S. T.V. PROGRAMMA'S van zaterdag 7 november tot vrijdag 13 november 1987 Zaterdag 7 nov. Zondag 8 nov. Maandag 9 nov. Dinsdag 10 nov. Woensdag II nov. Donderdag 12 nov. Vrijdag 13 nov. De Voorpost - 6.11.1987 - 15 BRT 1 0 U 11.30 Televox - 14.00 Zoekwerk mdi 14.30 Mijn stem in de gemeente 15.00 Loon naar werken? - 15.30 Pronto - 16.00 Atoomstad - 17.55 Nieuws - 18.00 Tik tak - 18.05 Mer- lina -18.30 Meester, hij begint -19.00 Joker-trekking - 19.05 Boe ketje Vlaanderen - 19.45 Nieuws Perry Mason: de zaak van de bekende non - 21.55 Rigoletto .25 Sport op zaterdag - 22.40 De vereffenaar - 23.25 Poolshoogte 23 30 Nieuws. ert- Nol NED 1 9 30 Nieuws - 11.05 Feduco - 13.00 Nieuws - 15 00 De Carsons - 15.45 De kikker -15.50 De gummieberen - 15 De moddermonsters - 16 40 De 10 over half 5 Paul de Leeuw show - 17.30 Nieuws - 17.51 Getij den - 18.20 Op zoek naar muziek - 1.35 Ferdy de mier - 19.00 The Cosby show - 19 25 Mijn idee - 20.00 Nieuws - 20.28 Splash - 22.22 Hier nu - 22.57 Meditatief moment - .05 St.-Elsewhere - 23.56 Nieuws. NED 2 7.45 Militaire parade - 13.00 Nieuws - 17.15 Paspoort - 17 45 Feduco - 18 15 Nieuws - 18.20 Pas poort - 18.30 Sesamstraat - 18 45 Jeugdjournaal - 19.00 Nieuws - 19.12 Vinger aan de pols - 19.45 Prijs je rijk - 20 33 Avro's sportpa norama - 20.50 V - 21.35 Tussen kunst en kitsch - 22.30 Nieuws - 22 40 Studio sport - 23 10 Nieuws - 23.15 Swingnight. RTBF 1 8.15 Nouba nouba - 9.30 Interwallo- nie: 11.40 Para vosotros - 12.20 wdfüeikoum - 13 00 Tribune économi- que et sociale - 13.30 La pensée et les hommes - 14 00 Li djindjole - 15.45 Autant savoir - 16 05 The P g! Muppet show - 16,30 Noubanime Bjg 16.55 Arts magazine - 17.25 Coup de film -17.40 Agence tous risques - 18.30 Gourmandises - 18.40 Joker- ra< trekking - 18.45 Télétourisme - 19.20 Lotto-trekking 19.30 Nieuws - 20.00 Le jardin extraordi- 7BMirp - 20 30 Le cavaleur - 22.10 l - 22.55 Nieuws. RTL .00 Buona domenica - 12 00 Ame- voetbal - 13.00 Nieuws - 5 I comme... - 13.45 Expres- 14.05 La conquète de l'espace 15.00 Le hit - 16 00 Histoire de _ns - 16.20 Sur la queue du tigre - nra^18 00 Atoukado - 19 00 Nieuws - .25 Spenser for hire - 20.30 Apo- [erAJypse dans l'Océan rouge - 22 15 teuws - 22 25 Glamour - 0.15 Télé- ers hat - 0.25 Catch. 3 a ln, 00 Bonjour la France - 8 30 Le Tlub de l'enjeu - 8 55 Envole-moi - Espace club - 9.40 Chéri, zit qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? 10.00 Le magazine de l'objet - 10.30 La sequence du spectateur - 11 00 Parcours d'enfers - 11.30 Tele connexion - 12 02 Tournez. manè- -12.30 Midi trente - 12.35 Tour- i... manége - 13.00 Nieuws - 13.15 Reportages - 13.45 La une est ivous - 13.55 Matt Houston - 14.30 une est a vous - 15.45 Tiercé in Bunt-Cloud - 15.55 La une est a •ous - 18.05 Trente millions d'amis - 18 35 Agence tous risques - 19.25 Hare et Sophie - 20.00 Nieuws - 20.30 Le bon numéro - 22.10 Com- re Moulin - 23.40 Nieuws - 9 55 Les incorruptibles TF 1 A2 1.00 Nieuws - 9 20 Recré A2 - 12.00 'OW Flash info - 12.05 Les mariés d'A2 1235 Expression directe - 13.00 lieuws - 13.15 L'assiette anglaise 00 Galactica - 14.55 Samedi pat n - 18.30 Entre chien et loup 10 I.N.C. - 19.15 Regionaal •Ote iteuws - 19.40 Affaire suivante 20.00 Nieuws - 20.30 Champs Ely hou 22 15 Deux flics k Miami - DeD 23.05 Les enfants du rock - 0.35 hetjNieuws - 0.40 Tennis. ARD 1 10,00 Nieuws - 10.03 Sportschau - 10 35 Meine Kinder und ich - 12.10 iD flusminus - 12.55 Persoverzicht - 13 00 Nieuws - 13.15 Programma- werzicht - 13.45 Schauplatz der Ge- «lichte - 14.30 Hallo Spencer - 10g 15.00 Telefant - 16.30 Musikladen r i wrotops - 16.45 ARD-Sport extra - 12-30 Hier und heute