1(3 Acht Sint-Niklase wielerklubs voor één Grote Prijs Raymond Impanis l uropabeker op aterdag i Femina op zes sel (Zwitserland) KNIP UIT: COITIAR SpORt 25/30% De Voorpost - 23.9.1983 - 29 wat toch (MÉ luizende te men als overmal oede aard: ttampioen er aran België, iemeer daar lijk niet'. Éwcht op zal iel Hiel-H - hij werd )endcrm« chc-pcn M :rk zal g« belangt tende wij» ulturele ri Je aan p I :n. Bleefi r~ ning van nten van li |[j.M Am ■dtecntó ier OD nder pets [fj hlLede-Ec :paaidc lei huis zou K lde vcrenia riste tc »a «adebezoe oor het s4 lobegen zij ngchant» l55Jfflaalg :h bcnadei ouders gevraagd ndertckenfl en. Maar d t baten. I :rs bcnoeri de partijf^ aldus Vi zijn weder oeg of K Lede-E. Zele. Deze doorbraak van Oosterlinck gesteund door Theo Voetbal. De Voorpost SPORT Redaktie: Oude Vest 34, 9330 Dendermonde. Tel. 052/21.40.60 de 'an het gtj ieel I- Wet, slogan t( ijke rmies dat je ;n we oei 4 richtei HANDBAL WIELRENNEN Zele 0-0 tg 24 september om 17.45 u. speelt A van- tegen Basel in de eerste ronde van de Beker voor Landskampioenen. Dat de jkse meisjes geen kans maken om zich te sn voor de volgende ronde mag geen tlzijn om deze wedstrijd bij te wonen. Het ie vrouwenhandbal staat inderdaad Sen trapje lager dan het Zwitseerse maar s komst van Basel wordt de sportliefheb- de mogelijkheid gesteld een damesteam niveau te zien spelen. De bezoek- el speelden o.a. oók vorig seizoen jpabeker der Landskampioenen waar- seist Lissabon uitschakelden vooraleer te worden door de Europese grootheid lava. Bij Basel vindt men ook twee speel- :die deel uitmaken van het Zwitserse natio- feam nl. Saladin en Zwimpser. Kaderli die moen nog deel uitmaakte van Basel rde 32 selekties in het nationale team ondertussen overgestapt naar het con- tende RTO Basel. Voor Avanti Femina tch Fr. Cornelis selecteert waar- volgende ploeg: Hauwelaert, Van e, Callens, Lissens, Biesemans, Den Borre, Bleyaert, De Troetsel, De Van Damme, Muylaert komt het er op aan een goed figuur te slaan le Zwitserse kampioen. De Lebbeekse hebben ondertussen toch ook reeds opgedaan in Europese Beker met de matchen tegen Hapoel Ash en PLM Conflans Ste-Honorine Bekerhouders en AMC Niloc IHF-Beker. geval Avanti Femina als viervoudig en zeven maal winnaar van de staat voor een erg moeilijke hen nog de terugwedstrijd in op zaterdag 10 oktober om 18 uur. EVA Van Kampenhout naar Sint-Niklaas, via Aalst en Dendermonde op 1 oktober Jan Bogaert, Frank Hoste, Michel Pollentier, Johnny De Nul, William Tackaert, Daniël Willems, Henk Lubberding, Eric Vanderaerden, René Martens en nog wel honderdvijftig andere koereurs doen mee. Wellicht ook Freddy Maertens en Hennie Kuiper. En héél misschien bollebos Lucien Van Impe, als hij geen andere verplichtingen heeft die eerste oktober. 1 oktober: Grote Prijs Raymond Impanis. Beroeps-' rennerswedstrijd, 174 km lang. Vertrek in het Bra bantse Kampenhout, aankomst op de Grote Markt in Sint-Niklaas. De koers kronkelt langs Elewijt, Grim bergen, Meise, Merchtem en Opwijk naar Aalst toe. Blijde intrede in wat men het De Voorpostgebied noemen kan. Want van Aalst gaat het via Baarde- gem en Meldert naar Wieze, zo langs Herdersem, Schoonaarde en Wichelen naar Lokeren en het Land van Waas. De finale wordt op de Wase kasseistenen afgehaspeld: Daknam, Sinaai, Puivelde en Belsele, Sint-Niklaas. Vier plaatselijke ronden dan als toe gift, richting Nieuwkerken, Sint-Gillis en Sint-Pau wels. Niet té lang, niet té lastig, zo zeggen kenners. Maar een behoorlijke eindeseizoenswedstrljd toch, vóór de Grote Herfstprijs en de Ronde van Lombar- dije. Dit jaar en de volgende vier