8, STATIEPLEIN. 8 De Verenigde Dendermelkerijen Deftinge, Denderhoutem, Idegem. Tollembeek bieden U het beste aan op Zuivelgebied Drtikkerij V. Van Nieamenhove Grote Brouwerij CONCORDIA I Qeraardsbergen - Tel. 422.90 Proef haar melkproducten in flessen onder het merk Boter Kaas Flessenmelk (Ehocomix Yoghourt Slagroom 0e beste BIEREN zijn deze der Huis Marcel Maes Tafelbier 44 Prima RADIOS - TELEVISIES Televisie Grote keus van de bestgekende merken Fonoplaten - Lampen - Wasmachines F. M LIL Radio Electriciteit Huishoudmachinesi Markt 10, Geraardsbergen - Tel. 421.01 STEEDS VERKRIJG BA AH alle formulieren voor G emecn Ir bet turenC. O. O., I.ikeurhandel Sigarenfabrikanten, enz. enz. I crzorgd werk, vlugge bediening. AUe bureelbenodigdheden. Orote keus van Vulpennen - beter schoonmaken beter boenen beter wetten beter etrljken umn mmKKnac««»i Export - Heli's Pils - Arista Wettig gediplomeerd Radio«teeheleker Vredestraat 34, Geraardabcrgci Tel. 424.74 Leeters Frlge'e Bleclrleehe beeadlgdketfee,

Digitaal krantenarchief - Stadsarchief Aalst

Geeraard | 1966 | | pagina 4