I- r V: Aalst en Erpe-Mere huldigden laureaten vrijetijdsvluchten uit Quiévrain en Noyon Gustaaf Van de Wiele beschikt over een beste hok duiven Barcelona zien en... dan naar Stekene per fiets Ereplaats voor Armand Haeck te Zellik ««ps Stekense wielertoeristen fietsen tussen Barcelona en Stekene 26ste Cross der jongeren 46 - 23.9.1983 - De Voorpost DUIVENSPORT De inhuldiging begon met een toespraak van de Heer Omer Callebaut die in het kort zijn mening weer gaf over de nu gekende vrijetijdsvluchten, daarna verleende hij het woord aan schepen Bourlon die op zijn beurt de talrijk opgekomen duivenliefhebbers verwelkomde en beklemtoon de dat de duivenliefhebbers steeds welkom zullen zijn op het Aalsterse stadhuis. Toekenning bijzondere ereprijzen Noyon Prijsdeling 12' vrijetijdsvluchten Noyon 26 juni 1983 toekenning bijzondere ereprijzen Ereprijs geschonken door R. Uyttersprot, Burgemeester van Groot Aalst T, 2, 3 jonge Groot Aalst. Van den Bossche Phil, Herdersem Ereprijs geschonken door G. Bourlon, Schepen van Sport, Jeugd en Vrije Tijd Meest meters Groot Aalst: Schelfout Jean, Aalst Ereprijs Koninklijke Belgische Duivenbond Ereprijs geschonken door de Heer Goossens R. voorzitter O.C..M.W. 4° jonge Groot Aalst: Ledegen Disere, Aalst Ereprijs geschonken door het stadsbestuur vaé Aalst Snelste duif Groot Aalst:, De Wit D. Herdersem lste serie 50 O A jonge dui ven: De Bruyn Octaaf Ereprijs geschonken door het gemeentebestuur van Lede Ereprijs geschonken door R. Van Tittelboom, lokaalhouder De Toekomst 3' jaarl. De Wilde Joris, Schoonaarde. Ereprijs geschonken door De Toekomst meeste prijzen in de 3 katego- rien: Govaert Fred, Schoon aarde Meeste prijzen 3 E in de 3 kategorien: De Vos Robert, Lede Ereprijs geschonken door Eer lijk en Vrij de kleine melker 1 2 in de 3 kategorien; De Wilde Remi, Aalst 3 E oude: Cardon Kamiel Ereprijs geschonken door de gemeente Erpe 1 duif van Erpe: De Nijs Albert. Quiévrain 27 juli 1983 toeken ning bijzondere ereprijzen Ereprijs geschonken door G. Bourlon, Schepen van Sport, Jeugd, Vrije Tijd Aan de duif die de meeste meters maakt: Wachtelaer Ro ger, Dries 48, Nieuwerkerken Ereprijs geschonken door Bur gemeester R. Uyttersprot 1.2.3.4 jonge: Eeckhout M.. Pijpenbeekstraat 51 h, Nieu werkerken. Ereprijs geschonken door het gemeentebestuur van Lede Meeste meters van Lede: De nijs Herman, Ommeganglaan "83, Lede Ereprijs geschonken door Ko ninklijke Belgische Duiven- bond 1 2 jonge: Uyttersprot Ka miel, Korte Breestraat 22, Lebbeke Ereprijs geschonken door de gemeente Buggenhout Snelste duif van Buggenhout: Luypaert André. Dreef 5, Buggenhout Ereprijs geschonken door de voorzitter van het O.C.M.W. Dhr. Goossens R. 1, 2, 3, 4 jonge: Ledeghen Des., Dr. Moorstraat 12, Aalst Ereprijs geschonken door het lokaal De Toekomst De Croock Paul, Kortenhoek 22, Hofstade Ereprijs geschonken door het lokaal De Nieuwe Bond Gijzegem Govaert Eddy, Steenweg Aalst, 61, Gijzegem Lebbeke. Op het koude en kille koersgebeuren te LebbJ kwamen we deze twee tegen. Atleten van vroeger T Frans Van den Steen en rechts Roger Verbeeck, fc van België tussen 1934 en 1938 (c) Ereprijs geschonken door Vriendenkring Moorsel Bosteels Paul, Sasbaan 3, Her dersem Ereprijs geschonken door Rap zijn wint Baardegem Van der Meersche Xav., Ber- rekouter 6, Moorsel Ereprijs geschonken door de gemeente Erpe Mere Schalck Gustaaf, Onegem- miersweg 1, Erpe. Onder talrijke duivenliefheb bers herdenken wij verschil lende lokaalhouders met hun aanhangers, alsook was sche pen Van Sport Jeff van De Steen aanwezig die de trofeëen van het gemeentebestuur Er- pe-Mere persoonlijk kwam overhandigen aan zijn kam pioenen in deze vluchten. Gustaaf Van De Wiele de beenhouwer uit Nieuwerkerken beschikt over een