r I peter Dhauwe provinciaal kampioen nieuwelingen 125 cc i Avermaet-Verbeke afwezig op irnationaal Oostends Open Zeshonderd paarden op provinciaal ruitertornooi te Meldert Eddy Van de Cauter uit Zele: zestien jaar en reeds tweede dan! Spanning te koop degem) met Bargo, Luc De Bolle (Kerksken) met Lady, Chantal Lorie (Kruibeke) met Ultimat, Patrick Diele- man (Moerbeke) met Atilla, W. Van den Eynde (Moerbe ke) met Pin-up, Karin Car- meliet (Stekene) met Wan- dra, Petra Goethals (Vrase- MOTORCROSS PAARDRIJDEN (5-), F, t y v®3 meys ||j en Pt "vLL de titel op zijn naam kon schrijven. Peter achttiende uit de start Kr voor deze wedstrijd duidelijk zijn zinnen kon direkt enkele Plaat 'a „n liet zich in de eerste reeks bii de sterksten ™v"> iiiar Guy Rx deelne;i ftii andere] eede. Ba w lfde. ï-Eine Irwam hij kansen. De Guy Hes msdag [eist-opd («riae wndag werden in Deinze de Oostvlaamse kundig verzorgd te worden, lü]-mnenschappen gereden, waar Peter Dhauwe uit Moran Philips kwam als achttiende uit de start en kon direkt enkele plaatsen winnen maar door een val ui,™, «w— - - moest hij uiteindelijk vrede Gail, «oeikeö. Nadat hij als vierde was gestart, kon hij n6me„ met ,winügsle 1 Prebi 0 wn tweede plaats komen als eerste oostvlaam- plaats. In de herneming eln- Van Ha piloot. In de tweede reeks schoot hij als zesde uit digde hij toch op een zeven- MarcG: iiiart, reed naar een derde plaats, maar door een tiende plaats en werd ne- "V~ irtje finishte hij als vierde hetgeen voldoende gentiende in de eindstand. jr een tweede plaats in de eindstand en de Mare Baetens behaalde dit W»ST verschUlende°n£eret -Schelfaut wou hier- men en eindigde tenslotte plaatsen maar miste dik- tweede kampioens- op een achtste plaats. De wijls dat geluk om een over- dit seizoen behalen tweede reeks ging het hele- winning naar zich toe te ha- wat tegenslag verke- maal anders, want direkt na len en eindelijk werd hij n= de start nam hij de eerste hiervoor toch beloond met plaats in en won ook deze een overwinning en de - reeks waardoor hij vierde Oostvlaamse kampioensti- Rrr.ee hij na Dhauwe werd in de eindstand. Oost- tel. In de eerste reeks kwam «de Oostvlaming werd. vlaams kampioen in deze hij als zesde uit de start en jt iweede reeks had hij reeks nieuwelingen 250cc wist naar een tweede plaats (leotweede plaats gelij- werd Ronny Volckerick met te komen. Door een val ver- lluisen als Dhauwe maar een eerste en derde plaats loor hij terrein maar kon te- *n slippertje in de en behaalde hiermee ook de gen het einde der reeks te- .tonden werd hij naar eindzege. Herman Lenaerts rug de tweede plaats inne- jfde plaats verwezen, kwam de eerste reeks hele- men. In de herneming kwam jd vijfde in de eind- maal achteraan uit de eer- hij terug rond een zesde Dirk Vlassenroot die ste bocht maar wist na de plaats uit de start en kon ^_„Ule weken in een uit- eerste ronde een zestiende terug een voortreffelijke stteo&j jade conditie verkeerde plaats in te nemen. Toch wedstrijd rijden om uitein- an lïïlele ereplaatsen be- kon hij op de wat gladde delijk toch de reeks op zijn Di^hs, kwam in de trainin- omloop de goede snelheid naam te schrijven. aval en werd met een niet vinden en moest uitein- peter Dhanis toonde terug «Ie schouder voor ver- delijk vrede nemen met een heel wat van zijn rijkunst pj