Handbal - dames Handbal - dames Met Nincovic tussen de palen! Nederlaag voor Avanti Femina Toch zat er meer in... Nederlaag voor Avanti Femina Moeilijker dan verwacht Rustig meesterschap HANDBALKALENDER Snel Sparta Aalst Brabo nooit bedreigd DAMESHANDBAL Zege voor R.B. Dendermonde waame ïc Marc Menen 9 R.B. Dendermonde 12 Tegen het verrassend sterk spelende Menen heeft Dendermonde een moeilijk verworven maar ten volle verdiende over winning behaald. Vooral het wedstrijdbegin bracht Ros Beiaard in problemen zodat na 10' spelen het scorebord am per 1-2 aanwees en 5' la ter steeds dezelfde situa tie met een 2-3 score. Langs een bijzonder goed afwerkende H. Van Boven slaagde een wilskrachtig spelend Dendermonde er dan toch in twee doelpunten voorsprong te nemen (4- 6) en bij de rust bleef deze twee puntenkloof op het scorebord. Ook na de rust bleef Menen sterk aandringen maar de weer juist werpende J. Heirman zorgde er noch tans voor dat Dender monde op voorsprong bleef. Na driekwart wed strijd was de situatie nog niet gewijzigd (7-9) maar 6' voor het einde werd het 8-11 en meteen was de Dendermondse zege binnen. R.B. Dendermonde: V. Van Hove, J. Heirman 5, Van Der Jeught 1, De Dec ker 1, H. Van Boven 4, Tas 1, Hofman 1, M. Her mans, A. De Witte. Robuco Buggenhout 2 8 Robuco Buggenhout 18 Tijdens de eerste helft speelde Robuco II opval lend goed mee zodat bij de rust het scorebord 3-7 aanwees. Het tweede wedstrijdgedeelte dreef het duo Bleyaert-Verest dan de score op. Scoorden: Rubuco II: Van Zeebroeck 4, Caluwaerts 2, Sens 1, Van Gucht 1, Moens 1. Robuco I: Bleyaert 6, Van Damme 3, Roman 2, Verest 4, Ver stappen 1, Caluwaerts 1, Sanders 1. G.S.K. Hamme 12 R.B. Dendermonde 2 2 Tegen het piepjonge R.B. Dendermonde II boekte G.S.K. Hamme een afge tekende zege. Meteen werd duidelijk dat de thuisploeg na één sei zoen kompetitie reeds heel wat verder staat dan het debuterende Dendermonde dat nu aan het betalen van leergeld toe is. Bij de rust wees het scorebord 9-1 aan. R.B. Dendermonde II: N. Pouiliart, Ceupens 1, Van Cauwenberghe, Wauters, Foubert, D'Hae- se, Mathysen, Heireman 1. EVA Handbal. Het jeugdige BB Dendermonde II verloor wel te Hamme. maar lukte toch een hoopgevend debuut Handbal. Sparta Aalst-Gent. Van Snick, onder trainer Mare l.ootens een Sparta Aalst (per) 4e afdeling De Vlieger opende wel uiteindelijk ni,.„ r>„,R::„„„rjQT, onmiddellijk de score te 15-21 overwinn' s t ï- tt maar een minder geluk- Avanti I II Ninco Avanti Lebbeke kige afwerking van zijn Ransbeeck 4, De Trainer De Nil die, met jonge ploegmaten liet 2, De Nil, de transfer van Coppens Groot-Bijgaarden toe tij- Van en de kwetsuur van W. dens de eerste helft te mans 1, Van Hove, met een doel- blijven aanklampen. Tij- senroot, P. De wachtersprobleem zat, dens de 2e helft slaagde Van Den Broeck vond Nincovic bereid om Groot-Bijgaarden er dan minstens tijdelijk het niet meer in het tempo te doel van Avanti II te ver- blijven drukken en het dedigen! Meteen komt de taktisch en technisch jonge Avanti ploeg er sterkere Lebbeke bouw- nog sterker voor want hef de stelselmatig de voor- sterkste wapen, de sprong uit. Via 9-13 werd breack-out