-•c C I Terecht 3SBS& ms&B pstsnms Ronny Laroy vla schoolsport naar eerste nationale Loom Beveren heeft moeite met Beerschot In de kleedkamers Urbain Braems: «Na Anderlecht weten we hoever we staan» jortl SC Lokeren: Uitslagen en kalender LK 30-23.9.1983 - De Voorpost 1* Nationale VOETBAL Rotmy komt dadelijk toe, meldt me verzorger Stany Rogiers, die juist de geblesseerde Vujkov onder handen neemt. En inderdaad, even later zie ik hem arriveren, de hoogblonde Lokerse verdediger. Joviaal gaat hij in op mijn voorstel voor een vraaggesprek in de Mierennest, waar hy een supportersklub heeft. Voorpost: Ronny, zeg ons eens, konfrontaties is maar een klein waar is het allemaal begonnen sprongetje. En toen kreeg ik onmiddellijk aanbiedingen van Laroy Op 4 augustus 1960 te een paar kleinere ploegjes en Hansbeke (tegen Aalter) waar ook van Warcgcm, Cerkel ik geboren ben in een gezin Brugge en Lokeren. van vijf kinderen. Mijn jeugd verliep heel gewoon, en voet- VoorPos' Bet u Lokeren ge- ballen deed ik als iedereen, in "orden waarom? schoolploeg.es en zo meer. Laroy: LWel' de verbindingen Wel is mijn oudste broer vroe- waren "et gemakkelijkst! Ik 0 r-.,- e ger al bij Hansbeke gaan spe- ff' '?etn °p de m'ddelbare yoe{bal Ronny j aroy me[ zorgen, je gezondheid in de en daarna bij Racine Gem. scho°l te Gfnt: en de trein zeventien al ir 8a«n houden. Let op. ik klaag Voorpost: Is veel trainen dan echt zo noodzakelijk voor een klassevoetballer Laroy: Half-prof, half-kine- sist, sorry. Inderdaad. In 81 ben ik afgestudeerd en pas dan kon ik alle dagen meetrainen met het eerste elftal. Resul taat: op de 34 wedstrijden vo- ng jaar heb ik er 31 meege daan. De mensen denken soms wel, zo'n prof die moet maar wat tegen een balletje staan trappen en klaar is kees. Maar nee hoor. In het hedendaagse voetbal kan je echt mee als je je niet volledig inspant. Je moet er echt voor leven, regel matig slapen, je voeding ver- len en daarna bij Racing Gent. Hij heeft zelfs eens een test °emf" °aar V,okcre" di!!."as r„t„„„ voor Club Brugge gedaan. ""S te doen. Voeg daarbij het Lokeren Ontr miïn unHnr» hrJ feit dat ik altijd goed ben opee- - Ook mijn andere broer speelt bij het lokale elftal. Maar tien vangen door Alois De R.jcker jaar geleden was er nog zo en cie En ook nog de omstan. dH - d.gheid dat een Lokerse scho- - diploma hebben, en na de hu- de"kern vail Ealen houdcn Let op. ik klaag met, maar stel je niet voor dat het allemaal een luilekkerle- ventje is. Niets voor niets in deze wereld. heb ik dan ook nog r gestudeerd voor kine- ne (Chantal Van Cleemput) sist. I die funktie doe ik nu Voorpost: Hoe zit dat me je hobby's? mijn weg kwam kruisen eil jé ns "t*- Lnrov Het leeuwendeel van weet meteen waarom ik hier dl?nsI vi"|S|anï Ro- mijn vrije tijd gaat naar mijn nooit meer ben weggeraakt 8 u kombmatie vrouw en m'n dochtertje. Ik zit geen prospektie zoals nu. En daar bij heb ik geluk gehad. Voorpost: Hoezo, geluk Laroy: Welja, kijk. op 1 au- uuvu mcci ucu wcggeraaKi. j— gustus verander je van katego- m een werkgever die graag thuis, en wat ik dan wel rie in de Belgische Voetbal- Vo°rP°s' Al vr-oeg speelde je uiteraa-, alle faciliteiten ver- doe is films bekijken, en kaar- bond en omdat ik enkele da- m he} ee™e elftal, als ik me met leen' voor mijn voetbalcarriè- ten. Minstens een avond per gen later verjaar, kan ik dus vterSls- Natuurlijk kon ik niet tege- week komen ze bij mij thuis nog een heel seizoen scholier Laroy: Dat klopt' Ik was 17 l,jk vr r de volle honderd pro- «wiezen», blijven, terwijl ik in feite fysiek Jaar als we met een echte mval" ccnl