DE SCOREMACHINE VAN W.Z.K. SPARTA WINT BUGGENHOUTS DERBY MOEDIG NIJLEN WEERSTOND AMPER HALFUUR AAN AALSTERSE DRUK LOKERSE GEVELD DOOR EEKLOSE DOELMAN LIUS GAAT, SCHMEDDING BLUFTEN BERGER KOMT NORMALE UITSLAG SPEKTAKELWEDSTRUD EEN EUROPESE MISREKENING - De Voorpost VOETBAL BLIK OP VIERDE PROVINCIALE Kop en staart tegenover me kaar in Buggenhout. De leider uit het centrum had weinig moeite om de naaste buren uit Opdorp op een stevige pan doering te trakteren. Nochtans was de thuisploeg in de aan- vangsminuut op voorsprong geklommen en daar stonden de Spartanen wel enige tijd perpleks van. "Toch hebben we de wedstrijd doorlopend gedomineerd", aldus speler- trainer Eddy Bellon. "De staat van het veld was niet van die aard om behoor lijk voetbal te etaleren. Half weg de eerste helft heb ik de lokale voorsprong teniet ge daan toen ik door Van Helsu- wé in een ideale schietpositie werd gebracht. Voor rust zijn we een tweede keer tot scoren gekomen. Bij dat doelpunt hadden we een tikkeltje mee val. De bal bleef namelijk in het slijk haperen. Peter Van Helsuwé kon zich meester ma- Bij SK Beveren blijft men beweren dat Europees voetbal ook volgend seizoen geen dwingende noodzaak is maar de ontgoocheling na het 1-1 gelijkspel tegen Kortrijk laat daar toch twijfels over rijzen. Beveren wil wel degelijk een Uefaticket. Wie niet trouwens? Binnen het bestuur werkt men ondertussen ook al aan een ploeg voor volgend jaar. Of Rik Pauwels verder het vertrouwen krijgt is op dit ogenblik misschien al een opgelost raadsel. Feit is dat Pauwels ondanks alle tegenslagen er dit seizoen hoe dan ook wat behoorlijks van maakte. Pauwels verdient verder krediet. Minder positief was het experiment met de Finse spits Lamo Lius. Eind april, zijn proefkontrakt van zes maand zit er dan op, kan de frele Skandinaviër weer naar huis. Naar Lahti, de ploeg die na de 0-0 op het veld van Steaua Boekarest best eens bij de vier laatsten bij het Europees duel der landskampioenen kan blij ven, waar Lius erg makkelijk tot scoren kwam. Enige tijd geleden werd er gesproken over de uitlening van Schmedding aan Excelsior Rotterdam. Dit gaat zeker niet door, Rik Pauwels kreeg dus zijn zin. Schmedding blijft zeker in de geel-blauwe uitrusting tot half 1987. Beveren blijft ondertussen uitzien naar versterking voor volgend seizoen. Vermits Erwin Albert vermoede lijk zijn voetballoopbaan afbouwt bij een Duitse ama- teursploeg kijkt Beveren uit naar een harde werker en doelpuntenmaker. Op en rond Freethiel wordt weer druk de naam van de Tsjech Berger rondgestrooid. Bij de eerste echte lentetemperaturen groeit het zaad der vermoedens natuurlijk des te beter. (HjL.) ken van het leder en naast de Opdorpse keeper in doel be sluiten. Na de hervatting bleven we de situatie beheersen. De broers Van Helsuwé hebben ieder een doelpunt voor hun rekening genomen. Ikzelf werd auteur van twee treffers. De eerste bracht ik tot stand na een kopstoot. Het andere doelpunt puurde ik uit een pe nalty. Ik meen dat de cijfers geenszins overtrokken zijn. We behouden onze uitgangs positie. Dat wil zeggen dat we zeven punten meer tellen dan achtervolger Moorsel. Met dien verstande dat Moorsel twee wedstrijden minder heeft gespeeld. Indien zij die win nen, blijft er toch nog een