hok duiven dat mee tot de beste uit de omtrek mag gerekend worden. Hij heeft niet die grote massa duiven maar wat hjj wel heeft is het goede bloed en kweekt daaruit een kolonie die hem een goede en gevreesde reputatie heeft bezorgd tot ver buiten de gemeente. Hij is tevens voorzitter van de duivenmaatschappü «Elk zijn Recht» te Mere een lokaal waar de liefhebbers uit Nieuwerkerken nu terecht kunnen daar op eigen gemeente geen lokaal meer is. Het belet de melkers uit Nieuwerkerken niet om daar voor beste uitslagen te gaan zorgen. (alivo De aktiviteiten van de Stekense Wielertoertistenklub «Blijf Jong» bereiken stilaan hun Georges Buytaert (26 j. - hoogtepunt. Inderdaad, het gonst van bedrijvigheid in en rond het lokaal «Sint Helena» kmbvoorzittei") en Klaas de op de Stekense wijk Bosdorp. Het gaat bijzonder goed met de klub... Block (34 j.). Deze aktieve klub van wielrenners-toeristen telt op dit ogenblik lieft 74 aktieve leden, onderverdeeld in twee groepen die elke zondagvoormiddag er op uittrekken om de spieren Voor geïnteresseerden toch soepel te houden ofwel om er eens duchtig de «pees op te leggen». Want daarom zijn er een paar 'naakte' cijfers twee groepenl Groep B bestaat uit de échte toeristen, de jongeren en de dames en elke vertrek te Barcelona op 17 week fietsen ze een parkoers af van 40 a 50 km. Natuurlijk gaan ze niet uit de weg voor een september, aankomst te Ste- tocht die enkele tientallen km langer is.... Doch er wordt steeds gefietst aan een relatief kene op 25 september. Aan- rustig tempo. De A-groep daarentegen gaat voor niets achteruit! Ze bedrijven de tal te verwerken kilometer: wielersport bijna als een'topsport'door onder meer kilometere oktobermaand koersen, om en nabij de 1.700 km. tenminste wanneer alles goed blijft gaan. Daarna breekt ook voor hen het winterseizoen Gemiddeld aantal km per aan. Tal van sporttakken staan er dan op het programma en intussen wordt dag: 186. Langste rit: 236 km. Hoogste te klimmen hinder- Prestaties den kapotbeten; de stad even later hopen ze reeds op n's (dus col): Mont Aigoual Het is natuurlijk bij de A- waar Gimondi. Merckx en de fiets te zitten, richting 1-561 meter, groep dat de prestaties tel- Maertens een onvergetelijk Stekene! len. Sommigen van deze A- spurtduel uitvochten maar De fiere «Blijf Jongers» die Deze cijfers ten bewijze dat renner kunnen dan ook vooral de stad waar duïzen- ongetwijfeld het wielrennen een «trip» Barcelona-Steke- reeds een indrukwekkend den duiven worden gelost, in hun hart dragen en dit ne werkelijk een bravoure- palmares voorleggen. Ze Voor de moedige «Blijf Ion- opzet, waarover nog lang stukje is. Zeker wanneer hebben zich naast de nor- gers» wordt het op 17 sep- zal worden nagepraat, tot men het per fiets doet! male klassieker in het wie- tember niet: «Barcelona: een goed einde willen bren- lertoerisme zoals de Ronde wachten», maar «Barcelona: gen zijn Roger Munghen (57 van Vlaanderen, De Waalse fietsen!». j.), Gabriel Ruyckaert (56 Pijl, Tilff-Bastenaken-Tilff Vrijdag 16 september ver- jaar), Zenon Van der Stei- e.d. reeds enkele malen in trekken ze met de Costa Bra- chel (52 jaar) en ploegleider, de kijker gereden door pres- va Expresse vanuit Antwer- Martin Janssens (49 j.Willy taties die een meer dan alle- Pen rond 12 u. Na zo'n 20 Inghels (47 j.), Gilbert Maes daags niveau haalden. uren busreis (amaai!) komen (42 j.), Raymond Buyl (41 j.). De spits werd in 1979 afge- ze aan *n Barcelona en... André Wiggheleire (39 j.), beten met de tocht Lourdes naar Stekene en twee jaar later werd de (lange) af stand tussen Monaco en Ste kene met de fiets overwon nen. Geen klein bier dus en... wie eenmaal door zo'n prestatie-mikrobe is gebe- ten weet van geen ophou den meer. Met de