jaren komt de Grote Prijs Raymond Impanis in hartje Waasland aan. Een en ander kon gerealizeerd worden door een hechte samenwerking tussen de Verenigde Wielerklubs KBWB van groot-Sint-Niklaas en de Pedaalridders uit Kampenhout, in samenspraak met de stad Sint- Niklaas, de Nationale Loterij, de banken (de Krediet bank in de eerste plaats), de brouwerij Primus- Haacht en nog enkele sponsors uit de pers- en reklamesektor. Sint-Niklaas heeft zich een gedegen reputatie opge bouwd inzake grote wieler wedstrijden. Elk jaar start de Ronde van Vlaanderen op het marktplein, vroeger passeerde de Ronde van Ne derland even en ook de Tour de France pleisterde een dagje in de Wase hoofdstad. Straks dus Kampenhout- Sint-Niklaas, zaterdag 1 oktober. Negen wielerklubs Mare Boelens is behalve de zoon van een vroegere Bel- seelse burgemeester óók ad- junkt bij de kommerciéle di- rektie van de Primus- Haachtbrouwerij. Zijn bier boys bieden de wedstrijd een beetje als geschenk aan Marcs geboortestreek aan. Boelens ontmoette kommis- saris Fons Smet uit Belsele. Of men de GP Impanis niet voor één keertje in Sint-Ni- klaas zou kunnen laten arri veren? Hst kon, Dank zij de Lotto, dank zij KB-er Alfred Van Snick, dank zij sportschepen Lenaerts van Sint-Niklaas. Maar dé rug- gegraat van het hele festijn vormen de Sint-Niklase wie lerklubs. Ik moet die dus, met het goedvinden van sportreporter-konferencier Marc Van Landeghem, met naam en toenaam ver melden. Stadsbelangen Sint-Ni- klaas. met voorzitter Hilaire Blommaert en sekretaris An- toine Van Pottelberghe; De Zwaantjesvrienden van Sint-Niklaas, met voorzitter Eddy Geerinck en sekretaris Frans De Nil; Belsele Sportief, met president Gas ton De Vijlder en Alfons Smet als sekretaris: de Pui- veldse Albertvrienden, met voorzitter Gustaaf De Roo- ver en sekretaris Georges Rogiers; Gemeentebelan gen Sinaai. met Achiel Van Aelst als voorzitter en sekre taris Jos Andries; Gemeen tebelangen Nieuwkerken, met president René Die- rickx, motor Paul Windey en Jozef De Bruyne als sekreta ris; de Ronny- en Stefaans- vrienden van Tereken in Sint-Niklaas, daar is Ed- mond Mervaille president en Rudy Wauraan sekreta ris; en Spórtherleving Nieuwkerken, met voorzitter Roger Buytaert en sekretaris Georges De Clercq. De acht, niét die van Chaam. maar wél die van Sint-Niklaas. Als die heren allemaal een paar vrienden, kennissen en familieleden meebrengen en burgemeester Paul De Vidts in hun midden komt postvatten staat de Grote Markt in Sint-Niklaas al vol. Maar ook jij mag kcrr.en kij ken hoe flink er gespurt VOETBAL 3* Nationale hebben in het gewestelijk derby met opdracht naar behoren vervuld. Hoe- ïinig spektakel te beleven viel oogstte een verdiende puntendeling en indien er «Band op de zege kon aanspraak maken hiervoor in aanmerking. In dit immers de meeste doelrijpe kansen is gebleken dat zij moeilijk tot wordt, die zaterdag. Acht, dlle acht van Sint-Ni- klaas. Plus de Kampenhout- se Pedaalridders, da's ne gen. Rond hen wentelt het allemaal. Maar het zindert al enkele jaren. Sedert sep tember 1980, toen in Belsele afscheid genomen werd van Berten Van Vlierberghe. Dat feest was een koproduktie van Belsele Sportief, Albert vrienden Puivelde, Stadsbe langen Sint-Niklaas en Ge meentebelangen Sinaai, plus de stedelijke overheid natuurlijk. De GP Impanis ligt in het veriengde van dié organisatie, maar de idee kreeg pas volop gestalte bij de voorstelling van het Pri- mus-Lottoreportageteam Merci, meneer Stockmans van Lotto, de sportieve kansspeler die ooit een als geelblauwe (I) knikker ver momde Ray Impanis over het vloerkleed rollen liet, als