lramcn. en daarbij ook «en vissen!»» zegt Hubert een jaar ouder was en op die lersPloe8 het machtige Ander- nog studeren, vooral in de ek- Van de Mierennest. Laroy leeftijd maakt dat veel uit Zo l, van GeeIs- Coeck en semcnPenode. Maar het klub- schiet in een lach als Hubert werd ik dan ook op een school- Haan ecn °Plawaa' verkoch- bestuur heeft mij steeds bijge- mij het geval uitlegt, kompetitie in Baarle-Drongen ten.' Urbam Braems wa* toen staan en ook moreel begeleid. Hubert: Ronny wou dat eens opgemerkt door de provinciale train^r ,n Lokeren en hij had Ik ben dan ook dik tevreden meemaken. vissen op zee. keuzeheren. Ik speelde toen in bet m'ddenveld ge" met mijn eerder «langzame op- Maar toen hij op de radio de spits van de aanval en P'aa,st mocht mijn kunsten gaan ver- Voorpost: Toch heeft het vrij tonen in de interprovinciale lang geduurd eer je werkelijk wedstrijden (dat wordt nu de vast was in het eerste elftal? «Hermesbcker» genoemd). Laroy: Tja, dat lag aan mijn Vandaar naar de nationale studies. Ik wou absoluut een worden, liet hij verstek gaan. Hij was al op voorhand zee ziek. Daarom mag hij eerst wat oefenen in mijne visbak. Voorpost: Wat zie je in de toe komst zo al gebeuren? Laroy: Nou, gewoon mezelf bevestigen bij Sporting. Je moet blijven knokken voor je plaats in het team. Vooral nu, nu dat de wilskracht en de inzet de grote toverwoorden geworden zijn van ons elftal. Niet iedereen kan dat, weet je, met tien spelers de overwin ning behalen tegen Antwerp. En verder. Europees spelen met Lokeren. En waarom niet eens kampioen, niet noodza kelijk dit seizoen, maar dan een volgend jaar. Beveren was I( toch ook een outsider, enkele Beveren. Blij weerzien op Cortewalle, met o.m. Freddy Buyl en Jean Jansseiu Ik) I jaren geleden. Of misschien de Beker van België, wij zijn toch altijd al een bekerploeg geweest. En nu met önzc nieuwe trainer is alles mogelijk, het vertrou wen is er. Je moet erin gelo ven. en dan moet je d'r voor vechten. Tevreden mag je slechts zijn op het einde van je loopbaan, als je weet dat je er alles uitgehaald hebt wat erin zat! Als ik Ronny wil bedanken voor het gesprek, wuift hij dat bescheiden weg, en geeft me een hand Een vaste hand van een wilskrachtig speler, met een voortreffelijke voetbal mentaliteit. GVA Van Bergen heeft een reuzewedstrijd gespeeld, maar hij geeft toch toe dat hij in het begin wat zenuwachtig was. Want die Van Mierlo, dat is een gevaarlijk ventje... Maar uiteindelijk bleef hij hem toch de baas. en had hij zelfs nog tijd om mee in de aanval te gaan. Swat Vander Eist die zijn voet heeft omgeslagen tijdens de training, heeft zich de laatste dagen rustig gehouden. Het mocht echter niet baten want voor de aanvang moest hij toch afzeggen. Pech! Renné Van der Gijp vindt het al bij al een matige wedstrijd geworden, hoewel hij toch zijn best heeft gedaan voor zijn wederoptreden. Deze week gaat hij weer volop trainen, en hoopt dat hij volgende week misschien wel een goaltje kan maken. Ook vindt hij dat de scheidsrechter een ontstellend gebrek aan humor had. «Toen hij vlak achter mijn rug stond te blazen vroeg ik hem om mijn oren te sparen. De man keek echter zo kwaadaardig dat ik gauw besloot wijselijk te zwijgen.»» Ook Hoogenboom had een woordenwisseling met Laenens, die hem bazig be- veelde om in zijn doel te gaan staan. Tevens blijk. Bob zijn duim te hebben omgeslagen maar érg is het niet. Mommens is blij dat de wedstrijd gedaan is. want veel zaaks vond hij het werkelijk niet. Het is trouwens moeilijk óm spelen tegen esn elftal dat voor zijn eigen doel blijft samentroepen. Ook