigen cider of appelwijn. Waarom zouden we dit oude gebruik niet doen herleven? Van allerlei inheemse vruchten een wijn maken die je gerust kan vergelijken met een Franse wijn, is echt niet zo moeilijk. Met een minimum aan materiaal en uitgaven kan je met dit hobby beginnen voor het ganse gezin en de vrienden een eigen drank maken. In drie avonden worden de beginselen over het maken van bier en wijn uiteengezet door amateurs. Een zaterdagnamiddag wordt voorzien om samen wijn te maken. Alle geïnteresseerden worden verwacht op donderdag 29 september, 6 en 13 oktober om 20 uur in café Sint-Gommarus bij Fiel Van Cleemput, Potterstraat 40, Sint-Pauwels. Zaterdag 15 oktober kan men aan de slag om wijn te maken bij Paul Boel, Potterstraat 51Sint-Pauwels. Verdere inlichtingen en inschrijvingen: C C. Sint-Pauwels, Pot terstraat 51, Sint-Pauwels, 03/777.36.59. Saleghemkreek Wielewaal verzamelt op zaterdag 24 september aan 't Panne weel in Meerdonk om 9 uur voor «maaien hooilanden». VRIJAF-FUIF Op vrijdag 23 september wordt te 20 uur in de jeugdklubs «Het Centrum», Markt 40, een «Vrijaf-fuif» georganiseerd met life presentatie van BRT-presentator Gust De Koster. FORUMFILM Op vrijdag 23 september wordt te 20.15 u. in de stadsschouw burg de forum-film «Looks and smiles» gedraaid. Het tema van deze Ken Loach-film: de jeugdwerkloosheid. De film zal ingeleid worden door Jo Daems. WEEK VAN DE JEUGD Op zaterdag 24 september te 18 uur heeft op de Grote Markt de apotheose plaats van de Week van de Jeugd, met o.m. volksdans en een optreden van de volksmuziekgroep «Zak doek». BALLET VAN VLAANDEREN Op dinsdag 27 september te 20.15 u. treedt het Ballet van Vlaanderen op in het stedelijk sportcentrum «De Witte Molen». Toegangsprijs 150 fr. GEZINSWANDELING Op zondag 25 september organiseert de Vlaamse Bergsport vereniging een gezinswandeling naar het .Meerdaalwoud. Meer inlichtingen kunnen telefonisch bekomen worden op het num mer 03/776.47.31 WONEN, MEER DAN EEN DAK BOVEN HET HOOFD Op dinsdag 27 september organiseert K.A.V. Don-Bosco een avond met als thema: «Wonen, meer dan een dak boven je hoofd». Deze avond heeft plaats in het Dobo-centrum, vangt aan te 20 uur en wordt ingeleid door mevr. Van den Eeckhout. ONTSPANNINGSREIS DERDE LEEFTIJD Op dinsdag 27 september wordt een ontspanningsreis georga niseerd voor de derde leeftijd. Er wordt een bezoek gebracht aan het Westvlaamse Heuvelland en het provinciaal domein Zillebeek. Te Gits staat een show op het programma. De prijs voor deze reis (middagmaal inbegrepen) bedraagt 350 fr. Kaarten zijn te bekomen op het stadhuis. ZOEKEN NAAR DE ZIN VAN HET LEVEN Op donderdag 29 september organiseert Teledienst, in samen werking met Wederzijds Hulpbetoon en Horizon een avond over het thema «Ik en mijn zoeken naar de zin van het leven» De sprekers voor deze avond zijn M. Ploem en M Engels loosheid) en zaterdag allerhande manifestaties vanaf 18 uur op de Grote Markt: volksspelen, optreden van Speelschaar Os- saert en folkgroep Zakdoek, waarna kampvuur. Steinbockvrienden Vrijdag 23 september om20 uur organizeren de Wase Stein bockvrienden in café Hemelrijk, Grote Markt, een dia-avond over de twintïgdaagse voettocht naar Lourdes, ondernomen door drie leden van klub. Voor de derde leeftijd Naar het Heuvelland in West-Vlaanderen kunnen de derde leeftijders uit Sint-Niklaas-kernstad op 27 september, die van de deelgemeenten mogen op 29 september een trip maken. Reis en middagmaal kosten samen 350 frank. Kaarten