Iet laatste officieel tornooi N HET SEIZOEN INDRANGSCHIKKING Nü DE TESTWEDSTRIJD OPERATIE REDDING SC Lokeren winnaar werd. Itionale heren k Hasselt p. Neerpclt H.C. Herstal Bouled'Or Lcbbckc |Jn. Bcynoisc Disc Mcrkscm 5HC Anglcur jporta Evere Flémallc Nashua Kraaincm I S. Grivegnée n. Hasselt Neerpclt )bc Mcrkscm De Voorpost - 17.5.1985 - 31 werd dan in zijn definitieve plooi gestreken met treffers van Edwin Borms en Wim De Wilde. Ondanks veel goede wil en inzet zou Trouw er niet in slagen om nog één keer te scoren. Nu is het uitkijken naar wat het wordt in de tcstwedstrijd tegen Deurne. Beide antago nisten staan gelijk met 31 pun ten. De datum van de wed strijd is nog niet gekend, maar het wordt beslist een hoogdag [einde van het seizoen is afgelopen weekend zeker de lier. Wallaeys was de uitput- met opgewassen tegen het geroep en gesjouw was er no laak geweest van de lage opkomst voor het tornooi van ting nabij maar gaf zich niet ijzersterke duo De Rijck-Van dig om Bernadette De Keers- EiUis-Dendermonde. Tenminste als je vergelekt met gewonnen. Rood aanlopend Den Brande van Scaldis jaar toen 225 deelnemes de mooie Buggenhoutse en ^e^jS zwetentMcon hij niet Stekene. maecker en Marleen Van Ly- sebetten de overwinning in het [hal vulden, terwyl nu 145 spelers het nationaal B, Cl verhinderen dat De Ceukelier In de finale van het gemengd dubbel te bezorgen. Rob- |2 tornooi bevolkten. ee" d™ Pün,e° kloof maaktt Die voorsprong werd de Gen- Irom in de sporthal te Bug- allen spelers van St.-Gillis- tenaar fataal, die uiteindelijk rekenen met Janet Wright lout? Omdat Dendermon- Dendermonde. Waren er dit de tweede set met 11-15 ver- ^?.n e" ,1C1^°?frf1Van Jvcl over de grote sporthal jaar minder deelnemers, dan loor. Alle toeschouwers dach- H v?pia,'j i e" ■de Van Langenhovestraat werden er meer prachtige wed- ten dat de puffende Wallaeys setstanden spreken voor wikt maar er sedert 1980 strijden betwist, de spanning vlug zou verliezen, maar niets 5 had hij met partner Martina brecht-De Valck van Drop Luyckx van de Mintons zwaar Merchtem beten wel flink van pts drie terreinen werden was dan ook te snijden. laatst. Het tweede natio- Het pronkstuk uit een van de Zwevegemnaar ook vocht, I tornooi van St.-Gillis- vele was de finale heren enkel Vallaeys volgde hem punt voor fdermonde, kon in de Cl tussen Bart Wallaeys van punt. Van 9-9 ging het naar 12- il te Oudegem op zeven Vulcain en Rudi De Ceukelier 14, 13-14 voor Wallaeys, zich af. Eén overwinning voor Bug- genhout. Dirk Moeyersoons en Jan De Ridder hadden min der geluk in hun enkel maar w» m'ndèrwa'i"'Hbe'"dë De overwinning in het dames schakelden het andere Bug- enkel werd aan Carmen Van genhoutse duo in 1/4 finale uit maecker, Van Damme Den Abeele van Danlie-Ham- om in finale in drie sets van me als het ware op een presen- Koen Van Minnebruggen van teerblaadje aangeboden. Haar Olve en Eddy De Paus van Het tornooi van Sint-Gillis had plaats in de Buggenhoutse sporthal. De Keers- i Van Lysebetten lieten zich fel opmerken, (c) ïinen doorgaan, maar daar uit Zwevegem. De West-VIA- vier matchpunten ten spijt eer*te wedstrijd won ze met Bacss te winnen. Na het enkel ide faciliteiten om bijvoor- ming had reeds twee zware kwam De Ceukelier op gelijke walk-over ^an Htlde De een tweede overwinning voor "d maaltijden te bereiden wedstrijden in drie sets achter hoogte, zodat met drie punten j??j3n. won ze r.uc. s het gemengd, [aanwezig. de rug en dat liet sporen na. werd verlengd. Een dolgeluk- «jat Hilde in de eerste set op 8- Met Manna Van Eersel en V de Badmintonklub St. Wallaeys pakte gemakkelijk kige Bart Wallaeys maakte dan 8 gekwetst geraakte. Tweede Olbad versloeg hij de titelkan- l-Dendermonde werd het de eerste set met 15-3. Onder- toch met 17-15 uit. Maar daar j66*?