Hamme Kruibeke f eranda's M terrasdBcor 18 - 17.5.1985 - De Voorpost s geven op het sekretar eigendom van de organis ngesteld op zaterdag 29 ju jwstraat. De beste 25 ont Boekhoeyn CVN-natuurg ramelen aanj Zondag 19 mei wordt in het kader van het projekt «Sint-Gi Waas, pilootgemeente voor de sport- gefietst naar het rekn tieoord De Ster in Sint-Niklaas. In de deetgemeenten komt n om 13 u. samen, in Sint-Gillis zelf om 13.30 u. I AALST Bloemen in Doel Zondag 19 mei vanaf 14 u. in het Scheldedorpje Doel verkoop van bloemen en allerhande attrakties: animatie en optredens in alle straten van het dorp. Monstertritsing In de zaal Saxonia te Doel zal zondag 19 mei een monstertrit sing ingericht worden door de Vriendenkring van de Civiele Bescherming. Mooie prijzen te winnen. Deze organisatie kadert in de Doelse «bloemendag» Speelkaarten in Kieldrecht De Kieldrechtse verzamelaarsvrienden richten zondag 19 mei in Het Centrum een maandelijkse ruildag in met een minitentoon stelling van een verzameling speelkaarten door L. De Meusse- leir uit Lokeren. Te bezichtigen van 9 tot 12 uur. KVLV-kookles in Verrebroek Dinsdag 21 mei zal de KVLV een kookles organiseren in het Hamme. In de Boonstraat te Moerzeke werd een kinderrommelmarkt gehouden (vh) Ontmoetingscentrum. Vanaf halfacht wordt daar geoefend in het bakken van vlaaien en ander klein gebak. (ASO) en een ekonomische afdeling voor jongens en meisjes, Hamzofee Ontmoetingsdag bejaardenraad Beveren f,ogere cycius AS0. Het Vrij Technisch Instituut Sint-Michiels met afdelingen T SU |0ka|en "van het H. Hartinstituut, Slangstraat 12, tijdens het Vast staat nu alleszins reeds dat vzw Priester Daens kerkplein te Melsele een ontmoetingsdag plaats voor senioren (Mechanica-elektnciteit, gemengd), BSO (Mechanica en (ami* pjnkster weekend is er op 25 mei te 20 uur een play-back show eerste -Vlaamse franken- zal in omloop brengen. Een ion Niii/nrhoinntenhnip- Op het programma van de 17'Hamszofee die plaats vindt in de Op zondag 11 oogst is de handelsbeurs aan haar 5de edii Maandag 20 mei vindt in de tent van de Aardbeileesten op het Het Vn| Technisch Instituut Sint-Michiels met afdelingen TSO |0£a|en "va" he, H Hartinstituut, Slangstraat 12. tijdens het Vast staat nu alleszins reeds dal vzw Priester Deens kerkplein te Melsele een ontmoetingsdag plaats voor senioren (Mechanica-elektriciteit, gemengd), BSO (Mechanica en fami* pinkstaf weekend is er op 25 mei te 20 uur een play-back show eerste -Vlaamse franken- zal in omloop brengen van groot-Beveren. Dit is een organisatie van de Gemeentelijke liale hulp) omvat nu ook VBSO-afdelingen Nijverheidstechnie* na de gitreik,„„ van de trofeeèn aan de winnaars van Deze penning is het werk van Jo De Blieck en Frans Bejaardenraad. Om 14.30 u. ken. Voeding en verzorging en Kleding-Textiel. eerste iHarhlnn Er komt ook een kreatieve dao van. de vnietiid waart» Bejaardenraad. Haasdonkse KVLV op reis meisjes. De jaarlijkse Gildereis vindt plaats op dinsdag 21 mei, naar Geraardsbergen en omstreken. Fietstocht In Vrasene L Erpe-Mere Wie met KAV op fietstocht wil moet maandag 20 mei