was hij een van de meest geviseerde mannen van Franky Van der Eist en ^andere beenhouwers. Maar de twee punten zijn binnen, en dat telt! Afspraak volgende week in Waregem. Beveren. Trainers, spelers, bestuursleden op de ontvangst van Sportkring ten kasle\t\ nsaard gang»», als je het zo stellen wil. hoorde dat het slecht weer ging Zaterdagavond topper op Freethiel Na het daverend kompetitiebegin en dan denken we vooral ten op het gras blijven. De aan de thuiswedstrijd tegen Waterschei, loopt het bij SK kompetitie is nog lang maar Beveren toch wel minder vlot. Op eigen terrein werd de topontmoeting van za- Lierse moeizaam met 1-0 teruggewezen en vorige zondag terdag kan toch al wat dui- op het Kiel moest er fel gevochten worden om het delijk maken. «Na Ander gelijkspel op het bord te brengen. Maar Beveren blijft lecht zullen we weten waar ongeslagen en prykt met twee punten voorsprong op SK Beveren staat. Ander- Lokeren, Anderlecht en het verrassende Seraing aan de lecht is de ideale maatstaf kop van ons vaderlands voetbal. om te weten welke waarde r\t a wi a a t t z'j" team heeft' Tegen een Of de Waaslanders daar in- lecht. Zaterdag om 20 uur technisch sterk, en taktisch derdaad op hun plaats op Freethiel. De match te- geslepen tegenstander als staan moet op het einde gen de Brusselaars is in het Anderlecht moet alles dui- van de maand oktober nog Waasland altijd al een re- delijk worden. Er wachten eens bekeken worden. Dan den geweest tot feestvieren ons zware dagen. De wed- M zullen de geel-blauwen en Beveren maakt zich op strijd tegen Anderlecht, de thuis Anderlecht en Se- om er ook nu een voetbal- terugwedstrijd tegen Para- raing ontvangen hebben en happening van te maken, limni en volgende week de twee Westvlaamse trips Trainer Urbain Braems ziet verplaatsing naar Kortrijk. naar Kortrijk en Club het voorlopig veel rustiger. Als we die drie matchen Beveren. Mare Baecke neemt een aandenken in ontvangst uit handen van burg Brugge gcmaaia neooen. Hij wil met zijn team in winnen dan moet iedereen ^an der Aa. Want de bekerhouder werd door de gemeente in kei zonnetje eezt Het begint dus met Ander- ieder geval met beide voe- toegeven dat Beveren mo menteel een kampioenen- ploeg is. Maar nu nog even wachten». t Terkee: is W Jrcidevo s oners r.jL.D. w Kil aan 2® Nationale Sint-Niklaas-Hasselt 1-3. Luc Bevers aan het werk (dw) Fanionelftal-RWDM 3-1 Reserven-Res. RWDM 1-4 Nat. scholieren-FC Harelbeke 0-2 Uefa-juniores-RC Harelbeke 0-0 Prov. juniores A-E. Aalst 2-2 Prov. juniores B (schol.)-E. Aalst 2-1 Prov. juniores C (knapen)-AA Gent 0-4 Jun. C (knapen) reeks T-Hamme 0-11 Prov. jun. D (min.)-AA Gent 4-1 lun.D (miniemen) reeks T-Moerbeke 3-0 Jun. D (miniemen)-reeks U-WB St.-Niklaas 9-0 Jun. E (preminiemen) reeks L-Waasmunster 0-3 Zaterdag 24 september: Nationale reserven-SV Waregem. 15 u., terrein B Nationale Uefa-SV Waregem. 10 u.. terrein C Nationale knapen-Eksaarde, 15u30. terrein D Nationale miniemen-St.-Pauwels, 14 u.. terrein D Zondag 25 september Nationale scholieren-SV Waregem, 10 u., terrein B De Entente der Supportersclubs van KSC Lokeren houdt voor de 11de maal een «Miss Sporting "-verkie zing. Deze gaat door op vrijdag 25 november 1983 in de grote kantine van Sporting Lokeren met als presenta tor Luc Appermont. Er zijn minstens voor 100.000 ir. prijzen aan deze wedstrijd verbonden. Dames en juffrouwen vanaf 18 jaar kunnen zich kandidaat stellen tot uiterlijk 22 oktober 1983 (schrifte lijk. met ingesloten 2 pasfoto's) uitsluitend aan het Ententesekretariaat: p./a.: Theo DE BUYSSCHER. Op- perstraat 22. 