weggebracht. Eric veertiende plaats. De twee- maar kreeg weer wat tegen- Skwam in de eerste de serie gaf hij een totaal slagen. De eerste reeks nn een tiende plaats ander beeld en wist ook een kwam hij als tiende uit de sn zevende terug, betere start te nemen. De start om recht naar een rind in de herneming ganse tijd kon hij zich in de reeksoverwinning te rijden, ak geluk. Nadat hij van strijd mengen met de eerste yn de herneming werd hij eide plaats al wat ter- groep en finishte op een vijfde na de eerste bocht, ilud ingewonnen kwam achtste plaats en werd acht- t ral en moest uitein- ste in de eindstand. Franky jij de finish vrede ne- Van Clapdorp maakte toch rsel een veertiende ook een kans op de Oost- Cs In de eindstand had vlaamse trui ep nam de eer- sa elfde rang. Dimitri ste reeks de derde plaats in. KsesBchalck eindigde Op deze voor hem niet zo de*laatste"onde werd"'het ids veertig piloten op geliefde omloop gaf hij toch stuur gepl0oid en moest nog iTfie en 28ste plaats en een sterke indruk maar vrede nemen met een vierde ie eindstand, werd door een val naar een plaats. In de eindstand was nieuwelingen tiende plaats verwezen. De hij tweede, o ïert Bussens maakte tweede reeks kwam hij als Ronny De Coster mengde le slag wa I ie«ksen een goede elfde uit de start maar na de mi de provinciale ti- eerste ronde bleef de gas- d kon in de eerste schuif hangen en kwam ih! goede tempo niet zwaar ten val. Met een open hij was slechts als snijwonde moest hij de wed strijd stoppen om genees- reed naar een derde plaats maar werd door een hape ring naar een achtste plaats verwezen. Na een vijftal ron den kwam hij terug aan de leiding maar door een val in istprijs Groofj, op de nfflëuit de start geko- 1 door zich ook bij voornoemd tweetal waarbij ze samen een spannende strijd weer gaven. De eerste reeks reed hij op een zevende plaats en kon ondanks een slippertje naar een vierde plaats ko men. In de tweede reeks werd hij in de eerste ronde slechts op een veertiende plaats gezien maar kon snel naar de kopgroep rijden om met Mare Baetens een span nende strijd te rijden. Uit eindelijk finishte hij als tweede en werd derde in de eindstand. Wemer Lauwers bevestigde zijn goeie konditie bij de zijspannen en behaalde de beste plaatsen. De eerste reeks was hij als derde ge start om na enkele ronden de eerste plaats in te nemen en ook in de tweede reeks waar hij als vierde was ge start kon hij snel naar de leiding komen en behaalde buiten de overwinning ook nog de provinciale trui. Lieven De Vylder was bij de inters 250 cc wel de grootste kanshebber voor deze trui en liet er geen gras over groeien. Als dertiende was hij gestart in de eerste reeks en hij finishte op een tiende plaats. De tweede reeks reed hij van een elfde naar een achtste plaats en werd in beide reeksen eerste 250 cc-er zodat hij ook de titel en de eindzege op zijn naam kon schrijven. Ronny Van de Moortel reed in de eerste reeks als achtste maar door een val werd hij naar een zestiende plaats verwezen. In de herneming ging het toch anders waar hij na een goede start een zesde plaats innam en in de laatste ronden vijfde werd. In de eindstand werd hij achtste. Dit weekend wordt te Wach- tebeke de dertiende grote prijs Staelens-Vervaet-Cas- tor gereden op het terrein aan de Mendonkse dreef te Wachtebeke. De