- lPauwels van ,da!fn11 Pe"e-Hindoscha tins een festijn. Een spe- tussen had De Ceukelier uitge- mee was Bart Wallaeys niet de Mintons had op weg naar de van Bell en Anetha. Wat tradi- Uie Cl werd, twee dames rust en begon de veldslag pas. tevreden want ook de finale evenmin k~' Be finale dubbel wonnen en Een 3-7 voorsprong voor Wal- heren dubbel verliep niet zon- men ?ar Abeele heer die de halve finale laeys werd plots omgebogen der hem. Met klubgenoot Jac- finale evenmin veel proble- tioneel het juweeltje van een men. Maar Van Den Abeele B. C1-C2 tornooi wordt, het was sterker, uitslag: 12-9 en heren enkel, B. werd deze Ie latere winnaar verloor, tot 9-8 winst voor De Ceuke- ques De Man was hij echter 1W- Met Panner Lieve Looi keer en flop. Luc Toté van won Carmen even later de fi- Willebroekse verscheen in de nalc dubbel van Sint-Niklaas zaa| om samen met Peter Van duo Pauwels-Luyckx. Der Sypt van Olve op te war- Gejuich en gelukwensen toen men en Toté gaf plots aan de Patrick De Smet van de orga- scheidsrechter te kennen de niserende klub zondagnamid- wedstrijd te staken, dag in de C2 reeks nipt de Van Der Sypt won dus door halve finale won van Jan De opgave en ging met de trofee Kinder van Buggenhout. Een cn een m0oie raket geschon- finaleplaats volstond voor bei- ken door Carlton huiswaarts, de spelers om op dit laatste Bij de dames had Fabienne tornooi van het seizoen Cl te Ringoot van Bacss geen enkel worden. De strijd was adem- probleem met Ann Christiaens benemend. De Smet won de van Stekene. Ook Fabienne eerste set met 15-13 en kon in ontving van de organisatoren de tweede de uitputting nabij een raket van het gekende uitmaken met 18-17. De finale merk Carlton, tegen de tweehandige Luc Vol- Vier ploegen in het heren dub- ders van Brasschaatse was bel of zes matchen in poule, voor De Smet dan ook een Rudy Weyn van de Mintons en formaliteit. Proficiat Patrick Kurt Van Bruysel van Temse en Luc met jullie Cl klasse- werden eerste. Bij de dames ment. Weinig problemen voor bleken Christiaens-Ringoot Hilde Borggraaf van Scaldis sterker dan Van Nauw-Struy- om het langverdiende Cl klas- iaert van Stekene. In het ge- sement te veroveren. mengd stond Fabienne voor de Ze won gemakkelijk van In- derde keer op het podium, grid De Sutter van Bell. Veel Want ook dat won ze met Mark Hanze van Antwerp. De Badminton. De finalisten van het dubbel-gemengd op het klabkampioemchap van de Mintons in Sint-Niklaas: Soeten-Demaert en Rotthier-Uyttendaele. (dw) minton. In Sint-Niklaas speelden de Mintons voor het klubkampioenschap. We zien ir, deelnemers en kampioenen, (dw) KORFBAL PUW - APPELS 4-8 r Appels moest deze be- Roycn die zich zondag be- [rijkc wedstrijd gewonnen slist in de kijker speelde kon den, wilde het nog in de op het juiste ogenblik scoren king blijven voor de titel, met twee inlopcrs die hij kcu- Bi zag het er voor de rust rig afwerkte. De wedstrijd 1 zo rooskleurig uit voor de voor de Appelse korfballers. Reserven Trouw - Appels 1-8 Het werd een eerder gemakke- eerste set konden Petra Van Nauw en Rudy Weyn nog do mineren maar de tweede en derde werd gemakkelijk door het Antwerpse duo gewonnen. lijke wedstrijd voor de reser- Terwijl he' buiten de Buggen- ven die Trouw met 1-8 klop- houtse sporthal onweerde ver ten. De korven kwamen van 'clden de organisatoren tot slot Clement D'Hondt, Damien van een geslaagd weekend dat De Rouck, Veronique De Pae- hel nationaal B, Cl en C2 pe, Tonia Michiels, Luc Duym 'omooi van St.