9080 Moerbeke-Waas. Tel.: 091/46 85 26. (g.v.a.) Nog ongeslagen: Beerschot-Beveren 2-2 Een, vooral in de eerste helft, zwak voetballend SK gaan rusten toen Roa Reveron hu.fl f ;„l w leD Urbain Braems dus die de wedstrijd van het weekein de als beslissend in de heenronde lijkt te zien. Trainer Braems lijkt ook overtuigd dat het geboden spektakel iedereen zal vol doen want... «Vertrekken van een gelijkspel is altijd fout. Ook tegen Ander en be re lefbaar WH* willen ®ev.fren heeft °P het Kiel tenslotte toch een gelijkspel uit Martens onverwacht S^publlërgeen stilaan k,elne Puntenwinst ka" leider vier grote Beerschone B* de wedstrijd aanbieden j rechtvaardigen door het overwicht in de digers naar doel mo *Uioc Het wordt gegarandeerd ,0€n doe,man Ruiter Beerschot meer dan eens koppen en Ruiter kan een SakfS wam h°"de" d>" k-ielde voor klopm. iedereenami zijn trekken Baecke. De ruststand was zetefc» rai komen Leider Beveren deed zon- vechten om een deel van de v|eld voor Beve'en_ «I En Anderlecht zelf maakte dag bij de buren van Beer- koek te krijgen. Doelman kig»vas er de betere 1» vongeweek al was er wel schot geen grootse dingen. De Wilde kon trouwens di- ?cl Bee'*1»"' even de hulp van scheids- De Waaslanders ondergin- rekt aan hel werk en hij £este pl)le" versch? !?Sp opn Hp «/«Hcfmiici jj., v Beveren kon, zonder o waen. maar een ogenblik 6 Lns rechter Cocaido bij nodig, gen de wedstrijd en Ted dat voorlig ook Beveren kon' Zk ook reklame voor de partij een dacht dat geel-blauw voortreffelijk. Toch moest maar een n,?enbl,k op Freethiel. Zaterdag- opnieuw de lome uitploeg de Zeienaar, na een goed avond wordt op Freethiel van vorig seizoen was ge- kwartier Beerschot druk om de leiding m de vader- worden. Het jonge Beer- de bal uit het doel halen groots te spelen, de* strijd een andere ncta e uitduwen. Ruiter deed I landse kompetitie ge- schot deed het in de wed- toen zijn verdedigers bij achter goed op schol»" ydd. Een wedstrijd waar stnjdaanvang biezonder het eerste thuisdoelpunt Thoums en Schonbergti er was gelukkig scM Ma gm( rechter Ponnet die een del Valktl dc niemand als uitgesproken goed. Het sterke midden- volledig in de fout gingen favoriet vertrekt maar waar veld, met vooral Van Ne- Tegen het strak schot van d d. de voetbalsupporter zo mm als spelbepalende ft- Valkenborgh had Filip ?e ïclpunth|ï*-. -« goed als zeker als wmnaar guur, legde onmiddellijk de geen verhaal. Beerschot ?°r6ï T' SJR uitkomt. p oo. m de wedstrijd en tot mocht ongestoord verder h SC Lokeren-RWDM 3-1 WildeSnuh8de^u.eS Op zondagnamiddag stonden beide elitallen tegenover elkaar, waarbij Alhoewel. Mommens en Larsen slaaaden er toch in om He r„,qooi er W3S Weer Valkenbor8h al een aardige hoekschtf 'J; du vooral Lokeren verzwakt was. De Vriese. Vujkov en in laatste instantie ook last te bezorgen, en als de^rsëeS oveë de l^LSerkom,dTw±arf- l*-9* OI" "««"«"er twee tegen de de bal *&-». Vonder Hst moeten missen, dat weegt immers serieus d^r. spirit» erin. RWDM pakt enkele maZgevaTrl^S ëSe 1 X?* "feuwfn het pak Ongeveer achtduizend toeschouwers zagen toe hoe de spelers tijdens het Vander Eist. Gelukkig laten Larov en ziin mnntJ rir-h u I rranky speelde nog maar een twin- M R ke zjjn geld eerste kworüer niet veel méér deden don elkaar het wit uit de ogën kijken, brengen, hoewel iede^ndui^k TleZTdeZ XeSTvh Sn Sfi Wouters valt negatief op noemen wij nu allesbehalve zoiets als voetbalgerechtig- door de verdediging gewon- er niets meer aan te Hoen a i-l. w Ijn eerste nederlaag al met „esokte voet gjng de door Larsen en Van Cauter een konsekwente houding, heid. en nadat