Topper geslaagd Oitapi Aalst op zoek naar lieuwe motor» Vier op vier Putbosploeg te sterk -j** SSsNt,Comond' Vrouwenbasketbal: Zwakke start Slecht konditiepeil Pat Van Den Bossch, spil van Aalsterse inbreng Tweede zege De Voorpost - 23.9.1983 - 41 ktieven. igen laten ilefsvlak: I melkcH' ïpens.T ïussen. BASKETBAL aterdaa 17.9.83 hield het bestuur van Okapi, als pi wet. Jp op het nieuwe basketseizoen en tevens ten titel van leveren. Waar ik hen trouwens t terdag 17.9.83 hield het bestuur van Okapi, ais pi weer waar voor zijn geld kan on het nieuwe basketseizoen en tevens ten titel van leveren. Waar ik hen trouwens een perskonferentie. Daar werden de kaarten van 9fen on9eliik kan van geven. w ytQ^e| ae|ea(j Maar toch moet ik zeggen dat afwerker tot 13 punten beperkt werd. Op het scorebord had dit Deinze - Hemaco Dendermonde 63-68 De collegeploeg meende voor de kompetitie dat het een moeilijk seizoen zou tegemoet gaan. Na twee speeldagen boekte ze evenveel overwinningen en staat het mee op kop. Een ideale start om er toch nog een goed seizoen van te maken. Hemaco stond nochtans gehandicapt aan de opworp. Geert Van Nuffel zat aan zijn eigen huwelijksfeest. De thuisploeg nam de beste start en liep aan de 10e minuut uit tot 21 -16. Coach Versmessen had zijn verdediging nochtans oordeelkundig opgesteld. Luc Van Lembergen speelde dicht tegen De Bruyne, zodat deze de te beperken. Het was eigen lijk geen basket meer maar gewoon listen zoeken om de tegenstanders schaakmat te zetten. Wij moesten kost wat kost winnen en alles bleek goed om punten te maken. Wij waren don ook altijd de minde re op het veld. Nu daarentegen werkt Brake met zijn mannen aan een bepaalde techniek, systeem. Men trekt zich niet meer aan wie de tegenstander is moar het spel in zijn geheel wordt belangrijk. Er wordt iets aangeleerd en op een wedstrijd testen we dat uit. We zien waar we falen, we trekken er onze konklusies uit en proberen het geheel te ver beteren. De ploeg en het spel in zijn geheel worden belangrijk niet de tegenstander. Wij sleu telen aan een nieuwe kern ploeg en als onze nieuwe mo tor klaar is dan pas kunnen we echt van start gaan. Hoe lang dit zal duren weet niemand. Maar de mannen maken vor- ff deringen Pas als we sterk genoeg zijn gaan we over naar eerste klas se, wij willen geen tweede ne derlaag meer oplopen. Daarom et Gr Aalst-Niel Van den Bosch, een der ilid nee rte' luk' em JumP5hot <Per> Schellink, De Neve. Met deze m de il j' speech hod voorzitter een verdieping hoger, deur 3 valt er zeker iets te bereiken. onveit bn het voornamelijk open, deur toe, weer lift in en Zij moeten stilaan doublures och vai !