regelmaat van een klok organiseert «Blijf Jong» om de twee jaar zo'n monster-rit, om later nog lang en uitvoerig over te vertellen tegen de kleinkin deren... Barcelona: fietsen 1 1979, 1981 EN DAN... inder daad 1983! Op 17 september vertrekt inderdaad een groep van 10 «Blijf Jongers» uit het verre Barcelona rich ting Stekene. Met de fiets! Niet om te geloven, maar toch waar... «Barca» met z'n vurige voetbalploeg waarop Beveren en Lokeren de tan- ^ekense wielertoeristen tussen Barcelona Eerst het ras Om deze kolonie te vormen heeft hij zich bij de beste lief hebbers uit de omtrek gaan bevoorraden. En zoals u zult kunnen lezen heeft hij daar voor niet te ver moeten lopen. Gustaaf weet dat in de buurt van Aalst beste duiven huizen. Vijverman Gebr. is een hok waar hij ook enkele jongen ging halen, verder bij Droes hout en nog een andere crack Alfons 't Kint uit Hekelgem wist hij zich het goede ras aan te schaffen. Stalpaert, Lan- duyt, Muylaert, Hoebrecht, De Jonge het zijn allemaal lief hebbers die stuk voor stuk be wezen hebben dat zij over de goede duiven schikken en (laar wilde Gustaaf Van de Wiele iets van hebben. Hij heeft tevens bewezen van over duiven te beschikken die alle afstanden aan kunnen. Zo speelde hij op Bourges 2 dui ven die hij klokte als 6è en 26è met een verschil van 30 secon den. Alsof het een Quiévrain- vlucht was kwamen ze naar huis. Dan heeft hij ook reeds meermaals bewezen dat hij zo wel op Noyon als Quiévrain zijn mannetje kan staan. Het niet te moeilijk maken Gustaaf is niet het type duiven melker die het spel ingewik keld maakt, neen de duiveh moeten het met een minimum aan voorbereiding stellen. Niet dat hij het niet zou willen, want hij weet best dat de tijd die man aan de duiven be steedt niet verloren is. Maar voor onze beenhouwer uit Nieuwerkerken ontbreekt hem wel de tijd de zaak moet ook verder, daarom dat hij het ook niet te ingewikkeld wil maken. Eens de duiven op het spel, gaat het met aan de dui- vinnen.de teil te tonen dan zal hij het daar ook bij laten. De duivinnen vliegen vrij op het hok en eens dat zij onderling willen paren dan worden ze opgesloten. En zijn manier van spelen heeft hem sukses opge leverd. Wat het gezond houden van zijn kolonie betreft, is hij wel voorstander van inentingen te gen pokken maar voor de rest houdt hij het bij een gezonde voeding waar pillen en andere spullen niet thuis horen. Daar bij zift hij streng: alleen zij die het bewezen hebben mogen blijven Met een tiental vliegduiven weet hij wonderen te doen en zijn vijftal kwekers zorgen voor de jonge die op hun beurt dan moeten bewijzen. In de voorbije jaren speelde hij zich wel enkele keren kampioen al hoewel hij zich daar bepaald niet gaat op toeleggen. Omdat hij dan ook weinig duiven heeft speelde hij zich meer maals in de kijker met lste en 2de afgegeven kampioen. Af en toe pakte hij ook uit met fantastische uitslagen en op het eind van het seizoen een prima palmares. Zo mochten we voor hem noteren bij het nazien van zijn uitslagen dat hij op 91 getekende duiven 69 prijzen behaalde, als dat niet kan tellen. Als voorzitter zet hij zich ook in om de duivensport vooruit titplaa Duiven. Gustaaf Va, ^dde Wiele uit Nieuwkerkau Junen! zijn kampioenenduif iegie8 eborgl c te helpen en niets is veel om de liefhebbers dienst te zijn. In een minig iieol van tijd heeft hij het k yEaar aantal in het lokaal «Elk l en Recht» naar omhoog ge !at De goed gespijsde vluchten JL daar uitgeschreven zijn daar niet vreemd aai trekken de liefhebbers weh ^'9e met het gevolg dat 2e ooi itïoys t worden van de maatschap WW-jo Een sportieve voorzitter Gustaaf Van De Wiele die nog veel sukses toewensen. ej.Daar; aeei takel ATLETIEK Uiteraard wensen wij deze «Blijf Jongers» enorm