r- i Uit het Wase wielervaatje Eric Bracke uit Berlare: Kampioen van Vlaanderen bij de Juniores f Mammenaar Etienne De Beule zorgt voor eigen publiciteit Gino en Guy in de bloemen bij de juniores Stefaan en Filip steken neus aan het venster bij de amateurs ÏP Nog steeds meer palabers dan prestaties bij de profs Nieuwelingen: liever elkaar dwars zitten dan een sukses te behalen... 4 - 23.9.1983 - De Voorpost WIELRENNEN Wielrennen. De juniores moesten te Uitbergen liefst 12 maal over dit stuk slechte weg (jj) Het winnen van de titel van Vlaams kampioen is voor de Berlaarse junior een mooie beloning als kompensatie voor de tegenslagen, die hij dit seizoen reeds kende. Op uitzondering van het win nen van het klubkampioen- schap, had Eric nog met geen bloemen kunnen zwaaien. Vanaf juli ging de konditie steeds crescendo en hij beklemtoonde dit door dertien keer in de eerste vijf te rijden. Eric is wegens zijn gebrek aan spurt geen win naarstype, maar dit bete kent niet dat een erkenning als de Vlaamse titel hem niet pleziert. Een valpartij op training te Uitbergen hield hem verschillende we ken uit de kompetitie weg. De sleutelbeenbreuk be hoort tot het verleden en de Berlarenaar is nu pas in zijn beste doen. Dat bewees hij te St.-Amandsberg. Hij speelde van meet af aan een dominante rol in de titelra ce. Hij probeerde zelfs een solonummer, dat hij gedu rende drie volle ronden aan hield. In de laatste ronde werd hij bijgehaald. Hij kreeg echter tijd om te reku- pereren en op drie kilome ters van de meet. toen el- Wielrennen. Erik Bracke uit Berlare werd Vlaams kam pioen bij de juniores. Het was zijn eerste seizoenoverwin ning (gvw) keen reeds naar een spurt- het cyclocrossen, maar dan duel tussen de snelle man- wel bij de amateurs, als nen uitkeek, jumpte Eric on- specialiteit koos. Daarna weerstaanbaar weg. neemt hij een maand rust De Berlaarse junior, die vol- om begin 1984 via het vel gend seizoen in de maand drijden de vroege wegkondi- mei liefhebber wordt, hoopt tie te zoeken. Eric kombi- zijn goede konditie nog met neert het wielrennen nog al- minstens één overwinning tijd met een voltijdse job als te verzilveren, alvorens aan uitbeender in een vleesbe- het veldritseizoen te begin- drijf in de Zeelse industrie, nen. Tot na het belgisch Na zijn dagtaak van 7 uur 's kampioenschap, einde no- morgens tot halfvier 's no vember, zal Eric veldritten middags, komt het wielren- rijden. Hij loopt daarmee in nen aan de beurt, het spoor van broer Luc, die BENO Bij de amateurs was hij in 1976 bij de top van de lichting en leek het dat hij alle kans hod om de overgang naor de profs met veel sukses te maken. Het werd echter ol snel duidelijk dat voor de Hammenaar in het profwereldje geen grote rol was weggelegd. Etienne De Beule gooide het dan maar over een andere boeg. Hij werd een gewaardeerd helper. Overwinnin gen waren er voor Etienne nog maar weinig bij. In 1982 bievoorbeeld mocht hij eenmaal juichen en ook dit seizoen was er voor hem nog maar géén zege weggelegd. En vermits het ook in de ploeg van Ronald De Witte niet allemaal koek en ei lijkt wist ook De Beule dat hij, met zicht op volgend seizoen, best wat publiciteit kon gebruiken. In eigen gemeente kon hij aan het werk in de veertiende Omloop van Schelde en Durme en de organisatoren van Nering en Sport hadden voor hun wedstrijd een paar toprenners naor de streek gehaald. Zo wos er de ploeg Post met Jan Raas, was er Roger De Vlaeminck, en waren er een resem plaatselijke profrenners. Er was trouwens ook een prijzenpot van meer dan 200.000 frank en men dacht dan ook dat strijd gewaarborgd was. De heren renners waren echter niet erg bereid hun zware stiel nog zwaarder te maken en er werd erg afwachtend gereden. En degenen die gelost werden deden ook al niet veel moeite om nog terug te komen, Het was in Hamme zelfs zo erg dat de