wordt nu nog het 10-17 na 45' daar de 6- vlotter gehanteerd. Niet- 0 verdediging van Avanti temin ondervond Avanti nu veel beter het cirkel- le nationale Neerpelt 14 evenwicht in de wed- Avanti Femina 10 stri)d en het was K- Van Damme die net voor de rust er 7-4 van maakte. Femina van Neerpelt. De t?n^!ieïï)lt. de Limburgse damjsploeg tTJ ,hmfloe3 eph; is inderdaad steedf een hM Menen S.K. Gremberg8e iiu vcci ucici iici S.K. tijdens de eerste helft spel van de thuisploeg de v°igenf..?- meer tegenstand dan opving. Langs P. De f6", degelijke verwacht van de thuis- Smedt, Agneesens en B. ploeg. Van Ransbeeck werd het Handbal. GSK Hamme klopte RB Dendermonde II te Menen. Het se bestuurslid de zege van de I speech ploeg niet onven wf het maar was toch van fKbosketsr deel dat er meer nipte nederlaag voor zijn ploeg, heeft inderdaad Eigenlijk niet totaal on verwacht verloor Avanti is inderdaad steeds een moeilijke tegenstander gebleken voor M.L. Cools en Co. Het voorbije sei zoen raakte Lebbeke aan een gelukkig gelijkspel in het Dommelhof en het balverlies blijft Avanti parten spelen. Na 38' lijki de wedstrijd gespeeld (10-5) maar een betere Avanti periode laat Bie- semans toe Lebbeke tot is geen geheim meer dat A°"8 te brengen 12 het niet zo best loopt met ™°r he! emde' NegIPelt de kompetitiestart van A™' zlchechter met de Belgische kampioen. T° Het onlslag van K. Moo- nog 6 te spelen 15 er °p" nen heeit inderdaad ne- venwerkingen. Reeds A 1",'«'f fï. ?C? van bii het wedstrijdbe- ^b1"" ^Tn,nH Van(La> coach F. Cornells erg ze- Cool Bleyaert™6 "vil Volleybal. Gimlich Oudegem (pvs) nuwachtig akteerde wat Den BorIe YCoUens, Lis. "tAiSi'A'H n" N sens' Biosemans 3, De datHBteyaertvia ee^: S^erX ZoTl ^provinciale m worp scoorde voor Leb- EVA E.V. AalSt II bijZOndef Sterk beke kwam er meer le nationale Brabo Denderbelle 2 8 De Aalstenaars beschik- E.V. Aalst 2 25 ken inderdaad over een Brabo II botste op een Plo?g die d® P™™ciale E.V. Aalst II dat zich wel- ie®ks besllBt. acmk?n en licht als de bijzonderste b®t zou ons met verbazen moesten De Man en Co mettertijd tot de onge naakbare leider uitgroei en. Het jonge Brabo kon Neerpelt 14 10-8 terug te brengen 12' Avanti Femina: Van Lcm- dus enke' goede wil in de Avanti Femina 10 voor het einde. Neerpelt genhove en Hauwelaert, weegschaal werpen Eigenlijk niet totaal on- laat zich ech,er nl8t v™ Cools, Bleyaert 6, Van ™oar ,och was bot reeds verwacht verloor Avanti de w')s bran9sn "et Den Borre, Callens, Lis- B'9 geworden vooraleer Femina van Neerpelt De n°9 6' ,e sPelen Is er °P" sens' Biesemans 3, De Goeman een doelpunt Limburgse damesploea nieuw een «er-punten- Geest, Van Damme 1, voor Brabo lukte. Met een is inderdaad steeds een klooi (12-8) die op het sco- Muylaert, De Troetsel. 3-9 ruststand was moeilijke tegenstander «bord blijft tot het eind- EVA wedstrijd gespeeld, gebleken voor M.L. Cools S1^na en Co. Het voorbije sei- Delannoy. E.V. Aalst 2: Coen en C. Van Pottelberghe, Cor- thals 1, De Gendt 1, A. D'Hondt 7, P. Van Herre- weghe 1, D. Van Herre- weghe 3, Arijs Van Eckhoudt, P. De Man 8, De Letter 1. 