kloof van drie eenheden." Sparta Buggenhout was nochtans gehandicapt ten strij de getrokken. André Tumeer (gekwetst), Dirk Van Muyl- ders (ziek) en Rudy Crets (ge schorst) ontbraken op het ap pel. De juniores Dirk Saerens en Eric Van Belle die de rol overnamen konden na afloop met een "zeer goed" worden gekrediteerd. Vermelden we nog dat het voor Red Star Opdorp ondanks de nederlaag, een uitstekende wedstrijd is geworden. Niet op sportief, wel op financieel vlak. Met meer dan vierhonderd toe schouwers rond de omheining had men er in geen jaren zo veel volk bij mekaar gezien. 10 GOALS IN LEBBEKE Rapide Lebbeke is vijf keer tot scoren gekomen. Zoveel doelpunten hielden geen over winning in. De Lebbeekse doelman verkeerde in een off day en werd evenveel keren verslagen. Guns, Leemans en De Hauwere werden de au- 4' provinciale teurs van de Lebbeekse tref fers. Juventus Schoonaarde kwam eveneens vijf keer tot scoren, maar stond tegen Baardegem slechts drie treffers toe. Bij de rust stonden de lokalen met 2- 1 aan de winst. Daarna werd het spoedig 4-1 waardoor de wedstrijd was gespeeld. Van Huyck, Maes, Tackaert en Van Haneghem namen de goals voor hun rekening. Sparta Appels had weinig in de pap te brokken tegen Wils kracht Moorsel. Binnen de kortste keren kwam de thuis ploeg op winst en dwong door lopend het overwicht af. Voor de Spartanen kwam het er ge woon op aan om de schade zoveel mogeüjk te beperken. En tenslotte is er nog Radng Boonw(jk dat zich tegen Rupel- monde manmoedig teweer stel de maar uiteindelijk de wet van de sterkste diende te on- (e.g.) Voetbal. Thor Meldert (da) SK WICHELEN - LETTERHOUTEM 0-0 Omdat Koning Winter zich eindelijk had teruggetrokken en het eerste echte lenteweer tje voor een langzame dooi had gezorgd, kon bij een aan genaam lentezonnetje maar op een drassig veld, de wedstrijd der zwakke broertjes tussen Wichelen en Letterhoutem toch doorgaan. Wichelen startte zonder Verstraeten (griep) en Leunis (geel geschorst) maar met Schuddinck en De Mey (die de funktie van kapitein van Leu nis had overgenomen). Letterhoutem daarentegen kwam op zijn sterkst tussen de lijnen (enkel De Winter zat op de bank). De eerste minuten verüepen gelijkopgaand, er volgden enkele halve kansen langs beide zijden, maar echt doelgevaar was er vooralsnog niet bij. Voor de rust kreeg zowel Letterhoutem via De Visscher als Wichelen langs De Backer de kans om de score te openen, doch het werd telkens net geen doelpunt. De 0-0 rust stand was dan ook een logisch resultaat. Na de rust ging Wichelen resoluut in de aanval, zodat de bezoekers, in tegenstelling met de eerste helft, dienden terug te plooien en keeper De Rieck (die zich ook al eens langs zijn beste zijde had doen opmer ken in de eerste helft) na 15 minuten tot tweemaal toe een Wichels doelpunt moest ver hinderen, eerst stopte hij een goed genomen vrijschop van De Thaey en ook de herne ming van Jo Schuddinck wist hij onschadelijk te maken. Vijf minuten later kon De Backer doorgaan op rechts, dit na een mooie pas van Ruyssinck, eerstgenoemde rondde af met een lobbal buiten het bereik van de bezoekende keeper, maar spijtig genoeg voor de lokalen zoefde het leder nipt naast de paal buiten. Wichelen slaagde er nu in om de bezoe kers in de verdrukking