Onverwachte uitslag {Verrassende leiders j derde provinciale Kansrijke zege Nieuwe thuiszege voor Wilskracht E dsterse penalty gestopt De mindere (GDT-' start is Twee strafschoppen redden de leiders vergeten en de zenuwen Nieuwerkerken alleen aan de leiding De Voorpost - 23.9.1983 - 35 -Kruibeke: 1 Haasdonk: X Bambrugge - Meerbeke 0-2 w jjjn minst gezegu verrassend trio voert mo- wl de derde provinciale E aan: Lutterzele, Oude- en Opstal. Vooral eerstgenoemde formatie lijkt beetje boven haar stand te leven terwijl de -tetwee het wel degelijk met goed voetbal en dito ^delingen van tegenstanders moeten stellen. jijekte achtervolging zitten dan een drietal J" (Bazel - Stekene en Kallo) verwikkeld, „_-ie weer aanpikt. Voor volgende week Sju'eDkele aangename konfrontaties op de tabel- Mo voorspellen we een allesbehalve leuk zondag voor Opstal tegen het sterk gemotiveerde ai dit jaar zoals bekend een nieuw windje Oudegem kan zich aan een hartige verwachten van streekgenoot Grember- "Bederde leidersploeg, Lutterzele, mag het even ts ia eigen vesting opnemen tegen de giant-killers ^tweede speeldag Kruibeke. us Sportief kan een verrassing najagen in Baas jes hetzelfde is mogelijk voor Eendracht Bazel, teiBeilare reeds ettelijke jaren baas blijft over de .-an van Theo Ruymbeke. ilccawijk zal het waarschijnlijk geen feest worden „I kd Star Haasdonk, en ook Excelsior heeft aan agshout beslist geen makkelijke kluif. Bij laatst ee formatie staat overigens wel het sein op dezelfde kleur toevallig van de lantaarn welke ,-centeel door hun klassement opeisen. 8 we nog onze eigenzinnige pronostiek meege- „iduuilijk geheel vrijblijvend: ($1-Kallo: X rl van! gunster - Klinge: 1 eY tot a Grambergen: X Stekene Sportief: 2 Buggenhout: 1 Wat een spannende wed strijd beloofde te wor den, aangezien beide ploegen na twee speel dagen twee punten ver zamelden, is uiteindelijk uitgegroeid tot een rom melige partij voetbal, waarin Meerbeke toch domineerde. Reeds in de eerste minuten dwong Meerbeke enkele hoek schoppen af en het was meteen raak. Na een ge harrewar voor het Ra- cingdoel was het De Smedt die door een muur van spelers de doelman verschalkte. Door de af wezigheid van De Rouck en Techel, beiden we gens familiale omstan digheden, akteerde de thuisverdediging nogal onzeker. Het erg zwakke vertoon van de gastheren lag zeker niet aan de twee debutanten José Va- genende en Jean-Paul De Tandt, maar wel aan het middenveld en de aan val die inspiratieloos ronddoolden. Meerbeke hield het hoofd koel en toen men door had dat Bambrugge wei nig weerwerk bood, koos Grembergen - Waasmunster: 1-0 men vrank en vrij voor de aanval. Bambrugge mocht zich gelukkig prijzen dat het aan de rust slechts met één doelpunt in het krijt stond. De thuissupporters, die aan een verbeten remon te van hun ploeg dachten in de tweede helft, moes ten zich voeden met ijde- le hoop. Racing bleef on dermaats en Meerbeke had het niet moeilijk de wedstrijd te controleren. Het werd zelfs vrij vlug 0- 2 via De Petter in de 55ste minuut, een verdiende uitslag, aangezien Meer beke nog enkele gave kansen de nek omwrong. Al het leed na de 5-0 pan doering tegen Schelle- belle werd meteen uit- geiwst. Racing staat duidelijk voor grotere problemen en met het jaarlijkse nachtbal voor ogen mag men de volgende ver plaatsing naar Wilskracht Moorsel zeker niet onderschatten. (G.D.T.) Voetbal. Putteman van Grembergen knalt op doel, maar de bal gaat over (vh) W. Gijzegem - Herzele: 2-1 Voetbal. Van Melle (Grembergen) schiet op doel. maar de doelman kon ingrijpen (vh) imachu Aalst-Mere 1-1. De open kansen van de nog bij mren n'et te 'ellen. Zelfs een strafschop it opkon (per) inde te? Wst-Mere: 1-1 pens. arcNAUD -^t is er opnieuw I wfÊÊM 3 geslaagd om een jt WM tóng in de wacht te ÊjÊÉËk. A- Men heeft tegen fa? Mere Êk mispel, alhoewel de •oor het grijpen ffk lokalen