veel moed, doorzetting en uit houding. Ze zullen 't nodig hebben! DeBeEr In de kazerne van de Lucht macht te Zellik werd naar jaarlijkse gewoonte de prijs Majoor Meunier gegeven en dit voor vrouwen en mannen. De bij AC Denderland aan gesloten veteraan Armand Haeck wist er een uitzonder lijk resultaat op zijn naam te schrijven door op de derde plaats beslag te leggen. Een veldloop waaraan werd deelgenomen door heelwat jongeren wat de Denderlan- der niet belette om van bij de start met de kopgroep mee te gaan. Dit was wel iets te veel voor Haeck die Allonsius moest laten voor gaan die naar een opmerke lijke zege liep. een overwin ning die hij behaalde met ruime voorsprong. Armand Haeck die vroeger nog bij AC Dilbeek was aangeslo ten maar de jongste jaren bij AC Denderland een van de beste veteranen is mag ge feliciteerd worden met zijn podiumplaats die hem op het derde trapje liet postvat ten. AC Dilbeek is ook de ploeg waarvoor Myriam De- brand loopt die ook met gro te voorsprong de zege op haar naam schreef in de cross voor dames. Was zij voor de start niet erg opti mistisch over het verloop van de wedstrijd, zij bewees echter wel iets in haar mars zei •Êtien dim funge ooad |k|5 en •ordt te hebben door de vlotte® nier waarop zij de c haspelde. Armand Haf";., van zijn kant moet nu 1 het vertrouwen hebben ruggevonden, iets dat hij jongste weken wel t kwam. De Denderlan ka heeft getoond dat hij heta E)e kan, vooral dan wanneer er echt zin in heeft. te ion 1 Stekene. Blijf jong. da's de boodschap (dbr) Vorige week vrijdag vertrokken de moedigsten van WTC Blijf Jong uit Stekene met de «Costa-Brava Express» vanuit Antwerpen naar Barcelona. Natuur lijk géén reden om daarover te schrijven. Iedereen maakt al eens een trip naar het buitenland. Maar de Blijf-Jongers komen onmiddellijk met de fiets terug naar Stekene. En 't is dat feit dat het de moeite waard maakt... Ze hopen er aan te komen in hun lokaal Sint-Helena op zondag 25 september na om en nabij de 1.700 kilometers te hebben gefietst: een gemiddelde van ongeveer 185 km per dag. Het werd voor de fietsers binnen. Na onder meer de géén toeristische uitstap: na col de Bugarach (680 km) een busreis van ongeveer 20 kwam het gezelschap via Li- uur werd in het Spaanse moux in Carcasonne, de Barcelona bijna onmiddel- tweede «kampeerplaats», lijk op de fiets gesprongen. Maandag 19 september Via Lloret de Mar ging het «slechts» 162 km, maar langs de prachtige wilde, steeds hoger met enkele grillige Costa Brava: onver- cols van betekenis: Col de getelijk. Bergop-bergaf, Serrières (866 m). Col des langs Playa D'Arc, Begur, Usclats (575 m) en nog enke- Pals om de eerste avond in le molshoopjes... Het eind- Rosas te overnachten. Zater- punt van de dag was Le dagavond, maar niet té lang Rozier. vieren. Zondag was het te- Dinsdag zat het gezelschap rug fietsdag! De fietsers ver- in het hooggebergte met lieten Spanje langs Port-Bou toppen van rond de 1.600 m. en steeds met de zee aan De voornaamste op een rij- hun zijde fietsten ze al «hob- tje: Col du Minier (1.364 m), belend» verder. Frankrijk Col de la Sereyrede (1.300 m), Col de Prat-Peyrot (1.380 m), Mont-Aigoual (1.561 m) en Col de Perjuret (1.028 m). Indrukwekkend en een dik ke proficiat voor de 'Blijf- Jongers' die er zonder al te veel hulp zijn over gefietst! Chaudes-Aigues was dan ook een aankomst waarnaar gehunkerd werd... Woensdag ging het door het hart van het Centraal Mas sief. Via de boorden van het stuwmeer (Garabit) en veel «op-en-neer» ging het rich ting Puy de Dóme. Er was vooropgesteld: iedereen moet boven geraken, al was het te voet. Dit om... boven de «foto van het jaar» te maken. Of alles naar wens verliep weten we voorals nog niet: de Blijf-jongers zijn nog