te spe len en het was dan ook tijdens dat overwicht dat Verheuen als eerste overschoot en dan zowel hij als De Thaey en Van Cau- ter tijdens een geweldig gehar rewar voor het Letterhoutem- se doel de bal maar niet over de doellijn konden werken. Het zag er naar uit dat beide ploegen met een gelijkspel vre de zouden nemen maar bijna kreeg Wichelen nog het deksel op de neus toen drie minuten voor affluiten Herman De Vis scher op tegenstoot de bal op de dwarsligger knalde en zo doende de bezoekers bijna de zege bezorgde. De logica bleef echter geëerbiedigd en met de puntendeling zal dan wel elke ploeg tevreden van het terrein gestapt zijn. (d.m.g.) DAMESVOETBAL DAMESVOETBAL 2* NATIONALE KAMILLEKES AALST - JONG NIJLEN 3-1 "Nyien maak je tanden bloot en b(jt Aalst dood!" was één van de opwekkende leuzen die de bezoekende supporters op een spandoek hadden aangebracht en naar de Zand berg hadden meegezeuld. En al liet Nijlen wel eventjes de tanden zien, aanvallend was bet nooit in staat de thuis ploeg ook maar even in verlegenheid te brengen. Pas in de allerlaatste minuut slaagden de bezoeksters erin op straf schop de eer voor hun ploeg te redden. In verdedigend opzicht hielden zij iets minder dan een halfuur stand, toen braken twee knappe Aalsterse doel punten definitief de Nylense tanden stuk... 2-0 in één minuut via Ann Eeckhoudt Greta Van Hauwermeiren had zich ziek gemeld en op haar plaats kwam Lutgart Viaene postvatten. Sigrid De Causemaeker nam Lutgart's plaats als voorstopper in en Nicole Verhofstadt verving Si grid in het middenveld, terwijl Brenda Van den Eeckhoudt heel de wedstrijd in het Aal sterse doel stond. Al die per mutaties hadden weinig in vloed op het Aalsters ploeg- spel, dat tijdens het eerste kwartier wél hinder ondervond van de modder in de midden- strook van het terrein. Aan de 9de minuut bereikte Mieke Den Blauwen na hoek schop het hoofd van Ann Eeckhoudt, die haar mooie kopstoot naast het doel zag belanden. Mieke keek na 20 miuten spelen tegen geel aan wegens protest maar lag 120 sekonden later aan de basis van een fraaie dubbelpas met Ann Eeckhoudt en zag haar schot door Gerarda Schoen maker gestopt. Direkt daarop zette Martha De Bie de bal haast in eigen doel en ging een kopbal van Paula Bisback op vrijschop van Ann Eeckhoudt naast. Den Blauwen dwong hoekschop af na een prachtige solotoer en het eerste Aalster- se doelpunt hing dus voelbaar in de strakke vrieslucht. Even voor het halfuur was het dan zover toen Mieke met een splijtende kruispas Ann Eeck houdt in ideale positie bracht om er 1-0 van te maken, wat dan ook prompt gebeurde. De volgende aanvalsaktie van de Kamillekes leverde ook een tweede doelpunt op. Eeck houdt flitste het lijntje langs, week uit naar het midden, temporiseerde even en zette toen haarscherp naast de uitlo pende Schoenmaker tegen de netten. Voor de rust zouden de lo kalen nog een hoekschop af dwingen, vergreep Sonja Dockx zich aan Renilde Clom- pen zonder dat de spelleidster reagerde en raakte de Neder- landsonkundige referee even de kluts kwijt maar herstelde zich dan gelukkig en maakte sportief haar foutieve beslis sing ongedaan. Of het lucht was... Na de pauze kwam Marie- Anne Van den Steen in de wei voor Sigrid De Causemaeker, een dubbele