te 13.15 u. aan het gemeentehuis zijn. Dames die meer interesse voelen voor het maken van kleedjes kunnen te 19.30 u. terecht op de praktische les in het vroegere rusthuis. Anderen kunnen nog Wandeltocht Davidsfonds Mere deelnemen aan de gewestdag te Sint-Gillis-Waas, zulks op 21 Naast de typische kulturele aktiviteiten heeft de afdeling van het mei e.k. Davidsfonds Mere ook heel wat ontspanningsaktiviteiten op het programma. Met dit seizoen reeds o.a. een bezoek aan een Kampioenschap van België akkordeon krant, men nam deel aan het Davidsfondskongres, maar men Vzw De Wase Akkordeonisten neemt zondag 19 mei in de zaal dacht ook aan de leden-liefhebbers van de natuur. Op zondag, Hindra op de Markt te Beveren de organisatie op zich van het 19 mei, organiseert men een lentewandeling in het prachtige Belgisch kampioenschap voor akkordeon en orgel, solo en natuurgebied van de Honegem (Erpe). Dit gebied is, samen met duo's. Aanvang te 9 u. het Blauwbos van Mere, een van de rijkste aan flora en fauna van de fusiegemeente. Het wordt een wandeling van twee tot Voorlichtingsavond Nele drie uur door de bossen, weiden en bekende turfputten van Woensdag 22 mei wordt in de zaal Verstraeten aan de deze wijk, dit o.l.v. Yv. Van der Eist. Kloosterstraat een voorlichtingsavond om 20 u. ingelegd over Wie deze natuuruitstap wil meemaken wordt om 14 uur ver drugs en drugverslaafden. Een en ander wordt ingencht door de wacht op de parking van het Hof ten Dale (Mere) en het is Vlaamse Vrouwenbeweging Nele. geraadzaam laarzen mee te brengen. BRT-bezoek Kermis Groendal te Mere K.A.V. O.L.Vrouw gaat donderdag 23 mei op bezoek naar De ln deze jonge wijk van Mere wordt andermaal een wijkkermis Singel te Antwerpen en BRT 2. Samenkomst aan het station te georganiseerd met een zeer uiteenlopend programma. Na de Voeding en verzorging en Kleding-Textiei. de eerste triathlon. Er komt ook een kreatieve dag van, de vrijetijd waarbij Het technisch onderwijs staat trouwens volledig open voor jn de namiddag jS er 0 a een optreden van de leerlingen van het Ie of gegroepeerde hobbyisten aan bod komen. Meer 6de leerjaar en van het knapenkoor Gaudete. Zondag 26 mei, bij Rita Meuleman, Ledezijdestraat 74. start te 14 u. de sport- en spelomloop. Er zijn ook nog leuke nummertjes die gebracht worden door de leerlingen en tot slot is Tekenwedstrijd er om 19 uur de prijsuitreiking van de klasrally. door Handelsbeurs Bazel. Zaterdag werd in de Scheldegemeente het Cardijnstandbeeld, gemaakt a Van Hoeyweghen, onthuld (dw) Beveren om 12.00 uur. ■A." inzet vorige donderdag is er vandaag, vrijdag 17 mei nog een belottersavond om 20 uur in de feesttent met 3.000 fr. vooruit. Op zaterdag 18 mei, staat de kermis in het teken van de atletiek. Van 13.30 u. af begint de stratenloop voor kinderen, gevolgd door deze voor vrouwen. Daarna de mannen met een kwart- of halve marathon. Tot slot de prijsuitreiking in de feesttent, gevolgd door een amusementsavond. Voor de slotdag is er een wandelkoncert voorzien om 15 u. en daarna de eerste gouden papetersiepelworp en om 20 uur Leerlingen van basisscholen