mensen van de BWB de werkonwilligen uit de koers moesten nemen. De renners die dan toch nog bereid waren de mensen iets te laten zien waren ook al erg voorzichtig met de inspanningen. Jan Raas kreeg nog de meest lovende kritiek want onder zijn leiding kwam de koers toch nog in een beslissende fase. De Nederlander legde de basis voor de enige vlucht van betekenis. Hij kreeg het gezelschap van De Beule, en dat maakte voor velen het gebeuren toch weer wat draaglijker, van Jos Van de Poel, en verder nog de streekrehners Benjamin Vermeulen, Frans Van Vlierberhge en Ronan Onghena samen met Nico Emonds, Jef Gijsemans, Vandenbrande, Nieuwdorp en de in het Waasland verblijven de Australiër Peter Besanko. In de finale kregen drie renners de gelegenheid voorop te komen. Etienne De Beule kreeg nog Van Vlierberghe en de Nederlander Nieuwdorp mee. In de spurt voor de bloemen was er dan Etienne De Beule die de zeer getroffen organisatoren toch weer met lachende gezichten bezorgde. Na zeven jaar profwielrennerij was De Beule er eindelijk in geslaagd in eigen gemeente een profkoers te winnen. De Beule hoopt nu, en dat lijkt ons voor een renner met de kwaliteiten en vooral met het karakter van Etienne zo goed als zeker, ook volgend jaar een interessant aanbod te krijgen. De publiciteit heeft hij in Hamme in ieder geval al meegekregen. H A -k Het einde van het heeft op de wieier- en winst bedrijvigheid van onze jon gens geen enkele vat en dat werd deze week bewezen door Gino De Pauw en Guy Rooms. Voor eerstgenoemde was het overigens het eerste suk ses bij de junioren, hoewel reeds enkele weken opviel dat de Sint-Pauwelsnaar met zijn konditie in de lift zat. Ereplaatsen ten over vloede leverden daartoe het bewijs, maar de zo nodige palm bleef tot zondag uit. In Nieuwkerken werd het de koers van De Pauw, daarbij liet hij niks aan het toeval over en vluchtte enkele kilo meters voor het einde weg van een goed bezet peloton waarin Didier De Witte (der de geëindigd) op zijn kansen loerde. Verder finishte Joan De Prekel vierde, Geert Bul- teel zesde, Guy Van Hese zevende, Mark Galle acht ste, Peter Galle negende, Luk Galle tiende, Benny Van Buynder elfde, Frits Maes twaalfe, Patrick Suy veer tiende en Alain Van Raem- donck vijftiende. Daags tevoren greep Gino overigens bijna de zege in Stekene maar daar kwam hij uiteindelijk als tweede over de meet, met een resem andere Wasenaar in zijn spoor zoals Didier De Witte (3do), Franky Weemaes (4do), Geert Bulteel (5*) p, Polfliet (9*), Guy Van? (lOn Mark Laiei Patrick Suy (13d-) en p, Vaii.de Ven (15d"), Nog' op zaterdag w Vorige iw Macharis achtsteS N>ioT ge en klasseerden del" B®09 aantal streekjunioren br er VC in de koers te Burcht, 'opge»'en Hun namen: Peter Galle «oerkeo. zesde) Johan De Prekel I W «nf zevende) Alain Van R* Jool. 1 donck (als li"'). Maicfr l,inr\ re (als 14"») en Benny V®B der (als 15*). Op zondag werd Guy Rk «a. derde te Olsene in een! zettend sterk deelney veld met onder andere jj Cooman als eersteen Bruyère als tweede. José werd hier elfde. In Oudenaarde-Eine overde Franky Weem iw 00 een vierde plaats en it! apee h bergen finishte charis als vijfde. Dan weet u tot nogtoe japeteen i»"' niks over de twee na® iltmsen al de titel en diens oven j»i ning. Die kwam pas in laatste minuutjes van dm» redaktie binnen. GuyR« veroverde woensdag bloemen in Heist-opd Berg op een niet te oni tt^de cor schatten parkoers waar r t edrele derop in de uitslag Dij hva De Witte op de 15* pla cmab voorkwam. ssde scl Viel rennen. Roger Van den Bossche uit Aalst mocht in Lebbeke de prachtige beker voor te tweede plaats in ontvangst nemen (c) Wielrennen. Er was ook een prachtige trofee te winnen voor de eerste Lebbekenaar en die ging naar Erwin De Bruyn (c) Van eerstgenoemde zijn we dat trouwens op gezette tijd stippen tijdens het aan gang zijnde seizoen