poging van Mieke Den Blauwen en twee hoek schoppen van Ann Eeckhout brachten geen tastbaar resul taat en op vrijschop van Den Blauwen miste Bisback nipt. Na 16 minuten ging Ann Eeckhoudt de Nijlense verde diging voorbij of het lucht was en meteen werd het 3-0. Trai ner Loeman bracht dan Nancy De Cremer in het elftal in plaats van Sandra Van der Lin den en de Aalsterse motor draaide zonder sputteren ver der. Wanneer Mieke Den Blauwen alleen door was, red de de Nijlense goalie en op pas van Renilde Clompen zag Ann Eeckhoudt haar schot nipt over het doel zeilen. Even la ter zag dezelfde Clompen een center teloor gaan omdat geen enkele ploegmaat gevolgd was. Heel even werd Brenda Van den Eeckhoudt op de proef gesteld doch knapte het pro bleem met brio op. Een schit terende aanval Gompen-Eec- khoudt-Den Blauwen leverde slechts een hoekschop op en op pas van Eeckhoudt lobde Clompen nog naast het doel. In de slotsckonden werd een duwfout van Bisback in de fa tale zone met een strafschop bestraft en Ingrid De Peuter liet de gelegenheid niet voor bijgaan om de eindcijfers tot mildere proporties te her leiden. Kamillekes: Brenda Van den Eeckhoudt; Josette Van den Steen, Lutgart Viaene, Iris Hubrecht en Sigrid De Cause maeker; Paula Bisback, San dra Van der Linden en Nicole Verhofstadt; Ann Eeckhoudt, Mieke Den Blauwen en Renil de Clompen. Op de bank: Ma- rie-Anne Van den Sti-en en Nancy De Cremer. Cyriel Temmerman WATERPOLO LOKERSE WATERPOLO DIENT TERECHT KLACHT IN BIJ K.B.Z.R.B. TK MELDERT - SK HERDERSEM 3-3 Grote overwinnaars van dit treffen waren ongetwijfeld de toeschouwers die een mooi kijkstuk aangeboden kregen. TK startte snel en kwam via de jonge De Smet op voorsprong. Na dit doelpunt nam Herder- sem het initiatief in handen. Op voorzet van Patrick Han- selaer scoorde Buggenhout de gelijkmaker. Dezelfde Luc Buggenhout knalde SK zelfs op voorsprong. De thuisploeg kwam echter terug via een zeldzame counter, terug afge werkt door De Smet. Hanse- laer kon even later Herdersem op voorsprong brengen. In de slotfase kende de scheidsrechter TK een straf schop toe die .omgezet werd door De Smet. Toen Marcoen in het zes tienmetergebied aan de over zijde op dubieuze wijze van de bal gehouden werd, zag de man in het zwart echter geen strafschop. De wedstrijd ein digde tenslotte op een gelijk spel, dat voor de thuisploeg een gevleide uitslag betekende omdat Herdersem technisch het betere elftal was. (J.V.L.) DOGGEN 1 TERJODEN 6 Terjoden gaf Doggen voet balles. Ruyssinck opende de score nadat Année reeds twee glasheldere kansen verknoei de. Toen even later de scheids rechter een omstreden straf schop floot voor Terjoden ver kocht Doggendoelman Van den Bergh deze een oplawaai. Van Den Bergh kreeg natuur lijk rood en de strafschop werd bovendien nog gemist. Na de rust toonde Terjoden zich superieur. Bruylandt drie maal, Van der Haegen en Vij verman drukten het mees terschap van de Terjodenaren in doelpunten uit. (J.V.L.) CERCLE BRUGGE - BEVEREN 1-0 In zijn zoektocht naar een mogelijk Uefa-ticket deed SK Beveren deze week een paar verkeerde bewegingen want na het zwakke gelijkspel tegen Kortrijk kwamen de Waaslanders helemaal zonder punten terug uit Olympia waar een doelpunt van Kmcevic de zege voor Cercle Brugge