te Lede kunnen deelnemen BD tekenwedstrijd georganiseerd door Christen Mutualiteit «gezondheid- in diverse aspekten: sport, veiligheid, roken, rust, ontspanning. Alle teken- en kleurtechnieken mogen gehanteerd Werken voor 31 mei e.k. af t Kasteeldreef. De werkjes blijven ren. De 100 beste worden tentoo de zaal van Stella Matutina, Nieuwstraat. gen een geschenk en de andere een herinnering. BGJG naar Boekhoute Dinsdag 28 mei onderneemt de grootoudersaktie van de van Grote en Jonge Gezinnen een daguitstap naar Men vertrekt om 8 u. Wandelen in Daknam Zondag 19 mei kan je onder leiding van een gaan wandelen op Spletteren (Daknam). Verzamelen kerk om 14.30 u. Hamme. De Trouwe Hond. De hondenclub De Trouwe Hond» liet zien Itoe men een dier kan africhten (vh) mme. De Trouwe Hond. Deze hond moest een ge- rktekend flesje tussen de andere zoeken. Het dier deed Openluchtzwembad zonder enig probleem (vh) Zomerbeker SWKSi '-)e gemeentelijke sportinstellingen zijn zinnens om een zaal- y'/jffl&S voetbaltornooi te organiseren in de gemeentelijke sporthal Meulenbroek onder de naam «De Eerste Hamse Zomerbeker». Ploegen die interesse hebben om hiervoor in te schrijven, kunnen dit melden op het sekretariaat van de gemeentelijke sportinstellingen, gemeentehuis Hamme, tot 25 mei ek. Volleytornooi Zaterdag 18 mei vanaf 13 u. in de sportzalen Gildenhuis en Sint- Bazel. Buggenhout Het verwarmd openluchtzwembad opende zijn deuren op 15 Joris vijfde volleybaltornooi van KWB-ACW mei. De toegangs prijzen zijn dezelfde als vorig jaar: niet- zwemmers 15 fr., zwemmers tot 15 jaar: 20 fr., zwemmers vanaf Naar Gaveriand 16 jaar: 40 fr. in groepsverband (min. 15 pers); 15 fr. Zondag 19 mei gaat KWB-Bazel op bedevaart naar Gaveriand Gehandicapten, zestig plussers en kroostrijke gezinnen genie- in Melsele Vertrek aan de kerk in Bazel om 13.30 u. ten eveneens van een voorkeurtarief. Voor zwemlessen betaalt men 500 fr.. en er zijn abonnementen te bekomen voor 11 beurten, zowel voor volwassenen als voor kinderen. Openings- f Lebbeke 'HIELSFEESTEN uren; n101- iun' en september: woensdag van 14 tot 18 u„ zaterdag van 10 - 12 u. en van 14 tot 17 uur en op zon- en jns het weekend van 17, 18 en 19 mei organiseert het Sint- feestdagen van 14 tot 17 uur. Juli-augustus: elke namiddag van ïielscollege opnieuw zijn Michielsfeest Tijdens deze drie- 14 jb uur. de dinsdag-, donderdag-, vrijdag- zaterdag- en jse staan diverse aktiviteiten op het programma: opendeur- zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Na 18 uur tot 20 uur is het bad MUSEUMTRIP modeshow, videodagen, pannekoeken en streekbieren nog open voor volwassenen en verenigingen en dit enkel op de De kunstkring Als ich Can maakt op zondag 19 mei een /njdag 17 mei wordt dit weekend, te 20 uur, ingezet met een werkdagen museumtrip. Op het programma van deze trip staan bezoeken nische voordracht omtrent "Digitale technieken en optische aan het Permeke-museum (Jabbeke), het Paul Detvaux-mu- stratiemethoden" verzorgd door Y Van den Eynde, persat- Bebloemingsaktie seum (Koksijde) en aan het museum James Ensor (Oostende), van