Wie zijn dit jaar de tenoren? derby-score te Grembergen Minivoetbal 1' Nationale: Real Mini Lokeren - Vitralux Leupegem: 3-1 Rubbens hernieuwt zege in Zeelse kaatsbeker k°re°,1 r.alcompetitie Berlare Minivoetbal Hoopvolle stort Arsenal en ON Van Damme mede aan de leiding Monsterscore voor Z.V.C. Kussnacht De ploeg Melior De Bruyne staat terug aan de leiding mpetitie (jj) de Berlaarse 23.9.1983 - De Voorpost 51 Ploegen Real Mini Van Vaerenbergh G. Everaert G. Rogiers S. Hillaert J. Abeel J.P. Hillaert E. Vitralux: Maelsaeke Van Lanker Van Steenbrugge Schiettecatte M. Huzenga Schiettecatte W. Scheidsrechter was dhr. M. Netesonne Wedstrijd Deel 1: gelijkopgaand, met Real licht in de meerder heid. Deel 2: Lokeren dringt zijn wil op, forceert en loopt uit tot 2-0, via doelpunten van Abeel en J. Hillaert. Deel 3: Beide ploegen mis sen een straf corner. De be zoekers proberen een aan sluitingstreffer te forceren, maar Real houdt stand, vooral door Van Vaeren bergh. Deel 4: Leupegem mist een tweede strafcorner maar skoort toch enkele minuten later via Schiettecatte: 2-1. De bezoekers nemen nu gro te risico's, deze worden ech ter afgestraft door het mooi ste doelpunt van de match, van Everaert. Eindstand 3-1. Globaal gezien een middel matige wedstrijd, met hier en daar enkele uitschieters van Real, die verdiend, wonnen. N.B.: Maelsaeke kreeg geel. GVA Beker van Hamme .jMidacht naar de s Grambergen waar no Grembergen het tYlasbloem moest De doelschutters elftallen waren eiet in staking. Ze s lekker op los. 't .Grambergen won .Cijfers die ver ver ingen van een der- Coulier-Den Trap/ Defusieploeg Ti- Trap kon er weinig »cht brengen. Ze ic deze kompetitie geen enkel doel- kans zat er in, strafschop die ze temen werd ge- :0i Coulier schijnt in bedje ziek te zijn. cüst de rust met een insprong, Twee straf- die werden omge- J. Peelmcm. In het .hom de ontmoe- rain uit de start- Coulier bleef toch ekte en dit via een Eric Catrysse. aide-Hardy (3-3). In deel werd de jicht van het ter- tteld. Ze hadden m de jongens van ■sb-Anna die het reisden. Ze konden sen met drie doel- F ieliswaar had de c, j paar keer Steven !4, kogel sbbeke. te Aalt! g stond er 1 eaffichea ri7"2. Grid ip de 1 hun aanvallen op hun doel mis- :bl tweede gedeelte feieide uit een ander '3pen. Hardy kreeg a beurt hard te 1 De Donder zorgde s Kiste doelpunt en daarop Van der iujeens kon milde- Sksg Hardy de gena- u Ze beten nu Ktig van zich af, et ópnrf volledig i was iet 'an Damme en (E.AJt ®«*ore gelijk. Van c5#ent ging Moer- 'ïwk naar het over- doelpunt. Maar ^sooit op het bord. liffl Grembergen- M. De wedstrijd AC Aal u voor de H Op de 1ste Aali Vlasbloem al trappen we- 'bispel. Maar Schol- liers miste hem. 't Hof van Grembergen schoot nu uit zijn krammen en op de 16de minuut zal De Troyer er 1-0 van maken. Dat voorbeeld wordt gevolgd door zijn klu- bgenoot De Vriendt en 2-0. Maar het was niet gedaan. Vlasbloem krijgt nu op zijn beurt de smaak te pakken en kan in een minimum van tijd de stand gelijk brengen 2-2. Precies in die ogenblik ken dat Vlasbloem het voor treffelijk deed mocht Van Hecke een strafschop trap pen en 3-2. Aan de rust zal de thuisploeg hun voor sprong al hebben uitgebreid tot 5-2. In het tweede deel van de wedstrijd blijft de thuisploeg het hoge woord voeren. Vooral hun midden veld schijnt beresterk te zijn. De Troyer zou in deze helft nog tweemaal doelpunten 7- 2 en Scholliers zou voor Vlasbloem nog eens mil