waren die naarstig op I «L |^aar Aalst Voetbal. SK Aalst-Mere. Doelman Lauwereys die een opmerkelijke wedstrijd speelde naar tot verde- behoedde zijn ploeg voor de nederlaag (per) sl d« ik trouv ,ge spel» Hugo 3e Blocks ivestigenB» ilet. W t twee®» lijdevon? iaide bii» 3 «nenjie Ti bergen'' irige knc' int a®, e winninf ster am ulke '0 in de' jen, is Wilskracht Gijzegem is be zig de punten vlijtig bij el kaar te rijven. Aan huis behaalden zij alvast het maximum. Nu werd Herze le puntenloos naar huis ge stuurd nadat eerder Wilskracht Moorsel het zelfde lot onderging. Het begon nochtans niet te schitterend voor de thuis ploeg. Men kon moeilijk zijn wil opdringen en zag leidzaam toe hoe Herzele het beste van het spel voor zich opeiste. De bezoekers klommen dan ook verdiend op voorsprong. Dit gebeur de in de 24ste minuut. D'Hondt rondde de hem geboden kans feilloos af. Deze stand bleef op het bord, ook omdat Herzeie bleef profiteren van het windvoordeel. Gijzegem deed de nodige inspannin gen om alles voor de rust nog in evenwicht te bren gen. In ieder geval bleef de 0-1 stand tot aan de rust onaangeroerd. Gijzegem zou nochtans terugkomen. Verleyen bracht de ploegen langszij. Herzele leek nu niet meer in staat om Gij zegem onder bedwang te houden. Het werd stilaan duidelijk dat het wilskrach tige Gijzegem zijn doel zou bereiken. Herzele plooide echter op de valreep. Ver- eecken legde de eindcijfers vast. Opnieuw een verdien de thuiszege na een be hoorlijke wedstrijd waarin de spanning en de doelpo gingen nooit weg waren. Gijzegem is duidelijk op de goede weg. Men heeft al vast het debuut in derde provinciale niet gemist. Het zal waarschijnlijk niet de laatste ploeg zijn die te Gijzegem kopje dnder Voetbal. Putteman van Grembergen zet de bal voor (vh) In tegenstelling met de week voordien mag S.K. Grembergen deze keer van geluk spreken. Het won van Waasmunster, maar de logische weer gave van deze wedstrijd had minstens een pun- tendeling moeten zijn. Nu, logica treft men niet altijd in voetbal. Dat zul len zij, die de wedstrijd hebben meegemaakt al licht ook in hun binnen ste hebben gezegd. Reeds bij de aanvan- gsminuut had Grember gen geluk toen de bezoe kende midvoor Van Den Bossche uithaalde, maar zijn schot tegen het doel- hout terecht kwam. Grembergen kwam op voorsprong na een kwar tier. Dat was tegen de verwachtingen in. Leo Putteman haalde de bal op in de middenlinie. Zette een rush op naar doel en kon vervolgens besluiten. Langs de over kant was het kort nadien weer alarm geblazen. Dat was nadat Marc Van Buyten de bal in bereik had gekregen (offside zegden de Grembergse supporters), ermee naar doel oprukte, maar naast de staak besloot. Na de hervatting keken we na genoeg op eenzelfde spelbeeld neer. Waas munster kreeg een unie ke kans om gelijk te stel len. Dat was toen Mare Van Buyten een straf schop mocht omzetten. De Hammenaar besloot de elfmetertrap evenwel naast. Al bij al werd het voor Grembergen toch eerder een kansrijke overwinning. Zondag speelt het op Oudegem en daarna komt Baasro de op bezoek. Van der by's gesproken. Waas munster krijgt de grens- jongens uit De Klinge op bezoek. Een ploeg waar het deze keer niet mag over struikelen. E.D.M. S.K. Kallo - Ra cing Boonwijk 1-0 De Klinge - Opstal 3-3 Slopp kt* kwam men Het spel van de lokalen nieuw een realiteit. Tien meer om tegen de wind in >ldoendel ,*e™ dus rusten verkrampte en de spitsen minuten na de gelijkmaker te beuken en Mere was dik aar nog 1 7 s'anc'- Na de doolden verwonderd rond. zat de kans er dik in voor tevreden met het gelijk g lp» 'e ^et spelbeeld Mere stoomde nu recht op de Ajuinen. Toen mocht spel. Een verdiend punt "el T 2? ff k°n ^et de gelijkmaker af. In de De Jaegher een strafschop werd naar Mere meegeno- wQchtr iöujI herstellen. 