omloop is zanderig met hoogtever schillen van 4 a 5 meter. De inschrijving gebeurt in het lokaal van M.C. Samen Sterk, café-restaurant Le Pe- rigord te Kalve-Wachtebe- ke. Eerste start te 11 uur. D.H. Het provinciaal ruitertornooi van de Landelijke Rij- verenigingen van de K.LJ. lokte wel een 600-tal paarden naar de goed geakkomodeerde terreinen maar het aantal toeschouwers was, wegens de druilerige' regen, niet in verhouding met de gedane inspanningen door de organiserende vereniging, de Meldertse Kravaalruiters met voorzitter Nestor De Baerdemaeker, sekretaris en kommandant Herman Grouwels en een staf toegewijde medewerkers. Voor hun eerste organisatie op dit niveau alleszins orga nisatorisch een schot in de roos waarbij het «warm- bloedpaard» zijn kwalitei ten en veelzijdigheid kon to nen en de ruiters hun verbe- ring in stijl en hun resulta ten qua dressuur en spron gen. Een tachtigtal ruiterijvereni gingen uit de eigen provin cie kwamen, uitsluitend met op voorhand via andere proeven reeds geselekteer- de paarden naar het kam pioenschap waar in de voor middag groeps- en indivi duele dressuur aan bod kwamen en 's namiddags springwedstrijden, de para de, de fameuze «kurkentrek ker», demonstraties aller hande en tenslotte springen door een vuurhoepel werden getoond. Individuele dressuur In de diverse ringen, in to taal 29, werden volgende ruiters laureaat: Jurgen Gy- sels (Burst) met Shamrock, Alain Heeremans (Kruibeke) met Viviane, Mark Diele- man (Waasmunster) met Arie. An Matthijssens (Haas donk) met Atho, Lieven Her man (Wachtebeke) met Vi na, Hugo De Kimpe (Zele) met Vaillant, Peter De Smet (Bassevelde) met Mistral, Fi- lip Van Zele (Bassevelde) met Olympia, Patrick Ingels (Lembeke) met Vera, Chris tel Rubbrechts (Aalst) met Quando, Paul Cornu (St.- Pauwels) met Kwando, Christiaan Van Mieghem (Vrasene) met Ulbrinus, Jos De Vrede (Temse) met Pepin de Bellet, Benny Rooms (Hamme) met Beauty, Eddy De Saedeleir (Lede) met Boh ème, Leo Peeters (Erembo- De Voorpost - 23.9.1983 - 45 wezen de bordjes 2-0 met doelpunten van Guido De Pelseneer en Wim De Wilde. Neerlandia herstelde zich goed en zorgde voor twee tegendoelpunten waarmede de stand weer gelijk was. Nog voor de rust kon Appels op 3-2 komen toen Dirk Duym een strafworp omzette. Ook de tweede helft begon goed onmiddellijk na de rust was het Danny Van Den Steen die een inloper lukte en Appels stond op 4-2. Toen kregen we een remonte van Neerlandia die op een kwar tier spelen drie korven lukte waardoor de bezoekers op voorsprong kwamen 4-5. In die periode was het Frankie Vermeir die hemel en aarde bewoog om de ploegen op gelijke hoogte te brengen. Een paar pogingen misten van een niet de goede rich ting. maar toen hij een stral- worp mocht nemen nam hij deze gelegenheid te baat om te doelen en de bordje% wezen 5-5. Op een zestal minuten van einde kwam dan het viertal. Annette Ver- straeten - Katleen Duym - Dirk Duym en Danny Van Den Steen in de aanval. Een bezoekende aanval werd suksesrijk afgeslagen en uit de daaruit voortvloeiende tegenaanval werd Dirk Duym aangespeeld, zijn tegenstander dekte hem niet en van ver ging Dirk zijn kans en met sukses 6-5 Be grijpelijk dat er grote vreug de heerste in de Appelse rangen vooral trainer Da- mien De Rouck was een ge lukkig mens en ook oud-trai ner