deren. Osmali-Klein Zand 3-2. Het is een boeiend kijkstuk geworden waarin de thuis ploeg in het begin de toon aangaf. Osmali startte vlug en kon spoedig een 2-0 voor sprong verwerven via Ozen en Farsas. Naar het einde toe konden de bezoekers zich losrukken uit de om knelling en kwamen hun woordje meepraten. Een paar keer ontsnapte doel man van Osmali aan een doorboring. Op het einde van deze helft moest hij zich toch gewonnen geven. Na de rust waren de lokalen eerst aan bod via een doel punt van Van Haver 3-1. Klein Zand kon dan nog eens milderen. Maar meer zat er niet in voor de bezoe kers. Post-Plaza 3-7. De bezoe kers hebben grote cijfers kunnen lukken tegen een zwakke thuisploeg. Maeger- man kon eerst doelpunten voor de bezoekers. Het ant woord was er even ras 1-1. Dat was voor de VK Post- ploeg maar een opflakke ring. Sterckx op vrijschop maakte er 1-2 van. Twee maal Cool en Van Cleemput legden dra een 1-5 score vast die door Cool voor de rust nog wat werd opgedre ven 1-6. In het tweede ge deelte blaasde Plaza wat stoom af en dat gaf de thuis ploeg de kans om wat te milderen 3-6. Toen legde Cleemput de dindcijfers vast. Uitslagen H. v. Grembergen-Vlas- bloem 7-3 VK Hamme-Hansevelde 3-3 Coulier-Tivoli 3-0 VK post-Plaza Okapi-Snuffel Moerheide-Hardy Stille Vrienden vrij 2de reeks Spiegelkne-Siera 1-6 Appels-Leeuwkens 3-2 Osmali-Kl. Zand 3-2 M. Stars-Fl. Back 0-5 Fontein-Briel uitg. Scheldeboys-Moerstr. 0-5 Dubbelspel vrij Klassement lste reeks Hof v. Grembergen 4 Moerheide 3 Hansevelde 3 Okapi 2 Vlasbloem 2 Stille Vrienden 2 Plaza 2 Coulier 2 VK Hamme 1 Hardy 1 Den Trap/Tivoli 0 VK Post 0 Snuffel 0 2de reeks Meerstraat 4 Leeuwkens 4 Osmali 3 Siera 2 Mini-Star 2 Dubbelspel 1 Flas Back 0 Fontein 0 Duizend Appels 0 Klein Zand 0 Scheldeboys 0 Minivoetbalverbond Dendermonde Kaatsen. De finale van de beker van Zele kaatsen ging tussen Rubbens (gehurkt) en Van de Moortel. Rubbens won gb O ilj w achter rid Wedstrijden zaterdag Vlasbloem-Stille Vrienden Hansevelde-H. van Grem bergen Trap/Tivoli-VK Hamme Plaza-Coulier Snuffel-VK Post Hardy-Okapi Moerheide-vrij Siera-Dubbelspel Leeuwkens-Spiegelken KI. Zand-Appels Flash Back-Osmali Briel-Ministars Meerstraat-De Fontein Scheldeboys vrij Sedert vorige week is de Dendermondse minivoetbal kompetitie weerom gestart. In de sportkompleksen van Appels, Grembergen en weldra ook Oudegem staan er weer spannende ontmoe- tingen op het programma. Vorig jaar verliep het mini- voetbalgedoe opvallend sportief. Dat was in eerste instantie het gevolg van de goodwill van de meeste spe lers, maar ook van de lei ding die de kern van Den dermonde verenigt. Die wordt geleid door voorzitter Fernand Casteur, onder voorzitter Willy Lekime, se- kretaris Eric De Visscher en schatbewaarder Marcel Ver tongen. Ook is er een straf- komitee want af en toe zijn er al eens stoute jongens. Dat komitee bestaat uit Wil ly Lekime, Leopold Bosteels, Jozef Van Nuffel, Etienne Goossens, Alain Soelens en Freddy Osselaer. En, hoe meer volk, hoe meer vreug de, is daar nog het organi- satiekomitee. Dat verenigt Willy Walraevens, Pr. Van Hoorde, Marcel Van Rillaar, Romain Dierickx. Freddy Baeten, Fernand Casteur en Willy Lekime. Net zoals vorig jaar zal De Voorpost die kompetitie van kortbij volgen. Niet alleen door het brengen van uitsla gen en klassementen. Ook met de nodige kommentaar en beelden. Om die rubriek voortaan zo volledig moge lijk te maken, het kan trou wens nooit goed genoeg zijn, krijgen