2e afdeling Hnrrrhtcïf» 7 keeper botste kon dit een E.V. Aalst 10 logische score genoemd worden, temeer daar mand gevonden Eendracht-trainer Et. Aals( drie 7_m WOI. coaching Van Eyghen had duide- mis(e Tijdens de Krogstrup op lijkrespekt voor de pres- tweede.helft te Een. staat en naar tatie van de thuisploeg. drach, een ander stIijdeinde me In zijn kommentaar on- vaatje waardoor het trio maar eens dat derstreepte hl, de knap- ffimal Wijnan, en Coen mijdelijk tot io pe prestatie van Haacht, „e:riauu5iut, Hoelkar.cen leiden. Dé vooral tijdens de eerste Sfdw0ng."Bij Aalst speel- bleek geduren I! et <evenB de Bomon tijdens het derdaad alle op dat de Eendracht goa- laatste wedstrijdgedeel- te kunnen maa lie Van Den Borre zijn ,6een k Hj ,us. bieek dat enkele p.oeg voor groter onheil sen ,at en palen hun krachten hl heeft behoed. Jan de E.V. Aalst: Van Den Borre overschat wat rust leidde Haacht inder- en Bomon, Bascour, Cl. dens het weubuiju|nD daad met 4-2 en aange- simal, A. Buyl, Wijnant toeliet de zege te pa - zien de Eendracht aanval 6 C(Jen c Simal 3p En dat is het ml ju Van Delsen. niet een EVA op de den worden. Ondanks het eerst op kwam (1-3) was nen dat via 5-5 B Atila. De bezoekers kon- voorsprong nam ei den enkele tijdens het de rust met 10-6 lei *DeSc wedstrijdbegin aanklam- Krogstrup ondanks si^oorn pen want na 20' leidde persoonlij bert een vlot spelend Temse bracht G.S.K. terug reeds met 10-5 om daar- 11) na 43'maar bij ee na te gaan rusten met 12 stand brak een 12-6 score. de bezoekers zodat Tijdens het tweede wed- nen 16-12 voor ra r «n bast strijdgedeelte akteerde Een laatste offensit! Temse wel iets slordiger G-S.K. beperkte nog wat tot te veel balverlies de schade maar dei leidde maar bleef toch nederlaag kon meli w* vermeden worden. r, .11 te diep in de Haachtse verdediging ging en te vens op een knappe Temse 20 Groot-Bijgaarden 12 Trainer-coach P. Dauwe noemde de zege van zijn ploeg een logisch resul taat. De bezoekers ble ken inderdaad duidelijk niet opgewassen tegen een degelijk Temse dat in C. Buytaert over de speler beschikt die, na een maandenlange af wezigheid, in staat moet de zoen raakte Lebbeke aan een gelukkig gelijkspel in het Dommelhof en het is geen geheim meer dat het niet zo best loopt met de kompetitiestart van de Belgische kampioen. Het ontslag van K. Moo- nen heeft inderdaad ne venwerkingen. Reeds van bij het wedstrijdbe gin was het duidelijk dat de ploeg van trainer- coach F. Cornelis erg ze nuwachtig akteerde wat resulteerde in een 4-0 achterstand na 13'. Na dat H. Bleyaert via een 7- m worp scoorde voor Leb beke kwam er meer evenwicht in de wed strijd en het was K. Van Damme die net voor de rust er 7-4 van maakte. Onmiddellijk na de rust slaat de thuisploeg ech ter opnieuw toe en het balverlies blijft Avanti parten spelen. Na 38' lijkt de wedstrijd gespeeld (10-5) maar een betere Avanti periode laat Bie semans toe Lebbeke tot Dames Europabeker voor Landskampioenen Zat. 24/9 te 17.45 u.: Avanti Femina Lebbeke - Basel le nationale Don. 22/9 te 19.15 u.: Avanti Femina Lebbeke - Evere 2e afdeling Zon. 25/9 te 13.15 u.: Avanti Femina Lebbeke II - Heusden 3e afdeling zat. 24/9 te 14.30 i Bijgaarden R.B. Dendermonde - Groot- 3.D. Lebbeke - Evere (S.H. Grembergen) ,e 6-30 u" AP' Kort rijk - Robuco Buggenhout zat. 24/9 te 16.30 u.: R.B. Dendermonde II - Menen Heren le nationale Zat. 24/9 te 20.30 u.: 3e afdeling Zat.