James Bett deld, en het is maar goed uitemdelnk bn Van fVn,i«.r meer te kunnen nntlnnpn g regelmatig neer te leggen, Ook de zwaardere vergrij- een verre pas geeft naar An- dat Hoogenboom diens kan- maar de herstelde Van der pen van Trigaux en Franky gelo Nijskens. neemt die de jer met de vuisten kan weg- Gijp demonstreert nog eens Van der Eist op de Lokerse bal op de slof en knalt hem werken. Dan lijkt de span- zijn kunnen met een knap aanvallers blijven onbe- bedaard voorbij doelman ning weg te ebben en het schot uit een moeÜijke hoek. straft, en daarmee wordt de Deleu (1-0). Het publiek enige wat we nog'te zien Scheidsrechter Laenens eerste helft afgesloten met veert recht en een overge- krijgen is dat Franky Van blaast voor een fout op So- een morrend publiek. En ge- lukkige Nijskens valt neer der Eist nogmaals iemand mors, die protesteert, lijk hebben ze. van de emotie. tegen de grond lazert, in ca- Prompt krijgt die een boe- Na de rust openen de Nog geen volle minuut la- su James Bett. De spelleider king en het awoe-geroep Waaslanders alle registers ter bereikt Larsen Van der blaast fout tegen Lokeren vcm het publiek kan daar en er hangt een doelpunt in Gijp. en die knalt in het (I). en maakt zich zo nog niks aan veranderen. Vol- de lucht. Er is zelfs een wer- zijnet. U ziet het. Lokeren meer geliefd in het stadion gens de letter van het regie- kelijk vuile fout van Franky blijft komen. Maar als Van Na een hall uur beginnen ment heeft de man natuur- Van der Eist (weer dezelfde)! Cauter de bal voor doel zet de Brusselaars ineens te lijk gelijk, maar als even voor nodig om dat te verhin- is er niemand gevolgd en voetballen, en Roeven knalt later Van Mierlo van de deren. Niks gebeurd, oor- datzelfde zien wij later in de van dichtbij op Hoogenbo- tegenpartij de bal vrijwillig deelt de scheidsrechter, en wedstrijd nog een paar keer om. Even later staat hij weer buitentrapt, gebaart Lae- hij laat voortspelen. gebeuren. ongedekt voor de Neder- nens van krommenaas. Dat Gelukkig bestaat er nog Maar plots komt Roeven landse keeper en ditmaal is Qan !e,,d°Sn' ui,eindeliik bij Van Cauter. meer te kunnen omlopen. «XTrhri ^ontMOctófijiZ knal en binnen: 1-11 Het en die aarzelt niet om hem Zeker niet toen vijf minu- voorbij schoppen. Dit Ruiter. 2-2. En bei* F '"zsir %nde „1. H"9°°'JÏÏ,TValteS' Gd,Iïkeffcr wet.8"ed' Seèk "riouwenfti zelfs de verdediging trekt vechter. Gelukkig was er bij Beve- f ponnet de wedstn? Vf y" affloori Beveren blerL gen is werkelijk ontembaar. Bett. Dalving (45/Z^rt)' He'"z Schonberger. Einde"- Vij minuten /oorjijd zet Nijskens, (76' Van VnirH^! '>jk, zou men kunnen stel- v™ Cau,.r d. rwdmV.",: S.'SuiS. len. De DuiOpr brachr dediging in de wind e kan het nog, de Deen, zijn typisch noncht manier lobt hij het leder aoyi over de doelman heen. en Fmznlrv Vm> m ia'" Lokeren kan weer juichen. n Van n m06" Vlak voor het einde, als de maecker (58 Mor fMeS" ingevallen Bogaert een aan- Wouters r9Qn) 6" val opbouwt, belandt de bal (g.v.a.) door "naar Larsen. En ja^i! 5L°™™T' V™V°" cvenwlcM °P hd' ten voorsorong - .1 nog. de Dunn, en op 7,^% mddd"veld cn Beveren 8 typisch nonchalante C.K zoek naar aansluiting. I n»li t' U:31!? geslagen na zeven komp ^Nollt tiewedstrijden en kon c® leidersplaats met twttp ten voorsprong houden, de wedstrijd werd e Beerschot niet meer i praat. Het ging toen J ge? Doe,man Ruiter had weT ^lechfHm feS» V'4" mg moe,te en men was bij ^m fu, in het geel* de bezoekers ook al bereid ctak met de 2-0 achterstand te gezeIschaP stak'Hugo Afl

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 30