de clubs voor taan de gelegenheid om telefonisch de namen van de doelschutters door te ge ven. Dat kan enkel en uit sluitend op zaterdagmiddag tussen 12.15 u. en 13 u. op het telefoonnummer 052/ 21.18.02. Voor of na deze tijd speriode wordt er geen in formatie opgenomen. Klubs die hiervan gebruik willen maken hoeven hun informa tie zo kort mogelijk te hou den, om anderen ook de ge legenheid te geven enige in formatie te verstrekken. Onderstaand publiceren we de uitslagen van de eerste speelweek. Vanaf volgende week worden er ook klasse menten gepubliceerd. Eerste reeks Picad.-Waterd. 9- 1 Sportvr.-V. Biesen 5pl0 Jong Pic.-Huize Goos. 6-21 All Sport-De Markt 3- 4 Plaza-Minisp. 1 2- 2 Interg.-Volksvr. 5- 3 MundoSp.-Baert enz. 1-9 Lekkerb.-Fil. 1 2- 8 Tweede reeks Pappenh.-Sportp. 8- 5 Boterh.-Pl. Ploeg 9- 2 Caxtus-Kawede 3- 4 Mikeno-Rijksw. 2- 1 Regentb-Tuitvr. 1- 4 Y. Boys-Nettentr. 6-10 Politie-Okapi 4-12 Wit Hof-FC Stoom 11- 1 De Linde-Den Heizei 4- 3 Derde reeks Bobbys-Fiat 1-10 La Ruelle-Juventus (ff) 10- 0 Fonteintje-Chiro Wieze 9- 5 Tripoli-Calimero 3- 2 Schipken-Boerenh. (ff) 10- 0 Fil. 2-Minisparta 2 3-3 E.D.M. Dankzij een 15-9 zege op Van de Moortel heeft Rubbens zich als bekerhouder kun nen handhaven. Het heeft deze nieuwe zege vooral ge stalte gegeven tijdens de eerste speelhelft toen Van de Moortel geen verhaal had tegen favoriet bij uit stek. André Bauwens, Pierre De Sitter, Pierre De Plecker, Ronny Wauters en Pierre De Block lieten VDM slechts een spel ophalen en maak ten vlot de 8-1 rustcijfers rond. Wie zich aan een ver dere afstraffing verwachtte had het na de pauze ver keerd voor. Gesterkt door een goed kerende Freddy De Meirsman, Rob Van der Straeten en Danny Van Puy- velde groeide VDM met de koorspelders Herman Cal- laert en Luc Schietecat uit tot een homogeen vijftal dat Rubbens een stevige repliek bezorgde. Rubbens liet zich echter niet verleiden tot tak- tische nummertjes en bleef kaatssport tonen van een hoog gehalte. Het kwam de wedstrijd ten goede vermits het publiek zich kon opwar- men aan de felle strijd tus-_ sen de beide finalisten. Van de Moortel na rust toch net iets de betere van de latere winnaar kon de ruime ach terstand van de eerste helft echter niet meer ophalen. Het was tenslotte een goed leverende De Plecker die er in het laatste spel voor zorq- de dat Van de Moortel strandde op 15-9. Tijdens een officiële prijsuitreiking werden de resultaten van enkele nevenklassementen bekendgemaakt. Naast de hulde aan de nieuwe kam pioen Verhaegen-De Meester ging de trofee voor de fairste speler naar Eddy Heirman. Als meest sportie ve ploeg kwam dit jaar Plas tiekcentrale Coppieter 1 naar voor. Tot slot richttè schepen van sport Alfom Rupus een dankwoord nc.as al degenen die hun steer, fje hadden bijgedragen tot het wellukken van deze kac ts- kompetitie en beker van Zele. (cjz) Lokerse Kernkompetitie 3' speeldag Celt.-Mini 6 74 Ludwigs-Lokerm Het Wiel-Fulham RWL 82-Jeugdh. T 74 Sanilo-Elan Keuk. Sp. St. Buyle-Fulh. Stamcafé-Opt. D. Schr. Rangschikking 1. Elan Keukens 2. Jeugdhuis T 74 Lokermotiv 4. Real Mini ÉÉSÜS:» Celtic 2-4 6. Het Wiel 2-3 11-1 7. Stamcafé 3-3 3-4 Rijkswacht Lok. 3-3 5-0 9. Play-Boys 2-2 3-3 Baeté Veranda 2-2 lplO Opt. De Schrijver 2-2 2-6 12. Mini T 74 3-2 11-6 Fulham 3-2 14. Sp. Stany Buyle 2-1 3-6 3-5 3-5 2-4 15. De Spuiters 2-0 Sanilo Chalet 2-0 2-0 18. Ludwig's 3-0 1 Kaatsen. Herinneringswedstrijd Jean Bouchez. Dit zijn de ploegen