-Gillis-Dender en Chris Van den Steen. monde volgend seizoen op 25 en 26 januari 1986 in dezelfde André sporthal zal doorgaan, en mo gelijk de norm kwalifikatietor- nooi zal dragen. £else ploeg die vijf minuten de koffie 4-1 achterstond zoals in de voorgaande ATLANTIS LEBBEKE - WILRIJK 12-1 •trijden begon Appels dus fcke inzet en snelheid. Nog Ir men ging rusten konden bezoekers waren werkelijk pogingen met een tikkeltje raak. Lutgard Coppens. een I Ecckhoudt en Dirk Duym te zwalc cn kre8cn dan nog een meeval werden afgerond, maar van de betere dames, scoorde ■chterstand milderen tot 4- gemo'iveerd Lebbeke tegen- dat mag ook al eens. Doel- tweemaal en Marc Dubois in de tweede helft hield ovcr z'c^- Atlantis wilde koste schoten die vorige week op de stond ook op de lijst van de >els het tempo zeer strak, wat ^el 'cost w'nnen en is daar- rand van de korf terugvielen, prijsschutters. at de thuisploeg al snei 'n geslaagd. Het leek wel vielen er nu door. maar dat Deze wedstrijd, die volledig tst afhaken cn Appels op een andere P'oeg die op het neemt niet weg dat de ploeg beheerst werd door de thuis- MINIVOFTRAT 1 verdiende zege afste- vellJ stoncl cn zc vcovcrde een goede wedstrijd speelde, ploeg, is een eerste stap in de A «MUj dankzij een uitzonderlijke in- Hubert Van Hauwermeiren richting van de redding. Zon- i I Eeckhoudt kon opnieuw zet beide punten. Daarbij lukte vijf korven en Lieven dag wacht de wedstrijd tegen j ver doelen en Dirk Van kwam n°g da' verschillende Maeschalck trof vier keer Hoevenen en als daar wordt gewonnen dan zijn er geen Badminton. In het tornooi van Sint-Gillis kwamen De Smet, Cool en Van Den Abbeele op het podium. Zij worden hier geflankeerd door organisator Luc Cleemput (c) HANDBAL TORNOOI SPORTHAL VH-VD IN ZELE sule d'Or Lcbbckc porta Evcre 'n. Bcynoisc *IC Herstal jSHC Anglcur pashua Kraaincm >c Flémallc IJS Grivcgnéc eer /de"n8 VHV heren fc.V Aalst rena Hcchtcl iasja 2 [01. Hcusdcn Duffel Ajax Lcbbckc Frama Bccrsc Antwerp [Haachtsc Robuco Buggenhout E, Tongeren ;SPW77 Menen .Tdellng VHV heren. ligdfSasja 2 "jllc[Aiax Lcbbekc Arena Hcchtcl 01. Hcusdcn EV Aalst Antwerp Haachtsc SPW 77 Menen E. Tongeren Duffel Frama Bccrsc Robuco Buggcnhoi 22 18 2 2 38 22 13 6 3 32 22 14 3 5 31 22 II 1 10 23 22 9 3 10 21 22 9 2 11 20 22 7 6 9 20 22 8 3 11 19 22 7 5 10 19 22 8 2 12 18 22 7 3 12 17 22 3 0 19 6 22 18 1 3 37 22 16 2 4 34 22 15 2 5 32 22 14 0 8 28 22 12 I 9 25 22 12 0 10 24 22 12 0 10 24 22 8 1 13 17 22 8 0 14 16 22 6 J 15 13 22 5 0 17 10 1 2 19 4e afdeling VHV heren A 1. Vital Gent 2 Mcchclsc 3. Lokeren 4. Andcrlecht 5. Gr Bijgaarden 6. Izcgcm 7. EV Aalst 2 8. Dendermonde 9. DS De Panne 10. DB Zwijnaarde 11. Grcmbergsc 12. Sparta Aalst le nationale dames 2. DHC Neerpclt 3. E. Tongeren 4. B.D. Lebbeke 5. In. Hasselt 6. Sporta Evere 7. DHDM Meeuwen 8 Stelmar Mcrkscm 9. Kr. Houthalen 2e afdeling VHV dames 1. Juv. Mclveren 2. Arena Hechtel 3. DHC Ovcrpclt 4. EV Aalst 