hield. Er is natuurlijk niets verloren voor geel-blauw dat tegen een stroom gekwetsten moet oproeien. Zondag op het veld van AA Gent moet Rik Pauwels, waar schijnlijk heeft hij dan al wat meer keus, Beveren nu wel een puntje laten pakken. Beveren deed het nochtans niet onaardig op het ruime Olympia en vermits ook Cercle resoluut voor aanvallend voetbal koos was het best leuk voor de amper 2.000 toeschouwers. Midweekvoetbal lykt dus echtjiiets voor ons. Beveren kreeg op de counters goede kansen maar doelman Mestdag h haalde een knal van Marek Kus to uit het doelvlak, Theunis miste maar net een goeie voorzet van Creve en Schmedding, dus ook volgend seizoen nog op Freethiel, kon ook niet afronden. Brugge kreeg ook scoringsmogelijkheden maar doel man De Wilde bleef attent. Na het halfuur moest Kusto gekwetst van het veld. Marinelli kwam in en precies in die periode was Cercle de betere ploeg. Beveren raakte moeizaam door het laatste kwartier van de eerste helft. Ook na de rust bleef Cercle de betere ploeg en Beveren had moeite nog wat evenwicht in de wedstrijd te houden. Een misverstand Pfaff-De Wilde bracht rond het uur Kmcevic in uitstekende scoringspositie. De door het Sportkomitee witgewassen Eddy Kmcevic lobde de bal over De Wilde. Cercle kon de wedstrijd nu kontroleren en de thuisploeg bleef meester op het middenveld. Beveren kon zelf niet meer tot een counteraktie komen. De nederlaag op Cercle betekent voor Beveren dus een lelijke streep door de Europese dromen. De overwin ning van Cercle kon trouwens niemand aanvechten. (h.a.) L.Z.V.-M.Z.V. 10-11 Tijdens het weekend van 1 maart heeft het winterweer le lijk huis gehouden in het wa- terpolowereldje. Lokeren moest het opnemen tegen het Westvlaamse Tielt. Wegens de algemene afgelasting is Loke ren dus geen punten rijker ge worden. Afgelopen zaterdag was Eeklo te gast in het Durmebad en dat zou normaal puntenwinst moe ten betekenen, omdat Lokeren ginds met een halve ploeg slechts met 13-12 verloor. Za terdag hebben zich echter ver schrikkelijke taferelen afge speeld in het Ixikerse zwem bad. Sekretaris Peter Bleyaert heeft er korte metten mee ge maakt en na raadpleging van de FTNA-reglementen, heeft hij klacht ingediend bij de K.B.Z.R.B. tegen de wed strijdleiding en vooral tegen de doelman van Eeklo. Alles speelde zich af in de laatste periode, waarin Loke ren alles in het offensief gooide om te winnen. De doel verdedi ger en tevens scheidsrechter van Eeklo heeft in deze faze de show gestolen. Het duo Yves Wauters-Peter Bleyaert was voldoende om in de slotfaze Lokeren gelijk te brengen, maar de doelverdediger van Eeklo, wierp na een grove fout op Wauters de bal naar de andere kant van het zwembad. Peter Bleyaert lag op dat mo ment zonder verdedigers voor het lege doel van Eeklo. Ook had Lokeren nog recht op min stens tien penalties, maar de doelverdediger van de bezoe kers kon de wedstrijdleiding telkens overtuigen van het tegendeel. In totaal worden de doelman van M.Z.V. zeven feiten ten laste gelegd. Reeds tijdens de match werd een de finitieve uitsluiting zonder ver vanging geëist. Het is nu van 20 april 1985 geleden dat Lokeren een thuis wedstrijd verloor. Deze wed strijd was in totaal goed voor 22 uitsluitingen en drie rode kaarten. In de