n Even voorstellen Fotoclub «De Lens» De Voorpost - 23.9.1983 - 3 ïtrale, KWB-fotoclub «De Lens» uit Buggenhout werd in juni 1980 opgericht door een zevental fotoliefheb- Sw bers van de plaatselijke KWB-afdeling. Gestart als een zuivere KWB-aktiviteit, bleek spoedig dat ook l'e'de' veel niet-KWB-ers interesse hadden. Daarom werd besloten de club voor iedereen open te stellen. Dat eylenfebleek spoedig een goede beslissing, want het ledenaantal steeg konstant, tot momenteel een vijftigtal er. aangeslotenen. n acte /vegen maanden na de stichting werd het Is" Fotosalon, met wedstrijd voor de leden, boven de )keeF! doopvont gehouden. Thema van dit salon was Buggenhout in al zijn aspecten». Uit de ingezonden in dia's werd de montage Mijmeringsamengesteld, een tocht door en rond Buggenhout. se te i_je[ f0t0salon tijdens het derde weekend van maart, ondertussen uitgegroeid tot een jaarlijkse ka en1 aktiviteit, kent een steeds stijgende publieke belangstelling. Daar foto's nogal duur uitvallenleggen de eyskLj meeste mensen zich tot op het schieten van dia's. In de jaarwerking wordt daaraan dan ook veel an 1 aandacht besteed. Zo werden ondertussen reeds enkele merkwaardige montages samengesteld. O.a. de 0eF': deze naar aanleiding van het kultureel weekend van vorig jaar over de wijk Opstal. arel tweede vrijdag van de maand, juli en augustus uitgezonderd, is er een bijeenkomst in café ir ,e k «Brouwershuis», Kerkstraat. Dan worden bepaalde aspekten van de fotografie nader bekeken en t^eenj Worden tevens de door de leden rond het thema van de maand gemaakte dia's en foto's besproken. J 'f Tussendoor worden ook nog werkvergaderingen en uitstappen opgezet. Voor meer informatie kan men terecht bij Frans Van de Voorde, Kasteelstraat 180 en bij Gerda Meskens, Kamerstraat 34. (pvr) ïvl4 mer illey nsrsT 'eet hij a 3oner«Pn de van P°f^Is JLrgsfolders vroeg VTB- öeeJ® in een tent aandacht oM onze onmiddellijke sociale loorderburen en wie in de l|0n9er dorst had kon eekt yech'in de dus van FC expo# Briel- Datzelfde voet- i en aqVïeam d°°d de geïnte- iseerden bovendien de ns een tochtje met een f|H|ifkar te maken of voor H ;fiper 30 fr. op de Schel- ';;:4yeven een frisse neus halen. Voor zover dat ituurlijk nodig was, ant de zon hebben we pden Briel zaterdag niet ntmoet. De regen wel. e Lens en de Meuttens i de werkhuizen Veyt rojekteerde fotoclub f De Lens» doorlopend de k^iamontage «Den Briel M p zijn best». Een knappe II ialisatie overigens, deze .ntdekkingstocht door- "n het sociale leven de wijk. Een ontdek- jfl trouwens van een |or velen onbekend ge- fed. Wie zin had zich Stografisch met zichzelf konfronteren, kon ook bij «De Lens» terecht. Liefhebbers van zowel oude als nieuwe boten kwamen eveneens in de Scheldestraat aan hun trekken. Er stond immers zowel een zeiljacht (1946) in restauratie als een mo torjacht in aanbouw ten toon. In zijn ouderlijke woning stelde Guido Van Keer schilderwerken en kera- mieken tentoon. Deze in 1952 te Baasrode gebo ren kunstenaar studeerde schilderen (bij Rik Bet- tens) en keramiek (bij Lie ve De Pelsmaecker) aan de Dendermondse aka- demie, exposeerde met zijn werk zowel in Vlaan deren als te Brussel en mocht zich reeds verheu gen in diverse selekties bij wedstrijden in binnen- en buitenland. In 1980 verwierf hij de prijs van de stad Lokeren en de Prijs van de gemeente Buggenhout. Er vlak naast hadden de Oud-Scouts van Den Briel een streekbieren- centrum neergezet. Bij een «Mort Subite», een «Pauwel Kwak», een «Kastaar» of een «Verbo den Vrucht» kon men er genieten van regelmatige optredens van «De Meut tens». En hoewel de rit- me-sektie vaak last had van een onwillige polle pel, toch wist deze zang groep er de stemming in te brengen met liederen als «De Boemlala» en de «Zate Zieë». Ter Palen en Toneelvrienden Op de terugweg kon je nog even verwijlen op de mini-tentoonstelling die de Heemkring «Ter Pa len» opgezet had. Dit ten huize van de h. Tas in de Veerstraat of resoluut naar "de Brielstraat toe stappen, waar de Toneel vrienden, o.l.v. Guido Keppens, «De Proefbuis- brielenaar» opvoerden. Meteen had je, op zater dagnamiddag althans, zowat alles meegemaakt wat er aan kulinaire even ementen op Den Briel te beleven vielen, 's Avonds en 's anderdaags stond nog heel wat meer op het programma. Jammer eigenlijk dat de organisatoren de koór- dinators Guido Durinckx, Clement Doorns, Cle ment Michiels, Ward Vinck, Christiane Du- rinck-Verhelst, Freddy Rochtus, Christiane Rom- mens, kuituurschepen Jan De Ridder en hun talrijke medewerkers af te rekenen hadden met allesbehalve gunstige weersomstandigheden. Het enthousiasme en de gezelligheid werden er echter niet door aange tast. Ook dit jaar, het als de vorige overigens, kwamen talrijke Buggen- houtenaars hun portie kuituur, al of niet voor zien van een grote C, tij dens het kultureel week end opdoen. Pierre Van Rossem Buggenhout. De Bosuilen leerden de Chiro-jeugd (volks)dansen pvs Buggenhout. Aan belangstellenden ontbrak het duidelijk niet (pvs) ■genhout. Ook de mensen fe Briel paraat (pvs) het Rode Kruis waren m Buggenhout. Guido Keppens verschaft regie-aanwijzingen voor de opvoering van de ProefbuLsbrielenaar (pvs) Buggenhout. En maar blazen (pvs) h m Buggenhout. BGJG Buggenhout zorgde voor leuke spelletjes voor de jeugd (pvs)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 3