Óebosketsport als recrea- een etage lager, maakt het worden van onze gevestigde n het algemeen, de publiek misselijk. Zij blijven waarden. Als ze dat zijn kun- Okapi in het bij- reeds van eind vorig seizoen nen we met de P'°69 verder», en wee van de weg en de meeste zijn maar aldus de heer Cornelis. jaren heen, de bereid terug te komen als Oka- HR transfers, de binnen het be- y '4 '^siélislSS en de toe reeds gunstige sporen te uiteraard zijn invloed. De broers Van Lembergen aanvallend merken zijn in de trainingen, eveneens in goede doen zorgden dat via 28-28 aan de rust met Veranderingen zijn merkbaar 37-34 de wedstrijd nog alle kanten uitkon. In de tweede helft in de manier van oefenen. In verliep dit onder impuls van een bevestigende Van Liedekerke eerste klassen waren de oefen- naar 39-44, met een maximaal voordeel van 52-64 aan de 15e stonden gericht op wie zijn de minuut. Een voortreffelijke Leys en goed rebound werk van De tegenstanders? Hoe kunnen Decker-Verstappen stopte de bezoekende press bij 61-64, we die aanpakken om de scha- zodat de overwinning naar de beste ploeg ging, hetgeen de thuiscoach ons bevestigde. Punten. Deinze: De Muyter 9, Christiaens 10, De Baere 16, Van de Vijle 12, De Bruyne 13, Van Rie 3. Hemaco: Luc Van Lembergen 23, Pat Van Lembergen 18, De Decker 8, L. Keppens 8, Verstappen 8, Willockx 2, Leys 1r. Basketbal. Hemaco Dendermonde, goede start, twee overwinningen (gvw) Hermes - Scheldejeugd Temse: 76-90 Voor een bomvolle zaal zoekers aan het wankelen naar 61-68 (10® min.) voor- shot terug moest Scheldejeugd Temse bij 31-27 (15° min.) maar Wil- sprong brachten. Bij Hermes later stond in het hol van de leeuw Her- ly Van Damme de topper werd nu Smit verwaarloosd scorebord. Kris De Pauw mes bekampen. Hermes, van Antwerpse verstond het en ging Coeckelbergh zijn hield oordeelkundig de bal ploeg met gewettigde titel- zo niet. Met een 4 op 4 zette kans. Dit resulteerde wel in in eigen rangen terwijl een ambities, startte met een hij orde op zaken 35-35 (18° punten maar niet in fouten onmondig Hermes het bij in- misser van Naudts en wan- min.) en van dan af vond ten koste van de Temse top- dividuele nummers hield, neer de eerste zenuwpijnen Scheldejeugd de juiste ka- per Van Damme. Bij 63-68 De dwerg had de reus over- achter de rug waren stonden dans. Van Wouwe-De Pauw beleefden wij de zet van de wonnen want bij 73-87 zag de bordjes gelijk 8-8 (5° min.) straften lokaal balverlies af match toen coach'De Bruyne vriend en tegenstander Her twee minuten Scouting leert ons dat Tem- 69-76 op het se met Vermeersch, Ver specht, Van Lombergen en Van Damme baas was in de lucht. Ook qua shot was Scheldejeugd met 48% (38 op 79) tegenover 46% (33 op 72) baas op het veld. Punten: Hermes: 11-4, Deprez 4-2, Guido Smit werd toen echter en voor Hermes het wist zijn troetelkind van enkele mes wegdeemsterenonder Coekelenbergh 4-10, Smit oordeelkundig aangespeeld stond het met 41-44 cijfers in jaren terug Hugo De Keyzer de mokerslagen van en gelukkig voor de bezoe- het krijt. Van Damme had bij op het veld plaatst. Een Pauw-Van Damme. Koliek kers kon Kris De Pauw nog de bezoekers 3 fouten maar loopfout en balverlies wa- tief won de beste ploeg want 16-14, Van Goethem 6-4, Van Holen 0-0, De Keyzer 0-2. Temse: De Pauw Kris 18-2, eens met een 5 op 5 tonen of dit beslissend was leerde ren de start van de débacle als men rekening houdt met Van Lombergen 2-10, Van dat hij wellicht de beste jon- ons de tweede helft. Temse van Hermes. Toch