m sm I I Stekene wint eerste uitwedstrijd Uitstekende kompetitiestart Gewestelijk volleybal ATB wacht op eerste zege Volleybal Snuffel wint te Zele Op de valreep iW «IStKSSg. Rapid Sint-Niklaas kon niet beter vertrekken... EjSSsnjx Baasrode zet seizoen flink in Zwemlessen te Lebbeke Nat en koud einde van suksesvol doortochtenseizoen 38 - 23.9.1983 De Voorpost De dames van Stekene beginnen het seizoen 83-84 met de ambitie om vrij hoog te eindigen in het klassement. Nochtans draait de ploeg op dit ogenblik nog niet op volle toeren zodat met enige angst naar de eerste wedstrijden werd opgekeken. De verplaatsing naar Tonido Kortrijk werd met sukses afgerond. Meteen is de Stekense ploeg weeral een weekje dichter bij de beste konditie. Gemakkelijk is het in West-Vlaanderen nochtans allemaal niet ge gaan. In de eerste set kon Stekene een 11-7 achter stand bijna inhalen (12-11) maar het strandde uitein delijk op 15-12. De tweede en de derde set waren voor een bijwijlen goed spelend Stekene dat telkens met 11-15 won. De vierde set werd een komplete afgang voor Stekene dat via een 15-6 nog weinig hoop leek te hebben voor de vijfde. Daarin vertrok Stekene echter zeer sterk (3-8) zodat het nooit meer in gevaar kwam (7-15). Dit weekend, nu zaterdag om 16 u., komt Wielsbeke. dat Jozmar met 3-0 versloeg, naar de Stekense sporthal. J.V.D. VOLLEYBAL Volleybal. Filoes Oudegem (pvs) Heren - 4e Nationale D: Wet- teren - Juvenes: 0-3 (5-15; 6- 15; 7-15) Juvenes Zele heeft aanvan kelijk slechts enige moeite gehad om Wethra op af stand te houden. Zij lieten dadelijk hun bedoelingen blijken met snelle combina ties en een goed blok waar door men uitliep tot 1-4. De thuisploeg wat verrast door dit snelle succes herpakten zich en lieten de bordjes ge lijk hangen, maar een nieuw offensief van de bezoekers, met snelle aanvallen en een steengoede verdediging rondde de set af. Tijdens de tweede beurt beten beide ploegen van zich af en duur de het eerder lang voor een punt kon worden aangete kend. Het was Wetteren die eerst scoorde en dit ook nog kon verdubbelen, maar dank derde set ging Zele door met onmiddellijk uit over 8-0 m-rc. «pfm dit vertoon, en de wegzin- naar 11-2. Toen begon de hfrfn kende motivatie van de loka- motor te sputteren, er werd vk a»i«» v«» len maakte dat het spoedig een beetje overhaast qe- v®urne. 0-9 werd. Toch kwamen de- speeld, zodat Herzele zijn 0^5^ ze terug in de wedstrijd ën neus terug aan het venster *V kregen wij volleybalspekta- kwam steken. Zele werd r kei te zien waar we met ple- even ter orde geroepen p„™u "JHamme zier konden naar kijken, wat maar konden toch niet belet- Erembodegem-Idegem maar mogelijk was door de ten dat de bezoekers terug- c, a h k n inzet van beide ploegen, met kwamen tot 14-13, maar na 6 s°e™es «.at. 20.00 u Sporthal Lebbeke 4' Prov. B: Hofstade-Berlare 3-1 zat. 15.15 u. Sporthal Ten Ro- uitg. zen Aalst N.M. 4' Prov. B: Nieuwkerken - 0-3 Lede N.M. zon. 19 u. Sporthal St.-Niklaas 2-9 DAMES Prov. A St.-Amandsberg- Sporthal Rozen- deze eerste set veroverd. 1-3 zat. 15 00 0-3 broeken uitg. 3' Prov. A Zwijnaarde-Lede Sporthal Zwij- Erembodegem-Ronse de tweede set werd niets «"Soeroes-Aaigem »enes Herzeie"'? 0* 15 13- !"eer aan he' '°e''al °ver9e" dit «eekend; 15-5 15 31 laten en ondanks het heftig HEREN verweer van de bezoekers 2' Prov B- Deinze - Kanonc. Het is eindelijk weer zover, ,ie, een goedspelend Juve- „es 8 «rijd zit er rJH. ^ens 'bod™'' cale en met sukses^ Toch legde zich bij de bes|issing L' LeW,eke ude TOP we d de komst van Herzele „eer Het vermelden waard niet met een gerust gemoed js zeker de positieve invloed bekeken, want deze goede van speelster-trainster Trui zat. 19.45 naarde 3' Pro\. A St. Martens Latem - Hofstade zat. 15.00 Sportcentrum 4' Prov. C Steenhuize - Erem- z.j een zeer strenge receptie middenmoter uit de reeks Van Severenopdè pkUa a slaagde Juvenes er aan heef. in he, verleden reeds wordrhet we^even wenden heel wat *■*-" slaagde Juvenes er in aan een goede spelopbouw te doen en het lokale blok uit het verband te spelen en uit te lopen tot 2-13. De thuis ploeg verdedigde zich sterk r Juvenes bleef goed af- titelkandidaten aan de nieuwe speelwijze, en on Hot .O met sne||e passen en het werken en haalden alles op klappen van de zweep kent! wat er te halen viel, wat een Dat werd reeds van bij het partijtje hoogstaand volley- begin van de wedstrijd be- bal als resultaat gaf. In de wezen, want Juvenes liep doen struikelen, en dat voor een nieuwkomer als |istig opentrekken Juvenes vast geen gerust- verdediging van de tegen stellend feit. Gelukkig zitten strever. Ook nieuwkomer Ni- Wij wel met iemand die het cole Van den Hof doet het verre van slecht, al moet éen en ander nog bijgeschaafd worden. (AJZ) Heren, tweede provinciale A Lovendegem - ATB Sint-Niklaas 3-U Een verrassend zware ne- om op hetzelfde elan door te derlaag voor ATB Sint-Ni- gaan en setwinst te boeken, klaas tegen een erg sterk Eenzelfde beeld in de twee- Lovendegem. Het verschil de set. Een evenwichtige tussen kollektief en indivi- partij waarbij ATB tot 7-8 dueel volleybal, tussen on- nog steeds de leiding had. derling vertrouwen en twij felen. Na enkele rotaties reeds Lovendegem dient te laten. Ondanks het vrij negatieve cijfermateriaal blijven we echter in deze ploeg gelo ven. Nieuwe spelverdelers, bepaalde spelers in een opnieuw het initiatief nam passing en training.'Als de tot 13-12 en uiteindelijk de individuele kwaliteiten ook ------- iiiuiviuue. r-i acüterstand duimen diende te leggen kollektief 11 dat- met succes. Chr. Van Snuffel Grembergen: 1-3 Riel in de basisopstelling Snuffel Grembergen slaag- werd gebracht. An Van de erin. zij het niet zonder Boterdael. zowat de hoofd moeite. de openingswed- aanvalster bij Snuffel, gaf strijd tegen het debuteren- volgende commentaar: de Juvenes II te winnen. «Zele bleek duidelijk ster- De zege van de ploeg van ker dan verwacht. Wij kre- trainer D'Hooge kan geen gen het bepaald niet ee- verrassing genoemd wor- makkelijk en gelukkig voor den maar bij Grembergen ons speelde Martine Claes was men toch maar gerust erg sterk. Ch. Roef vervult als de taak achter de rug meer dan behoorlijk haar was. Snuffel heeft inder- nieuwe rol als «passeur» daad moeten sleutelen aan maar toch heb ik de indruk de basisopstelling waarmee dat wij het dit seizoen verleden seizoen toch wel moeilijker gaan krijgen», resultaten werden behaald. Setverloop: 0-1. 0-2. 1-2. 1- Ch. Claes blijft nog enkele 3. weken onbeschikbaar zo- EVA Vrouwen eerste provinciaal Volleybal. VDB Moderna Lebbeke (pvs) MM s r MÊ&^®mÊWÊË»ï t Volleybal. Een beeld uit de wedstrijd Adec-Deinze (pvs) Na de desillusie om de de- van men dacht dal gradatie uit eerste nationale niet mocht ond bleef Rapid Sint-Niklaas maar in de niet bij de pakken zitten, de Westvlamingen Met jan Bruggeman, Kurt 15-9 en 15-6 gas Heyninck. Dirk Opgenaffen muide kon de derd Mark Heirbaut en (wel- naar zich halen (11 dra) Danny De Maesschalck verloor de beslisse verruimde men de basiskern de met duidelij aanzienlijk zodat het er naar cijfers. Volleybal. Martine Claes uitziet dat Rapid niet meer Ook de Kevers, spe in Hetzelfde beddeke als vo- derde provinciale, rig jaar ziek zal zijn. Toen aan het langste eindt beschikte men immers over het veld van Kalleen) te weinig evenwaardige meest ruime cijfers spelers om het behoud te winnen (0-3). verzekeren. Meteen was het feei Het seizoen 83-84 begon voor pleet en kan Rapid I Rapid, na een niet zo ge- dat elk weekend a slaagde voorbereidingspe- zoals het eerste van b riode, ideaal. Diksmuide