zijn te verkrijgen bij o.m. de sociale dienst van het stadhuis. Jeugd en Gezondheid Vrijdagavond 23 september om 19.30 uur in de wijkkerk pastoor Van Ars te Belsele ontmoetingsavond ter afsluiting van al de vakantiekampen bij de vzw Jeugd en Gezondheid. Eerst is er een eucharistieviering, dan een praatstonde. Jeugdhuis Troelant Feest n.a.v. veertien jaar jeugdhuis Troelant in Sinaai. Vrijdag avond 23 september receptie om halfacht, optreden van de groep Silent Corner rond 21.30 uur en gezelligheid nadien me discobar Power-Mouse. Zaterdag 24 september voetbal op he terrein achter de KLJ in Sinaai tussen de ouderen en df jongeren, om 15 uur, waarna smulfestijn en, om 20 uur t dansant met Radio Tijger. Dat laatste in zaal Dorpspaleis, terwij in het jeugdhuis discobar Power-Mouse te gast is. Zondag 2f september om 15 uur in de Sinaaise parochiezaal poppenkas Pomponneke en Poepoel en tegelijkertijd in het jeugdhuis me discobar Clasch. Zondagavond gaaibolling en bieravond Woensdag 28 september in het jeugdhuis projektie van de filn «Raiders of the lost ark». Dieven schaakmat zetten Over diefstalpreventie handelt de informatieavond die de KWB OLVrouw i.s.m. de rijkswacht op het getouw zet in huize D( Meerleer aan de Hofstraat, vrijdag 23 september. Er zijn ooi dia's te bekijken. Orgelkoncert In de kerk van Tereken (Smt-Jozefparochie) donderdag 29 september om 20 uur orgelkoncert met Erwin Van Bogaert. Jan Vermeiren en Jan Van Landeghem n.a.v. de tachtigste verjaar- 0BERFEESTEN iid van de Wieze-Oktoberfeesten zijn er in de il toegang gratis optredens van de DJ's Bart enJoost Van Gelderen. Op 23 en 30 september en op Itof staat er bovendien een light show en aerobic ■epensioneen »jsirijdop het programma. Aanvang te 19 u. september, 25 september en op 12 en 8 en 9 oktober, «vanaf 17 u. «Disco en light show». En op dinsdag 27 toer vanaf 19 u, dansgelegenheid en vedettenparade J J tyWaly. HEM fcrten f fey Isa ISEMJKE STAND )-70.02.93 IL !-21.37.lt ;h ondemdil 4» trandse nart U sturen 30017! 'sabee, dochter van Roger en van Verstrepen Rita, B. tomaat 13. art Annemarie, dochter van Louis en van Vermeir Betty, terp 26. David, zoon van Marcel en van Parret Danielle, De «iaat 16. s Tamara, dochter van Eddy en van Uyttersprot Karina, astraal 25. legeneer Gert, zoon van Pierre en van Verhavert Anne, BK"?,48- Beltiës mooiste? An Van den Broeck. In de Sinl-Niklase stadszalèn werd zij primus van Velde Knstof, zoon van Raymond en van Moens Marie- u» t,;™,, Mm i de, De Molstraat alle beauties die men bijeen kon krijgen (dw) toeren Kristof, zoon van Danny en van Bosman Marie- H. ter Varentstraat 2. N*gemeente komen bewonen: SlVtt-NflclddS totaJosepnus en dochter, Brusselsesteenweg 295, ko- i van Aalst. )atAimé, Rooien 11, kom. van Buggenhout. Sint-aNiklaas. Oude landbouwmachines te kijk op het Regentieplein. Fiere eigenaars peschaard rond een traktor uit 1954 (Iv) >-21.38.16 vloerbedeWunjr Uitingen. >-21.17.51 Marleen Brusselsesteenweo 8 komende van Dender- kwarteeuw. Er is zondag 25 september een viering voorzien in «en, Brusselsesteenweg 8, komenoe van uenoer de Gjjze|straa, te Njeuwkerken (gemeentelijke basisschool) 1-70.28.81 ook onderfad 1300 AALST. ma Cuyptf Damme Danny, Brusselsesteenweg 173, komende van "te1 gemeente verlaten 9Min Giusti Fabrizio, Hofstraat 24, naar Dendermonde, Mtraat 39. tek Ronny, Hof ter Geert 5, naar Dendermonde, V. -21.40.61 olledig an" overbad oepPeCuypJ^. -21.40.61 HULDEKONCERT n Ingrid, Brusselsesteenweg 155, komende