untcrwegs - - 00 Nieuws - 18.05 Sportschau Dit 19.00 Markt - 19.25 Meister Eder Gfr "nd sein Pumuckl - 20.00 Nieuws - S*0.15 4 gegen Willi - 21.50 Nieuws - 2.00 Das Wort zum Sonntag - D.a-122.05 Fast ein Staatsbesuch - 22.35 ine- Hiami Vice - 23.20 Mission Galacti- mel An&rifl' der Zylonen - 1 05 Dead- bek - 2.35 Nieuws. ien ien ZDF tl.00 ZDF - ihr Programm - 11.30 ,j Of Lander, em Land - die Bundesre- mblik - 12.00 Nachbarn in Europa - LOO Diese Woche - 14.20 Damals - 130 Wir 8tellen uns - 15.15 Kili- wji Mndscharo, bitte umsteigen - nn 000 Kilometer mit der Eisenbahn "P torch Afrika - 16.55 Gunther Plus- en- how - 17.10 Danke schön - 17.25 ruj 'ieuws- 17.30 Landerspiegel -18.20 'unschpartner - 19 00 Nieuws - 19 30 Die Schwarzwaldkhnik - CD 20.15 Melodien fur Millionen - 210 Sport-studio - 23.30 ZDF «Bclub - extra - 0.50 Nieuws BRT 1 10.00 Eucharistieviering - 11.00 Konfrontatie - 14.15 Luister met je ogen - 14.30 Voor boer en tuinder - 15.00 Kwizien - 15.20 De onheils profeet - 16 45 Wij, heren van Zi- chem - 17 25 Jukebox special - 18.00 Tik tak - 18.05 Carlos en co - 18.20 Leven... en laten leven - 19.45 Nieuws - 20.05 Sportweekend - 20.40 Het pleintje - 21.30 De steek - er-wat-van-op-show - 22.30 Nieuws. NED 1 Kinderprogramma's: 9.00 Kikker en pad - 9.05 De mus met de lange poten - 9.35 Majesteit uw ontbijt - 9 35 Een hele schep geld - 10.25 Spektakel - 11.00 Eucharistievie ring - 11 55 5 voor 12 - 13.59 Ge schiedenis en instellingen der Vere nigde Staten - 14 30 Follow through - 15.00 Gute Reise-15.30 De baas in huis? - 15.55 Eastenders -16.25 Zeg 'ns AA - 16 50 Büch - 17.35 Vara feliciteert - 18.00 Zoobilee zoo - 18 22 De tovenaar van Oz - 18 50 Rood en blauw - 19 05 De vliegende dokters - 19 50 Zeg 'ns AA - 20 15 Dash - 20.40 Sonja op zondag - 21.30 Achter het nieuws - 22.00 Cagney Lacey - 22 48 Boudewijn Büch ontmoet Mick Jagger - 23.31 Simon Carmiggelt. NED 2 9.30 Nieuws - 10.30 Wie schrijft, die blijft - 10.45 Je woordje doen -11.00 Medelanders Nederlanders - 11.30 Open universiteit - 12 00 Het capi- tool - 12.45 Socutera - 12.55 Mu- ziekstad Praag -16.55 Gereformeer de kerkdienst - 17.53 Een bericht van de wilde ganzen - 17.55 Feduco - 18.30 Sesamstraat - 18.45 Nisse en de vliegende kluizenaar - 19 00 Stu dio sport - 20.10 De Garry Shand- ling show - 20.40 Gouden bergen - 21.31 Spitting Image - 21.57 Tran sit - 22.27 Veertig vierkante meter Duitsland - 23.45 Nieuws. RTBF 1 10.00 P.M.E.: l'exportation - 10.30 La pensée socialiste - 11.00 Pro testantse eredienst - 12.00 Faire le point -13.00 Nieuws -13.15 Diman- che musique: jeunes solistes - 14.10 The Colby's - 15 00 Billet de faveur: la magouille - 16.50 Cinema k la une - 17.15 Destination le monde - 18.05 Noubanime - 18.30 Le week-end sportif - 19.30 Nieuws - 20.00 Ciné ma k la une - 20.05 L'esprit de familie - 21.20 Les quatres plumes blanches - 23.00 Nieuws. RTL 8.25 Chocolat show -11.00 Factuel - 11 30 Contrepoint - 12.30 Moteurs - 13.00 Hei elei. kuck elei -15.00 Hou la la - 16.00 Le monde du sport - 17 00 Pécheur d'Islande - 18.40 Benny Hill - 19 00 Nieuws - 19.25 Fóret noire - 20 30 Un homme est mort - 22.25 Nieuws - 23.00 Ameri kaans voetbal. TF 1 7.00 Bopjour la France - 8.45 Tiercé show - 9 00 Dorothée Dimanche - 10.00 Tarzan - 10.50 Dorothée di manche - 11 00 Les animaux du monde - 11.30 Auto-Moto - 12 00 Telefoot - 13.00 Nieuws - 13.20 Starsky et Hutch - 14 15 Ushaia- magazine de l'extréme - 15.00 Tes pas cap! - 15.45 Tiercé - 16.00 A la folie... - 17 30 Pour l'amour du ris que - 18.30 La Cal an que - 18.00 7/7 le magazine de la semaine - 20.00 Nieuws - 20 30 Je vous aime - 22.25 Sports dimanche soir - 23.25 Mo te