zimx m nc ni nru Overdonderend thuismeesterschap! «hMum»? f«»|,crt Slechte verdediging Sekretaris Van Neyghem: «Onze Torenjongens zaten er de eerste helft gewoon door» Goede prestatie in Bazel Overmoed wordt I Were di - Wezenvrienden: 70-74 Basketbalkalender Bezoekers winnen vierpuntenmatch 42 - 23.9,1983 - De Voorpost gtm r&w&t&BtjLSjft** ïm -aaSmlra fj&sM - S'mUB fiKWW Basketbal. Panters-Baasrode- Hasketbal. BC Zele-BCS. Johan De Brauwer scoort van dicht onder de korf maar het mocht niet volstaan om de zege thuis te houden (gvw) BBC Erembodegem - Melsefe: 63-68 dan maar naar een noodoplos sing met Jefken Esseldeurs op de spelverdelersplaats en Jan Stevens op de vleugel. Dit on uitgegeven vijftal deed het bij zonder schitterend. De basis van de goede prestatie was de bijzonder goede en agressieve manverdediging, die reeds de stempel Frans Verhulst mee kreeg. Wasocub, zonder Gerlo en Kinder in de basisvijf, had het bijzonder moeilijk om een degelijke aanval op te bou wen. Na 9 minuten kwam het tot een 2 op 17 shotprestatie en de 17-4 tussenstand was bepalend voor het verdere ver loop. Jan Van den Bossche, met een 6 op 9 in de eerste helft, was de enige die kon wedijveren met een bijzonder gemotiveerde thuisploeg. Geert Moens, met 2 op 3 shot en 3 op 3 vrijworpen, was de beste aanvalskracht in de be ginfase, maar moest aan de 7e minuut met drie fouten naar de bank. Dit betekende dat de thuisploeg voor de rest van de eerste helft met twee wissel spelers op het terrein stond. Mark Verstappen, deed echter zijn intrede langs de grote poort. Hij werd goed aange speeld door Cois Dierick en shotte een 5 op 6 binnen en lukte twee op twee vrijworpen Bij Waasmunster bleef het vierkant draaien. Jef Kinders kwam in voor Acke en Gerlo voor Van Damme. Kinders ge- Basketbal. Bavo Moerzeke zal het niet gemakkelijk hebben om zich in eerste te handhaven (vh) De harmonie bij Erembode- binnen. gem was in de strijd tegen Dit vertoon bleef na de pauze Melsele volledig verstoord. Ie- gelden. Toen waren de gast- dere speler probeerde op eigen heren volledig hun draai kwijt houtje iets te realiseren maar met alle gevolgen van dien. lukte daar spijtig genoeg niet BBC Erembodegem: Deman- in. De enige doorbreker was geleer 14, Nevens 8, Triest 15, Marcoen, die uitpakte met ra- Praet 6, Marcoen 18. Barrez 5. ke afstandsworpen. Qf bezoe- Melsele: V-an Goethem 20, kers maakten van dé2e chaos Staut 12, Diureys 24, De Cau- gebruik om hun positie te ver- wer 2, Apers 0, Willems 4. stevigen. Vooral Laureys-Van Polfliet 6, Vercauteren 0. Goethem wipten de punten NR Basketbal. De vrouwenploeg v E1 UCBCC! Zele, fier met de nieuwe uitrusting (gvw) St.-Niklase - Tower Aalst: 62-56 Volgens sekretaris Van Ney- drukken, dus in 2 minuten tijd ghem (BBC Tower Aalst) was scoren zij zomaar liefst 14 pun- de opponent St. Niklase niet ten. De Ajuinen stonden hier- sterker dan de Tower maar van aan de grond genageld, hadden zij alleen de eerste 20' werden zenuwachtig en be- van de wedstrijd meer geluk. gonnen onverantwoorde shots «De eerste 5' van de match af te ieveren, vandaar de rust- presteerden onze jongens vrij stand 42-21 ,vlot. De shotters deden hun Na de herneming hebben onze werk naar behoren zodat de mannen zich volledig herpakt. Tower 6 punten voor stond op Wij maakten dan 35 punten de gastheren (10-16). Van de tegen 20 pt. bij St.