ging Tem- de afwezigheid van Gosse- Damme 14-16, Vermeersch 0- gere is uit onze provincie, plaatste op dat moment Van se niet door want missers lin is de zege nog dubbel 4, Van Wouwe 10-7, Ver- Onder zijn impuls bleef Lombergen achter het ka- zorgden voor een schijnbare zoveel waard. Hermes moet specht 0-0. Scheldejeugd op 18-18 (10° non. Dat Rudy ook van wan- terugkeer van Hermes 69-70 de hand in eigen boezem WEGA - min.). Hermes wilde echter ten weet bewees zijn initiale (13° min.). Van Lombergen- steken en kollektief meer meer en beukte met al zijn 4 op 4 shots die Schelde- Van Wouwe vonden echter voor het voetlicht kunnen krachten tegen de Temse jeugd van 51-54 (5° min.) op het gepaste moment him werpen. vesting. Even gingen de be- Even een ol wot wel en is bi| Okopi zich voe- I verkoop ;or Vlierzele, persoon von Beveien) oudt Okopi Van nkele s Fomaey, Elios, iten s< a '^Den Bossch en is rat' Mee ocr' de 0P'eidmg ge te pa ;s er een eronde- ït nu jui bestuur zelf. Er werd gelijke van Manager bïjge- c kan tl sd, momenteel waargeno- Ifcr More Cornelis. Deze Grerakt voortdurend tussen p voois !"'-8,uur en is tevens was het Bro:oer 'lees liever buf" r r 'wbeide partijen. Alvast a rekkelijke opgave. De nfm f, Wig blijft ongewijzigd, t 10-61« kf De Saedeleer (Home ondanks ftHJiaorna 1 jaargeklun- bewl Po' Okapi in eerste klasse K. terug i bereid de nodige iar bij es te schieten. ikdevM f Sakeleer deelde „-j-i ni| ondertussen de rs Z0d; ie pokken gekregen voor ra F w basket en niet ont- offensia 5 Hopelijk heeft hij rrkte nog meer geluk met z'n naar de t ^rning. onniels 'w de redevoering van Eksaarde - Vlierzele: 53-94 BB Zele-Laarne 47-57 Eksaarde heeft met zim ;onn talent heel wat moeite ge- Voor de opworp had de Zeeise damesformatie een brede smile Wmf MppP1- Door toedoen van de heer en mevrouw Maurits De Block-De Kjfv «S||fj Bruycker werd de ploeg in een nieuw kleedie gestoken. De V JaBjjg® ambitie van de nieuwe sponsors kresg spijtig genoeg geer. S>~ ÊJSÊ luiout uuui wui uJR. ye- verlengstuk tijdens de wedstrijd De thuisploeg vond haar draai ÈMËk 'f Mfj^Ê pfiek tT'zorgen^ege'n'viim- liepen de bezoekers aanvallend traag van stapel zodat het bij de ft5 «rw A va'n en^sorekè nwi? metmeer en öe pas gehuwde Marianne De Bock (proficiat) maakte aan mlflS b"do PuT de 6e mrnuu. gelijk 6-6 D.t was voo, BB Zele na, laatste 1 ST L* 1 bosionaens De Dloea van wapenfeit. Van toen af werden ze gedomineerd. Laarne tastte VMMfl Frank Van Parus is de sterk 9oed de sluitende Zeeise zone af en Vermaercke was meester ste van de reekeen daarmee in de rebound en kon vriJ onder de korf maneuvreren en Van de 9 basta Mannen als Schor Voorde lukte een 4 op 4 zodat het verschil steeds groter werd JHt reel en Van TraDDen ziin van 6-14 aan de 13e minuut naar 14-29 om tot de rust zelfs op VB wellicht te sterke pionnen I» H«l W lj«..M« town l« 27 poj^sps.