ur- la passion Tavernier. A2 Religieuze uitzendingen: 9.00 Isla mitische uitzending - 9.15 Israëliti sche uitzending - 10.00 Protestant se aanwezigheid - 10.30 Le jour du Seigneur - 12.05 Dimanche Martin - 13.00 Nieuws - 13.20 L'homme qui tombe pic - 14.30 Tennis - 17 30 Les brigades du tigre -18.30 Stade 2 - 19 30 Maguy - 20.00 Nieuws - 20.30 Les caves du Majestic - 22.05 Louis Jouvet, ou la noblesse du co- médien - 23.00 Apos - 23.20 Nieuws - 23 30 L'homme qui tombe pic. ARD 1 9 30 Programma-overzicht - 10.00 Die eigene Geschichte - 10.45 Die Sendung mit der Maus - 11.15 Al dente - 12.00 Der internationale Frühschoppen - 13.15 Magazin der Woche - 13 55 Janoschs Traum- stunde - 14.25 Wolfgang Amadeus Mozart - 15 00 Roadie - 16.45 Him- mel und Holle Berlin - 17.20 ARD- Ratgeber - 18.10 Sportschau - 18.40 Lindenstrasse - 19.10 Weltspiegel - 20 00 Nieuws - 20.15 Tatort - 21 40 Titel. Thesen, Temperamen te - 22.10 Nieuws - 22 15 Die Kriminal- polizci rat - 22.20 Die Testhürde - 23.05 Nieuws. ZDF 9.15 Katolieke eredienst - 10 00 Brief aus der Provinz - 10.15 Teire- sias im Exil - 11.15 Mosaik - 12.00 Das Sonntagskonzert auf Tournee - 12.47 Sonntagsgesprach -13.15 Auf Stippvisitc bei Mitmenschen - 13 45 Muppet-Babies - 14 10 Brotmarken - 14 40 Ropja, die Rëubertochter 15 30 P I.T. Extra - 16.30 Alte Gau- ner - 17.22 Die Sport-reportage - 18.10 Tagebuch - 18.25 Essen wie Gott in Deutschland - 19.00 Nieuws - 19.10 Bonner Perspektiven - 19.30 Die Knoff-Hoff-show - 20 15 08/15 - 21.50 Nieuws - 22 10 ZDF Jazzclub - extra - 1 10 Nieuws BRT 1 Schooltelevisie: 14 .00 De derde leef tijd - 14.30 De derde leeftijd - 15.00 Engels -15.30 Geschiedenis - 17.00 Postzegels verzamelen - 17.25 Frans - 17.55 Nieuws - 18 00 Tik tak -18.05 Plons -18.10 Avonturen- baai - 18.40 Kameleon - 19.00 Ie- mandsland - 19.45 Nieuws - 20.15 De kracht van een vrouw - 21.05 Gezondheid - 21.35 Uitzending door derden - 22.25 Nieuws - 22.45 Televox BRT 2 18 45 Pronto - 19.15 Zonen en doch ters - 19.45 Nieuws - 20.15 Extra time - 20.50 Surrealisme - 21 20 Krokant - 22.10 Fundamenten NED 1 9.30-13 00 Nieuws - 16 30 Kokke rellen - 15.20 Ontdek je plekje - 15.45 Avro service salon - 17.00 Dungeons dragons - 17.30 Nieuws - 17 46 Foofur - 18.00 Top- pop - 18.30 Teleac - 19.00 Wordt vervolgd - 19 25 Avro's sport pano rama - 20.00 Nieuws - 20.28 Voor de vuist weg met Willem Duys - 21 22 Opsporing verzocht - 22.05 Avro's televizier - 22.50 Achter de scher men van Brink's Ha velaar - 23.25 Ontdek je plekje - 23.40 Nieuws. NED 2 Schooltelevisie: 10.00 Het Neder landse landschap - 10.30 Informati ca - 11 00 Anders TV kijken - 11.30 Landschappen in Nederland - 13.00 Nieuws - 14,30 In naam van Orange - Feduco: 17.40 Wie schrijft, die blijft - 17.55 Rekenen - 18.15 Nieuws - 18.30 Sesamstraat - 18.45 Jeugdjournaal - 19.00 Nieuws - 19.12 Kwartslag - 19 27 Labyrinth - 19.52 Kippevel - 20.17 Bergerac - 21.07 Golden Girls - 21.32 De we reld van Jan Tinbergen - 22.30 Nieuws - 22.45 Den Haag vandaag - 23.00 Nieuws - 23.05 Structuur in Basic - 23 .35 Slapen kun je leren RTBF 1 Schooltelevisie: 14.00 Musique et francophonie - 14.30 Geschiedenis - 15.00 Europalia - 15.30 Teletekst - 17.15 Onem - 17.30 Nouba nouba - 18.00 Monsieur Merlin - 18.25 Car- refours - 19 00 Nieuws - 19.03 Ce soir - 19.26 Quick et Flupke - 19.30 Nieuws - 20.00 Contacts - 20.05 Country - 23.15 Nieuws - 23.45 Tribune économique et sociale. RTL 12.30 Coup de dés - 13 00 Nieuws - 13.20 Santa Barbara - 13.45 Musi que au pluriel - 14.00 L'Ue fantasti- que - 15.00 L'homme au Katana - 16.00 Légendes du monde - 16.30 La lucarne d'Amilcar - 17.00 Coup de dés - 17.25 Y a un truc - 17.30 Père et