-Niklaas. 5de tot de 7de minuut kregen Spijtig dat deze verbetering iets wij onze klop, alles ging tegen, te laat kwam», aldus de heer Hiervan maakten de St.-Nikla- Van Neyghem. zenaars gebruik om 7-0 af te NR De toeschouwers die naar de Baasroodse sporthoeve waren afgezakt om een spannende regionaal derby te bekijken, kwamen bedrogen uit. De bezoekers speelden één der zwakste matchen, die we van hen de laatste jaren zagen. De thuisploeg begon nochtans raakte niet in de match en had met geen gerust gemoed aan vlug drie fouten. Gerlo zonder de ontmoeting. Soldaat Rudy opwarming kon zich evenmin Vermeersch was in Duitsland doorzetten in een geheel, dat weerhouden om deel te ne- overspeeld werd. Tegen de men aan de Nato-oefeningen. rust aan kwamen de bezoe- Coach Frans Verhulst greep kers langs Kinders (2 op 3), produktieve Panters-vleugel, mikt van dichtbij fe JLng E (8VW) jisirèrs ha< die enige hulp bood aan Van góed gedirigeerd door Esa ftlmo den Bossche terug tot 39-28, deurs. Panters speelt versta maar Panters hield bij de rust dig tegen de Wasocubzone het verschil op 43-28. In de voerde, de door trainer Vf tweede helft namen de bezoe- hulst gedikteerde opdracht, kers een betere start langs zwakke zijde op te zoelia Kinders-Hofman en naderde goed uit. Geert Moens, 6op! tot 45-39. Dit was evenwel het in de tweede helft, was nietflT kleinste verschil dat kon be- stuiten en een foutief gestut reikt worden. De thuisploeg Dierick, lukte 8 op 8 vf Basketbal. Panters Baasrode-Wasocub Waasmunster. De bleef gekoncenlreerd Sterk pen Hel grootste Wasocub-aanaaller Van Damme kan vrij aanleggen. maar «erdedrgend en ,n de aanval werd aan detee m,nou,.WJj m'sl ÏSVW) coach was toen reeds meti hl plausvervangingen begonre Wan 1 Tegen Mark Verstappen, SI F hllnoc vens, De Smet, Peelman te" Daa Peter Meersman kon e $a,9e pressend Wasocub de laas»niel w minuten de schade enigs» 01was' beperken. De lokale aé kreeg de laatste minuti een shownummertje van kleine maar kwieke Meersman, die drie bezi op een hoopje dribbelde. Punten: Panters Baasrode: 28 en 21 op 34 vrijworpen. Dierick 6-10, Mark Verstapp s P' 12-0, Guido Verstappen 10 lk 9e De Smet 0-1, Geert Moens ®!ekin9 16, Peter Meersman 0-0, Pe :™'9e man 0-0, Esseldeurs 4-2, vens 4-3. Wasocub Waasmunster; op 77 en 11 op 17 vrijworpê h Windey 0-2, Colman 0 a ö,a2e Steeman 0-2, Kinders Van Damme 0-0, Acke Gerlo 2-5, Hofman 0-6, V Basketbal. Wasocub Waasmunster had een slechte start (gvw) ^en ®ossc'1e 4. BC Bazel - Erpe Mere: 94-73 'asketbal. BC Zele-BCS. De lokale aanvaller Michel Na een 8-12 langs Lanckman wjst de thuisploeg het laken tevens neemt de bezoekende verdediging in snelheid moest Mere ervaren dat het naar zich toe te trekken. gvw) jonge Bazel met Becquet in Wanneer dan nog Meire de spits de besten waard is. (kwetsuur) en Van Renter- - In een ommezien stond Mere ghem (studies) van de partij jij! Kr3VnQdCl1tlQ °P 22-14 (10° min.) en hoe de zullen zijn zal Bazel wel een «•■■IfuwHtig bezoekers ook spartelden bij reuzendoder van formaat de rust stond Bazel met 42-32 worden. C Zele-BCS 23 Brussel 69-71 aan de leiding. Het moet Punten: gezegd dat Erpe Mere met Bazel: Ruymbeke 2 p., Toté - en streep door de rekening van de kersverse derde klasser. het verlies van Boriau en De 