*» Zate W V OP het bord van tweede pro aanvallend bijzonder zwak. tn de tweede helft hadden de W vinciaal. De 22.4G tustcijfers bezoekers weinig moeite om hun voorsprong tntakt te houden waren voo, Eksaarde nog 22;4J be 8e minuut de bezoekende coach Danny Raman bevrediaend tp noemen en 9af dan elkeen spelgelegenheid en liet Vermaercke (8 op 13) op ook de tweede helft bood de de bank- Voor de ,huisP|oe9 een unieke gelegenheid om de Basketbal Moerzeke-Juventus 59-85. Von Looy was de ploeq van voorzitter De Vos zware P'1 wat af te zwakken. Marianne De Bock toonde zich de beste speler op het terrein. Hier maakt hij zich klaar om te een moedige tegenstand. Er ™tor d0 Pldd3 f" ,£a™en H* Bet|y De .Block' dle scoren (vh) zit beslist muziek in de Eks- een zwakke eerste helft herpakte en de vrijworpen van Her mans, naderde Zele tot 46-53, maar Laarne omzeilde goed de press zodat de zege niet in gevaar kwam. Punten: aarde ploeg en wij voorspel len dat het deze keer geen ticket terug wordt zoals wij van de lift-Dloea aewoon Zele: 15 op 57 en 18 op 32 vrijworpen. zijn Van der.Kelen 0-0, Vermeire 3-0, De Block 6-13, De Bock 2-11 - Dhooghe 0-0, Ost 0-1Hermans 3-8. Laarne: 24 op 65 en 9 op 13 vrijworpen. Punten: Eksaarde: Dhert 4 p., Wil- lems 14 p.. Van Peteghem 10 p., Fruytier 10 p., Schatte- man 4 p., Vervaet 9 p., Se- gers 2 p. Vlierzele: Van de Velde 13 p., Lievens 17 p., Gevaert 8 Van de Maelen 10 p.. De Geywa Moerzeke - Juventus Zottegem 59-85 Bij het seizoenbegin ligt de thuisploeg duidelijk overhoop met de jrgen; |,i '"^wblêem «cooching» Basketbal. Okapi Aalst-Niel. In de rebound was Okapi °Cgch0fréelf?8 Vfin Heul ^lieer Cornelis aan de duidelijk de betere. Minnebo toont even hoe het moet (per) p" p' ,.rr-^ "T "5«oeld- «Het heeft de gsttupj bee, wot zweet gekost n "O"'1*™ er een nieuwe trainer blfE replikeerde Ciottuens er bracht Nlel op gel,|kc hoogte 2-2. ™ête™'-maor da, kom, wcl Als O0 Momenteel zijn er dus Van dan af be9°n "et Haasje over wippen. De punten werden de p|oeg op en top in orde is, -2 rustsia .r?lien dje de coachjng voor Aalst binnegebracht door Minnebo, Famaey, Van Den als iedereen op mekaar inge- weedenl. Brocke, bijge- Bossche (met 5/6), Cornand. Terwijl bij de gasten Van speeld geraakt zullen de Aal- erbelle Veillefon en Van Gestel, Wuyts de puntenvreters waren. sterse mannen bergen verzet- er. Bijv T^wliswaar trainer bij ten. Iedere toeschc *1W Schmitt Vein Den Broek Rubo Niel; Van Besten 10, we| gezien dat hun monier van speelden voor Aalsterse boe- Claessens 6, Wuyts 14, Von spe|en sterk veranderd is Het mannen en konden zo de be- Gestel 28, Van Hoydonck 6. aksent wordt nu vooral gelegd punten zoekers beletten uit te lopen. Na de strijd bleek zowel trainer op verdediging, beweging, Dendermonde: Coeckelbergh 10-14, Staelens 0-2, Meeussen Bracke als manager Cornells in agressiviteit. De jongens doen 2-4, Van Leemput 4-8, Goossens 6-12, Mijs 4-0. hun best om dit volledig te Beveren: Viroux 4-0, Zonnekeyn 8-6, Van Loo 6-2, Deyaert 8-6, realiseren en zo moet het zijn» Vgn Qosselaer 4-9, Vermeiren 9-0, De Breucker 4-4. king Jf. k persoon I C'Jnaam mo- i...lKhn,eken te gebruiken, u.'e gec rh w 'Mns tasket te propa- fcJihouden zich voor v«rl«P inleg,ere„ i„ het slijk e f 7® geen woorden in a 