van Oekedoeleken 25 jaar Reel Dirk, Korte Varentstraat 8, komende van vmonde. to Rita, Langestraat 106, komende van Opwijk. teAchiel, Lange Molenstraat 127, komende van Me- Viering van vijfentwintig jaar Poppentheater Oekedoeleken, zaterdag 24 september om 16 u. op het stadhuis. CMBV-Nieuwkerken 25 jaar De vrouwelijke middenstands- en centrumvrouwen bestaan een dag van Flor Peeters, komponist, pedagoog en koncertorganist. Op donderdag 29 september wordt te 20 uur in de Sint- Jozefkerk van Tereken een huidekoncert gebracht n.a.v. «80 jaar Flor Peeters». Kaarten (100 fr.) zijn te verkrijgen op Barbecue Culturele Centrale volgende adressen: Tereken, 5 - Schoolstraat 154 en Kardinaal zaterdag 24 september vanaf 18 uur op het VP-plein, Industrie- Mercierplein 30. park-Noord barbecue van de Culturele Centrale in Sint-Niklaas en daarna kwis en gezelligheid. Info: tel. 776.35.14. VRIJ PODIUM Op vrijdag 30 september wordt in de jeugdklubs «Het Centrum» Barbecue Sint-Carolus een Vrij Podium georganiseerd. Ontluikend talent op gebied van Vrijdag 30 september eerste herfstbarbecue met show en dans folk, synthesizer-muziek, kabaret enz. kan zich vooraf aanmel- jn de Gijzelstraat te Nieuwkerken tan bate van het kindertehuis den in de Apostelstraat 25 (tel. nr. 03/776.41 ;22). Sint-Carolus. Het orkest Roland Keerenjan is present, vanaf 20 TENTOONSTELLINGEN UU' tó' 7?6'23°5' Tot en met zondag 9 oktober zijn in het Internationaal Exlibris- Bewapening en ontwapening centrum, Regentiestraat 65, kopergravures van Staf De Bruyne jabbok organizeert zaterdag 24 september om 20 uur een te bezichtigen. Tot en met zondag 23 oktober is in het stedelijk thema-avond over bewapening en ontwapening in Den Eglan- museum, Zamanstraat 49, de tentoonstelling «Fotografie door tjer Apostelstraat 25. Zaterdag 1 oktober wordt gepraat over de Akademies van Vlaanderen, Brussel en Wallonië» te bezich- ,,aktieve geweldloosheid» en zaterdag 15 oktober is een viering tigen. voorzien. Jabbok wil fungeren als trefpunt van geloof en leven, Tot en met zondag 23 oktober stellen de leraars fotografie van ajs ontmoetingsplaats voor jongvolwassenen. Dit jaar komen de stedelijke akademie voor schone kunsten tentoon in de drie thema's aan bod: jongeren en vrede, jongeren en God, Reynaertzaal van de stedelijke openbare bibliotheek, Hendrik jongeren en onmacht. Elk thema is gespreid over drie zaterdag- Heymanplein. avonden (twee gespreksbijeenkomsten en een viering). HERFSTBARBECUE Naar Brugge en Knokke Op vrijdag 30 september te 20 uur wordt een eerste herfstbar- Dinsdag 27 september om 8.15 uur op de Grote Markt vertrek becue met show en dans georganiseerd ten voordeie van het van een rejs die de Culturele Centrale organizeert naar Brugge kindertehuis Sint-Carolus aan de Gyselstraat. De muzikale en Knokke (met o.m. wandeling in het Zwin), omlijsting wordt verzorgd door het orkest Roland Keereman. Boerke Naas HERFSTJAARMARKT SINAAI In de Smidse van de stadszalen vindt zondag 25 september om Ter gelegenheid van de herfstjaarmarkt te Sinaai wordt op 15 uur een dansnamiddag plaats voor leden en «trawanten» zaterdag 24, zondag 25 en maandag 26 september op initiatief van Boerke Naas. Maandag 26 september vertrekt men om van de dorpsraad een tentoonstelling georganiseerd met wer- iq.45 UUr naar Sint-Genesius-Rode, de randgemeente in. het ken van de inwoners van Sinaai, Meer informatié is telefonisch Brusselse waarover Sint-Niklaas het petérschap heeft waarge- te bekomen op