eerste periode probeerde de thuisploeg een nieuw systeem uit te testen, maar moest daar later van af zien. Lokeren kon in die perio de zeer weinig ondernemen, maar Alex Vanhove zou in een minimum van tijd toch twee maal scoren: 2-3. In de tweede periode werd het nieuwe systeem gelaten voor wat het was en Lokeren ging meer aanvallen, terwijl de keeper van Eeklo zijn eerste fouten maakte, door aan de diepe kant aan zijn doel te hangen, wat de thuisploeg tel kens recht moet geven op een penalty. Ondanks deze on rechtvaardigheden vocht Lo keren verder en kon nog drie maal scoren langs kapitein Mark Vertongen, Kris Roets en Yves Wauters. Dus werd de stand 5-5 gelijk. In de derde periode ging de verdediging van Lokeren aan het flateren. Kris Roels liep tegen een rode kaart aan en Alex Vanhove en Peter Bleyaert moesten oppassen want zij hadden al twee kruis jes achter hun naam staan. Terwijl Lokeren op zoek was naar doelpunten, kon Guido Maes op prachtige wijze sco ren: 6-9. Geen mooie score dus bij de aanvang van de laatste perio de. Plots werd die wedstrijdbal precies miljoenen waard, want Lokeren jaagde nu duidelijk op de punten. Nadat Guido Maes de stand op 7-9 bracht, belaagde Peter Bleyaert voort durend de doelverdediger en hij kon verscheidene ballen onderscheppen, maar werkte sqpijtig genoeg slecht af. Gui do Macs nam dan de taak van zijn collega over en hij lukt er wel in. Zo kwam de stand op 9- 9 De M.V.Z.-keeper protes teerde hevig. Met nog één mi nuut te spelen werd de doel man nu bewaakt door Yves Wauters. Ook hij onderschep te de bal die in feite de win ning-goal moest brengen want Bleyaert vertoefde alleen voor het M.Z.V.-doel. De doelman maakte echter een grove fout op Wauters, hij hield de bal vrijwillig bij zich en na zijn uitsluiting trakteerde hij Wau ters nog op een brutale slag. Tot slot wierp hij de bal naar de andere kant van het zwem bad om zo de nodige tijdswinst te maken en Lokeren van een doelpunt af te houden. Lokeren zal nu" het resultaat van deze klacht afwachten en hoopt ondertussen zaterdag in Dendermonde zijn vierde zege te mogen boeken. De wed strijd begint in het Olympos- zwembad om 21.15 u. De ploeg: Jean-Pierre Vernest, Dirk Geerinck, Mark Vertong- hen (2), Yves Wauters (1), Patrick De Block, Alex Van hove (3), Peter Bleyaert, Kris Roets (1), Guido Maes (3), Michaël Geerts. Klassement: 1. Antwerpen 20, 2. Oostende 17, 3. Tielt 12, 4. Wetteren 9, 5. Menen 8, 6. Eeklo 8, 7. Lokeren 6, 8. Den dermonde 0. P.B, In het stedelijk zwembad van Sint-Niklaas heeft W.Z.K. vorige zaterdag een belangrij ke overwinning behaald tegen D.M. Belangrijk alleszins in verband met de degradatie wedstrijd in eerste nationale en de twee veroverde punten, stuwen de Waaslanders nu méér naar de veilige midden moot. Alle gevaar is daarom nog niet geweken en bepaalde resultaten kunnen in de rang schikking nog opvallende ver schuivingen veroorzaken. Dat heeft G.Z.V. trouwens ook begrepen en door een ruime zege tegen Z.S.A. werden de kansen op het behoud daar eveneens verstevigd. Na B.Z.K. dat nu ook weer tegen M.Z.V. verloor, komen theo retisch nog een vijftal ploegen in aanmerking voor de degra datie. Dat belooft voor de na bije toekomst en bovenaan heeft G.S.C. als reeksleider een ruime voorsprong