H WOESTE beoordeeld door het Land van Aelst in 1890. ge» voor 't stoffelijk belang van 't Werkvolk; wetten gelijk er overal bestonden vóór de Fran- sche Revolutie. Katholieke kiezers! pen gedaan om Wetten te verkrij- Daenspartij Ziet hoe het Land van Aelst, in zijn nummer van 10 Febbuari 1890 Mr WOESTE, beoordeelde Mr Woeste mocht het zeggen "ja, sedert lang heeft hij de Sociale kwestie diep en grondig gestu- deerd en de toekomst gepeildVELE WOORDEN HEEFT HIJ GESPROKEN, VELE VOETSTAP- Dit staat geschreven in volle letters in Het Land van Aelst, in 1890 maar alsdan betrachtte Pries ter Daens nog geen Zetel in de Kamer; alsdan was Mr Woeste opperbestmaar heden dat Mr Woeste in den weg loopt van Pastoor Daens, nu is ülr Woeste in eens slecht geworden .en heeft hij voor 't stoffelijk belang van 't Werkvolk niets gedaan. Kiezers oordeelt de EERLIJKHEID en de DEF TIGHEID der Aelst, drukkerij van Emiel VERN1MMEN, Pont- of Brusselschestraat, N° 61.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1928 | | pagina 13