gewend ge worden. De Lokeraar is nu eenmaal iemand die voort durend in de slag is en gere geld zijn prijs meepikt zeker als hij naar een aankomst- streep wordt gepiloteerd door een aantal tegenstan ders. In Oudenaarde lukte het hem voor de achtste keer dit seizoen en hier moesten mannen als Erwin De Lang- hean en Johan D'Haene eraön geloven in de laatste spurt. Stefaan Van Leeuwe was overigens nog niet aan het eind van zijn weekbo- bijntje, want zondag was hij in Lebbeke weer voorin te vinden maar nu moest hij zelf laten afweten tegen overwinnaar Patrick Van Wetter en tweede Roger Van den Bossche. Niettemin was de derde positie daar samen met de vierde van Peter Van Huffel en de zevende van Beno Present, verdienste lijk. Bij Filip Saman is de aan passingsperiode binnen de amateurskategorie wel voorbij en dat mocht zondag nog eens blijken wanneer hij tussen geroutineerde mannen als Marin Geurs op 2, Francois Nauts op 3, Fran ky Wielandt op 6, Dirk On ghena op 9 en Jan Joos op 20 het hoofd recht hield. We kunnen mis zijn maar vol gens onze fichen is de Steke- naar hiermee aan zijn derde amateursoverwinning van het seizoen toe. Diezelfde derde zege van het jaar komt vooralsnog niet voor Mare Meuleman. Ook niet in de kermiskoers in Stekene op maandag waar de Klein-Sinaainaar meer dan eens in de kijker ppertje I a voor IftkBrlkSch i xijn twe dit Sf wat ti rijn kaï ikwam i«o ee de tweed utilerondi j lijfde p rad rij: Dirk Wile w sta gelul siEdepl' ild mg Eial e dlijde i set é-In de b elfdi Kassei iife vee: p-Iurt E i reek: few de reed maar ons inziens na te pas en te onpas woekerdj met de krachten. Dat hij oJ het eind nog in de slag wo kon alleen maar verwond ring wekken maar c aangename troostprijs gj beste renner uit Grool" kene werd hem op de a zelfs niet gegund door Dt ny Janssens (vierde prijJ— Mare zelf werd vijfde, terwijl verderop Joos achtste, Rudy I' tjens negende, Patrick Hul tiende. Rudy Heyns'S tiende, Filip Saman ze de, Rudy Saelens zeven!» de, Luc Thielemari 18*1 Francis Coucke 13d* werdj De rest kunnen we ir volgende overzicht kondd tagen Joos tiende te Westkerk Beno Present 12* Rudy Saelens (op 10, Firn! Wielandt (op 13), Luc Thit I™1 man (op 15), Ronan De Dl "c belaer (op 16) en DirktP" ghena (op 20). Zondag werd Jan Joos opi derde plaats afgevlagd Nazareth een koers wo Walter De Veerman als gende aantikte. Jean Blo maert werd dan tiende Lede, Patrick Van Hul 20"s Boutersem daar waar Floras h Van Walle zijn schuchtere schreden _uiu als liefhebber, met een ad) j, ste plaats als beloning 0 Li de derde plaats van M Verheyen in het Limburg* Hoeselt was best aardig. 11 Later in de week ging er tt nc een koers door in F Amandsberg waar Wc De Veerman 8"° werd en Ho j„ dy Heyns en Roland DeB» schop als tiende en 28781 bat de tiende werden opg» k. schreven. fecog< opl Of 1 iipii, fkM feelV 'laaie ''ielrennen. Patrick Van Wetter in de bloemen. Hij won te Lebbeke. (c) Hadden we het niet met eigen ogen gezien, we hadden het niet vermeld, maar wat beide Sint-Gillisnaars De Cauwer en Verbraecken in het weekeinde opvoerden in Sint-Pauwels ter gelegenheid van de tweedaagse was werkelijk bedenkelijk. Zaterdag had Gino het voordeel van de twijfel wanneer hij niet in de beslissende vlucht zat van negen, waaruit het tweetal De Cauwer-De Taeye met nog een toer voor de boeg uit weg demarreerden. Dirk kwam in de laatste zij-aan-zij veel te vroeg vooruit en werd zodoende makkelijk geremonteerd door Rudy De Taeye, een man uit St.