knaapje. Van het tapijt naar de tapijtenstad is maar een klein stapje, er ligt hooguit een banddikte tussen... Sensatie! Vernieuwing! Drukte! De heer Fabri van de wieler bond zette maandag jl. tij dens een perskonferentie op het Sint-Niklase stadhuis in de verf (de geelblauwe, op nieuw) dat iedereen belan geloos heeft samengewerkt ten bate van de organisatie. Dat aspekt werd door nog dndere woordvoerders be nadrukt. Fabri situeerde de happening van a.s. zater dag in het kader van de krisis in de Belgische wie lersport. de^ ^GP^ Impanis den, een kentering inluiden. Volgens Mare Boelens van Primus-Haacht vraagt het publiek sensatie, vernieu wing, drukte ook. Sportsche pen Lenaerts wordt op 1 ok tober leverancier van het mooie weer. Hij had het maandag over het enthou siasme, de goeie wil, de massale inzet enerzijds en de professionele aanpak en publicitaire injekties ander zijds: het moét dus een suk- ses worden. Onbewust ver wijzend naar een sociaal ge ïnspireerd initiatief van on langs zei koepelvoorzitter Hilaire Blommaert: «Samen hand in hand zijn we sterk». Hand in hand? Wiel aan wiel! Parijs-Roubaix? Nou ja... Start op 1 oktober om 12u30 bij den Torre, café Sportwe reld in Kampenhout-Reist. In Baardegem is men na 43 km rond 13u33,' in Wieze na 50 km rond 13u43, Schoon aarde na 58 km rond 13u55, Wichelen na 61 km om 13u59, Uitbergen na 67 km om 14u08, Lokeren-centrum na 74 km om 14ul8, Sinaai na 82 km om 14u30, Puivelde na 91 km om 14u43 onge veer, Belsele-centrum na 95 km rond 14u49, de Grote Markt van Sint-Niklaas wordt na 102 km bereikt te gen 14u59. Volgen dan vier ronden: van Sint-Niklaas langs de Raap en de Grote Heymelinck- straat naar Nieuwkerken, via 't Moleken naar het cen trum van Sint-Gillis en langs Sint-Pauwels op nieuw naar Sint-Niklaas (als die Plezantstraat en O.-L.- Vrouwstraat maar toegan kelijk zijn na die miserie van tegenwoordig!). Na de vier omloopjes zal men 174 km in totaal hebben afgelegd. Pers- en p.r.-verantwoorde lijke Marc Van Landeghem (die ook eèn vinger in de pap had bij de viering van Berten Van Vlierberghe, destijds) volgde de raad van Raymond Impanis op: «De jongens hebben een lang en lastig seizoen achter de rug en daarom maken we de wedstrijd niet te lang en bo vendien niet te overdreven lastig». Weinig venijn in het par cours derhalve, behalve in de staart. Want in de buurt van palingdorp Daknam be gint een brokje Parijs-Rou- Waas. Sinaai is het daar eigenlijk, applaus van de verzamelde boeren op de Dries want 't is boerenmarkt als het peleton afgemat en met lekke banden langs heen de mouterij Claus de Tinelgemeente binnens- wingt. Voor enige selektivi- teit moet ook zorgen de wind: die pleegt te waaien tussen de velden in Sint- Pauwels en zo, daar rijdt men over lange en brede wegstroken en dat kan be slissend zijn. De jongens De wielrenners worden door de intimi, door de suppor ters en naar ik vermoed ook door de duivenmelkers «on ze jongens» genoemd. Of, afstandelijker, «de jon gens». Zeg, ter afwisseling, ook: vedetten, dwangarbei ders van de weg, reklame- torsers, extra-sportievelin- gen. Je hebt keus. Naar verluidt zou het beste wat het Belgische wielerwe- reldje te bieden heeft op 1 oktober aan de start ver schijnen. Honderdvijftig of méér jongens, niet niks is dat. De ploeg Aernoudt, met o.m. ook Adrie Van der Poel. Europ Decor-Dries, met o.m. Jan Bogaert van Temse. Splendor-Euroshop, met Claude Criquielion, Wil liam Tackaert e.a. Boule d'Or, met Daniël Willems. Fangio van Colijn en Der- nies. Safir van Pollentier. De ploeg De Bilde van Willy Teirlinck. Perlav en co, met Etienne Van der