zoen 83-84. was een tegenstander waar- hardnekkig te- met 15-12 cijfers. i renderen zal Moderna Lebbeke - Logum Gent 2-3 boot in te gaan met 15-9 wijst wel degelijk op vecht lust maar evenzeer op een gebrek aan zelfvertrouwen in de derde set. dat slaagt 7 punten te scofen" lit' ongeduld'oVde^eTsle ft^d f6nd bet vSwkÜgX blok^vaL SRomy Barms' en maar doo, gebrek can con- owning ,e vieren. ?fJe „„w ^Teldl inderdaad een gereputeerde wen de Lebbeekse meisjes verdediging zijn het «ae- ploeg die bij de kandidaat- vastberaden aan een eerste kwetste» Linda De Cock en kanshebbers voor de titel setwinst. Lieve De Man die uitblin- gerekend worden. Lebbeke Aangeleerde automatismen ken. Op dit moment wanke- öeett dan nog de pech dat van de vorige jaren houden len de zo zelfzekere Loqum- de twee transfers nog niet in ook in de tweede set Lebbe- dames: 15-6 en een 34) zeae orde zijn, dat Conny Borms ke op gelijke hoogte. Een voor Lebbeke was mogelijk nog in de eksamens zit en paar fraaie kombinaties Lie- De vierde en de vijfde set f, met een Y.® De MQn - Romy Borms - herpakt Gent zich echter en nwin »if r'bkw®'suur 9e" Dlane Baum en een perfekt een moedig kampend en Een new-look Adec heeft het ter uitaebalanceerd aan de cpi ,Pno v«,mi Paa9d zit. Gelukkig werden akterende tweede lijn Linda vechtend Lebbeke onder- nieuw.seizoen flink „ge- IK? da A centratie ook deze set aan ZWEMMEN Heren tweede provinciaal Adec Baasrode - Deinze 3-1 lessen zwenl in Lebbeke I Ou. -11 u al a TH- 1- I. V NUUUBH, VYUIll UUK HU zet. Philip (transfer) en Luc Moens. Willy, Yvo, Johan Breuckelaers (verleden jaar Guy zijn niet te onderschat- op. evenals legerdienst) hebben een ten krachten. Tegen Deinze duw-duels vc ernstige bijdrage geleverd is gebleken dat Adec op laers. voor de overwinning. Eerst- scherp staat. Een 3-0 zege genoemde is als all-round- iag voor de hand toen in de TT v Jtï M'T ST tb"6,d Tden - Holman B,j ee„ 12- (715 er. 9 151 Vemieldm we Dirk Nobels vielen het kompetit.eplunje nog 12 stand gaat Lebbeke „ch- notf'dat Iri. HtrSS Slên 1. gewonnen eens aan te trekken en sa- ter driemool In de lout en 12- Brjyk.ns, Karin VanAckel Luc Breucice- men met Carol Segers, Hegi- 15. en Karin Van Ro„steL;k e?„ k"POkl alch Mt goede indruk hebben speler^nnnttige krach, en Z" aLc^.'^X utt h^volS™a. safbiji" Op zaterdag 24.9.1983 start er een 10 lessen n sus in het gemeentelijk zwembad v eerste groep komt aan de beurt van volgende groep leert het aan van 11 u, -12 u. Dil« onder de leiding van Vincent De Decker (Lie. L.0.t| De prijs voor deze zwemkursus bedraagt, voor kiok| ren 700 fr. en voor volwassenen 900 fr. (in deze prijs* alles inbegrepen). Voor inlichtingen en inschrijvingen: Vincent Defcj ker, Dendermondsesteenweg 4. 9370 Lebbeke II 052/21.20.85 - 21.60.71. Men kan tevens inschrijven op de eerste d zwemcursus zelf in het zwembad. S"i£,,n.,i|ïr,V^» !es onvoldoende "r.TT,»n'B ""V" ™len blokkracht de balans langs waren om uil Ip mnkpn Ho» n 10"6, maar dan t j AHoo finiin waren om uit te maken. Het beaon de hlokmntnr to In de e Adec-zijde doen overhellen, waren integendeel de Kapitein Nobels heeft bewe- zoekers die in extremis zen dat hij van zijn set-up i4.i6 uit de brand sleepten. inge- De eerste set bracht mooi RaacirriHonrT i- »V?n t een vnllovhnl mo» Baasrodenaars liet te wen- eerste set met vallen in de eerste ploeq Lebbeke steeds op voor kunst nog niets boet; lohan Aerts blijft een volleybal met Adec in alle vaste waarde evenals Eddy spelondeidelen sletket Meersman en met Kris Meert Goede receptie, precies set- en Kris Lenssens komt het Up werk en afgeronde aan- jeugdentoesiasme aan de vallen bekroonden achter bak. De Adec-ploeg zal be- eenvolgens een 15-10 en 15-9 begon de blokmotor te sput- eerste set wordt ge- sprong dank zij góed op teren. Deinze haalde telkens wonnen met 15-6. Steeds op slagwerk van Diane Baum vernielend uit en ook de (mds) SCHAKEN Meert tweemaal gepast af- ronden, wat leidde tot 15-12 vwwinviioi/lfiugil en een 3-1 zege. s-.