14-6 no 'r<1 rijn bewijst zeker de 9 eindrefl ,e9en Hosselt waar gekken kon worden, ^scheen bereid te zijn, "*9 at met 3 zaken ver- degradatie, de pu- belongstelling die reeds seizoen fel daalde en vanhetduoTroch- che. don een aantal men gieren die bereid wa lingen op zich te *oen op zoek gegaan, •won vrijgemaakt even- kondidatei Okapi Aalst - Rubo Niel: (34-34) 69-64 z'jn moor het komt, ik heb vertrouwen in de jongens» al- Deze keer bracht Okapi agressief, beweeglijk en sterk dus de coach, verdedigend basket, waarop de menigte al lang zit te Cornelis beaamde dit volledig jengelen Van bij het begin konden de kenners van jewelste fn .vo®gde er aan toe "Het 's kluiven. Elias pakte de eerste kort voor z.jn rekening. Hierop Sig dak Paelinc 2-0 Mercelis 2-0, Van Achter 0-0. Martine Temmerman afwerking. Zeer zwak tegen The Tower alvast en nu thuis tegen 4-5 Raman 0-2 Vermaercke 10-6, Van Acker 1-2. Kathleen Zottegem al niet veel beter Sekretaris Louis Coppens beklem- Temmerman 6-0, Van De Voorde 6-0, Hanselaer 0-9. 'oo™10 dat hli m lara" zii"t0am nial 20 sla0ht had z,0n afwerken. BENO ln minder goede omstandigheden gaat het dan ook niet tegen. Colman blijft langs de lijn met een meniskuskwetsuur. Tegen i Juventus liep spelmaker Van Hautte een voetverstuiking op én was uitgeteld. Tot overmaat van ramp werd dierenarts Simard na 10 minuten opgeroepen en daarmee verloor Geywa ook die rustbrenger. Aanvankelijk werd gelijke tred gehouden via 12-12 IP I ATP thllKrPPKtlP en 24-26 aan de 17e minuut, maar nog voor de rust hadden de 1 iiiHiwiwuniiw tegenslagen hun invloed op het scoreverloop en 25-36. In de tweede helft liepen de bezoekers verder uit 32-46 na 5 BBC Dendermonde-Beveren 66-70 minuten en 41-56 aan de 11e minuut. Er kwam te weinig lokale repliek om nog op een wending te kunnen hopen. Het werd De negatieve kollektie 0 op 8 reeks uit de beginfase speelde de integendeel een nieuwe zware afstraffing. Geywa moet drin- thuisploeg en via 0-6 liep Beveren, dat na de thuisnederlaag gend uit een ander vaatje gaan tappen of het zit al direkt in een vorige week nog wat had goed te maken, uit tot 10-15 aan de 8e degradatiesituatie gewrongen, minuut. De Dendermondse zone is niet meer zo inneembaar en Punten: Deyaert maakte daar gebruik van om diep in te snijden en Geywa Moerzeke: Van Loey 18, Van Riet 8, Van Hautte 3, Van samen met Zonnekeyn gebruikten ze hun routine om de cieemput 8, Simard 4, Persiau 4, Van Broeck 4, Roland Beverense voorsprong via 22-31 aan de 15e minuut op te Verbeke 8, Claessens 2. drijven tot een riante 26-43 ruststand. De thuisploeg zat duidelijk juventus: E. Van Daele 15, P. Van Daele 7, Dupont 13, Van de in de problemen. De preciesheid was er niet en tot overmaal «eere 14, Bekaert 16, Carmeliet 10, De Paepe 10. van ramp had Rudy Van Leemput reeds vier streepjes achter BENO zijn naam. In de tweede helft kwam Dendermonde aanvallend beter uit de verf. De beste man J.P. Coeckelbergh kreeg VB aanvallend steun van Van Leemput. De Dendermondse plvot viel aan de 13e minuut uit met 5 fouten. Op dat moment zorgd Jan