verwor ven. Een zege bij S.C.M. wordt niet aan iedereen gege ven en het feit dat A.Z.C. ook al won van C.N.T. heeft de titelkansen van G.S.C. sterk doen toenemen. Zoals ge woonlijk bij W.Z.K. werd de wedstrijd gunstig begonnen. Nu ook tegen D.M., dat op een bepaald moment tegen een 4-1 achterstand aankeek. De mannen uit Moeskroen kwa men echter terug en bij het einde van de eerste time werd het zelfs 4-3. Tijdens de vol gende herneming werden de minste doelpunten gescoord en met 5-5 op het keerpunt van de wedstrijd, stonden de beide ploegen nogmaals gelijk. In de derde periode zouden de wils krachtige Waaslanders met doelman Wim Meganck als een belangrijke pion, wéér de zegekansen aanscherpen. Er werd driemaal op een rijtje gescoord en D.M. had daarop maar één antwoord (8-6). In de laatste time zouden de be zoekers dan definitief de rol moeten lossen. De plaatselijke scoremachine draaide toen op volle toeren en bij het einde van de match stond er een ruime 16-9 zege op de plank, scoorden voor W.Z.K.: Fran- ky Lijssens (3), Nest De Maes- schalck (3), Stefaan Thibaut (3), Jan Foubert (2), Jan De Maesschalck (2), Yves Thié- baut, Filip De Meulenaer en Luk Van Landeghem elk één. Ook de dames van de W.Z.K. hielden een schittterende doeltjeskermis tegen E.N.L. uit La Louvière. Een zevental lokale zwemsters zouden dit goalenfestival versieren en 7-0, was de stand bij het einde van de eerste time. In de volgende periode scoorden de Waalse meisjes ook éénmaal maar de Wase bijbestelling bedroeg er een zestal (13-1). Ook tijdens de volgende herneming zwom men de wanhopige bezoeksters meestal achter een ongrijpbare bal. Het was dan ook logisch dat de score regelmatig werd opgedreven en met 23-1 werd de derde periode afgesloten. Eenzijdig werd ook de vierde time en alhoewel de nochtans moedige meisjes uit La Lou vière nog éénmaal scoorden, werd het met 35-2 tenslotte nog een formidabele afstraf fing. Doelden tijdens het festi val: Katrijn Beek (7;, Sandra Smet (6), Marjan De Wolf (5), Carine Lijssens (5), Nadine Daelman (5), Leen Heirbaut (4) en Veronique Colman (3). De reservisten van W.Z.K. hebben blijkbaar al een tijdje de juiste konditie verloren. Te gen D.M. werd het ook weer geen schitterende beurt en met 0-5 na de eerste periode, ston den de bezoekende zegekan sen praktisch veilie. Tijdens de laatste herneming werden de doublures van W.Z.K. een beetje schotvaar- diger en lukten ook een viertal doelpunten. De bezoeksters deden echter nog beter en uit eindelijk werd het 7-22 voor een vlot spelend D.M uit Moeskroen. Scoorden de loka le doelpunten: Pierre Bodson en Piet De Maesschalck elk twee, Hervé Schelfhout, Gert Cools en Alain Duymelinck elk één. Resultaten van bet weekend Eerste nationale W.Z.K.-D.M. 16- 9 S.C.M.-G.S.C. 5- 9 A.Z.C.-C.N.T. 8- 7 G.Z.V.-Z.S.A. 21-13 B.Z.K.-M.Z.V. 4- 8 Rangschikking 1. G.S.C. 10 20 2. A.Z.C. 16 3. S.C.M. 16 4. C.N.T. 15 5. M.Z.V.* 10 6. D.M. 9 7..W.Z.K. 8 8. G.Z.V. 9. Z.S.A. 7 10. B.Z.K. 2 Resultaten W.Z.K. Sint-Niklaas Heren-D.M. 16- 9 Dames-E.N.Z. 35- 2 Res.-D.M. 22 Roger Van Laere aORENHGfl iBBENrtö.' -AALST fUfttNHCr I "JUIST Voetbal. SK Herdersem, dat gelijk speelde tegen Thor Meldert (da)

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1986 | | pagina 30