Philips België Deze voordracht sluit aan bij die Onder de titel «Hamme Bloemengemeente», organiseert het inschrijven kan bij Achiel Vermeiren, Poststraat 17. enzetting, die in de loop van de maand mei 1983 gegeven gemeentebestuur van Hamme, een bebloemingsaktie tijdens het weekend van 18 en 19 mei e.k. Vanaf 15 uur start er op het FILMFORUM zaterdag 18 mei wordt het fenomeen "videofilm" besproken, dorpsplein van Moerzeke, een Bloemenmarkt, zondag 19 mei is Qe PW-gepensioneerden krijgen op dinsdag 21 mei, te 14 uur, °P£r .h0tthe™a Videofilm, meer dan sex, horror en dit het geval te Hamme, op het Tweebruggenplein, in de jn zaal Casino een filmforum aangeboden. Achteraf volgt een •e'd - Medewerkers aan deze bespreking zijn Dommiek voormiddag. Deze bloemenmarkten worden georganiseerd in eetmaal, risen, videofilmdistributeur en Pierre De Clercq, videotheek- het kader van de gemeentelijke bebloemingswedstrijd waaraan ider. Aanvang te 19 uur. iedereen kan deelnemen, gratis. Inschrijvingen voor deze SP EN SVV OP REIS zondag 19 mei zet de school haar deuren wijd open. Van 10 wedstrijd worden verwacht vóór 30 juni, bij de gemeentelijke 0n donderdaa 23 mei brenaen SP en SW ter aeleaenheid van jrkhui2en In VST.Z «SS fESSS worden, op een videotenfoonstellfng (voorstelling vaS de diver- waa' U 0<* 'n"cn"n9en kan «werpen. Vertrek Ie 10 uur ,n het Volkshuis. Oendermondse- se systemen, het opstellen van een opnameset voor een Triathlon steenweg, videoproduktie kennismakeing met de videotheek). Die dag 0p 26 mp| gaat da eerste Hamse Tdamop ïan Mad in da H. STUDIEREIS Bmtote'én^woJÏ van m"MMe^uM^^SsBaï een Hartin,sl;!"ut' Slangstraal 12 500 meter zwemmen in de ge- De gepensioneerden van de KBG van de O.L.Vrouwparochie modeshow met Dlavback-show aeoraaniseerd Voor elk wat wils ™ee"!eh|k zwembad- 36 km ,ie,sen en 8 km hardlopen zijn de brengen op vrijdag 24 en zaterdag 25 mei een bezoek aan mooesnow met piayDack snow georganiseera. voor ei« wat wns drje disciplines te zwaar, dan kan je in groep van 3 deelnemen Pari:| vertrek te 8 uur. dus- (1 deelnemer per 1 of 2 disciplines). Als individueel deelnemer moet je minstens 16 jaar zijn. Bij de groepen mag enkel de Belotwedstrijd zwemmer jonger zijn dan 16 jaar. Er is een apart klassement Op mei-avond werd in café Madeion een belotwedstrijd georga- voor dames, heren en groepen Individuelen betalen 200 fr. nizeerd. Winnaar werd Marcel Van Cottem met 4.396 punten. 2. inschrijvingsrecht, groepen 300 fr. Het aantal deelnemers is Frangois Van Nuffel 4.327 p., 3. Viktor Comelis 4.077 p., 4. Vanaf 1 september a s wordt het Sint-Michielscollege en het beperkt tot 80. Inschrijven bij Frangois Bosman, Vlaslaan 22, Jeanne De Ridder 3.950 p., 5. Kamiel Ledegem 3 931 p. Sint-Vincentiusinstituut omgevormd tot één gemengde school, Paul Verheyden, Biezestraat 211, Eric Roels, Waterstraat 1A, of Ook op 1 mei werd er een belotwedstrijd gehouden. Dit keer die naar de naam Sint-Vincentiuscollege zal luisteren. Deze bij André Van Houte, Biezestraat 113 of tijdens de schooluren, ging de zege naar Simonne Van den Abbele met 4.369 p, 