Helst e.a. Masta-TeVe Blad natuurlijk. Johnny De Nul is altijd één van de favorieten. Peter Post stuurt zijn Raleighrijders (Lubberding, Oosterbosch) naar het land van de op standige overheidsstakers, ook Beckers Snacks komt, Elro en Vorselaars, allemaal Nederlandse équipes. Frans van komaf is Sem-France- Loire, aangevoerd door een sportbestuurder-graaf. Van Impe? Je weet maar nooit. Idem voor Freddy Maertens en Hennie Kuiper. Sigarettemerk, omroepma- gazine, interieurdekoratie, bier natuurlijk. Er rijden zelfs koereurs mee. Zo gaat dat tegenwoordig. Een wie lerwedstrijd organizeren d.w.z.: prijzen bijeengaren ten bate van de jongens kost veel centen. Aan het organi seren van de Grote Prijs Raymond Impanis ging, gaat veel gezwoeg en ge zweet vooraf, dat moet de lezer al begrepen hebben. De acht-plus-èén-is-negen wielerklubs, de sponsors vanuit privéhoek en langs de zijde van de overheid hebben hun duit in het zakje gedaan, ze deden dat blijk baar graag. Als het op 1 oktober maar niet regent. Of als er nu maar niét gestaakt wordt. Dan kan Mare Naudts, onze échte koers- specialist, tot op de Grote Markt van Sint-Niklaas ge raken met het openbaar ver voer. Inmiddels teken ik, hoogachtend en hopend op een sensationeel, vernieu wend en zowaar druk festijn. Wouter VLOEBERGH Schoolstraat 54 - Koolstraat 159 AALST - Tel. 053/21.25.56 Waardebon - Voetbalschoenen KOPA MITRE - 500 F LE COQ SPORTIF 400 F- 1000 F ADIDAS, PUMA, PATRICK - 350 F Op vertoon van leze aankondiging kan U uit- zonderlijk genieten van deze unieke aanbieding Antoon Pfaff vor speelwijze van de thuis- op een voor ploeg. De verwachte druk terrein werd kwam er niet zodat de gas- 4e korrel geno- ten na een kwartier met een 4e plaatselijke goed gestoffeerd midden- Pfaff gesfimu- veld het gebeuren kontro- 4eze kritische leerden. Voor de rust kwam enigszins ver- Eendracht tweemaal dicht 4e behoudende bij een treffer. Na een aktie Govaerts leverde e i hoekschop op voor de thuisploeg (per) van Jan Pieters kreeg Bordui de bal toegespeeld. Zijn Wf j|| Ipjl?' ,y| f| kanjer werd echter door Ger- m rit De Winne van de doellijn n weggeborsteld. Een samen- 'Wjfo TÈE&' spel tussen Blomme en Bor- 4 I wË W s dui belandde voor de voeten f -« van Jan Geens wiens lobbal net over de dwarsligger Voetbal. Jong Lede-E. Zele. De Winne stopt de aanval van Post en Pfaff van Zele (per) keilde. Geen doelpunt maar een beter akterend Zele na opnieuw Jan Pieters aan- de pauze. Lede bleef omzeg- speelde, gens geen gevaar scheppen De Zeelse spits tot er een foutje nodig was dribbelde de thuisdefensie van Barry Post om Uyttenho- maar een uitkomende Vijt ve toe te laten in het zijnet te bracht Pieters zodanig uit trappen. positie dat zijn schot via de Eendracht bleet staander in het zijnet sloeg, telkens goed uitkomen via een sterk spelende Bordui Hij bleef uiteindelijk bij een en de flitsen van Pieters. brilscore waardoor Zele een Pfaff zag een mogelijke 4 op 6 liet noteren. Het kan overwinning in zijn bereik nu als ongeslagen ploeg uit en verving de goed mee- kijken naar het nieuwe ge- draaiende Blomme door westelijk derby met Ninove. Benjamin Saey. Deze moest voor meer gevaar zorgen Een nieuwe brok sentiment langs de lijn maar de Basse- voor de Zeelse trainer Pfaff. veldenaar beukte tevergeefs dit allemaal in een tijdspan- ffv) '"werd ontvangen door het gemeentebestuur, op kasteel Cortewalle, n.a.v. het behalen v op de stugge Leedse defen sie. Zes minuten voor tijd i de Beker van kwam Eendracht dicht bij een doelpunt toen Bordui s van acht dagen. Joost Ahens

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 29