60ste minuut was het zover, nemen. Doelman Lauwe- men. Voor SK Aalst blijft visMlopk^s 1 n de eer" Raes rondde meedogeloos reys stopte echter de bal en het dus nog even wachten binnen 1 cJ we® 'ee^ af. Mere ging het nu duide- de overwinning was meteen op de eerste zege. bo"0016 overw'n" 'ijk kalmer aan doen. Aalst foetsie! In het slotkwartier fc.P» de angst werd weer de betere ploeg, gebeurde er niet veel meer, '"ut m 8e'ederen. De overwinning werd op- Aalst had de kracht niet (G.D.T.) k Vlaanderen Kruibeke - Berlare 0-0 jj a'8°f de mannen van trainer Hermans rsju, v®rantwoordelijk voelden om hun mon- Mj® i^stleden week van 1 tegen 6 over te !li*t 'büsontmoeting tegen Berlare. fc«am n hadden ze de omstandigheden ma® are is 0011 niet makkelijk te maneu- hliikt t#* ^liinmj ,en eigen faalangst stond heel wat waren de groenwitten dan wel het ders m°B* 4tL.t~ 1X11 en veruit het gevaarlijkst maar r(*° ^a' nie' op. Berlare werd niette- larc isL,i voor een achterstand behoed door het j,. j™*ort ^rst een verlengd schot van Rudy d,!®slat sneuvelde, en vervolgens een Danny Hamerlinck op de verste staan der eindigde. Gedurende de tweede periode maakte Berlare niet veel zaak van welke tegenaktie dan ook omdat zij wat graag met een puntje terug van het Veer vertrokken. De thuisploeg speelde nu nog krampach tiger omdat sukses kompleet uitbleef, maar kon als exkuus inroepen dat de Puiten massaal verdedigden. Deze wat lankmoedige houding ten spijt kwamen de lokalen toch enkele keren gevaarlijk opzetten maar alweer was het Kruibeeks doelhout niet produktief gezind, toen Franky Verberckmoes heel de Berlaarse verdediging rolde. Door dit wat bleke puntje van zondag verzeilen de Kruibekenaars in de omvangrijke middenmoot en behouden voeling met de voorgangers. M.N. Afgaande op de voorberei dingsperiode waarin de ploeg van oefenmeester Smet een hoofdrol opeiste in de Beker van het Waasland, kon het seizoen niet stuk. Een wat gelukkige overwin ning tegen Berlare met 2-1 was dan wel genoeg voor de volle inzet maar de manier waarop was weinig zaaks. Ook verleden week konden de SK-ers niet overtuigen en dat liep ook uit op een ver diend verlies bij Lutterzele, nadat de Waaslanders al te weinig in het wedstrijdge- beuren voorkwamen. Zondag werd Racing Boon- wijk aangepakt, een ploeg waarmee de mannen van de melkfabriek bij eerdere kon frontaties meer last hadden dan het hen lief was. Beide ploegen waren immers uit op een kordate partij voet bal met Kallo als meest ag ressieve in de eerste helft. Een en ander werkte te wei nig kansen in de hand, maar bij één van die minder talrijke doelmogelijkheden klom Sportkring toch op voorsprong. De aanzet was een verre pas van Verleyen waarop Koudijzer goed anti cipeerde (om in voetbal-mo determen te blijven) en een kant-en-klare treffer op de voet van Dirk De Parade schilderde. Deze stand van zaken gaf Kallo het nodige vertrouwen en noopte Boonwijk tot sim pel verdedigen. Dat er geen verdere doelpunten vielen in de tweede helft was dan ook onbegrijpelijk, want de lokale spelers hadden er al les voor over om nog meer averij aan te richten in het soliede gastafweer. Het kan, inpikkend bij onze inleiding, niet ontkend wor den dat de ganse achterban van Kallo bij deze tweede overwinning meer tevreden was dan voor veertien da gen. De wijze waarop de zege immers tot stand kwam, kon door geen enkele bezoeker aangevochten worden en loodst de SK- mannen ook naar een onver hoopt goeie gedeelde vierde plaats, een weelde die men in de afgelopen Smet-sei- zoenen niet gauw mocht smaken (om het woord «nooit» maar niet te ge bruiken). De mannen van Patrick Beylkens hebben zich niet in het minst laten intimideren door de goedgenoteerde be zoekers. Zodoende mag het toelatingsexamen van de grensjongens voor hun co meback in derde provinciale als gelukt worden be schouwd, maar daarin zal geen enkele voetbalsuppor ter belang stellen. Daarom terug naar het gebeuren van