Vuige laster. Kieners Katholieke kiezers De scheurmakerspartij springt op hare laatste knik ken En om de kiezers te bedriegen en op te maken tegen de katholieke partij, zoeken zij nu LEUGENS uit, zoo laagzoo schandalig, dat een treffelijk mensch ze niet zou durven herhalen. IVel nu, al wat men rondstrooit, is valsch Dat de lasteraar die dit eerst uitgesproken heeft, zich late kennen, indien hij durft en hij zal aanstonds met de rechtbank af te rekenen hebben. Denken de lasteraars misschien met die vuiligheid het SCHANDAAL van Zonnegem en Vlierzele te doen vergeten Dit zal hun niet lukken Op zondag aanstaande zullen de deftige kiezers hun vonnis strijken. Aalst, J. Van Branteghem.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1928 | | pagina 21