overal geprezen een goede Barometer! Geschenken De Schoenkliniek 1 Kolenhandel De Clercq P0L DE BOL! GRATIS BRILLEN voor Ziekenkassen Adverteert in Geeraard De BOEKERIJ D6VI0SF0NDS GESPECIALISEERD OPTIEK Lessensestraat 9, Geraardsbergen Help de noodlijdende mensheid Help het Rode«Kruis WORD LID Geschenken EEN ADRES P0L DE B0U Gediplomeerd Oplieker V Lessensestraat 9 Geraardsbergen Brillan voor alle ziekenkassen. Onmiddellijke bediening. Ten burele van dit blad Welverzorgde Drukwerken Trouwbrieven, Doop- kaartjes, Rouwprentjes Rouwbrieven en... alle benodigdheden voor handelaars, fabrikanten, nieuwe zijn in werkplaats reglementen voorraad Tsr Drukkerij Victor Van Nieuwenhove Markt 10, Geraardsbergen MO01STE Rijke keus van VULPENNEN. Dozen BRIEFPAPIER (laatste nieuwigheid) spotgoedkoop FOTO-ALBUMS naar ieders smaak. LISEUSEN in bewerkt- en in kunstleder; Allerhande SCHOOLGERIEF enz. enz. enz. Fllllllllllllillllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Adverteert in Geeraard Een goed boek is een goede vriend. Een goede vriend is een aangenaam gezelschap. Kattest raat, 44 d« Zondag van 10.30 tot 12.30 u. de Woensdag van 18 tot 20 uur. Notariële Verkopingen. STUDIE van Notaris J. DE MAN Lessensestraat, 29, Geraardsbergen. Tel. (054)422.22. De Notaris J. DE MAN, te Geraards bergen, zal ten verzoeke van de eigenaars openbaar verkopen Gemeente Nederboelare Een schoon Werkmanshuis met Tuin, te Nederboelare, Felicien Cau- welstraat 73, groot 01 a. 90 ca., gekend ten kadaster enige wijk, nr 158/G, met 01 are 70 ca., palende of gepaald heb bende Noord Oscar Fostier-De Brouwer, Oost Petrus Vander Linden-Vander Hey- den, de Wwe Hubert Prieels-Abé en Ro- main Prieels-Surdiacourt, Zuid de straat en West Albert Londerzele-Saelens. Het huis bevat gang, salon, eetplaats washuisje, stal, 3 slaapkamers, provisie- en kolenkelder, zolder. Er is een afzonderlijke ingang naast het huis. Voorzien van waterleiding, elektriciteit en regenwater. Verhuurd aan de heer Guido Vander Linden, mits 700 fr. per maand. Te bezichtigen elke zaterdag en maan dag, tussen 9 en 12 en 14 en 17 u., mits zich te wenden tot de heer Syroit Renë, Buizemontstraat 229, Geraardsbergen Enige Zitdag op maandag 22 november 1905 te 2 uur namiddag, ter herberg van dhr Emiel Engels-Herregodts, Nieuwstraat 2, te Geraardsbergen. Uit ter hand te kopen t Stad Geraardsbergen Mooi en kommerciëel best gelegen Haudelshuis, te Geraardsbergen, 17, Grotestraat, (rechtover de Kattestraat) thans handel in koelkasten Kalvinator, groot 01 a. 83ca., gekadastreerd wijk A. nr465/5. Bevattend grote toon- en winkel- plaats (ongeveer 6,5 x 5,5 m.), bureau, trappenhall, woonkamer, eetkamer en koer op de le verdieping twee ruime kamers, trappenhall en bergplaatsje op de 2e verdieping 2 grote en 1 kleine kamer, verder nog zolder en kelder. Er is waterleiding, elektriciteit en gas. 1 e en 2e verdieping zijn thans verhuurd als appartement. Gemeente Onkerzele Een perceel Bouwflrend, te Onker zele, Bovenstraat, groot 05 a. 28 ca ge kadastreerd wijk B, nr 284/R. Gemeente Schendelbeke. Vier schone percelen Bouwgrond te Schendelbeke, Ganzestraat, breedte van elk lot 9,73 in, gekadastreerd wijk A nr 835/i en deel van nrs 835/h en 739/f. Gemeente Viane Perceel Land, te Viane, Hoogkouter, groot 48 a. 20 ca., gekadastreerd wijk B nrs 227 en 223. Stad Geraardsbergen Welgelegen BURGERSHUIS, te Geraardsbergen, Gasthuisstraat nr 7, groot 01 are 20 ca., wijk A, nr 549/K. Studie van Notaris J.