impairs - 18.00 L'homme invisible - 19 00 Nieuws - 19.25 Dynastie - 20 30 Manu - 22.20 Nieuws - 22.30 I comme - 23.00 Téléchat - 23.10 L'homme invisible - O 00 Le monde k venir. TF 1 6 45 Bonjour la France - 9.00 L'une de miel - 10.00 Le magazine de l'objet - 10.30 L'une de miel - 10.35 L'affaire est dans le sac - 11.00 Parcours d'enfers - 11 25 L'une de miel - 11 30 Isaura - 12.00 Nieuws - 12 02 Tournez... manége - 12.30 Midi trente - 12.35 Tournez. mané ge - 13.00 Nieuws - 13.35 Haine et passions - 14.20 C'est déjë demain - 14.45 La chance aux chansons - 15.10 Les poneys sauvages - 16 45 Club Dorothée - 17,00 Panique sur le 16 - 18.00 Mannix - 19.00 Santa Barbara - 19.30 La roue de la fortu ne - 20.00 Nieuws - 20.30 Papilion - 23.05 Alain Decaux face k l'histoire - 0 05 Nieuws - 0.20 Permission de min uit. A2 6.45 Télématin - 8.30 Matin Bon- heur - 11.25 Brigade criminelle - 12.05 L'académio des neuf - 12.30 Nieuws - 12.35 L'académie des neuf -13.00 Nieuws -13.45 Domicile A2 - 13.50 Les reus de San Francisco - 16.45 Rue Carnot -17 15 Recré A2 - 18.15 Ma soroière bien-aimée - 18.45 Des chiffres et des lettres - 19.05 INC - 19.15 Regionaal nieuws - 19.35 Maguy - 20,00 Nieuws 20.30 Sentiments - 22 05 Autre- ment dit - 23.00 Strophes - 23.20 Nieuws - 23.50 Brigade criminelle. ARD 1 9.10 Sesamstrasse - 9.45 ARD-Rat- geber - 10.00 Nieuws - 10.03 Melo dien für Millionen - 11.55 Umschau - 12 15 Weltspiegel - 13.00 Nieuws - 13 15 Videotext für alle - 15.50 Nieuws - 16 00 Höch8te Zeit - 16 30 Chic - 17.15 Janoschs Traumstunde - 17.55 Hier und heute - 18 25 Drei Damen vom Grill -19.00 Remington Steele - 20.00 Nieuws - 20.15 Die Insel - 21.15 CDU-Parteitag - 21.45 Treffpunkt Kino 22.30 Tagesthe- men - 23.00 Choose me - sag ja' 0 45 Nieuws. ZDF 9.45 Overname Dl - 15 40 Videotext - 16.00 Nieuws - 16.04 Elf Lander, ein Land. die Bundesrepublik - 16.35 Berufswalil heute - 17.00 Nieuws - 17.05 Tele-Ulustrierte - 17.50 Ein Colt für alle Falie - 19.00 Nieuws - 19 30 Leere Welt 21.10 Wiso - 21.45 Heute-Journal - 22.10 CDU-Parteitag - 22.40 Doofe Leh- rer, blode Schüler? - Nieuws. BRT i 14.00 De derde leeftijd - 14.30 Este- tische opvoeding - 15.00 Mens en ontwikkeling - 15.30 Fysika - 17.00 De wind - 17.25 Ekonomie - 17.55 Nieuws - 18.00 Tik Tak - 18.05 Sprookjesteater - 18.25 Europese Volksverhalen - 18.40 De kruisboog - 19.00 60 - 19.45 Nieuws - 20.20 I.Q. - 20.50 Sinja Mosa - 21 45 Uit zending door derden - 22.25 Nieuws BRT 2 19.00 Zonen en dochters - 19 25 Oshin - 19.45 Nieuws - 20.10 Kwi- dam - 20.15 Modem. Mayo - 20.50 Argus - 22.10 Koncert NED 1 9 30 Nieuws - 13.00 Nieuws - 15.30 Rosco's rad van avontuur - 15.50 Het erfgoed Guldenburg - 16.35 Max Ha velaar - 17.30 Nieuws - 17.46 Tros Popformule - 18.15 Kreatief met papier - 18.30 Teleac - 19.00 ALF - 19.25 Mijn geheim - 20 00 Nieuws - 20.28 De banana- splitshow - 21 30 De tros TV -Show op reis - 22 15 Tros Aktua special - 22 45 Tros téléthriller: Onze ouwe - 23.50 Nieuws NED 2 10.00 Engels basisonderwijs -10.30 De Romeinen in ons land -11.00 Het Nederlandse landschap - 11.30 An ders tv kijken - 13.00 Nieuws - 14.00 ROF - 14 30 Kijk, als je tekent zie je meer - 17.40 Feduco - 18.15 Nieuws - 18.30 Sesamstraat - 18.45 Jeugdjournaal - 19.00 Nieuws - 19 12 De Groeipijnen van Adrian Mole - 19.37 Kenmerk - 20.00 Nieuwsspits - 20.20 De slag om de randstad - 22.30 Nieuws - 22.45 Den Haag vandaag - 23.00 Studio sport: Schaken - 23.30 Nieuws RTBF 1 14.00 Een schilderij ontleden - 14.30 Het surréalisme - 15.00 Fol low me - 15.30 Teletekst - 16.50 Schooltelevisie -17.25 Onem -17.30 Nouba Nouba -18.00 Monsieur Mer lin - 18.25 Carrefours - 19.00 Nieuws - 19.03 Ce