van Groenendaelers en een selektie van oud-spelers van Opwijk (c) 5 U vorige week •'lick Bommenwer- *184 Hi JSt Roef Droes- Sportleven 4-2 «Don A 3-1 - Kü Vrien- 'jjfwnim 6-0 ,7^.Donk B 7-4 ^tonck - Spaarkre- ^ftpors Vooruit spe- Melis, Mare 3' Van de Wiele, ft'Dirk Van Be- ffjMyens, Patrick J*™ Marc Leys. tjï 'ck speelt met: l»n. Yvan Buy- JVan de Velde, Pa- Valck, fcthr Verhae- en Patrick De Berlare kermis M geen kompetitie- SBpeeld volgende "Wering (Slfwhap van Luc Hfe- »«d «n %niene vergade- ■wnivoetbalkern ,7' "'erop werd gesproken over de speler Pol Van de Velde, aangesloten bij Don A. Vraag was od men deze speler kon beschouwen als een Berlaarse voetballer. De raad gaf een gunstig advies met 15 stemmen voor, 2 onthoudin gen en 3 tegen. De uitslagen die Donk A tot op heden wist te behalen, blijven dus behou den. Anderzijds werd Andre De Meyer, speler van Donk A door de vergadering voor 1 jaar geschorst. Hij kreeg ook 1 jaar voorwaardelijk wat be treft het uitoefenen van offici ële funkties. De volgende vergadering die plaats heeft op 31 oktober, zal zich bezighouden met de bnoetes. Spaarkrediet wint voor eerste maal Spaarkrediet, vroeger Woon- buro en geleid door Pol De Meyer, zal dinsdag 20 septem ber met gouden letters in schrijven in het verslagboek. Op die dag behaalde het team immers zijn allereerste over winning in een kompetitiewed strijd. De pas gestarte ploeg «Sporticven» moesten voor het overwicht van Spaarkrediet buigen. Nochtans was «Sportieven» in het eerste deel op een 0-2 voorsprong geko men. Maar Spaarkrediet scoorde dan liefst achtmaal. Minivoetbal 3* Nat. A.: Diabolo Windeke - Mini Elan Lokeren 3-5 Met 2 opeenvolgende overwin ningen bij de stort van het nieuwe seizoen staat Elan na tuurlijk bovenaan in de klasse ring, zodat men bij de Durme- ploeg voor hedenavond (23 se ptember) hoopt op een deugd doende belangstelling voor de match tegen medeleider Go Ahead Drongen, in de stedelij ke sporthal om 21 uur. Elan was tijdens de eerste 13 minu ten de meest aanvallende ploeg, en reeds na een vijftal minuten schoot W. Platinck na een dubbele een-twee-aktie met A. Van Puyenbroeck op de thuiskeeper. Het openingsdoel punt werd tegen de gang van het matchverloop gescoord langs H. Christiaon. Toen even later P. Murphy gelanceerd was op weg naar het doel, werd hij in laatste instantie fou tief gestopt door de Diabolo doelman, en het was W. Pla tinck die de penalty omzette (1-1). Gedurende de daaropvolgende time kwam Windeke slechts sporadisch in de buurt van de gosten. Daardoor verdiende een kollektief sterk presterende Lokerse ploeg beslist meer dan één doelpunt, wat dan ook ge beurde na samenspel L. De Groeve - P. Murphy en 1-2. Na de kampwisseling was het een puik spelende A. Van Puyenbroeck die de bal gepast doorstuurde naar de kwieke L. De Graeve, die kalm afwerkte (1-3). Ondertussen had de thuisploeg een vierde hoek schop afgedwongen, waarbij het duo J.P. Buyle en J.M. De Pourq faalden in de uitvoering. Wegens balverlies van een in de aanval zijnde W. Platinck, kon H. De Smaele gebruik ma ken om de stand te milderen tot 2-3. Op het einde van de derde periode lukte L. De Grae ve een enig dribbelnummer, dat hij mooi met een goal af werkte, en dat met een effekt- schot vanop het verlengde van de doellijn (2-4) De slotherneming was zoals de voorgaande partij weer om gekruid met de nodige sus pens. Aangezien lokalen reeds op 3 strafcomers stonden, ont week P. Murphy een