-Amands. Zondag verliep de wedstrijd levendiger en was het uiteindelijk een zevental dat de prijzen mocht verdelen. Nu leverden de twee dorpsgenoten een levendige strijd waarbij opviel dat Gino niet in het minst een overwinning van De Cauwer in de tweedaagse tot stand wou helpen brengen. Merkwaardig genoeg werd De Taeye hierdoor de lachende derde omdat hij ondanks een wat vermoeide indruk bij het leidende viertal bleef. Gino Verbraecken besliste de ultieme spring wel in eigen voordeel, daar waar Dirk De Cauwer vierde eindigde en Stefaan De Beleyr op een tiende positie uitkwam. In de eindstand van de tweedaagse werd De Cauwer zodoende tweede en Guy Van Hove derde achter de eerder vermelde Scheldeboordbewoner. Naast deze twee daagse geen andere noteringen van streeknieuwelingen, die duidelijk naar het einde van dit seizoen toefietsen. M.N. En dat zeker tot spijt van wie het benijdt, want een man als Jan Bogaert blijft deze dagen geen moment uit de aktualiteit. Er zou voor de Temsenaar nu een derde ka per op de kust gekomen zijn in de persoon van de Masta- verantwoordelijken en een uitspraak van Berten Van Vlierberghe zou zelfs inhou den dat de wielerformatie Masta staat of valt met de al of niet aanwerving van Jan. Aan de andere kant wordt verteld dat de Wase prof in de kijker reeds bij twéé werkgevers heeft getekend, met name zijn huidige spon sor Europ-Decor en het nieuw te vormen Dries-Ver- andalux-Gios dat hem graag als een paradepaard je zou uitspelen. Vergeet bij dit alles niet dat ook een handvol andere renners van Wase bodem we noemen hierbij Frans Van Vlierber ghe, Etienne De Beule en Patrick Van Hul hun prof loopbaan aan deze gang van zaken hebben gekop peld. Over de verdere afloop van de transferverrichtingen kunnen we u hopelijk bin nen zeven dagen preciezere informatie geven. Maar er werd toch nog ge fietst deze week en dat le verde voor Van Vlierberghe op donderdag een 18° plaats op tijdens het Vlaams Kam pioenschap te Koolskamp. Toch mochten we ook een man in kursief plaatsen, hoewel we nog steeds niet goed weten of Hamme nu eigenlijk als Waas of als Dender moet worden be schouwd. Als je het in Wui- tensmiddens hierover hebt, blijkt Hamme een geval apart te zijn, maar dat kan niet gezegd worden van hun plaatselijke beroepsrenner Etienne De Beule. Na acht jaar is de meesterknecht uit de Europ-Decor formatie er uiteindelijk in geslaagd om de bloemen in eigen ge meente buit te maken. De wedstrijd werd dan wel gro tendeels opengereden door Jan Raas, wat een nieuwe blaam wierp op de profwiel renners van vandaag en wel omdat slechts 12 atleten van de 75 vertrekkers de koers mochten uitrijden. In de goeie ontsnapping waren overigens wel andere Waas- landers mee, blijkens de uit slag Frans Van Vlierberghe op de tweede. Benjamin Ver meulen op de negende, Ro nan Onghenae op de tiende en Jan Bogaert op de twaalf de plaats. De dag daarna was Jan Bo gaert alweer getrouw tij dens de Grote Prijs Jef Sche- rens te Leuven. Deze koers was zeker niet van het poes- ke, en het was pas na een kleine onoplettendheid van de Temsenaar dat het twee tal Vander Poel-Van Holen vrij spel kreeg, om de tuil onderling te bekampen. Jan won toch de groepssprint en dat was goed voor de laatste tree op het schavotje. Ter afronding nog meedelen dat Benny Vermeulen maandag nog zevende werd in Viane en negende op dinsdag te Vichte. M.N. Van 30 september tot 9 okto ber houdt het Museum van het Leger en van de Krijgsgeschie denis bij de oude vliegtuigen van zijn verzameling de vierde Antiek- en Brokantenbeurs. Meer dan 100 befaamde an tiek- en brokantehandelaars zullen voor talrijke bezoekers hun mooiste verzameling van zeldzame voorwerpen tentoon stellen. De plaats van gebeu ren: Jubelpark 3 Brussel 1040 ledereen spreekt over de new wave- in de arbitrage maar hebt ge het NEW LOOK-AALST al bezig gezien? 1 De Maneblussers De Zebra's 3Mijn Ajuinen De Klazen &co 9 De achtervolgers 10 De staartploegen 150e sukkelaars BKIior. lie iets ■%inc IsteiL 'eisch feten &S00IC Chin dedand abijÜ toer di feieine toiï ?a scacak Wden tfeiw, Kielijk. öfab kt "Stand 'Wen Enge] Nc Wsets 'en La Wen Huy fe du] 'liza "ïBlaix,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 44