5. Haachtsc 6. B.D. Lebbeke 2 7. TV Eksprcs Gent 8. Zicho 9. Havo Opglabbcck 10. Robuco Buggenhout 3c afdeling VHV dames 1 Squadra Fcmina Lebbeke 2. Ros Beiaard D'monde 3. Apolloon Kortrijk 4. Groot-Bijgaarden SKZ 5. Olympia 80 Aalst 6. GSK I lamme 7. TV E. Gent R 8. SPW Menen 77 9. HC Dcssclgem Provinciaal PKO heren 1. Temse 2. Wcmmcl 3. Denderbelle 4. Wolvcrtcm 5. Lokcrcn2 6. Ecklo 7. Groot-Bijgaarden 2 Waasmunster 22 20 0 2 40 22 17 2 3 36 22 16 3 3 35 22 16 0 6 32 22 10 3 9 23 22 11 1 10 23 22 8 2 12 18 22 8 2 12 16 22 5 2 15 12 22 3 4 15 10 22 4 0 18 8 22 3 1 18 7 15 15 0 0 30 15 11 0 4 22 15 11 0 4 22 15 8 0 7 16 15 8 0 7 16 15 7 0 8 14 15 3 0 12 6 15 1 0 14 2 8 0 0 8 0 18 17 1 0 35 18 14 0 4 28 18 9 3 6 21 18 9 1 8 19 18 9 1 8 19 18 8 0 10 16 18 8 0 10 16 18 5 1 12 11 18 5 0 13 10 18 2 1 15 5 16 13 12 28 16 12 3 1 25 15 11 3 1 23 16 8 7 1 17 16 8 7 1 17 16 6 9 1 13 15 5 10 0 10 15 2 13 0 4 15 1 13 1 3 14 12 2 0 24 14 12 2 0 24 14 10 4 0 20 14 8 5 1 17 14 4 10 0 8 14 4 10 0 8 14 3 10 1 7 14 2 12 0 Initia Hasselt Vos Rei- naert 2-0 (geschorst) problemen. Wordt er verloren dan mag men op een tcstwed strijd rekenen. Hopelijk komt het echter niet zo ver en kan Rudy Van den Broeck zijn SALT'S? HvTTofvt. t Va" 10 25 jwi organiseert pompen om deze match te sponha, VH.V'D de maal haar jaarlijks mini- voctbaltornooi met als inzet de «Wisselbeker VH-VD». Naast deze hoofdtrofee zijn er aan- De wedstrijd Hasselt - Sinaat denkens voor elke deelnemen- moest worden geschorst we- de ploeg cn een trofee voor de gens een wolkbreuk, zodat sportiefste ploeg geschonken iedereen bij 2-0 terug naar de door de Zeelse Fair Play Klub. kleedkamers moest. Voor Vos Elke ploeg zal minimum drie Reinaert was dit een nederlaag wedstrijden spelen daar het die in de verwachtingen lag tornooi in groepen wordt op- Meer aandacht ging naar de gesplitst. De reglementen van reserven. Die hebben nog een de NOMB zijn van toepassing, kans op de titel. Het inschrijvingsgeld is vast- .reserve ploeg speelde 6-6 gesteld op 1.000 fr. Inschrijven gelijk en daardoor krijgt de kan voor vrijdag 31 mei bij ploeg van voorzitter De Witte Etienne Dhollander tijdens de een goede positie. Alex Van kantooruren te bereiken op Hove speelde een zeer goede het nummer 052/44.48.11. Jeugdvoetbal. De Dendermondse preminiemen zijn in alle tornooien gevaarlijke klanten. (tv) wedstrijd en hij zag zijn inzet bekroond met twee treffers. Ook Filip De Witte stond twee keer achter het kanon, terwijl Lutgard Van Asbroeck en Li- liane Accart elk één keer scoorden. Zaterdag speelt Vos Reinaert tegen kampioen Eeklo op ei gen terrein. Eeklo - Temse 12-4 Tegen kampioen Eeklo was geen kruid gewassen. Zeker omdat Temse al verzwakt aan de start kwam. Er ontbraken vijf spelers op het appel. Mare Cornelis scoorde tweemaal voor Temse en onderstreepte daarmee dat hij één van de besten in zijn ploeg is. Tonia Pauwels en Rudy Smet waren de andere goalgetters Bij de reserven werd de score beperkt gehouden tot 4-2 en daar kregen we dus een meer evenwichtige wedstrijd te zien. Bij Temse was het opnieuw Rudy Smet die voor de doel punten zorgde. Jeugdvoetbal. De miniemen van Uenüermonde traden aan in het tornooi van Puurs, waar jeuguvuetoai. ue miniemen Sporting Lokeren zijn kampioen. Bij hun wedstrijd tegen Zele (S-I) kregen de spelertjes e BADMINTON

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1985 | | pagina 31