- Het blijft iets aparts, die lan- bij elke sport, sterkt het ie meer hu H*. u- gebaanwedstrijden. De lichaam en geest meer blJ-net «beu gezwom- schijn.» spanning bij ds zwemmers Robert Dullaert.hooidtrai- dus"Lk niet vaal daard1?c" ."H" ""Kl;" sprin- verHwiint rraMaaiiaiüi# ai ww- —w- J. ut aus ook niet vaak voor. Een ters en fond 7 we mm ere- L-rtm» gegronde reden o zijn. verdwijnt gedeeltelijk door ne^'van" dr'Was'é^Zwém- VOOr' Een terS en fondzwemmers komt de rustige omgeving. Het is krinq, wist over de doortnrh. j aanmoediging om soms wel naar boven, en blijft toch anders Nu ten nog heel wat te ver Hnt ltT001 mGe ,6 d°en 'S ^eesla' ben i® ol het ®Qn of Ook al zorgden de M kunnen de zwemmers weer tellen: u® .zwei^mer steeds het ander. Maar «all-roun- twee wedstrijden voxj hun zondagnamiddagen 66herinneringsmedaille ders» komen ook wel voor. zonderlijk veel forfaits. I doorbrengen in hete en naar „Het «iikoac van9'- Leuk voor de kin- Het zwemmen van doortoch- dapperen die de koude® chloor ruikende zwem- tochten lint „mr„i 6), eren die nooit bij de eerste ten kan men niet beschou- seerden vreesden geea® baden. Ite. L lonriTil kde ',n* als san must. eo,do, als koudh.id, Louk Soms erg ondankbaar, de beuren hanat Het is 98 c 6611 aanvudin9- Erg nuttig «gewone» zwemwedstrij- soort van Irormic mD. ^6n "Sommige trainers beweren dus voor zwemverenigingen den. Uren wachten tot je ui - 13>m het koud wa,er «S0 tot over weinig trainings eindelijk je 100 of 200 meter weer SverhuSn D« ï°9 20 ),een »«9°tieve invloed "ren beschikken. Een s£rt mag zwemmen, waarin niet deren kunnen er ntnaio gee ,op de topprestaties in van supplementaire trai- terend tegen de sl alleen de plaats maar voor- Veel ze maar willen n»Z° bet ^innenbad. Toch bewe- ning dus- Goen negatieve deze even aarzelde ot al de gepresteerde tijd o zo een zwemharl J,n zen verschillende zwem- invl°eclen voor de zwem- vertreksein te g— belangrijk schaarse toeschouw de 20-jarige «St< gens te horen schooljuffers en luid F" een zwembad zeker niet al verschillende zwem- '"vloeden voor de - tijd geapprecieerd wordt Ie °P de ,ron,en on- mers.dl® dlt iaar deelnamen overleefde ieder dit vreugde ot ergernis. Neen. der vertrekt met een Join klopbaar ,e z»)n Al blijven aa,n de Belgische Kampioen- bad. geef mij maar het lange visie op de wedJfT"H 2? de meningen daarover sterk schaPPen. Mits een goede wijl de eers(en aan J"; uiteenlopend» Plannina kun doortochtensei zoen. waar je gewoon ook den planning kunnen zwemmers boven het gemid- "Goeri» kan zijn met een 7* pFaats^ligg^ <te "laateten d^^afstmd91 Z'Ch °°k a' of delde presleren VerschU- Volgende maand di de prijzen uit ir of 8' plccts. En dat is ook gezellig met elkam te kilt" zlemm™1?8" V°°' d° i0"3' !®"de '<,n3ebaanzwl!,"'»e's kampioenen éen van de redenen waarom een. Vdor de veteranen blli t SmTlï n'i i" o behaalden een ereplaals ol weer in de bloe»..," de doortochtenrage steeds_het veeleer een an.™.,;, z,)n'Deze 10-11-jarigen door- werden zelfs kampioen Als Ook al verdien; mee, sukses boekt. CSS.g?8 w^te er. dagelijks 3000 ik het doortochtenseizoen g",e Schaken. De klub Colle uil Sin,-Niklaas ze,Ie de pionnen op he, bord tegen een USSR- spriMe" 'V"lSaf£«"."CS S""1 dus am 2'" "»kken. nlngen STbb?,"™".™ M f "T ,rouws", """lila seUküe ofte Rupsen die in Beigie aan de kas, komen. Sin,-Niklaas tegel Rus,and in.. m"U" S^SSSS 'faaS. 1?Ïk d»'»»»"*l De Stad Antwerpen (lv) memmen rs dan met „iet aan de slart te voo,. «ldus Robert Dullaert. E.n

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 38