soir - 19.30 Nieuws - 20.00 Double sept - 21.00 Che Guevara - 21.50 Nieuws - 22.20 Le beau manage RTL 12.30 Coup de des - 13.00 Nieuws - 13.20 Santa Barbara - 13 45 Musi que au pluriel - 14.00 Laredo -15.00 Le Saint - 16 00 Legendes du monde - 16.30 La Lucarne d'Amilcar - 17.25 Y k un true - 17.30 ALF - 18.00 Super Copter -19.00 Nieuws - 19.25 Crime story - 20.30 Les bidas- ses en vadrouille - 22.15 Nieuws - 22.25 Factuel - 23.10 Le Saint TF 1 6 45 Bonjour la France - 9.00 L'une de miel - 10.00 Le magazine de l'objet - 10.30 L'une de miel - 10 35 L'affaire est dans le sac - 11.00 Parcours d'enfer - 11 25 L'une de miel - 11.30 Isaura - 12.00 Nieuws - 12 02 Tournez manége - 12.30 Midi trente - 12.35 Tournez... mané ge - 13.00 Nieuws - 13.35 Haine et passions - 14.30 C'est déjk demain - 14 45 La chance aux chansons - 15.10 Les poneys sauvages - 16.45 Club Dorothée - 17.00 Panique sur le 16 - 18 00 Mannix - 19.00 Santa Barbara - 19.30 La roue de la fortu ne - 20.00 Nieuws - 20.30 L'été meurtrier - 23.00 Cmé stars - 0.12 Beursnieuws - 0.15 Permission de minuit A2 6.45 Télématin - 8.30 Matin Bon- heur - 11.25 Brigade criminelle - 12.05 L'académie des neuf - 12.30 Nieuws - 12.35 L'académie des neuf -13.00 Nieuws -12.45 Domicile A2 - 13.50 Les rues de San Francisco - 15.00 Flash Info - 16.45 Rue Carnot - 17.15 Récré A2 -18.15 Ma sorcière bien-aimée - 18.45 Des chiffres et des lettres -19.10 Regionaal nieuws - 19.35 Maguy - 20.00 Nieuws - 20.30 Viva la vie - 22.20 Mardi cinéma - 23.30 Nieuws - 0.00 Briga de criminelle ARD 1 9.10 Sesamstrasse - 9.45 ZDF-info Gesundheit - 10.00 Nieuws - 10.23 Die Insel - 11.25 Essen wie Gott in Deutschland - 11.50 Umschau - 12.10 Die Knoff-hoff-Show - 13.00 Nieuws - 13.15-13.30 Videotext für alle - 15.50 Nieuws - 16.00 Das bittere wort exil - 16.45 Spass am Dienstag - 17.45 Nieuws - 17.55 Hier und Heute -18.20 Das A-team - 19.25 Diplomaten düst man nicht - 20.00 Nieuws - 20.15 Die Montags- maler - 21.00 Monitor - 21 45 Dallas - 22.30 Tagesthemen - 23.00 Wer das recht verlarst, der ist erledigt - 0.00 Nieuws ZDF 15 40 Videotext für alle - 16.00 Nieuws - 16 04 Die Fraggles - 16.30 Ich mach's, weii's mir spass macht - 17.00 Nieuws - 17.15 Tele-ülus- trierte - 17 45 Schwarz auf weiss - 19 00 Nieuws - 19.30 Schlagloch- Rallye - 20.15 08/15 - 21 45 Heute- Journal - 22 10 Deutsche Erbschaf- ten - 22.40 Gespenster - 0.40 Nieuws BRT 1 12.30 Televox - 15.00 Mik, Mak en Mon -15.10 Kameleon -15.35 Mees ter Hij begint weer - 16.05 Nils Holgersson - 16.30 Sprookjesteater - 17.15 De avonturen van Teddy Ruxpin - 17.55 Nieuws - 18.00 Tik Tak - 18.05 Plons -18.10 Mareka en haar Yaya - 18.35 Kilimanjaro - 19.00 Uitzending door derden - 19.45 Nieuws - 20.15 De stripkwis - 20.50 Krokant - 21.40 Verwant - 22.30 Nieuws BRT 2 19.00 Zonen en dochters - 19.25 Oshin - 19.40 Mededelingen - 19.45 Nieuws - 20.20 Beulen sterven ook NED 1 9 30 Nieuws - 13.00 Nieuws - 15.00 RVU - 15.30 Seabert - 15 45 De grote meneer Kaktus Show - 16 15 Crossbow - 16.40 Dynasty - 17 30 Nieuws - 17.46 De heilige koe - 18 08 Family Ties - 18.30 Teleac - 19.00 Pompy de Robodoll - 19 05 Countdown - 20 00 Nieuws - 20.28 Socutera - 20.33 Moonlighting - 21.27 Verona - 21 50 Nieuwslijn - 22.25 Parallax - 23.15 Veronica Sport - 23.40 The Hitchhiker - 0.10 Nieuws NED 2 9 00 Geestelijke stromingen - 9 30 De afbraak van het Britse en Franse wereldrijk - 13.00 Nieuws - 17.20 Feduco - 18.10 Staatsloterij - 18.15 Nieuws - 18.30 Sesamstraat - 18.45 Jeugdjournaal - 19.00 Nieuws - 10.12 Politieke partijen - 19.22 Van gewest tot gewest - 20.00 Wie. wat, waar en hoe laat? - 20.20 Op vleu gels - 21 25 Afasie - 21 45 Studio sport - 22.30 