Leugens Lasteringen Burgers, Landbouwers, Werklieden Stemt voor MMn Van Wambeke en Woeste Kiezers De VOLKSFOPPERS liggen in de stuiptrekkingen van den doodstrijd zij spuwen ga! uit, vuur en vergift De Revolutionnairs en de Af brekers 'T LAND VAN AELST, liegt als nen Ketter! 'I ligt gedoemd door geheel het Katholiek Land Burgers luistert naar geen leugenaars en be driegers Landbouwers luistert naar geen valsche en on- verwezenlijke beloften Maar schaart u rond de ware Katholieken die voor u doen AL WAT 2IJ K'JNNEN Werklieden Laat u gsenen Blinddoek aandoenSpeelt het Spel niet van Hoeveerdigaards, van eer- en geld zuchtige menschen maar rekent op degene die be minnen, die voor U werken, die U ondersteunen Stemt niet voor de ort 'gcnoot 11 der dYHmetse laars en dei* Anarchisten mt v or de Mannen van Vrede m T ^elvaa t St rit - o Godsdienstladerl i oid n e L on. Stemtvoor de machtige.Redenaars der Relgische Kamer! Stemt voor uwe ware Verdedigers Aelst, drukkery van Emiel VERNIMMEN, Pont- of Brusselschestraat, N" 61.

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

De Werkman | 1928 | | pagina 23