-Ch. DE RUYVER Oudenaardsestraat 29 te Geraardsbergen. - Tel. (054) 420.29. Uit ter hand te koop Een scboon Handelshuis, op en met grond, te Geraardsbergen, Hoek der Gaffel- en Karmelietenstraat nr 26, met een grootte volgens titel en kadaster van 80 ca., gekend ten kadaster sectie A, nr 238/a. Het huis bevat ruime winkel, eetplaats en keuken. Boven 3 slaap kamers, zolder. Kelder. Voorzien van gas en electriciteit. Onmiddellijk vrij. Stad Geraardsbergen. 1. Gerieflijk Handelshuis op en met grond, tuin en afhangen, Nieuw straat 12, met uitgang langs de Kleine Nieuwstraat, groot 2 a. 70 ca. 35/100. Vrij binnen de 3 maand. Voor bezichtiging op afspraak Tel. 41.506. 2. Een Werkmanshuisje, op en met grond en koer, Kleine Nieuwstr. 1, groot 52 ca. 50/100. Verhuurd aan dhr Marcel Vande Pontsele. 3. Een Appartementsgebouw, bevattende 3 verdiepingen, KI. Nieuw straat 3, groot 77 ca. 15/100. Verhuurd aan G. Fauconnier. 2 Percelen Bouwgrond, te Goe- ferdinge, respectievelijk 4 a. en 4 a. 59ca. Onmiddellijk vrij. Qoed gelegen Handelshuis, te Geraardsbergen, Statieplein nr 23, met grote atelier en inrijpoort. STUDIE VAN DE NOTARIS RENS TE GERAARDSBERGEN. Tel. 420.06. Uit tar hand te koop Mooi en welgelegen Woonhuis met tuin, onlangs gebouwd, te Goeferdinge, Groeneweg, 5, gekend ten kadaster enige sectie nrs 432/R en 432/Q, groot 4 aren 65 ca. Onmiddellijk vrij. Voor inlichtingen zich wenden ter studie. Een perceel Land te Schendelbeke Vierpalen, meteen oppervlakte van 17 a. 20 ca. 1. Een perceel Land te Schendelbeke Ruyskensbroek, met een oppervlakte van 24 a. 96 ca. 2. Een perceel Land te Schendelbeke Kakelenberg, met een oppervlakte van 25 a 30 ca 14 a. 40 ca. Bouwgrond, te Schen delbeke, met 16,90 m. langs de Dag- nioedstraat, sectie A, nr 235/ex. 11 percelen Bouwgrond, te Schen delbeke. elk met 10 a 10,50 m. voorgevel langs de Ganzestraat, nabij de Kerk, en met een diepte van 60 a 63 m., gekadas treerd sectie A, nr 903 c. Perceel Land, te Onkerzele, langs de Oude Brusselbaan, gekadastreerd sectie B, nr 312, groot 92 aren 50 ca. 2 percelen Bouwgrond, te Neder boelare, Astridlaan, enige sectie, nr 146 H respectievelijk groot 9 a. 34 ca. 86 h. en 7 a. 50 ca. 2 percelen Bonwgrond, te Goefer dinge, Zarlardingsestraat, enige sectie, nr 458/F, respectievelijk groot 10 aren 08 ca. en 8 a. 42 ca. 2 percelen Bouwgrond, te Goefer dinge, Duitsenbroekstraat, enige sectie, nr 458/C, respectievelijk groot 7 a. 62 ca. 70 h. en 8 a. 15 ca. 30 h. Nijverhcidsgrond, te Goeferdinge Astridlaan, enige sectie, nrs 324, 326 en 332/ex, groot 27 a. 85 ca. 79 h Verscheidene percelen Bouwgrond elk 216 m2 groot, breedte aan de straat 6 m., te Geraardsbergen, Stadslos, sectie A. nrs 852/D, 862/A en 863 A Plan ter inzage op het Kantoor. 94 aren 50 ca Land, te Moerbeke, Rokiersberg, sectie A. nummers 45 en 46 Verpacht. 3 aren 72 ca. grond, zijnde loten 102-103, gelegen Hunnegemweide, te Geraardsbergen. Burgershuis te Geraardsbergen, Lessensestraat, 54, op en met 3 a. 30 ca. Inlichtingen ten kantoor. 1. Woonhuis te Geraardsbergen gekadastreerd sectie centiaren. 