Nieuws - 22 45 Den Haag vandaag - 23.00 Nieuws RTBF 1 15.05 Zeppelin -16.45 Nouba Nouba - 18.00 Monsieur Merlin - 18.25 Tekenfilm -18.30 The Muppet show - 19.00 Nieuws - 19.03 Ce soir - 19.26 Quick et Flupke - 19.30 Nieuws - 20.00 Bizness-Bizness - 21.00 Bonjour Maitre - 21 55 Coup de film - 22.10 Cargo de nuit - 22.55 Nieuws - 23.25 Le cceur et l'esprit RTL 12.30 Coup de des - 13.00 Nieuws - 13.20 Santa Barbara - 13.45 Musi que au pluriel - 14 00 Le hit - 15 00 La croisière s'amuse - 15.55 Télé chat - 16.00 Legendes du monde - 16.35 Zoobilee Zoo - 17.00 Coup de des -17.25 Y k un truc -17.30 Larry et Balki - 18 00 La petite maison dans la prairie - 19.00 Nieuws - 19.25 Brigade de nuit - 20 30 Médé- cins des hommes - 22.00 Nieuws - TF 1 6.45 Bopjour la France - 8.50 Doro thée Matin - 11.00 Jacky Show - 11.30 Isaura - 12 00 Nieuws - 12 02 Tournez manége - 13.00 Nieuws - 13.30 Beursnieuws - 13.35 Haine et passions - 14.20 Cest déjé demain - 14.45 Au grand balcon - 16 40 Do rothée au Zenith - 18.00 Mannix - 19 00 Santa Barbara - 19 30 La roue de la fortune - 20.00 Nieuws - 20.25 Weerbericht - 20.30 Sacrée soirée - 22 10 Super Sexy - 23.10 Nieuws - 23.22 Beursrubriek - 23.25 Permis sion de minuit A2 6.45 Télématin - 8.30 Jeunes doc- teurs - 9.00 Récré A2 Matin - 11.55 Weerbericht - 12.00 Nieuws - 12.05 L'académie des neuf - 12.30 Nieuws - 12.35 L'académie des neuf - 13.00 Nieuws - 13.45 Les rues de San Francisco - 14.40 Sports - 15.00 Rugby - 16 35 La symphonie pasto rale - 18 15 Ma sorcière bien-aimée - 18,45 Des chiffres et des lettres - 19.05 Ine - 19.30 Bug's Bunny Spé cial - 19.35 Maguy - 20.00 Nieuws - 20.30 L'Heure de vérité - 22.15 Par- lez-moi d'histoire - 23.30 Nieuws - 0.00 Histoires courtes ARD 1 9.10 Sesamstrasse - 9.45 ARD-Rat- geber - 10.00 Nieuws - 10.23 Die Reportage - 11.10 Diese Drom- buschs -12.10 Monitor -12.55 Pers overzicht - 13.00 Nieuws - 13.15- 13.30 Videotext für alle - 15.50 Nieuws - 16.00 Raumfahrt m Euro pa- 16 45 Der Pickwick Club -17.15 Das geheime tagebuch des Adrian Mole - 17.45 Nieuws - 17.55 Hier und Heute - 18 25 Abenteuer m Vancouver - 19.00 Praxis Bülow- bogen - 20.00 Nieuws - 20.15 Chi- maren, Fiktion und wirklichkeit 21.45 Brennpunkt - 22.30 Tagei themen - 23 00 Die krimistunde 0.00 Nieuws ZDF 15 40 Videotext für alle - 16.00 Nieuws - 16 04 Brotmarken - 16.35 Heidi - 17.00 Nieuws - 17.15 Tele- Illustrierte - 17.45 Ein heim für tiere - 19.00 Nieuws - 19.30 Hitpa rade in ZDF - 20.15 ZDF Magazin - 21 00 Der Denver-Clan - 21.45 Heu te-Journal - 22 10 Mal mir eind bild - 22 40 Das doppelleben des Dr. Clitterhouse - 0 05 Nieuws BRT 1 14.00 De derde leeftijd - 14.30 De derde leeftijd - 15.00 Engels - 15.30 Geschiedenis - 17.00 Mens en ont wikkeling - 17.25 Electriciteit - 17.55 Nieuws - 18.00 Tik Tak - 18.05 Plons - 18.10 Fame - 18.55 Kwizien - 19.15 Uitzending door derden - 19.45 Nieuws - 20.20 Ho ger Lager - 21.05 Panorama - 21.55 Chateauvallort - 22.50 Nieuws BRT 2 18.45 Loon naar werken? - 19.15 Zonen en dochters - 19 45 Nieuws - 20.15 Stardrift - 21.10 Menuet - 22.40 Als een wereld zo groot, waar uw vlag staat geplant NED 1 9 30 Nieuws - 10.15 Vrouw zijn - 10.55 Televisie Fruitmand - 11 10 Feduco - 13.00 Nieuws -16.00 Dak- tan - 16.50 Kinderkrant - 17.30 Nieuws - 17.46 Tijdsein-Buitenland - 18.15 Islamitische Omroep Stich ting -18.30 Teleac -19.00 Nathalie - 19.24 Hallo Nederland - 20.00 Nieuws - 20.28 De Grizzly beren - 21 25 Koorkoncert vanuit de doelen - 22 00 Het hart op de tong - 22.30 Tijdsein - 23.00 Vrije gevangenen - 23.05 Ars Musica - 23.35 Nieuws NED 2 9.30 Geestelijke Stromingen - 10.00 In naam van oranje - 11.30 Kijk als je tekent zie je