Rudy Van Den Broeck die op het terrein aanwezig was noemde het een prach- twedstrijd. Knappe leiding van ref Goossens. Reserven: Appels Neerlandia Appels was niet opgewas sen tegen de reserveploeg van Neerlandia dat aan de rust reeds met 1-3 aan de leiding stond. Na de koffie 1 liepen de bezoekers verder uit tot 3-8. Bij Appels zorgen Tonia Michiels. Rudy Van Den Steen en Luc Duym voor I de tegendoelpunten. ANDRE j 1 zodoei srderop |ai tudy F Patrick 1 r Heyns'S nan zeslii BADMINTON Paardrijden. Dit is Carine Duerinck, Belgisch kampioene bij de amazones, met een deel van haar trofeeën. Carine is negentien en woont in Nieuwkerken (Sint-Niklaas). Het voorbije weekend won zij opnieuw, ditmaal in Sint-Genesius-Rode (dw) ne) met Quinette, Gino De Cuyper (Maldegem) met Carmen, Lucrèce Rooms (Hamme) met Sabina, Marin Hyst (Ninove) met Ringo, Vinde vogel (Maria-Lierde) met Baron, Geert Van Hove (St.-Niklaas) met Rhapsodie, Caroline Coppieters (Loke ren) met Cary en N. Verhert- bruggen (Overmere) met Va lentino, lumping In het springen bij beginnen lingen toonde Geert Coppie ters (Hamme) met Willie zich. de beste. Bij de klasse licht werd dat Mare De Swaef (Denderhoutem) met Astra, bij de klasse middel Filip Vereecke (Sleidinge) met Wolga en in de klasse zwaar Wilfried Rooms (Belsele) met Tulipe. Groepsdressuur Laureaten waren in klasse middel Vrasene en in klasse zwaar eveneens Vrasene dat een dubbelslag lukte. A.s. zondag 25 september volgt nu het Nationaal Rui tertornooi te Torhout en in zowat ieder dorp de Dag van de Landbouw op zondag 2 oktobeT. LH Paardrijden. Nieuwkerkse Carine Duerinck behaalde de zegepalm in Sint-Genesius-Rode. Zij won bij de vijfjarige paarden. Fierheid bij dochter en ouders, en in de lof deelt ook Akrobaat, het paard van Carine (dw) KORFBAL Judo. Eddy Van de Cauter, zestien en de jongste tweede dan (gvw) zwarte gordel en was hier mee de jongste Belgische ju doka, Hij is nu zestien en hij is reeds tweede dan en daarmee is hij nu de jongste judoka, die dergelijke hoge kwalifikatie behaalde. Eddy is het voorbeeld van de moderne judoka, waarbij fysiek en kracht de hoofdrol spelen. Hij levert tijdens zijn kampen altijd een uitput tingsslag met zijn tegen standers. Hij meent dat hij p 10, Fra k LucThit t wekend was echt een hoogdag voor het De Di badminton en toch weinig interesse van m Dirk 0 stigen spelers. k ganse provincie vonden slechts een vijftal n het de moeite om naar Oostende te kwam het door de treinstakingen? Onze Stpelers: Jos Verbeke, Dirk Van Avermaet, Nadia Tecq- n alsB 'eiuenB, viiti an Bics ^,s' Siegried Schelstraete e «traren er niet bij. (gevlagd l koers nan BI» tiende n Hul Fil j*as het de moeite, deelnemers behaalde fsiet elke dag heb je Kathleen Schoonvliet het ^--asonze ex-Belgisch beste resultaat. Ze ver- 'eteen™ Ei»n heren enkel A loor in de B-reeks de hal- ng y titaulder met part- ve finale van het dames SLimburg*' Haverbeke dubbel. Maar dat er op aardig. in drie lange ging errq shnog te zien ver- r in Sid ss van Maleisiër aar Wam teKeb Huy en finalis ed en a>juniores te Hel_ an L. küz|Chapman. En en 2firStlL_ r de eerste keer in lira dat een Belgisch een finale be- - op het Oostendse Mionaal tornooi. 'kilts meer dan 240 "ringen waren er !