Goossens dan voor de aflossing. Hij was tot dan toe goed uit de match gehouden door Guy Zonnekeyn, maar Staelens schermde Goossens goed af, zodat de ploeg aan de 17e minuut c(orco mnnMn _orn.r, bij 62-63 opnieuw in de match kwam. In de slotfase kreeg Van ten Iedere toeschouwer heeft Dos®e'f®r 00n P'dddkli0ve bevlieg,ng en die was goed voer de B eerste Wase overwinning. Ruststand 34-34. No de pauze bleef Okapi een de wolken: naadloos basketvertoon op- «Okapi heeft knap werk Nu was het vooral richt, zij hebben zich hier op a|dus de manager „.ju, ue Schmitt die de korf wist hon- hun best getoond. Vooral Cor- Nog te if/**0* hun steentje kon- 9en bijgestaan door grote nand, Schellinck, Van Den Heuviffll ^en. Hiermee was broer Von den Broek. Ook de Bosch deden voortreffelijk «I Ws'e probleem duidelijk inbreng van Van den Bossch werk. Van Den Bossch bracht 1 jj ie boon. Ondertussen was hier weerom groot. Het aktie in het spel, zette iedereen jongens zelf de deg- rondspelen van de bal verliep aan het werk en miste zelf enters® Overwerkt. vlekkeloos terwijl ledereen de bijna geen korf. Schmitt bleek o. ie-L. i kans kreeg z'n kunnen te be- in de eerste helft iets minder te Willt© DlQI alles nuchter gaat wijzen. Het Nielse shotmachi- zijn qua doelen maar verdedig- I r1®} Kioet iedereen toeae- ne Van Gestel kon op die ma- de dan uitstekend, na de rust BENO BBC Lokeren: 63-70 iedereen toege- ne Van Gestel kon op die ma- de dan uitstekend, na de rust De Durmeploeg heeft er Gerlo op het voorplan en Punten. Heyv*f*t> ?kQpi vor'9 seizoen nier een tijd long in bedwang deed hij de 2, zowel korven ols blijkbaar zin in, want in de hoe sterk White Star °°k ver- Lokeren: Van Lent 2 p raenl, •'v:'l?,n eerste klasse be- gehouden worden zodat de verdedigen. Ook Minnebo en nieuwe kompetitie scoorde dedigde, de Lokerse spits J° 23 p., Van de Vijver 13 p., JMliilft.- JÏÏt ÏÏS"N»»«»reo». Ajuinee met 5 pt. voorsprong Von den Broeck hernamen een 2 op 2. Ging het deze bleek weer eens onhoud- De Nut 2 p. Vion 4 p., Dhoen H B I !e,PS .."""«"«hineerste erndiqden. zich in de tweede helft keer tegen het minder gere- boa'. Ion Moens bleek.» G p. IMoe,»s20p^ B W - Jiï ^.Jp te boksen. Met als Okapi Aalst: Famaey 6, Elios Wij werken met onze ploeg aan puteerde White Star dan een goededag te zijn zouat Wliite Star.'Van Damme in o V, (f'°'9 dat nQ één sei- 12, Van Den Bossch 12, Min- een nieuwe kern. ledereen weet elkeen dat een ver- dit tweetal er op zijn eentje p., Ckrays 12 p.,'P?1®0" c;rrnrH *mnrt hier Keer 2, Okopi weer een trapje nebo 10, Schellinck 4, Cornond moet zich aan mekaar probe- plaatsing naar de Gentse voor zorgde dat de punten p Van den Bussche 13 p.. Basketbal. Moerzeke-Juventus 59-85. Siccard scoort hier 6, Schmitt 9, Van Den Broek ren oan te passen, het is nog ploeg geen sinecure is Toch verdiend naar Susse Van de Alexander 9 p.Haeck 8 p.. [wee pun(en (vh) de lift in, 10. niet 100% wat het zou moeten stelde Lokeren weer Walter Steen gingen. Smet 3 p.. De Clerck p. Steem Vl Ger-

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 41