meer -13.00 Nieuws - 17.45 Paspoort - 18.15 Nieuws - 18.20 Paspoort - 18.30 Sesamstraat - 18.45 Jeugdjournaal - 19.00 Nieuws - 19.12 Dit is Disney - 20.00 Ja, natuurlijk - 21.00 Rondom Tien - 21.45 Goed nieuws - 22.30 Nieuws - 22.45 Den Haag vandaag - 23.00 Nieuws RTBF 1 14.00 Musique et Francophonie - 14.30 Europalia - 15.00 Geschiede nis - 15.30 Teletekst - 16.55 School televisie - 17.30 Nouba Nouba - 18.00 Monsieur Merlin - 18.25 Car refours - 19.00 Nieuws - 19.03 Ce soir - 19.26 Quick et Flupke - 19.30 Nieuws - 20.00 Autant savoir - 20.20 Trois hommes et un couffin - 22.00 Cinéscope - 23.00 Nieuws RTL 12.30 Coup de des - 13.00 Nieuws - 13.20 Santa Barbara - 13.45 Musi que au pluriel - 14.00 Cagney et Lacey - 15.00 Laramie - 16 00 Le gendes du monde - 16.30 La Lucar ne d'Amilcar - 17.00 Coup de des - 17.25 Y un truc - Poils et Plumes - 17.30 Sam, ga suffit - 18.00 L'in- croyable Hulk - 19 00 Nieuws - 19.25 Starman - 20.30 Le Président - 22.20 Nieuws - 22.30 Expressions - 23 00 Korte film en «Téléchat» - 23.35 L'incroyable Hulk TF 1 6 45 Bonjour la France - 9.00 L'une de miel - 10.00 Le magazine de l'objet - 10.30 L'une de miel - 10.35 L'Affaire est dans le sac - 11.00 Parcours d'enfer - 11.25 L'une de miel -11.30 Isaura - 12.00 Nieuws - 12 02 Tournez manége - 12.30 Midi trente -12.35 Tournez mané ge - 13.00 Nieuws - 13 35 Haine et passions - 14.20 C'est déja demain - 14 45 La chance aux chansons - 15.35 Quarté - 15.50 Chapeau-me- lon et bottes de cuir - 16.45 Club Dorothée -17 00 Panique sur le 16 - 18 00 Mannix -19.00 Santa Barbara - 19.30 La roue de la fortune - 20.00 Nieuws - 20.25 Weerbericht - 20.30 Questions k domicile - 22.00 Ludo- vic Sandes - 23.00 Nieuws - 23.45 Permission de minuit A2 6.45 Télématin - 8.30 Matin Bon- heur - 11.25 Brigade criminelle - 12.05 L'académie des neuf - 13.00 Nieuws - 13,45 Domicile A2 - 13.45 Les rues de San Francisco - 15.00 Flash Info - 16.40 Rue Carnot - 17.15 Récré A2 - 18.15 Ma sorcière bien-aimée - 18.45 Des chiffres et des lettres -19.10 Regionaal nieuws - 19.35 Maguy - 20.00 Nieuws - 20.25 INC - 20.30 Juge et hors-la-loi - 22.20 Résistances - 23.30 Nieuws - 0.00 Brigade criminelle ARD 1 9.10 Die Sendung mit der Maus - 9.45 ZDF-info Arbeit und Beruf - 10.00 Nieuws en Tagesthemen - 10.23 Jakobowsky und der Oberst - 12.10 ZDF Magazin - 12.55 Pers overzicht - 13.00 Nieuws - 13.15- 13.30 Videotext für alle - 15.50 Nieuws - 16.00 Der gute Engel - 16.45 Die tintenfische aus dem zweiten Stock - 17.10 Kein tag wie jeder andere - 17.30 Klemens und Klementinchen - 17.45 Nieuws - 17.55 Hier und Heute - 18.25 Los- berg - 19.00 Falcon Crest - 20.00 Nieuws - 20.15 Die Rheinwaschung - 21.00 Der 7 sinn - 21.03 Telestar - 22.30 Tagesthemen - 23.00 Tatort ZDF 13.15 ZDF-info Arbeit und Beruf - 15.40 Videotext für alle - 16 00 Nieuws - 16.04 Arbeit, arbeit über alles? - 16.35 Ein Fall für TKKG - 17 00 Nieuws - 17.15 Tele-Ulus trierte - 17.45 Agentin mit herz - 19.00 Nieuws - 19.30 Was ware wenn. 0 - 21 00 Wie würden sie entscheiden? - 21 45 Heute-Journal - 22.10 Levenserfahrungen - 23.10 Hunger - 1.00 Nieuws BRT 1 14.00 De derde leeftijd - 14.30 Este- tische opvoeding - 15.00 Mens en ontwikkeling - 15.30 Fysika - 17.0 Natuurkunde - 17,25 Geschiedenis - 17.55 Nieuws - 18 00 Tik Tak - 18.05 De Tovenaar van OZ - 18.30 Bingo 19.15 Uitzending door der den - 19 45 Nieuws - 20.20 Première - 20.50 Een vrouw voor het leger - 22.35 Filmspot BRT 2 18.45 Babel - 19.00 Zonen en doch ters - 19.25 Oshin - 19.45 Nieuws 20.15 Kwidam - 20.25 Extra time - 21.00 Versailles - 21.55 Profiel van een orkest Koninklijk Filharmo nisch orkest van Vlaanderen NED 1 9 30 Nieuws - 13 00 Nieuws - 14.00 RVU: Oud genoeg om zelf te beslis sen - 14.30 Merry Melodies - 14 40 Geld maakt niet gelukkig -16 15 De ver van mijn bed show - 17 30 Nieuws - 17 46 Alvin en z'n boefjes - 18.11 KRO's tekenfilmfestival - 18.30 Teleac - 19 00 De Sneeuwpop - 19.20 Mini playbackshow special - 20.00 Nieuws - 20 28 Hints - 21 00 Agatha Christies Miss Marple - 22.00 Brandpunt in de markt - 23.00 In 't holst van de nacht - 23.55 Nieuws - 0 05 De man met de was sen beelden NED 2 9.00 Herfst, herfst - 9.30 Grabbel- kast - 10.00 Nieuws uit de natuur - 10.30 Lief en Leed - 11.00 School- TV-Journaal - 13 00 Nieuws - 18.15 Nieuws - 18.20 Paspoort - 18.30 Sesamstraat -18.45 Jeugdjournaal - 19.00 Nieuws - 19 12 De eerste de beste - 20.25 Derrick - 21.25 James Last in Holland - 21.55 Tros sport - 22 .30 Nieuws - 22 45 De politiek en de reserves van de kerk - 23.28 Een bericht van de wilde ganzen - 23.30 Nieuws RTBF 1 14.00 Een schilderij ontleden - 14.30 Het surréalisme - 15.00 Télé- tekst - 16.50 Schooltelevisie - 17.20 Onem - 17.30 Nouba Nouba - 18.00 Monsieur Merlin - 18.25 Carrefours - 19.00 Nieuws - 19 03 Ce soir - 19 26 Quick et Flupke - 19.30 Nieuws - 20.00 Minute Papillon - 20.05 Sept ans de reflexion - 21.50 Calandres - 22.35 Nieuws - 23.05 Sergent Anderson RTL 12.30 Coup de des - 13.00 Nieuws - 13.20 Santa Barbara - 13.45 Musi que au pluriel - 14.00 Dróles de dames - 15.00 Maitres et valèts - 16.00 Legendes du monde - 16.30 La Lucarne d'Amilcar -17.25 Y a un truc - 17.30 Mister Gun - 18.00 K 2000 - 19.00 Nieuws - 19.25 Falcon Crest - 20 30 Star Trek - 22.50 Nieuws - 23.00 Histoire de films - 23.20 La ciociara - 1.10 Téléchat TF 1 6 45 Bonjour la France - 9.00 L'une de miel - 10.00 Le magazine de l'objet - 10 30 L'une de miel - 10.15 L'affaire est dans le sac - 11.00 Parcours d'enfer - 11.25 L'une de miel - 11.30 Isaura - 12.00 Nieuws - 12.02 Tournez manége - 12.30 Midi trente - 12 35 Tournez. mané ge - 13.00 Nieuws - 13 35 Haine et passions - 14.20 C'est déjè demain - 14 45 Ia chance aux chansons - 15.10 Les poneys sauvages - 16.45 Club Dorothée - 17.00 Panique sur le 16 - 18.00 Mannix - 19 00 Santa Barbara - 19 30 La roue de la fortu ne - 20.00 Nieuws - 20.30 Lahaye dUonneur - 22 40 le joyau de la couronne - 23.40 Nieuws - 23.47 Beursrubriek - 23.50 Rapido A2 6.45 Télématin - 8.30 Matin bon- heur - 11.25 Brigade criminelle - 11.55 Weerbericht - 12.05 L'Acadé- mie des neuf - 12.30 Nieuws - 12.35 L'aoadémie des neuf - 13.00 Nieuws - 13.45 Domicüe A2 - 13 45 Les rues de San Francisco -15.00 Flash Info - 16,40 Rue Carnot - 17.15 Récré A2 - 18.15 Ma sorcière bien-aimée - 18.45 Des chiffres et des lettres - 19.10 Regionaal nieuws - 19.35 Ma guy - 20.00 Nieuws - 20.30 Bonjour maitre - 21.30 Apostrophes - 23 00 Nieuws - 23.10 Copie conforme ARD 1 10.00 Nieuws - 10.23 Telestar - 11.50 Umschau - 12.10 Wie würden Sie entscheiden9 - 12.55 Persover zicht - 13 00 Nieuws - 13.15-13 30 Videotext für alle - 14 50 Eine italie- nische Legende Giuseppe Verdi - 15.50 Nieuws - 16 00 Vorhang auf - Film AB - 17.45 Nieuws - 17 55 Hier und Heute - 18.25 Solo für 12 - 19.00 WWF-Club - 20.00 Nieuws - 20.15 Legende - 21.50 Gott und die welt - 22.30 Tagesthemen - 23.00 Hcut'Abend - 23 45 Die aufsassigen - 1.30 Nieuws dh Nachtgedanken ZDF 14 30 Nieuws - 14 35 Der Wild- schütz - 16.30 Freizeit - 17.00 Nieuws - 17.15 Tele-niu8trierte - 17.45 Dream West - 19.00 Nieuws - 19.30 Auslandsjournal - 20 15 Der Alte - 21.15 Der Sport-Spiegel - 21 45 Heute-Journal - 22.10 Aspek- te - 22.50 Die sport-reportage - 23.20 Kein Koks für Sherlock Hol mes - 1.10 Nieuws

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Voorpost | 1987 | | pagina 15