*W150 buitenland- De Asahi Kwai belofte Eddy '«schillende natio- Van de Cauter is pas zestien «ilen waren ver- en niettegenstaande die jeugdige leeftijd heeft hij reeds een prachtig palma res als judoka achter zijn naam staan. Hij begon op nauwelijks 10 jarige leeftijd tig gelegen aan zÖn judoloopbaan. De sportcentrum komrnm. en daar was zeker '««isrtten badmin- t tmT'. v™ Avermaet bij, ontdekten met Jjwn beschikt eon natuurlalen, doe„ tB J *jet applaus hebben. Eddy mocht dan "®jakt dpor enkele ook vrij vlug met de meer ®™8n enthousiaste gevorderden trainen. Zijn ^uwers. Zelfs de intrinsieke klasse zette hij - basket- om 'n een re0ks overwinnin- kwam naar de gen enerzi)ds maar ook in een steeds stijgende waarde als judoka. Eddy was reeds zes ke.er p ake provinciaal kampioen, won l'u, drie Vlaamse titels. Hij IfnnoU werd kampte zich drie keer kam- onderonsje. pioen van België van de een internationaal tor nooi van dat gehalte mis schien wel meer achter de schermen dan in de zaal gebeurt vernam ik van een der organisa toren. Oostendse vertelt ze, wil absoluut haar amateu ristische aard behouden en niet als andere vooral Antwerpse tomooien en kele internationale Deense vedetten voor 200.000 fr. kopen om daartegenover onze ei gen spelers te plaatsen. Bewijs van het Oostend se sukses is volgens haar het feit dat verschillende organisatoren op hun tor nooi spelers komen ron selen en dat toch spelers van topniveau zoals dit jaar een Liza Chapman zomaar deelnemen. Als ik dit schrijf bekruipt mij het gevoel van moch ten we zulk een interna tionaal tornooi ooit in Oost-Vlaanderen heb ben, dan.. (L.C.) JUDO Malei- China, Engeland, «rad, België, ^.Spanje, ^fcjken geen specifieke worp heelt. Hij beseft dat hij op tech nisch vlak nog heel wat kan bijleren en momenteel brengt trainer Van Aver maet hem de knepen van het grondwerk bij. Als eer ste jaars junior wil hij trach ten om dit seizoen zijn op gang te bestendigen Hij hoopt naar het leger als vrij williger te kunnen en daar een weg te vinden in de nationale militaire ploeg. Eddy traint drie keer per week twee uur specifieke ju- dotraming en individueel loopt hij drie keer geduren de anderhalf uur om zijn fy sieke konditie op peil te houden. BENO iel Ci Ife 'a"erm°fe won Rijksscholen. Hij werd één ®®fs van Brian Ho- keer algemeen kampioen Won ook met van a'Ie scholen gemeen- kiurence Martin schaPPen en vori9 )aar ze,,e kien dubbel van hij de kroon op het werk hi on v r\ door het verwerven van een 155 fiiibu i 0Unge driedubbele titel: provin- I; "fef 9fn9 ciaal, Vlaams en Belgisch MiChapman en kampioen bij de beloften in a, en het dames de gewichtsklasse - 68 kg. ""jaar de Chinese Ondertussen doorliep hij al- "an de vijf Gentse f® dan-graden. Op 15 jarige leeftijd behaalde hij zijn Appels 6 Neerlandia 5 Deze topper uit tweede na tionale tussen de Oost vlaamse ploegen Appels en Neerlandia werd op een prachtige wijze gewonnen door de thuisploeg. Appels onder leiding van kapitein Guido De Pelseneer ging er van bij de start tegenaan en na tien minuten wedstriid Korfbal. De Atlantic Kadetten uit Lebbeke (pvs) Korfbal. De miniemen- en kadettenploegen van de Lebbeekse korfbalklub Atlantis zijn tn goede doen Twee weken geleden versloegen de kadetten Appels met 0-3 en overklasten de miniemen van Vos Reynaeri met 17-81 cijfers (pvs)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 45