onderweg, hopelijk met z'n allen én met de volgwa- gen. Naar de Stekense be- roepsrennerskoers konden de tien moedigen van Blijf Jong niet kijken: ze koersten zelf, in Frankrijk. Indien de traditie gerespekteerd werd, werd er deftig «gevlamd». Vrijdag dus vandaag doorkruisen de Stekenaren met de fiets de wonder mooie Champagnestreek; de éne helling na de andere met als einddoel Epemay. De traditie wil dat er 's avonds dan champagne wordt geschonken... Zaterdag 24 september volgt dan de voorlaatste etappe: naar Valenciennes. De «hel van 't noorden» laten ze ech ter links liggen, 't Is al wel letjes geweest en ze moeten de dag nadien naar huis! Al is het zaterdagavond, er wordt vroeg in bed gekropen om fris te zijn voor de laatste tocht over Doornik, Oude naarde, Wetteren en Over- mere-Donk. Hier worden de tien moedigen opgewacht door de thuisblijvers van WTC Blijf Jong. In groep de Barcelonarijders worden natuurlijk uit de wind gezet gaat het dan in triomf naar Bosdorp in Stekene, waar de Blijf-Jongers rond 17 u. verwacht worden. Ook het Waasland doet mee Dit jaar is de cross der jongeren aan zijn 26e uitgave toe. Deze cross een organisatie van K.A.J. i.s.m. K.W.B., Bloso. Het Volk en A.C.V.-jongeren is uitgegroeid tot een hoogtepunt van de rekreatiesport in Vlaanderen. Iedereen, man of vrouw, jong of oud, kan deelnemen aan deze loopwedstrijd waar deelnemen nog altijd belangrijker is dan winnen. Als je inschrijft heb je zelf de keuze welke afstand je wilt afleggen: 2, 4, 8 of 12 km en 500 m. voor de 12-jarigen. Zoals het de laatste jaren het geval was, gaat ook deze editie van de Cross der Jongeren weer door in Westerlo en dit op zaterdag 29 oktober. In de natuurlijke omgeving van het park De Beeltjens kan je volop frisse lucht binnenhappen om de wed strijd tot een goed einde te brengen. En naast de Cross zelf gebeurd er ook nog heel wat meer. Zo is er o.a. een vrij podium, kan je diverse volkssporten beoefenen en ook de honger kan gestild en de dorst gelaafd worden. Het K.A.J.-verbond Waasland legt een bus in om de deelnemers en toeschouwers ter plaatse te brengen. Er wordt vertrokken rond het middaguur in Sint- Niklaas en er zijn opstapplaatsen in die gemeente waar er voldoende deelnemers zijn. Bij het terugkeren s avonds wordt er halt gehouden in Kruibeke tot 23 30 u- waar het jaarlijkse K.A.J.-bal van de afdeling Kruibeke doorgaat. De deelnemingsprijs voor het busvervoer bedraagt 100 fr. per persoon. Iedere deelnemer wordt persoon lijk verwittigd, in de week vóór de Cross over waar en wanneer de bus vertrekt. Voor meer inlichtingen en inschrijvingen kan je altijd terecht op het verbondelijk K.A.J.-sekretariaat (H. Heymanplein 7, 2700 Sint-Niklaas. Tel. 03/776.39.52). Van 3 tot 8 oktober heeft in Rotterdam het eerste Interna tionaal Water Tribunaal 1 plaats. Daar zal onder meer wt het Fliessende Welle rapport W worden besproken. Het rap- m port bevat een lange waslijst van chemische bedrijven die hun afvalstoffen lozen in de Rijn tussen Rheinfelden en Hoek van Holland, Veldlopen. Dit zijn de organizatoren van het spo, feestkomitee van Lutterzele die borg stonden prachtige organisatie te Dendermonde (Sint-Gillis) Veldlopen. Vier winnaars van de cross te Dendermonde: Christel Ceuppens bij de scholieren, fi Ceuppens bij de pupillen, Lieve De Troetsel b" miniemen en Karin Ceuppens bij de kadetten (c) Ter gelegenheid van zijn tien jarig bestaan organizeert VVKB Heiveld een internatio naal volksdansfestival tijdens het weekend van 18 september aanstaande. Aan het festival nemen groepen deel uit Grie kenland, Chili, Polen, Italié en natuurlijk uit eigen land. Voor de tweede maal werd te Nieuwerkerken een jogging georganisee.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 46