^24/9 té 20.15 u.: Dendermonde - Robuco Buggen- Zat. 24/9 te 20.45 u.: E.V. Aalst - Ajax Lebbeke 4e afdeling Zat. 24/9 te 19.45 u.: S.K. Grembergse-Groot-Bijgaar- Zat. 24/9 te 16.15 u.: Avanti Lebbeke II - Middelkerke Zat. 24/9 te 16.45 u.: Mechelen II - Sparta Aalst Provinciale Zat. 24/9 te 15.15 u.: D.B. Zwijnaarde II - Denderbelle II Zat. 24/9 te 18.15 u.: E.V. Aal3t II - Waasmunster Zat. 24/9 te 19.00 u.: Lokeren - Denderbelle Zon. 25/9 te 19.45 u.: V. Gent II - Temse EVA Brabo Denderbelle 2: Heyvaert en Ruyssinck, D. Van Goethem 1, Van Royen 1, Delannoy, Ta- mineau, Van Den steen 2, Goeman 1, P. De Smedt 1, Verpoest 2, A. Sparta Aalst 24 Vital Gent 14 Vital Gent, niet in zijn sterkste opstelling, werd geen schijn van kans ge laten door een snedig Sparta dat vooral met breack-outs de zwakke Gentse verdediging ont mantelde. Het werd on- ■uoeiae 'pnkkell blij ISais be !>wie sc 'WDeSi hij L' le po - «i bosk i'öfNJis. H V meer middellijk 4-0 en met een 11-6 ruststand zat Sparta duidelijk op rozen. Tij dens de tweede helft ver liep de wedstrijd dan meer evenwichtig maar de ploeg van trainer M. Lootens kwam nooit in moeilijkheden. speelgelegenheid aan moesen, H. VanH® het debuterend duo Van Dauwe, Krogstrup l Broeck - De Schepper ter- 3ers 3> J- Van Houl', Wee,e" wijl die andere jongere 3, Doorns, Impens,T.^k- Heirbaut, eveneens veel- Haute, Rasmussen, vuldig werd opgesteld. Het rustig Atila meesterschap resulteer de in een logische 20-12 overwinning. At. Temse: W. Van Buy- ten en K. Bruyninck, D. Buytaert 4, E. Buytaert 6, Mets 4, W. Van Buyten 3, Heirbaut 1, Leyssens 1, De Schepper, Vercaute- van Dan" Van ren, Van Broeck. Brabo Denderbelle Gent 2 stevende Brabo toch b jïh een veilige 9-2 ruststo Tijdens de tweede n kreeg Denderbelle v dan moeilijker. Bij G - ig was versterking 0j> daagd in de persoon een getransfereerde? legen het atletische Ier afkomstig van Cb Zij maar rudimentair spe- leroi en nu verliep «pjgd te lende Gent 2 boekte Bra- partij duidelijk e" tot dit bo een ruime zege. Noch- wichtiger. Via 14-6 na 'fd njn tans speelde Brabo af en werd het 19-9 eindress Joegen toe te overhaast in aan- taat bereikt. Nog te n val waardoor niet alle melden dat L. Heuvind kansen konden bénut x 2' kreeg en dus g« worden. Gent 2 speelde kwalificeerd werd '%Ö5jon erg gemotiveerd, in ver- het scheidsrechtersduoj^ verv,ei dediging werd het Brabo Van Damme-L. moeilijk gemaakt zodat cammen. Handbal. Sparta Aalst-Gent. Bomon scoort uit de tweede lijn voor Aalst (per) het 16' duurde vooraleer Brabo Denderbelle: Vi het duidelijk sterkere Goethem en Heyv® Denderbelle 3-0 voor was W. Van Lembergen! geraakt. Heuvinck 2, Verpoest ^kbo| Een knap spelende doel- Uyttersprot 2, T"0'* rr®op re man Van Goethem moest beek 4, D. Van Goethe °%vol zich dan toch gewonnen 7, Vinck, Van Keer 2, wopi geven in de 17e minuut Den Steen 1. (3-1) maar onder impuls 40 - 23.9.1983 - De Voorpost 3e afdeling

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 40