2. Woonhuis te Geraardsbergen, gekadastreerd sectie centiaren. goed onderhouden, Bokerstraat nr 7, B. 573/h, groot 50 VERHUURD, goed onderhouden, Bokerstraat nr 9, B, 573/i, groot 50 VERHUURD. Studie van Notaris Julien D'HAENENS Collegestraat 24, te Geraardsbergen. Notaris Julien D'HAENENS, doctor n de rechten, met standplaats Geraards bergen, zal namens de eigenaars over gaan tot de openbare verkoping, aan de gebruikelijke voorwaarden, van Ben nieuwgebouwd Woonhuis met Tuin, te Geraardsbergen, Paul Guilleminlaan 7, gekadastreerd sectie B, nr 505/i/2, groot 01 are 87 ca. 11 100, palende Oostde Paul Guilleminlaan, (frontbreedte 7 meter), Noord Van Hol- der-De Roeck Frans, Zuid Van Negen Angèle en Madeleine, West Pools-Ro man Kamiel. Inhoud Gelijkvloers gang met af zonderlijk toilet, een dubbele plaats, zijn de living en eetkamer, grote keuken, voortuin en achtertuin. Verdieping drie slaapkamers, inge richte badkamer en W. C. Verders grote zolder en twee kelders. Het huis is voorzien van stadswater, gas en electriciteit. Het huis wordt bewoond door dhr Mi chel Doclo-Vuylsteke, betalende maan delijks. Bezichtiging Elke dinsdag en zater dag, van 14 tot 16 uur. ENIGE ZITDAG voor definitieve toewijzing op maandag 15 november 1905 om 14 u., ter herberg Hotel Geeraard Lessensestraat 36, Geraardsbergen, ge houden door heer Norbert Eeckhout. Verdere inlichtingen ter Studie. Tel. (054)426.47. Uit ter hand te koop Bouwgronden voor Villa'a i 1) Paul Guilleminlaan, Onkerzele, kant Oudenberg. 2) Nieuwe Marktweg, Goe ferdinge. Garage, gelegen te Geraardsber gen, Duivenstraat, sectie B, exnr242. Alle inlichtingen ter studie, College straat 24. Tel. (054)426.47. jliiiiiiiiiiiiiiinHMiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 2Z Hebben uw kinderen of gijzelf voetmisvormingen, platvoeten of 5S aangeboren afwijkingen, pijn in de voeten of benen, afwijkingen na ongeval, kinderverlamming of andere ziekten met afwijkingen van de onderste ledematen... kom ons dan KOSTELOOS raadplegen 5 w'j geven U raad, helpen U, en helpen U bij de regeling tot de SE volledige tussenkomst van de ziekenkas. s: Van Driessche Hugo orthopedische schoenen en prothesen, voetverzorging erkend door de R.V.Z.I. 1 6/32'25/004 SS 9 Gesloten van zaterdagmiddag tot maandagmiddag SE Landuitstraat 211, DENDERLEEUW Tel. (053) 6T8.92 op 250 ra van de halte Iddergem spoorlijn Geraardsbergen-Denderleeuw Si op 50 m. steenweg Ninove-Aalst, aan "I Strokapelleken ^llllllllllllllillHltlllilililllllllllllllllllllllllllilllllllllliiiiiiiiiiuilF Bestel aw voorraad Huiskolen en Antraoieten bil Meersstraat, 32, Qeraardsbergen. Iel. 423.37 Netto gewicht Hoogste kwaliteit Gezeefde kolen AUÉéazerkoperSuper Antraciet 'DIAMANT NOIR, - Belagnootjes en Eierautraciet STELLA en alle andere soorten Kolen en Antracieten. m DE ZUIVERSTE (VI a zo UT e per tankwagen vanaf 1.000 liter, zeer voordelige prijzen 1 09 Officieel verdeler van Petrogaz in flessen 0f Gratis abonnement Petrogaz Het voordeligste gas in flessen hui mui iiii'i mm illinium Gediplomeerd Optieker I. O. R. T. TEL. 413.64 Schenkt enkel Uw vértrouwen voor het feilloos uitvoeren van de voorschriften van de H. H. Oculisten aan een technisch en theoretisch onderlegd optieker. ONMIDDELLIJKE BEDIENING, mmmmmmmmmmimmimmmimimmimi Voor goedverzorgde Drukwerken- Drukkerij Van Nieuwenhove, Markt 10,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Geeraard | 1965 | | pagina 3