20 p., Becquet 29 p., Borg- 3 goede aanloop op verplaatsing kon voor eigen publiek niet Punt (maar Mere 3) verzwakt graef' 11 p., Verscho'oren 8 /orden bevestigd. In de beslissende fase van de wedstrijd is en dat de ploeg maturiteit p., Dierick 18 p., Van Dam- ïaneuvreerde het verstandige BCS de Zeienaars in verliezen- mist. Er wordt wel bewogen me 6 p. ie stelling, waarin ze met te onberedeneerde pressing niet in de aanval maar tegen Mere: L. Lievens 6 p., M. neer uitgeraakten. De Zeelse jeugd had onder leiding van kleppers als Becquet-Toté Lievens 14 p., Callebaut P. Jeanine Ringoir nochtans voor een felgesmaakte warming-up konden zij niets inbrengen. 17 p,, Callebaut J. 14 p., gezorgd. Bazel schoof van zijn tegen- Lanckman 16 p., Vinck 8 p. De thuisploeg nam de beste start met 11-6 aan de 5e minuut, stander weg naar 72-54 (10* WEGA Corthals en Du Jardin stonden aanvankelijk voor de afwerking, min.) en met ruim verschil De thuisploeg die zo snel mogelijk wil spelen, geraakte niet op tempo, omdat snelheid werd verward met overhaastigheid, hetgeen slordigheid in de hand werkte en tot te veel balverlies leed, zodat de moeilijk afgedwongen intercepties niet altijd rendabel waren. In verdediging klopt het ook niet altijd. Sommi ge spelers floaten te ver van hun man, zodat de Brusselse afstandshotters die gelegenheid te baat namen om binnen te tllUlSDl06£f IP TJl 3 I mikken. Hei ieek of ue iokaie speiers schrik 'naaden in een één - - tegen één situatie in de wind te worden gezet. Een definitieve kloot kwam er nooit, temeer omdat de bezoekers hard knokten in de aanvallende rebound en die agressiviteit was er bii Zele zeker niet. Dit betekende dat na 25-20 aan de 15e minuut BCS aan de 19e minuut tot 27-30 uitliep en mocht rusten met 29-32. In de tweede helft bleef spanning troef. Het verliep de thuisploeg Uer,mmT b! «f SCheen men Dat de ploeg van trainer afstand 3 op 3 binnen en via heverschil te zullen maken. Op onbegrijpelijke wijze kende Moorthamer wel degelijk 49-39 bleef Were di het hoge Zele een dode periode van 5 minuten, waarin de bezoekers een aan ma1uriteit heeft gewon- woord voeren tot 61-47 (10" 0-12 lukten en met 63-69 voorkwamen met minder dan 3 nen kon men reeds de eerste min) minuter te spelen. Een krampachtig leidde nog tot 69-71 en minu,e„ vaststellen. Onver- Dan stuikte de thuisploeg Punten WaS onderlijk ging het taktisch plots tn elkaar onder de mo 7a\a no on co or, k or, 7 „ril,.,0,000 patroon langs de Geraards- kerslagen van Peruviaan Zele 32 op 68 en 5 op 7 vrijworpen bergse defensie en met Ma- Garcia. In een minimum M HïïHiTn i n n. note k k 6"4' B,aUW6r rin al" 8eCUle k°" uw Weren.rien- ai nr, 7R nn o te de hezoeiien'Je ploeg slechts den langszij 64-62 [17' min.) BCS 23. 31 op 76 en 9 op 11 vrijworpen. tot 11-10 15" mm.) bijblijven, en enkele vervangingen ten 4 r j I,™ De Mey Benny D'Hoeghe en luk spijt moest Were dl in een 6. a Doosselaere 4 2, Kazakis 4-12. ban's gingen toen vanop verrassende nederlaag be- BENO hun geliefkoosde plaats rusten. De inbreng van Ma- naar doel werpen en via 21- rin kwam veel te laat en de ■HHHHHHHHH 16 (10° min.) verhoogde Were foutenlast van Vercauteren di nog het tempo. Wezen- onthoofdde de thuisploeg in vrienden loste de en rebound. werd de laatste minuten Punten: naar een 43-27 achterstand Were di: Marin 14-4, D'Hoo- **- gespeeld, score die meer ghe 10-2, Aerts L. 11-10, Ver- dan verdiend was voor het cauteren 4-3, Aerts W. 2-0, geleverde spel. De tweede Verbaeken 2-0, De Brant 0-8. helft ging de thuisploeg Wezen vrienden: De Naeyer -door en de inbreng van De 2-4. Garcia 10-21, Romijns 5- Brant-Verbraeken liet We- 12, Tuypens 4-0, Spruyt 2-0, zen niet toe dichter te ko- Van der Putten 4-2, Gaytant men. De Brant wierp vanop 0-8. Panters Baasrode - Wasocub Waasmunster 77-65 2e afdeling 20.30 u (24.9): Okapi Aalst - Sijsclc 3e afdeling A 20 u: Ger, Bornem - Osiris Dender leeuw 18 u: BC Zele - Haantjes Leupegem 4e afdeling A 16.15 u: Laarne - Wasocub Waas munster 11.00 u: Falco St.-Amandsberg - Her mes St.-Niklaas 20.45 u (24.9): Strombeek - Panters Baasrode 15.45 u: Scheldejeugd Temse - Sgolba Aalter 3e afdeling vrouwen A 20.15 u (24.9): Pfaff Beveren - De Panne le provinciaal vrouwen 14.15 u: White Star - BB Zele 2e provinciaal 14.30 u Akron - Lokeren 18.15 u: Erembodegem - Hansbeke 15.30 u: Melle - Aurora le provinciaal mannen 11 u: Wezenvrienden - Beveren 20.30 u (24.9): Juvcntus - The Tower Aalst 15.45 u: St.-Niklase - Deinze 20.30 u (24.9): Were Di St.-Niklaas- Hoger Op 11.00 u: Moerzeke - Hemaco 20.00 u (24.9): Vovka - Dendermonde 2e provinciaal A 19.15 u: Lokeren - Erembodegem 20.30 (24,9): Melsele - Bazel 20.30 u (24.9): Batavo - Sportief Temsc 19.00 u: Erpe-Mere - White Star 20.00 u: Lede - Eksaardc 19.15 u: Vlicrzele - Ebes 3e provinciaal A 19.30 u (24.9): Haaltert - Haantjes III 3e provinciaal B 20.30 u (24.9): Maldegem - Bertino 10.30 u: Erpe-Mere III - Grcmbergen 17.30 u: Oostakker III - Rubac 19.30 u (24.9): Buggenhout - Wille Sterren 20.00 u (24.9): Modu - Cibo Zele 10.30 u: Tissac III - Bolas Dender monde Sportief Temse - Lede: 50-55 tei seider vts reec ««finisf «foute Ir irarvoc terellov ran: W-Gillis bi ra hel frhüdinq. ^srraak *9had T feechtn '«vorig beerde to was i f dag vi feefdttil c BASKETBAL Temse zonder Aertgeerts (ziek) en met mannen die hun shoes aan de haak hingen als Van Bruyssel - Van Laeken schijnt het kind van de rekening te zullen worden. Gebrek aan mankracht is er zeker en wanneer De Groep in een superdag is kan er mis schien gewonnen worden. Na 10-11 (10* min.) ging de spits van Temse inderdaad met een 3 op 3 met de show lopen maar dit bleek slechts strovuur. De 28- 23 rustcijfers spraken boekdelen over het geleverde spel. Niemand op het terrein kon bekoren en het dient gezegd dat de bezoekers het moesten rooien zonder de geschorste Hans Van Driessche en de oud Okapi boy Bellon. Toch bleven de Ledenaars door vechten tot 36-37 (10° min). De harde verdediging deed de thuisploeg tweemaal balverlies lijden door de 30 secondenregel en van dan af ging Sportief voorgoed aan het zwalpen. Eén minuut later was het 36-43 en meteen was het vonnis geveld. Twee zwak ke broertjes uit de reeks gingen zij aan zij naar het einde zonder dat de thuisploeg een degelijke vuist kon maken. De vierpuntenmatch op eigen terrein ging verloren en de rode lantaarn wenkt. Punten: Sportief: Van Damme 0-6, De Groep 14-6, Vael 6-4, Buytaert 2-0, Gorrebeeck M 4-6, Gorrebeeck D. 2-0. Lede: De Borgere 2-0, Van Leuven 3-4, Van Dries sche 6-15, Coppens 10-5, Schandevijl 2-3, De Schep per 0-4. WEGA

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 42