Lanterfanten langs de Oude Briel Kultureel Weekend te Buggenhout 2 - 23.9.1983 - De Voorpost Buggenhout. Turnkring Nut en Vermaak» demonstreerde zijn kunnen (pvs) Buggenhout. Deze dames en heren «toneelvrienden» br ''ten «De Proefbuisbrielenaar»ten tonele (pvs) Buggenhout. Verpozen bij een zelfgemaakt glaasje wijn (pvs) Buggenhout. Het Sint-Gregoriuskoor verzorgde een café-chantant (pvs) Buggenhout. De Koninklijke Fanfare De Morgenster bracht een muzikale groet vanuit «den Opstal» aan Briel» (pvs) Buggenhout Ook Howard Bond Vlassenbroek1 m Tony Callebaul (Dendermonde) traden voor he! fir* voetlicht (pvs)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 2