2. school omvat een moderne humaniora voor jongens en meisjes Slangstraat 12 kan men eveneens inschrijven. Paul Van Praet 4.354 p, 3. Malvina De Wolf 4.267 p, 4. Etienne Van Weyenberg 4.246 p, 5. Richard Bosman 4.242 p Blijft dan nog de wedstrijd plaats mei en gewonnen door B Godelieve Van Oost 4.191 p, 3. Valerie Van den Abbeele 4.079 p, 4. Hilaire Aems 3.950 p, 5. Isidoor De Smedt 3.930 p. B"' M De volgende wedstrijd heeft plaats op zaterdag 8 juni om 20 uur. i BL Volkstuinders t M De afdeling Volkstuinders Lebbeke Kruis organizeert op zater- r? dag zondag en een tuinshow. De vooropening van deze tentoonstelling heeft plaats op zaterdag 1 K imi 'un' om 17 uur 'n de lokalen van de parochiale zaal, Lange IP Minnestraat 55 te Lebbeke. De tuinshow is gratis toegankelijk Bj^^ Jm zaterdag 1 juni van 18 tot 21 uur, zondag 2 juni van 10 tot 12 en a JK I jLJB van 16 tot 21 uur en maandag 3 juni van 10 tot 12 en van 18 tot f 9 'l-EBÈ 21 uur. Naar De Stropers |.a.< Zondag 19 mei kan je onder leiding van een CVN-natuuraon, gaan wandelen in De Stropers. Vroeg uit de veren and verzamelen om 5 u. aan het kerkje van het Kaff in Sint-Gilliffles Saleghemkreken Zondag 19 mei ook wandelen naar de kreken van Saleghju" Verzamelen om 14.30 u. aan café Groenendijk in Sint-GleV Meerdonk. Begeleiding door een CVN-natuurgids. jiila KAV-aktivitetten >N! Dinsdag 21 mei om 13.30 u. praten over «Levensmoed, «ate blijvende opgave». In de Katholieke Kring te Sint-Gillis, p r Woensdag 22 mei komt de KAV-Meerdonk om 19 u. bij#>rif in de Saleghemkring met het oog op een demonstratie i.vi het maken van konfituur en stenlizeren van groenten. *ar Fietsen EECKMAN SINT-MICHIELSCOLLEGE EN ST.-VINCENTIUSINSTITUUT EEN GEMENGDE SCHOOL Lede Dendermonde. Nieuwe karnavalgroep. Aef d'eir vast stelde zich feestelijk voor fc) Gepensioneerden Een halve-dagreis voor senioren wordt gepland. Met trakt op 1 juli naar het provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke. Bezoek o.m. aan het windmolenmuseum en aan expo van inlandse vogels. Verplaatsingen in het domein mei mini-trein- IS3-70.02.93 k. De laagste po|/cn der matrat! ex. Staalver en. Super Bulte» Bergemeersenstraot 18. AALST 33 0321 'ENDERMONDSE RIJSCHOOL 052-21.37.94 Praktisch en theoretisch onderricht door gsspec*all2eerd« personen. De Dendeimondse Rtpchooi... op slecht» 1 adres: Voktstraat 47, SinhGab-DondsriTionde f O-SPORT 052-21.17.59 oio's Holman Tel. 053/70.33.95 IEUWLANDT WoonvertxMiwmg van 053-70.28.61 UOUCiniT 052-21.40.60 Ieen groot «voord dal door Groep De Cuyper in een eenvoudig begrp «vordl omge/et Raadpleeq haar speoa listen UANOÖ" 053-21.40.60 om de reeks moc4i|ke I al»nsc «voord|es volledig Ic maken qms quid quo quando quomodo en/ wie wal waar wanneer en hoe' Het antwoord op de vragen m verband mei uw advertenties wordt U gegeven door Groen De Cuype' KS" -""" 053/70.09.59 f Roger De Woll. Schoolstraat 25. Wteze 36/189-AS een lovertor mule'' Neen onze vaklui geven santen een h|n problemen Bel even naar Groep De Cuyper 052-21.40.60

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1985 | | pagina 18