het nummer 03/772.45.13. nomen. Samen met harmonieën uit Sint-Niklaas zou Boerke Naas een optreden op de jaarmarkt verzorgen. Een en ander in Kloosterjubileum Broeder Filippus verband met Sint-Genesius-Rode geven we echter onder voor- Zaterdag 24 september gouden jubelfeest bij de Broeders baboud. Hiëronymieten Broeder Filippus, eredirekteur van de land- en Kollpnp-oudleerlinaen tuinbouwschool Sint-lsidorus, is aan de eer. In de kloosterkerk ^onege-ouaieerungen aan de Nieuwstraat 75 vindt om 11 uur een eucharistieviering Zondag 25 september om 11 uur in de kollegekerk eucharistie- 1 ninatc: Daarna i<s «r fipn mesolie vierinq voor de oudleerlingen vanhet Sint-Jozef-Klein-Semina- Samenkomst op het Dorp te NjeuQf^ken °m14 uur vanwaa plaats. Daarna is er een recept.e. voor hen die in 1957 of vroeger zijn afgezwaaid, vertrek met eigen wagens Start van de wandeling om 14.30 uur aan de kerk van de Hellestraat te Stekene. Wie niet beschikt 9 a 1 a e u w Ballet van Vlaanderen over eiaen vervoer qelieve te verwittigen bij Hubert De Rijbel, Laatste schuifje van de «week van de jeugd» in Sint-Niklaas, 11 en Van Godschalkstraat 174 tel 776.80.42 of Godelieve Naudts, met vrijdagavond 23 september vertoning van de film «Looks Dinsdag 27 september om 20.15 uur m de Sint-Niklase sporthal haarkapster B8uqemstmat"37~"Aalst Wallenhof 10 and smiles» in de schouwburg om 20.15 uur (rond jeugdwerk- aan de Azalealaan optreden van het Ballet van Vlaanderen. Voor schoolverlaters In het Textielhuis, Mercatorstraat 87, vindt vrijdagnamiddag 23 september een bijeenkomst plaats voor schoolverlaters. Orga nisatie: Culturele Centrale van het ABVV. Info: ABVV, tel. 776.35.16. «Yol» Woensdag 28 september om 20 u. in de stadsbibliotheek, Hendrik Heymanplein, vertoning van de prent «Yol», bekroond met de Gouden Palm van Cannes, over de onderdrukking in Culturele Centrale De Scène. over het verhogen van de belastingen wordt gepraat naar Rrakal vriida9 30 september om 19 u. tijdens de bijeenkomst van de Qint.MiIrloco nomoontöraaH in hat ctaHhili^ Varder AtAAt on fiP IMn Claessens Alphonse, Pollepelstraat 14, naar Ge- te|)8n, Kaïenberg 4. T ?28C Haagstraat 14, naar Dendermonde, Hoofd- TurklJe- Organisatie. 'tock Maggy, Korte Minnestraat 45, naar Aalst, Hoogstraat tSSÏ«rerm0ndSeS,een,"e9 226' B,akel ShntTJIklase gemeenteraad in het' stadhuis. Verder staat op de JUlro. Kone Minnestraat 43, naar Dendermonde, f.f "da da'afwerking van de kiosk de restauratie van kasteel «Wridaan 12 Walburg, het aanleggen van sport- en speelpleinen in het ggel/Rozemarijn, Fortstraat 2, naar Leuven, Alfons cen,rum PuV®nbaka. ®*c. Kard Cardijnlaan 27, naar Moeskroen, rue de la Wandelen In de Stekense bossen J!™181'- Op zondag 26 september richt Vakantiegenoegens Nieuwker- "te&ldy, Opwijksestraat 198, naar Londerzeel, Mechel- ken een gezinswandeling in door de Stekense bossen. Ook de aeoA gezinnen die het nog niet aandurfden, een Vakantiegenoegens- ®98 Alfons, Aalstersestraat 85, naar Aalst, Aelbrechtlaan wandeling mee te maken worden uitgenodigd om samen de zondagmiddag op een rekreatieve manier te beleven. Een twee uur durende tocht door een ongerept stukje Waas- lands natuurgebied, met onderweg een rustpoos in een typisch aSW. 62 jaar, echtg. Ringoot Susanna, Oudstrij- boskafeetje, zijn zeker aan te bevelen. Samenkomst op het Dorp te Nieuwker ^«afkondigingen. i0rbeider, Hof ter Geertstraat le' haarkapster, Beuaemstraat 37. A

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 21