zondag. Een wedstrijd waarin langs beide kanten stevig wordt gespeeld en een scheids rechter die al te bekrompen aan strikte regels vasthoudt geeft aanleiding tot enige vertekening. De heer Melis speelde bijgevolg een be langrijke rol in deze kon- frontatie en wees reeds in de 20"' minuut naar de fata le stip wanneer Picavet een Opstalnaar wat al te na drukkelijk afhield. Dat bete kende ook de gelijkmaker langs Meersman, omdat de thuisploeg aan het kwartier de doeltjeskermis reeds had ingezet langs Paul Coucke. De oranjehemden hadden niet zoveel moeite om op nieuw een voorsprong te be werken en daarvoor tekende de snelle Danny Cockuyt nadat hij drie tegenstrevers het nakijken gaf. Hoewel de ze tweede goal werd beko men net voor rust, gingen de ploegen bij een gelijke stand naar de kleedkamers omdat Meersman alweer zijn schutterstalent mocht botvieren vanaf het penalty- punt nadat Thuy zich ver greep aan De Ridder. Pierre Reyns mocht in het begin van de tweede perio de ook vanop een afstand van elf meter schieten, maar zijn schot belandde op de paal en betekende vanzelf dat Klinge zonder omwegen op jacht ging naar een derde treffer. Opstal bleef in die periode gevaarlijk op de tegenstoten loeren, maar dat nam niet weg dat Sportkring in de 70** minuut via Franckaert een plotse bevlieging een nieuwe kloof sloeg. Betaald antwoord bleef al weer niet lang uit. De Rid der profiteerde van een aar zeling in de plaatselijke de fensie in verband met al of niet off-side om zijn formatie weer langszij te brengen. M.N. Nieuwerkerken - W. Moorsel: 5-1 Nieuwerkerken heeft zes op zes gehaald. Een schit terende start dus voor Nieuwerkerken dat nu wer kelijk mag beginnen met stilaan titelambities te koesteren. Tegen Moorsel liep het werkelijk van een leien dakje. Nieuwerker ken greep Moorsel meteen naar de keel. Toch duurde het tot in de 30ste minuut vooraleer de lokalen hun overwicht konden uitdruk ken in doelpunten. Van der Biest scoor de de openings treffer. Nog voor de rust zouden de lokalen de mar ge vergroten. Het was op nieuw Van der Biest die het doelpunt aantekende. Dit was net voor het fluitsig naal die de rust zou inlui den. Een attent maar streng leidende scheids rechter werd genoodzaakt Jean-Pierre De Saedeleer voortijdig naar de kleedka mers te sturen. Ruststand: 2-0. Na de pauze bleven de lo kalen verder azen op doel punten. Het duurde net vijf minuten vooraleer Steen hout de score tot 3-0 kon opvoeren. Moorsel kwam nu ook even de neus aan het venster steken. De tegenstreffer kwam er in de 53ste minuut toen Wille scoorde. Intussen waren Nieuwerkerken en Moorsel gelijk in aantal gekomen, daar ook Wauters bij de bezoekers werd uitgeslo ten. Nu stond meteen het licht op groen voor Nieu werkerken. De lokalen walsten nu volledig over zijn tegenstander. De over winning werd in de 55ste minuut verder kleur bijge zet door Arijs. Het feest werd volledig afgerond in de ultieme speelminuut. Wellekens legde de eindcij fers vast. Een zwaar ver dikt toch voor een kranig Moorsel dat opnieuw tot eigen schade heeft moeten ondervinden dat Nieuwer kerken aan een beresterke seizoenstart toe is. Er is voorlopig geen kruid ge wassen tegen de geelroden. (G.D.T.) KSVOV Amylum liet het thuis afweten tegen Post Erembodegem en verloor met 1-2 cijfers. Calle- baut A tegen Saf eindigde op een gelijk spel, 0-0. Somati kon aan huis geen weerstand bieden tegen Bouw en verloor met 1-3 en Callebaut B verloor met afgetekende cijfers tegen Dessatex, Saf, Amylum, So- Dessatex 0-6. Honda liet mati. Intercom, VVTTA en WTTA geen kans. De wed- Callebaut B. Somati, Inter- strijd eindigde op 8-0 cijfers. com, WTTA en Callebaut B De rangschikking wordt mo- moeten het voorlopig zonder menteel aangevoerd door Cal- punten stellen, lebaut A, gevolgd door Bouw, Honda. Post Erembodegem, (hjm)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 35