schot van H. De Smaele, waardoor het leder eerder gelukkig inhet doel verdween (3-4). Windeke dat hierdoor een puntendeling in het bereik voelde, gooide met een al zijn resterende krachten in de weegschaal. Op een hard afstandsschot was er een zeer knappe redding van doelman M. Vervaet nodig, die met een fantastische refleks niet alleen de gelijkmaker, maar ook de vierde corner verhinderde. Even voor het affluiten wat het L. De Graeve die goed uitver dedigde en de bal gepast door stuurde naar de blonde spits A. Van Puyenbroeck, die de eind cijfers op 3-5 bracht, No afloop vertelde coach Et. Kersse dat, indien men de tal rijk gekreëerde doelkansen voor 50% moest hebben he- nut, er niet steeds zou moeten gewacht tot het einde om de zege veilig te stellen. Ook over de nieuwelingen Verdonck en M. Steveninck was onze zegs man vol lof. Gele kaart: H. De Swaele. Scheidsrechter: P. De Vuysdere De ploegen: Windeke: De Smaele H., Buyle J.P., De Pourq J.M., Herman C., Pluym H en De Cuyper H. Lokeren: Vervaet M., Platinck W., De Graeve L., Verdonck A., Steveninck M., Murphy P., Van Puyenbroeck A. Kaatsen, ie Buggenhout werd een herinneringswedstrijd gespeeld ter nagedachtenis van de onlangs overleden kaatser Bouchez. De ploegen Meubelen De Backer en De Ster waren van de partij (c) 1° Nationale minivoetbal Kampioen Van Damme nieuwkomer Arsenal voe samen met Zottegem de lei ding aan. Van Damme liet Teralfene geen enkele kans en boekte opnieuw hoge winstcijfers met vier treffers van Van de Velde, drie van Boeykens en twee van Ar- mand Christiaens. Arsenal van zijn kant wist een 1-4 achterstand om te buigen naar een 6-5 zege via een treffer van De Graef in de ulotsekonden. In dit derby was De Leenheer de betere ploeg voor de pauze en Arsenal erna. Het match verloop indachtig was een puntendeling wellicht een juister verdikt. Pimpernel nam verdiend revanche na zijn opdoffer op de ope ningsdag. Abbeel en Ber- kers scoorden elk driemaal en Robert Van Dorp diende doelman Van Doorsselaere te vervangen. Het de Van de Moortel haalde zwaar uit tegen Geraarde: bergen. Ernest Van de Cau ter was met vijf doelpunte in een produktieve bui er: werd goed aangevuld dco; Goossens (2) en Van Kerck- hove (2). De vijf Zeelse ploe gen blijven in dit kompeti- tiebegin sterk meedraaien vermits Pimpernel momen teel de rij sluit op de zeven de plaats. (ajz) UITSLAGEN Louis Sport-R.S. 5-3 C. Pauwels-ZVC Kussnacht 2-19 De overige openingswedstrij den hadden ook sukses in deze lokale kompetitie. Nieuwkomer Louis Sport ver sloeg R.S. met 5-3 cijfers. Het nam vlug een 2-0 voorsprong met doelpunten van Marc Van De Velde. Maar aan de rust stond R.S. echter al met 2-3 vóór, na enkele flaters in de plaatselijke verdediging. Na de kampwisseling kwam Louis Sport terug op gelijke hoogte met een knap doelpunt van kapitein Tilley. R.S. Duidelijke aangeslagen (het was maar opgekomen met 5 spelers wat duidelijk te wei nig is voor zaalvoetbal) kon niet meer terugslaan. Uitein delijk skoorden Van Belle en Van De Velde nog voor de thuisploeg. Voor R.S. maakte Raf Pieters doe doelpunten. Een andere titelkandidaat n.l. Z.V.C. Kussnacht versloeg de jóngens van Carrosserie Pau wels met zware 19-2 cijfers. Daarmee zorgden ze voor de hoogste skore op deze lc speeldag. Bekerwinnaar en kampioen van vorig seizoen Z.V.C. Ge- meentepersoneel was vrijge loot voor deze eerste speeldag. A.T.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1983 | | pagina 51